Managed Print Services

ทำได้มากกว่าพิมพ์

บริการ MPS ของ HP ช่วยให้คุณวัดผลดำเนินการทางธุรกิจได้
มาดูกันว่าคุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเพียงใด

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ HP

ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการพิมพ์ตามการเติบโตของธุรกิจ

โซลูชันของ HP พร้อมช่วยคุณคาดการณ์ค่าใช้จ่าย เพิ่มระยะเวลาการใช้เครื่อง และยกระดับการรักษาความปลอดภัย

การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและระบบความปลอดภัย

บริการ MPS ของ HP ช่วยปกป้องเครื่องพิมพ์และแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการผลิต
@@thumbnail_image@@

ที่ 1 ด้านความพึงพอใจ

บริการ MPS จาก HP ได้รับการแนะนำและบอกต่อมากที่สุด เป็นที่ 1 ด้านความพึงพอใจจากลูกค้า2
อ่านรายงานการวิเคราะห์

แนวทางที่ได้รับการพิสูจน์

บริการ MPS ของเราออกแบบมาเพื่อผลักดันความสามารถในการผลิตและการทำกำไร

1. ครอบคลุมความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ ข้อมูลและเอกสารโดยผู้บริการงานพิมพ์ MPS ชั้นนำ อิงจากข้อมูลรีวิวผลิตภัณฑ์ HP ในระหว่างปี 2015-2016 ว่าด้วยเรื่องบริการการรักษาความปลอดภัย ซอฟต์แวร์การจัดการและการรักษาความปลอดภัย และคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่รวมอยู่ในอุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์ในระดับเดียวกันของบริษัทคู่แข่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.hp.com/go/MPSsecurityclaims หรือ www.hp.com/go/mps

2. ORC International, เมษายน 2015 ทำการสัมภาษณ์ 980 รายใน AMS, EMEA, APJ