HP's fortrolighedserklæring

HP anerkender, at privatlivets fred er en grundlæggende menneskeret, og anerkender endvidere betydningen af privatlivets fred, sikkerhed og databeskyttelse for vores kunder og partnere på verdensplan. Som en global organisation med juridiske enheder, forretningsprocesser, administrationsstrukturer og tekniske systemer, der krydser internationale grænser, bestræber vi os på at yde beskyttelse på tværs af alle vores aktiviteter, som overskrider juridiske minimumsgrænser, og at implementere ensartede, strenge politikker og procedurer.

 

Denne fortrolighedserklæring informerer dig om vores praksis i forbindelse med datafortrolighed og de valg, som du kan træffe, samt rettigheder, du kan udøve i forbindelse med dine personoplysninger, herunder oplysninger, der kan blive indsamlet fra din onlineaktivitet, brug af enheder samt interaktioner, du har med HP offline, for eksempel når du kommunikerer med repræsentanter for vores kundesupport. Denne fortrolighedserklæring gælder for alle HP-virksomheder såvel som HP-ejede websteder, domæner, tjenester (herunder enhedshåndtering), applikationer, abonnementer (f.eks. Instant Ink) og produkter samt vores datterselskabers (samlet "HP-tjenester").

 

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke personoplysninger, som vi behandler på vegne af vores erhvervskunder, når vi leverer tjenester. De kontrakter, vi har med vores erhvervskunder, regulerer, hvordan vi behandler dine personoplysninger i denne kontekst. Hvis du er kunde, medarbejder eller leverandør hos en af HP's erhvervskunder og har spørgsmål omkring dine personoplysninger, anbefaler vi, at du kontanter HP's erhvervskunde først, og hvis der er behov for det, yder vi dem assistance i forbindelse med at besvare dine spørgsmål.

Vores principper for beskyttelse af personlige oplysninger

Vi har et program baseret på ansvarlighed og har forpligtet os til følgende principper, som er baseret på internationalt anerkendte rammer og principper for privatlivs- og databeskyttelse:

LOVLIGHED, RIMELIGHED OG GENNEMSIGTIGHED

LOVLIGHED, RIMELIGHED OG GENNEMSIGTIGHED

 

Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med loven og på en måde, der er gennemskuelig og fair for dig. Vores databehandlingsaktiviteter udføres: 1) med dit samtykke; 2) for at opfylde vores forpligtelser over for dig; 3) med det legitime formål at drive vores virksomhed, være nyskabende og give kunderne den bedst mulige oplevelse; eller 4) på anden måde i overensstemmelse med loven;

MEDDELELSE OM OG VALG AF DATABRUG

MEDDELELSE OM OG VALG AF DATABRUG

 

Vi er en åben virksomhed og giver dig klar besked og valgmuligheder med hensyn til de typer personoplysninger, der indsamles, og de formål, som de indsamles og behandles til. Vi vil ikke bruge personoplysninger til formål, der er uforenelige med disse principper, vores fortrolighedserklæring eller specifikke meddelelser vedrørende HP-tjenester.

DATAADGANG

DATAADGANG

 

Vi giver dig rimelig adgang til og mulighed for at gennemgå, rette, ændre eller slette de personlige oplysninger, du har delt med os.

DATAINTEGRITET OG FORMÅLSBEGRÆNSNING

DATAINTEGRITET OG FORMÅLSBEGRÆNSNING

 

Vi bruger kun personlige oplysninger til de formål, der blev beskrevet på tidspunktet for indsamlingen eller til yderligere forenelige formål i overensstemmelse med loven. Vi træffer rimelige foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger er nøjagtige, fuldstændige og aktuelle, og vi indsamler kun personoplysninger, som er relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt til de formål, som de indsamles til. Vi opbevarer ikke personoplysninger længere, end det er nødvendigt for de formål, som de blev indsamlet til, og derefter sletter eller destruerer vi dem på sikker vis.

DATASIKKERHED

DATASIKKERHED

 

For at beskytte personoplysninger mod uautoriseret brug eller offentliggørelse implementerer vi avanceret kontrol til beskyttelse af oplysninger i vores egne aktiviteter og tilbyder markedsførende produkter og løsninger med datasikkerhedsbeskyttelse på højt niveau.

ANSVARLIGHED FOR VIDERE OVERFØRSEL

ANSVARLIGHED FOR VIDERE OVERFØRSEL

 

Vi anerkender vores potentielle ansvar i forbindelse med overførsler af personlige oplysninger mellem HP-enheder eller til tredjepart. Personlige oplysninger deles kun, når tredjeparter er kontraktmæssigt forpligtede til at levere tilsvarende niveauer af beskyttelse.

REGRES, TILSYN OG HÅNDHÆVELSE

REGRES, TILSYN OG HÅNDHÆVELSE

 

Vi forpligter os til at løse problemer i forbindelse med dine personoplysninger. Vi deltager frivilligt i flere internationale databeskyttelsesprogrammer, der giver regres for enkeltpersoner, hvis de føler, at HP ikke har respekteret deres rettigheder tilstrækkeligt.

Internationale dataoverførsler

Som en global virksomhed er det muligt, at oplysninger, du angiver, overføres til eller tilgås af HP-enheder globalt i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring og på basis af følgende internationale databeskyttelsesprogrammer.

