Програма на HP за борба с фалшиви изделия и измами (ACF) Програма на HP за борба с фалшиви изделия и измами (ACF)

СЪОБЩЕТЕ ОНЛАЙН

HP Ви помага да се предпазите от фалшиви консумативи за печат

Научете как да разпознавате фалшификати и какво да правите в случай на съмнение

Не сте сигурни дали притежавате оригинална касета на HP или Samsung?

Проверете с помощта на защитните етикети на мастилото или тонера

Проверете холографските характеристики на етикетите:

Наклонете предната част на кутията назад, за да видите дали  или „OK“ и знакът „√“ се движат в ПРОТИВОПОЛОЖНИ посоки.

Наклонете кутията от ляво надясно, за да видите дали  или „OK“ и знакът „√“ се движат в ЕДНА И СЪЩА посока.

Етикетът в най-лявата част представлява последната версия на защитния етикет на HP. Другите етикети са предишни версии на защитния етикет на HP, които все още могат да бъдат валидни на някои пазари.

Проверете холографските характеристики на етикетите:

Наклонете предната част на кутията назад, за да видите дали  или „OK“ и знакът „√“ се движат в ПРОТИВОПОЛОЖНИ посоки.

Наклонете кутията от ляво надясно, за да видите дали  или „OK“ и знакът „√“ се движат в ЕДНА И СЪЩА посока.

Етикетът в най-лявата част представлява последната версия на защитния етикет на HP. Другите етикети са предишни версии на защитния етикет на HP, които все още могат да бъдат валидни на някои пазари.

Проверете холографските характеристики на етикетите:

Наклонете предната част на кутията назад, за да видите дали  или „OK“ и знакът „√“ се движат в ПРОТИВОПОЛОЖНИ посоки.

Наклонете кутията от ляво надясно, за да видите дали  или „OK“ и знакът „√“ се движат в ЕДНА И СЪЩА посока.

Етикетът в най-лявата част представлява последната версия на защитния етикет на HP. Другите етикети са предишни версии на защитния етикет на HP, които все още могат да бъдат валидни на някои пазари.

Други методи за проверка

Проверете чрез QR код

Просто сканирайте QR кода на етикета със своя смартфон, за да проверите Вашия продукт.

Заявка за Проверка на доставка от клиента (ПДК) 

Klientai gali prašyti nemokamai atlikti vidutinio ir didelio dydžio HP spausdinimo eksploatacinių medžiagų siuntų patikrą pristatymo vietoje.

Свържете се с нас

Защо трябва да Ви интересува?

Фалшивите касети може да изглеждат като истинска алтернатива. Те обаче могат да доведат до сериозни рискове и заплахи.

Фалшификатите представляват заплаха за

Фалшификатите представляват заплаха за

 • + Вашият принтер

  Фалшивите касети могат да причинят повреда на хардуера на Вашия HP LaserJet принтер1, което може да доведе до прекъсвания на работата на печатната инфраструктура на цялата компания и прекъсване на цели работни процеси.

 • + Вашата репутация

  Производството и разпространението на фалшиви изделия е незаконно. Така че купуването на фалшификати може да свърже Вас и организацията Ви със съмнителни бизнеси, които може да се управляват от големи престъпни синдикати.

 • + Вашето работно място

  Фалшивите тонер касети могат да променят начина на печат на Вашия принтер HP2. Само когато използвате оригинални тонер касети HP, системите за печат на HP3 могат да работят според критериите на Blue Angel.

 • + Околната ни среда

  Поради често лошото си качество на печат и необходимост от повторно отпечатване, фалшивите касети е вероятно да доведат до прахосване на ценни ресурси като хартия или енергия.4 Освен това в края на жизнения им цикъл фалшивите касети е вероятно да не бъдат рециклирани.5

Уверете се, че разполагате с оригинални касети HP

КАЧЕСТВО

ПРЕЦИЗНИ РЕЗУЛТАТИ СТРАНИЦА СЛЕД СТРАНИЦА6

УСТОЙЧИВОСТ

СЪЗДАДЕНИ С МИСЪЛ ЗА ПЛАНЕТАТА

КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ

ОТГОВАРЯ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ЕМИСИИ НА ЕКОМАРКИРОВКАТА3

ЗАЩИТА

ПРОЕКТИРАНИ С МИСЪЛ ЗА СИГУРНОСТТА

НАМЕРЕТЕ И КУПЕТЕ ОРИГИНАЛНИ КАСЕТИ HP СЕГА

Често задавани въпроси

Какво представлява фалшив продукт?

