מתאם USB ליציאה טורית של HP (J7B60AA)

מתאם USB ליציאה טורית של HP (J7B60AA)

קל לשימוש.

כל שעליך לעשות הוא לחבר את המתאם לכל יציאת USB 2.0 או 3.0 זמינה במחשב שלך, ולחבר את הקצה השני להתקן הטורי או המקבילי.

מהירויות העברת נתונים יציבות.

באפשרותך ליהנות ממהירות חיבור USB של עד ‎12 Mbps וממהירות תקשורת טורית של עד ‎115.2 Kbps.