ערכת יחידת היתוך HP LaserJet 220V (C1N58A)

ערכות התחזוקה של HP LaserJet מבטיחות שמדפסת HP שברשותך תמשיך לעבוד ולספק את איכות ההדפסה הגבוהה ביותר האפשרית.

ערכת יחידת היתוך HP LaserJet 220V (C1N58A)
  • קבוצת משנה של המוצר:

    ערכות Fuser/Maintenance Kit

  • תפוקת עמודים (בצבע‏):

    100,000 עמודים

  • תכולת האריזה:

    ערכת תחזוקה HP LaserJet 220V‏ (יחידת היתוך); מדריך התקנה; מדריך מיחזור