HP-jeva omejena garancija in tehnična podpora, ki veljata po vsem svetu

HP-jeva omejena garancija na strojno opremo

Garancijska doba

Ta HP-jeva omejena garancija na strojno opremo vam (stranki) podeljuje izrecne pravice v okviru omejene garancije, ki jo daje HP (proizvajalec) za dobo, določeno na strani z opisom izdelka in/ali v HP-jevi izjavi o omejeni garanciji, ki ste jo prejeli z izdelkom. HP včasih nudi tudi 90-dnevno brezplačno omejeno tehnično podporo po telefonu. Po preteku tega obdobja morda nastopi obveznost dodatnega plačila za HP-jevo podporo po telefonu, medtem ko ostale oblike podpore (vključno s spletnim klepetom, HP-jevim spletnim mestom za podporo oziroma z možnostjo, da se obrnete na svojega prodajalca HP-jevih izdelkov ali HP-jevega pooblaščenega ponudnika storitev) ostanejo brezplačno na voljo, dokler velja ta HP-jeva omejena garancija. Več informacij o izdelkih, za katere velja, najdete na strani z opisom izdelka in/ali v HP-jevi izjavi o omejeni garanciji, ki ste jo prejeli z izdelkom.

Splošne določbe

S to HP-jevo omejeno garancijo vam (končnemu uporabniku) HP (proizvajalec) podeljuje izrecne pravice v okviru omejene garancije. Za podrobnejši opis upravičenj, ki vam jih podeljuje omejena garancija, si oglejte HP-jevo spletno mesto. V obsegu, v katerem ste s HP-jem sklenili tudi dodaten pisni sporazum, ste morda upravičeni tudi do drugih pravic, ki jih ta HP-jeva omejena garancija ne izključuje, omejuje ali zadržuje njihovega izvajanja. Za več informacij o svojih pravicah preberite "Pogoje, ki se nanašajo na določene države" na hrbtni strani te garancije.

 

Ta HP-jeva omejena garancija velja le za izdelke strojne opreme znamk HP in Compaq, vključno in brez omejitev s HP-jevim potrošnim materialom za tiskanje (v tej HP-jevi omejeni garanciji so enotno imenovani "HP-jevi izdelki strojne opreme"), ki jih s to HP-jevo omejeno garancijo prodaja ali daje v najem družba Hewlett-Packard Company, njene hčerinske družbe po svetu (v tej HP-jevi omejeni garanciji skupno imenovane "HP"), povezane družbe, pooblaščeni prodajalci, pooblaščeni distributerji ali distributerji za posamezne države. Izraz "HP-jev izdelek strojne opreme" je omejen na dele strojne opreme in potrebno vdelano programsko opremo. Izraz "HP-jev izdelek strojne opreme" NE vključuje aplikacij oziroma programov programske opreme, izdelkov drugih proizvajalcev in ali zunanjih naprav, ki niso izdelane pod blagovno znamko HP. V obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja, so vsi izdelki drugih proizvajalcev oziroma vse zunanje naprave, ki niso izdelane pod blagovno znamko HP in ki predstavljajo dodatek HP-jevim izdelkom strojne opreme (kot na primer zunanji pomnilniški podsistemi, zasloni, tiskalniki in druge zunanje naprave), na voljo, KAKRŠNE SO, in jih ta HP-jeva omejena garancija ne krije. Vendar pa vam lahko drugi proizvajalci, dobavitelji in izdajatelji podelijo lastne garancije. Zunanje naprave znamke HP ali drugi izdelki znamke HP, ki jih ta HP-jeva omejena garancija ne krije, so morda kriti s svojo HP-jevo omejeno garancijo. Več informacij o svojih pravicah in obveznostih v zvezi s takimi izdelki najdete v HP-jevi omejeni garanciji za take izdelke.

 

V obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja, HP zagotavlja, da bo popravil, zamenjal ali vrnil denar (izbira je HP-jeva) za HP-jev izdelek strojne opreme, za katerega se v garancijski dobi izkaže, da ima okvaro na materialih ali v izdelavi, pod pogojem, da vi, končni uporabnik, obvestite HP o okvari HP-jevega izdelka strojne opreme še pred potekom garancijske dobe. HP-jeva obveznost, ki mu jo nalaga ta HP-jeva omejena garancija, da po svoji izbiri popravi, zamenja ali povrne denar za HP-jev izdelek strojne opreme, ki ima okvaro na materialih ali v izdelavi, preneha z iztekom garancijske dobe omejene garancije.

 

Garancijska doba prične teči bodisi na dan nakupa ali najema pri HP-ju, bodisi na dan, ko HP (oziroma HP-jev pooblaščeni ponudnik storitev) opravi namestitev, odvisno od tega, kaj je pozneje. Datiran račun o prodaji oziroma dobavi, s katerega je razviden datum nakupa oziroma najema HP-jevega izdelka strojne opreme, je vaš dokaz o datumu nakupa oziroma najema, razen če vas HP ali vaš pooblaščeni prodajalec pisno obvesti drugače. Morda boste morali pri uveljavljanju garancijske storitve predložiti dokaz o nakupu oziroma najemu. Tu omenjena garancijska storitev se nanaša na osnovno raven garancije. Morda za vaš HP-jev izdelek strojne opreme velja dodatna garancija. Če želite najnovejše informacije o garancijah, se obrnite na HP ali obiščite HP.com. Garancija na HP-jeve črnilne kartuše traja do porabe črnila oziroma do datuma "izteka garancije", odvisno od tega, kaj nastopi prej. Garancija na HP-jeve tiskalne glave traja do datuma "izteka garancije" oziroma do omejitve uporabe v garanciji, odvisno od tega, kaj nastopi prej. Garancija na tiskalne kartuše HP LaserJet traja do omejitve uporabe v garanciji.

 

Določene države ne dovoljujejo naslednjih izključitev oziroma omejitev, zato te za vas morda ne veljajo v celoti.

