HP LaserJet Stapler/Stacker/Mailbox (L0H20A)

שפר את הפרודוקטיביות וחסוך זמן עם מהדק/מערם זה בעל 5 תאים, ל-800 גיליונות, עם הזזת עבודות והידוק אוטומטי. תיבת דואר מרובת תאים זו מטפלת בעבודות הדפסה של משתמשים רבים. עבודות ההדפסה ממוינות בערימות מסודרות, כך שקל למצוא אותן.

  • משקל: 11.5 ק"ג
  • ממדים מינימליים (רוחב x עומק x גובה): 475 x‏ 504 x‏ 429 מ"מ
  • תכולת האריזה: HP LaserJet Stapler/Stacker/Mailbox; תיעוד (מדריך להתקנת חומרה)
HP LaserJet Stapler/Stacker/Mailbox (L0H20A)

שפר את ניהול תזרים העבודה ואפשר פעולה של משתמשים מרובים על-ידי הוספת הידוק (עד 50 גיליונות) וערימה אוטומטיים עם הזזת עבודות למדפסת HP LaserJet.

אפשר למשתמשים מרובים להדפיס לאותה מדפסת עם הזזה אוטומטית של עבודות ההדפסה (job offset).

מפרט טכני

  • משקל:

    11.5 ק"ג

  • ממדים מינימליים (רוחב x עומק x גובה):

    475 x‏ 504 x‏ 429 מ"מ