HP privatumo pareiškimas

HP supranta, kad privatumas yra pagrindinė žmogaus teisė, ir pripažįsta privatumo, saugumo ir duomenų apsaugos svarbą mūsų klientams ir partneriams visame pasaulyje. Kaip pasaulinė organizacija, kurios juridinių asmenų, verslo, vadybos struktūrų ir techninių sistemų veikla vykdoma tarptautiniu mastu, stengiamės apsaugoti žmones geriau, nei to reikalaujama pagal įstatymus, ir taikyti nuoseklią griežtą politiką bei procedūras.

 

Šiame privatumo pareiškime pateikiama informacija apie su privatumu susijusius mūsų veiksmus, alternatyvas, kurias galite pasirinkti, bei teises, kuriomis galite pasinaudoti dėl savo asmeninių duomenų, įskaitant informaciją, kuri gali būti renkama iš jūsų veiklos internete, naudojimosi prietaisas ir bendravimo su HP atjungties būsenoje, pvz., kai bendraujate su mūsų klientų aptarnavimo skyriaus atstovais. Šis privatumo pareiškimas taikomas visoms HP įmonėms ir HP bei jos dukterinėms įmonėms priklausančioms interneto svetainėms, sritims, paslaugoms (įskaitant prietaiso valdymą), programoms, prenumeratoms (pvz., „Instant Ink“) ir produktams (bendrai vadinamos HP paslaugomis).

 

Šis Paziņojums par privātumu neattiecas uz personas datiem, kuru apstrādi pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros mēs veicam savu korporatīvo klientu vārdā. Līgums, ko esam noslēguši ar saviem korporatīvajiem klientiem, regulē to, kā mēs šādā gadījumā apstrādājam jūsu personas datus. Ja esat kāda HP korporatīvā klienta klients, darbinieks vai darbuzņēmējs un jums ir jautājumi saistībā ar saviem personas datiem, mēs iesakām jums vispirms sazināties ar HP korporatīvo klientu, un nepieciešamības gadījumā mēs tam sniegsim palīdzību, atbildot uz jūsu jautājumiem. .

Mūsų privatumo principai

Turime atskaitomybe grįstą programą ir laikomės toliau nurodytų principų, pagrįstų tarptautinėmis privatumo ir duomenų apsaugos sistemomis bei principais.

TEISĖTUMAS, SĄŽININGUMAS IR SKAIDRUMAS

TEISĖTUMAS, SĄŽININGUMAS IR SKAIDRUMAS

 

Asmeninius duomenis apdorojame laikydamiesi įstatymų, skaidriai ir sąžiningai. Duomenis apdorojame: 1) gavę jūsų leidimą; 2) siekdami įvykdyti įsipareigojimus jums; 3) teisėtais verslo vykdymo tikslais ir kad galėtume skatinti inovacijas bei sklandžiai teikti paslaugas klientams; arba 4) kitais įstatymams neprieštaraujančiais tikslais.

PRANEŠIMAS APIE DUOMENŲ NAUDOJIMĄ IR JŪSŲ PASIRINKIMAS

PRANEŠIMAS APIE DUOMENŲ NAUDOJIMĄ IR JŪSŲ PASIRINKIMAS

 

Skaidriai naudojame duomenis ir aiškiai jus informuojame, kokie asmeniniai duomenys yra renkami bei kodėl jie renkami ir apdorojami, bei leidžiame jums rinktis, ar norite suteikti informaciją. Nenaudosime asmeninių duomenų tikslais, kurie neatitinka šių principų, privatumo pareiškimo ar konkrečių pranešimų, susietų su HP paslaugomis.

PRIEIGA PRIE DUOMENŲ

PRIEIGA PRIE DUOMENŲ

 

Leisime jums pasiekti asmeninius duomenis, kuriais pasidalijote su mumis, ir juos peržiūrėti, taisyti, tikslinti arba pašalinti.

DUOMENŲ VIENTISUMAS IR RIBOTA NAUDOJIMO PASKIRTIS

DUOMENŲ VIENTISUMAS IR RIBOTA NAUDOJIMO PASKIRTIS

 

Asmeninius duomenis naudojame tik tikslais, nurodomais, kai duomenys renkami, arba kitais tikslais, kurie neprieštarauja įstatymams. Mes imamės pagrįstų veiksmų, kad užtikrintumėme asmeninių duomenų tikslumą, išsamumą ir tai, kad jie būtų galiojantys; mes renkame tik svarbius duomenis ir tik tokius, kokie reikalingi tikslams, dėl kurių jie yra renkami. Mes saugosime asmeninius duomenis ne ilgiau, nei būtina tikslams, dėl kurių jie surinkti, ir tada mes juos saugiai pašalinsime arba sunaikinsime.

DUOMENŲ SAUGA

DUOMENŲ SAUGA

 

Siekdami užkirsti kelią neteisėtam duomenų naudojimui ar atskleidimui, vykdome griežtą informacijos saugumo kontrolę ir siūlome vienus geriausių rinkoje duomenų apsaugos produktus bei sprendimus.

ATSKAITOMYBĖ PERDUODANT DUOMENIS KITIEMS

ATSKAITOMYBĖ PERDUODANT DUOMENIS KITIEMS

 

Prisiimame atsakomybę už asmeninius duomenis, perduodamus kitiems HP subjektams arba trečiosioms šalims. Asmeniniai duomenys bus perduodami trečiosioms šalims, tik jei jos pagal sutartį įsipareigos taip pat juos saugoti.

ATGRĘŽTINIS REIKALAVIMAS, PERŽIŪRA IR VYKDYMAS

ATGRĘŽTINIS REIKALAVIMAS, PERŽIŪRA IR VYKDYMAS

 

Stengsimės išspręsti visus jums rūpimus klausimus dėl asmeninių duomenų. Savanoriškai dalyvaujame keliose tarptautinėse privatumo apsaugos programose, pagal kurias asmenims suteikiama atgręžtinio reikalavimo teisė, jei jie mano, kad HP pažeidė jų teises.

Tarptautiniai duomenų perdavimai

Kadangi mūsų įmonė veikia visame pasaulyje, gali būti, kad jūsų pateikta informacija bus perduota įvairiose pasaulio vietose veikiantiems HP subjektams arba bus jų pasiekta laikantis šio privatumo pareiškimo ir toliau nurodytų tarptautinių privatumo apsaugos programų reikalavimų.

