Pozdravljeni na spletnem mestu HP

Pozdravljeni na spletnem mestu HP Inc. (»HP« ali »naš« ali »mi« ali »nam«). Hvala za obisk. Upamo, da ste uživali v izkušnji.

 

Ti pogoji uporabe (»ti pogoji«) so pravna pogodba med vami in HP-jem (skupaj »vsi«) in upravljajo vašo uporabo tega spletnega mesta, kot tudi drugih spletnih mest, ki jih lahko nadzira HP, ter vsega besedila, podatkov, informacij, programske opreme, grafik, fotografij in drugih elementov (ki jih imenujemo »gradivo«), ki vam jih lahko ponudijo HP in njegove podružnice, kot tudi katerih koli storitev, ki jih lahko zagotovimo prek katerega koli našega spletnega mesta (v teh pogojih jih imenujemo »to spletno mesto«).

 

PREDEN ZAČNETE BRSKATI PO TEM SPLETNEM MESTU, SKRBNO PREBERITE TE POGOJE. Z UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA POTRJUJETE, DA STE PREBRALI TE POGOJE IN SOGLAŠATE Z NJIMI. ČE NE SPREJMETE TEH POGOJEV, NE MORETE UPORABLJATI TEGA SPLETNEGA MESTA.

Dostopanje do tega spletnega mesta

Če dostopite do tega spletnega mesta, ste odgovorni za upoštevanje teh pogojev, kot tudi katere koli in vse uporabe tega spletnega mesta prek katerega koli računa, ki ga lahko nastavite prek tega spletnega mesta ali na njem; določeno gradivo je lahko na voljo samo, če imate račun. Strinjate se, da boste med uporabljanjem tega spletnega mesta navajali resnične, točne, posodobljene in popolne podatke. Ker gre za vaš račun, ste sami odgovorni za pridobitev in vzdrževanje vse opreme, storitev in programske opreme, potrebne za uporabo tega spletnega mesta in dostopanje do njega, kot tudi za plačilo povezanih stroškov. Prav tako ste odgovorni tudi za vzdrževanje zaupnosti svojih gesel. Če menite, da je prišlo do kakršne koli kršitve vašega gesla ali katerih koli drugih varnostnih podatkov za to spletno mesto, nas morate o tem nemudoma obvestiti.

 

Občasno in izključno v povezavi z dostopanjem do tega spletnega mesta in njegovo uporabo zbiramo določene osebne podatke o vas. HP uporablja te podatke na podlagi določb HP-jeve izjave o spletni zasebnosti.

 

Pridržujemo si pravici zahtevati, da spremenite geslo ali omejiti vaš dostop do tega spletnega mesta, če ocenimo, da je to potrebno.

Dovoljena uporaba tega spletnega mesta

Vabimo vas, da to spletno mesto uporabljate za osebne in poslovne namene, pri čemer nakupujete HP-jeve izdelke in storitve za uporabo v svojem podjetju (»dovoljena uporaba«).

 

S tem vam dodeljujemo omejeno, osebno, neizključno in neprenosljivo licenco za uporabo in prikazovanje gradiva. Vaša pravica do uporabe gradiva je odvisna od tega, ali upoštevate te pogoje. Za to spletno mesto ali katero koli gradivo vam ne pripadajo nobene druge pravice in tega spletnega mesta ali gradiva ne smete na noben način spreminjati, urejati, kopirati, reproducirati, iz njega ustvarjati izpeljanih del, vzvratno prevajati, popravljati, izboljševati ali izkoriščati na kakršen koli način.

Nepooblaščena uporaba tega spletnega mesta, pravilnik o sprejemljivi uporabi

Pooblaščamo vas za omejeno uporabo tega spletnega mesta. Kakršna koli druga uporaba tega spletnega mesta, ki ne ustreza dovoljeni uporabi, je prepovedana, in torej pomeni nepooblaščeno uporabo tega spletnega mesta. Razlog za to je, da so vse pravice za to spletno mesto v lasti HP-ja.

 

Nepooblaščena uporaba tega spletnega mesta lahko povzroči kršitev različnih ameriških in mednarodnih zakonov o avtorskih pravicah. Ker ne želimo, da pride do tega, si lahko v našem pravilniku o sprejemljivi uporabi, ki ga najdete tukaj, ogledate stvari, ki se jim izogibajte HP-jev pravilnik o sprejemljivi uporabi. HP-jev pravilnik o sprejemljivi uporabi morate upoštevati pri vsaki uporabi tega spletnega mesta ali katere koli storitve, ponujene na tem spletnem mestu.

