Многофункционална хартия HP-500 листа/A4/210 X 297 мм (CHP225)

  • Подгрупа на продукта

    Multipurpose Paper for Inkjet and Laser

    Подгрупа на продукта

    Multipurpose Paper for Inkjet and Laser