 

ES ir JAV „PRIVATUMO SKYDAS“

 

Nors nuo 2020 m. liepos 16 d. duomenys nebuvo naudojami, HP vis dar laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ pagrindų, kuriuos nustatė JAV Komercijos departamentas ir kurie taikomi renkant, naudojant bei saugant asmeninius duomenis Europos Sąjungos šalyse narėse. HP patvirtino, kad laikosi „privatumo skydo“ principų dėl pranešimų, pasirinkimo, atskaitomybės perduodant duomenis kitiems, saugumo, duomenų vientisumo bei ribotos paskirties, prieigos ir atgręžtinio reikalavimo bei vykdymo ir atsakomybės. Jei ši privatumo politika prieštarauja „privatumo skydo“ principams, pirmenybė teikiama „privatumo skydui“. Norėdami sužinoti daugiau apie „privatumo skydo“ programą („Privacy Shield“) ir peržiūrėti mūsų sertifikato puslapį, apsilankykite adresu www.privacyshield.govne HP svetainė.

 

Laikydamasi ES ir JAV „privatumo skydo“ principų, HP įsipareigoja spręsti skundus dėl privatumo ir renkamos arba naudojamos asmeninės informacijos. Klausimų arba skundų dėl šios privatumo politikos turintys Europos Sąjungos gyventojai pirmiausia turėtų kreiptis į HP PRIVATUMO REIKALŲ TARNYBĄ

 

HP taip pat įsipareigojo perduoti neišspręstus skundus, susijusius su ES ir JAV „privatumo skydu“, BBB EU PRIVACY SHIELD – alternatyviai Jungtinių Amerikos Valstijų ne pelno institucijai, sprendžiančiai ginčus ir valdomai „Better Business Bureaus“ tarybos. Jei į jūsų skundą neatsakyta laiku arba jis neišspręstas, apsilankykite adresu www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ne HP svetainė, kur rasite daugiau informacijos ir galėsite pateikti skundą.

 

Jei jūsų skundas nebus išspręstas anksčiau aprašytais būdais, tam tikromis aplinkybėmis jums gali būti leidžiama prašyti įpareigojančio „privatumo skydo“ grupės arbitražo.

 

HP veiklos tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus turi JAV Federalinė prekybos komisija arba bet kuri kita JAV įgaliotoji įstatyminė institucija.

 

* * PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.ĮMONĖMS PRIVALOMOS TAISYKLĖS

 

HP įmonėms privalomos taisyklės (ĮPT) užtikrina, kad iš Europos ekonominės erdvės (EEE) perduoti asmeniniai duomenys būtų tinkamai apsaugoti, kai juos apdoroja kuris nors pasaulinis HP subjektas. HP vykdomi asmeninių duomenų perdavimai iš ES atliekami pagal toliau nurodytas patvirtintas ĮPT.

 • HP ĮPT valdytojui (ĮPT-V). HP ĮPT valdytojui (ĮPT-V), įsigaliojusios 2011 m., apima esamų ir būsimų HP vartotojų bei HP darbuotojų ir kandidatų į darbo vietas asmens duomenų perdavimą.
 • HP ĮPT apdorotojui (ĮPT-A) – patvirtintos daugumos EEE ir Šveicarijos duomenų apsaugos reguliavimo institucijų, įsigaliojusios 2018 m. HP ĮPT-A prieinamos HP klientėms-įmonėms, kad būtų palengvintas jų asmeninių duomenų perdavimas iš EEE.

Daugiau informacijos apie mūsų ĮPT galima rasti čia (Į anglų).

 

APEC „CROSS-BORDER PRIVACY RULES“ (LIET. „TARPTAUTINĖS PRIVATUMO TAISYKLĖS“)

 

Šiame pareiškime aprašyti HP atliekami su privatumu susiję veiksmai atitinka APEC „Cross Border Privacy Rules System“ (CBPR, liet. Tarptautines privatumo taisykles), įskaitant skaidrumą, atskaitomybę ir pasirinkimą renkant bei naudojant jūsų asmeninius duomenis, taip pat „Privacy Recognition for Processors system“ (PRP, liet. privatumo pripažinimo duomenų tvarkytojams taisykles). CBPR ir PRP sertifikatai neapima informacijos, kuri gali būti renkama atsisiunčiant programinę įrangą trečiųjų šalių platformose. Taikant APEC CBPR ir PRP taisykles organizacijoms sukuriama asmeninių duomenų, perduodamų tarp APEC ekonominio bendradarbiavimo šalių, apsaugos sistema. Daugiau informacijos apie APEC sistemą rasite;čia.

 

Jei kyla abejonių dėl privatumo ar duomenų naudojimo, susijusio su HP APEC sertifikatu, į kurias nesame išsamiai atsakę, susisiekite su mūsų JAV veikiantis trečiosios šalies ginčų sprendimo teikėjas (nemokamai).


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Kaip naudojame duomenis

Jūsų asmeninius duomenis renkame ir naudojame, kad galėtume kontroliuoti jūsų santykius su HP bei geriau jums tarnauti, kai naudojatės HP paslaugomis, jas suasmenindami ir pritaikydami pagal jūsų poreikius. Mes naudojame ir kitokiais būdais tvarkome jūsų duomenis šiais verslo tikslais:

 

KLIENTO PATIRTIS

 

Suteiksime jums nepriekaištingą klientų aptarnavimą, išlaikydami tikslius kontaktinius ir registracijos duomenis, teikdami išsamią pagalbą klientams įvairiais kanalais, įskaitant internetinius pranešimų ir pokalbių centrus, bendraudami su jumis apie siūlomos, jus dominančius produktus, paslaugas, prenumeratas ir funkcijas bei suteikdami galimybę dalyvauti konkursuose, pasitenkinimo vertinimo skambučiuose ir apklausose, klientų skatinamosiose programose, privilegijų ir atlygio už lojalumą programose. Pagal jūsų duomenis taip pat pritaikome ir suasmeniname HP paslaugas bei jums siunčiamus pranešimus ir teikiame rekomendacijas atsižvelgdami į jūsų HP paslaugų naudojimo įpročius.

 

OPERACIJOS PALAIKYMAS

 

Norime padėti jums atlikti operacijas arba užsisakyti mūsų produktus ar paslaugas, administruoti paskyrą, apdoroti mokėjimus, suorganizuoti gabenimą ir pristatymą bei pataisyti arba grąžinti produktus.

 

PRODUKTO PALAIKYMAS IR TOBULINIMAS

 

Duomenys reikalingi siekiant bendrauti su jumis ir informuoti arba supažindinti jus su nesutartinių produktų savybėmis, kurios nėra nurodytos klientų aptarnavimo ar administraciniuose pranešimuose. Norime pagerinti produktus, sprendimus, paslaugas ir pagalbą, įskaitant garantinę pagalbą bei laiku teikiamus programinės aparatinės ir programinės įrangos naujinius bei įspėjimus, kad įrenginys ar paslauga nuolat veiktų. Daugiau informacijos rasite skyriuje Automatiškai renkama informacija apie jūsų .

 

ADMINISTRACINIAI RYŠIAI

 

Norime informuoti jus apie HP paslaugas. Administracinių pranešimų pavyzdžiai – atsakymai į jūsų užklausas ar prašymus, pranešimai apie suteiktas paslaugas arba garantiją, pranešimai apie produktų atšaukimą saugumo sumetimais, įstatymais nustatyti pranešimai arba įmonės naujienos apie susijungimus, įsigijimus ar pardavimus.

 

SAUGA

 

Siekiame užtikrinti svetainių, produktų ir paslaugų vientisumą bei saugumą ir nustatyti grėsmes saugumui, galimą sukčiavimą ar kitą nusikalstamą ar kenkėjišką veiką, kuri gali pakenkti jūsų informacijai, ir apsisaugoti nuo tokios veikos. Prieš suteikdami leidimą pasiekti jūsų asmeninius duomenis, taip pat imsimės reikiamų veiksmų, skirtų jūsų tapatybės informacijai, pavyzdžiui, slaptažodžiui ir vartotojo identifikatoriui, patikrinti. Be to, savo fizinėms vietoms apsaugoti pasitelkiame papildomas apsaugos priemones, pvz., uždarojo televizijos tinklo (angl. CCTV) kameras.

 

VERSLO OPERACIJOS

 

Duomenys reikalingi įprastai įmonės veiklai, tapatybės patvirtinimui, sprendimams dėl kredito (jei dėl jo kreipiatės), verslo tyrimams ir analizei, planavimui ir strategijai, įmonės ataskaitoms bei vadybai, su pardavimu susijusioms veikloms, personalo mokymams ir kokybės užtikrinimo procesui (kurį atliekant gali prireikti stebėti arba įrašyti pagalbos klientams tarnybos skambučius) bei informavimui.

 

TYRIMAI IR INOVACIJOS

 

Duomenys reikalingi siekiant kurti naujus ir plėtoti esamus produktus, funkcijas ir paslaugas, naudojant mokslinių tyrimų ir plėtros priemones bei duomenų analizės veiklas.

 

RINKODARA IR REKLAMA

 

Teikiame suasmenintus pasiūlymus (pagal jūsų privatumo nuostatas)) apie HP paslaugas el. paštu, SMS / teksto pranešimais, programų rinkodaros ir trečiųjų šalių platformose bei kitose pasirinktose partnerių svetainėse (pvz., partnerio svetainėje galite pažiūrėti produkto reklamą, kurią neseniai peržiūrėjote HP svetainėje). Atsižvelgdami į jūsų nurodytas bendravimo nuostatas, mes taip pat galime pasidalyti jūsų informacija su pasirinktais partneriais, rinkodaros paslaugų teikėjais ir skaitmeninės rinkodaros tinklais, kad galėtume teikti galbūt jus dominančią reklamą kitose svetainėse ar mobiliosiose programose.

 

ĮSTATYMŲ LAIKYMASIS

 

Tam, kad galėtume tinkamai teikti paslaugas ir produktus, apsisaugoti patys ir apsaugoti vartotojus bei klientus ir išspręsti galimus ginčus su klientais, turime laikytis taikomų įstatymų, reglamentų bei teismo nurodymų ir patenkinti vyriausybės bei teisėsaugos įstaigų prašymus.Surinkta informacija taip pat gali būti naudojama tiriant saugumo įvykius ir galimus asmeninės informacijos pažeidimus, informuojant asmenis ir trečiąsias šalis apie pažeidimą ir ginantis bylose.

 

DIRBTINIS INTELEKTAS / MAŠININIS MOKYMASIS

 

Kadangi naudotojo sąsajos tampa vis sudėtingesnės ir labiau suasmenintos, HP gali naudoti duomenis, kad įrenginiai galėtų geriau pritaikyti paslaugas klientui informacijos ar užduočių pateikimo požiūriu. Pvz., naudojant kūno ir biometrinius duomenis (su jūsų sutikimu), siekiant pagerinti klientų patirtį ir paslaugas, susijusias su mūsų produktais ir paslaugomis, tokiomis kaip įrenginių saugumas ir virtualios realybės programos.

 

PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

Automatinis duomenų rinkimas yra būtinas norint teikti HP paslaugas ar pristatyti jūsų pageidaujamą produktą. Nerinkdami telemetrijos (pvz., spausdintuvo naudojimo duomenų) ir asmens duomenų, negalime teikti tam tikrų funkcinių paslaugų, kurias sutarėme teikti klientui. Be to, galime naudoti automatinį duomenų rinkimą, norėdami palengvinti ir tobulinti HP paslaugas bei verslo operacijas, susijusias su HP paslaugomis.

 

PASKYROS TVARKYMAS

 

Naudodamiesi mūsų produktais ir paslaugomis, įskaitant mūsų internetines parduotuves, galite sukurti HP prisijungimo duomenis arba paskyrą. Sukūrus šiuos duomenis naudojant savo el. pašto adresą ir slaptažodį, bus sukurtas unikalus identifikatorius, leidžiantis naudoti tuos pačius duomenis naudojantis visomis mūsų paslaugomis. Priklausomai nuo paslaugų, kuriomis naudojatės, informacija, susieta su jūsų duomenimis ar paskyra, taip pat gali apimti pristatymo adresą, mokėjimo kortelės informaciją ir istoriją, išsamią informaciją apie įsigytus ir prijungtus įrenginius, įrenginio ir ryšio nuostatas, įrenginio paslaugų naudojimo duomenis, taip pat jūsų HP rekomendacijų ir pasiūlymų nuostatas.

