A világ minden részére kiterjedő, korlátozott jótállás és műszaki támogatás

HP Korlátozott Hardver Jótállás

Limited Warranty Period

Korlátozott Jótállási Időtartam Ez a HP Korlátozott Hardver-Jótállás kifejezett, korlátozott garanciális jogokkal ruházza fel Önt mint vevőt a HP-vel mint gyártóval szemben a termékleírást tartalmazó oldalon és/vagy a HP termékéhez kapott HP Korlátozott Jótállási Nyilatkozatban megadott időtartamon belül. A HP ingyenesen 90 napos Ingyenes Korlátozott Műszaki Támogatást biztosíthat telefonon. A későbbiekben szolgáltatási díj vonatkozhat a HP telefonos támogatására, míg az egyéb támogatási módszerek – többek között csevegő alkalmazás, a HP támogatási webhelye, illetve a HP viszonteladójával vagy HP hivatalos szervizszolgáltatójával való kapcsolatfelvétel útján – a jelen HP Korlátozott Jótállás teljes időtartama alatt díjmentesen igénybe vehetők. Kérjük, tekintse át a vonatkozó termékek termékleírást tartalmazó oldalát és/vagy a termékéhez mellékelt HP Korlátozott Jótállási nyilatkozatot.

Általános feltételek

Ez a HP Korlátozott Jótállás kifejezett, korlátozott garanciális jogokkal ruházza fel Önt mint végfelhasználó vevőt a HP céggel mint gyártóval szemben. A korlátozott jótállással kapcsolatos jogosultságokat illetően tekintse át a HP webhelyén található részletes leírást. Amennyiben a HP-vel való külön írásos megállapodással rendelkezik, egyéb törvényes jogokkal is rendelkezhet, amelyeket a jelen HP Korlátozott Jótállás nem zár ki, nem korlátoz és nem függeszt fel. Ha szükséges, a jogaival kapcsolatos további tudnivalókat illetően tekintse át a jelen jótállás hátulján található „Országspecifikus feltételek” című részt.

 

A jelen HP Korlátozott Jótállás kizárólag HP márkajelzéssel ellátott és Compaq márkajelzéssel ellátott hardvertermékekre vonatkozik, beleértve többek között a HP nyomtatási kellékanyagokat (a jelen HP Korlátozott Jótállásban a továbbiakban együttesen: „HP Hardvertermékek"), amelyeket a HP Inc. vállalat, annak nemzetközi leányvállalatai (a jelen HP Korlátozott Jótállásban a továbbiakban együttesen: „HP"), társult vállalkozásai, hivatalos viszonteladói, hivatalos forgalmazói vagy országos forgalmazói értékesítik, vagy tőlük lízingelik őket a jelen HP Korlátozott Jótállásnak megfelelően. A „HP Hardvertermék” kifejezés csak a hardveres összetevőket és a szükséges belső vezérlőprogramokat jelenti. A „HP Hardvertermék" kifejezés NEM foglal magába szoftveralkalmazásokat vagy programokat, nem HP márkájú termékeket és nem HP márkajelzésű perifériás eszközöket. Amennyiben azt helyi jogszabályok megengedik, minden nem HP márkájú terméket és nem HP márkajelzésű perifériás eszközt, amelyek a HP Hardverterméken kívül helyezkednek el – pl. külső tárhely-alrendszereket, kijelzőket, nyomtatókat és egyéb perifériás eszközöket – A VÉTELKORI ADOTT ÁLLAPOTBAN biztosítjuk, és nem terjed ki rájuk a jelen HP Korlátozott Jótállás. Ettől függetlenül a megfelelő gyártók, forgalmazók vagy terjesztők biztosíthatják saját jótállásukat közvetlenül az Ön részére. A jelen HP Korlátozott Jótállásnak részét nem képező HP márkajelzésű perifériás eszközökre és egyéb HP márkajelzésű termékekre vonatkozóan is érvényes lehet az adott HP márkajelzésű perifériás eszköz vagy termék HP Korlátozott Jótállása. Tekintse át az adott termék HP Korlátozott Jótállását a jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos tájékozódás céljából.

 

Amennyiben azt helyi törvények megengedik, a HP helytáll azért, hogy saját választása szerint a Korlátozott Jótállás Időtartama alatt megjavítja vagy kicseréli azt a HP Hardverterméket, vagy visszafizeti annak vételárát, amelynek esetében gyártási vagy anyaghibák állnak fenn, amennyiben Ön, a végfelhasználó vevő a Korlátozott Jótállás Időtartama alatt a HP Hardvertermék hibájával kapcsolatosan bejelentést tesz a HP számára. A Korlátozott Jótállási Időtartam lejártával megszűnik a HP-nek a jelen HP Korlátozott Jótállás értelmében fennálló kötelezettsége, amely a gyártási vagy anyaghibákat mutató HP Hardvertermékek saját választása szerinti javítására vagy kicserélésére, illetve annak vételára visszafizetésére vonatkozik.

 

A Korlátozott Jótállási Időtartam a vásárlás dátuma vagy a HP-tól való lízingelés dátuma és - amennyiben ez az eset áll fenn - , a HP vagy a HP hivatalos szervizszolgáltatója általi telepítés befejezésének dátuma közül a korábbi napon kezdődik. A HP Hardvertermékvásárlásának vagy lízingelésének dátumával ellátott számla vagy átvételi elismervény egyben a vásárlás vagy lízingelés dátumának bizonyítéka is, hacsak a HP vagy az illetékes hivatalos viszonteladó írásban másképpen nem tájékoztatja Önt. A jótállási szolgáltatások igénylésekor a szolgáltató kérheti a vásárlás, illetve bérbevétel bizonyítékának bemutatását. Az itt leírt jótállási szolgáltatás alapszintű jótállási vállalásokat tükröz. Az Ön HP Hardvertermékéhez az alapszintű jótállás mellett emelt szintű vállalások is tartozhatnak. Az aktuális jótállási tudnivalókat illetően vegye fel a kapcsolatot a HP-vel, vagy látogasson el a HP.com webhelyre. HP tintapatronok esetében a jótállás a HP-tinta kifogyásáig, illetve a „Jótállás Lejárata” dátumáig tart (amelyik előbb következik be). HP nyomtatófejek esetében a jótállás a „Jótállás Lejárata” dátumáig, illetve a jótállással fedezett használati korlát eléréséig tart (amelyik hamarabb következik be). HP LaserJet nyomtatópatronok esetében a jótállás a jótállással fedezett használati korlát eléréséig tart (amelyik hamarabb következik be).

 

Egyes államok és országok nem teszik lehetővé a következő kizárásokat és korlátozásokat, így ezen kizárások és korlátozások érvényessége Önre nézve korlátozott lehet.