 

EU-US PRIVACY SHIELD

 

Selv om HP ikke anvendes til dataoverførsler fra den 16. overholder EU-US Privacy Shield Framework, som er fremsat af det amerikanske handelsministerium (US Department of Commerce) vedrørende indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger fra EU-medlemslande. HP har certificeret, at virksomheden overholder Privacy Shield-principperne om varsel, valg, ansvarlighed for videre overførsler, sikkerhed, dataintegritet og formålsbegrænsning, adgang og regres, håndhævelse og ansvar. Hvis der er en konflikt mellem politikkerne i denne fortrolighedserklæring og Privacy Shield-principperne, vil Privacy Shield-principperne være gældende. Du kan få flere oplysninger om Privacy Shield-programmet og se vores certificeringsside ved at besøge www.privacyshield.govikke et HP-websted.

 

I overensstemmelse med EU-US Privacy Shield-principperne forpligter HP sig til at løse klager over krænkelse af privatlivets fred og vores indsamling eller anvendelse af dine personlige oplysninger. EU-enkeltpersoner med forespørgsler eller klager angående denne fortrolighedserklæring skal først kontakte HP PRIVACY OFFICE

 

HP er yderligere forpligtet til at henvise uløste klager over krænkelse af privatlivets fred i henhold til EU-US Privacy Shield-principperne til BBB EU PRIVACY SHIELD, som er en nonprofitorganisation og alternativ udbyder af løsninger på tvister med adresse i USA og under ledelse af Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke rettidigt modtager bekræftelse på din klage, eller hvis klagen ikke er adresseret tilfredsstillende, kan du besøge https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaintsikke et HP-websted for at få flere oplysninger og indsende en klage.

 

Hvis din klage ikke løses via ovennævnte kanaler, kan du under begrænsede omstændigheder påberåbe dig bindende voldgift foran et Privacy Shield-panel.

 

HP er underlagt de undersøgende og retshåndhævende beføjelser fra det amerikanske handelsministerium eller eventuelle andre amerikanske autoriserede lovmæssige instanser.

 

*De specifikke USA-baserede HP-virksomheder, der deltager i EU-US Privacy Framework, omfatter: Compaq Information Technologies, LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC, Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; Hewlett Packard Group LLC; HP Inc; HP R&D Holding LLC; HP US Digital LLC, HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; PrinterOn America Corporation;Tall Tree Insurance Company; HP Jade Holding LLC; HP R&D Holding LLC.

 

BINDENDE VIRKSOMHEDSREGLER

 

HP's bindende virksomhedsregler ("BCR") sikrer, at personoplysninger, der overføres fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), er tilstrækkeligt beskyttede, mens de behandles af en vilkårlig af HP's globale enheder. HP's overførsler af personoplysninger fra EU udføres i overensstemmelse med følgende godkendte BCR.

 • HP's BCR for ansvarlig ("BCR-C"). Med ikrafttrædelse i 2011 omfatter HP's BCR-C overførsler af personoplysninger tilhørende eksisterende og potentielle HP-forbrugerkunder samt HP-medarbejdere og -jobkandidater.
 • HP's BCR for behandler ("BCR-P") – Godkendt af størstedelen af databeskyttelsesregulatorer i EØS og Schweiz med ikrafttrædelse i 2018. HP's BCR-P er tilgængelig for HP's virksomhedskunder for at formidle overførslen af deres personoplysninger fra EØS.

Flere oplysninger om vores BCR'er findes her (på engelsk).

 

APEC CROSS-BORDER PRIVACY RULES

 

HP’s fortrolighedspraksis, som er beskrevet i denne erklæring, overholder APEC Cross Border Privacy Rules System (»CBPR«), herunder gennemsigtighed, ansvarlighed og valg med hensyn til indsamling og brug af dine personlige oplysninger samt fortrolighedsgenkendelse for processorer system (»PRP«). CBPR- og PRP-certificeringerne dækker ikke oplysninger, der kan indsamles gennem downloadbar software på tredjepartsplatforme. APEC CBPR- og PRP-systemerne udgør en ramme for organisationerne for at sikre beskyttelse af personlige oplysninger, som overføres mellem de deltagende APEC-økonomier. Flere oplysninger om APEC-rammerne kan findes her.

 

Hvis du har en uafklaret bekymring om privatlivets fred eller databrug relateret til HP's APEC-certificering, som vi ikke har løst tilfredsstillende, bedes du kontakte vores USA-baserede tredjeparts udbyder af konfliktløsning (gratis).


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Sådan bruger vi data

Vi indsamler og bruger personoplysninger til at administrere din relation med HP og for bedre at kunne betjene dig, når du bruger HP-tjenester, ved at gøre din oplevelse mere personlig og bedre. Vi bruger og på anden vis behandler dine data til følgende forretningsmæssige formål:

 

KUNDEOPLEVELSE

 

Vi yder dig en problemfri kundeoplevelse ved at bevare nøjagtige kontakt- og registreringsoplysninger, levering af omfattende kundesupport via en række medier, herunder online besked- og chatcentre, kommunikation med dig om tilbud på produkter, tjenester, abonnementer og funktioner, som du kunne være interesseret i, samt gøre det muligt for dig at deltage i konkurrencer, udgående tilfredshedsundersøgelser pr. telefon, kundeincitamenter, fordele og loyalitetsbelønninger. Vi bruger også dine oplysninger til at levere en skræddersyet oplevelse, personliggøre de HP-tjenester og -meddelelser, du benytter, og oprette anbefalinger baseret på din brug af HP-tjenester.