Prekinitev uporabe tega spletnega mesta

To spletno mesto lahko kadar koli prenehate uporabljati ali pa uporabo prekinemo mi. Vaša uporaba tega spletnega mesta se lahko samodejno prekine v primeru kršitve katerega koli od teh pogojev. Pojasnilo:

 

 • Razen če se v pisni obliki z vami ne dogovorimo drugače, lahko registracijo ali dostop do tega spletnega mesta delno ali v celoti kadar koli in zaradi kakršnega koli razloga in brez obvestila prekinemo, začasno ustavimo ali spremenimo.
 • To spletno mesto lahko kadar koli prenehate uporabljati in dostopati do njega. V primeru samodejne prekinitve zaradi kršitve morate nemudoma uničiti katero koli preneseno ali natisnjeno gradivo (ali katere koli njegove kopije).

Zavrnitve odgovornosti

TO SPLETNO MESTO PONUJAMO »TAKŠNO, KAKRŠNO JE« IN »Z VSEMI NAPAKAMI«; CELOTNO TVEGANJE GLEDE KAKOVOSTI IN DELOVANJA TEGA SPLETNEGA MESTA JE VAŠE.

 

HP GLEDE TEGA SPLETNEGA MESTA IZRECNO ZAVRAČA VSA JAMSTVA KAKRŠNE KOLI VRSTE (IZRECNA, VKLJUČENA ALI ZAKONSKA), KAR VKLJUČUJE TUDI KATERA KOLI VKLJUČENA ALI ZAKONSKA JAMSTVA TRŽNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO ALI NAMEN, NASLOVA IN NEKRŠENJA PRAVIC DO INTELEKTUALNE LASTNINE, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

 

TO POMENI, DA HP NE OBLJUBLJA, DA NA SPLETNEM MESTU NI NOBENIH NAPAK. Brez omejevanja splošnosti zgoraj navedenih izjav HP ne daje nobenih jamstev, da bo to spletno mesto ustrezalo vašim zahtevam ali da bo delovalo neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak ali da bodo okvare na tem spletnem mestu odpravljene. HP ne daje nobenih jamstev glede morebitnih rezultatov pri uporabi tega spletnega mesta ali glede točnosti ali zanesljivosti katerih koli informacij, pridobljenih prek njega. Noben nasvet ali informacije, pa naj bodo ustne ali pisne, ki jih pridobite prek tega spletnega mesta ali od HP-ja, njegovih podružnic ali drugih pridruženih podjetij ali njegovih ali njihovih dobaviteljev (ali njihovih ustreznih uradnikov, vodij, uslužbencev ali posrednikov katerih koli takšnih entitet) (s skupnim imenom »HP-jeve stranke«), ne pomenijo nikakršnega jamstva. HP zavrača vse pravične odškodnine.

Omejitev odgovornosti

V NOBENEM PRIMERU NE BO NOBENA HP-jeva STRANKA ODGOVORNA ZA (A) KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSEBNO, POSLEDIČNO, KAZENSKO ALI EKSEMPLARIČNO ODŠKODNINO ALI (B) ODŠKODNINO, KI SKUPAJ PRESEGA STO AMERIŠKIH DOLARJEV (USD 100,00) (KAR VKLJUČUJE TUDI TISTO, KI JE POSLEDICA IZGUBE PRIHODKOV, IZGUBLJENIH DOBIČKOV, IZGUBE DOBREGA IMENA, IZGUBE UPORABE, POSLOVNE PREKINITVE ALI KATERO KOLI DRUGO NEMATERIALNO IZGUBO, VENDAR NE OMEJENA NANJO), KI JE NASTALA KOT POSLEDICA UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA ALI V POVEZAVI Z NJIM (KAR VKLJUČUJE TUDI UPORABO, NEZMOŽNOST UPORABE ALI REZULTATE UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA, VENDAR NI OMEJENO NANJE), NE GLEDE NA TO, ALI TAKŠNA ODŠKODNINA TEMELJI NA GARANCIJI, POGODBI, NEDOPUSTNEM RAVNANJU, ZAKONSKIH PRAVICAH ALI KATEREM KOLI DRUGEM ZAKONSKEM INSTRUMENTU, TUDI V PRIMERU, ČE JE BILA KATERA KOLI HP-jeva STRANKA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE (ALI BI MORALA BITI SEZNANJENA Z NJO).

