HP:n tietosuojalausunto


HP ymmärtää, että yksityisyys on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Tiedämme myös, että yksityisyys, turvallisuus ja tietosuoja ovat hyvin tärkeitä asiakkaillemme ja kumppaneillemme ympäri maailman. Maailmanlaajuisena organisaationa, jonka oikeudelliset yksiköt, liiketoimintaprosessit, hallintorakenteet ja tekniset järjestelmät ylittävät valtioiden rajat, pyrimme tarjoamaan lain edellyttämää vähimmäistasoa korkeamman tietosuojan kaikessa toiminnassamme ja noudattamaan yhtenäisiä, tiukkoja käytäntöjä ja menettelytapoja.

 

Tässä tietosuojalausunnossa kerromme tietosuojakäytännöistämme, saatavillasi olevista vaihtoehdoista sekä oikeuksistasi, joita voit käyttää suhteessa henkilötietoihisi. Tämä koskee myös tietoja, joita voidaan kerätä toimiessasi verkossa, käyttäessäsi laitteita sekä asioidessasi HP:n kanssa verkon ulkopuolella esimerkiksi ottaessasi yhteyttä asiakastukeemme. Tämä tietosuojalausunto koskee HP-konsernin kaikkia yhtiöitä sekä HP:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia verkkosivustoja, verkkotunnuksia, palveluita (laitehallinta mukaan luettuna), sovelluksia, tilauksia (kuten Instant Ink) ja tuotteita (nämä ovat yhdessä ”HP:n palvelut”).

 

Tämä tietosuojalausunto ei koske henkilötietoja, joita käsittelemme yritysasiakkaiden puolesta palveluja toimittaessamme. Yritysasiakkaiden kanssa tekemämme sopimukset hallitsevat tapoja, joilla käsittelemme henkilötietojasi tässä asiayhteydessä. Jos olet asiakas, työntekijä tai jonkin HP-yritysasiakkaan alihankkija ja sinulla on kysyttävää henkilötiedoistasi, suosittelemme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti HP:n yritysasiakkaaseen ja autamme tarvittaessa tätä vastaamaan kysymyksiisi.

Tietosuojaperiaatteemme

Meillä on vastuullisuuteen perustuva ohjelma, jonka puitteissa olemme sitoutuneet noudattamaan seuraavia periaatteita, jotka perustuvat kansainvälisesti tunnustettuihin viitekehyksiin sekä tietoturva- ja tietosuojaperiaatteisiin:

LAILLISUUS, OIKEUDENMUKAISUUS JA LÄPINÄKYVYYS

LAILLISUUS, OIKEUDENMUKAISUUS JA LÄPINÄKYVYYS

 

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi lakien mukaisesti ja toimimalla oikeudenmukaisesti ja avoimesti sinua kohtaan. Tietoja käsitellään 1) suostumuksellasi, 2) tarkoituksena täyttää velvoitteemme sinua kohtaan, 3) tarkoituksena harjoittaa laillista liiketoimintaa, edistää innovointia ja tarjota saumaton asiakaskokemus tai 4) muulla tavoin lakien mukaisesti.

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN ILMOITTAMINEN JA VALITSEMINEN

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN ILMOITTAMINEN JA VALITSEMINEN

 

Noudatamme läpinäkyvyyttä ja tarjoamme sinulle selkeän ilmoituksen ja valintamahdollisuuden koskien keräämiemme henkilökohtaisten tietojen tyyppejä ja tarkoituksia, joita varten niitä kerätään ja käytetään. Emme käytä henkilökohtaisia tietoja tarkoituksiin, jotka eivät ole näiden periaatteiden, tietosuojalausuntomme tai tiettyjen HP:n palveluihin liittyvien ilmoitusten mukaisia.

TIETOIHIN PÄÄSY

TIETOIHIN PÄÄSY

 

Tarjoamme sinulle kohtuullisen pääsyn tietoihisi sekä mahdollisuuden tarkistaa, korjata, muuttaa ja poistaa henkilökohtaisia tietoja, jotka olet jakanut kanssamme.

TIETOJEN EHEYS JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN RAJOITTAMINEN

TIETOJEN EHEYS JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN RAJOITTAMINEN

 

Käytämme henkilökohtaisia tietoja ainoastaan niiden keräämisen yhteydessä ilmoitettuihin tarkoituksiin tai muihin asianmukaisiin tarkoituksiin lain määrittämällä tavalla. Pyrimme kohtuullisin keinoin varmistamaan, että henkilötiedot ovat paikkansapitäviä ja ajan tasalla ja ettei niissä ole puutteita. Keräämme vain oleellisia henkilötietoja siinä laajuudessa kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Tämän jälkeen poistamme tai tuhoamme ne turvallisesti.

TIETOJEN SUOJAUS

TIETOJEN SUOJAUS

 

Suojataksemme henkilökohtaisia tietoja luvattomalta käytöltä ja levitykseltä toteutamme vahvoja tietoturvatarkastuksia omissa toiminnoissamme ja tarjoamme korkealla tietoturvalla varustettuja markkinoiden johtavia tuotteita ja ratkaisuja.

HENKILÖTIETOJEN EDELLEEN SIIRTÄMISEEN LIITTYVÄ VASTUUVELVOLLISUUSPERIAATE

HENKILÖTIETOJEN EDELLEEN SIIRTÄMISEEN LIITTYVÄ VASTUUVELVOLLISUUSPERIAATE

 

Tunnustamme mahdollisen vastuumme henkilökohtaisten tietojen siirroissa HP-yksiköiden välillä tai kolmansille osapuolille. Henkilökohtaisia tietoja jaetaan kolmansille osapuolille ainoastaan silloin, kun kyseiset kolmannet osapuolet ovat sopimuksen nojalla velvoitettuja tarjoamaan vastaavan suojaustason.

MUUTOKSENHAKU, VALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

MUUTOKSENHAKU, VALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Olemme sitoutuneet ratkaisemaan henkilökohtaisiin tietoihisi liittyvät mahdolliset ongelmat. Osallistumme vapaaehtoisesti useisiin kansainvälisiin yksityisyydensuojaohjelmiin, jotka tarjoavat yksityishenkilöille muutoksenhakumahdollisuuden, jos HP ei ole kunnioittanut heidän oikeuksiaan asianmukaisesti.