 

HP NE DAJE NOBENIH DRUGIH IZRECNIH GARANCIJ ALI POGOJEV, BODISI PISNIH ALI USTNIH, IN (V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA) HP IZRECNO ZAVRAČA VSE GARANCIJE IN POGOJE, KI JIH TA HP-JEVA OMEJENA GARANCIJA NE ZAJEMA. V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA DRŽAV IZVEN ZDA, HP ZAVRAČA VSE IMPLICITNE GARANCIJE ALI POGOJE, VKLJUČNO Z VSAKRŠNIMI IMPLICITNIMI ZAGOTOVILI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN ZA DOLOČEN NAMEN. V ZVEZI Z VSEMI TRANSAKCIJAMI ZNOTRAJ ZDA JE VSAKRŠNO IMPLICITNO ZAGOTOVILO OZIROMA POGOJ PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, KAKOVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN OMEJENO NA TRAJANJE IZRECNE GARANCIJE, DOLOČENE ZGORAJ. NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO OMEJITVE TRAJANJA IMPLICITNE GARANCIJE ALI POGOJA PA TUDI NE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE DOLOČENE VRSTE ŠKODE, VKLJUČNO S POSREDNO ŠKODO NA POTROŠNIŠKIH IZDELKIH (REFLEKSNA ŠKODA), ŠKODO ZARADI ZAUPANJA ALI IZGUBLJENIM DOBIČKOM. V TAKIH DRŽAVAH NEKATERE IZKLJUČITVE, ZAVRNITVE ODGOVORNOSTI ALI OMEJITVE TE HP-JEVE OMEJENE GARANCIJE ZATO ZA VAS MORDA NE VELJAJO. V OBSEGU, V KATEREM JE TA HP-JEVA OMEJENA GARANCIJA ALI KATERI KOLI NJEN DEL V NESKLADJU Z LOKALNO ZAKONODAJO, SE ŠTEJE, DA JE TA HP-JEVA OMEJENA GARANCIJA OZIROMA NJEN USTREZNI DEL PRIREJEN TAKO, DA JE V SKLADU Z LOKALNO ZAKONODAJO.

 

RAZEN DO ZAKONSKO DOVOLJENEGA OBSEGA ZA POTROŠNIŠKE TRANSAKCIJE V VKLJUČNO (A NE ZGOLJ) EVROPSKI UNIJI, AVSTRALIJI IN NA NOVI ZELANDIJI, DOLOČBE TE IZJAVE O OMEJENI GARANCIJI NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA HP-JEVEGA IZDELKA STROJNE OPREME, AMPAK JIH DOPOLNJUJEJO.

 

Ta HP-jeva omejena garancija velja v vseh državah in jo je mogoče uveljaviti v vsaki državi ali regiji, kjer HP ali njegov pooblaščeni ponudnik storitev ponujata garancijske storitve za enake številke modela izdelka, skladno z določbami in pogoji, ki jih vsebuje ta HP-jeva omejena garancija. Ta HP-jeva omejena garancija je podvržena vsem ustreznim nacionalnim uvoznim in izvoznim zakonom in ureditvam. Ta HP-jeva omejena garancija omogoča prenos HP-jevih izdelkov strojne opreme, kupljenih v eni državi ali regiji, v drugo državo ali regijo, kjer HP ali njegov pooblaščeni ponudnik storitev ponujata garancijske storitve za enake številke modela izdelka. Garancijski pogoji, razpoložljivost storitev in odzivni časi se lahko razlikujejo glede na državo oziroma regijo. Običajen odzivni čas za izvedbo garancijskih storitev se lahko spremeni glede na lokalno razpoložljivost nadomestnih delov. Če nadomestnih delov ni na voljo, vam lahko vaš HP-jev pooblaščeni ponudnik storitev ponudi več informacij. HP ne bo spreminjal oblike, ustreznosti ali namena tega HP-jevega izdelka strojne opreme, da bi ga usposobil za delovanje v državi, za katero ni bil namenjen. HP ne odgovarja za nobene obveznosti dajatev, ki bi lahko nastale pri prenosu izdelkov. Prenos izdelkov je morda podvržen vsem ustreznim izvoznim in uvoznim zakonom, ureditvam in nadzoru, ki jih določijo oblasti.

 

V državah oziroma regijah, kjer veljavna zakonodaja določa, da garancijske storitve uvoženih izdelkov zagotavlja lokalni uvoznik, oziroma kjer veljavna zakonodaja ne določa, da mora proizvajalec zagotoviti garancijske storitve, vse garancijske storitve HP-jevih izdelkov zagotavlja izključno uvoznik in ne HP, razen kadar je HP oziroma njegova lokalna povezana družba izrecno pooblastil lokalnega uvoznika za uvoz izdelkov in za predajo garancijskih storitev HP-ju.

 

Upravičeni ste do garancijske storitve strojne opreme v skladu z določbami in s pogoji tega dokumenta, če je vaš HP-jev izdelek strojne opreme znotraj garancijske dobe treba popraviti zaradi napake na materialih ali v izdelavi. HP bo, po svoji izbiri, popravil ali zamenjal kateri koli del ali izdelek strojne opreme, na katerem se v garancijski dobi na materialih ali v izvedbi pokaže napaka, če ga boste vi, končni uporabnik, še pred iztekom garancijske dobe obvestili o taki napaki. Razen če je drugače navedeno in v obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja, so lahko novi HP-jevi izdelki strojne opreme izdelani z novimi materiali ali novimi in rabljenimi materiali, katerih delovanje in zanesljivost sta enakovredna novim. V obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja, velja naslednje: (a) HP-jevi izdelki strojne opreme, dani v popravilo, so lahko, namesto da bi bili popravljeni, zamenjani z obnovljenimi HP-jevimi izdelki strojne opreme enake vrste; in (b) pri popravilu HP-jevih izdelkov strojne opreme so lahko uporabljeni obnovljeni deli. (c) zamenjani oziroma popravljeni HP-jevi izdelki strojne opreme bodo po delovanju in zanesljivosti enakovredni originalnim izdelkom, ki so bili umaknjeni. Če lokalna zakonodaja izrecno ne zahteva drugače, velja, da če se na takih zamenjanih ali popravljenih HP-jevih izdelkih strojne opreme oziroma delih pojavi napaka na materialih ali v izvedbi (1) v devetdesetih (90) dneh po popravilu in/ali zamenjavi ali (2) v času trajanja preostanka garancijske dobe HP-jevega izdelka strojne opreme, ki ga zamenjujejo oziroma v katerega so nameščene, HP zagotavlja, da bo take HP-jeve izdelke strojne opreme oziroma dele znova popravil oziroma zamenjal.

 

Vsi sestavni deli oziroma izdelki strojne opreme, odstranjeni na podlagi te HP-jeve omejene garancije, postanejo HP-jeva last, razen če veljavna lokalna zakonodaja določa drugače. V malo verjetnem primeru, da se na vašem HP-jevem izdelku strojne opreme okvare ponavljajo, oziroma da HP ne more popraviti ali zamenjati vašega HP-jevega izdelka strojne opreme, vam lahko HP po svoji presoji ponudi (a) nadomestno enoto po izboru HP-ja, ki je po delovanju enaka ali enakovredna vašemu HP-jevemu izdelku strojne opreme, ali (b) vam namesto zamenjave ponudi vračilo denarja ali dobropis v znesku nakupne cene oziroma plačanih najemnin (zmanjšanih za obresti). V obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja, je to vaša edina možnost pri obravnavi izdelkov z napako.

