ברוך הבא לאתר האינטרנט של HP

ברוך הבא לאתר האינטרנט של HP Inc.‎ (להלן "HP" או "שלנו" או "אנו" או "לנו") – ותודה על הביקור, אנו מקווים שתהנה מהחוויה!

 

תנאי שימוש אלה (להלן, "תנאי השימוש") מהווים חוזים משפטי בינך לבין HP (יחד, "כולם") וחלים על השימוש שלך באתר אינטרנט זה, וכן באתרי אינטרנט אחרים ש-HP עשויה לשלוט בהם, ובכל הטקסט, הנתונים, המידע, רכיבי התוכנה, הגרפיקה, התמונות ועוד (שלכולם אנו קוראים "חומרים") ש-HP והחברות הבנות שלה עשויות לספק לך, וכן בכל השירותים שאנו עשויים לספק לך דרך אחד מאתרי האינטרנט שלנו (שכולם יחד נקראים בתנאים אלה "אתר אינטרנט זה").

 

קרא תנאים אלה בקפידה לפני הגלישה באתר אינטרנט זה. השימוש באתר אינטרנט זה מציין שקראת תנאים אלה ואתה מקבל אותם. לא תוכל להשתמש באתר אינטרנט זה אם אינך מקבל תנאים אלה.

הגישה לאתר אינטרנט זה

כאשר אתה ניגש לאתר אינטרנט זה, אתה אחראי לציית לתנאים אלה, וכן במסגרת כל שימוש באתר אינטרנט זה דרך חשבון כלשהו שהגדרת דרך אתר אינטרנט זה או בו; חומרים מסוימים יהיו זמינים לך רק אם יש לך חשבון. אתה מסכים לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא כל עוד אתה משתמש באתר אינטרנט זה. משום שזהו החשבון שלך, אתה אחראי להשיג ולתחזק את כל הציוד, השירותים והתוכנה הדרושים לגישה לאתר אינטרנט זה ולשימוש בו, וכן לתשלום החיובים הקשורים לכך. אתה גם אחראי לשמור על סודיות הסיסמאות שלך. אם נראה לך שהסיסמה שלך או פרטי אבטחה אחרים עבור אתר אינטרנט זה נפרצו באופן כלשהו, הודע לנו מיד.

 

לפעמים, אנו אוספים מידע אישי מסוים עליך אך ורק בנוגע לגישה שלך לאתר אינטרנט זה ולשימוש שלך בו. השימוש שעושה HP במידע זה כפוף לתנאים המופיעים  בהצהרת הפרטיות המקוונת של HP.

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדרוש ממך לשנות את הסיסמה שלך או להגביל את הגישה שלך לאתר אינטרנט זה, כנדרש לפי שיקול דעתנו.

השימוש המותר שלך באתר אינטרנט זה

אתה מוזמן להשתמש באתר אינטרנט זה למטרות אישיות ועסקיות כאשר אתה רוכש מוצרים ושירותים שלך HP לשימוש במסגרת עסקיך (להלן, "השימושים המותרים").

 

אנו מעניקים לך בזאת רישיון מוגבל, אישי, לא בלעדי ובלתי ניתן להעברה לשימוש בחומרים ולהצגה שלהם. הזכות שלך להשתמש בחומרים מותנית בציות שלך לתנאים אלה. אין לך שום זכויות אחרות בנוגע לאתר אינטרנט זה או לחומרים כלשהם, ואינך רשאי לשנות, לערוך, להעתיק, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להנדס לאחור, לתקן, לשפר או לנצל בדרך כלשהי אתר אינטרנט זה או את החומרים בשום אופן שהוא.

שימוש בלתי מורשה באתר אינטרנט זה, מדיניות שימוש מקובל

אנו מאשרים לך שימוש מוגבל באתר אינטרנט זה. כל שימוש אחר באתר אינטרנט זה מעבר לשימושים המותרים אסור, ולפיכך מהווה שימוש בלתי מורשה באתר אינטרנט זה. הסיבה לכך היא שכל הזכויות באתר אינטרנט זה הן קניינה של HP.