 

A HP NEM VÁLLAL SEMMILYEN MÁS KIFEJEZETT JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELT, SEM ÍRÁSOS, SEM SZÓBELI FORMÁBAN, ÉS A MEGENGEDETT TÖRVÉNYI KERETEK KÖZÖTT A HP KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN OLYAN JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT, AMELY NEM SZEREPEL A JELEN HP KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSBAN. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜLI ORSZÁGOK HELYI TÖRVÉNYEINEK MEGFELELŐ MÉRTÉKIG A HP KIZÁR MINDEN JOGSZABÁLYBAN FOGLALT JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELT, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ, JOGSZABÁLYBAN FOGLALT JÓTÁLLÁST. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TERÜLETÉN ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN AZ ELADHATÓSÁGRA, MINŐSÉGRE VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BÁRMILYEN, JOGSZABÁLYBAN FOGLALT JÓTÁLLÁS VAGY FELTÉTEL A FENTIEKBEN LEÍRT, KIFEJEZETT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZÓDIK. EGYES ÁLLAMOK ÉS ORSZÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A JOGSZABÁLYBAN FOGLALT JÓTÁLLÁS VAGY FELTÉTEL IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT VAGY A KÁROK MEGHATÁROZOTT FAJTÁIÉRT VALÓ FEFELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, BELEÉRTVE A FOGYASZTÓI TERMÉKEKBEN ESETT VAGY AZOK ÁLTAL OKOZOTT KÖZVETLEN KÁROKAT VAGY KÖVETKEZMÉNYKÁROKAT. AZ EZEN ORSZÁGOKBAN VAGY ÁLLAMOKBAN ÉLŐ FELHASZNÁLÓKRA NEM VONATKOZNAK A JELEN HP KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS BIZONYOS KIZÁRÁSAI, FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZATAI VAGY KORLÁTOZÁSAI. AMENNYIBEN A JELEN HP KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS VAGY ANNAK BÁRMELY RÉSZE A HELYI TÖRVÉNYEKBE ÜTKÖZNE, A JELEN NYILATKOZATOT VAGY ANNAK ADOTT RÉSZÉT OLYAN MÓDOSÍTÁSSAL KELL ÉRTELMEZNI, HOGY MEGFELELJEN A HELYI TÖRVÉNYEKNEK.

 

A – TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, EURÓPAI UNIÓS, AUSZTRÁL ÉS ÚJ-ZÉLANDI – FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓAN A JELEN NYILATKOZATBAN FOGLALT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK A HP HARDVERTERMÉK ELADÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ, JOGSZABÁLYBAN FOGLALT JOGOKAT (KIVÉVE, HA AZT JOGSZABÁLY ENGEDÉLYEZI), HANEM AZOK KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT ÉRTELMEZENDŐK.

 

A jelen HP Korlátozott Jótállás minden országban érvényes, és bármely olyan országban vagy régióban érvényesíthető, ahol a HP vagy annak hivatalos szervizszolgáltatói jótállási szolgáltatásokat biztosítanak a jelen HP Korlátozott Jótállásban foglalt feltételek és kikötések szerint, ugyanazon terméktípusszámra vonatkozóan. A jelen HP Korlátozott Jótállásra vonatkozóan minden, érvényes nemzeti export- és importtörvény és szabályozás alkalmazandónak tekintendő. A jelen HP Korlátozott Jótállás fennmarad, ha az adott országban vagy régióban vásárolt HP Hardvertermékeket olyan másik országba vagy régióba szállítják át, ahol a HP vagy annak hivatalos szervizszolgáltatói jótállási szolgáltatásokat biztosítanak az adott terméktípusszámra vonatkozóan. A jótállási feltételek, a szolgáltatások elérhetősége és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó válaszidő országtól/régiótól függően eltérő lehet. A szokásos jótállási szolgáltatáshoz kapcsolódó válaszidő a helyi alkatrészellátástól függően változhat. Ha nincsenek rendelkezésre álló alkatrészek, az illetékes hivatalos HP szolgáltató tud Önnek részletes adatokkal szolgálni. A HP nem változtatja meg a HP Hardvertermékalakját, felépítését vagy működési módját annak érdekében, hogy olyan országokban/térségekben is működőképes legyen, amelyekben ezek működtetését nem tervezték. A HP nem felelős a termékek szállításáért esetlegesen felszámolt vámtételekért és illetékekért. A termékek szállítására a különböző kormányzatok által kibocsátott összes alkalmazandó export- és importtörvény, szabályozás ellenőrzés vonatkozhat, és az ilyeneknek az alá van vetve.

 

Az olyan országokban és régiókban, ahol az alkalmazandó jogszabályok meghatározzák, hogy az importált termékek esetében a helyi importőr köteles jótállási szolgáltatásokat biztosítani, vagy ahol az alkalmazandó jogszabályok nem írják elő kötelező érvényűen, hogy az importált termékek jótállási szolgáltatásait a gyártó biztosítsa, a HP termékek összes jótállási szolgáltatását ezekben az országokban vagy régiókban kizárólag az importőr fogja biztosítani, és nem a HP, mely alól kivételt képeznek azok az esetek, ahol a helyi importőrt kifejezetten felhatalmazta a HP vagy annak helyi társult vállalkozása a termék importálására, azonban a jótállási szolgáltatásokat a HP-hoz utalja.

 

Ön a jelen dokumentum feltételeinek és kikötéseinek megfelelően jogosult a hardver jótállási szolgáltatásaira, ha a Korlátozott Jótállási Időtartam során jelentkező gyártási vagy anyaghibából adódóan az Ön HP Hardvertermékének javítása válik szükségessé. . A HP a saját választása szerint megjavítja vagy kicseréli azt az alkatrészt vagy hardverterméket, amely esetében gyártási vagy anyaghiba jelentkezik a Korlátozott Jótállás Időtartama alatt, ha a HP a Korlátozott Jótállás Időtartama alatt bejelentést kap Öntől, a végfelhasználó vevőtől az ilyen hibával kapcsolatban. Ellentétes tájékoztatás hiányában – és a helyi törvények által megengedett mértékig –, az új HP Hardvertermékek új, vagy új és a teljesítmény és megbízhatóság szempontjából az újjal funkcionálisan egyenértékű anyagok felhasználásával készülnek. Feltéve, hogy az a helyi törvényeknek megfelel, (a) a javításra bocsátott HP Hardvertermékek a javítás helyett azonos típusú felújított HP Hardvertermékekre cserélhetők, és (b) a HP Hardvertermékek javításához felújított alkatrészeket használhatnak fel. (c) a kicserélt vagy megjavított HP Hardvertermékek a teljesítményük és megbízhatóságuk szempontjából funkcionálisan egyenértékűek lesznek az eredeti, de már nem gyártott termékekkel. Amennyiben helyi jogszabály másképp nem rendelkezik, ha ezek a kicserélt vagy megjavított HP Hardvertermékek vagy alkatrészek gyártási vagy anyaghibákat mutatnak (1) a javításukat és/vagy cseréjüket követő kilencven (90) napon belül, vagy (2) azon HP Hardvertermék Korlátozott Jótállási Időtartamának hátralévő részében, amelynek cseréjére szolgáltak, vagy amelyben beszerelésre kerültek, a HP vállalja, hogy ismét megjavítja vagy kicseréli az adott HP Hardvertermékeket vagy alkatrészeket.