 

Določene države ne dovoljujejo zgornje izključitve oziroma omejitve, zato ta za vas morda ne velja v celoti.

 

Za spore na podlagi te HP-jeve omejene garancije ali spore v zvezi z vašim nakupom HP-jevih izdelkov strojne opreme, za katere velja ta HP-jeva omejena garancija (ne glede na to, ali temeljijo na pogodbi, civilnem deliktu, zakonu, goljufiji ali kateri koli drugi pravni teoriji), velja zakonodaja države, province ali teritorija, kjer trenutno prebivate, ne glede na kolizijska pravila take zakonodaje.

Izključitve

HP NE ZAGOTAVLJA, DA BO TA HP-JEV IZDELEK STROJNE OPREME DELOVAL BREZ PREKINITEV ALI NAPAK. HP NE ODGOVARJA ZA ŠKODO, KI JE POSLEDICA VAŠEGA NESPOŠTOVANJA NAVODIL GLEDE HP-JEVEGA IZDELKA STROJNE OPREME.

 

Ta HP-jeva omejena garancija ne velja za potrošni material, z izjemo HP-jevega potrošnega materiala za tiskanje in določenih baterij za polnjenje, ki so navedeni spodaj; prav tako ne velja za HP-jeve izdelke strojne opreme, s katerih je bila odstranjena serijska številka ali ki so bili poškodovani ali okvarjeni

 • kot posledica nesreče, napačne uporabe, politja tekočin, zlorabe, kontaminacije, neprimernega ali nezadostnega vzdrževanja ali umerjanja ali drugega zunanjega vzroka;
 • z delovanjem izven parametrov uporabe, določenih v uporabniški dokumentaciji, priloženi HP-jevemu izdelku strojne opreme;
 • s programsko opremo, z vmesniki, deli ali s potrošnim materialom, ki ga ni dobavil HP;
 • kot posledica neprimerne priprave mesta uporabe, vzdrževanja ali okoljskih razmer, ki ne ustrezajo HP-jevim specifikacijam mesta uporabe;
 • kot posledica virusa, okužbe, črva ali podobne zlonamerne kode, ki je ni uvedel HP;
 • kot posledica izgube ali poškodbe pri transportu;
 • kot posledica posegov ali servisa, ki jih ni opravil HP ali njegov pooblaščeni ponudnik storitev; ali
 • kot posledica neprimerne namestitve HP-jevih ali od HP-ja odobrenih delov, ki jih sme namestiti končni uporabnik, če so taki deli na voljo za vaš HP-jev izdelek strojne opreme v državi ali regiji servisiranja.

 

Za vsak HP-jev izdelek strojne opreme, za katerega se ugotovi, da je bila njegova frekvenca procesorja po dobavi HP-ja zvišana, ta omejena garancija ne velja, razen za poškodovane sestavne dele ali sestavne dele z napako, za katere se ugotovi, da poškodba ali napaka ni povezana z navijanjem.

 

HP ne odgovarja za nikakršne težave z interoperabilnostjo ali s kompatibilnostjo, ki nastanejo kot posledica

 • uporabe izdelkov, programske opreme ali možnosti, ki jih HP ne podpira;
 • uporabe konfiguracij, ki jih HP ne podpira; ali
 • namestitve delov, namenjenih za določen sistem, v sistem drugačne znamke ali modela.

 

DA BI SE ZAŠČITILI PRED MOREBITNIMI OKVARAMI, SPREMEMBAMI ALI MOREBITNO IZGUBO PODATKOV, PRIPOROČAMO, DA REDNO VARNOSTNO KOPIRATE PODATKE, SHRANJENE NA TRDEM DISKU ALI V DRUGIH SHRANJEVALNIH NAPRAVAH. PREDEN HP-JEV IZDELEK STROJNE OPREME ODDATE NA SERVIS, VARNOSTNO KOPIRAJTE PODATKE IN ODSTRANITE VSE ZAUPNE, LASTNIŠKE IN OSEBNE PODATKE.

V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, HP NE ODGOVARJA ZA ŠKODO ALI IZGUBO KAKRŠNIH KOLI PROGRAMOV, PODATKOV ALI IZMENLJIVIH SHRANJEVALNIH MEDIJEV. V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, HP NE ODGOVARJA ZA OBNOVO ALI PONOVNO NAMESTITEV NOBENIH PROGRAMOV ALI PODATKOV, RAZEN PROGRAMSKE OPREME, KI JO JE SAM NAMESTIL OB IZDELAVI HP-JEVEGA IZDELKA STROJNE OPREME, Z UPOŠTEVANJEM USTREZNIH POSODOBITEV. MED POPRAVILOM SE LAHKO IZGUBIJO PODATKI POMNILNIKA.

Izključitve, ki se nanašajo na določen izdelek

Baterije za polnjenje

Ta HP-jev izdelek strojne opreme morda vsebuje notranjo baterijo za polnjenje, ki ni dostopna uporabniku in jo mora zamenjati HP ali njegov pooblaščeni ponudnik storitev. Ta omejena garancija zajema tudi notranjo baterijo za polnjenje kot standardni sestavni del HP-jevega izdelka strojne opreme; če v tej HP-jevi omejeni garanciji ni drugače določeno, za tako baterijo velja enaka garancijska doba kot za izdelek.

 

Ta HP-jev izdelek strojne opreme morda vsebuje baterijo za polnjenje, ki jo uporabnik sme sam odstraniti in zamenjati. Če v tej HP-jevi omejeni garanciji ni drugače določeno, HP zagotavlja, da bo zagotovil nadomestno baterijo, če se na prvotni pojavi napaka na materialih ali v izdelavi v enem (1) letu od dneva nakupa HP-jevega izdelka strojne opreme, v katerega je taka baterija nameščena.