 

Glaustą informaciją, kaip naudojame surinktus duomenis, ir mūsų teisėtą pagrindą tokių duomenų apdorojimui rasite dokumente Duomenų rinkimas ir matricos naudojimas“.

Kokius duomenis renkame

Asmeniniai duomenys yra bet kokia jus identifikuojanti informacija arba informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai jus identifikuoti. Jūsų asmeninius duomenis galime rinkti, kai naudojatės HP paslaugomis arba bendraujate su HP atstovais.

 

Mūsų renkamų asmens duomenų kategorijos priklauso nuo to, kodėl su mumis bendraujate, arba nuo jūsų naudojamų HP paslaugų, ir gali apimti toliau nurodytą informaciją.

 

APIE JUS RENKAMA INFORMACIJA

 • Kontaktiniai duomenys – Mes galime rinkti asmeninę ir (arba) įmonės kontaktinę informaciją, įskaitant jūsų vardą, pavardę, pašto adresą, telefono ar fakso numerį, el. pašto adresą ir kitus panašius duomenis bei identifikatorius.
 • Mokėjimų duomenys – renkame informaciją, kurios reikia mokėjimams apdoroti ir apsisaugoti nuo sukčiavimo, įskaitant kredito ar debeto kortelių numerius, saugos kodus ir kitą susijusią atsiskaitymo informaciją.
 • Paskyros duomenys – renkame informaciją, kaip įsigyjate HP paslaugas arba prisiregistruojate jas naudoti, operacijų, atsiskaitymo ir pagalbos istoriją, informaciją apie naudojamas HP paslaugas ir kitus duomenis, susijusius su sukurta paskyra.
 • Vietos duomenys – renkame geografinius duomenis, kai įjungiate pagal vietą veikiančias paslaugas arba pasirenkate teikti vietos informaciją registruodami produktą, arba sąveikaujate su mūsų svetaine.
 • Saugos kredencialų duomenys – renkame vartotojų ID, slaptažodžius, slaptažodžių užuominas ir panašią saugos informaciją, kurios reikia vartotojams autentifikuoti ir HP paskyroms pasiekti.
 • Demografiniai duomenys – renkame arba iš trečiųjų šalių gauname tam tikrus demografinius duomenis, įskaitant, pvz., šalį, lytį, amžių, pageidaujamą kalbą ir duomenis apie bendruosius pomėgius.
 • Nuostatos – renkame informaciją apie jūsų nuostatas ir interesus, susijusius su HP paslaugomis (kai nurodote pageidavimus arba juos nustatome pagal turimą informaciją apie jus), ir būdus, kuriais pageidaujate gauti mūsų pranešimus.
 • Socialinės medijos duomenys – galime teikti socialinės medijos funkcijas, kurios suteikia galimybę bendrinti informaciją socialiniuose tinkluose ir bendrauti su mumis įvairiose socialinės medijos svetainėse. Kai naudosite tokias funkcijas, jūsų informacija gali būti renkama arba bendrinama, atsižvelgiant į tai, kokią funkciją naudosite. Rekomenduojame peržiūrėti naudojamų socialinės medijos svetainių privatumo politiką ir nustatymus, kad galėtumėte suprasti, kokia jūsų informacija yra renkama, naudojama ir bendrinama.
 • Kūnas ir biometriniai duomenys – Naudojantis mūsų produktais gali tekti pateikti informaciją apie savo kūną, pvz., aukščio ir svorio arba eisenos duomenis, kad pasinaudojant mūsų „3D Print“ technologija būtų sukurti suasmeninti objektai. Gavę jūsų leidimą kai kurie mūsų produktai gali rinkti biometrinius duomenis (pvz., piršto atspaudo), kad būtų galima naudotis įrenginio funkcijomis.
 • Kita unikali identifikuojanti informacija –Kitos unikalios identifikuojančios informacijos, kurią renkame, pavyzdžiai: produktų serijos numeriai, informacija, kurią pateikiate asmeniškai, internetu, telefonu arba paštu bendraudami su mūsų paslaugų teikimo centrais, pagalbos tarnybomis ar kitais pagalbos klientams kanalais, rašytiniai, balso ar vaizdo atsakymai į klientų apklausas ar konkursinius klausimus arba papildoma informacija, kurią pateikėte, kad galėtume lengviau teikti HP paslaugas ir atsakyti į jūsų užklausas. Jei kreipsitės dėl greitojo kredito, galbūt paprašysime pateikti papildomos asmeninės informacijos, pvz., nurodyti atlyginimo dydį, oficialų identifikacijos numerį, banko / finansinės sąskaitos duomenis ir kitą informaciją (pvz., iš kreditines ataskaitas teikiančių institucijų) autentifikavimo tikslais ir siekiant patikrinti kreditingumą.
 • Konkrečių HP paslaugų duomenų rinkimas – Tam tikros HP paslaugos, pvz., „HP Gaming“ ir „Immersive Applications“, kad būtų galimas jų veikimas ir specialios funkcijos, gali rinkti papildomų tipų duomenis. Kad sužinotumėte apie konkrečią HP paslaugą, bakstelėkite čia.

 