 

TRANSAKTIONSSUPPORT

 

Vi hjælper dig med at gennemføre transaktioner og bestillinger af vores produkter eller tjenester, administrere din konto, behandle betalinger, arrangere forsendelser og leveringer samt sørge for reparationer og returneringer.

 

PRODUKTSUPPORT OG -FORBEDRING

 

Vi kommunikerer med dig for at informere dig om og gøre dig opmærksom på ikke-transaktionsmæssige produktfunktioner, som ikke formidles via kundeservice eller administrative meddelelser. Vi forbedrer ydeevnen og driften af vores produkter, løsninger, tjenester og support, herunder garantisupport og rettidige opdateringer af firmware og software samt beskeder, for at sikre, at enheden eller tjenesten altid fungerer. Få yderligere oplysninger i afsnittet om Oplysninger, der automatisk indsamles.

 

ADMINISTRATIV KOMMUNIKATION

 

Vi kommunikerer med dig om HP-tjenester. Eksempler på administrativ kommunikation kan omfatte svar på dine forespørgsler eller anmodninger, udførelse af service eller garantirelaterede meddelelser, beskeder om sikkerhedstilbagekaldelser, lovpligtig kommunikation eller relevante virksomhedsopdateringer om fusioner, overtagelser eller afhændelser.

 

SIKKERHED

 

Vi beskytter vores websteders, produkters, funktioners og tjenesters integritet og sikkerhed samt forebygger og registrerer sikkerhedstrusler, bedrageri eller anden kriminel eller ondsindet aktivitet, der kan kompromittere dine oplysninger. Når du interagerer med os, træffer vi også rimelige foranstaltninger for at få bekræftet din identitet ved hjælp af adgangskode og bruger-id, før vi giver adgang til dine personlige oplysninger. Vi kan også benytte yderligere sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. overvågningssystemer, til at beskytte vores fysiske anlæg.

 

VIRKSOMHEDSDRIFT

 

Vi udfører almindelig virksomhedsdrift, bekræfter din identitet, træffer kreditbeslutninger, hvis du ansøger om kredit, udfører forretningsmæssig undersøgelse, analyser, planlægning og strategi, virksomhedsrapportering og -ledelse, salgsrelateret uddannelse af personale og kvalitetssikringsformål (som kan omfatte overvågning eller optagelse af opkald til vores kundesupport) og kontakt til kunder.

 

FORSKNING OG INNOVATION

 

Innovative nye og eksisterende nye produkter, funktioner og tjenester, som benytter forsknings- og udviklingsværktøjer samt inkorporerede dataanalyseaktiviteter.MARKETING OG ANNONCERING

 

Vi giver dig personligt tilpassede tilbud (i overensstemmelse med dine fortrolighedsindstillinger)) om HP's tjenester via e-mail/sms, på markedsførings- og tredjepartsplatforme samt andre udvalgte partnerwebsteder (for eksempel ser du måske en annonce for et produkt på et partnerwebsted, som du for nylig har set på et HP-websted). Vi kan, i overensstemmelse med de kommunikationsindstillinger, du har angivet, dele nogle af dine oplysninger med udvalgte partnere, leverandører af markedsføringstjenester og digitale markedsføringsnetværk, for at vise annoncer, som måske interesserer dig, på andre websteder eller mobilapplikationer.

 

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN

 

De oplysninger, vi indsamler, kan også anvendes til at undersøge sikkerhedshændelser og potentielle brud på datasikkerheden samt til at give enkeltpersoner og tredjeparter besked om bruddet og forberede forsvar i forbindelse med retssager.

 

KUNSTIG INTELLIGENS/MASKINLÆRING

 

Efterhånden som brugergrænseflader bliver mere komplekse og personligt tilpasset, kan HP anvende data til at give enheder mulighed for bedre at kunne tilpasse tjenester til kunderne i forhold til den måde oplysninger og opgaver vises på. For eksempel ved at bruge kropsdata og biometriske data (med dit samtykke) til at forbedre kundeoplevelse og tjenester i relation til vores produkter og tjenester som f.eks. enhedssikkerhed og virtual reality-programmer.

 

LEVERING AF TJENESTEYDELSER

 

Hvis automatisk dataindsamling er strengt nødvendigt for at kunne levere HP's tjenesteydelser eller levere et produkt, som du har anmodet om. Uden indsamling af telemetri (som f.eks. data omkring brug af printer) og personoplysninger, er der visse funktionsmæssige tjenester, vi ikke kan levere, selv om vi har aftalt med kunden at levere dem. Derudover kan vi anvende automatisk dataindsamling for at understøtte eller forbedre vores tjenester og understøtte virksomhedsdrift i forbindelse med HP's tjenester.

 

KONTOADMINISTRATION

 

Når du bruger vores produkter og tjenester, herunder vores webshops, kan du oprette legitimationsoplysninger til logon eller en HP-konto. Når du opretter dine legitimationsoplysninger med din e-mailadresse og adgangskode, oprettes der en unik identifikator, som gør det muligt for dig at benytte de samme legitimationsoplysninger til alle vores tjenester. Afhængig at de tjenester, du benytter, kan de oplysninger, som har tilknytning til dine legitimationsoplysninger eller din konto, også omfatte leveringsadresse, oplysninger om betalingskort og -historik, oplysninger om købte og tilknyttede enheder, enheds- og forbindelsesindstillinger, enhedens databrug samt dine indstillinger for anbefalinger og tilbud fra HP.

 

Se vores matrix om dataindsamling og -brug for at få en hurtig referencevejledning i, hvordan vi bruger de data, vi indsamler, og vores juridiske grundlag for at behandle disse data.