 

Kot to velja za vse baterije, se bo tudi največja zmogljivost baterije, nameščene v HP-jev izdelek strojne opreme, sčasoma in z uporabo zmanjševala, trajanje enega polnjenja baterije pa bo odvisno od modela izdelka, konfiguracije, naloženih aplikacij, lastnosti, uporabe, brezžične povezave in nastavitev porabe baterije. V skladu s tem zmanjšanje največje zmogljivosti baterije ali trajanje enega polnjenja ne predstavlja napake na materialih ali v izvedbi, zato ta HP-jeva omejena garancija ne krije sprememb v zmogljivosti baterije ali trajanju enega polnjenja. V obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja, garancija na baterijo velja le za napake na materialih ali v izdelavi, katerih posledica je okvara baterije, ki traja do izteka garancijske dobe baterije, kot je določena zgoraj, oziroma dokler število polnjenj baterije ne preseže vnaprej določenega števila, odvisno od tega, kaj je prej, razen če ta HP-jeva omejena garancija določa drugače. Morda boste morali opraviti HP-jev diagnostični preskus, ki bo preveril, ali je okvara vaše baterije krita z garancijo.

HP-jevi izdelki za tiskanje

Uporaba kartuše, ki ni HP-jeva, ali uporaba znova napolnjene kartuše ne vpliva na omejeno garancijo, ki jo HP daje končnemu uporabniku, pa tudi ne na katero koli HP-jevo pogodbo o podpori končnemu uporabniku, ki jo HP in končni uporabnik skleneta glede tiskalnika. Če pa se ugotovi, da je okvaro ali poškodbo tiskalnika oziroma tiskalne glave povzročila uporaba znova napolnjene kartuše ali kartuše tretjega proizvajalca, HP izstavi račun za popravilo take okvare ali poškodbe tiskalnika po običajnih cenah dela in materialov oziroma račun za zamenjavo tiskalne glave. Glede HP-jevih črnilnih kartuš in potrošnega materiala ter potrošnega materiala za tiskalnike HP LaserJet pa velja, da ta HP-jeva omejena garancija ne velja za izdelke, ki so bili (poleg ostalih izključitev, opisanih v tej HP-jevi omejeni garanciji) znova napolnjeni, obnovljeni, znova proizvedeni ali na kakršen koli način spremenjeni. Ta HP-jeva omejena garancija se nanaša na HP-jeve črnilne kartuše, tiskalne glave oziroma tiskalne kartuše HP LaserJet, če so uporabljene v ustreznih HP-jevih tiskalnih napravah oziroma v ustreznih tiskalnih napravah pooblaščenih proizvajalcev.

Izključno pravno sredstvo

V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, TI POGOJI IN DOLOČILA PREDSTAVLJAJO CELOTEN IN IZKLJUČEN SPORAZUM O GARANCIJI MED VAMI IN HP-JEM GLEDE HP-JEVEGA IZDELKA STROJNE OPREME, KI STE GA KUPILI OZIROMA NAJELI. V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, TE DOLOČBE NADOMEŠČAJO VSAKRŠNE PREDHODNE DOGOVORE, OGLASNA SPOROČILA ALI DRUGA ZAGOTOVILA (VKLJUČNO Z ZAGOTOVILI V HP-JEVIH PRIROČNIKIH ZA PRODAJO ALI NASVETI, KI JIH DA HP, HP-JEV ZASTOPNIK ALI ZAPOSLENI ALI KATERI KOLI ZASTOPNIK ALI ZAPOSLENI), KI STE JIH MORDA PREJELI V ZVEZI S SVOJIM NAKUPOM ALI NAJEMOM HP-JEVEGA IZDELKA STROJNE OPREME, RAZEN ČE JE V OBLIKI LOČENEGA PISNEGA SPORAZUMA S HP-JEM ALI Z NJEGOVIMI POOBLAŠČENIMI PRODAJALCI. Nobena sprememba pogojev te HP-jeve omejene garancije ni veljavna, če ni sprejeta v pisni obliki in je ne podpiše HP-jev pooblaščeni zastopnik.

Omejitev odgovornosti

Določene države ne dovoljujejo izključitev oziroma omejitev implicitnih zagotovil ali omejitev posebne, naključne ali posledične škode (navedeno spodaj), zato take izključitve oziroma omejitve za vas morda ne veljajo v celoti. NASLEDNJE OMEJITVE VELJAJO V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA. ČE VAM HP PO SVOJI PRESOJI PONUDI VRAČILO DENARJA OZIROMA PRAVICO DO NADOMESTNEGA IZDELKA, KI JO LAHKO UVELJAVITE NA HP.COM, JE ZGORNJA VIŠINA ODGOVORNOSTI HP-JA PO TEJ OMEJENI GARANCIJI IZRECNO OMEJENA NA ZNESEK, KI STE GA PLAČALI ZA HP-JEV IZDELEK STROJNE OPREME. V NOBENEM PRIMERU HP NE ODGOVARJA ZA NIKAKRŠNO ŠKODO, KI JO HP-JEV IZDELEK STROJNE OPREME POVZROČI, ALI ZA NEDELOVANJE HP-JEVEGA IZDELKA STROJNE OPREME, VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI, IZGUBO MOŽNOSTI UPORABE, IZGUBO PODATKOV ALI PROGRAMSKE OPREME ALI KAKRŠNIMI KOLI STROŠKI OBNOVE PROGRAMIRANJA ALI OBNOVE KATERIH KOLI PROGRAMOV ALI PODATKOV, SHRANJENIH V IZDELKU, ALI ZA POSEBNO, POSREDNO ŠKODO (ŠKODA ZARADI ZAUPANJA, REFLEKSNA ŠKODA), RAZEN V PRIMERU ZGORAJ. HP NE ODGOVARJA ZA ZAHTEVKE TRETJIH OSEB IN ZAHTEVKE, KI JIH V IMENU TRETJE OSEBE VLOŽITE VI. HP NE ODGOVARJA ZA NIKAKRŠNO ŠKODO, KI BI NASTALA KOT POSLEDICA HP-JEVEGA UPOŠTEVANJA SVOJIH OBVEZNOSTI PO LOKALNI ZAKONODAJI. TA OMEJITEV ODGOVORNOSTI VELJA NE GLEDE NA TO, ALI SE ZAHTEVEK VLAGA OZIROMA ODŠKODNINA ZAHTEVA NA PODLAGI TE OMEJENE GARANCIJE, KOT CIVILNI DELIKT (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO IN Z OBJEKTIVNO PRODAJALČEVO ODGOVORNOSTJO), POGODBENI ZAHTEVEK ALI KAKRŠEN KOLI DRUG ZAHTEVEK. TEJ OMEJITVI ODGOVORNOSTI SE NE MORE NIHČE ODPOVEDATI IN NIHČE JE NE MORE DOPOLNITI. TA OMEJITEV ODGOVORNOSTI VELJA TUDI, ČE STE HP ALI NJEGOVEGA POOBLAŠČENEGA ZASTOPNIKA OBVESTILI O MOŽNOSTI NASTANKA TAKE ŠKODE. TA OMEJITEV ODGOVORNOSTI PA NE VELJA ZA ZAHTEVKE V ZVEZI S TELESNIMI POŠKODBAMI.

