0

HYVÄKSYTTÄVÄN KÄYTÖN KÄYTÄNTÖ

Hyväksyttävän käytön käytäntö (AUP) on osa käyttöehtoja (verkkosivuston käyttöehdot) joka hallitsee minkä tahansa HP Inc. ja sen tytäryhtiöiden ja kumppaneiden (yhdessä HP) hallitsemien verkkosivustojen (verkkosivusto) käyttöä. Kaikki tässä AUP-käytännössä isolla alkukirjaimella kirjoitetut sanat määritetään verkkosivuston käyttöehdoissa, ellei HP anna määritystä tässä. Tämä AUP kuvaa tavat, joilla et voi käyttää mitään verkkosivustoa, mitään näillä verkkosivustoilla esiintyviä materiaaleja (verkkosivuston käyttöehtojen mukaisesti) tai minkään verkkosivuston tarjoamia mitään palveluja tai tuotteita ("palvelut").

Ellet ole saanut kirjallista oikeutta HP:ltä, jossa tämä ilmaistaan muulla tavalla, sinulla ei ole oikeutta käyttää mitään verkkosivustoa millään tavalla, joka (nämä ovat vain esimerkkejä, eikä alla oleva luettelo ole täydellinen luettelo kaikesta ei sallitusta):


 • Rikkoo mitään paikallista, osavaltion, kansallista, ulkomaista tai kansainvälistä lakia, säädöstä, sääntöä, päätöstä, sopimusta tai muuta lakia (kaikkia kutsutaan yhdessä nimellä "laki");
 • On loukkaava, harhaanjohtava, pornografinen, hävytön, halventava, herjaavaa, hyökkäävä tai muuten sopimaton;
 • Rikkoo tai muulla tavalla häiritsee muiden oikeuksia, mukaan lukien näihin rajoittumatta, toisen immateriaalioikeuksien tai omistusoikeuden väärentäminen tai virheellinen tulkinta;
 • Kannattaa tai aiheuttaa laitonta toimintaa;
 • Vaanii, häiritsee tai vahingoittaa ketä tahansa;
 • Jäljittelee muuta henkilöä tai entiteettiä tai muulla tavalla vääristelee suhdettasi henkilöön tai entiteettiin;
 • Muuttaa, muuntaa, häiritsee, korjaa tai muulla tavalla luo johdannaistöitä palveluihin sisältyvistä ohjelmistoista (lukuun ottamatta tilannetta, jolloin palveluihin sisältyvä ohjelmisto on asiakkaan toimittama ja siihen liittyy erillinen lisenssi, joka erikseen sallii töiden johdannaisten luonnin);
 • Lukuun ottamatta paikallisen lain sallimia, takaisinmallintaa, purkaa tai kääntää auki palveluihin sisältyviä ohjelmistoja tai palveluita;
 • Häiritsee mitä tahansa verkkosivustoa tai mitään palveluihin yhdistettyjä palveluita tai palvelimia tai verkkoja;
 • Käyttää runsaasti automaattisia apuvälineitä (mukaan lukien robotit, spiderit, komentosarjat tai vastaavat tietojen keräämiseen tai noutamiseen tarkoitetut menetelmät) käyttääkseen palveluihin yhdistettyjä verkkosivustoa tai mitään palveluita tai muita tilejä, tietokonejärjestelmiä tai verkkoja (jokaista kutsutaan nimellä järjestelmä);
 • Pyrkii minkä tahansa palvelun tai minkä tahansa järjestelmän valtuuttamattomaan käyttöön hakkeroinnin, salasanan etsimisen tai muiden keinojen avulla;
 • Rikkoo järjestelmän eheyttä tai tietoturvaa.

1

VALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Vaikka HP ei ole velvoitettu suorittamaan tutkimuksia, HP saattaa:


 • Tutkia tämän AUP:n rikkomuksen tai minkä tahansa verkkosivuston tai palvelun väärinkäytön;
 • Tutkia ja auttaa estämään tietoturvauhkia, petoksia tai muita laittomia, haitallisia tai epäsopivia toimintoja;
 • Poistaa minkä tahansa sisällön tai resurssin, estää niiden käytön tai muuttaa niitä, jos HP uskoo niiden rikkovan tätä AUP-käytäntöä tai mitä tahansa HP:n ja sinun välillä olevaa sopimusta; tai
 • Keskeyttää tai päättää palveluiden tarjoamisen sinulle tämän AUP-käytännön tai minkä tahansa HP:n ja sinun välillä olevan sopimuksen rikkomisen perusteella.

HP voi päättää, onko jokin verkkosivuston tai palvelun käyttöösi liittyvä käyttäjälähetys kielletty. Kaikki HP:lle toimitetut käyttäjälähetykset tai tilisi kautta suoritetut toiminnot, riippumatta siitä, ovatko ne sinun tai jonkun liiketoimintaasi liittyvän henkilön (työntekijäsi, urakoitsijasi, asiakkaidesi ja loppukäyttäjäsi) tilisi kautta suorittamia, ovat yksinomaan vastuullasi.

HP saattaa ilmoittaa kaikista epäilemistään lakia tai säädöksiä rikkovista toiminnoista asianmukaisille lainvalvontaviranomaisille, sääntelyviranomaisille tai muille asianmukaisille kolmansille osapuolille. HP:n ilmoitus saattaa paljastaa toimittamiasi asianmukaisia tietoja. HP saattaa myös toimia yhteistyössä asianmukaisten lainvalvontaviranomaisten, sääntelyviranomaisten tai muiden asianmukaisten kolmansien osapuolien kanssa auttaakseen laillisten toimien tutkimuksissa tarjoamalla verkko- ja järjestelmätietoja tämän AUP:n rikkomukseen liittyen.

RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN

Asiakas voi ilmoittaa tämän AUP:n rikkomuksesta osoitteeseen cloudsupport@hp.com.

OTA YHTEYTTÄ

Jos asiakkaalla on kysymyksiä tai ehdotuksia tähän AUP-käytäntöön liittyen, ota yhteyttä HP-yhtiöön osoitteessa cloudsupport@hp.com.

Takaisin alkuun
21

Related links: