HP-jeva izjava o zasebnosti

HP priznava, da je zasebnost osnovna človeška pravica, in nadalje priznava pomembnost zasebnosti, varnosti in zaščite podatkov za svoje stranke in partnerje po vsem svetu. Kot globalna organizacija s pravnimi osebami, poslovnimi procesi, upravnimi strukturami in tehničnimi sistemi, ki segajo čez mednarodne meje, si prizadevamo zagotavljati zaščito za vse naše operacije, tako da presegajo zakonsko določen minimum, in izvajati sladne in stroge pravilnike ter postopke.

 

Ta izjava o zasebnosti vas obvešča o naših praksah zasebnosti, izbirah, ki jih imate na voljo, in pravicah, ki jih lahko uveljavite v povezavi z osebnimi podatki, vključno z informacijami, ki so lahko zbrane med vašo spletno dejavnostjo, uporabo naprav in nespletnimi interakcijami s HP-jem, na primer pri stiku s predstavniki naše službe za podporo strankam. Ta izjava o zasebnosti velja za vsa podjetja HP, kot tudi za spletna mesta v lasti HP-ja, domene, storitve (vključno z upravljanjem naprav), aplikacije, naročnine (na primer Instant Ink) in izdelke ter za tiste od naših podružnic (skupaj »HP-jeve storitve«).

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na žiadne osobné údaje, ktoré spracúvame v mene našich firemných zákazníkov pri poskytovaní služieb. Zmluvy, ktoré sme uzavreli s našimi firemnými zákazníkmi, riadia spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje v tomto kontexte. Ak ste zákazník, zamestnanec alebo dodávateľ jedného z firemných zákazníkov spoločnosti HP a máte otázky týkajúce sa svojich osobných údajov, odporúčame vám najprv kontaktovať daného firemného zákazníka spoločnosti HP. V prípade potreby mu následne pomôžeme odpovedať na vaše otázky.

Naša načela zasebnosti

Naš program temelji na odgovornosti in zavezani smo k spodaj navedenim načelom, ki temeljijo na mednarodno priznanih okvirih ter načelih zasebnosti in zaščite podatkov:

ZAKONITOST, PRAVIČNOST IN PREGLEDNOST

 

Osebne podatke obdelujemo v skladu z zakonodajo in z upoštevanjem načel preglednosti in pravičnosti. Dejavnosti obdelave podatkov izvajamo: 1) z vašo privolitvijo; 2) z namenom izpolnjevanja naših obveznosti do vas; 3) za zakonite namene poslovanja, pospeševanja inovacij in zagotavljanja nemotene uporabniške izkušnje; ali 4) kako drugače v skladu z zakonodajo.

 

OBVESTILO IN IZBIRA GLEDE UPORABE PODATKOV

 

V skladu z načelom preglednosti prikažemo jasno obvestilo in izbire, ki so na voljo glede vrste zbranih osebnih podatkov in namenih, za katere so zbrani ter obdelani. Osebnih podatkov ne bomo uporabljali za namene, ki niso združljivi s temi načeli, našo izjavo o zasebnosti ali specifičnimi obvestili, povezanimi s HP-jevimi storitvami.

 

DATA ACCESS

DOSTOP DO PODATKOV

 

Poleg zmožnosti pregledovanja, popravljanja, dopolnjevanja ali brisanja osebnih podatkov, ki ste jih delili z nami, zagotavljamo tudi razumen dostop.

 

CELOVITOST PODATKOV IN OMEJITEV NAMENA

 

Osebne podatke uporabljamo samo za namene, ki so navedeni v času zbiranja, ali za dodatne združljivostne namene v skladu z zakonodajo. Z uporabo razumnih postopkov skrbimo za točnost, celovitost in ažurnost osebnih podatkov ter zbiramo samo osebne podatke, ki so relevantni in omejeni na tisto, za kar so potrebni ter za namene, za katere so zbrani. Osebne podatke bomo hranili samo tako dolgo, kot je to potrebno za namene, za katere so bili zbrani, nato pa jih bomo varno izbrisali ali uničili.

 

DATA SECURITY

VARNOST PODATKOV

 

Da bi zaščitili osebne podatke pred nepooblaščeno uporabo ali razkritjem, pri svojem delovanju izvajamo stroge varnostne nadzore informacij in ponujamo vodilne izdelke ter rešitve na trgu, ki zagotavljajo visoko raven zaščite podatkov.

 

ACCOUNTABILITY FOR ONWARD TRANSFER

ZANESLJIVOST ZA NADALJNJE PRENOSE

 

Priznavamo svojo morebitno odgovornost pri prenašanju osebnih podatkov med HP-jevimi enotami ali prenašanju drugim ponudnikom. Osebne podatke delimo samo s tistimi drugimi ponudniki, ki so pogodbeno zavezani k zagotavljanju enakovredne ravni zaščite.

 

PRITOŽBA, PREGLEDOVANJE IN UVELJAVLJANJE

 

Prizadevamo si razrešiti vse skrbi v povezavi z vašimi osebnimi podatki. Prostovoljno sodelujemo v več mednarodnih programih za zasebnost, ki zagotavljajo pomoč uporabnikom, če ti menijo, da HP ni v ustrezni meri spoštoval njihovih pravic.

 

Mednarodni prenosi podatkov

Ker smo globalno podjetje, je mogoče, da bodo do katerih koli informacij, ki nam jih pošljete, dostopale HP-jeve enote po vsem svetu ali jim bomo te informacije posredovali v skladu s to izjavo o zasebnosti in na podlagi naslednjih programov za mednarodno zasebnost.

 

ŠČIT ZASEBNOSTI EU-ZDA

 

Čeprav se ne uporablja za prenose podatkov od 16. HP upošteva okvir Ščita zasebnosti EU-ZDA, kot ga določa Ministrstvo za trgovino ZDA v zvezi z zbiranjem, uporabljanjem in shranjevanim osebnih informacij iz držav članic Evropske unije. HP potrjuje, da upošteva načela Ščita zasebnosti za obveščanje, izbiranje, zanesljivost za nadaljnje prenose, varnost, celovitost podatkov in omejitev namena, dostop in pomoč, uveljavljanje ter jamstvo. V primeru navzkrižja med pravilniki iz tega pravilnika o zasebnosti in načeli Ščita zasebnosti se uporabijo načela Ščita zasebnosti. Če želite izvedeti več o Ščitu zasebnosti in si ogledati našo stran s potrdilom, pojdite na spletno mesto www.privacyshield.govspletno mesto, ki ni HP-jevo.

 

V skladu z načeli Ščita zasebnosti EU-ZDA se HP zavezuje, da bo razreševal pritožbe o vaši zasebnosti in našem zbiranju ali uporabljanju osebnih informacij. Posamezniki iz Evropske unije naj vprašanja ali pritožbe glede tega pravilnika o zasebnosti najprej naslovijo na HP-JEV URAD ZA ZASEBNOST

 

HP se je nadalje tudi obvezal, da bo posredoval nerazrešene pritožbe o zasebnosti na podlagi načel Ščita zasebnosti EU-ZDA neprofitnemu ponudniku razreševanja sporov BBB EU PRIVACY SHIELD, ki se nahaja v ZDA in ga vodi svet uradov Better Business Bureau. Če ne prejmete pravočasnega potrdila o sprejemu pritožbe ali če vaša pritožba ni ustrezno obravnavana, pojdite na spletno mesto www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/spletno mesto, ki ni HP-jevo, na katerem lahko preberete dodatne informacije in vložite pritožbo.

 

Če vaša pritožba ni razrešena po zgoraj navedenih poteh, vam lahko pod določenimi okoliščinami pripada možnost uporabe zavezujoče arbitraže pred senatom Ščita zasebnosti.

 

Za HP veljajo preiskovalna in izvršilna pooblastila ameriške zvezne komisije za trgovino ali katerega koli drugega ameriškega pooblaščenega zakonskega organa.

 

*PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.

 

ZAVEZUJOČA POSLOVNA PRAVILA

 

HP-jeva zavezujoča poslovna pravila (»BCR«) zagotavljajo, da so osebnih podatki, preneseni iz Evropskega gospodarskega prostora (»EEA«) ustrezno zaščiteni, medtem ko jih obdeluje katera koli HP-jeva globalna enota. HP-jevi prenosi osebnih podatkov iz EU so izvedeni v skladu z naslednjimi odobrenimi zavezujočimi poslovnimi pravili (BCR).

 • HP-jeva zavezujoča poslovna pravila za nadzornika (»BCR-C«). HP-jeva pravila BCR-C, ki so v veljavi od leta 2011, pokrivajo prenose osebnih podatkov obstoječih in možnih HP-jevih uporabnikov, kot tudi HP-jevih uslužbencev in kandidatov za delovna mesta.
 • HP-jeva zavezujoča poslovna pravila za obdelovalca (»BCR-P«) – odobrila jih je večina regulatorjev za varstvo podatkov v državah EEA in Švici; v veljavo so stopila leta 2018. HP-jeva pravila BCR-P so na voljo za podjetja, ki so naše stranke, in skrbijo za prenos svojih osebnih podatkov iz držav EEA.

Dodatne informacije o zavezujočih poslovnih pravilih najdete tukaj (v angleškem jeziku).

 

PRAVILA APEC O ČEZMEJNI ZASEBNOSTI

 

HP-jeve prakse zasebnosti, opisane v tej izjavi, so v skladu s sistemom pravil o čezmejni zasebnosti (»CBPR«) APEC, vključno s preglednostjo, zanesljivostjo in izbiro glede zbiranja in uporabljanja osebnih podatkov. Potrdilo CBPR ne obsega informacij, ki jih lahko v okoljih drugih ponudnikov zbira programska oprema, ki jo je mogoče prenesti. Sistem APEC CBPR zagotavlja okvir za organizacije, ki omogoča zaščito osebnih podatkov, prenesenih med sodelujočimi gospodarstvi APEC. Dodatne informacije o okviru APEC so na voljo tukaj.

 

Če imate kakršno koli nerazrešeno vprašanje glede zasebnosti ali uporabe podatkov, povezano s HP-jevim potrdilom APEC, ki ga nismo zadovoljivo obravnavali, se obrnite na naš zunanji ponudnik za razreševanje sporov v ZDA (brezplačno).


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Kako uporabljamo podatke

Osebne podatke zbiramo in uporabljamo za upravljanje vašega poslovnega odnosa s HP-jem in da bi vam lahko s prilagajanjem in izboljšanjem izkušnje pri uporabi HP-jevih storitev bolje služili. Vaše podatke uporabljamo in obdelujemo za naslednje poslovne namene:

 

IZKUŠNJE STRANK

 

Zagotavljanje nemotene izkušnje za stranke z vzdrževanjem točnih podatkov za stik in registracijo, nudenje obsežne podpore za stranke na več različnih načinov, vključno s spletnimi sporočili in središči za klepet, komuniciranje z vami o nudenju izdelkov, storitev, naročnin in funkcij, ki bi vas lahko zanimale, in omogočanje sodelovanja v nagradnih igrah, klicih o zadovoljstvu in raziskavah, pobudah za stranke, ugodnostih ter nagradah za zvestobo. Vaše podatke uporabljamo tudi za zagotavljanje prilagojene izkušnje, prilagajanje HP-jevih storitev in obvestil, ki jih prejmete, in ustvarjanje priporočil na podlagi vaše uporabe HP-jevih storitev.

 

PODPORA ZA TRANSAKCIJE

 

Pomoč pri zaključevanju transakcij in naročanju naših izdelkov ali storitev, upravljanje vašega računa, obdelava plačil, urejanje pošiljk in omogočanje popravil ter vračil.