 

A jelen HP Korlátozott Jótállás keretében eltávolított minden alkatrész vagy hardvertermék a HP tulajdonává válik, hacsak az alkalmazandó jogszabályok másként nem rendelkeznek. Ha mégis ismétlődő hibák lépnének fel az Ön HP Hardvertermékével kapcsolatban, vagy a HP azt állapítja meg, hogy nem képes a HP Hardvertermékmegjavítására vagy cseréjére, a HP a saját választása szerint úgy dönthet, (a) hogy a HP által kiválasztott csereterméket biztosít az Ön számára, amely az Ön HP Hardvertermékével azonos vagy funkcionálisan egyenértékű a teljesítményét tekintve, vagy (b) hogy csere helyett visszatérítést vagy jóváírást biztosít az Ön számára (kamat nélkül) a vásárlási összegre vagy lízingkifizetésekre vonatkozóan. A helyi jogszabályok által megengedett mértékig ez az Ön kizárólagos jogorvoslata a hibás termékekre vonatkozóan.

 

Egyes államok és országok nem teszik lehetővé a fenti kizárást vagy korlátozást, így ezen kizárás és korlátozás érvényessége Önre nézve korlátozott lehet.

 

A jelen HP Korlátozott Jótállással kapcsolatban felmerülő vagy a jelen HP Korlátozott Jótállás tárgyát képező HP Hardvertermékek Ön általi megvásárlásával kapcsolatos vitás kérdésekre – akár szerződésből erednek, vagy szerződésen kívüli károkozáson, jogszabályban foglalt jogon, büntetőjogi tényálláson vagy egyéb jogalapon keletkeznek – az Ön lakóhelye szerinti ország és állam, régió vagy terület törvényei vonatkoznak, a nemzetközi magánjog kollíziós szabályaira való tekintet nélkül.

Kizárások

A HP NEM SZAVATOLJA A HARDVERTERMÉK ZAVARTALAN VAGY HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉT. A HP NEM FELELŐS AZ OLYAN KÁROSODÁSOKÉRT, AMELYEK A HP HARDVERTERMÉKRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK BETARTÁSÁNAK ÖN ÁLTALI ELMULASZTÁSÁBÓL ADÓDNAK.

 

A jelen HP Korlátozott Jótállás nem vonatkozik az eldobható vagy gyorsan kopó alkatrészekreés kellékekre, a HP nyomtatási kellékanyagok és bizonyos tölthető akkumulátorok kivételével az alábbiakban megadottak szerint, és nem terjed ki olyan HP Hardvertermékekre, amelyekből eltávolították a sorozatszámot, vagy amely megsérült vagy meghibásodása

 • valamilyen balesetből, helytelen használatból, folyadék kiömléséből, nem rendeltetésszerű használatból, szennyeződésből, nem megfelelő vagy nem kielégítő karbantartásból vagy kalibrálásból vagy egyéb külső okból ered;
 • a HP Hardvertermékkel együtt kapott felhasználói dokumentációban feltüntetett használati paramétereken kívüli működtetésből adódik;
 • nem a HP által biztosított szoftverek, kezelőeszközök, alkatrészek vagy kellékek használatából adódik;
 • a helyszín nem megfelelő előkészítéséből, vagy a HP helyszínre vonatkozó specifikációinak nem megfelelő karbantartási vagy környezeti feltételekből adódik;
 • nem a HP által biztosított vírus, fertőzés, féregvírus vagy más hasonló, rosszindulatú kód;
 • szállítás közbeni elvesztés vagy károsodás miatt következik be;
 • a HP-tól vagy a HP hivatalos szervizszolgáltatójától eltérő személy általi módosításból vagy szervizelésből adódik; vagy
 • a végfelhasználó által cserélhető, HP márkájú vagy a HP által jóváhagyott alkatrészek nem megfelelő cseréjéből adódik, amennyiben ilyen rendelkezésre áll az Ön HP Hardvertermékéhez az adott országban vagy régióban.

 

Minden olyan HP Hardvertermék, amelyről kiderül, hogy a HP-tól való leszállítás után megnövelték az órajelét, kizárásra kerül a jelen Korlátozott Jótállásból, olyan károsodott vagy hibás alkatrészek kivételével, amelyek esetében bizonyítható, hogy a károsodás vagy meghibásodás nem kötődik az órajel megnöveléséhez.

 

A HP nem felelős semmilyen együttes működési vagy kompatibilitási problémáért, amely a következő esetekben fordulhat elő:

 • a HP által nem támogatott termékek, szoftverek vagy opciók használata;
 • a HP által nem támogatott konfigurációk használata;
 • az egy adott rendszerrel való használatra tervezett alkatrészek másik, eltérő gyártmányú vagy típusú termékbe való beszerelése.

 

JAVASOLJUK, HOGY AZ ESETLEGES MEGHIBÁSODÁS, ILLETÉKTELEN MÓDOSÍTÁS VAGY ADATVESZTÉS ELLENI ÓVINTÉZKEDÉSKÉNT A MEREVLEMEZÉN VAGY MÁS TÁROLÓESZKÖZEIN TÁROLT ADATOKRÓL IDŐRŐL IDŐRE KÉSZÍTSEN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT. MIELŐTT BÁRMILYEN HP HARDVERTERMÉKET A SZERVIZBE SZÁLLÍTANA, KÉSZÍTSEN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT AZ ADATOKRÓL, ÉS MINDEN BIZALMAS, VAGYONI ÉRTÉKŰ VAGY MAGÁNJELLEGŰ INFORMÁCIÓT TÁVOLÍTSON EL A TERMÉKRŐL. A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A HP NEM FELELŐS A PROGRAMOK, ADATOK VAGY CSERÉLHETŐ TÁROLÓESZKÖZÖK KÁROSODÁSÁÉRT VAGY ELVESZTÉSÉÉRT. A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A HP NEM FELELŐS SEMMILYEN PROGRAM VAGY ADAT HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT VAGY ÚJRATELEPÍTÉSÉÉRT A HP ÁLTAL A HARDVERTERMÉK GYÁRTÁSAKOR TELEPÍTETT SZOFTVER KIVÉTELÉVEL, AMELY ALKALMAZANDÓ FRISSÍTÉSEK TÁRGYÁT KÉPEZI. A JAVÍTÁS SORÁN A MEMÓRIA ADATAI ELVESZHETNEK.

Termékspecifikus kizárások

Tölthető akkumulátorok

Ez a HP Hardvertermék beépített tölthető akkumulátort tartalmazhat, amely a felhasználó által nem hozzáférhető, és a cseréjét a HP-nak vagy a HP hivatalos szervizszolgáltatójának kell elvégeznie. A beépített tölthető akkumulátorra mint a HP Hardvertermékstandard alkatrészére vonatkozik a jelen korlátozott jótállás, és ugyanolyan hosszú időtartamon át érvényes rá nézve, hacsak a jelen HP Korlátozott Jótállás ezzel ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

 

A jelen HP Hardvertermék tölthető akkumulátort tartalmaz, amely a kialakításából adódóan a felhasználó által eltávolítható és cserélhető. A HP garantálja, hogy csereakkumulátort biztosít, ha az akkumulátor esetében gyártási vagy anyaghibák lépnek fel azon HP Hardvertermék megvásárlásának dátumától számított egy (1) éves időtartamon belül, amelyben az akkumulátor megtalálható, hacsak a jelen HP Korlátozott Jótállás ezzel ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

 

