HP’s ACF-program (antiforfalskning og svindel) HP’s ACF-program (antiforfalskning og svindel)

Anmeld online

HP beskytter dig mod forfalskede forsyningsvarer til udskrivning

Lær, hvordan du kan spotte forfalskninger, og hvad du kan gøre, hvis du har en mistanke

Er du ikke sikker på, at du har en original HP- eller Samsung-patron?

Valider ved hjælp af sikkerhedsmærkaterne for blækket eller toneren

Kontrollér mærkaternes holografiske funktioner:

Vip boksen fra fronten mod bagsiden for at se  eller "OK" og "√" bevæge sig i MODSATTE retning.

Vip boksen fra venstre mod højre for at se  eller "OK" og "√" bevæge sig i SAMME retning.

*Mærkatet længst til venstre repræsenterer den seneste version af HP-sikkerhedsmærkatet. De andre mærkater er tidligere versioner af HP’s
sikkerhedsmærkat, der kan være gyldige på visse markeder.

Kontrollér mærkaternes holografiske funktioner:

Vip boksen fra fronten mod bagsiden for at se  eller "OK" og "√" bevæge sig i MODSATTE retning.

Vip boksen fra venstre mod højre for at se  eller "OK" og "√" bevæge sig i SAMME retning.

*Mærkatet længst til venstre repræsenterer den seneste version af HP-sikkerhedsmærkatet. De andre mærkater er tidligere versioner af HP’s
sikkerhedsmærkat, der kan være gyldige på visse markeder.

Kontrollér mærkaternes holografiske funktioner:

Vip boksen fra fronten mod bagsiden for at se  eller "OK" og "√" bevæge sig i MODSATTE retning.

Vip boksen fra venstre mod højre for at se  eller "OK" og "√" bevæge sig i SAMME retning.

*Mærkatet længst til venstre repræsenterer den seneste version af HP-sikkerhedsmærkatet. De andre mærkater er tidligere versioner af HP’s
sikkerhedsmærkat, der kan være gyldige på visse markeder.

Andre valideringsmetoder

Anmod om Kundeleveringskontrol
(CDI)

Ved mellemstore og store leveringer af forbrugsvarer fra HP kan kunden
anmode om en gratis kontrol på stedet.

Kontakt os

Hvorfor er det noget, du skal bekymre dig om?

Forfalskede patroner kan ligne originale patroner, men de kan medføre alvorlige risici
og trusler.

Forfalskninger truer

Forfalskninger truer

 • + Din printer

  Falske patroner kan beskadige din HP LaserJet-printerhardware1 – hvilket kan føre til nedetid for hele virksomhedens printinfrastruktur og afbryde hele arbejdsgangen.

 • + Dit omdømme

  Fremstilling og distribution af forfalskede varer er ulovlig. Hvis du køber forfalskede varer, kan det sætte dig og din organisation i forbindelse med lyssky forretningsmetoder, hvor kriminelle organisationer kan stå bag i stor skala.

 • + Din arbejdsplads

  Falske tonerpatroner kan ændre måden, din HP-printer2 fungerer på. Kun med originale HP-tonerpatroner er printsystemernes3 ydeevne inden for de grænser, der fremgår af retningslinjerne for Blue Angel.

 • + Vores miljø

  Forfalskninger giver ofte dårlig udskrivningskvalitet og gør det nødvendigt at udskrive igen, og spilder derfor værdifulde ressourcer såsom papir eller energi.5,6 I slutning af forfalskningernes levetid bliver de sandsynligvis heller ikke genbrugt.5

Sørg for, at det er originale HP-patroner

Kvalitet

Præcise print, side efter side6

Bæredygtighed

Udviklet under hensyntagen til miljøet

Indeklima

Overholder emissionskriterierne for miljømærkning3

Sikkerhed

Udviklet med sikkerhed for øje

Find og køb originale HP-patroner nu

Ofte stillede spørgsmål

Hvad udgør et forfalsket produkt?

En forfalsket eller falsk vare er et produkt, der er fremstillet, så det ligner et andet originalt produkt. Dette opnås typisk ved at benytte varemærker eller emballage, der ligner det originale produkt, hvilket krænker varemærket for det pågældende produkt. Hensigten med forfalskede produkter er at narre kunder til at tro, at de køber originale varer og ofte til en pris, der tilsyneladende er langt billigere end de originale varer. Forfalskede produkter produceres ofte med den hensigt at udnytte de suveræne værdier, det imiterede produkt har.
 