Kansainväliset tiedonsiirrot

Koska HP on maailmanlaajuinen yhtiö, antamiasi tietoja saatetaan siirtää HP-yksiköille ympäri maailmaa ja kyseiset yksiköt voivat käyttää antamiasi tietoja tämän tietosuojalausunnon mukaisesti ja seuraavien kansainvälisten yksityisyydensuojaohjelmien perusteella.

 

EU:N JA YHDYSVALTOJEN VÄLINEN PRIVACY SHIELD -JÄRJESTELY

 

Vaikka HP:tä ei käytetä tiedonsiirtoon 16.7.2020, HP noudattaa Yhdysvaltojen kauppaministeriön käyttöön ottamaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä, joka koskee henkilökohtaisten tietojen keruuta Euroopan unionin jäsenvaltioista sekä niiden käyttöä ja säilytystä. HP on vahvistanut noudattavansa Privacy Shield -järjestelyn ilmoitusperiaatetta, valintaperiaatetta ja henkilötietojen edelleen siirtämiseen liittyvää vastuuvelvollisuusperiaatetta, turvallisuusperiaatetta, tietojen eheyden ja käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatetta, tietoihin pääsyä koskevaa periaatetta ja muutoksenhaku-, täytäntöönpano- ja vastuuperiaatetta. Jos tämän tietosuojakäytännön ja Privacy Shield -periaatteiden välillä on ristiriita, Privacy Shield -periaatteet ovat määräävät. Lisätietoa Privacy Shield -ohjelmasta ja mahdollisuus tarkastella sertifiointisivuamme on osoitteessa www.privacyshield.gov.

 

EU:n ja Yhdysvaltojen välisten Privacy Shield -periaatteiden mukaisesti HP sitoutuu käsittelemään yksityisyyttäsi ja henkilökohtaisten tietojesi keruuta ja käyttöä koskevat valitukset. Euroopan unionissa asuvien yksityishenkilöiden tulee osoittaa tätä tietosuojakäytäntöä koskevat kyselyt ja valitukset ensin HP:N TIETOSUOJATOIMISTOLLE

 

HP on lisäksi sitoutunut siirtämään ratkaisemattomat EU:n ja Yhdysvaltojen välisten Privacy Shield -periaatteiden nojalla tehdyt yksityisyyttä koskevat valitukset yhdysvaltalaiseen riippumattomaan vaihtoehtoiseen riidanratkaisuelimeen BBB EU PRIVACY SHIELDiin, jota ylläpitää Council of Better Business Bureaus. Jos valitustasi ei vahvisteta vastaanotetuksi tai jos et ole tyytyväinen valituksesi käsittelyyn, käy osoitteessa www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/, jossa on lisätietoa ja mahdollisuus tehdä valitus.

 

Jos valitustasi ei ratkaista edellä mainittujen kanavien kautta, tietyissä olosuhteissa voit olla oikeutettu sitovaan välimiesmenettelyyn Privacy Shield -paneelissa.

 

HP:iin sovelletaan Yhdysvaltojen Federal Trade Commissionin (FTC) tai minkä tahansa muun Yhdysvaltojen valtuuttaman lakisääteisen elimen tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksia.

 

* * PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.

 

SITOVAT TIETOSUOJASÄÄNNÖT

 

HP:n sitovat tietosuojasäännöt (BCR) varmistavat, että Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle siirrettäviä henkilötietoja suojataan riittävällä tavalla, kun HP:n yksiköt eri puolilla maailmaa käsittelevät niitä. HP siirtää henkilötietoja EU:n ulkopuolelle seuraavien hyväksyttyjen BCR-sääntöjen mukaisesti.

 • HP:n rekisterinpitäjän BCR-säännöt (BCR-C). Vuonna 2011 voimaan tulleita HP:n BCR-C-sääntöjä sovelletaan HP:n nykyisten ja tulevien kuluttaja-asiakkaiden sekä HP:n työntekijöiden ja työnhakijoiden henkilötietojen siirtoihin.
 • BCR untuk Pemroses (“BCR-P”) dari HP – Disetujui oleh sebagian besar Badan Regulasi Perlindungan Data di EEA dan Swiss yang berlaku sejak tahun 2018. BCR-P HP tersedia untuk pelanggan HP dari kalangan perusahaan untuk memfasilitasi pemindahan data pribadi mereka dari EEA.

Lisätietoa sitovista tietosuojasäännöistä on täällä (Englanniksi).

 

APECIN RAJAT YLITTÄVÄT YKSITYISYYDEN SUOJAA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

 

Tässä lausunnossa kuvatut HP:n tietosuojakäytännöt ovat APECin kansainvälisen tietosuojasääntöjärjestelmän (CBPR) ja Privacy Recognition for Processors -järjestelmän (PRP) mukaisia muun muassa avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämistä ja käyttöä koskevien valintojen osalta. CBPR- ja PRP-sertifioinnit eivät kata tietoja, joita saatetaan kerätä muiden valmistajien alustoilta ladattavien ohjelmistojen kautta. APECin CBPR- ja PRP-järjestelmät toimivat kehyksenä organisaatioille. Ne varmistavat järjestelmään osallistuvien APEC-talouksien välillä siirrettävien henkilötietojen suojan. Lisätietoa APEC-kehyksestä on täällä.

 

Jos sinulla on tietosuojaa tai tietojen käyttöä koskevia kysymyksiä, jotka liittyvät HP:n APEC-sertifiointiin ja joihin HP ei mielestäsi ole vastannut tyhjentävästi, voit ottaa yhteyttä Yhdysvalloissa toimivaan kiistojen sovittajaamme (muu osapuoli) (maksuton).


