Začnite

Naročniški paketi HP Instant Ink

Naročniški paketi HP Instant Ink

Naročniški paketi temeljijo na številu strani, ki jih natisnete na mesec, in ne na uporabljenem črnilu ali tonerju. Naročnina vključuje črnilo ali toner, pravočasno dostavo in recikliranje.

Začnite

 • Naročniški paketi črnila

 • Naročniški paketi tonerja

Naročniški paketi črnila

Začnite

Priporočeno
za domačo uporabo

Priporočeno
za majhna podjetja

Osnovno tiskanje

Občasno tiskanje

Zmerno tiskanje

Pogosto tiskanje

Poslovno tiskanje

0,99 €

na mesec

3,99 €

na mesec

5,99 €

na mesec

11,99 €

na mesec

24,99 €

na mesec

Do 10 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 30 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 10 strani je na voljo za samo 1 €

Do 50 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 150 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 10 strani je na voljo za samo 1 €

Do 100 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 300 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 10 strani je na voljo za samo 1 €

Do 300 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 900 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 10 strani je na voljo za samo 1 €

Do 700 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 2100 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 15 strani je na voljo za samo 1 € Vključuje nabor rezervnih kartuš

Naročniški paketi črnila

Začnite

Osnovno tiskanje

0,99 €

na mesec

Do 10 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 30 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 10 strani je na voljo za samo 1 €                                                               

Občasno tiskanje

3,99 €

na mesec

Do 50 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 150 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 10 strani je na voljo za samo 1 €                                                               

Zmerno tiskanje

5,99 €

na mesec

Do 100 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 300 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 10 strani je na voljo za samo 1 €                                                               

Pogosto tiskanje

11,99 €

na mesec

Do 300 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 900 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 10 strani je na voljo za samo 1 €                                                               

Poslovno tiskanje

24,99 €

na mesec

Do 700 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 2100 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 15 strani je na voljo za samo 1 € Vključuje nabor rezervnih kartuš.

Naročniški paketi tonerja

Začnite

Priporočeno
za podjetja

Osnovno tiskanje

Občasno tiskanje

Zmerno tiskanje

Pogosto tiskanje

Poslovno tiskanje

1,99 €

na mesec

3,99 €

na mesec

13,99 €

na mesec

19,99 €

na mesec

25,99 €

na mesec

Do 50 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 100 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 10 strani je na voljo za samo 1 €

Do 100 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 200 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 10 strani je na voljo za samo 1 €

Do 400 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 800 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 15 strani je na voljo za samo 1 €

Do 800 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 1600 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 20 strani je na voljo za samo 1 €

Do 1500 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 3000 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 50 strani je na voljo za samo 1 €

Naročniški paketi tonerja

Začnite

Osnovno tiskanje

1,99 €

na mesec

Do 50 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 100 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 10 strani je na voljo za samo 1 €

Občasno tiskanje

3,99 €

na mesec

Do 100 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 200 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 10 strani je na voljo za samo 1 €

Zmerno tiskanje

13,99 €

na mesec

Do 400 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 800 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 15 strani je na voljo za samo 1 €

Pogosto tiskanje

19,99 €

na mesec

Do 800 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 1600 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 20 strani je na voljo za samo 1 €

Poslovno tiskanje

25,99 €

na mesec

Do 1500 strani

 • Ali tiskate manj? Prenesite do 3000 neuporabljenih strani6
 • Vsak dodaten nabor 50 strani je na voljo za samo 1 €

Naročniški paket lahko kadar koli spremenite ali prekličete8

Brezskrbno delo s prilagodljivo in preprosto naročniško storitvijo.

Začnite

Priporočite prijatelja in oba bosta prejela 3 mesece storitve Instant Ink11

Kateri koli uporabnik storitve HP Instant Ink lahko priporoči storitev tako, da deli svojo edinstveno napotitveno kodo ali povezavo. Za vsakega prijatelja, ki se uspešno registrira za storitev HP Instant Ink, bomo oba nagradili s 3 meseci storitve Instant Ink.11

 

Za dodatne podrobnosti preglejte nadzorno ploščo storitve HP Instant Ink.

Začnite

Potrebujete
nasvet strokovnjaka?