I de fleste lande er det ulovligt og forbudt at handle med forfalskede varer, herunder, men ikke begrænset til, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz.10


Forfalskning af forbrugsvarer sker generelt, når en patron, der ikke er en original HP-patron (dvs. en genopfyldt, genfremstillet eller klonet patron) til en HP-printer markedsføres i en æske med et uautoriseret HP-mærke, der imiterer den originale HP-emballage. Forbruger køber, hvad de ofte antager, er legitime HP-produkter – og i stedet modtager de forfalskninger, der er af dårligere kvalitet, eller som ofte giver funktionsfejl, f.eks. patroner, der på et tidligt tidspunkt giver fejl, eller som beskadiger printeren.

Hvorfor skulle jeg bekymre mig om forfalskede patroner?

Selvom forfalskede patroner kan ligne originale HP-patroner, har de ikke den høje printkvalitet, pålidelighed og kapacitet, som man som kunde forventer fra originale HP-produkter.
 

Samtidig kan brugen af forfalskede patroner medføre væsentlige risici. Disse risici kan omfatte ringere printkvalitet, færre antal sider, patroner, der for tidligt giver fejl eller slet ikke virker, eller ovenikøbet beskadiger printeren på grund af lækage af blæk eller toner, hvilket kan betyde omkostninger til reparation eller service samt afbrudte arbejdsgange.
 

En undersøgelse11, der for nylig blev udført af OECD (Organisation for European Cooperation and Development) og EUIPO (European Union Intellectual Property Office), viser, at international handel med forfalskede varer og piratkopier udgør 3,3 % af verdenshandlen eller svarende til 509 mia. USD. I EU udgør forfalskninger og kopivarer op til 6,8 % af importen eller svarende til 121 mia. EUR. Rapporten viser også, at forfalskninger giver omsætningstab for virksomheder, hvilket fører til direkte eller indirekte tab af arbejdspladser samt tab i omsætning hos offentlige virksomheder.

Hvad er forskellen mellem forfalskede patroner, patroner på det grå marked og genopfyldte/genfremstillede patroner?

Undgå at forveksle forfalskede patroner, patroner på det grå marked og legitime produkter, der er blevet genopfyldt eller genfremstillet.
 

Det grå marked, der også kaldes parallelimport, henviser til import, uden godkendelse fra HP som mærkets ejer, af HP-mærkede produkter til det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)1 og Schweiz. Det grå marked er en krænkelse af ophavsret i EØS og Schweiz. Det vil sige, at salg af legitime HP-produkter på tværs af landegrænser inden for EØS og Schweiz ikke anses som markedsføring på det grå marked. Markedsføring på det grå marked kan medføre flere risici for både sælger og køber; Derudover kan det fungere som en måde at maskere yderligere svindel på som f.eks. forfalskninger eller skatteunddragelse.
 

Genopfyldning og genfremstilling af patroner anses generelt for at være legitime forretningsområder, hvor produkterne tydeligt mærkes som sådanne. Et eksempel på en legitim, genopfyldt patron er, at produktet tydeligt angiver "genopfyldt", ikke misbruger HP-logoet, men bruger navnet og mærket fra den virksomhed, der genopfylder patronerne, og den misbruger generelt heller ikke designet, navnet osv. fra en original HP-patron. Bemærk imidlertid, at emballering eller salg af sådanne produkter på en måde, der forvirrer kunderne, så de tror, at de køber en helt original HP-patron eller et produkt, der bruger HP's immaterielle ejendom uden HP's samtykke, kan udgøre en krænkelse af HP's immaterielle ejendomsrettigheder og/eller forbrugerbeskyttelseslove som f.eks. love om vildledende markedsføring eller unfair forretningsmæssige fremgangsmåder.12

Hvordan ved kunder, om de måske bruger en forfalsket patron?

HP har meget høje kvalitetsstandarder for alle produkter, herunder forbrugsvarer. Normalt leveres originale forbrugsvarer i uåbnet emballage af høj kvalitet. Følgende indikatorer er nogle af de mulige tegn på, at en patron er forfalsket: HP's sikkerhedsmærkat på æsken med patronen har ikke de rigtige egenskaber; Patronen leveres i emballage, der tilsyneladende er blevet manipuleret, der er af dårlig kvalitet eller afviger fra HP's emballage; Patronens printkvalitet er ringe eller slår helt fejl.
 

Kunder kan finde detaljeret vejledning om, hvordan de kan spotte mistænkelige produkter, og hvordan de kan købe på en tryg og sikker måde i downloadsektionen på dette websted. Derudover kan de anmode om en gratis CDI (Customer Delivery Inspection) ved en stor eller mellemstor levering af HP-patroner, hvis der er mistanke om forfalskninger.