 

שימוש בלתי מורשה באתר אינטרנט זה עלול להוביל להפרת חוקי זכויות יוצרים מסוימים בארצות הברית וברמה הבינלאומית. איננו מעוניינים בכך, ולכן ציינו דוגמאות לדברים שיש להימנע מהם במדיניות השימוש המקובל שלנו הנמצאת כאן  מדיניות השימוש המקובל של HP .  עליך לציית למדיניות השימוש המקובל של HP בכל פעם שאתה משתמש באתר אינטרנט זה, או בשירותים המוצעים באתר אינטרנט זה.

סיום השימוש שלך באתר אינטרנט זה

אנו או אתה רשאים לסיים את השימוש שלך באתר אינטרנט זה בכל עת. השימוש שלך באתר אינטרנט זה יסתיים באופן אוטומטי במקרה שתפר אחד מתנאים אלה. לצורך הבהרה:

 

 • אלא אם כן הוסכם בינינו אחרת בכתב, אנו רשאים לסיים, להשעות או לשנות את הרישום שלך לאתר זה או לכל חלק ממנו, או את הגישה שלך אליו, ללא הודעה מראש, בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 • באפשרותך להפסיק את הגישה שלך לאתר אינטרנט זה ואת השימוש בו בכל עת. במקרה של סיום אוטומטי בשל הפרה, עליך להשמיד מיד את כל החומרים שהורדת או הדפסת (וכל העותקים של חומרים אלה).

כתבי ויתור

אתר אינטרנט זה ניתן "כפי שהוא" ו"לרבות כל הפגמים", והסיכון המלא בנוגע לאיכות ולביצועים של אתר אינטרנט זה חל עליך.

 

HP דוחה במפורש כל אחריות מכל סוג שהוא (מפורשת, משמעת או על פי דין) בנוגע לאתר אינטרנט זה, כולל, בין השאר, אחריות משתמעת או על פי דין של סחירות, כשירות לשימוש מסוים או למטרה מסוימת, בעלות ואי הפרה של זכויות קניין רוחני.

 

פירוש הדבר הוא ש-HP אינה מבטיחה לך שאתר אינטרנט זה יהיה נטול בעיות. מבלי להגביל את האמור לעיל, HP אינה מתחייבת שאתר אינטרנט זה יענה על הדרישות שלך או שאתר אינטרנט זה יתנהל ללא הפרעות, ללא עיכובים, באופן מאובטח או ללא שגיאות, או שהפגמים באתר אינטרנט זה יתוקנו. HP אינה מתחייבת בנוגע לתוצאות שניתן להשיג מהשימוש באתר אינטרנט זה, או בנוגע לדיוק או למהימנות של המידע המושג דרך אתר אינטרנט זה. שום עצה או מידע, בין שבעל פה ובין שבכתב, שאתה משיג דרך אתר אינטרנט זה או מ-HP או מאחת מהחברות הבנות שלה, או מחברות מסונפות אחרות, או מהספקים שלה או שלהן (או המנהלים, הדירקטורים, העובדים או הסוכנים של ישויות שכאלה) (יחד, "גורמי HP") יהוו אחריות כלשהי. HP דוחה כל את כל סוגי השיפויים הראויים.

הגבלת חבות

בשום מקרה שום גורם HP יישא בחבות עבור (א) נזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, פיצויי עונשין או פיצויים לדוגמה, או (ב) נזקים ששוויים עולה על מאה דולרים ארצות הברית (100.00$) בסך הכול (כולל, בין השאר, נזקים הנובעים מאובדן הכנסות, אובדן רווחים, אובדן רצון טוב, אובדן יכולת שימוש, הפרעה לעסקים או הפסדים מופשטים אחרים) הנובעים מאתר אינטרנט זה או הקשורים אליו (כולל, בין השאר, השימוש באתר אינטרנט זה, אי היכולת להשתמש בו או תוצאות השימוש בו), בין שנזקים שכאלה מבוססים על אחריות, חוזה, עוולה, דין ובין שהם מבוססים על תיאוריה משפטית אחרת, ואפילו אם לגורם HP כלשהו נודע על האפשרות לנזקים שכאלה (או שהוא היה אמור לדעת עליהם).

 

אי הכללות והגבלות: שטחי שיפוט מסוימים אינם מתירים להוציא מהכלל כתבי אחריות מסוימים או להגביל או להוציא מהכלל חבות על נזקים מסוימים. לפיכך, ייתכן שחלק מכתבי הוויתור וההגבלות שצוינו לעיל אינם חלים עליך. במידה וגורמי HP אינם רשאים, בהתאם לחוק החל, לדחות אחריות משתמעת או להגביל את החבות שלהם, ההיקף והמשך של אחריות שכזו וסכום החבות של גורם HP יוגבלו למינימום המותר לפי החוק החל.