Data, vi indsamler

Personoplysninger er oplysninger, der personligt identificerer dig eller kan bruges til at identificere dig enten direkte eller indirekte. Vi kan indsamle dine personoplysninger via din brug af HP-tjenester eller under interaktioner med HP-repræsentanter.

 

De kategorier af personoplysninger, vi indsamler fra dig, afhænger af, hvordan du interagerer med os, eller hvordan du bruger HP-tjenester, men kan omfatte følgende:

 

OPLYSNINGER, DER INDSAMLES OM DIG

 • Kontaktoplysninger – Vi kan indsamle personlige og/eller forretningsmæssige kontaktoplysninger, herunder dit fornavn, efternavn, postadresse, telefonnummer, faxnummer, e-mailadresse og andre lignende data og identifikationsoplysninger.
 • Betalingsoplysninger – Vi indsamler de oplysninger, der er nødvendige til behandling af betalinger og forebyggelse af bedrageri, herunder betalingskortnumre, sikkerhedskoder og andre relaterede faktureringsoplysninger.
 • Kontooplysninger – Vi indsamler oplysninger, f.eks. om hvordan du købte eller tilmeldte dig HP-tjenester, din transaktions-, fakturerings- og supportoversigt, de HP-tjenester, du bruger, og alt andet angående den konto, du opretter.
 • Placeringsoplysninger – Vi indsamler geoplaceringsdata, når du aktiverer placeringsbaserede tjenester, eller når du vælger at angive placeringsrelaterede oplysninger under produktregistrering eller ved interaktion med vores websted.
 • Sikkerheds- og legitimationsoplysninger – Vi indsamler bruger-id'er, adgangskoder, adgangskodetip og lignende sikkerhedsoplysninger, der kræves til godkendelse og adgang til HP-konti.
 • Demografiske oplysninger – Vi indsamler, eller indhenter visse demografiske oplysninger fra tredjeparter, herunder land, køn, alder, foretrukket sprog og oplysninger om almindelige interesser.
 • Præferencer – Vi indsamler oplysninger om dine præferencer og interesser i forbindelse med HP-tjenester (både når du fortæller os, hvad de er, eller når vi baserer dem på, hvad vi ved om dig), og hvordan du foretrækker at modtage meddelelser fra os.
 • Data fra sociale medier – Vi kan levere sociale mediefunktioner, så du kan dele oplysninger med dine sociale netværk og interagere med os på forskellige websteder for sociale medier. Din brug af disse funktioner kan føre til indsamling eller deling af oplysninger om dig, afhængigt af funktionen. Vi opfordrer dig til at gennemgå politikker og indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger på de websteder for sociale medier, du bruger, for at sikre, at du forstår de oplysninger, der indsamles, bruges og deles af disse websteder.
 • Kropsdata og biometriske data – Når du bruger vores produkter, kan du give os oplysninger om din krop, såsom din højde, vægt eller skridtlængde, for at oprette personlige objekter med vores 3D-udskrivningsteknologi. Med din tilladelse kan nogle af vores produkter indsamle biometriske oplysninger (fx fingeraftryk) for at udføre funktioner på enheden.
 • Andre entydigt identificerende oplysninger – Eksempler på andre unikke oplysninger, som vi indsamler fra dig, omfatter serienumre på produkter, oplysninger, du angiver, når du interagerer personligt, online eller via telefon eller mail med vores servicecentre, helpdesks eller andre kanaler til kundesupport, dine skriftlige svar eller stemme- eller videosvar på kundeundersøgelser eller konkurrencer eller yderligere oplysninger, du har givet os, så vi bedre kan levere HP-tjenester og besvare henvendelser. Hvis du ansøger om øjeblikkelig kredit, kan vi bede dig angive yderligere persondata, f.eks. løn, myndighedsudstedt identifikationsnummer, oplysninger om bank/økonomi og andre oplysninger (for eksempel fra kreditrapporteringsbureauer) til godkendelsesformål og for at bekræfte kreditværdighed.
 • Specifik dataindsamling via HP-tjeneste – Udvalgte HP-tjenester som f.eks. HP Gaming and Immersive Applications kan indsamle yderligere typer af data for at give mulighed for funktionalitet og specialiserede funktioner. Du kan få mere at vide om en specifik HP-tjeneste ved at klikke her.

 

