HP Engage Console

ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการอุปกรณ์ผ่านระบบคลาวด์ของ HP Engage Console ช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถใช้งานได้จากระยะไกล และจัดการกลุ่มอุปกรณ์ของตนได้อย่างปลอดภัย

ซอฟต์แวร์การใช้งานและจัดการจากระยะไกล
ช่วยให้ดำเนินกิจการค้าปลีกได้อย่างต่อเนื่อง

ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการผ่านระบบคลาวด์
ของ HP Engage Console ช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถใช้งานได้จากระยะไกล และจัดการกลุ่มอุปกรณ์ของตนได้อย่างปลอดภัย

  • จัดการและเผยแพร่แอปได้อย่างสะดวกราบรื่น

    ครอบคลุมการเผยแพร่ จัดการ และอัปเดตแอปให้กับกลุ่มอุปกรณ์ในหลายระบบปฏิบัติการ (OS) ของคุณจากระยะไกลได้อย่างปลอดภัย

  • ระบบการตรวจสอบระยะไกลและการแก้ปัญหาแบบเชิงรุก

    ประหยัดทั้งเวลาเดินทางและค่าใช้จ่ายกับการบริการนอกสถานที่ ช่วยระบุปัญหาที่เกิดกับอุปกรณ์ในเชิงรุกด้วยการควบคุมทางไกลผ่านระบบคลาวด์ และแก้ไขปัญหาผ่านแดชบอร์ดเดียวกันกับแอปของคุณ

  • ลงทะเบียนอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    ด้วยการลงทะเบียนอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้รายใหม่ที่แสนง่าย และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ไปกับการทำงานที่เรียบง่ายของแดชบอร์ดเดี่ยว 

ทำการค้าและทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ด้วย HP Engage Catalog ผู้ค้าปลีกจะสามารถค้นหาและติดตั้งระบบ POS ของตนลงในอุปกรณ์ HP Android ได้อย่างง่ายดาย1

การค้นพบแอปที่ลื่นไหล

ปรับปรุงความสามารถในการค้นหาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่คุณต้องการให้เร็วขึ้นและทำให้การตั้งค่า 

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันในอุปกรณ์ HP Android POS เป็นเรื่องง่ายด้วย HP 

Engage Catalog

ติดตั้งและอัปเดตได้อย่างง่ายดาย

บริการระบบคลาวด์ HP Engage Catalog ช่วยให้ทำการติดตั้งแอปพลเคชันระบบ POS ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายราคาแพงไปกับการขอความช่วยเหลือถึงสถานที่

การดำเนินงานที่ลื่นไหล

การอัปเดตซอฟต์แวร์ POS คอยช่วยให้ลูกค้าประกอบกิจการและทำงานได้ 

คำสงวนสิทธิ์

 

1. จำเป็นต้องใช้ Android

 

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP มีการระบุไว้ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันโดยชัดแจ้งซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม โดย HP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือความผิดพลาดในส่วนเนื้อหา หรือการตัดทอนใด ๆ ในที่นี้

 

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