אי הכללות והגבלות

שטחי שיפוט מסוימים אינם מתירים להוציא מהכלל כתבי אחריות מסוימים או להגביל או להוציא מהכלל חבות על נזקים מסוימים. בהתאם לכך, ייתכן שחלק מכתבי הוויתור וההגבלות שצוינו לעיל אינם חלים עליך. במידה וגורם HP כלשהו אינו רשאי, בהתאם לחוק החל, לדחות אחריות משתמעת או להגביל את החבות שלו, ההיקף והמשך של אחריות שכזו ומידת החבות של גורם HP יוגבלו למינימום המותר לפי החוק החל.

הסכמים אחרים; תוכנה, שירותים או גישה

HP עשויה לספק מוצרים (כגון רכיבי חומרה או תוכנה) שירותים (כגון שירותי מנוי לרכיבי תוכנה, תחזוקה או תיקונים של רכיבי חומרה או תחזוקה, התקנה או הדרכה עבור רכיבי תוכנה) או גישה דרך אתר אינטרנט זה לפי התנאים של הסכם נפרד בינך לבין HP, כגון הסכם רישיון או תנאים נפרדים של מכירה ותנאי אחריות נפרדים (כל אחד מהם, "הסכם אחר"). המחויבות של HP ביחס לכל מוצר, שירות או גישה הזמינים לך באמצעותה מתוקף כל הסכם אחר תהיה כפופה בלעדית לאותו הסכם אחר שבמסגרתו מסופקים מוצר, שירות או גישה שכאלה, ותנאים אלה לא יתפרשו באופן המתיר לשנות את התנאים של הסכם אחר שכזה. אם קיימת סתירה בין תנאים אלה לבין הסכם אחר כלשהו, ההסכם האחר יקבל עדיפות.

 

לדוגמה, השימוש בתוכנה כלשהי הזמינה להורדה מאתרי האינטרנט של HP (להלן, "התוכנה") כפוף לתנאים של הסכם הרישיון למשתמש הקצה, אם הוא קיים, המלווה את התוכנה או הכלול בה (להלן, "הסכם הרישיון"). אינך רשאי להתקין שום תוכנה שמצורף לה או כלול בה הסכם רישיון, אלא אם כן הסכמת תחילה להסכם הרישיון. אם לא קיים הסכם רישיון, תנאים אלה יחולו על השימוש שלך בתוכנה זו.

HP עשויה לשנות אתר אינטרנט זה

HP שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק אתר אינטרנט זה בכל עת מבלי להודיע לך על כך. עם זאת, שים לב לנקודות הבאות:

 

 • HP רשאית לערוך שינויים באתר אינטרנט זה, או במוצרים, בשירותים ובמחירים המתוארים בו, בכל עת ומבלי להודיע על כך.
 • ייתכן שאתר אינטרנט זה לא יהיה מעודכן, ו-HP אינה מתחייבת לעדכן אתר אינטרנט זה.
 • ייתכן שהמידע המפורסם באתר אינטרנט זה מתייחס למוצרים, לתוכניות או לשירותים שאינם זמינים במדינה שלך.

 

 

מומלץ לפנות לאיש הקשר העסקי המקומי מטעם HP לקבלת מידע בנוגע למוצרים, לתוכניות ולשירותים העשויים להיות הזמינים לך דרך אתר אינטרנט זה.

המידע שאתה שולח לאתר אינטרנט זה

אזורים מסוימים באתר אינטרנט זה (למשל, חדרי צ'אט, דירוגי לקוחות, ביקורות, פרסומים בקהילה ופורומים של תמיכה) עשויים לאפשר לך לשלוח משוב, מידע, נתונים, טקסט, תוכנה, מוזיקה, קול, תמונות, גרפיקה, וידאו, הודעות או חומרים אחרים (כל אחד מהם, "מידע ששולחים המשתמשים" או "מידע שאתה שולח"). אתה מסכים לכך שאתה האחראי הבלעדי לכל המידע שאתה שולח וכי כל מידע שאתה שולח נחשב לבלתי סודי ולבלתי קנייני. בנוסף, HP אינה מבטיחה שתינתן לך האפשרות דרך HP או גורם צד שלישי כלשהו לערוך או למחוק מידע שאתה שולח.