OPLYSNINGER, DER AUTOMATISK INDSAMLES

 • Oplysninger om brug af printer – Vi indsamler data om brug af printere som f.eks. hvor mange sider, der printes, printerens indstillinger, mediebrug, blæk- og tonerpatrontype (især om der anvendes patroner fra andre producenter end HP eller patroner, der ikke har chip eller elektronisk kredsløb fra HP), printede filtyper (.pdf, .jpg, osv.), programmer, som anvendes til print (Word, Excel, Adobe Photoshop, osv.), filstørrelse, tidsstempel samt brug og status for andre forbrugsvarer til printeren. Vi scanner eller indsamler ikke indholdet i filer eller oplysninger, der kan blive vist af et program.
 • Enhedsdata – Vi indsamler oplysninger om din computer, printer og/eller enhed såsom operativsystem, firmware, mængde af hukommelse, region, sprog, tidszone, modelnummer, første startdato, enhedens alder, enhedens fremstillingsdato, browserversion, enhedsproducent, forbindelsesport, garantistatus, entydige enhedsidentifikatorer, reklame-id'er og yderligere tekniske oplysninger, der varierer fra produkt til produkt.
 • Programdata – Vi indsamler oplysninger relateret til HP-programmer, f.eks. placering, sprog, softwareversioner, datadelingsvalg og opdateringsdetaljer. I tilfælde, hvor vi inkorporerer teknologier fra tredjeparter, kan data blive delt mellem tredjeparten og HP, og det vil blive behørigt meddelt på applikationsniveau.
 • Ydeevnedata – Vi indsamler oplysninger om ydeevnen i enkelte enheders hardwarekomponenter, firmware, software og applikationer. Eksempler på de data, som vi indsamler, omfatter oplysninger om hukommelses- og processorydeevne, miljøforhold og systemfejl, udskrivningshændelser, funktioner og anvendte påmindelser som for eksempel påmindelser om "lavt blækniveau", brug af fotokort, fax, scanning, integreret webserver og yderligere tekniske oplysninger, der varierer efter enhed.
 • Browsingdata for websteder – Vi indsamler oplysninger om dine besøg og din aktivitet på vores HP-websteder, programmer eller websteder, der "leveres af" en anden virksomhed på vores vegne, herunder det indhold (og eventuelle reklamer), som du ser og interagerer med, adressen på det websted, som du kom fra, og anden clickstream-adfærd (f.eks. de sider, du ser, de links, du klikker på, eller hvilke varer du har lagt i din kurv). Nogle af disse oplysninger indsamles ved hjælp af cookies, webbeacons, integrerede weblinks og lignende teknologier. Du kan få mere at vide ved at læse Valg i forhold til Brug af cookies.
 • Anonyme eller aggregerede data – Vi indsamler anonyme svar på undersøgelser eller anonyme og aggregerede oplysninger om, hvordan vores HP-tjenester anvendes. I forbindelse med vores aktiviteter anvender vi i visse tilfælde en proces med afidentifikation eller pseudonymisering af dine data for at gøre det rimeligt usandsynligt, at du kan identificeres via brugen af disse data med tilgængelig teknologi.

Bemærk venligst: Nogle webbrowsere har indbygget "Do Not Track"-funktioner. I øjeblikket findes der ingen branchestandard for håndtering af "Do Not Track"-anmodninger. Derfor vil vores websteder på nuværende tidspunkt muligvis ikke reagere på "Do Not Track"-anmodninger eller -headere fra disse browsere.

 

OPLYSNINGER FRA TREDJEPARTSKILDER

 

Vi indsamler oplysninger fra følgende tredjeparter:

 • Datamæglere, sociale medienetværk og reklamenetværk – Kommercielt tilgængelige oplysninger som for eksempel navn, adresse, e-mailadresse, præferencer, interesser og visse demografiske oplysninger. Der kan for eksempel blive indsamlet personoplysninger, når du får adgang til vores programmer ved at logge ind på sociale medier (dvs. logger på vores programmer med dine legitimationsoplysninger til Facebook eller andre sociale medier). De grundlæggende oplysninger, vi modtager, kan afhænge af privatlivsindstillingerne på din sociale netværkskonto.
 • HP-partnere – Hvis du køber HP-tjenester fra en HP-partner, kan vi modtage visse oplysninger om dit køb fra den pågældende partner. Vi kan også modtage cookiedata og -indsigt.
 • Forebyggelse af bedrageri eller kreditvurderingsselskaber – Data, der indsamles med henblik på at forebygge bedrageri, og i forbindelse med kreditvurderinger.
 • HP-virksomhedskunder – For at visse HP-tjenester kan leveres på virksomhedsniveau, kan din virksomheds kontaktdata blive leveret til HP af en udpeget enhed i din virksomhed (f.eks. et medlem af it-afdelingen).
 • Analyseudbydere – Vi modtager også ikke-personlige data, f.eks. aggregerede eller afidentificerede demografi-/profildata, fra tredjepartskilder, herunder udvalgte partnere og virksomheder, der specialiserer sig i at levere virksomhedsdata, analyse og software som en tjeneste.

Vi sammenkæder eller kombinerer i visse tilfælde de oplysninger, vi indsamler fra de forskellige kilder beskrevet herover, med de oplysninger, som vi indsamler direkte fra dig, for at sikre datanøjagtighed og levere en bedre kundeoplevelse ved at give dig bedre personlige tjenester, indhold, marketing og reklamer. Vi sammenligner for eksempel de geografiske oplysninger fra kommercielle kilder, med IP-adressen, der indsamles af vores for at udlede dit generelle geografiske område. Oplysninger kan også sammenkædes via et entydigt id som f.eks. en cookie eller et kontonummer.

 

Hvis det er nødvendigt, indhenter vi oplysninger for at kontrollere virksomhedskontakter som en del af vores program til bekæmpelse af korruption og i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser.

 

HVIS DU VÆLGER IKKE AT UDLEVERE DATA

 

Du er ikke forpligtet til at dele de personoplysninger, som vi anmoder om, men hvis du vælger ikke at dele oplysningerne, kan vi i nogle tilfælde ikke levere HP-tjenester og visse specialiserede funktioner til dig eller være i stand til effektivt at reagere på forespørgsler, du måtte have.

Beskyttelse af børns personlige oplysninger

Medmindre andet er angivet for et specifikt produkt eller tjeneste.HP-tjenester er til offentligheden generelt. HP indsamler ikke bevidst data fra børn (sådan som det er defineret ved lokal lovgivning) uden forældrene eller de juridiske værgers forudgående samtykke, eller som i øvrigt tilladt af gældende lov .

