Vad är HP:s bindande företagsregler (BCR, Binding Corporate Rules)

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

Bindande företagsregler

 

HP:s bindande företagsregler är ett ramverk för integritetsefterlevnad som utgörs av ett bindande avtal, verksamhetsprocesser, policyer, utbildning och riktlinjer som har godkänts av dataskyddsmyndigheten i de flesta EU-länder. Genom ett sådant godkännande kan HP överföra personuppgifter om sina anställda och kunder i Europa till andra medlemmar (”HP personuppgifter”) i HP:s globala företagsgrupp i enlighet med EU:s dataskyddslag..

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

För att se den fullständiga beskrivningen av HP:s bindande företagsregler klickar du här

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

HP:s bindande företagsregler ingår i HP:s fortlöpande åtagande för personuppgiftsskydd och ansvarsskyldighet för eventuella misstag eller felaktig hantering avseende personuppgifter. Om du önskar ytterligare information om HP:s bindande företagsregler eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta HP:s integritetsavdelning via länken för integritetsåterkoppling nedan. Kontakta HP:s integritetsavdelning.

Kontaktformulär för frågor avseende skydd av personuppgifter

Relaterade länkar:

HPs integritetspolicy

Hitta den här sidan på andra språk