INFORMACIJA, AUTOMATIŠKAI RENKAMA

 • Spausdintuvo naudojimo duomenys –Mes renkame spausdintuvo naudojimo duomenis, pvz., atspausdintų lapų skaičių, spausdinimo režimą, naudojamą laikmeną, rašalo ar dažų kasečių tipą (visų pirma, ar naudojamos neoriginalios kasetės arba kasetės su ne HP lustu ar elektronine grandine), spausdinamo failo tipą (.pdf, .jpg ir kt.), spausdinimo programą („Word“, „Excel“, „Adobe Photoshop“ ir kt.), failo dydį, laiko žymą ir kitų spausdintuvo eksploatacinių medžiagų naudojimą bei būseną. Mes nenuskaitome ir nerenkame jokių failų turinio ir informacijos, kuriuos gali rodyti programa.
 • Įrenginio duomenys – renkame informaciją apie jūsų kompiuterį, spausdintuvą ir (arba) įrenginį, pvz., operacinę sistemą, programinę aparatinę įrangą, atminties kiekį, regioną, kalbą, laiko juostą, modelio numerį, pirmo paleidimo datą, įrenginio amžių, įrenginio pagaminimo datą, naršyklės versiją, prietaiso gamintoją, ryšio prievadą, garantijos būseną, unikalius įrenginio identifikatorius, reklamavimo identifikatorius ir papildomą techninę informaciją, kintančią atsižvelgiant į produktą.
 • Programos duomenys – renkame informaciją, susijusią su HP programomis, pvz., vietą, kalbą, programinės įrangos versijas, duomenų bendrinimo pasirinkimus ir atnaujinimų informaciją. Tais atvejais, kai įtraukiame trečiųjų šalių technologijas, duomenimis gali būti dalijamasi tarp trečiosios šalies ir HP, o atitinkamas pranešimas bus pateiktas programos lygiu.
 • Efektyvumo duomenys – renkame informaciją apie atskirų įrenginio techninės įrangos komponentų, programinės aparatinės įrangos, programinės įrangos ir programų efektyvumą. Surinktų duomenų pavyzdžiai apima informaciją apie atminties ir procesoriaus našumą, aplinkos sąlygas ir sistemų gedimus, spausdinimo įvykius, funkcijas ir įspėjimus, tokius kaip įspėjimai „Mažai rašalo“, nuotraukų kortelių naudojimą, faksą, nuskaitymą, integruotąjį žiniatinklio serverį ir papildomą techninę informaciją, kintančią atsižvelgiant į įrenginį.
 • Svetainės naršymo duomenys – Renkame informaciją apie jūsų apsilankymus ir veiklą HP svetainėse, kitų įmonių mūsų vardu teikiamose programose arba svetainėse, įskaitant turinį (ir reklamas), kurį peržiūrite ir su kuriuo sąveikaujate, svetainės, iš kurios perėjote, adresą ir kitus spustelėjimo veiksmus (pvz., peržiūrimus puslapius, paspaudžiamas nuorodas arba į pirkinių krepšelį įtraukiamas prekes). Kai kuri nors iš šios informacijos renkama naudojant slapukus, žiniatinklio švyturius, įterptas internetines nuorodas ir panašias technologijas. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite Slapukų naudojimas.
 • Anoniminiai arba apjungti duomenys – renkame anoniminius apklausų atsakymus arba anoniminę ir apjungtą informaciją apie tai, kaip naudojamos mūsų HP paslaugos. Be to, tam tikrais atvejais savo operacijų metu jūsų duomenims taikome deidentifikavimo arba pseudonimų suteikimo procesą, kad naudojant šiuos duomenis su pasiekiamomis technologijomis būtų pagrįstai neįmanoma jūsų identifikuoti.

Atkreipkite dėmesį: kai kurios interneto naršyklės turi nesekimo funkcijų. Šiuo metu nėra nesekimo užklausų apdorojimo standartų, todėl dabar mūsų svetainės gali nereaguoti į šių naršyklių siunčiamas nesekimo užklausas ar antraštes.

 

INFORMACIJA IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŠALTINIŲ

 

Mes renkame duomenis iš šių trečiųjų šalių:

 • Duomenų brokerių, socialinių tinklų ir reklamos tinklų – rinkoje prieinamus duomenis, pvz., vardą ir pavardę, el. pašto adresą, pageidavimus, interesus ir tam tikrus demografinius duomenis. Pvz., asmeniniai duomenys gali būti renkami tada, kai mūsų programas pasiekiate prisijungę prie socialinės medijos (t. y. prisijungę prie mūsų programų naudodami savo „Facebook“ arba kitos socialinės medijos kredencialus). Pagrindinė mūsų gaunama informacija priklauso nuo jūsų socialinio tinklo paskyros privatumo nustatymų.
 • HP partneriai – Jei HP paslaugas įsigysite iš HP partnerio, apie jūsų pirkinį tam tikros informacijos galime gauti iš to partnerio. Taip pat galime gauti slapukų duomenis ir įžvalgas.
 • Sukčiavimo prevencijos arba kredito ataskaitų teikimo agentūros – duomenys, surinkti siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir susiję su kredito nustatymu.
 • HP klientės-įmonės – siekiant teikti tam tikras HP paslaugas įmonės lygiu, jūsų verslo kontaktų duomenis HP pateikti gali jūsų verslo ar įmonės paskirtas objektas (pvz., jūsų IT skyriaus narys).
 • Analitinės informacijos tiekėjai – Taip pat gauname neasmeninių duomenų, pvz., sugrupuotų arba deidentifikuotų demografinių / profilio duomenų, iš trečiųjų šalių šaltinių, įskaitant atrinktų partnerių ir įmonių, kurių specializacija apima įmonių duomenų, analizės ir programinės įrangos kaip paslaugos teikimą.

Siekdami užtikrinti duomenų saugumą ir pasiūlyti aukščiausios kokybės klientų aplinką, pateikdami geriau pagal poreikius pritaikytas paslaugas, turinį, rinkodarą ir reklamas, kai kuriais atvejais susiejame arba apjungiame informaciją, gaunamą iš aukščiau išvardintų šaltinių, su informacija, kurią surenkame tiesiogiai iš jūsų. Pvz., norėdami išsiaiškinti jūsų bendrąją geografinę sritį, palyginame geografinę informaciją, gautą iš komercinių šaltinių, su IP adresu, gautu naudojant. Informaciją taip pat galima susieti naudojant unikalųjį identifikatorių, pvz., slapuką arba paskyros numerį.

 

Prireikus gauname informaciją, kad atliktume deramus verslo kontaktų patikrinimus kaip antikorupcijos atitikties programos dalį ir pagal mūsų teisinius įsipareigojimus.

 

JEI PASIRENKATE NETEIKTI DUOMENŲ

 

Jūsų nereikalaujama bendrinti asmeninius duomenis, kurių prašome, tačiau jei nepateiksite šios informacijos, kai kuriais atvejais negalėsime jums suteikti HP paslaugų, tam tikrų specializuotų funkcijų arba efektyviai atsakyti į jūsų užklausas.

Vaikų privatumas

Jei konkrečiam produktui ar paslaugai nenurodyta kitaip,HP paslaugos skirtos plačiajai visuomenei. HP specialiai nerenka duomenų iš vaikų (kaip jie apibrėžiami pagal vietinius įstatymus) be išankstinio jų tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo arba kai tai leidžia įstatymai.