Sådan opbevarer og beskytter vi dine data

For at forhindre tab, uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse og for at sikre korrekt brug af dine oplysninger benytter vi os af rimelige og passende fysiske, tekniske og administrative procedurer til at beskytte de oplysninger, vi indsamler og behandler. HP opbevarer data som foreskrevet eller tilladt ved lov, og så længe dataene fortsat har et legitimt forretningsformål.

 

Vi anvender under indsamling, overførsel eller lagring af følsomme oplysninger, f.eks. finansielle oplysninger, en række yderligere sikkerhedsteknologier og -procedurer som hjælp til at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse. Når vi overfører meget fortrolige oplysninger (f.eks. kreditkortnummer eller adgangskode) over internettet, beskytter vi dem ved at bruge kryptering, f.eks. nyere versioner af TLS-protokollen (Transport Layer Security).

 

Som en del af realtidsbehandlingen af betalingen abonnerer vi også på tjenester til bedrageriforebyggelse. Denne tjeneste giver os en ekstra grad af sikkerhed mod svindel med kreditkort og for at beskytte dine økonomiske oplysninger i henhold til industristandarder.

 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for at give dig HP-tjenester til legitime og væsentlige forretningsmæssige formål, såsom at foretage datadrevne forretningsmæssige beslutninger, overholde vores juridiskeforpligtelser og løse tvister. Opbevaringsperioderne for HP'S forretningsposter varierer afhængigt af posttypen og reguleres af HP'S opbevaringspolitik for optegnelser.

 

Forretningsposter, herunder poster relateret til kunde- og leverandørtransaktioner opbevares, når de er aktive og i henhold til lovens krav.

 

păstrăm datele dvs. personale atât timp cât este necesar pentru a vă oferi Serviciile HP în scopuri legitime şi comerciale esenţiale, cum ar fi luarea deciziilor comerciale bazate pe date, respectarea obligaţiilor noastre legale şi soluţionarea litigiilor. HP se angajează să protejeze confidenţialitatea tuturor datelor personale prelucrate şi are ca scop să se asigure că datele personale nu sunt păstrate mai mult decât este necesar pentru scopul în care au fost colectate, deţinute şi prelucrate. Perioadele de păstrare a datelor personale deţinute de HP variază dacă motivul păstrării datelor este pentru evidenţe de afaceri impuse prin lege. Datele personale incluse în evidenţe, inclusiv evidenţele legate de tranzacţiile clienţilor şi furnizorilor, sunt păstrate cât timp sunt active şi conform legislaţiei locale. Datele personale care fac parte din evidenţe sunt gestionate conform Politicii privind păstrarea datelor personale, care prevede perioadele de păstrare. După expirarea perioadei de păstrare relevante, informaţiile sunt şterse sau distruse definitiv astfel încât să nu poată fi reproduse. .

 

La cererea dvs. vom şterge sau anonimiza datele personale, astfel încât să nu mai puteţi fi identificat pe baza acestora, cu excepţia cazului în care legea ne permite sau obligă să păstrăm anumite date personale.

Sådan deler vi oplysninger

Vi deler kun dine personoplysninger på følgende måde og kun med de fornødne kontraktlige forpligtelser, hvis det er relevant:

 

Deling med HP-virksomheder

 

Vi kan overføre dine personoplysninger til andre HP-enheder i USA og globalt til de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring. HP-enheder er kontraktligt forpligtet til at overholde vores privatlivskrav for at sikre, at dine personlige oplysninger er sikre, og som en del af vores deltagelse i programmerne APEC Cross Border Privacy RulesBinding Corporate Rules og Privacy Shield. Vores retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger formidles endvidere til vores HP-medarbejdere årligt som en del af vores obligatoriske uddannelse i integritet hos HP.

 

I tilfælde hvor de internationale datafortrolighedsprogrammer, der er nævnt ovenfor, ikke gælder, giver du dit samtykke til overførsel af dine personoplysninger via det globale HP-netværk af enheder, når du indvilliger i at acceptere HP's fortrolighedserklæring i forbindelse med registrering af et produkt eller en tjeneste, oprettelse af en konto eller anden udlevering af dine personoplysninger til os.

 

DELING MED TJENESTEUDBYDERE OG PARTNERE

 

Vi bruger tjenesteudbydere eller partnere til at administrere eller understøtte visse aspekter af vores forretningsaktiviteter på vores vegne. Disse tjenesteudbydere eller partnere kan være placeret i USA eller andre steder i verden og kan levere tjenester såsom kreditkortbehandling og tjenester til bekæmpelse af svindel, kundesupport, salgsarbejde på vores vegne, ordreudførelse, produktlevering, personlig indholdstilpasning, reklame- og markedsføringsaktiviteter (herunder digitale og personligt tilpassede reklamer), IT-tjenester, udbydere af e-mailtjenester, datahosting, live-assistance, gældsinddrivning og administration, tilfredshedsundersøgelser eller support af HP's websteder. Vores tjenesteudbydere og partnere er i henhold til kontrakt forpligtet til at beskytte personoplysninger, de modtager fra os, og har forbud mod at bruge personoplysninger til andre formål end at udføre tjenesterne i henhold til HP's anvisninger. HP kan i visse tilfælde kontakte dig for at undersøge, hvor tilfreds du er med leveringen af vores produkter og tjenester, som er leveret af disse tjenesteudbydere og -partnere.

