Bun venit la site-ul Web HP

Bun venit la site-ul Web HP Inc. („HP” sau „Nostru/Noastre” sau „Noi” sau „Ne”) – şi vă mulţumim pentru vizită, sperând să vă bucuraţi de conţinutul prezentat!

 

Aceşti termeni de utilizare („Aceşti termeni”) sunt un contract legal între Dumneavoastră şi HP (împreună, „Părţile acordului”) şi reglementează utilizarea de către Dumneavoastră a acestui site Web, precum şi a altor site-uri Web pe care HP le poate controla şi a tuturor textelor, datelor, informaţiilor, software-ului, imaginilor, fotografiilor şi a altor materiale (fiind în continuare menţionate ca „Materiale”) pe care HP şi Filialele sale le pot pune la dispoziţia Dumneavoastră, precum şi a oricăror servicii pe care le putem furniza prin intermediul site-urilor Noastre Web (în Aceşti termeni, fiind menţionate global ca „Acest site Web”).

 

CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI TERMENI ÎNAINTE DE A RĂSFOI ACEST SITE WEB. UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB INDICĂ FAPTUL CĂ AŢI CITIT ŞI AŢI ACCEPTAT ACEŞTI TERMENI. NU PUTEŢI SĂ UTILIZAŢI ACEST SITE WEB DACĂ NU ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI.

Accesarea Acestui site Web

Când accesaţi Acest site Web, sunteţi responsabil pentru respectarea Acestor termeni, precum şi pentru utilizarea în orice mod a Acestui site Web prin intermediul oricărui cont pe care îl puteţi configura prin sau pe Acest site Web; anumite Materiale vor fi disponibile pentru Dumneavoastră numai dacă aveţi un cont. Sunteţi de acord să furnizaţi informaţii reale, precise, actuale şi complete atât timp cât utilizaţi Acest site Web. Deoarece este contul Dumneavoastră, este responsabilitatea Dumneavoastră să obţineţi şi să întreţineţi toate echipamentele, serviciile şi software-ul care sunt necesare pentru accesarea şi utilizarea Acestui site Web, precum şi să plătiţi costurile aferente. De asemenea, este responsabilitatea Dumneavoastră să păstraţi confidenţialitatea parolelor Dumneavoastră. În cazul în care aveţi motive să credeţi că parola Dumneavoastră sau alte informaţii de securitate pentru Acest site Web au fost dezvăluite, trebuie să Ne anunţaţi imediat.

 

Câteodată, Noi colectăm anumite informaţii personale despre Dumneavoastră numai în legătură cu accesul şi utilizarea de către Dumneavoastră a Acestui site Web. Utilizarea de către HP a acestor informaţii este reglementată de prevederile  Declaraţiei de confidenţialitate online HP.

 

Ne rezervăm dreptul de a vă solicita să vă schimbaţi parola sau de a restricţiona accesul Dumneavoastră la Acest site Web atunci când considerăm că este necesar în mod rezonabil.

Modul în care vi se permite să utilizaţi Acest site Web

Sunteţi invitat să utilizaţi Acest site Web în scopuri personale şi de afaceri în cazul în care achiziţionaţi produse şi servicii HP pentru a le utiliza în afacerile dumneavoastră („Utilizări permise”).

 

Prin prezenta vă acordăm o licenţă limitată, personală, neexclusivă şi netransferabilă pentru a utiliza şi a afişa Materialele. Dreptul Dumneavoastră de a utiliza Materialele este condiţionat de respectarea Acestor termeni. Nu aveţi alte drepturi asupra Acestui site Web sau asupra oricăror Materiale şi nu puteţi modifica, edita, copia, reproduce, crea lucrări derivate din acestea, utiliza inginerie inversă, modifica, îmbunătăţi sau exploata în orice alt mod Acest site Web sau Materialele.

Utilizarea neautorizată a Acestui site Web, politica de utilizare acceptabilă

Noi autorizăm utilizarea limitată a Acestui site Web de către Dumneavoastră. Orice altă utilizare a Acestui site Web dincolo de Utilizările permise este interzisă şi, prin urmare, constituie utilizare neautorizată a Acestui site Web. Aceasta deoarece toate drepturile asupra Acestui site Web rămân în proprietatea companiei HP.

 

Utilizarea neautorizată a Acestui site Web poate duce la încălcarea diferitelor legi din S.U.A. şi internaţionale privind drepturile de autor. Noi nu dorim să se întâmple acest lucru şi, prin urmare, v-am dat exemple de lucruri pe care să le evitaţi în Politica noastră privind utilizarea acceptabilă, găsită aici  Politica HP privind utilizarea acceptabilă . Trebuie să respectaţi Politica HP privind utilizarea acceptabilă ori de câte ori utilizaţi Acest site Web sau orice servicii oferite de la Acest site Web.