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Näin HP käyttää tietoja

Keräämme ja käytämme henkilötietoja, jotta voimme hallita HP:n asiakassuhteita sekä palvella HP:n palveluiden käyttäjiä paremmin räätälöimällä ja parantamalla käyttökokemusta. Käytämme ja käsittelemme tietojasi seuraavia liiketoimintatarkoituksia varten:

 

ASIAKASKOKEMUS

 

Tarjoamme sinulle saumattoman asiakaskokemuksen ylläpitämällä täsmällisiä yhteys- ja rekisteröintitietoja, tarjoamalla kattavan asiakastuen, tarjoamalla tuotteita, palveluita, tilauksia ja ominaisuuksia, jotka saattavat kiinnostaa sinua, ja tarjoamalla sinulle mahdollisuuden osallistua kilpailuihin ja kyselyihin. Tietojasi käyttämällä voimme myös tarjota räätälöidyn kokemuksen, tuottaa yksilöllisiä HP:n palveluita ja tiedotteita ja antaa suosituksia HP:n palveluiden käyttöösi perustuen.

 

TAPAHTUMATUKI

 

Autamme sinua tilaamaan tuotteitamme ja palveluitamme, toteuttamaan niihin liittyviä maksutapahtumia sekä hallinnoimaan tiliäsi, käsittelemään maksuja, järjestämään kuljetuksia ja toimituksia ja järjestämään korjauksia ja palautuksia.

 

TUOTETUKI JA -KEHITYS

 

Parannamme tuotteidemme, ratkaisujemme, palveluidemme ja tukemme suorituskykyä ja toimivuutta, mukaan lukien takuuta koskeva tuki sekä ajantasaiset laiteohjelmisto- ja ohjelmistopäivitykset ja -ilmoitukset, joiden avulla varmistetaan laitteen tai palvelun keskeytyksetön toiminta. Lisätietoja on kohdassa HP:n palveluiden käyttöäsi koskevat automaattisesti kerätyt tiedot.

 

HALLINNOLLINEN VIESTINTÄ

 

HP:n palveluita koskeva viestintä kanssasi Hallinnollista viestintää ovat esimerkiksi vastaukset kyselyihisi tai pyyntöihisi, palvelun valmistumista tai takuuta koskeva viestintä, turvallisuussyistä johtuvat tuotteen palautuspyynnöt, lain mukaan vaaditut yhteydenotot ja yhtiötä koskevat tiedotteet liittyen sulautumisiin, yritysostoihin tai myynteihin.

 

TIETOTURVA

 

Sivustojemme, tuotteidemme, ominaisuuksiemme ja palveluidemme eheyden ja tietoturvan ylläpitäminen sekä sellaisten tietoturvauhkien, petosten ja muun rikollisen ja vilpillisen toiminnan havaitseminen ja ennaltaehkäisy, joka saattaa vaarantaa tietosi. Kun olet yhteydessä meihin, ryhdymme myös tarvittaviin toimiin henkilöllisyytesi varmistamiseksi esimerkiksi pyytämällä salasanaa ja käyttäjätunnusta, ennen kuin annamme sinulle pääsyn henkilökohtaisiin tietoihisi. Saatamme lisäksi käyttää muita turvamenetelmiä, kuten valvontakameroita, fyysisten toimitilojemme suojaamiseen.

 

LIIKETOIMINNOT

 

Harjoitamme tavanomaista liiketoimintaamme, johon kuuluu henkilöllisyyden varmentaminen, luottopäätösten tekeminen (jos haet luottoa), liiketoiminnan tutkimuksen ja liiketoiminta-analyysien tekeminen, liiketoiminnan raportointi ja hallinto, henkilökunnan koulutus ja laadunvalvonta (johon saattaa sisältyä asiakastukeen soitettujen puheluiden valvonta tai tallennus) ja tiedotus.

 

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

 

Innovoimme uusia tuotteita, ominaisuuksia ja palveluita käyttäen tutkimus- ja kehitystyökaluja ja soveltamalla tietojen analysointia.MAINONTA

 

Tuotamme räätälöityjä kampanjatarjouksia (omien yksityisyysasetustesi mukaisesti) HP:n palveluissa ja valikoitujen kumppaneiden sivustoilla (saatat esimerkiksi nähdä kumppanin sivustolla mainoksen tuotteesta, jota olet hiljattain tarkastellut HP:n sivustolla). Saatamme myös jakaa joitakin tietojasi tiettyjen kumppaneiden, markkinointipalveluiden tarjoajien ja digitaalisten markkinointiverkostojen kanssa, jotta näkisit sinua mahdollisesti kiinnostavia mainoksia. Lisätietoja on kohdassa Evästeiden käyttö.

 

LAIN NOUDATTAMINEN

 

Noudatamme sovellettavia lakeja, määräyksiä, tuomioistuimen määräyksiä, valtion ja lainvalvontaviranomaisten pyyntöjä, jotta taataan palveluidemme ja tuotteidemme oikeanlainen käyttö ja jotta voimme suojata itseämme, käyttäjiämme ja asiakkaitamme ja ratkaista asiakkaisiin liittyviä riita-asioita.

 

Tietojen keräämistä ja käyttöä koskeva matriisimme sisältää koosteen keräämiemme tietojen käyttötavoista sekä tietojen käsittelyn laillisen perusteen.

Keräämämme tiedot

Henkilökohtaiset tiedot ovat tietoja, jotka yksilöivät sinut henkilökohtaisesti tai joista sinut voi tunnistaa suoraan tai välillisesti. Saatamme kerätä henkilökohtaisia tietojasi käyttäessäsi HP:n palveluita tai asioidessasi HP:n edustajien kanssa.

