Stwierdzenia dotyczące rozwiązań HP Security do drukowania i skanowania w przedsiębiorstwach

Niniejsza strona internetowa zawiera odniesienia do dokumentów potwierdzających stwierdzenia dotyczące produktów i usług HP. Podsumowanie oświadczeń i uzasadnienie znajduje się w plikach PDF, do których łącza znajdują na dole tej strony.

„Najbezpieczniejsze drukowanie oferowane przez HP” lub „najbardziej odporne drukarki”

Stwierdzenia „najbezpieczniejsze drukowanie oferowane przez HP” lub „najbardziej odporne drukarki” dotyczą najbardziej zaawansowanych wbudowanych zabezpieczeń HP, które są dostępne w urządzeniach HP Enterprise i HP Managed z oprogramowaniem sprzętowym HP FutureSmart w wersji 4.5 lub nowszej. Stwierdzenie oparto na przeprowadzonym przez HP przeglądzie opublikowanych w 2021 r. danych o cechach konkurencyjnych drukarek tej samej klasy. Tylko HP oferuje połączenie funkcji zabezpieczających, które wykrywają i powstrzymują ataki w czasie rzeczywistym oraz przywracają sprawność, dzięki funkcji rozruchu z samonaprawą, zgodnie z wytycznymi NIST SP 800-193 dotyczącymi odporności cybernetycznej urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz łącze poniżej.

 

„Najbardziej kompleksowe zabezpieczenia druku oferowane przez HP” lub „najmocniejsze w branży zabezpieczenia druku”

Stwierdzenia „najbardziej kompleksowe zabezpieczenia druku oferowane przez HP” lub „najmocniejsze w branży zabezpieczenia druku” dotyczą możliwości zabezpieczania urządzeń, danych i dokumentów opracowanych przez wiodących dostawców usług zarządzania drukiem. Na podstawie przygotowanego przez HP przeglądu publicznie dostępnych informacji, dotyczących ofert umów w zakresie poziomu usług, usług zabezpieczeń, bezpieczeństwa i oprogramowania do zarządzania oraz funkcji wbudowanych zabezpieczeń konkurencyjnych drukarek tej samej klasy (za 2019 rok). Dowiedz się więcej lub wybierz łącze poniżej.

 

„Najbezpieczniejsze skanowanie oferowane przez HP”

Stwierdzenie „najbezpieczniejsze skanowanie oferowane przez HP” oparto na przeprowadzonym przez HP przeglądzie opublikowanych w roku 2017 danych o funkcjach zabezpieczeń konkurencyjnych skanerów tej samej klasy dla przedsiębiorstw. HP oferuje zestaw funkcji zabezpieczeń, które mogą monitorować, wykrywać i automatycznie powstrzymać ataki, a następnie skontrolować integralność oprogramowania po ponownym uruchomieniu.

 

Dodatkowe stwierdzenia marketingowe i uzasadnienia

Drukarki klasy HP Enterprise: Najbezpieczniejsze drukarki oferowane przez HP

Pobierz

Drukarki klasy HP PageWide Pro: Najlepsze zabezpieczenia w tej klasie urządzeń

Pobierz

Skanery klasy HP Enterprise: Najbezpieczniejsze skanowanie oferowane przez HP

Pobierz

Matryca zabezpieczeń urządzeń drukujących HP Office

Pobierz