Mint minden akkumulátor esetében, a HP Hardvertermékben található akkumulátor maximális kapacitása idővel vagy a használat mértékétől függően csökkenni fog, és az akkumulátor életciklusa a termék típusától, konfigurációjától, rátöltött alkalmazásoktól, funkcióktól, használattól, vezeték nélküli működéstől és energiagazdálkodási beállításoktól függően különböző lehet. Ennek megfelelően az akkumulátor maximális kapacitásának vagy az akkumulátor töltési ciklusainak csökkenése nem számít gyártási vagy anyaghibának, és a jelen HP Korlátozott Jótállás nem vonatkozik az akkumulátor kapacitásának vagy ciklusszámának változásaira. A helyi törvények által megengedett mértékig az akkumulátorra kizárólag olyan gyártási és anyaghibákkal kapcsolatos jótállás vonatkozik, amelyekből kifolyólag az akkumulátor nem képes a működésre az akkumulátor Korlátozott Jótállási Időtartama során a fentiekben meghatározottak szerint, vagy abban az esetben, ha az akkumulátor töltési ciklusainak száma meghaladja az akkumulátor névleges ciklusszámát, amelyik előbb érkezik el, hacsak a jelen HP Korlátozott Jótállás ezzel ellentétes rendelkezést nem tartalmaz. Szükséges lehet HP diagnosztikai tesztet futtatni annak meghatározására, hogy vonatkozik-e jótállás az akkumulátor hibájára.

HP nyomtatótermékek

A nem HP márkájú vagy újratöltött patronok használata nincs hatással sem a HP által a végfelhasználó vevő számára biztosított HP Korlátozott Jótállásra, sem a végfelhasználó vevővel a nyomtatóra vonatkozóan fennálló HP támogatási szerződésre. Azonban ha a nyomtató vagy a nyomtatófej meghibásodása vagy megsérülése a nem HP gyártmányú nyomtatópatron vagy újratöltött nyomtatópatron használatának tulajdonítható, a HP a nyomtató ilyen jellegű meghibásodásának vagy megsérülésének javításakor szokásos munka- és anyagdíjat vagy a nyomtatófej cseréjére vonatkozó költséget számítja fel. HP tintapatronok és kellékek és HP LaserJet kellékek esetében a jelen HP Korlátozott Jótállás nem vonatkozik olyan termékekre, amelyek a jelen HP Korlátozott Jótállásban leírt egyéb kizárások mellett újratöltésen, felújításon, vagy bármilyen módon történt módosításon estek át. A jelen HP Korlátozott Jótállás HP tintapatronokra, nyomtatófejekre vagy HP LaserJet nyomtatópatronokra vonatkozik, ha a megfelelő, a HP vagy a HP jóváhagyásával rendelkező eredeti berendezésgyártó (OEM) által gyártott nyomtatóeszközben használják őket.

Kizárólagos jogorvoslat

AMENNYIBEN AZT A VONATKOZÓ HELYI JOGSZABÁLYOK MEGENGEDIK, A JELEN FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK ALKOTJÁK A TELJES ÉS KIZÁRÓLAGOS JÓTÁLLÁSI MEGÁLLAPODÁST ÖN ÉS A HP KÖZÖTT AZ ÖN ÁLTAL VÁSÁROLT VAGY LÍZINGELT HP HARDVERTERMÉKRE VONATKOZÓAN. A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A JELEN FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK MINDEN KORÁBBI MEGÁLLAPODÁST, HIRDETÉST ÉS EGYÉB NYILATKOZATOT FELÜLÍRNAK – BELEÉRTVE A HP ELADÁSI MARKETING ANYAGAIT VAGY A HP VAGY A HP KÉPVISELŐJE VAGY ALKALMAZOTTJA, VAGY NEM A HP KÉPVISELŐJE VAGY ALKALMAZOTTJA ÁLTAL ÖNNEK ADOTT TANÁCSOKAT, AMELYEK A HP HARDVERTERMÉK ÖN ÁLTALI MEGVÁSÁRLÁSÁVAL VAGY LÍZINGELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN TÖRTÉNHETTEK, ÉS NEM KÉPEZIK A HP-VAL VAGY ANNAK HIVATALOS VISZONTELADÓJÁVAL VALÓ KÜLÖN, ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁS RÉSZÉT. A jelen HP Korlátozott Jótállás feltételeinek módosításai kizárólag akkor érvényesek, ha írásban történtek, és a HP hivatalos képviselője aláírta őket.

A felelősség korlátozása

Egyes államok vagy országok nem engedélyezik a jogszabályban foglalt jótállások kizárását vagy korlátozását, illetve bizonyos fajta károkért, a közvetlen károkért vagy következménykárokért való felelősségkorlátozását (a részleteket lásd alább), így ezen kizárások és korlátozások érvényessége Önre nézve korlátozott lehet. A KÖVETKEZŐ KORLÁTOZÁSOK A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK. ABBAN AZ ESETBEN, HA A HP A SAJÁT VÁLASZTÁSA SZERINT VISSZATÉRÍTÉST VAGY A HP.COM OLDALON FELHASZNÁLHATÓ, TERMÉKCSERÉRE JOGOSÍTÓ KÁRTYÁT BIZTOSÍT AZ ÖN SZÁMÁRA, A HP JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS SZERINTI MAXIMÁLIS FELELŐSSÉGE KIFEJEZETTEN A HP HARDVERTERMÉKÉRT ÖN ÁLTAL KIFIZETETT ÁRRA KORLÁTOZÓDIK. A FENTIEKBEN MEGHATÁROZOTTAK KIVÉTELÉVEL A HP SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE A HP HARDVERTERMÉKBEN VAGY AZ ÁLTAL OKOZOTT VAGY A HP HARDVERTERMÉK TELJESÍTMÉNYKIESÉSE MIATTI KÁROKÉRT, BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT ÉS MEGTAKARÍTÁSOKAT, ELMARADT HASZNÁLATOT, ELVESZETT ADATOKAT VAGY SZOFTVEREKET, ILLETVE A TERMÉKEN TÁROLT PROGRAMOK VAGY ADATOK PROGRAMOZÁSÁNAK HELYREÁLLÍTÁSÁRA VAGY MÁSOLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGEKET, ILLETVE A BÁRMELY KÜLÖNÖS KÁRFAJTÁT, A KÖZVETLEN KÁROKAT VAGY KÖVETKEZMÉNYKÁROKAT. A HP-T NEM TERHELI FELELŐSSÉG HARMADIK FÉL ÁLTAL, ILLETVE HARMADIK FÉL NEVÉBEN ÖN ÁLTAL ÉRVÉNYESÍTETT KÁROKÉRT SEM. A HP NEM FELELŐS AZ OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEK ESETLEGESEN A HP HELYI TÖRVÉNYEK SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEINEK VALÓ MEGFELELÉSÉBŐL ADÓDNAK. E FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS MINDAZON KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY ESETÉN ÉRVÉNYES, AMELYET VAGY A JELEN HP KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS ALAPJÁN, VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSCÍMÉN (IDEÉRTVE A GONDATLAN KÁROKOZÁSÉRT VALÓ FELELŐSSÉGET ÉS A KÖTELEZŐ TERMÉKFELELŐSSÉGET), SZERZŐDÉSSZEGÉS VAGY EGYÉB JOGCÍMEN NYÚJTANAK BE. . JELEN FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSRÓL NEM LEHET LEMONDANI, ÉS ELTÉRNI SEM LEHET TŐLE. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ABBAN AZ ESETBEN IS FENNÁLL, HA AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL A VEVŐ TÁJÉKOZTATTA A HP-T VAGY A HP HIVATALOS KÉPVISELŐJÉT. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA A TESTI ÉPSÉGBEN ESETT KÁROKKAL KAPCSOLATOS IGÉNYEKRE NEM VONATKOZIK.

