חבילת HP Staple Cartridge Pack‏ (Q7432A)

מילוי נוח למהדק כולל שתי מחסניות עם 1,500 סיכות הידוק כל אחת.

חבילת HP Staple Cartridge Pack‏ (Q7432A)
  • תכולת האריזה:

    מחסנית מילוי למהדק (2 מחסניות, 1,500 סיכות בכל אחת)