Terminarea utilizării Acestui site Web

Noi sau Dumneavoastră putem rezilia dreptul de utilizare a Acestui site Web în orice moment. Utilizarea de către Dumneavoastră a Acestui site Web se va termina automat în cazul în care încălcaţi oricare dintre Aceşti termeni. Pentru a clarifica:

 

 • Cu excepţia cazului în care convenim altfel cu Dumneavoastră în scris, Noi putem rezilia, suspenda sau modifica înregistrarea sau accesul Dumneavoastră la întregul sau la o parte din Acest site Web, fără notificare, în orice moment şi din orice motiv.
 • Puteţi să întrerupeţi în orice moment accesul la Acest site Web şi utilizarea acestuia. În cazul unei rezilieri automate datorită încălcării termenilor de utilizare, trebuie să distrugeţi imediat orice materiale descărcate sau imprimate (şi orice copii ale acestora).

Declinarea răspunderii

ACEST SITE WEB ESTE FURNIZAT „CA ATARE” ŞI „CU TOATE DEFECTELE” ŞI DUMNEAVOASTRĂ VĂ ASUMAŢI ÎN EXCLUSIVITATE TOATE RISCURILE PRIVIND CALITATEA ŞI PERFORMANŢELE ACESTUI SITE WEB.

 

HP NEAGĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANŢIILE DE ORICE FEL (EXPRESE, PRESUPUSE SAU STATUTARE) CU PRIVIRE LA ACEST SITE WEB, CARE INCLUD, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA, ORICE GARANŢII PRESUPUSE SAU STATUTARE LEGATE DE VANDABILITATE, DE OPORTUNITATEA PENTRU O ANUMITĂ UTILIZARE SAU UN ANUMIT SCOP, TITLU SAU NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

 

ACEST LUCRU ÎNSEAMNĂ CĂ HP NU VĂ PROMITE CĂ SITE-UL WEB NU ARE PROBLEME. Fără a limita generalitatea celor mai sus menţionate, HP nu garantează că Acest site Web vă va satisface cerinţele sau că Acest site Web va fi neîntrerupt, oportun, sigur sau fără erori sau că defectele din Acest site Web vor fi corectate. HP nu oferă nicio garanţie cu privire la rezultatele care pot fi obţinute din utilizarea Acestui site Web sau cu privire la exactitatea sau fiabilitatea oricăror informaţii obţinute prin intermediul Acestui site Web. Niciun sfat sau informaţie, fie orale sau scrise, obţinute de dumneavoastră prin intermediul Acestui site Web sau de la HP, filialele sale sau alte companii afiliate sau de la furnizorii săi sau ai acestora (sau de la respectivii conducători, directori, angajaţi sau agenţi ai acestor entităţi) (împreună, „Părţi HP”) nu vor putea constitui o garanţie. HP neagă toate asigurările echitabile.

Limitarea răspunderii

ÎN NICIO SITUAŢIE, NICIUNA DIN PĂRŢILE HP NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU (A) ORICE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, PE CALE DE CONSECINŢĂ, PUNITIVE SAU EXEMPLARE SAU (B) DAUNE CARE A CĂROR VALOARE TOTALĂ DEPĂŞEŞTE O SUTĂ DE DOLARI AMERICANI (100,00 USD) (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, CELE CARE REZULTĂ DIN PIERDERI DE VENITURI, PROFITURI PIERDUTE, PIERDEREA CLIENTELEI, PIERDEREA UTILITĂŢII, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR SAU ALTE PIERDERI DE VALORI INTANGIBLE), CARE PROVIN SAU AU LEGĂTURĂ CU ACEST SITE WEB (INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, UTILIZAREA, IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SAU REZULTATUL UTILIZĂRII ACESTUI SITE WEB), INDIFERENT DACĂ ASTFEL DE DAUNE SE BAZEAZĂ PE O GARANŢIE, PE UN CONTRACT, O CLAUZĂ, UN STATUT SAU ORICE ALTĂ TEORIE LEGALĂ ŞI CHIAR DACĂ ORICE PARTE HP A FOST ÎNŞTIINŢATĂ (SAU AR FI TREBUIT SĂ ŞTIE) DE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE.

 

EXCLUDERI ŞI LIMITĂRI: Unele jurisdicţii nu permit excluderea anumitor garanţii sau limitarea sau excluderea răspunderii pentru anumite daune. Prin urmare, este posibil ca unele negări şi limitări ale răspunderii, din cele menţionate mai sus, să nu se aplice în cazul Dumneavoastră. În măsura în care Părţile HP nu pot, conform legilor aplicabile, să nege anumite garanţii presupuse sau să îşi limiteze răspunderile, sfera de aplicabilitate şi durata acestor garanţii, precum şi gradul de răspundere al Părţilor HP vor fi limitate la cuantumul minim permis de legea aplicabilă.