Фалшива стока е продукт, създаден да изглежда точно като друг оригинален продукт; това обикновено се постига чрез поставяне или използване на търговски марки и дизайн на опаковката на оригиналния продукт, с което се нарушава търговската марка на този продукт. Фалшивите продукти имат за цел да заблудят клиентите, че купуват оригинални стоки, обикновено с привидно голяма отстъпка. Фалшивите продукти често се произвеждат с намерението да се възползват от по-високата стойност на имитирания продукт.

Търговията с фалшиви стоки е незаконна и забранена в повечето държави, включително, но не ограничено до, Европейското икономическо пространство (ЕИЗ) и Швейцария.10

Фалшифицирането на консумативи за печат обикновено се случва, когато различна от оригинална касета на HP (т.е. повторно напълнена, произведена повторно или клонирана касета) за принтер HP се рекламира в неоторизирана опаковка с марка HP, имитирайки оригиналната опаковка на HP. Клиентите си мислят, че купуват законни оригинални продукти HP – а вместо това получават фалшификати с по-лошо качество или често с повреди, например касети, които се повреждат преждевременно или повреждат принтерите.
 

Защо трябва да се интересувам от фалшивите касети?

Въпреки че фалшивите касети може да изглеждат като оригиналните касети HP, те не осигуряват високото качество на печат, надеждност и капацитет, които клиентите очакват от оригиналните продукти HP.
 

Вместо това използването на фалшиви касети може да доведе до значителни рискове. Тези рискове може да включват качество на печат под нормалните стандарти, намалени капацитети от страници, касети, които се повреждат преждевременно или изобщо не работят, и дори повредени принтери поради изтичане на мастило или тонер, което може потенциално да означава разходи за ремонт или обслужване и прекъсване на работни процеси.
 

Скорошно проучване11 от Организацията за европейско икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) показва, че международната търговия с фалшиви и пиратски стоки представлява до 3,3% от световната търговия или около 509 милиарда щатски долара. В Европейския съюз (ЕС) фалшивите и пиратски стоки възлизат на до 6,8% от вноса или до 121 милиарда евро. В доклада се отбелязва също, че фалшифицирането причинява загуби на приходи за компаниите, което води до преки и косвени загуби на работни места, както и загуби на държавни приходи.
 

Каква е разликата между фалшификата, сивия пазар и презаредените/преработените касети?

Моля, не бъркайте фалшивите продукти, сивия пазар и законните повторно напълнени или преработени продукти.
 

Сивият пазар, известен също и като паралелен внос, означава внос без оторизация от HP като притежател на марката, на продукти с марката HP в Европейското икономическо пространство (ЕИЗ)1 и Швейцария. Сивият пазар нарушава търговската марка в ЕИЗ и Швейцария. За по-голяма яснота трансграничните продажби на законни продукти HP в рамките на ЕИЗ и Швейцария не се считат за сив пазар. Сивият пазар може да доведе до няколко риска за търговците и клиентите; освен това, той може да служи за прикриване на други измамни дейности, като например фалшифициране или данъчни измами.
 

Повторното пълнене и преработването на касети по принцип се считат за законен бизнес, при условие че продуктите се представят ясно като такива. Пример за законно повторно напълнена касета е ако продуктът е ясно обозначен като „повторно напълнен“, не злоупотребява с логото HP, а използва името или марката на компанията, извършваща повторното пълнене и по принцип не злоупотребява с дизайна, името и т.н. на оригинална касета HP. Обърнете внимание обаче, че пакетирането или продажбата на такива продукти по начин, който заблуждава клиентите, че купуват чисто нова оригинална касета HP или продукт, който е свързан със или одобрен от, но не произведен от HP, или в случай че даден продукт използва интелектуалната собственост на HP без съгласието на HP, това може да представлява нарушение на правата на интелектуална собственост на HP и/или на законите за защита на потребителите, като например законите за подвеждаща реклама или нелоялни търговски практики.12
 

Как клиентите да разберат, че има вероятност да използват фалшива касета?

HP има много високи стандарти за качество за всички свои продукти, включително консумативите за печат. По принцип оригиналните консумативи за печат на HP се доставят в неотваряни, висококачествени опаковки. Следните индикатори, наред с други неща, може да означават фалшива касета: защитният етикет на HP върху кутията на касетата не показва правилните характеристики; касетата е доставена в опаковка, която изглежда отваряна, с лошо качество или се различава от опаковките на HP; качеството на печат на касетата е лошо или касетата е напълно повредена.
 

Клиентите могат да намерят подробни съвети как да разпознават подозрителни продукти и как да пазаруват защитено в раздела за изтегляния на този уебсайт. Освен това те могат да заявят безплатна Проверка на доставка от клиента (ПДК) на място за големи или средни по размер доставки на касети HP, в случай че подозират фалшифициране.
 

