HP tvrdnje o bezbednosti za poslovno štampanje i skeniranje

Ova veb lokacija pruža dokumentaciju koja podržava tvrdnje o bezbednosti za HP proizvode i usluge. Pogledajte PDF datoteke na dnu ove stranice za sažetak tvrdnji i obrazloženje.

„Najbezbednije štampanje na svetu“ ili „najotporniji štampači“

Tvrdnje „najbezbednije štampanje na svetu“ ili „najotporniji štampači“ obuhvataju HP-ove najnaprednije ugrađene bezbednosne funkcije, koje su dostupne na HP Enterprise i HP Managed uređajima uz HP FutureSmart firmver 4.5 ili noviji. Tvrdnja je zasnovana na HP-ovom pregledu funkcija objavljenih tokom 2021 godine na konkurentskim štampačima iste klase. Samo HP pruža kombinaciju bezbednosnih funkcija za automatsko otkrivanje, zaustavljanje i oporavak od napada uz ponovno pokretanje za samostalni oporavak, u skladu sa NIST SP 800-193 smernicama za sajber otpornost uređaja. Za više informacija, kliknite na vezu ispod.

 

„Najopsežnija bezbednost štampanja na svetu“ ili „najjače zaštite bezbednosti štampanja u industriji“

Tvrdnje „najopsežnija bezbednost štampanja na svetu“ ili „najjače zaštite bezbednosti štampanja u industriji“ obuhvataju mogućnosti zaštite uređaja, podataka i dokumenata vodećih dobavljača upravljanih usluga štampanja. Zasnovano na HP-ovom pregledu javno dostupnih informacija objavljenih tokom 2019. godine o ponudama ugovora na nivou usluge, bezbednosnim uslugama, softveru za bezbednost i upravljanje i bezbednosnim funkcijama ugrađenim u uređaj za njihove konkurentske štampače iste klase. Saznajte više ili kliknite na vezu ispod.

 

„Najbezbednije skeniranje na svetu“

Tvrdnja „najbezbednije skeniranje na svetu“ je zasnovana na HP-ovom pregledu bezbednosnih funkcija objavljenih tokom 2017. godine na konkurentskim poslovnim skenerima iste klase. Samo HP nudi kombinaciju bezbednosnih funkcija koje omogućavaju nadgledanje da bi se otkrili i automatski zaustavili napadi i da bi se zatim izvršila samostalna validacija integriteta softvera pri ponovnom pokretanju.

 

Dodatne marketinške tvrdnje i obrazloženja

Štampači iz klase HP Enterprise: Najbezbedniji štampači na svetu

Preuzmi

Štampači iz klase HP PageWide Pro: Najbolja bezbednost u njihovoj klasi

Preuzmi

Skeneri iz klase HP Enterprise: Najbezbednije skeniranje na svetu

Preuzmi

Sigurnosna matrica HP kancelarijskih uređaja za štampanje

Preuzmi