 

DELING AF ANDRE OPLYSNINGER MED ANNONCØRER

 

Vi kan endvidere overføre oplysninger om dig til reklamepartnere (herunder annoncenetværk, firmaer, der viser annoncer, og andre tjenesteudbydere, de eventuelt samarbejder med), så de kan genkende dine enheder og levere interessebaseret indhold og annoncemateriale til dig. Oplysningerne kan omfatte dit navn, din post- eller e-mailadresse, dit enheds-id eller en anden identifikator i krypteret form. Udbyderne kan behandle oplysningerne i hash'et eller afidentificeret form. Disse udbydere kan indsamle yderligere oplysninger fra dig, for eksempel din IP-adresse og oplysninger om din browser eller dit operativsystem, og kan kombinere oplysninger om dig med oplysninger fra andre virksomheder, der udveksler data i samarbejde med os. Du kan få flere oplysninger ved at læse Valg i forhold til Afsnit om HP-meddelelser .

 

DELING MED ANDRE TREDJEPARTER

 

Vi kan også dele dine personlige oplysninger med: (i) kreditvurderingsselskaber og virksomheder, der bekæmper svindel; (ii) inkassobureauer (til udestående gæld hos os), eller (iii) forsikringsselskaber, hvis du har købt en forsikringspolice gennem os (f.eks. Care Packs). Hvis du vælger at levere personlige oplysninger til de andre virksomheder, vil disse oplysninger blive håndteret i henhold til disse virksomheders politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som kan være anderledes end HP's politikker og praksis.

 

VIRKSOMHEDSTRANSAKTIONER

 

Der kan opstå omstændigheder, hvor HP beslutter at sælge, købe, fusionere eller på anden vis omorganisere virksomheder, uanset om det er af strategiske eller andre forretningsmæssige årsager. Vi kan i sådanne transaktioner fremlægge eller overføre dine personlige oplysninger til potentielle eller faktiske købere eller modtage personlige oplysninger fra sælgere. Vores praksis er at beskytte dine personlige oplysninger ved disse typer transaktioner.

 

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN

 

Vi kan også dele dine personlige oplysninger, når vi i god tro mener, at vi har en forpligtelse til at: (i) reagere på behørigt autoriserede informationsanmodninger fra myndigheder, tilsynsmyndigheder, domstole eller andre offentlige myndigheder, blandt andet for at overholde nationale sikkerhedskrav og andre krav fra myndighederne; (ii) overholde lovgivning, forskrifter, stævninger eller domstolskendelser; (iii) undersøge og bidrage til at forebygge sikkerhedstrusler, bedrageri eller anden kriminel eller ondsindet aktivitet; (iv) håndhæve/beskytte rettigheder og ejendomme tilhørende HP eller dets datterselskaber; eller (v) beskytte rettigheder og sikkerhed for HP, vores medarbejdere og tredjeparter, der befinder sig på eller bruger HP's ejendom, når det er tilladt og i overensstemmelse med kravene i gældende love.

 

Vi sælger ikke og vil ikke sælge personoplysninger til tredjeparter. Vi tillader tredjeparter at indsamle de personoplysninger, der er beskrevet ovenfor, via vores tjenester og dele personoplysninger med tredjeparter til erhvervsmæssige formål som beskrevet i denne fortrolighedserklæring, herunder, men ikke begrænset til, at levere reklamer på vores tjenester og andre steder baseret på brugeres online aktiviteter over tid og på tværs af forskellige websteder, tjenester og enheder (såkaldt "interessebaseret annoncering"). Disse tredjeparters informationspraksis er ikke omfattet af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

Se vores matrix for dataindsamling og -brug for at få en hurtig vejledning i, hvordan og med hvem vi deler dine data.

HP-kommunikation

Du kan foretage eller ændre dine valg om abonnement eller generelle meddelelser fra HP på dataindsamlingspunktet eller ved hjælp af andre metoder, som er beskrevet i de følgende afsnit. Disse muligheder gælder ikke for kommunikation, der primært drejer sig om at administrere ordrefuldførelse, kontrakter, support, produktsikkerhedsadvarsler, driveropdateringer eller andre administrations- og transaktionsmeddelelser, hvor det primære formål med disse meddelelser ikke er af reklamemæssig karakter.

 

MARKETING- OG ABONNEMENTSMEDDELELSER

 

HP-marketingmeddelelser indeholder oplysninger om produkter, tjenester og/eller support, og du kan vælge, hvordan disse meddelelser leveres – f.eks. via post, e-mail, telefon, fax eller mobilenhed. Marketingmeddelelser kan omfatte nye produkt- eller tjenesteoplysninger, særtilbud, tilpasset indhold, målrettet annoncering eller invitationer til at deltage i markedsundersøgelser eller evaluering af compliance. Abonnementsmeddelelser omfatter nyhedsbreve via e-mail, softwareopdateringer osv., du udtrykkeligt kan have anmodet om, eller som du accepterede at modtage.

 

Du kan fravælge at modtage disse generelle meddelelser ved hjælp af en af følgende metoder:

 

 • Klik på e-maillinket "fravælg" eller "opsig abonnement", eller følg instruktionerne i alle abonnementmeddelelser.
 • Hvis du ikke længere vil modtage meddelelser til mobiltelefoner, kan du besvare meddelelsen med "STOP" eller "END".

