Přidejte se k nám 

při obnově lesů

Cílem společnosti HP je do roku 2030 splnit plán iniciativy Forest Positive – chránit lesy sázením stromů převyšujícím spotřebu papíru v rámci našeho závazku.

Pečujme o lesy

Lesy jsou zásadním prvkem v boji proti změně klimatu, ale téměř polovina světových lesů je v ohrožení . Náš přístup k ochraně lesů přesahuje pouhé sázení stromů. Jedná se o partnerství s uznávanými ekologickými organizacemi, návrh produktů a služeb určených ke snížení dopadu na životní prostředí a sdílení nástrojů umožňujících zodpovědnější tisk.

Inovace produktu

Udržitelnost je zásadní součástí našeho procesu návrhu a vyvíjíme řešení vedoucí k zajištění redukce odpadu nebo zvýšení objemu recyklovaného materiálu.

Další informace

Lesní partnerství

Spolupracujeme s uznávanými neziskovými organizacemi na vědecky podloženém přístupu k ochraně lesů.

Další informace

Tisk s ochranou lesů

Pomáháme vám zapojit se tím, že zajišťujeme nástroje pro omezení vznikajícího odpadu, pro snadnější recyklaci nebo výběr produktů.

Další informace

S pomocí organizace WWF dokážeme sledovat papírovou stopu u milionů tiskáren HP a zavázali jsme se do roku 2030 zasadit minimálně odpovídající počet stromů1

Pomozte dát lesům prioritu se službou HP+

Rozhodněte se pro tiskárnu HP+ a posuňte se o krok dále. Za každou vytištěnou stránku se službou HP+ budeme stejnou měrou pomáhat s obnovou lesů.2

Další informace

Jste připraveni se zapojit?

Prohlédněte si inovativní produkty a řešení HP pomáhající obnovit lesy

Tiskárny HP+
 

S HP+ chráníme nebo vysazujeme stromy za každou vytištěnou stránku.2 Bez ohledu na značku papíru použitého k tisku s produkty HP+ bude společnost HP investovat do ochrany lesů díky spolupráci s ekologickými organizacemi.

Další informace

Papír HP
 

Veškerý papír značky HP pochází z odpovědné těžby (nejlépe s certifikací FSC©3) a je spravován udržitelným způsobem nebo je získáván z recyklovaných prostředků.

Další informace

HP Instant Ink + papír HP

Nikdy vám nedojde papír ani inkoust4. Předplaťte si službu dodávky papíru HP a získejte tak papír s certifikací FSC©.5

Další informace

MPS s uhlíkovou neutralitou
 

První komplexní spravované tiskové služby s certifikací uhlíkové neutrality.6 Společnost HP pomáhá optimalizovat chování tisku s cílem omezit emise uhlíku v celém procesu, a stejně tak využívá špičkové kompenzace s programy, jako je obnova původních lesů.

Další informace

HP EcoFFICIENT®187
 

Nízký dopad, vysoká výkonnost. Nižší hmotnost ve srovnání se standardním 20lb papírem umožňuje dosažení vyšší efektivity během tisku, přepravy, skladování a likvidace odpadu.

Další informace

Obaly pro produkty HP

Od roku 2020 jsou papírové obaly HP pro domácí a kancelářské tiskárny i spotřební materiál, počítače a displeje vyrobeny z recyklovaných nebo certifikovaných zdrojů.8

Další informace

Váš průvodce tiskem šetrným vůči lesům

Podívejte se, na co je třeba myslet během tisku doma nebo v kanceláři.

Používejte papír z odpovědných zdrojů

Zaměřte se na známé certifikace spojené s lesním hospodářstvím, jako je preferované značení FSC® (Forest Stewardship Council®) nebo PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Tyto certifikace splňují přísné standardy včetně certifikace Chain of Custody s cílem zajistit, že papír lze sledovat zpět až do lesa, kde proběhla jeho těžba.

Oboustranný tisk

Nastavením oboustranného tisku jako výchozího na vaší tiskárně mějte jistotu, že budete tisknout oboustranně vždy, kdy je to možné.

Pořiďte si tiskárnu s tiskem s ověřováním totožnosti

Tisk s ověřováním totožnosti u kancelářských tiskáren zajistí, že tiskovou úlohu bude možné vyzvednout z tiskárny pouze pokud se u ní nachází uživatel a omezuje se tak počet zapomenutých tiskových úloh.

Digitalizujte své fyzické záznamy

Používejte bezplatnou mobilní aplikaci HP Smart a digitalizujte fyzické záznamy i další obsah. (Apple, Google play)

Neplýtvejte papírem kvůli opětovnému tisku.

 Díky mimořádné kvalitě tisku zajištěné originálními tonerovými kazetami HP omezíte plýtvání, ke kterému by došlo při používání kazet jiných výrobců.9

Zvolte tiskové služby s certifikací uhlíkové neutrality

Společnost HP nabízí první komplexní spravovanou tiskovou službu na světě s certifikací uhlíkové neutrality, se kterou mohou organizace snadněji dosáhnout stanovených cílů v oblasti udržitelnosti a snížit uhlíkovou stopu.6

Jsme v tom společně

Společnost HP spolupracuje s vědci a odborníky z neziskových organizací po celém světě na ochraně a obnově lesů.

Arbor Day
Foundation

Společnost HP spolupracuje s nadací Arbor Day Foundation a společně bojují proti dopadům klimatické změny po celém světě prostřednictvím projektů zaměřených na obnovu lesů.

Conservation International

CI společně se společností HP investují do ochrany a obnovy lesů s cílem zajistit zdraví a produktivitu pro všechny lidi, přírodu a biodiverzitu na planetě.