 

Sinulta keräämiemme henkilökohtaiset tietojen luokat määräytyvät vuorovaikutuksesi luonteesta kanssamme tai käyttämistäsi HP:n palveluista, mutta niihin voi sisältyä seuraavia tietoja:

 

SINUSTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT

 • Yhteystiedot – Saatamme kerätä yksityisiä yhteystietoja ja/tai työyhteystietoja, mukaan lukien etunimi, sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, faksinumero, sähköpostiosoite ja muut vastaavat tiedot ja tunnisteet.
 • Maksutiedot – Keräämme maksujen käsittelyä ja petostentorjuntaa varten tarpeellisia tietoja, kuten pankki-/luottokorttinumeroita, turvakoodinumeroita ja muita laskutustietoja.
 • Tilitiedot – Keräämme esimerkiksi tietoa siitä, miten hankit HP:n palveluita tai rekisteröidyit niiden käyttäjäksi, tietoja maksutapahtuma-, laskutus- ja tukihistoriastasi, käyttämistäsi HP:n palveluista ja muusta luomaasi tiliin liittyvästä toiminnasta.
 • Sijaintitiedot – Keräämme maantieteellistä sijaintia koskevia tietoja, kun otat käyttöön sijaintiperusteiset palvelut, kun päätät antaa sijaintiperusteista tietoa tuoterekisteröinnin aikana tai kun käytät verkkosivustoamme.
 • Suojausvaltuustiedot – Keräämme käyttäjätunnuksia, salasanoja, salasanojen vihjeitä ja samankaltaisia suojaustietoja, joita tarvitaan todentamiseen ja pääsyyn HP-tileihin.
 • Väestötiedot – Keräämme tai hankimme kolmansilta osapuolilta tiettyjä väestötietoja, joihin kuuluvat muun muassa maa, sukupuoli, ikä, ensisijainen kieli sekä yleiset mielenkiinnon kohteet.
 • Mielenkiinnon kohteet – Keräämme tietoa mieltymyksistäsi ja mielenkiinnon kohteistasi siltä osin kuin ne liittyvät HP:n palveluihin (sekä silloin, kun kerrot meille niistä, että silloin, kun päättelemme ne siitä, mitä tiedämme sinusta) ja siihen, miten haluat vastaanottaa tiedotteita meiltä.
 • Sosiaalisen median tiedot – Saatamme tarjota sosiaalisen median ominaisuuksia, joiden avulla voit jakaa tietoa sosiaalisissa verkostoissasi ja olla vuorovaikutuksessa kanssamme useilla sosiaalisen median alustoilla. Kun käytät näitä ominaisuuksia, ominaisuuden mukaan sinusta voidaan kerätä tai jakaa tietoja. Kehotamme sinua tarkistamaan käyttämiesi sosiaalisen median alustojen tietosuojakäytännöt ja -asetukset ja varmistamaan, että ymmärrät, mitä tietoja kyseiset alustat keräävät, käyttävät ja jakavat.
 • Vartalo- ja biometriset tiedot – Saat menggunakan produk kami, Anda mungkin memberikan kami informasi tentang tubuh Anda, seperti tinggi atau berat badan, atau cara berjalan Anda untuk membuat objek yang dipersonalisasi dengan teknologi Pencetakan 3D kami. Dengan izin Anda, beberapa produk kami mungkin mengumpulkan informasi biometrik (seperti sidik jari) untuk melakukan fungsi pada perangkat.
 • Muut yksilöivät tunnistetiedot – Esimerkkejä muista yksilöivistä tunnistetiedoista, joita keräämme sinulta, ovat tuotteiden sarjanumerot, tiedot, jotka annat asioidessasi henkilökohtaisesti, verkossa, puhelimitse tai sähköpostitse palvelukeskustemme, tukipalveluidemme tai muiden asiakastukikanaviemme kanssa, kirjalliset, puhe- tai videovastauksesi asiakaskyselyihin tai kilpailuihin tai lisätiedot, jotka olet antanut meille mahdollistaaksesi HP:n palveluiden toimittamisen sinulle ja vastaamisen kyselyihisi. Jos haet pikaluottoa, pyydämme sinua antamaan myös muita henkilökohtaisia tietoja kuten palkka, henkilötunnus, pankkitilitiedot ja muut tiedot (esimerkiksi luottotietoyrityksiltä), jotta voimme varmentaa henkilöllisyytesi ja luottokelpoisuutesi.
 • HP-palvelun nimenomainen tietojen kerääminen – Tietyt HP:n palvelut, kuten HP Gaming ja Immersive Applications saattavat kerätä muunlaisia tietoja, jotka mahdollistavat toimintoja ja erikoisominaisuuksia. Saat lisätietoja yksittäisestä HP:n palvelusta tästä napsauttamalla.

 

KOSKEVAT AUTOMAATTISESTI KERÄTYT TIEDOT

 • Tulostimen käyttötiedot – Keräämme tulostimen käyttötietoja, kuten tulostetut sivumäärät, tulostustilan, käytetyn paperin, mustepatruunan tai värikasetin tyypin (etenkin käytettiinkö muita kuin alkuperäisiä kasetteja/patruunoita tai kasetteja/patruunoita, joissa on muu kuin HP:n siru tai mikropiiri), tulostettu tiedostotyyppi (.pdf, .jpg jne.), tulostukseen käytetty sovellus (Word, Excel, Adobe Photoshop jne.), tiedostokoko, aikaleima sekä muiden tulostintarvikkeiden käyttö ja tila. Emme skannaa emmekä kerää tiedostojen sisältöä tai tietoja, joita sovellus näyttää.
 • Laitetiedot – Keräämme tietokoneestasi, tulostimestasi ja/tai laitteestasi esimerkiksi seuraavia tietoja: käyttöjärjestelmä, laiteohjelmistoversio, muistin määrä, alue, kieli, aikavyöhyke, mallinumero, ensimmäinen käynnistyspäivä, laitteen ikä, laitteen valmistuspäivä, selaimen versio, laitteen valmistaja, liitäntäportti, takuun tila, yksilölliset laitetunnisteet, mainontatunnisteet ja muut tekniset tiedot, jotka vaihtelevat tuotteen mukaan.
 • Sovellustiedot – Keräämme HP-sovelluksiin liittyviä tietoja, kuten sijainti, kieli, ohjelmistoversio, tietojen jakamisen asetukset ja päivitystiedot. Jos käytämme kolmansien osapuolten tarjoamia tekniikoita, tietoja voidaan jakaa kolmannen osapuolen ja HP:n välillä, ja sovellustasolla näytetään asianmukainen ilmoitus.
 • Suorituskykytiedot – Keräämme tietoja yksittäisten laitteistokomponenttien, laiteohjelmiston, ohjelmiston ja sovellusten suorituskyvystä. Esimerkkejä keräämistämme tiedoista: muistin ja suorittimen suorituskykyyn liittyvät tiedot, ympäristön olosuhteet ja järjestelmävirheet, tulostustapahtumat, ominaisuudet ja ilmoitukset, kuten varoitukset musteen loppumisesta, valokuvakorttien käyttö, faksaus, skannaus, sulautettu web-palvelin ja muut laitekohtaisesti vaihtelevat tekniset tiedot.
 • Sivustojen selaustiedot – Keräämme tietoa vierailuistasi ja toiminnastasi HP:n sivustoilla, sovelluksissa tai muun yrityksen puolestamme ylläpitämillä sivustoilla, mukaan lukien sisältö (ja mahdolliset mainokset), jota katselet ja jonka kanssa olet vuorovaikutuksessa, sivusto, jolta saavuit, ja muu käyttäytymisesi (esimerkiksi katselemasi sivut, napsauttamasi linkit tai ostoskoriisi lisäämäsi tuotteet). Osa tiedoista kerätään evästeillä, verkkojäljitteillä, upotetuilla verkkolinkeillä ja vastaavilla tekniikoilla. Lisätietoja on kohdassa Evästeiden käyttö.
 • Anonyymit tai koostetut tiedot – Keräämme anonyymeja vastauksia kyselyihin tai anonyymeja ja koostettuja tietoja siitä, miten HP:n palveluita käytetään. Toimintamme puitteissa sovellamme tietyissä olosuhteissa tunnistamattomaksi tekemisprosessia tai salanimeä tietoihisi, jotta sinut olisi kohtuullisen epätodennäköistä tunnistaa käyttämällä kyseisiä tietoja käytettävissä olevalla tekniikalla.