 

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE: nekatere sodne oblasti ne dovolijo izključitve določenih jamstev ali omejitve ali izključitve odgovornosti za določeno škodo. Zato zgoraj navedene zavrnitve in omejitve odgovornosti za vas morda ne veljajo. Do mere, do katere HP-jeve stranke na podlagi veljavne zakonodaje ne morejo zavrniti katerega koli vključenega jamstva ali omejiti svoje odgovornosti, bosta obseg in trajanje takšnega jamstva ter znesek odgovornosti HP-jeve stranke omejena na minimalni znesek, ki je dovoljen na podlagi takšne veljavne zakonodaje.

Izključitve in omejitve

Nekatere sodne oblasti ne dovolijo izključitve določenih jamstev ali omejitve ali izključitve odgovornosti za določeno škodo. Posledično zgoraj navedene zavrnitve in omejitve odgovornosti za vas morda ne veljajo. Do mere, do katere katera koli HP-jeva stranka na podlagi veljavne zakonodaje ne more zavrniti katerega koli vključenega jamstva ali omejiti svoje odgovornosti, bosta obseg in trajanje takšnega jamstva ter stopnja odgovornosti HP-jeve stranke omejena na minimum, ki je dovoljen na podlagi takšne veljavne zakonodaje.

Druge pogodbe; programska oprema, storitve ali dostop

HP lahko zagotavlja izdelke (na primer strojno ali programsko opremo), storitve (na primer storitve naročnine na programsko opremo, vzdrževanje ali popravilo strojne opreme ali vzdrževanje in namestitev programske opreme ali usposabljanje zanjo) ali dostop do tega spletnega mesta na podlagi pogojev ločene pogodbe med vami in HP-jem, na primer licenčne pogodbe ali ločenih prodajnih in garancijskih pogojev (»druga pogodba«). HP-jeve obveznosti glede katerega koli takšnega izdelka, storitve ali dostopa, ki vam ga zagotovi na podlagi katere koli druge pogodbe, upravlja izključno druga pogodba, na podlagi katere je zagotovljen takšen izdelek, storitev ali dostop; za pogoje te pogodbe ne velja, da spreminjajo pogoje katere koli takšne druge pogodbe, niti se jih ne sme tako razlagati. Če pride do neskladnosti med pogoji te pogodbe in katere koli druge pogodbe, je v veljavi druga pogodba.

 

Za uporabo katere koli programske opreme, ki je na voljo za prenos s HP-jevih spletnih mest (»programska oprema«), veljajo pogoji licenčne pogodbe za končnega uporabnika (če obstaja), ki je priložena programski opremi ali vključena z njo (»licenčna pogodba«). Programske opreme, ki ji je priložena licenčna pogodba, ne smete namestiti, dokler ne soglašate z licenčno pogodbo. Če ni licenčne pogodbe, uporabo te programske opreme upravljajo pogoji te pogodbe.

HP lahko spremeni to spletno mesto

HP si pridržuje pravico kadar koli in brez obvestila spremeniti, začasno prekiniti ali ukiniti to spletno mesto. Vendar pa želimo, da upoštevate spodaj navedeno:

 

 • HP lahko kadarkoli in brez poprejšnjega obvestila spremeni to spletno mesto ali izdelke, storitve in cene, opisane na njem.
 • To spletno mesto lahko zastara in HP se na noben način ne obvezuje, da ga bo posodobil.
 • Informacije, objavljene na tem spletnem mestu, se lahko nanašajo na izdelke, programe ali storitve, ki niso na voljo v vaši državi.

 

Predlagamo, da se za informacije o izdelkih, programih in storitvah, ki so lahko na voljo prek tega spletnega mesta, obrnete na lokalnega HP-jevega zastopnika.

