HP SmartTracker for HP PageWide XL 5x00 Printer series (Z8J16AAE)

HP SmartTracker for HP PageWide XL 5x00 Printer series (Z8J16AAE)

מערכת שנותנת לך בקרה על עלויות ההדפסה שלך. דוחות קלים לקריאה הניתנים להתאמה אישית – ויכולות מאוחדות של מעקב ודוחות לגבי מדפסות HP PageWide XL מרובות * – אספקת פרטים מלאים. בעזרת המערכת אפשר לשפר את אומדן עלויות ההדפסה או לאפשר החזרים כספיים.

מעקב אחר עלויות הדפסה ואחר החזרים כספיים באותו הזמן, כולל אפשרות להשוות ביניהם.

ביטול הצורך במעקב ידני אחר נתונים ובהזנת נתונים ידנית – שני תהליכים שגוזלים זמן ויכולים ליצור שגיאות. העבודות מוקצות לפי משתמש מדפסת, פרויקט ומחלקה. אפשר לערוך את הקטגוריות כך שיתאימו לזרימת העבודה שלך. אפשרות להגנה באמצעות סיסמה כדי להבטיח שרק משתמשים מורשים יוכלו להשתמש במערכת.

אפשרות להימנע מהזנת נתונים ידנית ויכולת למזג בקלות נתונים ממקורות שונים:HP SmartStream/‏HP Click/‏driver/‏front panel/‏MFP. *

שיפור השימוש במשאבי הזמן של הצוות. שילוב של Active Directory ובסיס נתונים ריכוזי עוזרים לשמור שהמשתמשים והפרויקטים יהיו מעודכנים. * ייבוא או ייצוא של קבצי csv. בקלות, יצירת דוחות בתבנית של חשבונית הכוללים את סמל החברה שלך. *

חיסכון בזמן – יצירת דוחות בתבנית של חשבונית עם סמל החברה. *