Huomaa: Joissakin verkkoselaimissa on Do Not Track -toiminto. Tällä hetkellä Do Not Track -toiminnon käsittelyyn tarvittavaa standardia ei kuitenkaan ole olemassa, joten toistaiseksi sivustomme eivät välttämättä vastaa näiden selainten Do Not Track -pyyntöihin tai -määrityksiin.

 

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA PERÄISIN OLEVAT TIEDOT

 

Keräämme tietoja seuraavilta kolmansilta osapuolilta:

 • Tietojen välittäjät, sosiaaliset verkostot ja mainosverkostot – Kaupallisesti saatavilla olevat tiedot, kuten nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet, mieltymykset ja mielenkiinnon kohteet sekä tietyt väestötiedot. Henkilökohtaisia tietoja voidaan kerätä esimerkiksi käyttäessäsi sovelluksiamme sosiaalisen median kirjautumisilla (esimerkiksi, jos kirjaudut sovelluksiimme käyttäen Facebook-käyttäjätunnustasi tai muita sosiaalisen median tunnistetietoja). Saamamme perustiedot saattavat vaihdella sosiaalisen median tilisi yksityisyysasetusten mukaan.
 • HP:n kumppanit – Jos ostat HP:n palveluita HP:n kumppanilta, saatamme saada joitakin ostotapahtumaasi koskevia tietoja kyseiseltä kumppanilta. Saatamme myös saada evästetietoja ja näkemyksiä.
 • Petostentorjuntavirastot tai luottotietoyritykset – Tiedot, joita kerätään petosten ehkäisemiseksi sekä luottopäätösten yhteydessä.
 • HP:n yritysasiakkaat – Jotta tiettyjä HP:n palveluita voidaan tarjota yritystasolla, yrityksesi nimetty taho (esimerkiksi IT-osaston jäsen) saattaa antaa työyhteystietosi HP:lle.
 • Analytiikkapalvelut – Saamme myös muita kuin henkilökohtaisia tietoja, kuten koostettuja tai tunnistamattomaksi tehtyjä demografisia tietoja tai profiilitietoja kolmansien osapuolten lähteistä, jotka ovat erikoistuneet tarjoamaan yritystietoja, -analyyseja ja ohjelmistoja palveluna.

Voidaksemme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden ja tarjota korkealaatuisen asiakaskokemuksen tarjoamalla räätälöityjä palveluita, sisältöjä, markkinointia ja mainoksia, joissakin tapauksissa liitämme yhteen tai yhdistämme edellä kuvatuista eri lähteistä keräämiämme tietoja tietoihin, jotka olemme keränneet suoraan sinulta. Esimerkiksi vertaamme kaupallisista lähteistä hankkimiamme maantieteellisiä tietoja avulla kerättyihin IP-osoitteisiin päätelläksemme niistä yleisen maantieteellisen alueesi. Tietoja voidaan liittää myös yksilöllisen tunnisteen, kuten evästeen tai tilinumeron, avulla.

 

Tarvittaessa hankimme tietoja suorittaaksemme due diligence -yritystarkistuksia osana korruption vastaista ohjelmaamme ja täyttääksemme lailliset velvoitteemme.

 

JOS PÄÄTÄT OLLA LUOVUTTAMATTA TIETOJA

 

Sinun ei ole pakko jakaa pyytämiämme henkilökohtaisia tietoja, mutta jos et jaa tietojasi, joissakin tapauksissa emme pysty tarjoamaan sinulle HP:n palveluita tai tiettyjä erikoisominaisuuksia tai emme pysty vastaamaan mahdollisiin kysymyksiisi tehokkaasti.

Lasten yksityisyys

Ellei toisin ilmoiteta tietyn tuotteen tai palvelun tapauksessa,HP:n palvelut tehdään yleisölle. HP ei kerää tietoisesti lasten tietoja (paikallisen lain mukaisesti) ilman lasten vanhempien tai holhoojien etukäteen antamaa suostumusta tai soveltuvan lain muutoin sallimalla tavalla.

Tietojesi säilyttäminen ja suojaaminen

Estääksemme tietojesi menetyksen, luvattoman avaamisen, käytön ja levityksen sekä varmistaaksemme niiden asianmukaisen käytön käytämme kohtuullisia ja asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia menetelmiä keräämiemme ja käsittelemiemme tietojen suojaamiseen. HP säilyttää tietoja lain edellyttämällä tai sallimalla tavalla niin kauan kuin tiedoilla on laillinen liiketoiminnallinen tarkoitus.