Vaši prispevki na tem spletnem mestu

Na nekaterih delih tega spletnega mesta (na primer v klepetalnicah, ocenah strank, recenzijah, skupnostih in forumih za podporo) lahko predložite povratne informacije, informacije, podatke, besedilo, programsko opremo, glasbo, zvok, fotografije, grafike, videoposnetke, sporočila ali drugo gradivo (»prispevki uporabnikov«). Strinjate se, da ste izključno sami odgovorni za vse prispevke in da so vsi takšni prispevki nezaupne narave in nelastniški. Poleg tega HP ne jamči, da bodo HP ali katera koli tretja stranka omočili urejanje ali izbris katerih koli takšnih predloženih uporabniških prispevkov.

 

S predložitvijo katerega koli uporabniškega prispevka jamčite naslednje:

 

 • stari ste vsaj 13 let;
 • imate vse pravice za svoje uporabniške prispevke (kar vključuje tudi vse pravice do zvoka, videoposnetkov ali digitalnih posnetkov in izvedb, vsebovanih v vaših uporabniških prispevkih, vendar ne omejeno nanje) ali pa ste pridobili vse potrebne pravice za svoje uporabniške prispevke, da lahko HP-ju dodelite pravice do vaših uporabniških prispevkov, kot so opisane v teh pogojih;
 • plačali ste ali pa boste plačali vse licenčnine, dajatve in druge finančne obveznosti kakršne koli vrste, ki so nastale kot posledica kakršne koli uporabe ali komercialnega izkoriščanja vaših uporabniških prispevkov;
 • ste oseba, ki je upodobljena in/ali slišana v vaših uporabniških prispevkih ali pa ste pridobili dovoljenje vsake osebe (vključno s soglasjem staršev ali skrbnikov za osebe, mlajše od osemnajst (18)) let, ki se pojavijo in/ali so slišane v vaših uporabniških prispevkih, da lahko HP-ju dodelite pravice, kot so opisane v teh pogojih;
 • vaši uporabniški prispevki ne kršijo pravic intelektualne lastnine, blagovnih znamk, patentov, poslovnih skrivnosti ali drugih pravic intelektualne lastnine, pravic do zasebnosti ali katerih koli drugih zakonskih ali moralnih pravic katere koli tretje osebe;
 • prostovoljno soglašate, da odstopate od vseh »moralnih pravic« za svoje uporabniške prispevke;
 • po vašem vedenju informacije, vsebovane v uporabniškem prispevku, niso napačne, netočne ali zavajajoče;
 • vaš uporabniški prispevek ne krši nobene zakonodaje (vključno z zakonodajo, ki velja za nadzor izvoza, zaščito strank, nelojalno konkurenco, nediskriminacijo ali zavajajoče oglaševanje, vendar ne omejeno nanje);
 • vaš uporabniški prispevek ni klevetniški, opravljiv, sovražen, poln rasnih, etničnih, verskih ali drugih predsodkov ali žaljivk, nezakonito grozeč ali nezakonito nadlegujoč za katerega koli posameznika, partnerstvo ali podjetje, vulgaren, pornografski, opolzek ali takšen, ki krši zasebnost drugih oseb, niti ga ni mogoče upravičeno označiti kot takšnega;
 • za predložitev svojega uporabniškega prispevka niste, niti ne boste prejeli nobenega nadomestila ali jih ni obravnavala nobena tretja oseba;
 • vaš uporabniški prispevek ne vključuje gradiva s spletnega mesta tretjih oseb ali naslovov, elektronskih naslovov, kontaktnih podatkov ali telefonskih številk (razen vaših);
 • vaš uporabniški prispevek ne vsebuje virusov, črvov, vohunske programske opreme, oglaševalske programske opreme ali drugih programov ali datotek, ki lahko povzročijo škodo;
 • vaš uporabniški prispevek ne vsebuje nobenih zaupnih, lastniških ali osebnih informacij; in
 • vaš uporabniški prispevek ne vsebuje ali predstavlja nezaželenega ali nepooblaščenega oglaševanja, promocijskega gradiva, odvečne pošte neželene pošte, verižnih pisem, piramidnih shem ali katere koli druge oblike nagovarjanja.