 

PODPORA ZA IZDELEK IN NJEGOVE IZBOLJŠAVE

 

Komuniciranje z vami z namenom obveščanja ali predstavitve netransakcijskih funkcij izdelka, ki niso obravnavane prek storitve za stranke ali upravnih komunikacij. . Izboljšave zmogljivosti in delovanja naših izdelkov, rešitev, storitev in podpore, vključno z garancijsko podporo in pravočasnimi posodobitvami vdelane programske opreme in programske opreme ter opozorili, ki zagotavljajo nemoteno delovanje naprav ali storitev. Za dodatne informacije glejte razdelek Informacije, ki so samodejno zbrane .

 

UPRAVNE KOMUNIKACIJE

 

Stik z vami o HP-jevih storitvah. Primeri upravnih komunikacij lahko vključujejo odgovore na vaša vprašanja ali zahtevke, sporočila v povezavi z zaključevanjem storitev ali garancijo, obvestila o varnostnih preklicih, komunikacije, ki so zahtevane na podlagi zakonodaje, ali ustrezne posodobitve podjetja, povezane z združitvami, prevzemi ali razdružitvami.

 

VARNOST

 

Skrb za integriteto in varnost naših spletnih mest, izdelkov, funkcij in storitev ter preprečevanje in odkrivanje varnostnih groženj, prevar ali druge kriminalne ali zlonamerne dejavnosti, ki bi lahko ogrozila vaše informacije. Pri stiku z nami si bomo v razumni meri prizadevali preveriti vašo identiteto, tako da bomo na primer pred odobritvijo dostopa do osebnih podatkov zahtevali geslo in ID uporabnika. Za varovanje svojih fizičnih lokacij lahko uporabimo tudi dodatne varnostne ukrepe, na primer sistem CCTV.

 

POSLOVANJE

 

Običajno poslovanje, preverjanje identitete, odločanje glede kredita, če zaprosite za kredit, izvajanje poslovnih raziskav, analiz, poročanja, načrtovanja in strategije, poslovno poročanje in upravljanje, dejavnosti, povezane s prodajo, usposabljanje osebja in zagotavljanje kakovosti (kar lahko vključuje tudi nadzorovanje ali snemanje klicev naši službi za podporo strankam) ter obveščanje.

 

RAZISKAVE IN INOVACIJE

 

Inovacije novih in obstoječih izdelkov, funkcij in storitev z orodji za raziskave in razvoj ter vključevanje dejavnosti analiziranja podatkov.

 

TRŽENJE IN OGLAŠEVANJE

 

Zagotavljanje prilagojenih promocijskih ponudb (v skladu z vašiminastavitvami zasebnosti )) za HP-jeve storitve prek e-pošte, sporočil SMS/besedilnih sporočil, oglasnih sporočil v aplikacijah in platformah drugih ponudnikov ter na spletnih mestih izbranih partnerjev (na spletnem mestu partnerja se vam lahko na primer prikaže oglas za izdelek, ki ste si ga pred kratkim ogledali na HP-jevem spletnem mestu). V skladu z izbranimi nastavitvami za komuniciranje lahko nekatere vaše podatke tudi delimo z izbranimi partnerji, ponudniki storitev trženja in omrežji za digitalno trženje, da vam na drugih spletnih mestih ali v mobilnih aplikacijah prikazujejo oglase, ki bi vas lahko zanimali.SKLADNOST Z ZAKONI

 

Zbrane podatke lahko uporabimo tudi za preiskavo varnostnih incidentov in potencialnih kršitev osebnih podatkov, obveščanje posameznikov in tretjih oseb o kršitvi in za pripravljanje zagovorov v tožbah.UMETNA INTELIGENCA/STROJNO UČENJE

 

Ker uporabniški vmesniki postajajo vse bolj kompleksni in prilagojeni, lahko HP s pomočjo podatkov dovoli napravam, da boljše prilagajajo storitve za stranko glede predstavitve informacij ali nalog. Sem spada na primer uporaba podatkov o telesu in biometričnih podatkov (z vašim soglasjem) za izboljšanje uporabniške izkušnje in storitev v naših izdelkih ter storitvah, kot so aplikacije za varnost naprav in navidezno resničnost.ZAGOTAVLJANJE STORITVE

 

Kjer je za zagotavljanje HP-jevih zahtevanih storitev ali dobavo izdelkov strogo potrebno samodejno zbiranje podatkov. Brez zbiranja telemetrijskih podatkov (kot so na primer podatki o uporabi tiskalnika) in osebnih podatkov ne moremo zagotoviti določenih storitev ali funkcionalnosti, ki smo jo obljubili stranki. Poleg tega lahko uporabljamo samodejno zbiranje podatkov za podporo in izboljšanje HP-jevih storitev in podporo poslovnim dejavnostim, povezanim s HP-jevimi storitvam.UPRAVLJANJE RAČUNA

 

Ko uporabljate naše izdelke in storitve, vključno s spletnimi trgovinami, lahko pri HP-ju ustvarite prijavne poverilnice ali račun. Ko ustvarite te poverilnice z e-poštnim naslovom in geslom, je ustvarjen edinstveni identifikator, ki omogoča, da uporabite iste poverilnice za vse naše storitve. Glede na storitve, ki jih uporabljate, lahko informacije, povezane z vašimi poverilnicami ali računom, vključujejo tudi naslov za dostavo, podatke plačilne kartice in njeno zgodovino, podrobnosti kupljenih in povezanih naprav, nastavitve naprave in povezave, podatke o uporabi storitev v napravi, kot tudi nastavitve za HP-jeva priporočila in ponudbe. .

 

Oglejte si naš Vzorec zbiranja in uporabljanja podatkov, ki na kratko opisuje, kako uporabljamo zbrane podatke, in našo pravno podlago za obdelavo takšnih podatkov.

Katere podatke zbiramo

Osebni podatki so katere koli informacije, ki omogočajo osebno prepoznavanje, ali informacije, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno prepoznavanje. Osebne podatke lahko zbiramo, medtem ko uporabljate HP-jeve storitve ali med interakcijami s HP-jevimi predstavniki.

