СКЕНЕРИ HP – ХОРИЗОНТАЛНИ СКЕНЕРИ И СКЕНЕРИ С ПОДАВАНЕ НА СТРАНИЦИ

ПОВЕЧЕ МОЩ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС.
СКАНИРАНЕ. УПРАВЛЕНИЕ. СПОДЕЛЯНЕ.

Скенерите HP ScanJet улесняват трансформацията от хартиени към цифрови носители.

Заявка за връзка със специалист

Свържете се с нас

1. Скоростта на сканиране е измерена на 300 dpi (черно-бяло, скала на сивото и цветно). Действителните скорости на обработка може да се различават в зависимост от разделителната способност на сканирането, състоянието на мрежата, бързината на компютъра и софтуера на приложението.

2. HP EveryPage се нарича HP Precision Feed в устройства HP ScanJet, пуснати в продажба преди месец май 2013 г.

3. Сканирането от мобилно устройство изисква приложението HP JetAdvantage Capture. Изтеглете приложението от hp.com/go/documentmanagement. Качеството на безжичната връзка зависи от физическата среда и разстоянието от точката на достъп и може да бъде ограничено по време на активни VPN връзки. Сканирането чрез Wi-Fi Direct® изисква мобилното устройство да бъде свързано директно към Wi-Fi® мрежата на скенера. Wi-Fi и Wi-Fi Direct са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance®.

4. Въз основа на преглед на HP на публикувани през 2016 година функции за сигурност на конкурентни принтери в същия клас. Единствено HP предлага съчетание от функции за сигурност, които осигуряват наблюдение с цел засичане и автоматично блокиране на атака, след което проверяват самостоятелно софтуера чрез рестарт. За списък с принтерите посетете hp.com/go/PrintersThatProtect. За повече информация: https://www.hp.com/go/printersecurityclaims .