Специална хартия HP Premium Choice-500 листа/A4/210 X 297 мм (CHP812)

  • Подгрупа на продукта

    Multipurpose Paper for Inkjet and Laser

    Подгрупа на продукта

    Multipurpose Paper for Inkjet and Laser