 

 

 

בעצם שליחת מידע זה, אתה מאשר ומתחייב כי:

 

 • אתה לפחות בן 13;
 • יש לך את כל הזכויות למידע שאתה שולח (כולל, בין השאר, כל הזכויות לשמע, לווידאו או להקלטות הדיגיטליות ולביצועים הכלולים במידע שאתה שולח), או, לחלופין, שרכשת את כל הזכויות הדרושות למידע שאתה שולח כדי לאפשר לך להעניק ל-HP את הזכויות שבחומר זה, כמתואר בתנאים אלה;
 • שילמת ותשלם באופן מלא את כל דמי הרישיון, עמלות המכס ושאר המחויבויות הפיננסיות מכל סוג שהוא בנוגע לשימוש במידע שאתה שולח או לניצול שלו למטרות מסחריות;
 • אתה האדם המצולם ו/או הנשמע במידע שאתה שולח, או, לחלופין, קיבלת את רשותו של כל אדם (כולל הסכמתם של הורים או אפוטרופסים עבור כל אדם שמתחת לגיל שמונה עשרה (18)) המופיע ו/או נשמע במידע שאתה שולח להעניק את הזכויות ל-HP כמתואר בתנאים אלה;
 • המידע שאתה שולח אינו מפר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים, סודות מסחריים או זכויות אחרות של קניין רוחני, זכויות פרטיות או כל זכות משפטית או מוסרית אחרת של גורם צד שלישי כלשהו;
 • אתה מסכים מרצונך לוותר על כל "הזכויות המוסריות" שייתכן שיש לך במידע שאתה שולח;
 • למיטב ידיעתך, המידע שאתה שולח אינו כולל מידע שגוי, בלתי מדויק או מטעה;
 • המידע שאתה שולח אינו מפר שום חוק (כולל, בין השאר, חוקים בנושאי בקרת יצוא, הגנת הצרכן, תחרות בלתי הוגנת, מניעת אפליה או פרסום שווא);
 • המידע שאתה שולח אינו מכיל תוכן הנחשב או העשוי להיחשב באופן סביר לדברי השמצה; דברי דיבה; דברי שטנה; תוכן מוטה או פוגעני מבחינה גזעית, אתנית, דתית או אחרת; איום או הטרדה לא חוקיים של אדם, ישות או ארגון כלשהם; תוכן וולגרי, פורנוגרפי או מגונה; תוכן שיש בו משום חדירה לפרטיותו של אדם אחר;
 • לא קיבלת ולא תקבל פיצוי או תגמול כלשהו מגורם צד שלישי כלשהו בתמורה לשליחת מידע זה;
 • המידע שאתה שולח אינו משלב חומרים מאתרי אינטרנט של צד שלישי, או כתובות, כתובות דואר אלקטרוני, פרטי קשר או מספרי טלפון (שאינם שלך);
 • המידע שאתה שולח אינו מכיל וירוסים, תולעים, תוכנות ריגול, תוכנות פרסום או תוכניות או קבצים אחרים העלולים להזיק;
 • המידע שאתה שולח אינו מכיל מידע הנחשב בעיניך לסודי, לקנייני או לאישי; וכן
 • המידע שאתה שולך אינו מכיל או מהווה פרסום בלתי רצוי או בלתי מאושר, קידום מכירות, דואר זבל, ספאם, מכתבי שרשרת, מזימות פירמידה או כל צורה אחרת של שידול.

 

 

 

בעצם שליחת מידע זה, אתה מעניק ל-HP רישיון בלתי הפיך, נצחי, ניתן להעברה, לא בלעדי, ששולם במלואו, בינלאומי וללא תשלום תמלוגים (שניתן להעניק אותו במסגרת רישיון משנה רב-שכבתי) לצורך:

 

 • שימוש, הפצה, שכפול, שינוי, התאמה, פרסום, תרגום, הוצאה לפועל באופן ציבורי והצגה באופן ציבורי של המידע שאתה שולח (או גרסה כלשהי שלו) באופן מלא או חלקי, בכל תבנית או אמצעי מוכרים כעת או שיפותחו בעתיד;
 • שימוש (ומתן רשות לאחרים להשתמש) במידע שאתה שולח בכל צורה שהיא ולכל מטרה שהיא (כולל, בין השאר, מטרות מסחריות) שנראית ל-HP, לפי שיקול דעתה הבלעדי (כולל, בין השאר, שילוב המידע שאתה שולח או גרסה כלשהי שלו, באופן מלא או חלקי, בטכנולוגיה, במוצר או בשירות כלשהם);
 • הצגת פרסומות באופן הקשור למידע שאתה שולח ושימוש במידע שאתה שולח למטרות פרסומיות ולקידום מכירות.