Какво прави HP, за да гарантира, че партньорски им канали разпространяват оригинални продукти?

HP предприема различни мерки, за да гарантира, че търговските партньори на HP са надеждно място за закупуване на продукти. HP например систематично одитира своите партньори, за да се увери, че в стоковите им наличности няма фалшификати („Одити за защита на търговски партньори“). Освен това HP обучава своите търговски партньори как да защитават себе си и своите клиенти от фалшификати, например като ги информира как да разпознават подозрителни консумативи за печат и ги информира за актуалното развитие на програмата срещу фалшификати.
 

Отказ от отговорност

 1. Проучване на Escalent от 2020 г. в Европа, Близкия изток и Африка, поръчано от HP. Резултатите са въз основа на 246 интервюта в 26 държави с партньори на HP ServiceOne, които имат опит от поне 6 месеца и са обслужвали принтери LaserJet на HP както с оригинални касети на HP, така и с и тонер касети, които не са на HP, през последните 12 месеца. Касетите, които не са на HP, включват преработени, повторно напълнени и нови имитиращи касети. Вижте www.escalent.co/hp/EMEA-Technician2020.pdf.
 2. Изпитване за качеството на въздуха в затворени помещения на WKI Blue Angel за ноември 2019 г., поръчано от HP, в съответствие с DE-UZ 205: 21 марки на имитиращи и пет преработени тонер касети, съвместими с МФУ HP Color LaserJet Pro M477fdw (CF410A, 411A, 412A, 413A), поръчано в регионите на Европа, Близкия изток, Африка, Латинска Америка и Северна Америка. Вижте hp.com/go/IAQnonhpWKI2019.
 3. Системата за печат на HP се състои от принтер на HP, хартия на HP и оригинални консумативи на HP. Критерии за емисии на Blue Angel DE-UZ 205 или по-ранни версии, приложими при пускане на системата за печат.
 4. Изпитване за оценка на жизнения цикъл на Four Elements Consulting за Европа, Близкия изток и Африка за 2019 г., поръчано от HP, за сравнение на оригинални черно-бели тонер касети на HP 55A и 26A с проба от имитиращи алтернативи сред осем категории, влияещи на околната среда. Вижте http://www.hp.com/go/EMEA-LJLCA-NBC-2019. Проучване на SpencerLab за 2019 г. за оценка на жизнения цикъл, поръчано от HP, за сравнение на оригинални тонер касети на HP LaserJet с две марки на имитиращи тонер касети, които се продават в Европа, Близкия изток и Африка. Вижте www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-NBC2019.pdf.
 5. Проучване на InfoTrends за 2020 г. за рециклиране на консумативи в Европа, Близкия изток и Африка, поръчано от HP и базирано на средностатистическите резултати от интервюта с 20 компании за повторно производство и търговци на немаркови продукти в 12 държави. Вижте www.hp.com/go/EMEA-2020InfoTrends.
 6. Проучване на SpencerLab за 2019 г. в Европа, Близкия изток и Африка за издръжливостта на цветовете, поръчано от HP за сравнение на оригинални цветни касети LaserJet на HP с шест марки, които не са на HP, включително преработени, повторно напълнени и нови имитиращи касети, които се продават в Европа, Близкия изток и Африка. За подробности вижте www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2019.pdf. Проучването на SpencerLab за 2019 г. за издръжливостта на черно-белите цветове, поръчано от HP за сравнение на оригинални касети на HP с 12 марки, които не са на HP, включително преработени, повторно напълнени и нови имитиращи касети, които се продават в Европа, Близкия изток и Африка. Вижте www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf.
 7. Наличността на програмата варира. Вижте hp.com/recycle.
 8. Системите за печат от клас Office на HP са избрани устройства от клас Enterprise и Managed с фърмуер 4.5 на FutureSmart или по-нова версия, устройства от клас Pro, LaserJet модели 200 или по-нова версия, със съответния оригинален тонер на HP, PageWide и касети с мастило. Не включват вградените касети за печатаща глава HP. Дигиталното проследяване във веригата за доставки, хардуерът и функциите за сигурност на опаковката се различават локално по складова единица. Вижте hp.com/go/SuppliesThatProtect и hp.com/go/SuppliesSecurityClaims.
 9. Европейската икономическа зона включва държавите-членки на Европейския съюз (europa.eu/ european-union/about-eu/countries_en) и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
 10. ОИСР/СЕСИС (2019 г.), „Тенденции в търговията с фалшиви и пиратски стоки, незаконна търговия“ (Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, Illicit Trade), публикация на ОИСР, Париж/Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.
 11. В зависимост от държавата/законодателството.