Excluderi şi limitări

Unele jurisdicţii nu permit excluderea anumitor garanţii sau limitarea sau excluderea răspunderii pentru anumite daune. În consecinţă, este posibil ca unele negări şi limitări ale răspunderii, din cele menţionate mai sus, să nu se aplice în cazul Dumneavoastră. În măsura în care oricare din Părţile HP nu poate, conform legilor aplicabile, să nege anumite garanţii presupuse sau să îşi limiteze răspunderile, sfera de aplicabilitate şi durata acestor garanţii, precum şi gradul de răspundere al Părţii HP vor fi limitate la cuantumul minim permis de legea aplicabilă.

Alte acorduri; software, servicii sau acces

HP poate furniza produse (precum hardware sau software), servicii (precum servicii de abonare la software, întreţinerea sau repararea de hardware sau întreţinerea, instalarea sau instruirea pentru software) sau acces prin intermediul Acestui site Web în condiţiile unui acord separat între Dumneavoastră şi HP, precum un acord de licenţă sau termeni separaţi de vânzare şi termeni de garanţie (fiecare, un „Alt acord”). Obligaţiile HP cu privire la orice produs, serviciu sau acces pe care această companie vi le pune la dispoziţie prin orice Alt acord vor fi reglementate exclusiv prin Alt acord în condiţiile căruia sunt furnizate produsele, serviciile sau accesul şi Aceşti termeni nu trebuie consideraţi sau interpretaţi ca având calitatea de a modifica termenii unui astfel de Alt acord. Dacă există o inconsecvenţă între Aceşti termeni şi orice Alt acord, acel Alt acord va prevala.

 

De exemplu, utilizarea oricărui software care este pus la dispoziţie pentru descărcare de pe site-urile Web HP („Software”) este reglementată de termenii acordului de licenţă pentru utilizatorul final, dacă acesta există, care însoţeşte sau este inclus cu Software-ul („Acord de licenţă”). Nu aveţi dreptul să instalaţi produse Software care includ sau sunt însoţite de un Acord de licenţă înainte ca mai întâi să fi fost de acord cu Acordul de licenţă. Dacă nu există un Acord de licenţă, Aceşti termeni vor reglementa utilizarea de către Dumneavoastră a acelui Software.

HP poate să modifice Acest site Web

HP îşi rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe Acest site Web în orice moment, fără a vă anunţa. Totuşi, am dori să reţineţi următoarele:

 

 • HP poate aduce modificări Acestui site Web sau produselor, serviciilor şi preţurilor descrise în Acest site Web, în orice moment şi fără înştiinţare.
 • Acest site Web poate fi depăşit şi HP nu îşi ia niciun fel de angajament de a actualiza Acest site Web.
 • Este posibil ca informaţiile publicate pe Acest site Web să conţină referiri la produse, programe sau servicii care nu sunt disponibile în ţara/regiunea dumneavoastră.

 

 

Vă sugerăm să luaţi legătura cu persoana de contact de afaceri HP la nivel local, pentru informaţii privind produsele, programele şi serviciile disponibile pentru Dumneavoastră prin Acest site Web.

Trimiterile dumneavoastră către Acest site Web

Anumite zone ale Acestui site Web (de exemplu, spaţiile de chat, evaluările clienţilor, zonele de revizuire, forumurile comunităţii şi forumurile de asistenţă) vă pot permite să trimiteţi feedback, informaţii, date, text, software, muzică, sunete, fotografii, imagini, videoclipuri, mesaje sau alte materiale (fiecare, „Trimitere a utilizatorului”). Sunteţi de acord că Dumneavoastră sunteţi singurul responsabil pentru toate Trimiterile utilizatorului şi că orice astfel de Trimitere a utilizatorului este considerată atât neconfidenţială, cât şi nepatentată. Mai mult decât atât, HP nu garantează că veţi avea posibilitatea, acordată de HP sau de o terţă parte, de a edita sau şterge orice Trimitere a utilizatorului pe care aţi trimis-o.

