HP Professional Business Paper, Matte, 180 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 sheets (7MV79A)

הדפס פרויקטים בעלי מראה ותחושה מקצועיים משני הצדדים. הנייר העסקי המקצועי בגימור מט של HP מיוצר מסיבים שהופקו בצורה אחראית ומספק טקסט שחור וחד וגרפיקה צבעונית חדה בחוברות, בעלונים ובחומרים שיווקיים.

HP Professional Business Paper, Matte, 180 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 sheets (7MV79A)

תן לחומרים המודפסים שלך מראה ותחושה מקצועיים. הנייר העסקי המקצועי בגימור מט של HP מייצר פלט באיכות של בית דפוס עבור כל החומרים השיווקיים שלך, החל בחוברות לעלונים וכלה בתיעוד של נקודת המכירה.

אפשר להדפיס בתחושה טובה, עם נייר עסקי מקצועי של HP בעל אישור FSC®‎‏ * , שמופק בצורה אחראית, לטובת ניהול בר-קיימא של היערות בכדור הארץ. וההדפסים ניתנים למיחזור כנייר מעורב. *