 

 

HP עשויה, אך אינה מתחייבת, לסנן מראש מידע ששולחים המשתמשים או לנטר אזורים באתר אינטרנט זה שדרכם ניתן לשלוח מידע שכזה. HP אינה נדרשת לארח, להציג או להפיץ מידע ששולחים המשתמשים באתר אינטרנט זה או דרכו, והחברה עשויה להסיר בכל עת או לסרב להציג מידע ששולחים המשתמשים מכל סיבה שהיא. HP אינה אחראית לשום אובדן או גנבה של מידע ששולחים המשתמשים או לנזק מכל סוג שהוא שנגרם לו. בנוסף, אתה מסכים לכך ש-HP תוכל לחשוף באופן חופשי את המידע שאתה שולח לכל צד שלישי, ללא כל מחויבות לסודיות מצד הנמען.

זכויות קניין רוחני

HP מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים ממך לכבד אותן גם כן. HP עשויה, בנסיבות המתאימות ולפי שיקול דעתה, לסיים את השירות ו/או הגישה לאתר אינטרנט זה עבור משתמשים המפרים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם לדעתך זכויות היוצרים ו/או הסימנים המסחריים שלך הופרו והיצירה שלך מופיעה באתר אינטרנט זה, הודע לנו באמצעות ההליכים המתוארים כאן  טענות להפרת זכויות באתרי HP.

סימנים מסחריים

ל-HP Inc.‎ יש זכויות על הסימנים המסחריים הרשומים, HP וסמל HP (המוצג להלן), וכן על סימנים מסחריים אחרים רשומים ולא רשומים.

אתה רשאי להשתמש בסימנים המסחריים של HP, בטקסט, להפנות בצורה הוגנת ומדויקת ל-HP, למוצרים ולשירותים שלה, בכפוף להנחיות להלן.

 

 

הסמל של HP שמור לשימוש על-ידי HP ועל-ידי השותפים של HP והגורמים שהיא מעניקה להם רישיונות, אשר יש להם הסכם כתוב עם HP שמתיר במפורט את השימוש בסמל.  שימוש אחר בסמלים של HP אסור.

 

 

אינך רשאי להשתמש בסימנים המסחריים של HP באופן שעשוי להטעות את הצרכנים בנוגע לקשריך עם HP, כגון מתן חסות וגיבוי לחברה, למוצרים או לשירותים שלך, או מקור המוצרים או השירותים שלך.  כל שימוש בסימנים המסחריים של HP שעשוי לבלבל או להטעות את הציבור אינו חוקי ואסור במפורש.

שימוש בסימנים מסחריים על-ידי שותפים ובעלי רישיונות מורשים של HP

אם יש לך מערכת יחסים קיימת עם HP, ציית להנחיות ולתנאים הספציפיים בנוגע לשימוש בסימנים מסחריים שסופקו בהסכם הכתוב שלך.

 

 

אם אתה שותף HP Partner First, עיין בקישורים הבאים לקבלת מידע נוסף, לרבות הנחיות בנוגע לסימנים מסחריים הספציפיות לתוכנית הראשונה לשותפים של HP:

 

 

 

תוכנית ראשונה לשותפים של HP:‏ http://www.hp.com/partners/us

 

 

 

אם ההסכם הקיים שלך עם HP מתיר לך להציג את הסימנים המסחריים של HP, אך אינו כולל הנחיות ספציפיות בנוגע לשימוש בסימנים מסחריים, ציית להנחיות בנוגע לשימוש בסימנים מסחריים המופיעות בדף זה.

 

 

 

אם יש לך שאלות, עליך ליצור קשר עם נציג החשבון או עם איש קשר עסקי אחר של HP.

