HP PageWide XL
4200

Tänk bredare. Smidigt arbetsflöde.

Titta

Snabb, intuitiv och säker

Snabba utskrifter i svartvitt och färg, håll kostnaderna under kontroll

Nu slipper ni att ägna onödig tid åt att vänta på utskrivna dokument med snabb utskrift i svartvitt och färg – upp till 15 D/A1 per minut.2 Producera högkvalitativa tekniska utskrifter. Spara pengar med låga driftskostnader för svartvitt och färg4, med upp till tio gånger lägre energiförbrukning.4

Dra nytta av förbättrad utskrift, skanning och kopiering – enkel användning8

Dra nytta av enkel utskrift och effektiva arbetsflöden med programvara från HP. Hantera smidigt med marknadens största pekskärm på 15 tum.9 Skanna i farten och dra nytta av smidigt samarbete – skriv ut, spara och dela direkt.

Världens säkraste storformatsskrivare1

Bästa tänkbara nätverksskydd med dynamisk säkerhet via HP Connection Inspector, HP Secure Boot och vitlistning.1 Skydda alla enheter och ställ in säkerhetspreferenser – när som helst. Kontrollera vem som kan komma åt skrivaren med säker användarautentisering.

HP PageWide XL 4200

Heltäckande produktivitet med upp till 10/15 D/A1 per minut.2

Levande färger, skarpa linjer, fina detaljer – bättre än LED.3

Arbeta effektivt med 15-tums roterande pekskärm och kontrollera produktionsstatus via lampa.

Dra nytta av enkel hantering med flersidig skanning och funktioner för efterredigering.

Tillverkade med över 60 % återvunnet material, med 80 % mindre plast än tidigare bläckpatroner.

Heltäckande produktivitet med upp till 10/15 D/A1 per minut.2

Levande färger, skarpa linjer, fina detaljer – bättre än LED.3

Arbeta effektivt med 15-tums roterande pekskärm och kontrollera produktionsstatus via lampa.

Dra nytta av enkel hantering med flersidig skanning och funktioner för efterredigering.

Tillverkade med över 60 % återvunnet material, med 80 % mindre plast än tidigare bläckpatroner.

Den här skrivaren är avsedd att endast fungera med patroner som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den använder dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera patroner som använder ett icke-HP-chip. Regelbundna firmwareuppdateringar kommer att bibehålla effektiviteten för dessa åtgärder och blockera patroner som tidigare fungerade. Ett återanvänt HP-chip möjliggör användning av återanvända, omtillverkade och återfyllda patroner.10

HP PageWide XL 4200-skrivare

Perfekt för företag

 • Upp till 10 D/A1 sidor/min
 • Upp till 4 rullar
 • 500 ml HP Eco-Carton bläcktillbehör

Datablad

Kontakta oss

Läs mer om HP PageWide XL

Effektivisera arbetsflödet

Vi har skapat avancerade program för HP PageWide XL & Pro-skrivare som kan öka produktiviteten och optimera ditt arbetsflöde på ett enkelt och intuitivt sätt.

Läs mer

Snabb färg och fantastiskt kvalitet

HP-utskriftsmaterial för storformat

HP erbjuder en mängd olika utskriftsmaterial som är designade tillsammans med HP PageWide XL-bläck för att leverera kompromisslös prestanda och värde vid varje utskrift.

Läs mer

ColorPRO Technology

Material med varumärket ColorPRO Technology är designade tillsammans med HP PageWide XL-bläck och levererar uppenbart förbättrad utskriftskvalitet.

Läs mer

Certifierad medie

Medier som är certifierade för HP PageWide XL-bläck skapar vinstpotential för din verksamhet samtidigt som du sparar tid med att testa medierna själv.