Du kan også deaktivere automatiske dataindsamlingsværktøjer, for eksempel webbeacons, i e-mails ved at ikke at hente billederne i de meddelelser fra HP, du modtager (denne funktion varierer alt efter den e-mailsoftware, der bruges på din pc). Men det vil muligvis ikke altid deaktivere automatiske dataindsamling i e-mailmeddelelsen på grund af specifikke funktioner i e-mailsoftwaren. Se oplysningerne i e-mailsoftwaren eller fra tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger.

 

VALG I FORHOLD TIL COOKIES OG REKLAMER

 

HP giver dig valgmuligheder i forhold til indstilling af cookies og andre værktøjer til automatisk dataindsamling via vores Cookie Preferences Center. Du kan få mere at vide om brugen af disse værktøjer i vores erklæring om valgmuligheder i forhold til Brug af cookies. Du kan justere dine præferencer ved at gå til vores Cookie Preferences Center.

 

Sådan udøver du dine rettigheder og kontakter os

Du har ret til at bede os om en kopi af de personoplysninger, du har givet os, eller af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, og anmode om en forklaring på bearbejdningen af disse oplysninger. Derudover har du ret til at trække ethvert samtykke tilbage, som du tidligere har givet, eller anmode om rettelse, ændring, begrænsning, anonymisering eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at få udleveret de personoplysninger, du har givet på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med en kontrakt, i et struktureret, maskinlæsbart format og bede os om at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger under nogle omstændigheder, især når vi bruger dine oplysninger til direkte marketing eller til at oprette en marketingprofil. afsnittet om HP-meddelelser for at få vejledning i, hvordan du udøver dine rettigheder, når det gælder marketing- og abonnementsmeddelelser.

 

Ud over de kontroller i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger, der er tilgængelige for dig via denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du styre din indsamling af enhedsdata. Under visse omstændigheder indsamles og behandles brugsdata (ikke indhold af filer) for at give dig den grundlæggende funktionalitet af en HP-tjeneste såsom fjernudskrivning, Instant eller anden webaktiveret tjeneste. Du kan selv styre indsamlingen af enhedsdata via enhedens indstillinger og præferencer. HP er ikke i stand til at justere dine indstillinger for dataindsamling uden din aktive deltagelse. Visse data om produktbrug er nødvendige for at yde HP-tjenester, og deaktivering af dataindsamling kan påvirke tilgængeligheden eller funktionaliteten af sådanne tjenester. Data, der er indsamlet for at sikre opfyldelse af en sådan grundlæggende funktionalitet, behandles ikke med henblik på direkte markedsføring. Hvis du har brug for hjælp til at justere dine indstillinger for dataindsamling, kan du kontakte HP's kundesupport.

 

I visse tilfælde kan disse rettigheder være begrænsede, f.eks. hvis imødekommelse af din anmodning betyder, at vi afslører en anden persons data, eller hvis du beder os om at slette oplysninger, som vi ifølge loven skal opbevare, eller hvis vi har betydningsfulde legitime interesser i at opbevare dem.

 

Vi diskriminerer ikke mod dig for at udøve dine rettigheder og valg, selv om nogle af de funktioner og funktioner, der er tilgængelige på HP-tjenester, kan ændre sig eller ikke længere være tilgængelige for dig. Enhver forskel i ydelserne er relateret til den leverede værdi.

 

Få oplysninger om, hvordan du udøver dine rettigheder eller få svar, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om vores fortrolighedserklæring, vores indsamling og brug af dine oplysninger eller et muligt brud på lokale love om beskyttelse af personlige oplysninger, ved at kontakte HP's Chief Privacy and Data Protection Officer eller skrive til os på den relevante adresse herunder:

 

EU
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

MEXICO
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Folkerepublikken Kina
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Beijing, Kina

 

RESTEN AF VERDEN
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

 

Al kommunikation vil blive behandlet fortroligt. Ved modtagelse af din kommunikation vil vores repræsentant kontakte dig inden for en rimelig tid for at besvare dine spørgsmål eller bekymringer. I nogle tilfælde kan vi anmode om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet. Du finder flere oplysninger om bekræftelsesprocessen ved at Klik her Vi tilstræber at sikre, at dine bekymringer bliver løst rettidigt og hensigtsmæssigt.

 

Hvis vi ikke kan afhjælpe dine bekymringer, har du ret til at kontakte en tilsynsførende myndighed med ansvar for datafortrolighed i det land, hvor du bor eller arbejder, eller hvor du mener, at regler om databeskyttelse er blevet brudt, eller du kan søge om et retsmiddel via domstolene. Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager vedrørende vores deltagelse i EU-US Privacy Shield, APEC CBPR'er eller anvendelse af HP's BCR'er, kan du læse om vores Internationale dataoverførsler.

Ændringer af vores fortrolighedserklæring

Hvis vi ændrer vores fortrolighedserklæring, viser vi den reviderede erklæring her med en opdateret ændringsdato. Hvis vi foretager markante ændringer af vores fortrolighedserklæring, som i væsentlig grad ændrer vores brug af personlige oplysninger, kan vi også underrette dig på anden vis, eksempelvis ved at sende en e-mail eller lave en opdatering på vores virksomheds websted og/eller sociale netværksside, inden ændringerne træder i kraft.

 

Dato for meddelelse: november 2021.

 

Download HP's fortrolighedserklæring

 

Arkiv med tidligere fortrolighedspolitikker

Relaterede links om beskyttelse af personlige oplysninger:

Fortrolighedserklæring for andre lande/områder

Flere oplysninger

Mine fortrolighedspræferencer

Flere oplysninger

HP Rettigheder til personlige oplysninger

Flere oplysninger