 

Hvad gør HP for at sikre, at dets kanalpartnere distribuerer ægte varer?

HP tager forskellige forholdsregler for at sikre, at HP's kanalpartnere er et pålideligt sted at købe. HP overvåger f.eks. systematisk sine partnere for at sikre, at der ikke er forfalskninger i deres lagerbeholdning ("beskyttelsesovervågning af kanalpartnere"). Derudover uddanner HP sine kanalpartnere i, hvordan de beskytter sig selv og deres kunder mod forfalskninger. Det sker f.eks. ved at informere dem om, hvordan de kan opdage mistænkelige forbrugsvarer og ved at opdatere dem om den aktuelle udvikling inden for antiforfalskning.

Ansvarsfraskrivelser

 1. 2020 EMEA Undersøgelse af udviklingen bestilt af HP. Resultater er baseret på 246 interviews i 26 lande med HP ServiceOne-partnere, som har mindst 6 måneders erfaring, og som har serviceret HP LaserJet-printere med både originale HP-patroner og patroner fra andre producenter end HP i de seneste 12 måneder. Patroner fra andre producenter end HP omfatter genfremstillede, genopfyldte samt nye kopipatroner. Få flere oplysninger i www.escalent.co/hp/EMEA-Technician2020.pdf
 2. Undersøgelsen WKI Blue Angel Indoor Air Quality fra november 2019, der er bestilt af HP, er i overensstemmelse med DE-UZ 205: 21 kopimærker og fem mærker af genproducerede tonerpatroner, der er kompatible med HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw (CF410A, 411A, 412A, 413A), købt i EMEA-, LA- og NA-områderne. Få flere oplysninger på hp.com/go/IAQnonhpWKI2019
 3. Et HP-printsystem består af HP-printer, HP-papir og originale HP-forbrugsvarer. Blue Angel DE-UZ 205-emissionskriterier eller tidligere versioner, der var gældende, da printsystemet blev lanceret.
 4. EMEA Four Elements Consulting LCA-undersøgelse fra 2019, der er bestilt af HP, der sammenlignede miljøpåvirkning fra originale HP 55A- og 26A-tonerpatroner (sort) med miljøpåvirkning fra et udvalg af kopiprodukter på tværs af otte kategorier. Få flere oplysninger på http://www.hp.com/go/EMEA-LJLCA-NBC-2019. LCA-undersøgelsen benytter en SpencerLab-undersøgelse, der er bestilt af HP i 2019, som sammenlignede originale HP LaserJet-tonerpatroner med to mærker af kopipatroner solgt i EMEA-området. Få flere oplysninger i www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-NBC2019.pdf
 5. InfoTrends 2020 EMEA Supplies Recycling-undersøgelse, der er bestilt af HP og baseret på gennemsnitsresultater fra interviews med 20 producenter, som genfremstiller, samt NBC-forhandlere i 12 lande. Få flere oplysninger på www.hp.com/go/EMEA-2020InfoTrends
 6. EMEA SpencerLab Colour Reliability-undersøgelsen fra 2019, der er bestilt af HP, sammenlignede originale HP LaserJet-farvepatroner patroner fra seks andre mærker end HP, herunder genfremstillede, genopfyldte og nye kopipatroner, der er solgt i Europa, Mellemøsten og Afrika. Få flere oplysninger i www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2019.pdf. SpencerLab Monochrome Reliability-undersøgelsen fra 2019, der er bestilt af HP, sammenlignede originale HP-patroner med patroner fra 12 andre mærker end HP, herunder genfremstillede, genopfyldte og nye kopipatroner, som er solgt i Europa, Mellemøsten og Afrika. Få flere oplysninger i www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf
 7. Programmet findes ikke i alle lande. Få flere oplysninger på hp.com/recycle.
 8. HP-printsystem til kontorer er udvalgte Enterprise- og Managed-enheder med FutureSmart-firmware 4.5 og nyere, Pro-enheder, LaserJet-modeller 200 og nyere med henholdsvis originale HP-toner-, PageWide- og blækpatroner. Omfatter ikke HP's integrerede printhovedpatroner. Digitale sikkerhedsfunktioner til sporing af hardware og emballage varierer lokalt efter varenummer. Få flere oplysninger på hp.com/go/SuppliesThatProtect and hp.com/go/SuppliesSecurityClaims.
 9. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde omfatter medlemslandene i EU (europa.eu/ european-union/about-eu/countries_en) samt Island, Liechtenstein og Norge.
 10. OECD/EUIPO (2019), Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris/European Union Intellectual Property Office.
 11. Afhænger af land/lovgivning.