 

S predložitvijo uporabniškega prispevka dodeljujete HP-ju nepreklicno, trajno, prenosljivo, neizključno, v celoti plačano, svetovno in brezplačno licenco (za katero je mogoče izdati podlicence v več stopnjah) za:

 

 • uporabo, distribuiranje, kopiranje, spreminjanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje, javno izvajanje in javno prikazovanje vaših uporabniških prispevkov (ali katerih koli njihovih popravkov) v celoti ali delno in v kakršni koli obliki ali na kakršnem koli mediju, ki ni poznan ali je razvit pozneje;
 • uporabo (in dovoljenje za uporabo drugih oseb) vašega uporabniškega prispevka na kakršen koli način in za kakršen koli namen (kar vključuje tudi komercialne namene, vendar ni omejeno nanje), za katerega HP po lastni presoji oceni, da je primeren (kar vključuje tudi vključitev vašega uporabniškega prispevka ali katerega koli njegovega popravka v celoti ali delno v katero koli tehnologijo, izdelek ali storitev);
 • prikazovanje oglasov v povezavi z vašimi uporabniškimi prispevki in uporabo vaših uporabniških prispevkov za oglaševalske in promocijske namene.

   HP lahko predhodno pregleda uporabniške prispevke ali nadzira katero koli področje tega spletnega mesta, prek katerega so predloženi uporabniški prispevki, vendar tega ni obvezan narediti. HP na tem spletnem mestu ali prek njega ni obvezan gostiti, prikazovati ali distribuirati katerih koli uporabniških prispevkov in lahko kadar koli in zaradi kakršnega koli razloga zavrne kateri koli uporabniški prispevek. HP ni odgovoren za nobeno izgubo, krajo ali kakršno koli poškodbo katerega koli uporabniškega prispevka. Poleg tega soglašate, da lahko HP prosto prikaže vaš uporabniški prispevek kateri koli tretji osebi, ne da bi imel prejemnik pri tem kakršne koli obveznosti zaupnosti.

Pravice intelektualne lastnine

HP spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih oseb in tudi vas prosimo, da ravnate tako. HP lahko v določenih okoliščinah in po lastni presoji ukine storitev in/ali dostop do tega spletnega mesta za uporabnike, ki kršijo pravice intelektualne lastnine drugih oseb. Če menite, da so za vaše delo, ki je prikazano na tem spletnem mestu, kršene avtorske pravice in/ali blagovna znamka, nas o tem obvestite z upoštevanjem tukaj opisanih postopkov Zahtevki za kršitev na HP-jevih spletnih mestih.

Blagovne znamke

Družba HP Inc. si pridržuje pravice do registriranih blagovnih znamk, HP-ja in HP-jevega logotipa (prikazanega spodaj), kot tudi do drugih registriranih in neregistriranih blagovnih znamk.

HP-jeve blagovne znamke lahko z upoštevanjem spodnjih smernic v besedilu uporabljate za pošteno in natančno sklicevanje na HP in njegove izdelke ter storitve.

 

HP-jev logotip je rezerviran za uporabo HP-ja in tistih HP-jevih partnerjev in imetnikov licenc, ki imajo s HP-jem sklenjeno pisno pogodbo, ki izrecno dovoljuje uporabo logotipa.  Dovoljena ni nobena druga uporaba HP-jevih logotipov.

 

HP-jevih blagovnih znamk ne smete uporabljati na način, ki bi lahko stranke zavajal glede vašega odnosa s HP-jem, glede HP-jevega pokroviteljstva ali podpore za vaše podjetje, izdelke ali storitve ali glede izvora vaših izdelkov ali storitev.  Kakršna koli uporaba HP-jevih blagovnih znamk, ki bi lahko zbegala ali zavedla bralce, je nezakonita in izrecno prepovedana.

Uporaba blagovne znamke za HP-jeve partnerje in imetnike licenc

Če imate obstoječe razmerje s HP-jem, upoštevajte specifične smernice in pogoje za uporabo blagovne znamke, navedene v pisni pogodbi.

 

Če ste partner HP Partner First, za dodatne informacije preglejte spodnje povezave, vključno s smernicami za blagovne znamke, specifičnimi za vaš program HP Partner First:

 

HP-jev program HP Partner First: http://www.hp.com/partners/us

 

Če obstoječa pogodba, sklenjena s HP-jem, dovoljuje prikaz HP-jevih blagovnih znamk, ne vsebuje pa specifičnih smernic za njihovo uporabo, upoštevajte smernice za uporabo blagovnih znamk na tej strani.

