HP Engage Console

Giúp khách hàng triển khai từ xa và quản lý an toàn các thiết bị của họ bằng HP Engage Console, một phần mềm quản lý thiết bị trên nền tảng điện toán đám mây.

Phần mềm triển khai và quản lý từ xa
giúp ngành Bán lẻ hoạt động thông suốt

Giúp khách hàng triển khai từ xa và quản lý an toàn các thiết bị của họ bằng
HP Engage Console, một phần mềm quản lý thiết bị trên nền tảng điện toán đám mây.

  • Phân phối và quản lý ứng dụng một cách liền mạch

    Phân phối, quản lý và cập nhật từ xa các ứng dụng theo cách bảo mật trên toàn bộ thiết bị chạy nhiều hệ điều hành khác nhau của bạn.

  • Theo dõi từ xa và chủ động khắc phục

    Tiết kiệm thời gian di chuyển và chi phí hỗ trợ tại chỗ, đồng thời chủ động khắc phục sự cố thiết bị bằng điều khiển từ xa dựa trên nền tảng điện toán đám mây, thông qua cùng một bảng điều khiển với các ứng dụng của bạn.

  • Đăng ký thiết bị nhanh chóng và dễ dàng

    Dễ dàng đăng ký thiết bị cho người dùng mới, đảm bảo thiết bị hoạt động nhanh chóng và linh hoạt thông qua một bảng điều khiển trực quan vô cùng đơn giản, thuận tiện. 

Đảm bảo sản phẩm hoạt động nhanh chóng và linh hoạt

Với HP Engage Catalog, nhà bán lẻ có thể dễ dàng tìm và cài đặt các ứng dụng POS của bạn cho thiết bị Android HP của họ.1

Khám phá ứng dụng liên tục

Nâng cao khả năng khám phá và đơn giản hóa thiết lập 

phần mềm ứng dụng của bạn trên thiết bị POS Android HP với HP 

Engage Catalog.

Dễ dàng cài đặt và cập nhật

Dịch vụ đám mây HP Engage Catalog cho phép cài đặt các ứng dụng POS một cách nhanh chóng, dễ dàng mà không mất chi phí hỗ trợ tại chỗ.

Hoạt động Liên tục

Các bản cập nhật của phần mềm POS giúp hoạt động kinh doanh của khách hàng được duy trì và linh hoạt. 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 

1. Yêu cầu Android.

 

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là cấu thành chế độ bảo hành bổ sung. HP không chịu trách nhiệm đối với lỗi kỹ thuật hoặc biên tập, thiếu sót trong tài liệu này.

 

Hình ảnh sản phẩm chỉ nhằm mục đích minh họa, màu sắc và tính sẵn có của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo quốc gia.