 

Kategorije zbranih osebnih podatkov so odvisne od narave vašega stika z nami ali od HP-jevih storitev, ki jih uporabljate, vendar lahko vključujejo spodaj navedeno:

 

PODATKI, KI JIH ZBIRAMO O VAS

 • Kontaktni podatki – Zbiramo lahko osebne in/ali poslovne kontaktne informacije, vključno z imenom, priimkom, poštnim naslovom, telefonsko številko, številko faksa in elektronskim naslovom ter druge podobne podatke in identifikatorje.
 • Podatki za plačilo – zbiramo informacije, potrebne za obdelavo plačil in preprečevanje prevar, vključno s številkami kreditnih/debetnih kartic in številkami varnostnih kod ter druge informacije, povezane z obračunavanjem.
 • Podatki o računu – zbiramo informacije o načinu, na katerega ste kupili HP-jeve storitve ali se registrirali vanje, zgodovini transakcij, računov in podpore, HP-jevih storitvah, ki jih uporabljate, in katere koli druge informacije, povezane z računom, ki ga ustvarite.
 • Podatki o lokaciji – zbiramo podatke za določanje geografskega položaja, če omogočite storitve, ki temeljijo na lokaciji, ali če med registracijo izdelka ali med interakcijo z našim spletnim mestom vnesete informacije, povezane z lokacijo.
 • Podatki o varnostnih poverilnicah – zbiramo ID-je uporabnikov, gesla, namige za gesla in podobne varnostne informacije, potrebne za preverjanje pristnosti in dostopanje do HP-jevih računov.
 • Demografski podatki – zbiramo ali od tretjih oseb pridobimo določene demografske podatke, na primer državo, spol, starost, izbran jezik in podatke o splošnih zanimanjih.
 • Preference – zbiramo informacije o vaših preferencah in zanimanjih v povezavi s HP-jevimi storitvami (ne glede na to, ali jih vnesete sami ali jih ugotovimo na podlagi podatkov, ki jih imamo o vas) ter o načinu, ki ste ga izbrali za obveščanje.
 • Podatki družabnih medijev – zagotavljamo lahko funkcije družabnih medijev, ki omogočajo deljenje informacij z družabnimi omrežji in interakcijo z nami na različnih spletnih mestih družabnih medijev. Če uporabljate te storitve, lahko glede na funkcijo zbiramo ali z drugimi delimo informacije o vas. Vabimo vas, da pregledate pravilnike za zasebnost in nastavitve na spletnih mestih družabnih medijev, ki jih uporabljate, da boste razumeli, katere informacije zbirajo, uporabljajo in z drugimi delijo ta spletna mesta.
 • Telesni in biometrični podatki – Pri uporabi naših izdelkov lahko vnesete podatke o svojem telesu, na primer višino, težo ali tempo, da z našo tehnologijo tiskanja 3D ustvarite objekte po meri. Z vašim dovoljenjem lahko nekateri naši izdelki za izvajanje funkcij v napravi zbirajo biometrične podatke (na primer prstni odtis).
 • Druge edinstvene identifikacijske informacije – Primeri drugih edinstvenih podatkov, ki jih zbiramo, vključujejo serijske številke izdelkov, informacije, ki jih posredujete pri osebnem, spletnem, telefonskem ali e-poštnem stiku z našimi servisnimi centri, službami za pomoč uporabnikom ali drugimi kanali za podporo strankam, vaše pisne, glasovne ali video odgovore v anketah za stranke ali tekmovanjih ali dodatne informacije, ki ste nam jih posredovali, da bi vam lahko zagotovili HP-jeve storitve in odgovorili na vaša vprašanja. Če zaprosite za takojšnji kredit, lahko zahtevamo, da nam posredujete dodatne osebne podatke, na primer informacije o plači, identifikacijski številki, ki jo je izdal vladni urad, bančnem/finančnem računu in druge informacije (na primer od agencij, ki poročajo o kreditni sposobnosti) za namene istovetnosti in preverjanja kreditne sposobnosti.
 • Zbiranje podatkov za specifične HP-jeve storitve – nekatere HP-jeve storitve, na primer HP-jeve aplikacije za igranje in prepričljivo izkušnjo, lahko zbirajo dodatne vrste podatkov, da lahko omogočijo funkcionalnost in posebne funkcije. Če želite izvedeti več o specifični HP-jevi storitvi, kliknite tukaj.

 