Kaip mes laikome ir saugome jūsų duomenis

Siekdami užkirsti kelią neįgaliotai prieigai arba informacijos netekimui, naudojimui ir atskleidimui bei užtikrinti tinkamą jos naudojimą, mes įdiegėme tinkamas fizines, technines ir administracines procedūras, skirtas apsaugoti renkamą ir apdorojamą informaciją. HP saugo duomenis, kaip reikalaujama arba leidžiama įstatymais ir tol, kol duomenys susiję su teisėtais verslo tikslais.

 

Rinkdami, perkeldami ar saugodami neskelbtiną informaciją, pvz., finansinę informaciją, naudojame įvairias papildomas saugos technologijas ir procedūras, padedančias apsaugoti jūsų asmeninius duomenis nuo neįgaliotos prieigos, naudojimo arba atskleidimo. Perkeldami itin slaptą informaciją (pvz., kredito kortelės numerį ar slaptažodį) internetu, apsaugome ją naudodami šifravimą, pvz., vėlesnės transportavimo lygmens saugos (TLS) protokolą.

 

Be to, prenumeruojame sukčiavimo valdymo paslaugas kaip mokėjimų realiuoju metu apdorojimo dalį. Ši paslauga mums suteikia papildomą saugos lygį, siekiant apsisaugoti nuo kredito kortelių sukčiavimo ir apsaugoti jūsų finansinius duomenis pagal pramonės standartus.

 

Mes saugome jūsų asmeninius duomenis tiek, kiek reikia, kad galėtume teikti jums HP paslaugas teisėtais ir pagrindiniais verslo tikslais, pvz., priimant duomenimis pagrįstus verslo sprendimus, laikantis mūsų teisinių įsipareigojimų ir sprendžiant ginčus. HP verslo įrašų saugojimo laikotarpiai skiriasi atsižvelgiant į įrašo tipą ir reglamentuojamas HP įrašų saugojimo strategija.

 

Verslo įrašai, įskaitant įrašus, susijusius su klientų ir tiekėjų operacijomis, saugomi tol, kol yra aktyvūs, ir pagal vietinių įstatymų reikalavimus.

 

mes saugome jūsų asmens duomenis tiek, kiek reikia, kad suteiktume jums HP paslaugas teisėtiems ir būtiniems verslo tikslams, pvz., duomenimis pagrįstiems verslo sprendimams priimti, mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti ir ginčams spręsti. HP yra įsipareigojusi saugoti visų apdorojamų asmens duomenų privatumą ir siekia užtikrinti, kad asmens duomenys nebūtų saugomi ilgiau, nei reikia, ir tik tam tikslui, kuriam jie buvo renkami, laikomi ir tvarkomi. HP saugomų asmens duomenų saugojimo laikotarpiai skiriasi priklausomai nuo to, ar šie duomenys saugomi kaip pagal įstatymus reikalaujamų verslo įrašų dalis. Verslo įrašuose saugomi asmens duomenys, įskaitant įrašus, susijusius su klientų ir tiekėjų operacijomis, saugomi tol, kol yra aktyvūs, ir pagal vietos įstatymų reikalavimus. Ne įrašuose esantys asmens duomenys tvarkomi pagal asmens duomenų saugojimo politiką, kurioje nustatomi saugojimo laikotarpiai. Pasibaigus atitinkamam saugojimo laikotarpiui, informacija visam laikui ištrinama taip, kad jos nebūtų galima atkurti.

 

Jums paprašius, mes ištrinsime arba anonimizuosime jūsų asmens duomenis, kad juose nebūtų galima jūsų atpažinti, nebent mums teisiškai leidžiama ar reikalaujama išsaugoti tam tikrus asmens duomenis. .

Kaip mes bendriname duomenis

Mes bendrinsime jūsų asmeninius duomenis tik taip, kaip nurodyta toliau, ir, kai kuriais atvejais, tik laikantis atitinkamų sutartinių įsipareigojimų:

 

Bendrinimas su HP įmonėmis

 

Jūsų asmeninius duomenis galime perduoti kitiems HP objektams JAV ir visame pasaulyje šiame privatumo pranešime nurodytais atvejais. Siekiant užtikrinti jūsų asmeninių duomenų saugumą, kaip mūsų dalyvavimo programose „APEC tarpvalstybinės privatumo taisyklės“„Įmonėms privalomos taisyklės“ ir „Privatumo skydas“ dalį, HP objektai yra pagal sutartį įsipareigoję atitikti mūsų privatumo reikalavimus. Be to, mūsų privatumo gairės perduodamos mūsų HP darbuotojams kaip privalomų kasmetinių mokymų „Vientisumas HP“ dalis.

 

Jei pirmiau nurodytos tarptautinės privatumo programos netaikomos, kai sutinkate su HP privatumo pareiškimu registruodami produktą ar registruodamiesi paslaugai gauti, kurdami paskyrą ar kitaip pateikdami mums savo asmeninius duomenis, jūs sutinkate perduoti savo asmeninius duomenis visam pasauliniam HP įmonių tinklui.

 

BENDRINIMAS SU PASLAUGŲ TEIKĖJAIS IR PARTNERIAIS

 

Mes įpareigojame paslaugų teikėjus ar partnerius tvarkyti ir palaikyti tam tikras mūsų verslo operacijas mūsų vardu. Šie paslaugų teikėjai ar partneriai gali būti JAV arba kitose pasaulio vietose ir gali teikti paslaugas, pvz., kredito kortelių apdorojimo ir sukčiavimo valdymo paslaugas, klientų aptarnavimą, pardavimą mūsų vardu, užsakymo įvykdymą, produkto pristatymą, turinio suasmeninimą, reklamos ir rinkodaros veiklas (įskaitant skaitmeninę ir suasmenintą reklamą), IT ir el. pašto paslaugas, duomenų prieglobą, tiesioginę pagalbą, skolų surinkimą ir tvarkymą, klientų pasitenkinimo apklausas arba HP svetainių palaikymą. Mūsų paslaugų teikėjų ir partnerių reikalaujama pagal sutartį apsaugoti visus asmens duomenis, kuriuos jie gauna iš mūsų, ir jiems draudžiama naudoti asmens duomenis kitais tikslais, negu siekiant teikti paslaugas, kaip nurodo HP. Kai kuriais atvejais HP gali su jumis susisiekti, kad įvertintų jūsų pasitenkinimą mūsų produktų ir paslaugų pristatymu, kurį įvykdė šie paslaugų teikėjai ir partneriai.