Za podporo pokličite na to številko: 442038236694

Zavrnitve odgovornosti

 1. Izjava o prihranku (za črnilo): temelji na stroških mesečne naročnine za paket HP Instant Ink s 700 stranmi brez nakupa dodatnih naborov strani v primerjavi s stroški na stran za natis strani v skladu z ISO/IEC 24711 v večini HP-jevih barvnih brizgalnih tiskalnikov s kartušami in večnamenskih naprav A4. Cena primerljivih tiskalnikov v vsaki državi je bila septembra 2022 enaka ali nižja od cene v lokalni valuti najdražjega tiskalnika, primernega za storitev HP Instant Ink. V tej študiji niso bile upoštevane prodajne cene. Povprečni stroški na stran, uporabljeni za določitev prihrankov v odstotkih, v primerjavi s stroški na stran za storitev HP Instant Ink. Tiskalniki HP Ink Advantage in tiskalniki, ki uporabljajo samo kartuše XL, zaradi nestandardnega modela strojne opreme in potrebščin niso vključeni. Študija, ki so jo oktobra 2022 po naročilu HP-ja izvedli v podjetju Keypoint Intelligence. Tiskalniki so izbrani glede na tržni delež, naveden v poročilu IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2022Q2. www.keypointintelligence.com/HPInstantInk.
 2. Manj embalaže: v primerjavi z nakupom brez naročnine in distribucijo enakih HP-jevih črnilnih kartuš v trgovinah. Na podlagi ocene življenjskega ciklusa (LCA), ki jo je po naročilu HP-ja leta 2020 izvedlo podjetje Four Elements Consulting.
 3. Samodejna dostava: za sodelovanje v programu morajo biti tiskalniki neposredno povezani v internet. Dostop do interneta je naprodaj ločeno.
 4. Nikoli brez črnila ali tonerja: temelji na uporabi naročniškega paketa, internetni povezavi s primernim HP-jevim tiskalnikom, veljavnem načinu plačila, e-poštnem naslovu in storitvi dostave v vašem geografskem območju.
 5. Aplikacija HP Smart: zahteva prenos aplikacije HP Smart. Za podrobnosti o zahtevah za lokalno tiskanje pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/mobileprinting. Določene funkcije ali programska oprema je na voljo samo v angleščini in se lahko razlikuje v namiznih ter mobilnih aplikacijah. Morda boste potrebovali naročnino. Naročnina morda ne bo na voljo v vseh državah. Podrobnosti so na voljo na spletnem mestu www.hpinstantink.com. Potreben je dostop do interneta, ki je naprodaj ločeno. Za delovanje vseh funkcij potrebujete račun HP. Seznam podprtih operacijskih sistemov je na voljo v trgovinah z aplikacijami. Možnosti faksa so namenjene samo za pošiljanje faksa. Storitev HP Smart Advance ni na voljo v vseh državah. Več informacij je na voljo na spletnem mestu www.hpsmart.com.
 6. Strani iz paketa za prenos: prenos omogoča, da strani, ki jih niste uporabili v določenem mesecu, prenesete na račun za prenos in uporabite za strani, s katerimi ste presegli svojo mesečno omejitev. Stanje na računu za prenos je omejeno na največ dvokratnik strani iz mesečnega naročniškega paketa pri paketih tonerja in na trikratnik strani iz mesečnega naročniškega paketa pri paketih črnila (primer za toner: če uporabljate paket s 50 stranmi, lahko prenesete do 100 strani; primer za črnilo: če ste vpisani v paket s 100 stranmi, lahko prenesete do 300 strani).
 7. Trajnostna možnost: www.hp.com/go/sustainableimpact
 8. Sprememba ali preklic kadar koli: Svoj naročniški paket lahko kadar koli spremenite ali prekličete v spletu. Če se odločite, da boste preklicali naročnino HP Instant Ink, se lahko vrnete na uporabo originalnih HP-jevih standardnih kartuš ali kartuš XL. Nadgradnje naročniškega paketa stopijo v veljavo takoj, stroški pa se glede na uporabnikovo izbiro zaračunavajo za nazaj ali v naslednjem obračunskem obdobju. Menjave na naročniški paket nižje različice in preklici začno veljati po zadnjem dnevu trenutnega obračunskega obdobja. Za podrobnosti obiščite spletno mesto hpinstantink.com/terms.