SAMODEJNO ZBRANE INFORMACIJE

 • Podatki o uporabi tiskalnika –Zbiramo podatke o uporabi tiskalnika, na primer o številu natisnjenih strani, načinu tiskanja, uporabljenem papirju, vrsti kartuše s črnilom ali tonerja (še posebej, ali uporabljate neoriginalne kartuše ali kartuše s čipom ali elektronskim vezjem, ki ni znamke HP), vrsti natisnjenih datotek (.pdf, .jpg, etc.), aplikaciji, uporabljeni za tiskanje (Word, Excel, Adobe Photoshop itd.), velikosti datoteke, časovnem žigu ter uporabi in stanju drugih potrebščin tiskalnika. Ne pregledujemo ali zbiramo pa vsebine datotek in informacij, ki jih lahko prikazuje aplikacija.
 • Podatki o napravi – zbiramo informacije o vašem računalniku, tiskalniku in/ali napravi, na primer o operacijskem sistemu, vdelani programski opremi, količini pomnilnika, regiji, jeziku, časovnemu pasu, številki modela, datumu prvega zagona, starosti naprave, datumu izdelave naprave, različici brskalnika, proizvajalcu naprave, vratih za povezavo, garancijskemu statusu, edinstvenih identifikatorjih naprave, identifikatorjih oglaševanja in dodatne tehnične informacije, ki so odvisne od izdelka.
 • Podatki o aplikaciji – zbiramo informacije, povezane s HP-jevimi aplikacijami, na primer o lokaciji, jeziku, različicah programske opreme, izbirah za deljenje informacij in podrobnostih posodobitev. V primerih, ko vključimo tehnologije drugih ponudnikov, so lahko podatki souporabljeni med drugim ponudnikom in HP-jem; na ravni aplikacije bo prikazano ustrezno obvestilo.
 • Podatki o zmogljivosti – zbiramo informacije o zmogljivosti posameznih strojnih komponent naprave, vdelane programske opreme, programske opreme in aplikacij. Primeri podatkov, ki jih zbiramo, vključujejo informacije, povezane z zmogljivostjo pomnilnika in procesorja, okoljskimi pogoji in sistemskimi napakami, dogodki tiskanja, funkcijami in prikazanimi opozorili, na primer opozorili »Primanjkuje črnila«, uporabo foto kartic, faksa, skeniranja, vdelanega spletnega stražnika in dodatne tehnične informacije, ki so odvisne od naprave.
 • Podatki o brskanju po spletnih mestih – zbiramo informacije o vaših obiskih in dejavnostih na HP-jevih spletnih mestih in aplikacijah ali spletnih mestih, ki jih v našem imenu upravlja drugo podjetje, vključno z vsebino (in katerimi koli oglasi), ki si jo ogledate, naslovom spletnega mesta, s katerega prispete, in drugimi informacijami o poteku klikanja (na primer o straneh, ki si jih ogledate, povezavah, ki jih kliknete, ali elementih, ki jih dodate v nakupovalno košarico). Nekatere od teh podatkov zberemo z uporabo piškotkov, spletnih signalov, vdelanih spletnih povezav in podobnih tehnologij. Če želite izvedeti več, preberite temo Uporaba piškotkov.
 • Anonimni ali združeni podatki – zbiramo anonimne odgovore na ankete ali anonimne in združene informacije o uporabi HP-jevih storitev. Med izvajanjem dejavnosti v vaših podatkih v določenih primerih uporabimo postopek deidentifikacije ali uporabe psevdonimov, s katerim preprečimo vaše prepoznavanje pri uporabi teh podatkov z razpoložljivo tehnologijo.

Opomba: nekateri spletni brskalniki vključujejo funkcije »Ne sledi«. Trenutno niso za obravnavanje zahtev »Ne sledi« na voljo nobeni panožni standardi, zato se naša spletna mesta morda ne bodo odzvala na zahteve »Ne sledi« ali glave iz teh brskalnikov.

 

INFORMACIJE IZ VIROV TRETJIH OSEB

 

Zbiramo podatke od naslednjih tretjih oseb:

 • Posredniki podatkov, omrežja družabnih medijev in oglaševalska omrežja – komercialno razpoložljivi podatki, kot so ime, naslov, elektronski naslov, preference, zanimanja in določeni demografski podatki. Osebne podatke lahko na primer zbiramo, če prek prijav v družabnih medijih dostopite do naših aplikacij (če se v naše aplikacije na primer prijavite s poverilnicami za Facebook ali druge družabne medije). Osnovne podrobnosti, ki jih prejmemo, so odvisne od vaših nastavitev zasebnosti za račune družabnih omrežij.
 • HP-jevi partnerji – če kupite HP-jeve storitve pri HP-jevem partnerju, lahko od njega pridobimo določene podatke o nakupu. Pridobimo lahko tudi podatke o piškotkih in vpoglede.
 • Agencije za preprečevanje goljufij in agencije, ki poročajo o kreditni sposobnosti – podatki, zbrani z namenom preprečevanja goljufij, in v povezavi z odločanjem o kreditih.
 • Podjetja, ki so HP-jeve stranke – za zagotovitev določenih HP-jevih storitev na ravni podjetja lahko določena enota znotraj vašega podjetja (na primer član oddelka za informacijsko tehnologijo) HP-ju posreduje poslovne kontaktne informacije.
 • Ponudniki analize – iz virov drugih ponudnikov, vključno z izbranimi partnerji in podjetji, specializiranimi za zagotavljanje podatkov o podjetjih, analiziranje in nudenje programske opreme kot storitve, lahko prav tako prejmemo neosebne podatke, kot so združeni ali deidentificirani demografski/profilni podatki.

Da bi lahko z nudenjem boljših prilagojenih storitev, vsebine, tržnega gradiva in oglasov zagotovili točne podatke in vrhunsko izkušnjo za stranke, v nekaterih primerih povežemo ali združimo informacije, zbrane iz različnih virov, navedenih zgoraj, z informacijami, ki jih zberemo neposredno od vas. Da bi na primer pridobili vašo splošno geografsko lokacijo, primerjamo geografske informacije, pridobljene iz tržnih virov, z naslovom IP, ki ga zberejo naša. Informacije lahko povežemo tudi prek edinstvenega identifikatorja, kot je piškotek ali številka računa.

 

Kjer je potrebno, kot del svojega programa za preprečevanje korupcije in v skladu s svojimi pravnimi obveznostmi pridobimo informacije, ki omogočajo skrbno preverjanje poslovnih stikov.

 

ČE SE ODLOČITE, DA NE BOSTE POSREDOVALI PODATKOV

 

Osebnih podatkov, ki jih zahtevamo, vam ni treba deliti z nami, če se tako odločite, toda v nekaterih primerih vam ne bomo mogli zagotoviti HP-jevih storitev in določenih posebnih funkcij ali učinkovito odgovoriti na morebitna vprašanja.

Zasebnost otrok

Razen če ni za določen izdelek ali storitev navedeno drugače, HP-jeve storitve so namenjene za širšo javnost. HP vedoma ne zbira podatkov od otrok, kot jih opredeljuje lokalna zakonodaja, ne da bi predhodno pridobil soglasje njihovih staršev ali zakonitih skrbnikov ali kot je sicer dovoljeno v skladu z ustrezno zakonodajo.

 

Kako hranimo vaše podatke in skrbimo za njihovo varnost

Da bi preprečili izgubo, nepooblaščeno dostopanje, uporabo ali razkrivanje in zagotovili ustrezno uporabo vaših informacij, uporabljamo razumne in ustrezne fizične, tehnične in upravne postopke, s katerimi varujemo zbrane in obdelane informacije. HP hrani podatke v skladu z zakonskimi zahtevami ali dovoljenji in dokler podatki služijo za zakonite poslovne namene.