 

Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na predstavnika za vaš račun ali na kakšen drug HP-jev poslovni stik.

Splošne smernice za uporabo HP-jevih blagovnih znamk

Naslednje splošne smernice za uporabo blagovnih znamk so namenjene za podjetja, ki so pooblaščeni uporabniki HP-jevih blagovnih znamk, vključno z na primer HP-jevimi partnerji, imetniki licenc, pridruženimi podjetji in pooblaščenimi prodajalci, ki imajo sklenjeno pogodbo s HP-jem.

 

 • HP s HP-jevimi blagovnimi znamkami ne uporablja ali ne zahteva uporabe simbolov, oznak ali potrdil blagovne znamke, razen če je v pisni obliki dogovorjeno drugače.
 • HP-jeve blagovne znamke morajo biti predstavljene kot pridevniki za splošne samostalnike, na primer: HP-jevi računalniki, HP-jeve storitve podpore, tiskalniki LASERJET.
 • Za HP-jeve blagovne znamke ne uporabljajte različic ter množinske ali svojilne oblike.
 • HP-jevih blagovnih znamk ne uporabljajte na način, ki bi lahko zavedel ali zbegal bralce glede izvora katerega koli blaga ali storitev ali pokroviteljstva ali podpore s strani HP-ja.
 • HP-jevih blagovnih znamk ne uporabljajte za napačne izjave o HP-ju ali njegovih izdelkih ali storitvah.
 • HP-jevih blagovnih znamk ne vključujte v svoje blagovne znamke, imena podjetij, imena izdelkov, imena storitev, uporabniška imena v družabnih medijih ali imena domen.
 • Ne prilagajajte ali oponašajte HP-jevih značilnih oblikovanj izdelkov, embalaže izdelkov, celostne podobe, oglaševalskega gradiva, sloganov, gesel ali postavitev spletnih mest.
 • Če se sklicujete na HP v uradni dokumentaciji (na primer v letnih in finančnih poročilih), priporočamo uporabo celotnega imena HP Inc. V drugih kontekstnih priporočamo uporabo imena HP.

Dodatne smernice za pooblaščene uporabnike HP-jevega logotipa

POMEMBNO:  TA DOKUMENT NE DOVOLJUJE UPORABE LOGOTIPA.  DA BI LAHKO PRIKAZALI HP-JEV LOGOTIP, POTREBUJETE LOČENO PISNO POGODBO S HP-JEM, KI MORA IZRECNO DOVOLJEVATI UPORABO LOGOTIPA.  TAKŠNE POGODBE SO NA VOLJO SAMO ZA IZBRANE PARTNERJE IN IMETNIKE LICENC.

 

 

Na belem ozadju, naš želeni HP logo je:

Na barvnih ali temnih ozadjih je naša prednostna HP logo:

Naš črno-beli logotip uporabite, če tiskanje v vseh barvah ni na voljo:

Logotip naj bo odmaknjen od preostalega besedila, slik in grafik in naj ima na vseh štirih straneh vsaj 20 odstotkov praznega prostora:

Najmanjša velikost za tiskanje HP-jevega logotipa je 0,25”- ali 6,35-mm kvadrat:

Najmanjša velikost za digitalno uporabo HP-jevega logotipa je 20 x 20 slikovnih točk pri 72 točkah/palec:

HP-jevega logotipa se ne sme na noben način spreminjati.

Naslednje ni dovoljeno:

 • uporaba HP-jevega logotipa, ki ni v skladu s HP-jevim izrecnim pisnim dovoljenjem;
 • uporaba odsevov ali prelivov v logotipu;
 • obravnavanje logotipa kot dimenzionalnega predmeta;
 • spreminjanje oblike logotipa;
 • nagibanje ali sukanje logotipa;
 • dodajanje mejne črte v logotip;
 • ločitev črk v delu HP od krožnega elementa logotipa;
 • uporaba barv v črkah HP znotraj logotipa;
 • obrisanje logotipa;
 • spreminjanje barv logotipa;
 • animacija logotipa;
 • postavitev vrste črk/besedila znotraj logotipa ali praznega prostora; ali
 • postavitev slike v logotip.