 

TA HP-JEVA OMEJENA GARANCIJA VAM PODELJUJE DOLOČENE ZAKONSKE PRAVICE. MORDA IMATE TUDI DRUGE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO MED DRŽAVAMI. ČE ŽELITE NATANČNO UGOTOVITI, KATERE PRAVICE IMATE, VAM SVETUJEMO, DA PREVERITE USTREZNO ZAKONODAJO SVOJE DRŽAVE.

HP-jeva omejena garancija na dodatne možnosti in dodatno opremo

Določbe HP-jeve omejene garancije na dodatne možnosti in dodatno opremo znamke HP (v tej HP-jevi omejeni garanciji skupno imenovane "HP-jeva dodatna možnost") veljajo, kot so določene v HP-jevi omejeni garanciji, ki velja za določeno HP-jevo dodatno možnost in ki je priložena HP-jevemu izdelku strojne opreme. Če je vaša HP-jeva dodatna možnost nameščena v HP-jev izdelek strojne opreme, HP zagotavlja garancijske storitve bodisi za obdobje, določeno v garancijskih dokumentih (garancijska doba na HP-jevo dodatno možnost), priloženih HP-jevi dodatni možnosti, bodisi za celotno garancijsko dobo HP-jevega izdelka strojne opreme, v kateri je HP-jeva dodatna možnost nameščena, glede na to, katera doba je daljša, v nobenem primeru pa garancijska doba ne more preseči treh (3) let od dneva, ko ste HP-jevo dodatno možnost kupili. Garancijska doba na HP-jevo dodatno možnost prične teči z dnem nakupa pri HP-ju ali HP-jevem pooblaščenem prodajalcu. Datiran račun o prodaji oziroma dobavi, s katerega je razviden datum nakupa HP-jeve dodatne možnosti, je dan, ko prične teči vaša garancijska doba. Za več informacij preberite HP-jevo omejeno garancijo na dodatne možnosti. V obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja, so dodatne možnosti, ki jih ne zagotovi HP, na voljo, KAKRŠNE SO. Vendar pa vam lahko drugi proizvajalci in dobavitelji neposredno podelijo svoje garancije.

Zasloni

Digitalni obvestilni zaslon

Ta omejena garancija ne krije storitve odstranitve oziroma ponovne namestitve stenskega ali po meri nameščenega digitalnega obvestilnega zaslona. Ta omejena garancija ne krije škode, ki bi nastala kot posledica stenske namestitve ali druge namestitve po meri oziroma odstranitve zaslona. HP priporoča, da za stensko ali drugo namestitev po meri oziroma odstranitev zaslona uporabite storitve usposobljenega ponudnika takih storitev. Če HP ugotovi, da težave z digitalnim obvestilnim zaslonom ni mogoče rešiti na oddaljeni način, bo nadomestni izdelek poslal neposredno stranki. HP nosi vse stroške pošiljanja in zavarovanja, ki nastanejo z uporabo storitev pomoči kurirja pri pakiranju in varni vrnitvi enote HP-ju. Če stranka okvarjene enote ne vrne, ji HP lahko izda račun za nadomestni izdelek.

Monitorji

Vsi modeli monitorjev niso primerni za predvajanje statičnih, negibljivih ali fiksnih slik. Statične slike lahko povzročijo škodo zaradi zadrževanja slike, ki se lahko kaže kot madež ali vodni žig na zaslonu. Ta HP-jeva omejena garancija ne krije monitorjev, ki se uporabljajo za prikazovanje statičnih, negibljivih ali fiksnih slik daljše obdobje ali 24 ur na dan, katerih posledica je škoda zaradi zadrževanja slike. Da bi se izognili škodi zaradi zadrževanja slike, izklopite monitor, kadar ni v uporabi, oziroma prilagodite nastavitve napajanja, če vaš sistem to dopušča, da se zaslon izklopi, kadar sistem miruje.

Skupna garancija na paket večpredstavnostnega monitorja in osebnega računalnika

Če ste večpredstavnostni monitor kupili hkrati z osebnim računalnikom kot del paketa (kupljena na eno samo inventarno številko), je garancijska doba na večpredstavnostni monitor, v obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja, enaka garancijski dobi na osebni računalnik. Za več informacij preberite garancijsko izjavo za osebni računalnik.

Odgovornosti stranke

Da bi se izognili tveganju nastanka stroškov zaradi težav, ki jih ne krije vaša HP-jeva omejena garancija (težav, ki niso posledica napak na materialih ali v izdelavi HP-jevih izdelkov strojne opreme), vas bosta HP oziroma njegov pooblaščeni ponudnik storitev prosila za pomoč pri naslednjem:

 

 • Da v garancijskem zahtevku navedete resnične, točne in popolne podatke.
 • Da izdelkom zagotovite okolje, ki izpolnjuje HP-jeve zahteve, vključno z zaščito pred korozijo, onesnaženjem in izlivi. Na primer, da bi zadostili HP-jevim zahtevam glede korozije, okolje ne sme povzročati več kot 300 angstromov korozije na mesec na srebru in bakru.1
 • Preverite konfiguracije, naložite najnovejšo vdelano programsko opremo, namestite popravke programske opreme in zaženite HP-jevo diagnostiko in pripomočke.
 • Izvedite začasne postopke oziroma alternativne rešitve, ki jih nudi HP, medtem ko ta išče trajne rešitve.
 • Kadar je mogoče, uporabite HP-jeve rešitve oddaljene podpore. HP toplo priporoča, da uporabite njegove podporne tehnologije, kjer je to mogoče. Če ne boste izkoristili možnosti oddaljene podpore, ki so na voljo, lahko taka odločitev povzroči dodatne stroške zaradi povečanih zahtev po virih podpore.
 • Sodelujte s HP-jem pri iskanju rešitve težave tako, da uporabite spletni klepet, elektronsko pošto ali telefon. To bo morda vključevalo opravljanje rutinskih diagnostičnih postopkov, nameščanje dodatnih posodobitev oziroma popravkov programske opreme, odstranitev možnosti drugih ponudnikov in/ali nadomeščanje možnosti.
 • HP priporoča, da redno varnostno kopirate datoteke, podatke in programe, shranjene na trdem disku ali v drugih shranjevalnih napravah, da bi se tako zaščitili pred morebitnimi okvarami, spremembami ali izgubami. Preden HP-jev izdelek strojne opreme oddate v popravilo ali zahtevate garancijsko podporo, varnostno kopirajte svoje datoteke, podatke in programe ter odstranite vse zaupne, lastniške ali osebne podatke.
 • Odstranite vse zunanje možnosti in dodatno opremo, ki bi se med popravilom ali zamenjavo lahko izgubila.
 • Opravite dodatne naloge, kot so določene za vsako vrsto garancijskih storitev spodaj, in vsa ostala dejanja, ki jih HP lahko upravičeno zahteva od vas s ciljem kar najučinkovitejše garancijske podpore.
 • Garancijske storitve za tiskalne kartuše HP LaserJet uveljavljate tako, da izdelek vrnete na kraj nakupa s pisnim opisom težave in vzorci natisov ali se obrnete na HP-jevo podporo strankam.