 

Pri zbiranju, prenašanju ali shranjevanju občutljivih informacij, kot so finančne informacije, uporabljamo različne dodatne varnostne tehnologije in postopke, ki nam pomagajo zavarovati vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Pri prenašanju strogo zaupnih informacij (kot so številke kreditnih kartic ali gesla) prek interneta, jih zaščitimo s šifriranjem, na primer z novejšimi različicami protokola TLS (Transport Layer Security).

 

Za obdelavo plačil v stvarnem času uporabljamo tudi storitev za preprečevanje prevar. Ta storitev zagotavlja dodatno stopnjo varnosti, ki vas varuje pred zlorabo kreditnih kartic in ščiti vaše finančne podatke v skladu s standardi.

 

Vaše osebne podatke obdržimo tako dolgo, kot je potrebno za zagotavljanje storitev HP Services, za zakonite in nujne poslovne namene, kot je na primer sprejemanje poslovnih odločitev, ki temeljijo na podatkih, ki so v skladu z našimi pravnimi obveznostmi in reševanje sporov. Obdobja hranjenja za HP-jeve poslovne zapise se razlikujejo glede na vrsto zapisa in jih ureja HP-jeva politika hrambe zapisov.

 

Poslovne zapise, vključno z zapisi, povezanimi s transakcijami strank in dobaviteljev, hranimo, dokler so aktivni in v skladu z lokalno zakonodajo.

 

hranimo vaše podatke tako dolgo, kot je potrebno, da vam lahko ponujamo HP-jeve storitve, in za zakonite in ključne poslovne namene, kot je na primer poslovno odločanje na podlagi podatkov, skladnost z zakonskimi obveznostmi in razreševanje sporov. HP je zavezan k varovanju zasebnosti vseh obdelanih osebnih podatkov in si prizadeva zagotoviti, da se osebni podatki ne hranijo dlje, kot je potrebno za namen, za katerega so bili zbrani, hranjeni ali obdelani. Obdobje hranjenja osebnih podatkov, ki jih hrani HP, je odvisno od tega, ali se podatki hranijo kot del zakonsko zahtevanih poslovnih zapisov. Osebne podatke, vsebovane v zapisih, vključno z zapisi, povezanimi s transakcijami strank in dobaviteljev, hranimo, dokler so aktivni in v skladu z lokalno zakonodajo. Osebne podatke, ki niso vsebovani v zapisih, upravljamo v skladu s pravilnikom za hranjenje osebnih podatkov, ki določa omejitve hranjenja. Ko poteče ustrezno obdobje hranjenja, informacije trajno izbrišemo na način, ki onemogoča njihovo obnovitev.

 

Na vašo zahtevo bomo vaše osebne podatke izbrisali ali anonimizirali, tako da ne bodo več omogočali vaše prepoznave, razen če imamo zakonito dovoljenje ali obveznost za hranjenje določenih osebnih podatkov.

Kako souporabljamo podatke

Vaše osebne podatke bomo souporabljali samo v skladu s spodaj navedenim, in kjer je ustrezno, samo z upoštevanjem ustreznih pogodbenih obveznosti:

 

Deljenje s podjetji HP

 

Vaše osebne podatke lahko za namene, opisane v tej izjavi o zasebnosti, prenesemo drugim HP-jevim enotam v ZDA in drugje po svetu. Za zagotovitev varnosti osebnih podatkov in kot del našega sodelovanja v pravilih o zasebnosti pri čezmejnem sodelovanju APECzavezujočih poslovnih pravilih in programih Ščita zasebnosti so HP-jeve enote pogodbeno zavezane k upoštevanju naših zahtev za zasebnost. Poleg tega HP-jeve uslužbence kot del obveznega HP-jevega izobraževanja na temo integritete, ki se izvaja enkrat letno, seznanimo z našimi smernicami za zasebnost.

 

V primerih, ko zgoraj navedeni programi za mednarodno zasebnost niso v veljavi, ko soglašate s HP-jevo izjavo o zasebnosti, ko registrirate izdelek ali storitev, ustvarite račun ali nam kako drugače posredujete svoje osebne podatke, soglašate s prenosom svojih osebnih podatkov v celotnem HP-jevem globalnem omrežju enot.

 

SOUPORABA S PONUDNIKI STORITEV IN PARTNERJI

 

Ponudniki storitev ali partnerji lahko v našem imenu upravljajo ali zagotavljajo podporo za določene vidike poslovnega delovanja. Ti ponudniki storitev ali partnerji se lahko nahajajo v ZDA ali na drugih globalnih lokacijah in lahko zagotavljajo storitve, kot so obdelava kreditnih kartic in storitve za preprečevanje prevar, podpora za stranke, izvajanje prodajnih dejavnosti v našem imenu, izvrševanje naročil, dobava izdelkov, prilagajanje vsebine, oglaševanje in trženje (vključno z digitalnim in prilagojenim oglaševanjem), storitve informacijske tehnologije, zagotavljanje e-poštnih storitev, gostovanje podatkov, pomoč v živo, izterjava in vodenje dolgov, raziskave o zadovoljstvu strank ali podpora za HP-jeva spletna mesta. Naši ponudniki storitev in partnerji so pogodbeno zavezani varovati katere koli osebne podatke, ki jih prejmejo od nas, in jih lahko uporabljajo samo za namene opravljanja storitev po navodilih HP-ja. V določenih primerih se lahko HP obrne na vas, da bi ugotovil raven zadovoljstva z dostavljenimi izdelki ali storitvami, ki jih ponujajo ti ponudniki storitev in partnerji.