 

Kerätessämme, siirtäessämme tai säilyttäessämme arkaluonteisia tietoja, kuten taloudellisia tietoja, käytämme useita ylimääräisiä tietoturvatekniikoita ja -menettelyitä henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseen luvattomalta käytöltä ja levitykseltä. Siirtäessämme erittäin luottamuksellisia tietoja (kuten luottokorttien numeroita tai salasanoja) Internetin välityksellä, suojaamme ne salauksen, esimerkiksi TLS (Transport Layer Security) -protokollan uusimpien versioiden, avulla.

 

Osana reaaliaikaista maksujen käsittelyä tilaamme myös petoksenhallintapalveluita. Tämä palvelu tarjoaa meille lisäsuojaustason luottokorttipetoksia vastaan ja suojaa taloudellisia tietojasi alan standardien mukaisesti.

 

Säilytämme henkilö tietojasi niin kauan kuin on tarpeellista tarjotakseen sinulle HP:N palveluita, laillisia ja olennaisia liiketoiminta tarkoituksia varten, kuten datavetoinen liiketoiminta päätösten tekeminen, oikeudellisten velvoitteidemme noudattaminen ja riitojen ratkaiseminen. HP-yritys tietueiden säilytys ajat vaihtelevat tietueen tyypin mukaan, ja niitä hallitaan HP:N tietueiden säilytys käytännössä.

 

Liiketoiminta-asiakirjoja, jotka sisältävät asiakas- ja myyjätapahtumiin liittyviä asiakirjoja, ylläpidetään niin kauan kuin asiakirjat ovat aktiivisia ja paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaan.

 

säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen HP-palvelujen toimittamista varten sekä perusteltuja ja olennaisia liiketoimintatavoitteita varten, kuten tietolähtöisten liiketoimintapäätösten tekemistä, lakisääteisten velvoitteidemme noudattamista ja kiistojen ratkaisemista varten. HP on sitoutunut suojelemaan kaikkien käsiteltyjen henkilötietojen yksityisyyttä ja pyrkii varmistamaan, että henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin se tarkoitus edellyttää, jota varten tietoja kerättiin, säilytettiin ja käsiteltiin. HP:n säilyttämien henkilötietojen säilytysaika vaihtelee sen perusteella, säilytetäänkö tietoja osana lain vaatimaa liikeasiakirjaa. Henkilötietoja asiakirjoissa, kuten asiakas- ja myyjätapahtumiin liittyvissä asiakirjoissa, ylläpidetään niin kauan kuin asiakirjat ovat aktiivisia ja paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaan. Muissa kuin asiakirjoissa olevia henkilötietoja hallitaan henkilötietojen säilytyskäytännössä asetettujen säilytysrajojen mukaisesti. Asianmukaisen säilytysajan päätyttyä tiedot tuhotaan pysyvästi tavalla, josta niitä ei voi palauttaa.

 

Pyynnöstäsi poistamme tai muutamme henkilötietosi nimettömiksi, jolloin niistä ei enää voi tunnistaa sinua, paitsi jos laki sallii tiettyjen henkilötietojen säilyttämisen tai edellyttää sitä.

Miten jaamme tietoja

Jaamme henkilökohtaisia tietojasi vain seuraavasti ja vain asianmukaisten sopimusvelvoitteidemme mukaisesti:

 

Jakaminen HP-yhtiöiden kanssa

 

Saatamme siirtää henkilökohtaisia tietojasi muille HP-yksiköille Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa tässä tietosuojalausunnossa kuvattuja tarkoituksia varten. Varmistaaksemme, että henkilökohtaiset tietosi ovat turvassa, ja osana osallistumistamme APECin rajat ylittävään yksityisyyden suojaa koskevaan sääntöjärjestelmäänsitoviin tietosuojasääntöihin ja Privacy Shield -ohjelmiin HP-yksiköillä on sopimuksiin perustuva velvollisuus noudattaa tietosuojavaatimuksiamme. Lisäksi HP:n työntekijät tutustuvat tietosuojaa koskeviin ohjeisiimme vuosittain osana pakollista koulutusta.

 

Tilanteissa, joissa edellä mainitut kansainväliset tietosuojaohjelmat eivät ole voimassa, kun hyväksyt HP:n tietosuojalausunnon rekisteröidessäsi tuotteen tai palvelun tai luodessasi tilin tai luovutat meille henkilökohtaisia tietojasi muilla tavoin, suostut henkilökohtaisten tietojesi siirtoon HP:n yksiköiden maailmanlaajuisessa verkostossa.

 

TIETOJEN JAKAMINEN PALVELUNTARJOAJILLE JA KUMPPANEILLE

 

Palveluntarjoajamme tai kumppanimme hallinnoivat tai tukevat joitakin liiketoimintamme osa-alueita puolestamme. Nämä palveluntarjoajat tai kumppanit saattavat sijaita Yhdysvalloissa tai muissa maissa eri puolilla maailmaa, ja ne voivat tarjota erilaisia palveluita, kuten luottokorttitapahtumien käsittely, petoksenhallinta, asiakastuki, puolestamme tapahtuva myyntitoiminta, tilausten käsittely, tuotteiden toimitus, sisällön personointi, mainonta ja markkinointi (mukaan lukien digitaalinen ja personoitu mainonta), tietojenkäsittelypalvelut, sähköpostipalvelut, tietojen isännöinti, reaaliaikaiset tukipalvelut, perintä, asiakastyytyväisyyskyselyt sekä HP-sivustojen ylläpito- ja tukipalvelut. Palveluntarjoajillamme ja kumppaneillamme on sopimusperusteinen velvollisuus pitää meiltä saamansa henkilökohtaiset tiedot luottamuksellisina ja suojattuina. Ne eivät saa käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin HP:n tilaamien palveluiden suorittamiseen. Joissakin tapauksissa HP saattaa ottaa sinuun yhteyttä selvittääkseen tyytyväisyytesi kyseisten palveluntarjoajien ja kumppanien toteuttamaan tuotteittemme ja palvelujemme toimittamiseen.