* HP-jeve zahteve temeljijo na zahtevah ISA G1 (blage), kot so opisane v dokumentu ISA-71.04-1985 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminants (Okoljski pogoji meritev postopkov in kontrolnih sistemov: onesnaževalci, ki se prenašajo po zraku). Ta standard združenja ISA je na voljo na http://www.isa.org. Če so izdelki v uporabi v okoljih, ki ustrezajo standardu ISA G1 (blago), korozija ne bi smela vplivati na zanesljivost opreme.

Vrste garancijskih storitev na strojno opremo

Vrste garancijskih podpornih storitev, ki morda veljajo za HP-jev izdelek strojne opreme, ki ste ga kupili, so opisane spodaj. Vse storitve morda ne bodo na voljo v vseh državah oziroma regijah. V OBSEGU, V KATEREM SO NASLEDNJE GARANCIJSKE STORITVE IN DOLOČBE ALI KATERI KOLI NJIHOV DEL V NESKLADJU Z LOKALNO ZAKONODAJO, SE ŠTEJE, DA SO GARANCIJSKE STORITVE IN DOLOČBE OZIROMA NJIHOV USTREZEN DEL PRIREJENI TAKO, DA SO V SKLADU Z LOKALNO ZAKONODAJO.

Garancijske storitve za dele, ki jih stranka lahko popravi sama

HP-jevi izdelki strojne opreme vsebujejo veliko delov, ki jih stranka lahko popravi sama, kar omogoča hitro popravilo in večjo prilagodljivost pri zamenjavi okvarjenih delov. Če HP pri odkrivanju napak ugotovi, da je popravilo mogoče opraviti z uporabo dela, ki ga stranka lahko popravi sama, vam bo ta del poslal, da ga zamenjate sami. Obstajata dve kategoriji delov, ki jih lahko stranka popravi sama:

 • Deli, ki jih je stranka dolžna popraviti sama – če od HP-ja oziroma njegovega pooblaščenega ponudnika storitev zahtevate, da zamenja take dele, vam bo zaračunal potne stroške in delo za izvedbo take storitve.
 • Deli, ki jih stranka lahko popravi sama, če želi – taki deli so namenjeni tudi temu, da jih stranka popravi sama. Če pa želite, da jih zamenja HP oziroma njegov pooblaščeni ponudnik storitev, pri tem morda ne boste imeli dodatnih stroškov, odvisno od vrste garancijske storitve, ki velja za vaš HP-jev izdelek strojne opreme.

 

Zavezani ste sodelovati s HP-jem oziroma njegovim pooblaščenim ponudnikom storitev pri iskanju rešitve težave tako, da uporabite spletni klepet, elektronsko pošto ali telefon. To bo morda vključevalo opravljanje rutinskih diagnostičnih postopkov, nameščanje posodobitev oziroma popravkov programske opreme, odstranitev možnosti drugih ponudnikov in/ali nadomeščanje možnosti. Če potrebujete pomoč, stopite v stik s HP-jevo tehnično podporo, kjer vam bodo nudili pomoč preko spletnega klepeta, elektronske pošte ali telefona. Če je okvarjeni del treba vrniti HP-ju, obvestilo o tem dobite priloženo nadomestnemu delu, ki ga lahko stranka popravi sama; obvestilo velja, če le veljavna lokalna zakonodaja ne določa drugače. V primeru, da morate okvarjeni del vrniti HP-ju, ga morate poslati v določenem roku, običajno v petih (5) do petnajstih (15) delovnih dneh. Okvarjenemu delu v priloženo embalažo priložite povezano dokumentacijo. Če okvarjenega dela ne vrnete, vam HP lahko izda račun za nadomestni izdelek. V primeru delov, ki jih stranka lahko popravi sama, bo HP plačal vse stroške pošiljanja nadomestnega dela in vračila okvarjenega dela ter določil transportno podjetje, ki bo to izvršilo. Klasifikacija delov, ki jih stranka lahko popravi sama, se lahko razlikuje glede na državo oziroma regijo.

Napredna garancijska storitev za zamenjavo enote

Vaša HP-jeva omejena garancija morda vključuje napredno garancijsko storitev za zamenjavo enote. Na podlagi določb napredne garancijske storitve za zamenjavo enote bo HP poslal nadomestno enoto neposredno na vaš naslov, če se izkaže, da je HP-jev izdelek strojne opreme, ki ste ga kupili, okvarjen. Po prejemu nadomestne enote boste morda morali okvarjeni HP-jev izdelek strojne opreme v določenem roku (običajno v petih (5) do petnajstih (15) dneh) vrniti HP-ju v embalaži, ki bo priložena nadomestni enoti. HP nosi stroške pošiljanja in zavarovanja, ki nastanejo z vračilom okvarjenega HP-jevega izdelka strojne opreme HP-ju. Če okvarjenega HP-jevega izdelka strojne opreme ne vrnete, vam HP lahko izda račun za nadomestno enoto. HP zagotavlja napredno garancijsko storitev za zamenjavo enote v rednem delovnem času. Redni delovni čas je običajno od 8. do 17. ure od ponedeljka do petka, vendar je glede na lokalne poslovne navade lahko tudi drugačen. Odzivni čas je lahko drugačen, nastanejo pa lahko tudi dodatni stroški, odvisno od logističnih ovir in oddaljenosti od najbližjega HP-jevega servisa oziroma HP-jevega pooblaščenega ponudnika storitev.