Läs mer

Kontakta en expert på HP PageWide XL

Facebook

LinkedIn

Twitter

YouTube

Friskrivningsklausuler

 1. Påstående: Högsta tänkbara säkerhet/världens säkraste storformatsskrivare/bästa tänkbara nätverksskydd
  Baserat på en jämförelse av publicerade säkerhetsspecifikationer på uppdrag av HP som utfördes av Sogeti i september 2020. Jämförelse av HP PageWide XL-produkterna och konkurrerande produkter som representerar den största marknadsandelen av LED- och UVgel-skrivare globalt per 2019 enligt IDC. Jämförelsematris och ytterligare information finns tillgängliga på begäran.
 2. Påstående: Svartvita och färgutskrifter med upp till XX D-/A1-sidor/min  
  4200: HP PageWide XL 4200 skrivarserie klarar 10 CAD-utskrifter (D/A1) på 1 minut. Antalet sidor varierar beroende på utskriftsläge och utskriftstillämpning.  
  4700: HP PageWide XL 4700 skrivarserie klarar 15 CAD-utskrifter (D/A1) på 1 minut. Antalet sidor varierar beroende på utskriftsläge och utskriftstillämpning.
 3. Påstående: Levande färger, skarpa linjer, fina detaljer – bättre än LED
  Baserat på tester som utförts av Sogeti på uppdrag av HP i september 2020. Fina detaljer baserats på antalet radbrytningar i 1,5 mm av raden. På vertikala 1 px CMYK rader. Utskrivet på Oce 75 g vanligt papper med utskriftslägen motsvarande snabb/hög hastighet. För utskrifter från HP PageWide XL 8200 skrivare och jämförbara skrivare från olika tillverkare och som representerar den största marknadsandelen av LED- och UVgel-skrivare globalt per 2019 enligt IDC.
 4. Spara pengar med låga driftskostnader för svartvitt och färg
  Beräkningen är baserad på den totala ägandekostnaden jämfört med jämförbar konkurrerande skrivare med avseende på genomsnittlig livslängd för skrivhuvud. Resultaten visar en reducering av underhållskostnaderna på 50 % vid utskrift av tekniska ritningar. Analysperiod på 5 år och ett antagande om produktion på 1 000 m2/månad med följande fördelning mellan utskriftskategorier: 80 % rader, 20 % högdensitetsbilder. Testerna har utförts av Sogeti på uppdrag av HP i september 2020.
 5. Påstående: Upp till 10 gånger lägre energiförbrukning
  Baserat på tester som utförts internt av HP baserat på ISO 20690 i september 2020. Jämförbara skrivare med LED-teknik baserat på LED-skrivare med kapacitet för utskrift av 4–6 D-/A1-sidor per minut och som motsvarar den största marknadsandelen av LED-skrivare för medelstora volymer i USA och Europa enligt IDC per oktober 2020.
 6. Påstående: 66 % C02e-reduktion 500 ml
  Baserat på 1-literspatron, siffrorna kan variera något för en patron på 500 ml. CO2e-reducering baserat på övergång från plastbläckpatron till HP Eco-Carton bläckpatron i kartong, med en årlig tillverkningsbesparing på 36 ton och en transportbesparing på 1 ton. Motsvarande 147 755 km körda med en genomsnittlig personbil eller 4 718 692 miljoner laddningar av en smarttelefon.
 7. Påstående: Kostnadsfri retur
  Besök http://www.hp.com/recycle om du vill delta i HP Planet Partners och vill få information om var programmet finns tillgängligt; Programmet kanske inte är tillgängligt i ditt område. Kontakta den lokala myndighet som ansvarar för avfallsfrågor för information om avfallshantering i områden där programmet inte är tillgängligt samt för information om andra förbrukningsartiklar.
 8. Påstående: Skriv ut/skanna/kopiera
  4200: Multifunktionsegenskaper endast tillgängliga på HP PageWide XL 4200 multifunktionsskrivare.
  4700: Multifunktionsegenskaper endast tillgängliga på HP PageWide XL 4700 multifunktionsskrivare.
 9. Marknadens största pekskärm
  Baserat på en jämförelse av publicerade specifikationer för frontpanel på uppdrag av HP som utfördes av Sogeti i september 2020. Jämförelse av HP PageWide XL-produkterna och konkurrerande produkter som representerar den största marknadsandelen av LED- och UVgel-skrivare globalt per 2019 enligt IDC.
 10. Läs mer på https://www.hp.com/learn/ds.