 

SOUPORABLJANJE DRUGIH INFORMACIJ Z OGLAŠEVALCI

 

Informacije o vas lahko prenesemo tudi partnerjem za oglaševanje (vključno z oglaševalskimi omrežji, podjetji, ki prikazujejo oglase, in drugimi ponudniki storitev, ki jih lahko uporabljajo), da lahko prepoznajo vaše naprave in vam prikazujejo vsebino ter oglase na podlagi vaših zanimanj. Informacije lahko vključujejo vaše ime, poštni naslov, elektronski naslov, ID naprave ali drug identifikator v šifrirani obliki. Ponudniki lahko obdelajo informacije v razpršeni ali deidentificirani obliki. Ti ponudniki lahko od vas zberejo tudi dodatne informacije, na primer naslov IP in informacije o vašem brskalniku ali operacijskem sistemu, in lahko združijo informacije o vas z informacijami iz drugih podjetij v sodelovalnih dejavnostih za souporabljanje podatkov, v katerih sodelujemo. Za dodatne informacije preberite temo Razdelek » HP-jeve komunikacije« .

 

SOUPORABLJANJE Z DRUGIMI TRETJIMI OSEBAMI

 

Osebne podatke lahko souporabljamo tudi z: (i) agencijami za preverjanje kreditne sposobnosti in preprečevanje prevar; (ii) agencijami za izterjavo dolgov (za neporavnane dolgove); ali (iii) ponudniki zavarovanja, če ste prek nas kupili zavarovalno polico (npr. pakete Care Pack). Če se odločite za posredovanje osebnih podatkov drugim podjetjem, so ti osebni podatki obravnavani v skladu s pravilniki o zasebnosti teh podjetij, ki so lahko drugačni od HP-jevih pravilnikov in praks.

 

KORPORACIJSKE TRANSAKCIJE

 

Zaradi strateških ali drugih poslovnih vzrokov lahko pride do okoliščin, v katerih se HP odloči prodati, kupiti, združiti ali kako drugače reorganizirati podjetja. V takšnih transakcijah lahko razkrijemo ali prenesemo vaše osebne podatke morebitnim ali dejanskim kupcem ali prejmemo osebne podatke od prodajalcev. Naša praksa je, da v teh vrstah transakcij zahtevamo ustrezno zaščito osebnih podatkov.

 

SKLADNOST Z ZAKONI

 

Osebne podatke lahko delimo z drugimi, če v dobri veri menimo, da smo dolžni: (i) odgovoriti na ustrezno upravičene zahteve za informacije organov kazenskega pregona, regulatornih organov, sodišč in drugih javnih organov, vključno z izpolnjevanjem zahtev za državno varnost in drugih zahtev kazenskega pregona; (ii) ravnati v skladu s katerim koli zakonom, predpisom, pozivom ali sodnim nalogom; (iii) raziskati in pomagati preprečevati varnostne grožnje, prevare ali druge kriminalne ali zlonamerne dejavnosti; (iv) uveljaviti/zaščititi pravice in lastnino HP-ja ali njegovih podružnic; ali (v) zaščititi pravice ali osebno varnost HP-ja, naših uslužbencev in drugih ponudnikov, ki uporabljajo HP-jevo lastnino, če je to dovoljeno in v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.

 

Ne, in ne bo, prodati osebne podatke tretjim osebam. Tretjim osebam dopuščamo, da zbirajo osebne podatke, opisane zgoraj, prek naših storitev in delimo osebne podatke s tretjimi osebami za poslovne namene, kot je opisano v tej izjavi o zasebnosti, vključno z, vendar ne omejeno na zagotavljanje oglaševanja na naših storitvah in drugod, ki temeljijo na spletnih aktivnostih uporabnikov v daljšem časovnem obdobju in prek različnih spletnih mest, storitev in naprav Ta izjava o zasebnosti ne zajema informacijskih praks teh tretjih oseb.

 

Preglejte naš Vzorec zbiranja in uporabljanja podatkov, ki na kratko opisuje, kako in s kom souporabljamo vaše podatke.

HP-jeve komunikacije

Izberite ali spremenite svoje izbire glede prejemanja naročninskih ali splošnih komunikacij od HP-ja na točki zbiranja podatkov ali z uporabo drugih načinov, ki so opisani v spodnjem razdelku. Te možnosti ne veljajo za obvestila, katerih osnovni namen je upravljanje zaključevanja naročil, pogodb, podpore, opozoril o varnosti izdelka, posodobitev gonilnikov ali drugih upravnih in transakcijskih obvestil, katerih osnovni namen ni promocijske narave.

 

TRŽNE KOMUNIKACIJE IN OBVESTILA V POVEZAVI Z NAROČNINO

 

HP-jeve tržne komunikacije posredujejo informacije o izdelkih, storitvah in/ali podpori; izberete lahko, kako boste prejemali te informacije, na primer prek navadne pošte, elektronske pošte, telefona, faksa ali mobilne naprave. Tržne komunikacije lahko vključuje informacije o novih izdelkih ali storitvah, posebne ponudbe, prilagojeno vsebino, ciljno oglaševanje ali vabila za sodelovanje v tržnih raziskavah ali pregledih skladnosti z zahtevami. Obvestila v povezavi z naročnino vključujejo e-poštna glasila, posodobitve programske opreme itd., ki ste jih lahko izrecno zahtevali ali za katera ste potrdili prejemanje.

 

Prejemanje teh splošnih obvestil lahko zavrnete na enega od spodaj navedenih načinov:

 

 • V elektronskem sporočilu izberite povezavo za zavrnitev ali odjavo ali upoštevajte navodila, ki so del vsake naročniške komunikacije.
 • Če se želite odjaviti od sporočil, poslanih v mobilne telefone, odgovorite na sporočilo z besedo »STOP« ali »END«.

Orodja za samodejno zbiranje podatkov, na primer spletne signale, lahko onemogočite tudi v elektronskih sporočilih, in sicer tako, da ne prenesete slik, vsebovanih v prejetih sporočilih (ta funkcija je odvisna od programske opreme za elektronsko pošto, ki jo uporabljate na računalniku). Toda s tem zaradi specifičnih zmožnosti programske opreme za elektronsko pošto morda ne boste mogli vedno onemogočiti zbiranja podatkov v elektronskih sporočilih. Za podrobnosti o tem preberite informacije, ki so na voljo v programski opremi za elektronsko pošto ali pri ponudniku storitev.