 

A HP KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT JOGOKAT BIZTOSÍT. EZEN JOGOKON KÍVÜL A VEVŐ AZ ADOTT ÁLLAMTÓL VAGY ORSZÁGTÓL FÜGGŐEN EGYÉB JOGOKKAL IS RENDELKEZHET. AJÁNLJUK, HOGY A VEVŐRE VONATKOZÓ JOGOK TELJES PONTOSSÁGGAL TÖRTÉNŐ MEGHATÁROZÁSA ÉRDEKÉBEN SZEREZZEN BE TOVÁBBI INFORMÁCIÓT AZ ADOTT ORSZÁG VAGY ÁLLAM VONATKOZÓ JOGSZABÁLYAIRÓL.

A HP opciókkal és tartozékokkal kapcsolatos korlátozott jótállása

A HP Korlátozott Jótállásának HP márkajelzéssel ellátott opciókra és tartozékokra (a jelen HP Korlátozott Jótállásban a továbbiakban együttesen: „HP Opció") vonatkozó feltételei és kikötései a HP Opcióra alkalmazható és a HP Hardvertermékkel együtt biztosított HP Korlátozott Jótállásban leírtaknak megfelelőek. Ha az Ön HP Opciója egy HP Hardvertermékben van telepítve, a HP vagy a HP Opcióval együtt kapott jótállási dokumentációban meghatározott időre (a HP Opció Korlátozott Jótállási Időtartamára), vagy azon HP Hardvertermék hátralévő jótállási idejére biztosít jótállási szolgáltatást, amelyben a HP Opció telepítve van, ezek közül amelyik időtartam a hosszabb, de ez nem lehet hosszabb a HP Opció Ön általi megvásárlásának dátumától számított három (3) évnél. A HP opció Korlátozott Jótállási Időtartama a HP-től vagy a HP hivatalos viszonteladójától való megvásárlás dátumával kezdődik. A HP Opció vásárlási dátumával ellátott számla vagy átvételi elismervény egyben a jótállás kezdő dátuma is. A részleteket illetően tekintse át a HP Opció Korlátozott Jótállását. A helyi törvények által megengedett mértékig a nem HP márkájú opciókat „A VÁSÁRLÁSKOR ADOTT ÁLLAPOTBAN” biztosítjuk. Ettől függetlenül, a nem HP gyártók és beszállítók közvetlen jótállást biztosíthatnak az Ön számára.

Kijelzők

Digital Signage kijelző

A jelen Korlátozott jótállás nem vonatkozik a falra szerelt vagy egyénileg felszerelt Digital Signage kijelző eltávolításával vagy visszaszerelésével kapcsolatos szolgáltatásra. A jelen Korlátozott jótállás nem vonatkozik a kijelző falra szereléséből vagy egyéb egyéni felszereléséből vagy eltávolításából adódó károsodásokra. A HP azt javasolja, hogy a falra szereléshez és az egyéb egyéni felszereléshez és eltávolításhoz minősített szerelőt alkalmazzanak. Ha a HP arra a következtetésre jut, hogy a Digital Signage kijelzővel kapcsolatos problémát nem lehet távolról megoldani, a HP csereterméket fog kiszállítani közvetlenül a vevő számára. A HP az összes szállítási és biztosítási költséget magára vállalja, és szállítócéget alkalmaz a készülék becsomagolására és a HP számára való biztonságos visszaszállításra. A hibás készülék visszaszolgáltatásának elmulasztása esetén a HP kiszámlázhatja a vevő számára a cseretermék árát.

Monitorok

Nem minden monitortípus alkalmas a statikus, álló vagy fix képek megjelenítését igénylő alkalmazásokra. A statikus képek beleégve károsodást okozhatnak, ami foltokként vagy vízjelekként jelenhet meg a képernyőn. A jelen HP Korlátozott Jótállás nem vonatkozik az olyan monitorokra, amelyeket statikus, álló vagy fix képek hosszú időn át történő vagy a nap 24 óráján át történő megjelenítését igénylő és a kép beleégésével kapcsolatos károsodást okozó alkalmazásokra használnak. A kép beleégésével kapcsolatos károsodás elkerülése érdekében kapcsolja ki a monitort, ha nincs használatban, vagy ha az adott rendszer támogatja, használjon energiagazdálkodási beállítást a kijelzőnek a rendszer tétlen állapotában történő kikapcsolására.

Multimédiás monitorból és számítógépből álló csomag együttes jótállása

Ha Ön személyi számítógéppel együtt vásárolt multimédiás monitort egy termékcsomag részeként (egyetlen termékváltozatként), akkor a multimédiás monitor jótállási időtartamának hossza a helyi törvények által megengedett mértékig egybeesik a személyi számítógép jótállási időtartamának hosszával. A részleteket illetően tekintse át a személyi számítógép jótállási nyilatkozatát.

A vevő kötelezettségei

A HP Korlátozott Jótállás részét nem képező költségek felmerülésének elkerülése érdekében (olyan problémák esetében, amelyek nem a HP Hardvertermékek gyártási vagy anyaghibájából adódnak) az Ön segítségét fogjuk kérni, hogy a következőképpen segítse a HP-t vagy a HP hivatalos szervizszolgáltatóját:

 