 

KITOS INFORMACIJOS BENDRINIMAS SU REKLAMUOTOJAIS

 

Informaciją apie jus taip pat galime perduoti reklamos partneriams (įskaitant skelbimų tinklus, reklamos pristatymo įmones ir kitus turinčius teisę paslaugų teikėjus), kad jie galėtų atpažinti jūsų įrenginius ir pristatyti pagal jūsų interesus pritaikytą turinį bei reklamą. Informacija apima jūsų vardą, pavardę, pašto adresą, el. pašto adresą, įrenginio ID arba kitą identifikatorių užšifruota forma. Paslaugų teikėjai gali apdoroti šifruotą arba anoniminę informaciją. Šie teikėjai gali rinkti papildomą informaciją, pvz., informaciją apie jūsų IP adresą, naršyklę ar operacinę sistemą, ir informaciją apie jus gali sujungti su informacija iš kitų įmonių duomenų bendrinimo kooperatyvų, su kuriais bendradarbiaujame. Kad sužinotumėte daugiau informacijos, skaitykite HP komunikacijos skyrius.

 

BENDRINIMAS SU KITOMIS TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

 

Jūsų asmeninius duomenis galime bendrinti su: (i) kredito informacijos teikimo ir sukčiavimo prevencijos agentūromis; (ii) skolų išieškojimo agentūromis (dėl didelių įsiskolinimų mums); arba (iii) draudimo teikėjais, jei per mus įsigijote draudimo polisą (pvz., „Care Packs“). Jei nuspręsite asmeninius duomenis pateikti kitoms įmonėms, šie asmeniniai duomenys bus tvarkomi pagal tų įmonių privatumo politiką, kuri gali skirtis nuo HP politikos ir praktikos.

 

VERSLO OPERACIJOS

 

Gali susidaryti sąlygos, kada strateginiais tikslais ar dėl kitų verslo priežasčių, HP nuspręs parduoti, pirkti, sujungti ar kitaip pertvarkyti verslą. Tokiais atvejais jūsų asmeninius duomenis galime atskleisti arba perduoti kitiems potencialiems arba faktiniams pirkėjams arba gauti asmeninius duomenis iš pardavėjų. Mes visada siekiame tinkamai apsaugoti jūsų asmeninius duomenis tokio tipo operacijose.

 

ĮSTATYMŲ LAIKYMASIS

 

Be to, galime bendrinti jūsų asmeninius duomenis, kai sąžiningai tikime, kad mes esame įsipareigoję: (i) atsakyti į teisėtai įgaliotas informacijos užklausas iš teisėsaugos agentūrų, reguliavimo institucijų, teismų ir kitų valdžios institucijų, įskaitant nacionalinio saugumo ar kitų teisės aktų vykdymo reikalavimus; (ii) laikytis visų įstatymų, reglamentų, teismo šaukimų ar teismo sprendimų; (iii) tirti ir padėti išvengti grėsmių saugumui, sukčiavimo ar kitos nusikalstamos arba žalingos veiklos; (iv) taikyti / ginti HP ar dukterinių įmonių teises ir nuosavybę; arba (v) saugoti HP, mūsų darbuotojų ir trečiųjų šalių teises ar asmeninį saugumą arba naudoti HP nuosavybę, kai leidžiama ir kiek tai susiję su taikomų įstatymų reikalavimais.

 

Mes neturime ir neparduodame asmeninių duomenų trečiosioms šalims. Mes neleidžiame trečiosioms šalims rinkti pirmiau aprašytų asmens duomenų naudojantis mūsų paslaugomis ir dalytis asmeniniais duomenimis su trečiosiomis šalimis verslo tikslais, kaip aprašyta šiame privatumo pareiškime, įskaitant, bet neapsiribojant, teikti reklamą mūsų paslaugose ir kitur remiantis naudotojų internetine veikla per tam tikrą laiką ir skirtingose svetainėse, paslaugose ir įrenginiuose (vadinamasis "interesais pagrįstas reklamavimas"). Šių trečiųjų šalių informavimo praktika neapima šių privatumo nuostatų.

 

Trumpos informacijos apie tai, kaip ir su kuo bendriname jūsų duomenis, žr. „Duomenų rinkimas ir matricos naudojimas“.

HP komunikacija

Pasirinkti arba keisti prenumeratos ar bendrojo pobūdžio HP komunikacijos gavimo būdus galite duomenų rinkimo vietoje arba naudodami kitus metodus, aprašytus tolesniame skyriuje. Šios parinktys netaikomos komunikacijai, pirmiausia skirtai užsakymų baigimui, sutartims, palaikymui, produktų saugos įspėjimams, tvarkyklių naujinimams administruoti, taip pat kitiems administraciniams ir operacijų pranešimams, kuriuose nėra reklaminio pobūdžio informacijos.

 

RINKODAROS IR PRENUMERATŲ PRANEŠIMAI

 

HP rinkodaros pranešimuose pateikiama informacija apie produktus, paslaugas ir (arba) aptarnavimą, o jūs galite pasirinkti, kaip šie pranešimai pristatomi, pvz., paštu, el. paštu, telefonu, faksu ar mobiliuoju įrenginiu. Rinkodaros pranešimuose gali būti informacijos apie naują produktą ar paslaugas, specialių pasiūlymų, suasmeninto turinio, tikslinės reklamos arba kvietimų dalyvauti rinkos tyrimuose ar atitikties peržiūrose. Pranešimų prenumerata apima el. pašto naujienlaiškius, programinės įrangos naujinius ir kt., kurių galėjote specialiai paprašyti arba kuriuos sutikote gauti.

 

Šių bendrojo pobūdžio pranešimų atsisakyti galite vienu iš toliau nurodytų būdų.

 

 • Pasirinkite el. pašto nuorodą „Atsisakyti“ arba „Atsisakyti prenumeratos“ arba vykdykite visuose el. pašto prenumeratos pranešimuose pateikiamus nurodymus.
 • Norėdami atsisakyti į mobiliuosius telefonus siunčiamų pranešimų, atsakykite į žinutę žodžiais SUSTABDYTI arba BAIGTI.