 

TE SMERNICE SE LAHKO OBČASNO IN BREZ VNAPREJŠNJEGA OBVESTILA SPREMENIJO.  HP-JEVI PARTNERJI, IMETNIKI LICENC, PRIDRUŽENA PODJETJA IN POOBLAŠČENI PRODAJALCI MORAJO REDNO PREVERJATI TO STRAN IN TUDI PRI SVOJIH HP-JEVIH POSLOVNIH STIKIH PREVERJATI, ALI JE NJIHOVA UPORABA LOGOTIPA ŠE VEDNO V SKLADU S HP-JEVIMI SMERNICAMI ZA UPORABO BLAGOVNIH ZNAMK.

Omejene pravice ameriške vlade

Za katero koli gradivo, ki ga prenesejo Združene države Amerike, njene agencije in/ali organi (»ameriška vlada«) ali je preneseno v njihovem imenu, veljajo določbe FAR 12.211 – »Tehnični podatki« in FAR 12.212 – »Računalniška programska oprema« ali členi, ki za HP zagotavljajo enakovredno zaščito v DFARS ali drugih uredbah, specifičnih za urad.

Mednarodna vprašanja in vprašanja izvoza

[HP upravlja to spletno mesto v svojih prostorih v Palo Altu v Kaliforniji. HP ne daje nobenih zagotovil, da je to spletno mesto primerno ali da je na voljo za uporabo zunaj ZDA; dostop do njega z območij, kjer je njegova vsebina nezakonita, je prepovedan.]

Zunaj ZDA dostopate do tega spletnega mesta na lastno pobudo in za upoštevanje veljavne zakonodaje ste odgovorni sami.

Strinjate se, da boste v povezavi z uporabo HP-jevega spletnega mesta upoštevali vse omejitve in določbe ministrstva za trgovino in katerega koli drugega ameriškega ali tujega urada in oblasti glede izvažanja in vnovičnega izvažanja in da ne boste kršili nobenih zakonov, prenašali ali dovolili prenosa katerega koli gradiva v prepovedano državo ali v nasprotju s katero koli zakonodajo. Za gradivo še posebej in brez omejitve velja, da se ga v nasprotju s katero koli zakonodajo ne sme izvažati ali znova izvažati:

 

 

Z uporabo katerega koli gradiva, za katerega veljajo takšne omejitve in določbe, se strinjate in jamčite, da se ne nahajate, niste pod nadzorom ali niste državljan ali prebivalec nobene takšne države in niste navedeni na nobenem takšnem seznamu.

Odškodnina

Strinjate se, da boste povrnili škodo, branili in HP-jeve stranke odvezali odgovornosti v povezavi s katerimi koli in vsemi zahtevki, odgovornostjo, odškodninami, izgubami, stroški, izdatki ali pristojbinami (vključno s sprejemljivi stroški za pravne zastopnike), ki jih lahko takšne stranke naložijo kot posledico vaše kršitve (ali kršitve katere koli osebe, ki uporablja vaš račun) teh pogojev. HP si pridržuje pravico prevzeti izključno obrambo in nadzor nad katero koli zadevo, za katero bi sicer veljala vaša odškodnina, in v takšnem primeru se strinjate, da boste s HP-jem sodelovali v obrambi proti takšnemu zahtevku.

Elektronske komunikacije

Če obiščete to spletno mesto ali pošljete elektronska sporočila HP-ju, z njim komunicirate v elektronski obliki. V odgovor vam lahko pošljemo elektronsko sporočilo ali objavimo obvestila na tem spletnem mestu. Strinjate se, da vsa takšna obvestila, razkritja in druge komunikacije, ki jih zagotavlja HP v elektronski obliki, ustrezajo kateri koli zakonski zahtevi, ki določa, da morajo biti takšne komunikacije v pisni obliki.

Lastništvo

Razen če v teh pogojih ni določeno drugače, je vse gradivo, kot tudi njegova razporeditev na tem spletnem mestu, izključno v naši lasti, Copyright © [datumi izdelave] HP Development Company, L.P. Vse pravice, ki niso izrecno dodeljene v tem dokumentu, so pridržane. Razen če veljavna zakonodaja ne določa drugače, je kakršno koli reproduciranje, distribuiranje, spreminjanje, vnovično prenašanje ali objavljanje katerega koli gradiva, zaščitenega z avtorskimi pravicami, brez izrecnega pisnega soglasja lastnika avtorskih pravic ali licence izrecno prepovedano.