 • Garanciális igény benyújtásakor valós, pontos és teljes információkat biztosítson.
 • A HP követelményeinek megfelelő környezetet biztosítson, többek között biztosítsa a termékek korrózió, szennyeződések és fröccsenések elleni védelmét. Például a HP korrózióval kapcsolatos követelményeinek való megfelelés érdekében a környezetnek tilos havonta 300 angstromnál nagyobb mértékű korróziót okoznia ezüstön és rézen.1
 • Ellenőrizze a konfigurációkat, töltse be a legfrissebb firmvert, telepítse a szoftverek javítócsomagjait, és futtasson HP diagnosztikát és segédprogramokat.
 • Hajtsa végre a HP által meghatározott ideiglenes eljárásokat vagy áthidaló megoldásokat, amíg a HP a tartós megoldáson dolgozik.
 • Lehetőség szerint használja a HP távoli támogatási megoldásait. A HP kifejezetten tanácsolja, hogy vegye igénybe a HP által biztosított, rendelkezésre álló támogatási technológiákat. Ha úgy dönt, hogy nem veszi igénybe a távoli támogatási lehetőségeket, a támogatási erőforrások megnövekedett igénye miatt további költségek merülhetnek fel.
 • Működjön együtt a HP-val a probléma megoldásának megtalálásában online csevegés, e-mail vagy telefonhívás útján. E magában foglalhatja rutin diagnosztikai eljárások elvégzését, további szoftverfrissítések vagy javítócsomagok telepítését, külső opciók eltávolítását és/vagy opciók lecserélését.
 • A HP azt javasolja, hogy az esetleges meghibásodások, módosulások vagy elvesztések elleni óvintézkedésként rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a merevlemezen és egyéb tárolóeszközökön tárolt fájljairól, adatairól és programjairól. Mielőtt valamely HP Hardverterméket visszaküld jótállási támogatás vagy javítások céljából, készítsen biztonsági másolatot fájljairól, adatairól és programjairól, és távolítson el minden bizalmas, titkos vagy magánjellegű információt.
 • Távolítson el minden külső opciót vagy tartozékot, amely ki lenne téve az adatvesztés veszélyének a javítási vagy cserefolyamat során.
 • Végezze el a kiegészítő feladatokat a jótállási szolgáltatás egyes típusain belül leírtaknak megfelelően, valamint minden egyéb tevékenységet, amelyet a HP ésszerű módon kérhet annak érdekében, hogy a legjobb módon el tudja látni a jótállási támogatás feladatát.
 • A HP LaserJet nyomtatópatronokra vonatkozó jótállási szolgáltatás érvényesítéséhez vigye vissza a terméket a vásárlás helyére a probléma leírásával, valamint nyomtatási mintákkal együtt, vagy forduljon a HP ügyfélszolgálatához.

* A HP követelményeinek alapját az ISA G1 (enyhe) követelmények képezik, az ISA-71.04-1985 jelű, Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminants (Környezeti feltételek folyamatmérési és -szabályozási rendszerek esetében: levegőben lévő szennyező anyagok) című dokumentumban leírtaknak megfelelően. Ez az ISA szabvány a http://www.isa.org címen elérhető. Ha a termékeket az ISA G1 (enyhe) szabályozásnak megfelelő környezetekben használják, a korrózió nem jelenthet befolyásoló tényezőt a készülékek megbízhatósága szempontjából.

A hardver jótállási szolgáltatások típusai

Az Ön által vásárolt HP Hardvertermékkel kapcsolatos jótállási szolgáltatások típusainak leírása alább található. Bizonyos szolgáltatások nem minden országban vagy régióban állnak rendelkezésre. AMENNYIBEN A KÖVETKEZŐ JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FELTÉTELEK VAGY AZOK BÁRMELY RÉSZE A HELYI JOGSZABÁLYOK RENDELKEZÉSEIVEL ELLENTÉTES, A JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS FELTÉTELEKET VAGY AZOK ADOTT RÉSZÉT OLYAN MÓDOSÍTÁSSAL KELL ÉRTELMEZNI, HOGY MEGFELELJEN A HELYI TÖRVÉNYEKNEK.

A fogyasztó által végzett javításra vonatkozó jótállási szolgáltatás

A HP Hardvertermékek számos olyan alkatrészt tartalmaznak, amelyek a vevő által végzett javítási (Customer Self Repair - CSR) lehetőség figyelembevételével készülnek, ezáltal biztosítva a lehető leggyorsabb javítást, illetve a rugalmasabb eljárást a hibás alkatrészek cseréjében. Ha a diagnosztika során a HP megállapítja, hogy a javítás elvégezhető egy CSR alkatrész használatával, akkor azt az alkatrészt kiszállítja közvetlenül Önnek, hogy elvégezhesse a cserét. A CSR alkatrészeknek két kategóriája van:

 • Alkatrészek, amelyek esetében kötelező a vevő által végzett javítás – Ha azt kéri, hogy a HP cserélje ki ezeket az alkatrészeket, akkor Önnek kell kifizetnie a szervizeléssel járó utazási költséget és munkadíja.
 • Alkatrészek, amelyek esetében opcionális a vevő által végzett javítás – Ezek az alkatrészek szintén a fogyasztó által végzett javítási lehetőség figyelembevételével készülnek. Azonban ha azt kéri, hogy a HP vagy a HP hivatalos szervizszolgáltatója végezze el a cserét, akkor az Ön HP Hardvertermékéhez tartozó garanciális szolgáltatás igénylése nem fog további költséget jelenteni.

 

Önnek együtt kell működnie a HP-val vagy a HP hivatalos szervizszolgáltatójával a probléma megoldásának megtalálásában csevegő alkalmazás, e-mail vagy telefonhívás útján. Ez magában foglalhatja rutin diagnosztikai eljárások elvégzését, szoftverfrissítések vagy javítócsomagok telepítését, külső opciók eltávolítását és/vagy opciók lecserélését. Ha segítségre van szüksége, felveheti a kapcsolatot a HP műszaki támogatásával, és egy szakember segítséget fog biztosítani Önnek csevegő alkalmazás, e-mail vagy telefonhívás útján. A HP a csere CSR alkatrésszel együtt szállított dokumentációban kikötheti, hogy a hibás alkatrészt vissza kell-e küldeni a HP-nek, hacsak az alkalmazandó jogszabályok ezzel ellentétes értelmű előírást nem tartalmaznak. Azokban az esetekben, amikor a hibás alkatrészt a HP-nek vissza kell küldeni, a hibás alkatrészt meghatározott időn belül, általában öt (5) és tizenöt (15) munkanap közötti időn belül el kell szállíttatnia. A hibás alkatrésszel együtt az ahhoz tartozó dokumentációt is vissza kell küldeni a kapott szállítási csomagban. A hibás alkatrész visszaküldésének elmulasztása esetén a HP Önre háríthatja a csere költségeit. A vevő által végzett javítás esetén a HP a szállítás és az alkatrész-visszajuttatás összes költségét magára vállalja, valamint a szállítást végző szolgáltatót is megnevezi. A CSR alkatrészek osztályozása országtól vagy régiótól függően változhat.

Készülékcserére vonatkozó emelt szintű jótállási szolgáltatás

A HP Korlátozott Jótállás magában foglalhat egy készülékcserére vonatkozó, emelt szintű jótállási szolgáltatást. A speciális készülékcserére vonatkozó jótállási szolgáltatás feltételei értelmében a HP közvetlenül Önhöz kiszállít egy cserekészüléket, ha az Ön által vásárolt HP Hardvertermék a diagnosztika során hibásnak bizonyul. A cserekészülék átvételekor szükség lehet a hibás HP Hardverterméknek a HP számára történő visszaküldésére abban a csomagolásban, amelyben a cserekészülék érkezett, és erre meghatározott időtartam, rendszerint öt (5) és tizenöt (15) nap közötti idő áll a rendelkezésére. A HP magára vállalja a szállítási és biztosítási költségeket, amelyek a hibás HP Hardvertermék HP számára való visszaküldésével kapcsolatban merülnek fel. A hibás HP Hardvertermék visszaküldésének elmulasztása esetén a HP Önre háríthatja a cserekészülék költségeit. A HP a standard munkaórákban biztosít készülékcserére vonatkozó emelt szintű szolgáltatást. A standard munkaórák jellemzően reggel 8:00 és délután 5:00 között (08.00–17.00) tartanak, hétfőtől péntekig, de a helyi üzleti gyakorlat szerint ez eltérő lehet. A válaszidő különböző lehet, és további díjak merülhetnek fel a szállítási korlátozásoknak és a legközelebbi HP szervizhelytől vagy a HP hivatalos szervizszolgáltatójától való távolságnak megfelelően.

