HP Active Care

HP Active Care1,2 hjælper IT-afdelingen med at opnå optimal oppetid og hurtig løsningssupport på HP-enheder. 

Download

HP Active Care

En komplet pakke med enhedsbeskyttelse, support og reparationsservice, som hjælper brugere med at maksimere produktivitet ved at levere services, der er nemme at bestille, og som er skræddersyede til mobile erhvervsbrugere, som deler deres tid mellem kontoret, rejse og hjemmearbejde.

Løs hurtigt problemer med teknisk fjernsupport

Teknisk fjernsupporthjælper med at reducere afbrydelser med Automatic Case Generation, som åbner en sag, når et problem registreres, og som får IT-afdelingen til at planlægge en reparation. 

Minimer forstyrrelser

Få hurtig, pålidelig respons og løsning af problemer, i takt med at arbejde via fjernadgang bliver mere og mere almindeligt.

Hold alle pc'er i gang

HP's kundesupport diagnosticerer hurtigt problemet og leverer løsninger, som får kunderne hurtigt i gang igen.

Hvorfor vælge HP Active Care?

HP TechPulse

En automatisk platform, der leverer services i verdensklasse gennem meningsfuld indsigt, drevet af milliarder af datapunkter.

Support på stedet næste hverdag

Vær sikker på, at vores kyndige eksperter og hurtige service minimerer forstyrrelser ved at få dine enheder hurtigt i gang igen og dine brugere tilbage til arbejdet.

Dækning af hændelige skader

Hold dine enheder i gang i optimal stand med de dele og materialer, som er nødvendige for at holde dine enheder kørende.3

Tilbageholdelse af defekte medier

Nogle gange skal selv det bedste lagermedie udskiftes, og når det er tid, kan du på sikker vis bevare kontrollen over det defekte medie3 på en måde, som opfylder dine sikkerhedsstandarder.

Rejse-support

Du har nok at se til, når du ikke er på kontoret. Hold dig produktiv, og få adgang til den hjælp, du har brug for – næsten overalt – med telefonsupport eller support på stedet på det lokale sprog.3

Læs mere om HP Active Care

Kontakt os

Ansvarsfraskrivelser

Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser findes i de erklæringer om garanti, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

  1. Serviceniveauer og responstider for HP Care Packs kan variere afhængigt af den geografiske placering. Serviceydelser træder i kraft på købsdatoen for hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Se flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's serviceydelser er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for brug af serviceydelser, som blev oplyst til kunden ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af servicen eller af HP's begrænsede garanti, der følger med HP-produktet.
  2. Internetadgang med forbindelse til TechPulse-portal er påkrævet. Gå til http://www.hpdaas.com/requirements for at se de komplette systemkrav.
  3. Serviceniveauer og svartider afhænger af den geografiske placering.