Celotna pogodba za vsakogar

Ti pogoji skupaj s katerimi koli dodatnimi pogoji, s katerimi se strinjate pri uporabi določenih elementov tega spletnega mesta, predstavljajo celotno, izključno in dokončno pogodbeno izjavo med vsemi glede predmeta te pogodbe, in nadomeščajo katere koli predhodne pogodbe ali dogovore med vami in HP-jem glede te zadeve. HP-jeve stranke so upravičene tretje stranke glede na določbe v tej pogojih, ki se sklicujejo nanje.

Zakonska pristojnost

Te pogoje ureja zakonodaja države Kalifornije, ki velja za sklenjene pogodbe, ki jih v celoti izvajajo prebivalci Kalifornije v Kaliforniji ne glede na vaše dejansko prebivališče ali sedež podjetja. Za te pogoje ne velja konvencija Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga in zakon o enotnih transakcijah računalniških informacij. Vse tožbe, nastale v povezavi s temi pogoji ali vašo uporabo tega spletnega mesta, morajo biti vložene v zveznih ali državnih sodiščih v okraju Santa Clara v Kaliforniji. S tem se v ta namen nepreklicno strinjate z izrecno osebno sodno oblastjo takšnih sodišč.

Razno

Če HP ne izvaja ali uveljavlja katere koli pravice ali določbe teh pogojev, to ne pomeni, da se odpoveduje takšnim pravicam ali določbam. Če sodišče pristojne sodne oblasti ugotovi, da katera koli določba teh pogojev ni veljavna, se kljub temu strinjate, da si mora sodišče prizadevati uveljaviti vaše in HP-jeve namene, izražene v določbi, in da druge določbe teh pogojev ostajajo v celoti veljavne in učinkovite. Naslovi razdelkov v teh pogojih so na voljo zgolj zaradi priročnosti in nimajo zakonskega ali pogodbenega učinka. Ti pogoji ostanejo v celoti veljavni in učinkoviti, ne glede na to, če prenehate uporabljati to spletno mesto. Ti pogoji bodo interpretirani brez kakršne koli stroge razlage v korist vas ali HP-ja ali proti vam ali HP-ju. Teh pogojev in nobenih pravic in licenc, ki so vam dodeljene v tem dokumentu, ne smete prenesti ali dodeliti, HP pa jih lahko dodeljuje brez omejitve.

Kalifornijsko obvestilo za potrošnike

Na podlagi razdelka kalifornijskega civilnega zakonika 1789.3 so uporabniki v Kaliforniji upravičeni do naslednjega obvestila o pravicah potrošnikov: To spletno mesto nudi HP. Če imate vprašanja ali pritožbe glede tega spletnega mesta, se obrnite na službe za stranke na naslovu https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=17656. V stik z nami lahko stopite tudi tako, da pišete na HP Inc., Attn: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 USA. Prebivalci Kalifornije lahko pišejo enoti za pomoč pri pritožbah oddelka storitev za stranke kalifornijskega oddelka za potrošnike na naslovu 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 ali pokličejo na telefonsko številko (916) 445-1254 or (800) 952-5210 ali za slušno prizadete na TDD (800) 326-2297 ali TDD (916) 322-1700.

HP lahko spremeni te pogoje uporabe

HP lahko po lastni presoji občasno spremeni te pogoje (vključno s katerimi koli drugimi dokumenti, ki so navedeni v teh pogojih ali povezani z njimi). HP bo objavil obvestilo o takšnih spremembah na tem spletnem mestu. Če nasprotujete kateri koli takšni spremembi, je vaš edini ukrep ta, da prenehate uporabljati to spletno mesto. Če po obvestilu o takšnih spremembah nadaljujete z uporabo tega spletnega mesta, to pomeni, da se strinjate s takšnimi spremembami in soglašate, da vas obvezujejo določbe in pogoji takšnih sprememb. Nekatere določbe teh pogojev lahko nadomestijo izrecno oblikovana pravna obvestila ali pogoji na določenih straneh tega spletnega mesta; v takšnih okoliščinah velja, da je izrecno oblikovano pravno obvestilo ali pogoj vključen v te pogoje in nadomesti določbe teh pogojev, ki so določene kot nadomeščene.

 

Revidirano marca 2015

 

Nazaj na vrh