CÁCH TIẾP CẬN QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

HP hiểu rằng quyền riêng tư là quyền cơ bản của con người và cũng hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và bảo mật cho khách hàng cũng như đối tác trên toàn thế giới. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn dành chút thời gian để đọc toàn bộ Điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi.

XEM BẢO MẬT CỦA HP STATEMENT

ĐIỀU CHỈNH LẠI QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Cho dù bạn là Khách hàng hay Đối tác của chúng tôi, bạn có thể trông cậy vào HP để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trên tất cả các hoạt động của chúng tôi.

HP VỚI VAI TRÒ BÊN XỬ LÝ DỮ LIỆU

HP có lịch sử lâu đời về dẫn đầu ngành trong bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư. Cùng với danh mục sản phẩm và dịch vụ mạnh mẽ của mình, chúng tôi có thể hỗ trợ các nỗ lực của khách hàng và đối tác trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.