 

Telefonske številke in v določenih primerih tudi zemljevide do najbližjega HP-jevega servisa ali HP-jevega pooblaščenega ponudnika storitev najdete na HP-jevi spletni strani http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html.

Garancijska storitev prevzema in vračila

Vaša HP-jeva omejena garancija morda vključuje garancijsko storitev prevzema in vračila. Na podlagi določb garancijske storitve prevzema in vračila bo HP pri vas prevzel okvarjen HP-jev izdelek strojne opreme, ga popravil in vam ga vrnil na vašo lokacijo. HP pri tem krije vse stroške popravila, logistike in zavarovanja, ki nastanejo z uporabo te storitve.

Garancijska storitev, ki zahteva prinos

V obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja, vaša HP-jeva omejena garancija morda vključuje garancijsko storitev, ki zahteva prinos. Na podlagi določb garancijske storitve, ki zahteva prinos, boste morali svoj HP-jev izdelek strojne opreme dostaviti HP-jevemu pooblaščenemu servisu v garancijsko popravilo. Sami morate vnaprej plačati stroške transporta, davkov ali dajatev, povezanih s transportom HP-jevega izdelka strojne opreme na servis in nazaj. Vaša obveznost je zavarovati HP-jev izdelek strojne opreme, ki je dostavljen ali vrnjen na pooblaščeni HP-jev servis, in sami prevzemate tveganje izgube med transportom.

Garancijska storitev, ki zahteva pošiljanje

V obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja, vaša HP-jeva omejena garancija morda vključuje garancijsko storitev, ki zahteva pošiljanje. Na podlagi določb garancijske storitve, ki zahteva pošiljanje, boste morali svoj HP-jev izdelek strojne opreme poslati HP-jevemu pooblaščenemu servisu v garancijsko popravilo. Sami morate vnaprej plačati stroške transporta, davkov ali dajatev, povezanih s transportom HP-jevega izdelka strojne opreme na servis. Vaša obveznost je zavarovati HP-jev izdelek strojne opreme, ki ga pošiljate, in sami prevzemate tveganje izgube med transportom. HP vam bo popravljen izdelek strojne opreme vrnil in pri tem prevzel vse stroške logistike in zavarovanja.

Garancijska storitev pošiljanja in vračila

V obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja, vaša HP-jeva omejena garancija morda vključuje garancijsko storitev pošiljanja in vračila. Na podlagi določb storitve pošiljanja in vračila vam bo HP na svoje stroške poslal embalažo, s katero boste svoj HP-jev izdelek strojne opreme lahko poslali HP-ju na servis. Sami nosite prevozne stroške in stroške zavarovanja pošiljanja HP-jevega izdelka strojne opreme HP-ju. S HP-jem se lahko dogovorite za plačilo stroškov, povezanih z vračilom izdelka. Za več informacij pokličite 1-800-474-6836 (800-HP-invent) v Združenih državah Amerike, kjer boste izvedeli več o cenah in navodilih, ali obiščite spletno stran http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html, kjer boste našli telefonske številke HP-jeve podpore v drugih državah. Lahko pa izberete tudi svojega kurirja in plačate stroške pošiljanja. Če izberete svojega kurirja, je vaša obveznost zavarovati vsak HP-jev izdelek strojne opreme, ki ga pošiljate na servis, prevzamete pa tudi tveganje izgube ali škode med transportom. HP bo HP-jev izdelek strojne opreme popravil in vam ga vrnil. HP nosi vse stroške popravila in povratnega pošiljanja popravljenega HP-jevega izdelka strojne opreme.

Garancijska storitev z obiskom

Vaša HP-jeva omejena garancija morda vključuje garancijsko storitev z obiskom. Na podlagi določb storitve z obiskom lahko HP po lastni presoji odloči, ali lahko okvaro HP-jevega izdelka strojne opreme popravi

 

 • oddaljeno,
 • z uporabo dela, ki ga lahko popravi stranka, ali
 • z obiskom kraja, kjer se nahaja okvarjeni HP-jev izdelek strojne opreme.

 

Če HP odloči, da je za popravilo okvare potreben obisk serviserja na kraju, kjer se nahaja izdelek, bo obisk organiziran v rednem delovnem času, razen če je za HP-jev izdelek strojne opreme, ki ste ga kupili, določeno drugače. Redni delovni čas je običajno od 8. do 17. ure od ponedeljka do petka, vendar je glede na lokalne poslovne navade lahko tudi drugačen. Odzivni čas je lahko drugačen, nastanejo pa lahko tudi dodatni stroški, odvisno od ovir na poti in oddaljenosti od najbližjega HP-jevega servisa oziroma HP-jevega pooblaščenega ponudnika storitev. Telefonske številke in v določenih primerih tudi zemljevide do najbližjega HP-jevega servisa ali HP-jevega pooblaščenega ponudnika storitev najdete na HP-jevi spletni strani < http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html. Če želite storitev z obiskom, morate

 • v času, ko HP opravlja garancijske storitve pri vas, zagotoviti prisotnost pooblaščenega predstavnika;
 • obvestiti HP, če se HP-jev izdelek strojne opreme uporablja v okolju, kjer obstaja tveganje za zdravje in varnost HP-jevih zaposlenih oziroma podizvajalcev;
 • upoštevati HP-jeve razumne varnostne zahteve, omogočiti HP-ju zadosten, prost in varen dostop do in uporabo vseh prostorov, podatkov in sistemov, za katere HP meni, da do njih potrebuje dostop, da zagotovi pravočasno podporo;
 • poskrbeti, da so vse proizvajalčeve oznake (na primer serijske številke) na svojem mestu, dostopne in čitljive;
 • vzdrževati tako okolje, ki ustreza specifikacijam izdelka in podprtim konfiguracijam.

Garancijska storitev z zamenjavo

Vaša HP-jeva omejena garancija morda vključuje garancijsko storitev z zamenjavo. Na podlagi določb garancijske storitve z zamenjavo bo HP prevzel okvarjeno enoto na vaši lokaciji in s seboj prinesel nadomestno enoto, enakovredno novi. HP pri tem krije vse stroške popravila, logistike in zavarovanja, ki nastanejo z uporabo te storitve.