 

A legközelebbi HP szerviz vagy a HP hivatalos szervizszolgáltatója telefonszámait vagy bizonyos esetekben a hozzá kapcsolódó térképeket illetően látogasson el a HP webhelyére a http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html címre.

El- és visszaszállításos jótállási szolgáltatás

A HP Korlátozott Jótállás magában foglalhat egy el- és visszaszállításos jótállási szolgáltatást. Az el- és visszaszállításos szolgáltatás feltételeinek megfelelően a HP átveszi a hibás HP Hardverterméket az Ön tartózkodási helyén, megjavítja, majd visszajuttatja a tartózkodási helyére. A HP a szolgáltatás összes javítási, logisztikai és biztosítási költségét magára vállalja.

Vevő általi beszállítással történő jótállási szolgáltatás

A helyi jogszabályok által megengedett mértékig a HP Korlátozott Jótállás magában foglalhat egy vevő általi beszállítással történő jótállást. A vevő általi beszállítással kapcsolatos szolgáltatás feltételei értelmében Önnek el kell szállítania a HP Hardvertermékét a HP egyik hivatalos szervizhelyére garanciális javítás céljából. Előre ki kell fizetnie a HP Hardvertermék szervizhelyre szállításával és onnan való elszállításával kapcsolatos szállítási díjakat, adókat és tarifákat. Ön a felelős az adott HP Hardverterméknek a HP hivatalos szervizszolgáltatójához való beszállításával vagy visszaküldésével kapcsolatos biztosítás megkötéséért, és vállalnia kell a szállítás közbeni elvesztés kockázatát.

Postai szállítással történő jótállási szolgáltatás

A helyi tjogszabályok által megengedett mértékig a HP Korlátozott Jótállás magában foglalhat egy postai szállítással történő jótállást. A postai szállítással kapcsolatos szolgáltatás feltételei értelmében Önnek el kell szállítatnia a HP Hardvertermékét a HP egyik hivatalos szervizhelyére garanciális javítás céljából. Előre ki kell fizetnie a HP Hardvertermék szervizhelyre szállításával kapcsolatos szállítási díjakat, adókat és tarifákat. Ön a felelős az adott HP Hardvertermék szállításával kapcsolatos biztosítás megkötéséért, és magára vállalja a szállítás közbeni elvesztés kockázatát. A HP vissza fogja küldeni Önnek a megjavított HP Hardverterméket, és minden szállítási és biztosítási költséget magára vállal.

Beküldésre és visszaküldésre vonatkozó jótállási szolgáltatás

A helyi törvények által megengedett mértékig a HP Korlátozott Jótállás magában foglalhat egy beküldésre és visszaküldésre vonatkozó jótállást. A beküldésre és visszaküldésre vonatkozó szolgáltatás feltételeinek megfelelően a HP a saját költségére csomagolóanyagot küld az Ön számára a HP Hardvertermék HP számára szervizelés céljából történő elküldéséhez. Az Ön felelősségét jelentik a HP Hardvertermék HP számára való elszállításával kapcsolatos fuvarköltségek és a biztosítás. A beérkező szállítást és kapcsolódó költségeket illetően lehetősége van a HP-val való megállapodásra. A további tudnivalókat illetően az Egyesült Államok esetében hívja az 1-800-474-6836-os (800-HP-invent) telefonszámot a részletes költségekkel s utasításokkal kapcsolatban, vagy egyéb országok esetében látogasson el a HYPERLINK http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.htmlhttp://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html oldalra a HP támogatási telefonszámaiért. Emellett a saját szállítmányozóját is választhatja, és vállalhatja a költségek kifizetését. Ha saját szállítmányozót választ, Ön a felelős a szervizhelyre szállított adott hardvertermék szállításával kapcsolatos biztosítás megkötéséért, és magára vállalja a szállítás közbeni elvesztés vagy károsodás kockázatát. A HP megjavítja a HP Hardverterméket, és visszajuttatja Önhöz. A HP a megjavított HP Hardvertermék visszaküldésével kapcsolatos összes javítási és szállítási költséget magára vállalja.

Helyszíni jótállási szolgáltatás

A HP Korlátozott Jótállás magában foglalhat egy helyszíni jótállási szolgáltatást. A helyszíni szolgáltatás feltételeinek megfelelően a HP a saját döntése alapján megállapíthatja, hogy egy HP Hardvertermék javítható-e

 

 • távolról,
 • CSR alkatrész felhasználásával, vagy
 • a hibás hardvertermék helyére való szervizkiszállással.

 

Ha a HP végül arra a következtetésre jut, hogy helyszíni szervizkiszállásra van szükség egy meghibásodás javításához, a kiszállást a standard munkaórák idejére fogják ütemezni, hacsak ezzel ellentétes rendelkezés nincs érvényben az Ön által vásárolt HP Hardvertermékre vonatkozóan. A standard munkaórák jellemzően reggel 8:00 és délután 5:00 között (08.00–17.00) tartanak, hétfőtől péntekig, de a helyi üzleti gyakorlat szerint ez eltérő lehet. A válaszidő különböző lehet, és további díjak merülhetnek fel az utazási korlátozásoknak és a legközelebbi HP szervizhelytől vagy a HP hivatalos szervizszolgáltatójától való távolságnak megfelelően. A legközelebbi HP szerviz vagy a HP hivatalos szervizszolgáltatója telefonszámait vagy bizonyos esetekben a hozzá kapcsolódó térképeket illetően látogasson el a HP webhelyére a http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.htmlcímre. Helyszíni szervizeléshez:

 • az Ön hivatalos képviselőjének jelen kell lennie, amikor a HP jótállási szolgáltatásokat biztosít a helyszínen;
 • értesítenie kell a HP-t, ha a HP Hardverterméket olyan környezetben használják, amely egészségügyi vagy biztonsági kockázatot jelent a HP alkalmazottaira vagy alvállalkozóira;
 • meg kell felelnie a HP ésszerű biztonsági előírásainak, és megfelelő, szavad és biztonságos hozzáférést kell biztosítania a HP számára minden olyan létesítményhez, információhoz és rendszerhez, amelyet a HP szükségesnek ítél a megfelelő időben nyújtott támogatáshoz;
 • biztosítania kell, hogy minden gyártói címke (pl. a sorozatszámok) a helyén legyen, valamint elérhető és olvasható legyen;
 • a termékspecifikációknak és a támogatott konfigurációknak megfelelő környezetet kell fenntartani.

Cserére vonatkozó jótállási szolgáltatás

A HP Korlátozott Jótállás magában foglalhat egy cserével kapcsolatos jótállási szolgáltatást. A cserével kapcsolatos jótállási szolgáltatás feltételeinek megfelelően a HP átveszi a hibás készüléket a helyszínen, és közvetlenül Önhöz leszállít egy újjal egyenértékű cserekészüléket. A HP a szolgáltatás összes javítási, logisztikai és biztosítási költségét magára vállalja.

