Společnost HP vás chrání před padělaným tiskovým spotřebním materiálem

Zjistěte, jak rozpoznat padělky a postupovat v případě, že máte podezření

Společnost HP vás chrání před padělaným tiskovým spotřebním materiálem

Zjistěte, jak rozpoznat padělky a postupovat v případě, že máte podezření

Nejste si jisti, zda máte originální kazetu HP nebo Samsung?

Ověření pomocí bezpečnostních štítků inkoustových nebo tonerových kazet

*Štítek zcela vlevo je nejnovější verzí bezpečnostního štítku HP. Ostatní štítky jsou předchozími verzemi bezpečnostního štítku HP, které mohou být na některých trzích stále platné.

*Štítek zcela vlevo je nejnovější verzí bezpečnostního štítku HP. Ostatní štítky jsou předchozími verzemi bezpečnostního štítku HP, které mohou být na některých trzích stále platné.

*Štítek zcela vlevo je nejnovější verzí bezpečnostního štítku HP. Ostatní štítky jsou předchozími verzemi bezpečnostního štítku HP, které mohou být na některých trzích stále platné.

Jiné způsoby ověření

Zadat číslo na bezpečnostním štítku

OVĚŘIT

Pokud se domníváte, že máte padělanou kazetu, dejte nám o tom vědět.

U středně velkých až velkých dodávek tiskového spotřebního materiálu HP mohou zákazníci žádat o bezplatnou kontrolu na místě.

NAHLÁSIT ONLINEPOŽÁDAT O KONTROLU NA PRACOVIŠTI

Proč by vám to nemělo být jedno?

Padělané kazety se mohou jevit jako skutečná alternativa. Představují však vážná rizika a hrozby.

Padělky jsou hrozbou pro

Ujistěte se, že máte originální kazety HP.

Ujistěte se, že máte originální kazety HP.

Nejčastější dotazy

1. Průzkum organizace Ecalent zadaný společností HP v oblasti EMEA pro rok 2020. Výsledky jsou založené na 246 průzkumech v 26 zemích od partnerů HP ServiceOne s minimálně 6měsíční zkušeností, kteří během uplynulých 12 měsíců nechali provádět servis tiskáren HP LaserJet s originálními tonerovými kazetami HP i kazetami od jiných výrobců. Kazety od jiných výrobců než HP zahrnují renovované, znovu plněné a nově sestavené imitace kazet, viz www.escalent.co/hp/EMEA-Technician2020.pdf

2. Studie kvality vzduchu v interiérech z listopadu 2019 WKI Blue Angel zadaná společností HP, v souladu se standardem DE-UZ 205: 21 značek napodobenin a 5 značek repasovaných tonerových kazet, které jsou kompatibilní s barevnou multifunkční tiskárnou HP LaserJet Pro M477fdw (CF410A, 411A, 412A, 413A) a byly zakoupeny v oblastech EMEA, Latinské Ameriky a Severní Ameriky. Další informace naleznete na webové stránce hp.com/go/IAQnonhpWKI2019

3. Tiskový systém HP je tvořen tiskárnou, papírem a originálním spotřebním materiálem HP. Emisní kritéria Blue Angel DE-UZ 205 nebo starší verze platné v době uvedení tiskového systému na trh.

4. Studie Hodnocení životního cyklu (LCA) provedená v roce 2019 společností Four Elements Consulting v oblasti EMEA a zadaná společností HP srovnávala originální černobílé tonerové kazety HP 55A a 26A se vzorkem alternativních napodobenin napříč osmi kategoriemi negativního dopadu na životní prostředí. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/EMEA-LJLCA-NBC-2019. Studie LCA využívá studii společnosti SpencerLab z roku 2019, zadanou společností HP, která porovnává originální tonerové kazety HP LaserJet a dvě značky napodobených tonerových kazet prodávaných v oblasti EMEA. Viz dokument www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-NBC2019.pdf

5. Studie na téma recyklace spotřebních materiálů organizace InfoTrends objednaná společností HP v oblasti EMEA pro rok 2020 a vycházející z průměrných výsledků rozhovorů s 20 výrobci repasovaných produktů a prodejci NBC ve 12 zemích. Další informace naleznete na stránce www.hp.com/go/EMEA-2020InfoTrends

6. Studie spolehlivosti barevných kazet organizace SpencerLab objednaná společností HP v oblasti EMEA pro rok 2019 ve srovnání s originálními barevnými kazetami HP LaserJet se šesti značkami kazet od jiných výrobců než HP zahrnují renovované, znovu plněné a nově sestavené imitace kazet prodávané v Evropě, na Středním východě a v Africe. Podrobnosti naleznete v dokumentu www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2019.pdf. Studie spolehlivosti barevných kazet organizace SpencerLab objednaná společností HP pro rok 2019 ve srovnání s originálními kazetami HP s 12 značkami kazet od jiných výrobců než HP zahrnují renovované, znovu plněné a nově sestavené imitace kazet prodávané v Evropě, na Středním východě a v Africe. Viz dokument www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf

7. Dostupnost programu se může lišit. Viz hp.com/recycle.

8. Kancelářské tiskové systémy HP zahrnují vybraná podniková a spravovaná zařízení s firmwarem FutureSmart verze 4.5 a vyšší, profesionální zařízení, modely LaserJet 200 a novější, navíc s příslušnými originálními tonery HP, PageWide a inkoustovými kazetami. Kazety HP s integrovanou tiskovou hlavou nejsou součástí. Nabídka funkcí digitálního sledování dodavatelského řetězce, hardwaru a zabezpečení obalů se liší podle oblasti a skladové jednotky. Viz hp.com/go/SuppliesThatProtecthp.com/go/SuppliesSecurityClaims.

9. Evropský hospodářský prostor zahrnuje členské státy Evropské unie (europa.eu/ european-union/about-eu/countries_en) a Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

10. OECD/EUIPO (2019), Trendy v obchodu s padělaným a pirátským zbožím, nezákonný obchod, publikování OECD, úřad Evropské unie v Paříži pro duševní vlastnictví.

11. V závislosti na dané zemi/legislativě.