CÁCH TIẾP CẬN QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

HP hiểu rằng quyền riêng tư là quyền cơ bản của con người và cũng hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và bảo mật cho khách hàng cũng như đối tác trên toàn thế giới. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn dành chút thời gian để đọc toàn bộ Điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi.

XEM BẢO MẬT CỦA HP STATEMENT

ĐIỀU CHỈNH LẠI QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Cho dù bạn là Khách hàng hay Đối tác của chúng tôi, bạn có thể trông

cậy vào HP để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trên tất cả các hoạt động

của chúng tôi.

QUY TẮC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA HP

BCR của HP cho Bên kiểm soát dữ liệu là một khuôn khổ tuân thủ quyền riêng tư của doanh nghiệp được tạo thành từ một thỏa thuận ràng buộc, các quy trình và chính sách kinh doanh, đào tạo và hướng dẫn đã được Cơ quan bảo vệ dữ liệu của hầu hết các Quốc gia thành viên EU phê duyệt.

Tìm hiểu thêm

YÊU CẦU VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN VÀ PHẢN HỒI

Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì. Tại HP, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu bạn muốn cung cấp cho chúng tôi phản hồi về quyền riêng tư hoặc muốn đưa ra yêu cầu về quyền riêng tư, bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản.

Tìm hiểu thêm

QUYỀN RIÊNG TƯ TRONG BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hành động một cách liêm chính, công bằng và có trách nhiệm là nền tảng cho một xã hội toàn diện và một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Đọc phần Quyền riêng tư trong Báo cáo phát triển bền vững của HP.

Tìm hiểu thêm

TÙY CHỌN COOKIE CỦA BẠN

Chọn cách chúng tôi sử dụng cookie. Tìm hiểu cách chúng tôi sử dụng cookie và lợi ích của việc chọn Có.

HP VỚI VAI TRÒ BÊN XỬ LÝ DỮ LIỆU

HP có lịch sử lâu đời về dẫn đầu ngành trong bảo vệ dữ liệu và quyền

riêng tư. Cùng với danh mục sản phẩm và dịch vụ mạnh mẽ của mình,

chúng tôi có thể hỗ trợ các nỗ lực của khách hàng và đối tác trong việc

bảo vệ dữ liệu cá nhân.

CÁC QUY TẮC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHUẨN BỊ CHẾ BIẾN HP

BCR dành cho Người xử lý của HP là khung tuân thủ quyền riêng tư đối với doanh nghiệp được phê duyệt bởi Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu của hầu hết các Quốc gia Thành viên EU. Nó cho phép HP di chuyển dữ liệu khách hàng trên toàn thế giới thông qua các công ty của mình theo luật bảo vệ dữ liệu của EU.

Tìm hiểu thêm

CAM KẾT HỢP ĐỒNG CỦA HP VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

HP cam kết xử lý dữ liệu cá nhân một cách có trách nhiệm và yêu cầu các đối tác, nhà cung cấp và tự bản thân công ty phải chịu trách nhiệm.

Tìm hiểu thêm

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Hãy để chúng tôi giúp trả lời các câu hỏi mà bạn có thể gặp phải xoay quanh Nghĩa vụ của chúng tôi với vai trò là bên xử lý dữ liệu.

Tìm hiểu thêm