Galite išjungti automatinius duomenų rinkimo įrankius, pvz., žiniatinklio švyturius e. laiškuose, neatsisiųsdami iš HP gaunamuose laiškuose esančių vaizdų (ši funkcija veikia skirtingai, priklausomai nuo jūsų asmeniniame kompiuteryje naudojamos e. pašto programinės įrangos). Tačiau, dėl konkrečių e. pašto programinės įrangos galimybių, tai atlikus, automatinio duomenų rinkimo įrankiai e. pašto laiškuose gali būti ne visada išjungiami. Norėdami apie tai gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite informaciją, kurią pateikia jūsų e. pašo programinė įranga ar paslaugų teikėjas.

 

SLAPUKAI IR REKLAMOS PASIRINKTYS

 

HP per savo slapukų nuostatų centrą leidžia pasirinkti slapukų ir kitų automatinio duomenų rinkimo įrankių nuostatas. Daugiau apie tai, kaip mes naudojame šiuos įrankius, galite sužinoti mūsų slapukų ir reklamos pasirinkčių pranešime. Savo nuostatas galite koreguoti apsilankę mūsų slapukų nuostatų centre.Naudojimasis savo teisėmis ir kreipimasis į mus

Jūs turite teisę prašyti mūsų pateikti bet kokius asmeninius duomenis, kuriuos mums pateikėte arba kuriuos mes palaikome apie jus, ir paprašyti paaiškinti duomenų tvarkymą. Be to, galite atsiimti bet kokį anksčiau duotą sutikimą arba pageidauti pataisyti, pakoreguoti, apriboti, anonimizuoti ar panaikinti savo asmeninius duomenis; ir gauti savo sutikimu arba sutartimi pateiktus asmeninius duomenis struktūruotu, kompiuterio nuskaitomu formatu, ir paprašyti mūsų perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

 

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui, įskaitant atvejus, kai duomenis naudojame tiesioginei rinkodarai vykdyti arba rinkodaros profiliui kurti. skyrių „HP komunikacija“, kuriame pateikiamos gairės, kaip pasinaudoti savo teisėmis ir kaip tvarkyti rinkodaros ir prenumeratos pranešimų nuostatas.

 

Be šio privatumo patvirtinimo suteikiamų privatumo kontrolės priemonių, taip pat galite valdyti, kaip renkami įrenginio duomenys. Tam tikrais atvejais renkami ir tvarkomi su produkto naudojimu (ne su turinio failais) susiję duomenys, kad galėtume naudotis pagrindinėmis HP paslaugų, pvz., nuotolinio spausdinimo, „Instant Ink“ arba kitomis žiniatinklio palaikomomis paslaugų funkcijomis. Galite patys valdyti, kaip renkami įrenginio duomenys, apsilankę įrenginio parametrų ir nuostatų srityje. Pati HP negali koreguoti duomenų rinkimo parametrų be jūsų aktyvaus dalyvavimo. Duomenų rinkimo funkcijos išjungimas gali turėti įtakos tokių paslaugų pasiekiamumui ar veikimui. Duomenys, kurie renkami tam, kad būtų galima naudotis pagrindinėmis funkcijomis, nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei koreguojant duomenų rinkimo parametrus reikia pagalbos, kreipkitės į HP pagalbos tarnybą ir pateikite savo įrenginio informaciją.

 

Tam tikrais atvejais šios teisės gali būti ribotos, pavyzdžiui, jei vykdant jūsų užklausą būtų atskleidžiami kito asmens asmeniniai duomenys arba prašote ištrinti informaciją, kurią privalome saugoti laikydamiesi įstatymų arba turime įtikinamų teisėtų interesų ją išlaikyti.

 

Mes nediskriminuojame jūsų teisių ir pasirinkimų, nors kai kurios "HP" paslaugų funkcijos ir funkcijos gali būti jums prieinamos arba nebepasiekiamos. Bet koks paslaugų skirtumas yra susijęs su pateikta verte.

 

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis arba jei turite klausimų ar abejonių dėl mūsų privatumo pranešimo, dėl to, kaip renkame ir naudojame jūsų duomenis, arba dėl galimo vietos privatumo įstatymų pažeidimo, susisiekite su HP vyriausiuoju privatumo ir duomenų apsaugos specialistu arba parašykite atitinkamu tolesniu adresu.

 

ES
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

MEKSIKA
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Kinijos Liaudies Respublika
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Beijing, China

 

KITOS PASAULIO ŠALYS
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

 

Visi pranešimai bus traktuojami konfidencialiai. Gavęs jūsų pranešimą, mūsų atstovas susisieks su jumis per protingą laiką, kad atsakytų į jūsų klausimus ar rūpesčius. Kai kuriais atvejais mes galime paprašyti papildomos informacijos, kad galėtume patvirtinti jūsų tapatybę. Daugiau informacijos apie tikrinimo procesą Spauskite čia Siekiame užtikrinti, kad jūsų susirūpinimas būtų išspręstas laiku ir tinkamu būdu.

 

Jei mes negalime išspręsti jūsų problemų, turite teisę kreiptis į duomenų privatumo priežiūros instituciją toje šalyje, kurioje jūs gyvenate ar dirbate, arba ten, kur manote, kad duomenų apsaugos taisyklės buvo pažeistos, ar teises ginate teisme. Daugiau informacijos dėl klausimų, susirūpinimą keliančių dalykų ar skundų, susijusių su mūsų dalyvavimu ES ir JAV privatumo skyde, APEC CBPR arba HP ĮPT taikymu, rasite mūsų tarptautiniuose duomenų perdavimuose.

Mūsų privatumo pareiškimo pakeitimai

Jei modifikuosime privatumo pareiškimą, patikslintą jo versiją paskelbsime čia bei atnaujinsime patikslinimo datą. Jei iš esmės pakeičiame savo privatumo pareiškimą ir pasikeičia mūsų privatumo praktika, prieš įsigaliojant pakeitimams jus informuoti taip pat galime kitais būdais, pvz., atsiųsti el. laišką arba paskelbti pranešimą mūsų įmonės svetainėje ir (arba) socialinių tinklų puslapiuose.

 

Paskelbimo data: 2021. gada marts.

 

Atsisiųsti HP privatumo pareiškimą

 

Ankstesnių privatumo politikų archyvas

Susiję privatumo nuostatų saitai:

Kitų šalių / regionų privatumo patvirtinimai

Sužinokite daugiau

Mano privatumo nuostatos

Sužinokite daugiau

HP asmeninių duomenų teisė

Sužinokite daugiau