Помощ

Рециклирайте сега

Вашият избор променя нещата

Рециклирайте касетите на HP от мастило и тонер чрез програмата HP „Партньори на планетата“, за да се превърнат в нови продукти и да не се озоват в океаните или на сметището.

Ние измерваме успеха в милиони и милиарди

Повече от 5,8 милиарда

HP използва рециклирани пластмасови бутилки за производството на нови оригинални касети HP с мастило.1

Повече от 1 млрд

Оригиналните касети HP с тонер и мастило се рециклират от клиентите чрез програмата HP „Партньори на планетата“.1

Повече от 149 милиона

HP използва пластмасови закачалки за дрехи за производството на нови оригинални касети HP с мастило.1

Нека държим пластмасата далеч от океаните и сметищата 

Безплатно рециклиране с програмата HP „Партньори на планетата“2

Услуга за доставка и събиране на кутии

Върнете големи количества касети HP от мастило или тонер, или тонер касети Samsung, с нашите кутии по програмата HP „Партньори на планетата“ (само за фирми).

УСЛУГА ЗА ДОСТАВКА И СЪБИРАНЕ НА КУТИИ

Как можем да помогнем?

Използвайте формуляра за контакт.

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЗКА

Често задавани въпроси

Правила и условия

Работим за по-добро бъдеще

Заедно, чрез колективно поведение, можем да спомогнем за по-ефективна промяна, отколкото с индивидуални действия. Научете повече за програмата на HP за устойчиво въздействие, която помага на планетата, хората и общността.

Последвайте ни в

Забележки и отказ от отговорност

  1. Вижте hp.com/sustainableimpact.
  2. Предлагането на програмата е различно в различните региони. Вижте hp.com/go/recycle
  3. 82% от оригиналните касети HP с мастило съдържат между 45 и 70% рециклирана пластмаса. 100% от оригиналните касети HP с тонер съдържат между 5 и 45% рециклирани потребителски или промишлени продукти в състава си. Не включва бутилки с тонер, бутилки с мастило и други продукти, които не са изброени в списъка. Вижте списъка на www.hp.com/go/recycledcontent.