הנחיות סימנים מסחריים כלליות של HP

הנחיות הסימנים המסחריים הכלליות הבאות מיועדות לשימוש על-ידי חברות שהן משתמשות מורשות בסימנים המסחריים של HP, לרבות, לדוגמה, שותפי HP, בעלי רישיונות, בעלי ברית ומשווקים מורשים שיש להם חוזה עם HP.

 

 

 • HP אינה משתמשת או דורשת שימוש בסמלי הסימנים המסחריים, מקרא הסימנים המסחריים או אישורי הסימנים המסחריים של HP, אלא אם כן סוכם אחרת בכתב.
 • יש להציג את הסימנים המסחריים של HP כשמות תואר המשנים את שמות העצם הגנריים; לדוגמה: מחשבי HP, שירותי התמיכה של HP, מדפסות LASERJET.
 • אין להשתמש בווריאציות, צורת הריבוי או צורת הקניין של הסימנים המסחריים של HP.
 • אין להשתמש בסימנים המסחריים של HP באופן שעשוי להטעות או לבלבל את הציבור לגבי מקור הסחורות או השירותים, או לגבי מתן חסות או גיבוי על-ידי HP.
 • אין להשתמש בסימנים המסחריים של HP כדי להצהיר הצהרות שקריות לגבי HP או המוצרים והשירותים שלה.
 • אין לשלב את הסימנים המסחריים של HP בשמות המסחריים, השמות העסקיים, שמות המוצרים, שמות השירותים, שמות המשתמשים במדיה החברתית או שמות התחומים שלך.
 • אין לאמץ או לחקות את עיצובי המוצרים הייחודיים, אריזת המוצרים, המעטה המסחרי (trade dress), חומרי הפרסום, הסלוגנים, הסיסמאות או פריסות האתר של HP.
 • בעת אזכור HP במסמך רשמי (לדוגמה, דוחות שנתיים, דוחות כספיים), השימוש המועדף הוא השם המלא HP Inc.‎ בהקשרים אחרים, השימוש המועדף הוא HP.

הנחיות נוספות עבור משתמשים מורשים בסמל HP

חשוב:  מסמך זה אינו מתיר שימוש בסמל.  כדי להציג את סמל HP, נדרש הסכם כתוב נפרד עם HP, ועליו להתיר במפורש שימוש בסמל.  הסכמים כאלה זמינים רק עם שותפים ובעלי רישיונות נבחרים.

 

 

על רקע לבן, לוגו HP המועדף שלנו הוא:

על צבע או רקעים כהים, הלוגו המועדף שלנו של HP הוא:

יש להשתמש בסמל בשחור-לבן שלנו כאשר הדפסה בצבע מלא אינה זמינה:

שמור על הסמל נקי מכל טקסט, תמונות וגרפיקה מתחרים על-ידי השארת שטח נקי בהיקף של 20 אחוז לפחות בכל ארבעת צידי הסמל:

הגודל המינימלי לשימוש בהדפסה של סמל HP הוא 0.25‎”‎‎‎ בריבוע או 6.35 מ"מ בריבוע:

הגודל המינימלי לשימוש דיגיטלי של סמל HP הוא 20‎ x 20 פיקסלים ברזולוציה של 72dpi:

אין לשנות את סמל HP בשום אופן.

אין:

 • להשתמש בסמל HP באופן שונה מזה שמצוין באישור בכתב המפורש מ-HP;
 • להחיל השתקפויות או מעברי צבע על הסמל;
 • להתייחס לסמל כאל אובייקט רב-ממדי;
 • לשנות את צורת הסמל;
 • להטות או לסובב את הסמל;
 • להוסיף תצוגה קווית לסמל;
 • להפריד את צורות האותיות של HP מרכיב העיגול של הסמל;
 • להחיל צבע על צורות האותיות של HP בתוך הסמל;
 • להוסיף קו מיתאר לסמל;
 • לשנות את צבעי הסמל;
 • להוסיף הנפשה לסמל;
 • להציב צורות/טקסט בתוך הסמל או בשטח הנקי שלו; או
 • להציב תמונה בתוך הסמל.

 

 

הנחיות אלה ישתנו מעת לעת ללא הודעה מראש.  השותפים, בעלי הרישיונות, בעלי הברית והמשווקים המורשים של HP אחראים לבדוק באופן קבוע דף זה וכן לבדוק עם אנשי הקשר העסקיים המתאימים של HP כדי לוודא ציות מתמשך להנחיות השימוש בסימנים מסחריים של HP.