 

PIŠKOTKI IN IZBIRE GLEDE OGLAŠEVANJA

 

HP omogoča, da v središču za nastavitve piškotkov izberete nastavitev piškotkov in drugih orodij za samodejno zbiranje podatkov. Več o uporabi teh orodij lahko preberete v naši izjavi o piškotkih in izbirah glede oglaševanja. Nastavitve lahko prilagodite v našem središču za nastavitve piškotkov.

 

Uveljavljanje vaših pravic in stik z nami

Pravico imate, da zahtevate kopijo katerih koli osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali ali ki jih hranimo o vas, ter zahtevate razlago o obdelavi. Poleg tega vam pripada pravica umakniti katero koli predhodno soglasje ali zahtevati popravek, dopolnilo, omejitev, anonimizacijo ali izbris svojih osebnih podatkov in pridobiti osebne podatke, ki ste jih posredovali s soglasjem ali v povezavi s pogodbo, v strukturirani, strojno berljivi obliki ter zahtevati, da te podatke prenesemo na drugega upravljavca podatkov.

 

Pripada vam tudi pravica nasprotovanja obdelavi vaših osebnih podatkov v določenih okoliščinah, zlasti pri uporabi vaših podatkov za neposredno trženje ali ustvarjanje marketinškega profila. Glejte razdelek o HP-jevih komunikacijah, ,v katerem boste našli navodila za uveljavljanje svojih pravic in upravljanje nastavitev glede komunikacij v zvezi s trženjem in naročnino.

 

Poleg kontrolnikov za zasebnost, ki so na voljo prek te izjave o zasebnosti, lahko nadzorujete tudi zbiranje podatkov v napravi. V nekaterih primerih lahko za zagotavljanje ključnih funkcij HP-jevih storitev, kot so tiskanje na daljavo, storitev Instant Ink in druge spletne storitve, zbiramo in obdelamo podatke o uporabi izdelka (ne pa tudi vsebine datotek). Zbiranje podatkov v napravi lahko nadzorujete sami prek nastavitev in preferenc naprave. HP brez vašega aktivnega sodelovanja ne more prilagoditi nastavitev zbiranja podatkov. Če onemogočite zbiranje podatkov, to lahko vpliva na razpoložljivost ali funkcionalnost takšnih storitev. Podatki, ki so zbrani za zagotavljanje takšnega ključnega delovanja, ne bodo obdelani za namene direktnega marketinga. Če potrebujete pomoč pri prilagajanju nastavitev zbiranja podatkov, se obrnite na HP-jevo podporo za stranke in ji posredujte podrobnosti svoje naprave.

 

V določenih primerih so lahko te pravice omejene, na primer v primeru, če bi izpolnitev vaše zahteve razkrila osebne podatke o drugi osebi, ali če zahtevate, da izbrišemo informacije, ki jih moramo hraniti v skladu z zakonodajo, ali informacije, ki jih hranimo zaradi utemeljenih legitimnih interesov.

 

Ne bomo diskriminirali proti vam za uveljavljanje vaših pravic in izbir, čeprav lahko nekatere funkcionalnosti in funkcije, ki so na voljo v storitvah HP Services, spremenijo ali ne bodo več na voljo. Vsaka razlika v storitvah je povezana z določeno vrednostjo.

 

Če želite uveljaviti svoje pravice ali če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede naše izjave o zasebnosti, zbiranja in uporabljanja vaših podatkov ali morebitne kršitve lokalne zakonodaje o zasebnosti, se lahko obrnete na HP-jevo uradno osebo za zasebnost in varstvo podatkov ali nam pišete na ustrezen naslov, naveden spodaj:

 

EU
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

MEXICO
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Peoples Republic of China
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Beijing, China

 

DRUGE DRŽAVE
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

 

Vsa sporočila bodo obravnavana zaupno. Po prejemu vaše komunikacije vas bo naš zastopnik kontaktirali v razumnem času, da se odzove na vaša vprašanja ali pomisleke. V nekaterih primerih lahko zahtevamo dodatne informacije, da preverimo vašo identiteto. Če želite več informacij o postopku preverjanja, Kliknite tukaj Prizadevamo si, da se vaše skrbi rešujejo pravočasno in na ustrezen način.

 

Če ne uspemo odpraviti vaših skrbi, se lahko obrnete na nadzorni organ za zasebnost podatkov v državi, v kateri prebivate ali delate, ali kjer menite, da so bila pravila za varstvo podatkov kršena, ali vložite pritožbo na sodišču. Za vprašanja, skrbi ali pritožbe, povezane z našim sodelovanjem v Ščitu zasebnosti EU-ZDA, pravili o zasebnosti pri čezmejnem sodelovanju APEC ali uporabo HP-jevih zavezujočih poslovnih pravil, preberite o naših mednarodnih prenosih podatkov.

Spremembe naše izjave o zasebnosti

Če spremenimo svojo izjavo o zasebnosti, bomo popravljeno izjavo skupaj s posodobljenim datumom revizije objavili tukaj. Če v izjavi o zasebnosti opravimo bistvene spremembe, ki materialno spremenijo naše prakse zasebnosti, vas lahko pred uveljavitvijo sprememb o tem obvestimo tudi na druge načine, na primer prek elektronske pošte ali z objavo obvestila na spletnem mestu našega podjetja in/ali na straneh družabnih medijev.

 

Datum objave: Marec 2021

 

Prenos HP-jeve izjave o zasebnosti

 

Arhiv starejših pravilnikov o zasebnosti

Sorodne povezave o zasebnosti:

izjave o zasebnosti za druge države/območja

Več informacij

Moje nastavitve zasebnosti

Več informacij

HP Pravice glede osebnih podatkov

Več informacij