חבילת HP Staple Cartridge Pack‏ (Q7432A)

מילוי נוח למהדק כולל שתי מחסניות עם 1,500 סיכות הידוק כל אחת.

  • תכולת האריזה: מחסנית מילוי למהדק (2 מחסניות, 1,500 סיכות בכל אחת)
חבילת HP Staple Cartridge Pack‏ (Q7432A)