 

זכויות מוגבלות של ממשלת ארה"ב

הורדת חומרים על-ידי ארצות הברית, סוכניה או גופיה (להלן, "ממשלת ארה"ב"), או בשמם, כפופה לתנאים של תקנה FAR 12.211 – "נתונים טכניים" ושל תקנה FAR 12.212 – "תוכנות מחשב", או לסעיפים המספקים ל-HP הגנות דומות במסגרת DFARS או תקנות אחרות הספציפיות לסוכנויות.

 

סוגיות בינלאומיות וסוגיות יצוא

[HP מנהלת אתר אינטרנט זה ממשרדיה בפאלו אלטו, קליפורניה. HP אינה טוענת שאתר אינטרנט זה הולם או זמין לשימוש מחוץ לארצות הברית, והגישה אליו מאזורים שבהם תוכנו נחשב לבלתי חוקי אסורה.]

 

הגישה לאתר אינטרנט זה מחוץ לארצות הברית נעשית ביוזמתך, ואתה אחראי לציית לכל החוקים החלים.

 

אתה מסכים לציית לכל ההגבלות והתקנות בנושאי יצוא ויצוא מחדש של משרד המסחר, וכל סוכנות או רשות אמריקנית או זרה אחרת, בנוגע לשימוש שלך באתרי האינטרנט של HP, ואתה מסכים שלא להעביר, או לאשר העברה, בניגוד לחוק של חומרים כלשהם למדינה אסורה או תוך הפרה של חוקים כלשהם בצורה אחרת. בעיקר, בין השאר, אין לייצא או לייצא מחדש את החומרים בניגוד לחוק:

 

 

 

בעצם השימוש בחומרים הכפופים להגבלות ולתקנות שכאלה, אתה מצהיר ומתחייב כי אינך נמצא במדינה שכזו, אינך תחת השפעתה או אינך אזרח או תושב שלה, וכי אינך מופיע ברשימה שכזו.

שיפוי

אתה מסכים לשפות את גורמי HP, להגן עליהם ולהסיר מהם אחריות בנוגע לכל תביעה, חבות, פיצוי, הפסדים, עלות, הוצאה או עמלה (כולל שכר טרחה סביר של עורכי דין) שגורמים שכאלה עלולים לצבור כתוצאה מהפרה של תנאים אלה מצדך (או מצד כל גורם המשתמש בחשבון שלך). HP שומרת לעצמה את הזכות להגן על עצמה לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עניין הנתון בצורה אחרת לשיפוי מצדך, ובמקרים שכאלה, אתה מסכים לשתף פעולה עם ההגנה של HP מפני תביעות שכאלה.

תקשורת אלקטרונית

כאשר אתה מבקר באתר אינטרנט זה או שולח הודעות דואר אלקטרוני ל-HP, אתה מקיים תקשורת אלקטרונית עם HP. ייתכן שנגיב לכך בדואר אלקטרוני או על-ידי פרסום הודעות באתר אינטרנט זה. אתה מסכים שכל ההודעות, הגילויים ושאר המסרים ש-HP מספקת לך בצורה אלקטרונית עומדים בכל דרישה משפטית לכך שתקשורת שכזו תתקיים בכתב.

בעלות

אלא ם כן צוין אחרת בתנאים אלה, כל החומרים, וכן הסידור שלהם באתר אינטרנט זה, הם רכושה הבלעדי של Copyright © [תאריכי היצירה] HP Development Company, L.P.‎. כל הזכויות שלא הוענקו בזאת במפורש שמורות. פרט לדרישות או להגבלות המציינות אחרת בחוק החל, כל שכפול, הפצה, שינוי, שידור מחדש או פרסום של חומרים המוגנים בזכויות יוצרים אסור בהחלט ללא רשות מפורשת בכתב מהבעלים של זכויות היוצרים או ללא רישיון.

ההסכם במלואו בין כל הצדדים

תנאים אלה, יחד עם כל התנאים הנוספים שלהם אתה מסכים בעת השימוש ברכיבים מסוימים של אתר אינטרנט זה, מהווים יחד את הביטוי המלא, הבלעדי והסופי של ההסכם בין כל הצדדים בעניינם, וגוברים על כל הסכם או משא ומתן קודם בינך לבין HP בעניין האמור. גורמי HP מהווים מוטבי צד שלישי ביחס לתנאים המתייחסים אליהם במסגרת תנאים אלה.

