NÁŠ PŘÍSTUP K SOUKROMÍ

Společnost HP si je vědoma toho, že právo na soukromí patří mezi základní lidská práva, a také toho, jak důležité jsou soukromí, bezpečnost a ochrana údajů našich zákazníků i partnerů po celém světě. Důrazně doporučujeme věnovat chvíli času přečtení plného znění našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů.

PROHLÁŠENÍ HP O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NOVÉ POJETÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ať už jste naším zákazníkem nebo partnerem, můžete se spolehnout, že

společnost HP chrání vaše osobní údaje během všech našich činností.

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI HP

Závazná firemní pravidla společnosti HP, coby strany zpracovávající údaje, stanovují zásady manipulace s osobními údaji ve firmě a mají formu závazné smlouvy, firemních procesů a zásad, školení a pokynů, které schválily úřady pro ochranu dat ve většině členských zemí EU.

Další informace

POŽADAVKY A ZPĚTNÁ VAZBA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podělte se s námi o svůj názor. Společnost HP se zavazuje chránit vaše soukromí. Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Pokud budete chtít reagovat na ochranu osobních údajů nebo v této věci vznést jakýkoli požadavek, využijte k tomu psanou žádost.

Další informace

ZPRÁVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z POHLEDU UDRŽITELNOSTI

Jednáme vždy čestně a poctivě a za své činy neseme odpovědnost. Tento přístup je základním kamenem společnosti otevřené sociálnímu začlenění i prosperující firmy. Přečtěte si oddíl Ochrana osobních údajů ve zprávě HP o udržitelnosti.

Další informace

VAŠE PŘEDVOLBY SOUBORŮ COOKIE

Určete, jak budeme soubory cookie používat. Zjistěte, jakým způsobem používáme soubory cookie a jaké jsou výhody plynoucí z jejich povolení.

HP COBY STRANA ZPRACOVÁVAJÍCÍ ÚDAJE

Společnost HP má prokazatelně dlouholeté zkušenosti v oblasti

ochrany osobních údajů a dat. Ve spojení s naším širokým portfoliem

produktů a služeb dokážeme pomoci našim zákazníkům a partnerům

chránit osobní údaje.

HP PROCESSOR BINDING CORPORATE RULES

Závazná podniková pravidla společnosti HP pro zpracovatele je podnikový systém pro soulad s legislativou na ochranu soukromí, který byl schválen úřady na ochranu osobních údajů ve většině členských států EU. Umožňuje společnosti HP přesouvat zákaznická data mezi společnostmi HP po celém světě, a to v souladu s evropskou legislativou na ochranu osobních údajů.

Další informace

SMLUVNĚ VÁZANÝ ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI HP CHRÁNIT OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost HP se zavazuje zpracovávat osobní údaje odpovědně a společně s partnery a dodavateli za ně nese odpovědnost.

Další informace

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Jsme připraveni odpovědět na všechny vaše otázky, které máte k naším povinnostem coby strany zpracující údaje.

Další informace