 

MUIDEN TIETOJEN JAKAMINEN MAINOSTAJIEN KANSSA

 

Voimme myös siirtää sinua koskevia tietoja mainontakumppaneillemme (kuten mainosverkostoille, mainostennäyttöyrityksille ja niiden mahdollisesti käyttämille muille palveluntarjoajille), jotta ne voivat tunnistaa laitteesi ja tarjota sinulle selainkäyttöön perustuvaa sisältöä ja mainontaa. Näihin tietoihin voi sisältyä nimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi, laitteesi tunnus tai muu tunniste salatussa muodossa. Palveluidentarjoajat voivat käsitellä tietoja hajautetussa tai tunnistamattomaksi tehdyssä muodossa. Palveluntarjoajat voivat kerätä käyttäjistä myös muita tietoja, kuten IP-osoitteen, selaimen tai käyttöjärjestelmän tiedot, ja yhdistää käyttäjään liittyviä tietoja tietoihin, joita saamme muilta yrityksiltä tiedonjakojärjestelyiden puitteissa. Lisätietoja on kohdassa HP:n viestintäosa.

 

JAKAMINEN MUILLE KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

 

Saatamme myös jakaa henkilökohtaiset tietosi (i) luottotietoyritysten ja petostentorjuntavirastojen kanssa, (ii) perintätoimistojen kanssa (koskien saataviamme), tai (iii) vakuutuksen tarjoajien kanssa, jos olet hankkinut vakuutuksen kauttamme (esim. Care Packit). Jos annat henkilökohtaisia tietoja muille yrityksille, näitä henkilökohtaisia tietoja käsitellään kyseisten yritysten tietosuojakäytäntöjen mukaisesti, ja ne saattavat poiketa HP:n vastaavista käytännöistä.

 

YRITYSJÄRJESTELYT

 

Joissakin olosuhteissa HP saattaa strategisista tai muista liiketaloudellisista syistä päättää myydä, ostaa, fuusioida tai muulla tavoin järjestää uudelleen liiketoimintaansa. Tällaisessa yritysjärjestelyssä henkilökohtaisia tietoja saatetaan paljastaa ostajakandidaateille tai ostajille, ja vastaavasti henkilökohtaisia tietoja saatetaan tällaisessa tilanteessa saada myyjältä. Käytäntönämme on pyrkiä suojaamaan henkilökohtaiset tietosi asianmukaisesti tämän tyyppisissä järjestelyissä.

 

LAIN NOUDATTAMINEN

 

Saatamme myös jakaa henkilökohtaisia tietojasi silloin, kun uskomme vilpittömästi, että velvollisuutenamme on (i) vastata lainvalvontaviranomaisten, sääntelyviranomaisten, tuomioistuinten ja muiden julkisten viranomaisten asianmukaisesti perusteltuihin tietopyyntöihin, mukaan lukien kansalliseen turvallisuuteen ja lakien täytäntöönpanoon liittyvät vaatimukset, (ii) noudattaa lakia, määräystä, haastetta tai tuomioistuimen määräystä, (iii) tutkia ja auttaa ehkäisemään tietoturvauhkia, petoksia tai muuta vilpillistä toimintaa, (iv) valvoa/suojella HP:n tai sen tytäryhtiöiden oikeuksia ja omaisuutta tai (v) suojella HP:n, työntekijöidemme ja HP:n omaisuutta käyttävien kolmansien osapuolten oikeuksia tai henkilökohtaista turvallisuutta silloin, kun tämä on sovellettavan lainsäädännön vaatimusten mukaista.

 

Emme myy ja aio myydä henkilö tietoja kolmansille osapuolille. Annamme kolmansille osapuolille luvan kerätä edellä kuvatut henkilö tiedot palvelujemme kautta ja jakaa henkilö tietoja kolmansille osapuolille liiketoiminta tarkoituksia varten tässä tieto suoja lausunnossa kuvatulla tavalla, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tarjoamaan mainontaa palveluissamme ja muualla Perustuen käyttäjien verkko toimintoihin ajan mittaan ja eri sivustoilla, palveluissa ja laitteissa (niin kutsuttu "kiinnostuksen kohteisiin perustuva mainonta"). Nämä tieto suoja tiedot eivät koske näiden kolmansien osapuolten tieto käytäntöjä.

 

Tietojen keräämistä ja käyttöä koskevassa matriisissamme kerrotaan lyhyesti, miten ja kenen kanssa jaamme tietojasi.

HP:n tiedottaminen

Voit määrittää ja muuttaa HP:n tilaustiedotteita tai yleisiä tiedotteita koskevia valintojasi tiedonkeruupisteessä tai muilla tavoin: nämä vaihtoehtoiset tavat kuvaillaan seuraavassa osassa. Tämä valintamahdollisuus ei koske sellaista viestintää, jonka ensisijainen tarkoitus on tilausten, sopimusten, tukipalveluiden, tuoteturvallisuustiedotuksen, ajuripäivitysten tai muiden hallinnollisten tai maksutapahtumiin liittyvien asioiden hoitaminen tai niistä tiedottaminen, koska tällainen viestintä ei ole luonteeltaan markkinointia.

 

MARKKINOINTI- JA TILAUSVIESTINTÄ

 

HP:n markkinointiviesteillä jaetaan tietoa tuotteista, palveluista ja/tai tuesta. Voit valita haluamasi yhteydenottotavan: posti, sähköposti, puhelin, faksi tai mobiililaite. Markkinointiviesteissä saattaa olla tietoa uusista tuotteista tai palveluista, erikoistarjouksia, räätälöityä sisältöä, kohdistettua mainontaa tai osallistumiskutsuja markkinatutkimuksiin tai vaatimustenmukaisuutta koskeviin tutkimuksiin. Tilattavia tiedotteita ovat mm. sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet ja ohjelmistopäivitykset, jotka olet nimenomaisesti pyytänyt tai joiden vastaanottamiseen olet suostunut.

 

Voit lopettaa yleisten tiedotteiden vastaanottamisen jollakin seuraavista tavoista:

 

 • Napsauta lähettämästämme sähköpostista tilauksen peruutuslinkkiä tai seuraa kaikkiin tilattaviin sähköpostitiedotteisiimme sisällytettäviä peruutusohjeita.
 • Jos haluat lopettaa matkapuhelimiin toimitettavien viestien tilauksen, vastaa viestiin sanalla STOP tai END.