 9. Ocene s petimi zvezdicami: študija, ki so jo aprila 2021 po naročilu HP-ja izvedli v podjetju Keypoint Intelligence, je temeljila na raziskavi javno razpoložljivih informacij od 30. 4. 2021. Mnenja so bila podana za storitev Instant Ink za potrošniške in poslovne naročniške pakete. Dodatne podrobnosti najdete na spletnem mestu www.keypointintelligence.com/HPInstantInkReviews .
 10. Recikliranje: razpoložljivost programa se spreminja. Vračanje in recikliranje originalnih HP-jevih kartuš prek programa HP Planet Partners je zdaj na voljo v več kot 60 državah, območjih in ozemljih v Aziji, Afriki, Evropi ter Severni in Južni Ameriki. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto hp.com/recycle.
 11. Priporočilo prijatelja: stranka je v mesecih brezplačne uporabe storitve odgovorna za vse stroške presežene uporabe in ustrezne davke. Ponudba je veljavna v kateri koli državi (»sodelujoča država«), v kateri (i) je na voljo storitev HP Instant Ink in (ii) je aktiven program priporočila prijateljev (RAF), pod pogojem, da obstoječa in priporočena stranka bivata v sodelujočih državah. Ponudba je lahko odvisna od države in/ali datuma. Zahtevana starost je vsaj 18 let. Če storitve ob koncu promocijskega obdobja ne prekličete na spletnem mestu hpinstantink.com, bomo vašo kreditno/debetno kartico bremenili za mesečne stroške za storitev glede na izbran paket, ki jim bomo prišteli davke in morebitne/veljavne stroške za presežno uporabo. Za obstoječe stranke, ki priporočajo storitev HP Instant Ink, so do brezplačne storitve, ki jo ponuja program RAF, in je enakovredna takrat veljavnemu izbranemu naročniškemu paketu, upravičena samo ustrezna priporočila (kot so opredeljena v določbah in pogojih storitve HP Instant Ink). Število mesecev brezplačne storitve, ki si jih lahko prislužijo obstoječe stranke v okvira programa RAF, ni omejeno. Priporočene stranke morajo za aktiviranje vpisa uporabiti referenčno povezavo ali kodo, ki je omejena na eno referenčno kodo/povezavo na tiskalnik. Ustvariti morate računa HP Smart in HP Instant Ink ter sprejeti pogoje storitve na spletnem mestu pogojev storitve HP Instant Ink. Ponudbe ni mogoče unovčiti za gotovino, razen če je to zakonsko določeno. Program spodbude lahko združite z drugimi ponudbami, ki jih zagotavlja HP; za podrobnosti preglejte celotne določbe in pogoje programa RAF. Zahteva primeren tiskalnik, spletni vpis, veljaven način plačila, e-poštni naslov in internetno povezavo tiskalnika.
 12. Izjava glede prihrankov (za toner): temelji na stroških mesečne naročnine za paket tonerja HP Instant Ink, ki zadostuje za natis 1.500 črno-belih strani brez nakupa dodatnih naborov strani, v primerjavi s stroški na stran za natis strani v skladu z ISO/IEC 24711 v večini primerljivih HP-jevih črno-belih laserskih tiskalnikov in večnamenskih naprav A4. Cena primerljivih tiskalnikov v vsaki državi je bila septembra 2022 enaka ali nižja od cene v lokalni valuti najdražjega laserskega tiskalnika, primernega za storitev HP Instant. V tej študiji niso bile upoštevane prodajne cene. Povprečni stroški na stran, uporabljeni za določitev prihrankov v odstotkih, v primerjavi s stroški na stran za storitev HP Instant Ink. V primerjavo so vključeni HP-jevi tiskalniki, ki uporabljajo originalne vgrajene tonerske kartuše standardne zmogljivosti (toner in boben v eni kartuši). Kartuše XL in tiskalniki, ki so naprodaj na podlagi pogodbe, so zaradi nestandardnega modela strojne opreme in potrebščin izvzeti. Študija, ki so jo oktobra 2022 po naročilu HP-ja izvedli v podjetju Keypoint Intelligence. Tiskalniki so izbrani glede na tržni delež, naveden v poročilu IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2022Q2. www.keypointintelligence.com/HPTonerService.