Válaszidők

A válaszidők a szolgáltatás igénylési helyén érvényes standard munkanapoktól és munkaóráktól függnek. Ellentétes rendelkezés hiányában minden válaszidőt a végfelhasználó vevő hívásától számolnak addig, amikor a HP vagy meghatározta a mindkét fél számára elfogadható időt a támogatás elvégzésére, vagy a HP megkezdte a támogatást vagy a távoli diagnosztikát. A válaszidők, a Következő Munkanapi Jótállási Szolgáltatást is beleértve, ha elérhető ilyen, a szolgáltatótól ésszerűen elvárható követelményeken alapulnak. Egyes országokban és bizonyos beszállítói megszorítások esetén a vállalási idő változhat. Ha az Ön tartózkodási helye kívül esik az alapvető szolgáltatási zónán, a válaszidő hosszabb lehet, vagy pótlólagos költségek merülhetnek fel. Az adott terület válaszidőivel kapcsolatban forduljon a HP hivatalos viszonteladójához.

Szolgáltatási frissítések

A HP számos, helyben megvásárolható kiegészítő támogatási és szervizelési lefedettséget biztosít az Ön HP Hardvertermékéhez. Azonban bizonyos támogatások és kapcsolódó termékek nem minden országban elérhetőek. A szolgáltatási frissítésekkel és költségekkel kapcsolatos információkat illetően látogasson el a HP Care Pack keresőeszköz oldalára a http://www.hp.com/go/lookuptool/címen

A készülékhez tartozó szoftverek

A HP-nek az általa HP márkanéven forgalmazott vagy HP Hardvertermékhez mellékelt szoftverekkel kapcsolatos kötelezettségeit a programhoz mellékelt végfelhasználói licencszerződés vagy programhasználati szerződés tartalmazza. A helyi jogszabályok által megengedett mértékig ha a HP által a szoftver terjesztésére használt cserélhető adathordozóról a vásárlástól számított kilencven (90) napon elül bebizonyosodik, hogy gyártási vagy anyaghibákat tartalmaz, az Ön egyedüli jogorvoslata az lehet, hogy csere céljából visszaküldi a cserélhető adathordozót a HP-hez. A nem HP gyártókkal vagy beszállítókkal való, jótállási támogatással kapcsolatos kapcsolatfelvétel az Ön felelőssége.

Ingyenes korlátozott műszaki támogatás

A HP Hardvertermékkel, HP szoftverekkel, a HP által előre telepített külső szoftverekkel és a HP-tól vásárolt külső szoftverekkel kapcsolatos, ingyenes korlátozott műszaki támogatás, beleértve a kezdeti beállítási támogatást, számos kapcsolatfelvételi módon elérhető a HP-nál, többek között elektronikus adathordozón és telefonon, a vásárlás dátumától számított kilencven (90) napig. Az online erőforrásokat és a telefonos támogatást illetően lásd: „Kapcsolatfelvétel a HP-val”. Az ez alóli kivételek meghatározása a Végfelhasználói licencszerződésben (EULA) található.

 

A támogatás a következőkkel kapcsolatos segítségnyújtást foglalja magában:

 • a telepítéssel kapcsolatos kérdései megválaszolása (előfeltételek, első lépések és alapvető módszerekkel kapcsolatos tudnivalók);
 • a HP Hardvertermékkel együtt kapott szoftver és opciók beállítása és konfigurálása, például módszerek és első lépések (ez alól kivételt képez a rendszer optimalizálása, a testreszabás és a hálózat konfigurálása);
 • a rendszer hibaüzeneteinek értelmezése;
 • rendszerhibák és szoftverhasználati problémák azonosítása; és
 • a HP Care Pack tudnivalók é frissítések beszerzése a HP Hardvertermékekkel együtt kapott vagy vásárolt szoftverekhez.

 

A támogatás NEM foglalja magában a következőkkel kapcsolatos segítségnyújtást:

 • a felhasználó által létrehozott programok vagy forráskódok létrehozása vagy diagnosztizálása;
 • nem HP márkájú, külön vásárolt szoftverek telepítése; és
 • rendszer optimalizálása, testreszabás és a hálózat konfigurálása.

Ingyenes szoftverek és nyílt forráskódú operációs rendszerek és alkalmazások

A HP nem biztosít műszaki támogatást a harmadik felek által nyilvános licence keretében biztosított szoftverekre vonatkozóan (ingyenes szoftverek és nyílt forráskódú szoftverek), beleértve az operációs rendszereket és az alkalmazásokat is. A HP Hardvertermékekkel együtt biztosított ingyenes szoftverek és nyílt forráskódú szoftverek műszaki támogatását az ingyenes szoftver vagy nyílt forráskódú szoftver forgalmazója biztosítja. A támogatás kapcsolatfelvételi adatait illetően tekintse át az ingyenes szoftver vagy nyílt forráskódú operációs rendszer vagy alkalmazás súgóját, dokumentációját, vagy egyéb alkalmazás támogatási nyilatkozatát, amelyet a HP Hardvertermékkel együtt kapott.

Jótállásra és támogatásra való jogosultság ellenőrzése

A jótállásra való jogosultság ellenőrzéséhez adja meg a termék típusszámát és sorozatszámát a http://www.hp.com/go/warrantycheck címen

 

A HP Care Pack szolgáltatásaira való regisztráció ellenőrzéséhez látogasson el a Care Pack Central oldalra a http://www.hp.com/go/cpc címen

Kapcsolatfelvétel a HP-vel

Ha az Ön HP Hardvertermékével kapcsolatban gyártási vagy anyaghibák merülnek fel a Korlátozott jótállás időtartama alatt, és a termékdokumentációban foglalt javaslatok nem oldják meg a problémát, a következő módok egyikén vehet igénybe támogatást:

 • Kiegészítő támogatással és hibaelhárítással kapcsolatos információk vagy frissített szoftverek és illesztőprogramok keresése a HP támogatási webhelyén a http://www.hp.com/support címen
 • A legközelebbi HP támogatási hely megkeresése és a velük való kapcsolatfelvétel a webhelyen keresztül a http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html címen
 • A HP hivatalos viszonteladójával vagy a HP hivatalos szervizszolgáltatójával való kapcsolatfelvétel. A HP vagy a HP hivatalos szervizszolgáltatójának hívása előtt készítse elő a következő információkat:
  1. A termék sorozatszáma, típusneve és típusszáma
  2. Felmerülő hibaüzenetek
  3. Kiegészítő opciók
  4. Operációs rendszer
  5. Külső felek által biztosított hardverek vagy szoftverek
  6. Részletes kérdések

Országspecifikus feltételek

A HP Korlátozott Jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az Ön országában a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft, H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP Korlátozott Jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek az adásvételi szerződésben foglaltaknak való megfelelésére vonatkozó, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknakwww.hp.com/go/eu-legal vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központokhttp://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm webhelyét.

A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP Korlátozott Jótállás alapján vagy a jogszabályban foglalt eladói szavatosság alapján jelentik be.

© Copyright 2016 HP Development Company, LP

 

A jelen dokumentum tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A jelen dokumentumban szereplő információk nem értelmezhetők kiegészítő jótállásként. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

 

Első kiadás: 2016. február

764442-001

Back to top