Za každý výtisk přispíváme na ochranu nebo obnovu lesů

Forest First s HP+

To znamená, že za každou vytištěnou stránku bez ohledu na značku, společnost HP investuje do ochrany, obnovy nebo odpovědného řízení lesního hospodářství ve spolupráci s důvěryhodnými nevládními organizacemi z oblasti životního prostředí, které jsou uznávanými odborníky na lesní ekosystémy.

 

V rámci služby Forest First spočítáme vaše vytištěné stránky a použijeme nejlepší dostupné metody pro řízení investic do nejdůležitějších lesních ekosystémů na světě s cílem vyvážit stejnou měrou veškerý papír použitý k tisku, který nemusel být získán způsoby zodpovědnými k životnímu prostředí.

 

Forest First je k dispozici u všech tiskáren HP+.

Současné iniciativy společnosti HP na ochranu lesů

Připravujeme nové projekty na dalších místech

Prohlášení

Společnost HP spolupracuje s našimi partnery WWF a Arbor Day Foundation a společně prostřednictvím nejrůznějších projektů řídí, obnovuje a chrání lesy po celém světě. Se službou HP+ je každý tisk bez ohledu na značku použitého papíru zpracován za použití technologie HP Forest Positive Framework pro ochranu před rizikem odlesňování. Papír značky HP pochází jen z certifikovaných a odpovědně spravovaných lesů, případně je vyrobený z recyklovaného materiálu.  Společnost HP investuje do projektů na obnovu a ochranu lesů v klíčových regionech, jako je Brazílie. Cílem je kompenzovat přírodě veškerý papír použitý majiteli tiskáren HP+, který nepochází z udržitelně spravovaných lesů. Další informace o spolupráci společnosti HP v oblasti řízení lesního hospodářství najdete na adrese https://www.worldwildlife.org/blogs/sustainability-works/posts/q-a-hp-and-wwf-team-up-to-conserve-forests.