Voit myös estää verkkojäljitteiden ja muiden automaattisten tiedonkeruuvälineiden toiminnan sähköpostiviesteissä, kun et lataa HP:ltä vastaanottamiesi viestien kuvia (tämä ominaisuus vaihtelee tietokoneessasi käytetyn ohjelmiston mukaan). Tämä ei kuitenkaan ehkä aina estä sähköpostiviestien automaattista tiedonkeruuta sähköpostiohjelmien erityispiirteistä johtuen. Lisätietoa saat sähköpostiohjelmasi tai palveluntarjoajasi tarjoamista tiedoista.

 

EVÄSTEET JA MAINOSVALINNAT

 

HP antaa valita evästeiden ja muiden automaattisten tiedonkeruuvälineiden asetuksia Evästemäärityskeskuksessamme. Lisätietoja näiden välineiden käytöstä on Evästeet ja mainosvalinnat -lausunnossamme. Voit muokata määrityksiäsi käymällä Evästemäärityskeskuksessamme.

 

Oikeuksiesi harjoittaminen ja yhteydenotto meihin

Sinulla on oikeus pyytää kopiot sinuun liittyvistä henkilötiedoista, jotka olet antanut meille tai joita säilytämme, sekä pyytää selitys tietojen käsittelystä. Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa aikaisemmin antamasi suostumus ja pyytää, että henkilötietojasi korjataan, muutetaan, rajoitetaan, tehdään nimettömiksi tai poistetaan, sekä saada henkilötiedot, jotka olet antanut suostumuksellasi tai sopimuksen yhteydessä, jäsennetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja pyytää, että siirrämme nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa, myös silloin, kun tietojasi käytetään suoramarkkinointiin tai markkinointiprofiilin luomiseen. Voit katsoa HP:n viestintäosasta , ohjeita siitä, miten voit käyttää oikeuksiasi ja hallita markkinointi- ja tilausviestintää koskevia asetuksiasi.

 

Tämän tietosuojakäytännön kautta saamasi tietosuojan hallinnan lisäksi voit hallita laitteesi tietojen keräämistä. Joissakin tapauksissa tuotekäyttötietoja (ei tiedostojen sisältöä) kerätään ja käsitellään, jotta sinulle voidaan toimittaa jonkin HP-palvelun olennainen toiminnallisuus. Näitä ovat esimerkiksi etätulostus, Instant Ink tai muu verkkoyhteydellä toimiva palvelu. Voit hallita laitteen tietojen keräämistä itse laiteasetusten ja määritysten avulla. HP ei pysty muuttamaan tietojen keräämisasetuksiasi ilman aktiivista osanottoasi. Tietojen keräämisen poistaminen käytöstä saattaa vaikuttaa tällaisten palvelujen saatavuuteen tai toimintaan. Tällaista oleellista toiminnallisuutta varten kerättyjä tietoja ei käsitellä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos tarvitset apua tietojen keräämisasetusten muuttamisessa, ota yhteyttä HP:n asiakastukeen. Ota laitteesi tiedot käsille.

 

Joissain tapauksissa näitä oikeuksia saatetaan rajoittaa, esimerkiksi jos pyyntösi noudattaminen paljastaisi jonkun muun henkilötietoja tai jos pyydät meitä poistamaan tietoja, jotka meidän täytyy lain mukaan säilyttää tai joiden säilyttämiselle on merkittävä oikeutettu syy.

 

Emme syrji sinua oikeuksistasi ja valintojesi käyttämiseen, vaikka jotkin HP:N palveluissa käytettävissä olevat toiminnot ja ominaisuudet saattavat muuttua tai ne eivät enää ole käytettävissä. Kaikki palveluiden väliset erot liittyvät annettuun arvoon.

 

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, antaa palautetta tai esittää kysymyksiä tietosuojalausunnostamme, tietojesi keräämisestä ja käytöstä tai paikallisten tietosuojalakien mahdollisista rikkomuksista, voit ottaa yhteyttä HP:n tietosuojapäällikköön ja tietosuojavastaavaan tai johonkin seuraavista osoitteista:

 

EU
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

MEKSIKO
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Kiinan kansantasavalta
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Beijing, China

 

MUU MAAILMA
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

 

Kaikki viestit käsitellään luottamuksellisesti. Kun olet vastaanottanut viestintäsi, edustajamme ottaa sinuun yhteyttä kohtuullisen ajan kuluessa vastatakseen kysymyksiisi tai huolen aiheisiin. Joissakin tapa uksissa saatamme pyytää lisä tietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi. Lisä tietoja todentamis prosessista on Klikkaa tästä Pyrimme varmistamaan, että huolen aiheesi ratkaistaan ajoissa ja asianmukaisella tavalla.

 

Jos emme voi ratkaista ongelmaasi, sinulla on oikeus ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen maassa, jossa asut tai työskentelet tai jonka tietosuojamääräyksiä uskot meidän rikkoneen. Voit myös hakea hyvitystä oikeusprosessin kautta. Jos haluat esittää kysymyksiä, huolenaiheita tai valituksia, jotka liittyvät osallistumiseemme EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -järjestelyyn, APECin CBPR-järjestelmään tai HP:n BCR-sääntöjen soveltamiseen, tutustu Kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskeviin tietoihimme.

Tietosuojalausunnon muutokset

If we make changes to the privacy statement, we will publish the amended statement here and indicate the date of the revision.If we make material changes to the statement that materially affect our privacy practices, we may also notify you in other ways, such as by sending an email or posting a special bulletin on our website and / or social media pages before the changes take effect.

 

Published:maaliskuu 2021

 

Lataa HP:n tietosuojalausunto

 

Archive of previous privacy statements

Yksityisyyteen liittyviä linkkejä:

Muiden maiden/alueiden tietosuojalausunnot

Lisätietoja

Omat yksityisyysasetukset

Lisätietoja

HP Oikeudet omiin tietoihin

Lisätietoja