World Wildlife
Fund®

WWF se společností HP investují do téměř 1 milionu akrů lesů (plocha odpovídající pětinásobku rozlohy New Yorku) s cílem zajistit hmatatelné výsledky pro přírodu, klima a komunity.

Forest Positive v akci

Snažíme se chránit lesy tím, že jdeme nad rámec sázení stromů a zodpovědného získávání vláken. Naše projekty se zaměřují také na obnovu, ochranu a odpovědnou správu lesů po celém světě.

Ochrana

Naším cílem je chránit stávající lesy, posilovat biodiverzitu a zachovávat služby pro náš ekosystém. Toho lze dosáhnout investicemi do ochrany lesů a budováním udržitelnějšího portfolia produktů.

Správa

Spolupracujeme s neziskovými organizacemi s cílem omezit dopad na lesy dosažením rovnováhy mezi ochranou lesů a lidskou činností. Během toho bereme v potaz potřeby komunit, které jsou na lesích přímo závislé.

Obnova

Společnost HP se snaží pomoct s obnovou zdraví, produktivity a biodiverzity lesů po celém světě a investuje do projektů zaměřených na obnovu vodních toků, zkvalitnění půdy, opětovné spojení přírodních remízků a výsadbu stromů.

Kde pomáháme

Společně s našimi partnery pracujeme na projektech v Brazílii, Číně a dalších zemích. V roce 2021 tyto projekty dokázaly reagovat na 23 % naší celkové spotřeby vláken potřebných pro výrobu papíru v našich produktech a tiskových službách. Do roku 2030 projekty pokryjí naši celkovou potřebu.

Chcete se dozvědět
víc?

Podívejte se na závazky a úspěchy společnosti HP v oblasti udržitelného dopadu.

Další informace

Prohlášení
  1. Zpráva o udržitelném dopadu společnosti HP 2021, str. 7 – http://www.hp.com/sustainableimpact
  2. Společnost HP spolupracuje s partnery, jako jsou WWF a Arbor Day Foundation, na správě, obnově a ochraně lesů v mnoha zemích světa. Se službou HP+ se můžete spolehnout, že každý výtisk bez ohledu na značku prochází iniciativou Forest Positive Framework společnosti HP s cílem čelit rizikům odlesňování. Papír značky HP pochází jen z certifikovaných a odpovědně spravovaných lesů, případně je vyrobený z recyklovaného materiálu.  U ostatních značek papíru investuje společnost HP do projektů obnovy, ochrany nebo správy lesů v klíčových regionech v takové míře, aby došlo k vyvážení jakéhokoli papíru používaného zákazníky HP+, který nemusí pocházet ze zodpovědných zdrojů. Další informace získáte na adrese www.hp.com/forestfirst
  3. Preferencí společnosti HP je nabízet papíry s certifikací FSC® (Forest Steward Council®) pocházející z lesů s certifikací FSC® a dalších zdrojů s kontrolovanou těžbou.  Ochranná známka HP, licenční kód FSC®-C017543, viz fsc.org. Ochranná známka Sylvamo Corporation, licenční kódy FSC®-C168336 (Severní Amerika), FSC®- C101994 (Latinská Amerika), FSC®-C101994, FSC®-C084255 a FSC®-CO22974 (Evropa a Asie). Ne všechny produkty s certifikací FSC® jsou k dispozici ve všech regionech, hledejte logo na obalu.
  4. Za předpokladu využití plánu, internetového připojení k podporované tiskárně HP, platné kreditní či debetní karty/účtu PayPal, e-mailové adresy a doručovací služby ve vaší oblasti. Společnost HP monitoruje pouze stránky vytištěné na vaší tiskárně se službou Instant Ink s předplatným této služby Paper Add-On. Námi zaslaný papír je určen pouze pro tisk. Pokud tento papír použijete k jinému účelu než pro tisk na tiskárně s předplacenou službou, existuje riziko, že vám dojde bez vědomí společnosti HP. 
  5. Preferencí společnosti HP je nabízet papíry s certifikací FSC® (Forest Steward Council®) pocházející z lesů s certifikací FSC® a dalších zdrojů s kontrolovanou těžbou. Ochranná známka HP, licenční kód FSC®-C017543, viz fsc.org. Licenční kód ochranné známky společnosti Sylvamo Corporation FSC®-C168336 (Severní Amerika). Ne všechny produkty s certifikací FSC® jsou k dispozici ve všech regionech, hledejte logo na obalu.
  6. Natural Capital Partners, The CarbonNeutral Protocol, vydání z r. 2022, https://www.carbonneutral.com/the-carbonneutral-protocol
  7. EcoFFICIENT je registrovaná ochranná známka společnosti Sylvamo Corporation.
  8. Veškerý značkový papír HP pochází z certifikovaných zdrojů; papírové obaly od počítačů, displejů, zařízení pro domácí a kancelářský tisk a spotřebního materiálu jsou dodavateli označeny za recyklovaný nebo certifikovaný a minimálně 97 % tohoto objemu je ověřeno společností HP. Obal je definován jako krabice dodávána s produktem společně s veškerými papírovými materiály uvnitř. Obaly od komerčních, průmyslových a 3D produktů, skenerů, příslušenství osobních systémů a náhradních dílů nejsou zahrnuty.
  9. Studie kvality a spolehlivosti SpencerLab z ledna 2022 zadaná společností HP, během které byly porovnány originální tonerové kazety HP LaserJet s tonery desíti jiných výrobců než HP pro tiskárny HP LaserJet Pro M402dne (26A) a Pro P1102w (85A) prodávané v USA a Kanadě. Viz http://www.spencerlab.com/reports/HPReliability-NA-nonHP-2022.pdf.