החוק החל

תנאים אלה יהיו כפופים לחוקי מדינת קליפורניה, כפי שנקבע עבור הסכמים שנוסחו, נחתמו והוצאו לפועל באופן מלא בקליפורניה על-ידי תושבי קליפורניה, בלי קשר למקום המגורים או העסקים שלך בפועל. אמנת האו"ם בנושא חוזים למכירה בינלאומית של סחורות והחוק האחיד לעסקאות מידע ממוחשב לא יחולו על תנאים אלה. כל תביעה משפטית הנובעת מתנאים אלה או הקשורה אליהם או לשימוש שלך באתר אינטרנט זה תובא בפני בתי המשפט הפדרליים או המדינתיים במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, ואתה מסכים בזאת לקבל את סמכותם הבלעדית של בתי משפט אלה למטרה זו.

שונות

אם HP לא תממש או תאכוף זכות או תנאי כלשהם במסגרת תנאים אלה, אין הדבר מהווה ויתור על זכות או תנאי אלה. אם בית משפט בעל סמכות שיפוט הולמת יקבע כי תנאי כלשהו מתנאים אלה אינו תקף, אתה מסכים בכל זאת שבית המשפט ישתדל לתת תוקף לכוונות שלך ושל HP, כפי שהן משתקפות בתנאי, וכי שאר התנאים המופיעים בתנאים אלה ימשיכו להתקיים במלואם. כותרות הסעיפים בתנאים אלה מיועדות להקל עליך בלבד ואין להן שום תוקף משפטי או חוזי. תנאים אלה יישארו במלוא תוקפם בלי קשר לסיום השימוש שלך באתר אינטרנט זה. תנאים אלה יתפרשו ללא הגבלות מחמירות לטובתך או לטובת HP, או לרעתך או לרעת HP. תנאים אלה, ותנאים ורשיונות אחרים המוענקים להלן, לא יועברו או יוקצו על-ידך, אך HP תהיה רשאית להקצות אותם ללא הגבלה.

הודעה לצרכן בקליפורניה

לפי הקוד האזרחי של מדינת קליפורניה, סעיף 1789.3, המשתמשים בקליפורניה זכאים להודעה הבאה בנושא זכויות הצרכן: אתר אינטרנט זה מסופק על-ידי HP. אם יש לך שאלה או תלונה בנוגע לאתר אינטרנט זה, פנה לשירות הלקוחות בכתובת https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=17656. תוכל גם לפנות אלינו בכתב אל HP Inc.‎, Attn: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 USA. תושבי קליפורניה יוכלו לפנות ליחידה לסיוע לתלונות של מחלקת השירותים לצרכן של המשרד לענייני צרכנות של מדינת קליפורניה בדואר, לכתובת ‎1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, או בטלפון למספר (916) 445-1254 or (800) 952-5210 או ללקויי שמיעה ב-TDD (800) 326-2297 או ב-TDD (916) 322-1700.

HP עשויה לשנות תנאי שימוש אלה

HP עשויה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תנאים אלה (כולל מסמכים אחרים המוזכרים בתנאים אלה או שתנאים אלה מפנים אליהם באמצעות קישור) מעת לעת. HP תפרסם הודעה על שינויים שכאלה באתר אינטרנט זה בהתאם לצורך. אם אתה מתנגד לשינויים שכאלה, המוצא היחיד העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר אינטרנט זה. המשך השימוש באתר אינטרנט זה לאחר קריאת ההודעה על שינויים שכאלה יציין כי אתה מודע לשינויים ומסכים להיות כפוף לתנאים ולהתניות שלהם. תנאים מסוימים במסגרת תנאים אלה עשויים להיות מוחלפים על-ידי הודעות או תנאים משפטיים ייעודיים ומפורשים המופיעים בדפים מסוימים של אתר אינטרנט זה, ובנסיבות שכאלה, ההודעות או התנאים המשפטיים הללו ייחשבו לחלק מתנאים אלה, ויקבלו עדיפות על פני התנאים במסגרת תנאים אלה שנקבע כי יוחלפו.

 

 

 

תוקן במרץ 2015

 

 

לראש הדף