מחסנית טונר מקורית בציאן בעלת תפוקה גבוהה HP 657X למדפסות LaserJet (CF471X)

מחסנית טונר מקורית בציאן בעלת תפוקה גבוהה HP 657X למדפסות LaserJet (CF471X): כל המאפיינים