Odzivni čas

Odzivni čas temelji na običajnih delovnih dnevih in delovnem času v kraju, kjer je storitev zahtevana. Če ni drugače določeno, se odzivni čas meri od trenutka, ko končni uporabnik pokliče, do trenutka, ko se HP bodisi z uporabnikom dogovori za določen čas, ko bo podpora izvedena, bodisi prične izvajati podporo oziroma oddaljeno diagnostiko. Prizadevamo si, da je odzivni čas, tudi pri garancijski storitvi naslednji delovni dan, če je na voljo, komercialno smotrn. V določenih državah in zaradi določenih ovir dobavitelja lahko odzivni čas odstopa od navedenega. Če je vaša lokacija izven običajnega območja nudenja servisnih storitev, je odzivni čas lahko daljši ali pa se zahteva doplačilo. Za podatke o odzivnem času na svojem območju se obrnite na HP-jevega pooblaščenega prodajalca ali HP-jevega pooblaščenega ponudnika storitev.

Nadgradnja storitev

HP nudi več vrst dodatne podpore in storitev za vaš HP-jev izdelek strojne opreme, ki jih lahko kupite lokalno. Vendar pa določena vrsta podpore in sorodni izdelki morda niso na voljo v vseh državah. Za več informacij o možnostih nadgradnje storitev in cenah uporabite orodje za iskanje storitev HP Care Pack na spletnem naslovu http://www.hp.com/go/lookuptool/

Priložena programska oprema

HP-jeve edine obveznosti, povezane s programsko opremo, ki jo distribuira pod blagovno znamko HP oziroma ki je priložena HP-jevemu izdelku strojne opreme, so določene v ustrezni licenčni pogodbi za končnega uporabnika ali priloženi licenčni pogodbi programa. Če se v devetdesetih (90) dneh po nakupu izkaže, da ima izmenljivi medij, na katerem HP distribuira programsko opremo, napako v materialu ali izdelavi, je edina garancijska storitev, ki vam je na voljo (v obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja), vrnitev izmenljivega medija HP-ju, ki vam bo poslal nadomestnega. Vaša odgovornost je, da se obrnete na druge proizvajalce ali dobavitelje za njihovo garancijsko podporo.

Brezplačna omejena tehnična podpora

HP nudi brezplačno omejeno tehnično podporo za vaš HP-jev izdelek strojne opreme, HP-jevo programsko opremo, HP-jevo prednameščeno programsko opremo drugih proizvajalcev in programsko opremo drugih proizvajalcev, kupljeno pri HP-ju, vključno s podporo začetni namestitvi, na več načinov, vključno z elektronskimi mediji in telefonom, v roku devetdesetih (90) dni od datuma nakupa. V razdelku "Stik s HP-jem" najdete seznam spletnih virov in informacije o telefonski podpori. Kakršne koli izjeme od te določbe so navedene v vaši licenčni pogodbi za končnega uporabnika (EULA).

 

Podpora vključuje pomoč pri naslednjem:

 • nudenje odgovorov na vaša vprašanja o namestitvi (predpogoji, prvi koraki in osnovne informacije o izvedbi);
 • nastavitev in konfiguracija strojne opreme in možnosti, priloženih HP-jevim izdelkom strojne opreme ali kupljenih z njim, kot na primer osnovne informacije o izvedbi in prvi koraki (izvzete so optimizacija sistema, prilagoditve in konfiguracija omrežja);
 • razlaga sporočil o sistemskih napakah;
 • prepoznavanje sistemskih težav in težav z uporabo programske opreme; ter
 • nudenje informacij o paketih HP Care Pack in posodobitev programske opreme, priložene HP-jevim izdelkom strojne opreme oziroma kupljene z njimi.

 

Podpora NE vključuje pomoči pri naslednjem:

 • ustvarjanje ali diagnosticiranje programov, ki jih ustvari uporabnik sam, oziroma izvornih kod;
 • nameščanje ločeno kupljene programske opreme drugih proizvajalcev; in
 • optimizacija sistema, prilagoditve in konfiguracija omrežja.

Prosta programska oprema ter odprtokodni operacijski sistemi in aplikacije

HP ne nudi tehnične podpore za programsko opremo, ki jo pod licenco GPL ponujajo tretje osebe (prosta in odprtokodna programska oprema), vključno z operacijskimi sistemi in aplikacijami. Tehnično podporo za prosto in odprtokodno programsko opremo, priloženo HP-jevim izdelkom strojne opreme, nudi prodajalec take programske opreme. Če želite kontaktne informacije o podpori, si oglejte pomoč v operacijskem sistemu ali aplikaciji proste oziroma odprtokodne programske opreme, priloženo dokumentacijo ali drugo izjavo o podpori za aplikacijo, priloženo svojemu HP-jevemu izdelku strojne opreme.

Preverjanje upravičenosti do garancije in podpore

Upravičenost do garancije lahko preverite tako, da na spletni strani http://www.hp.com/go/warrantycheck vnesete številko modela svojega izdelka in njegovo serijsko številko.

 

Registracijo storitev HP Care Pack lahko preverite v orodju Care Pack Central na http://www.hp.com/go/cpc

Stik s HP-jem

Če se v garancijski dobi izkaže, da ima vaš HP-jev izdelek strojne opreme okvaro v materialu ali izdelavi in predlogi v dokumentaciji o izdelku ne dajo rezultatov, lahko podporo prejmete na enega od naslednjih načinov:

 • poiščite dodatno podporo in informacije o odpravljanju težav oziroma posodobljeno programsko opremo in gonilnike na spletni strani HP-jeve podpore http://www.hp.com/support
 • z uporabo spletne strani http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html poiščite in stopite v stik s svojim najbližjim ponudnikom HP-jeve podpore
 • obrnite se na svojega HP-jevega pooblaščenega prodajalca oziroma HP-jevega pooblaščenega ponudnika storitev. Preden pokličete HP ali njegovega pooblaščenega ponudnika storitev, pripravite naslednje podatke:
  1. serijsko številko izdelka, ime modela in številko modela izdelka
  2. ustrezna sporočila o napakah
  3. dodatne možnosti
  4. operacijski sistem
  5. strojna ali programska oprema drugih proizvajalcev
  6. podrobna vprašanja

Pogoji, ki se nanašajo na določene države

Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett - Packard d.o.o.,Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi potrošniške kupoprodajne pogodbe izhajajo iz dveletnega jamčevanja prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Pravno jamstvo za kupcawww.hp.com/go/eu-legal ali pa obiščite Evropski potrošniški centrihttp://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z dvoletnim zakonskim jamčevalnim rokom..

© Copyright 2014 – 2015 Hewlett-Packard Development Company, LP

 

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so opisana v garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja nikakršnega dodatnega jamstva. HP ne odgovarja za tehnične ali uredniške napake ali izpuste v tem dokumentu.

 

Prva izdaja: februar 2014

764442-001

Back to top