 

 

 

Prin trimiterea oricărei Trimiteri a utilizatorului, Dumneavoastră declaraţi şi garantaţi că:

 

 • Aveţi peste 13 ani;
 • Deţineţi toate drepturile asupra Trimiterii utilizatorului (incluzând, fără limitare, toate drepturile asupra înregistrărilor audio, video sau digitale şi asupra caracteristicilor conţinute în Trimiterile utilizatorului) sau, în mod alternativ, aţi obţinut toate drepturile necesare asupra Trimiterilor utilizatorului, care să vă permită să acordaţi companiei HP drepturile asupra Trimiterilor utilizatorului conform descrierii din Aceşti termeni;
 • Aţi plătit şi veţi plăti integral toate taxele de licenţă, taxele vamale şi alte obligaţii financiare, de orice fel, care rezultă din orice utilizare sau exploatare comercială a Trimiterilor utilizatorului;
 • Dumneavoastră sunteţi persoana care se vede şi/sau care se aude în Trimiterile utilizatorului sau, în mod alternativ, aţi obţinut permisiunea de la fiecare persoană (inclusiv acordul de la părinţi sau tutori pentru orice persoană sub vârsta de optsprezece (18) ani) care apare şi/sau se aude în Trimiterile utilizatorului pentru a acorda drepturile companiei HP conform descrierii din Aceşti termeni;
 • Trimiterile utilizatorului nu încalcă drepturile de autor, marca comercială, brevetul, secretul comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuală, drepturile de confidenţialitate sau alte drepturi legale sau morale ale unei terţe părţi;
 • Sunteţi de acord în mod voluntar să renunţaţi la toate „drepturile morale” pe care le puteţi avea asupra Trimiterilor utilizatorului;
 • Orice informaţie conţinută în Trimiterea utilizatorului nu este cunoscută de Dumneavoastră ca fiind falsă, inexactă sau înşelătoare;
 • Trimiterea utilizatorului nu încalcă nicio Lege (inclusiv, dar fără limitare la, cele care reglementează controlul exporturilor, protecţia consumatorilor, concurenţa neloială, anti-discriminarea sau publicitatea falsă);
 • Trimiterea utilizatorului nu este şi nu poate fi considerată în mod rezonabil ca fiind defăimătoare, calomnioasă, răuvoitoare, rasială, etnică, religioasă sau în alt mod părtinitoare sau ofensatoare, ameninţătoare sau hărţuitoare în mod ilegal la adresa oricărui individ, parteneriat sau corporaţie, vulgară, pornografică, obscenă sau uzurpatoare în legătură cu intimitatea unei alte persoane;
 • Nu aţi fost şi nu veţi fi compensat sau nu vi se va acorda nicio apreciere de către o terţă parte pentru trimiterea Trimiterii utilizatorului;
 • Trimiterea utilizatorului nu include materiale de pe un site Web terţ sau adrese, adrese de e-mail, informaţii de contact sau numere de telefon (altele decât ale Dumneavoastră);
 • Trimiterea utilizatorului nu conţine viruşi, viermi, spyware, adware sau alte programe sau fişiere cu potenţial dăunător;
 • Trimiterea utilizatorului nu conţine nicio informaţie pe care o consideraţi confidenţială, patentată sau personală; şi
 • Trimiterea utilizatorului nu conţine şi nu constituie publicitate sau materiale promoţionale nesolicitate sau neautorizate, e-mailuri nedorite, spam-uri, scrisori în lanţ, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitare.

 

 

 

Prin trimiterea unei Trimiteri a utilizatorului, Dumneavoastră acordaţi companiei HP un drept irevocabil, perpetuu, transferabil, neexclusiv, plătit complet, la nivel mondial, scutit de redevenţe (sublicenţiabil pe mai multe niveluri) pentru:

 

 • Utilizarea, distribuirea, reproducerea, modificarea, adaptarea, publicarea, traducerea, redarea publică şi afişarea publică a Trimiterii utilizatorului (sau orice alte modificări), în întregime sau parţial, în orice format sau pe orice suport cunoscut în prezent sau dezvoltat ulterior;
 • Utilizarea şi permisiunea ca alţii să utilizeze Trimiterea utilizatorului în orice mod şi în orice scop (inclusiv, dar fără limitare la, scopuri comerciale) pe care HP îl consideră corespunzător, la discreţia sa (inclusiv, dar fără limitare la, posibilitatea de a include Trimiterea utilizatorului sau orice altă modificare a acesteia, în întregime sau parţial, în orice tehnologie, produs sau serviciu);
 • Afişarea anunţurilor în corelaţie cu Trimiterile utilizatorului şi utilizarea Trimiterilor utilizatorului pentru publicitate şi în scopuri promoţionale.

 

 

Compania HP poate, dar nu este obligată să pre-analizeze Trimiterile utilizatorilor sau să monitorizeze zonele Acestui site Web prin care Trimiterile utilizatorilor pot fi trimise. Compania HP nu este obligată să găzduiască, să afişeze sau să distribuie orice Trimiteri ale utilizatorilor către sau prin intermediul Acestui site Web şi poate şterge în orice moment şi refuza orice Trimiteri ale utilizatorilor din orice motiv. Compania HP nu este responsabilă pentru orice pierdere, furt sau deteriorare de orice fel a oricăror Trimiteri ale utilizatorilor. Mai mult decât atât, sunteţi de acord ca HP să poată dezvălui în mod liber Trimiterea utilizatorului oricărei terţe părţi în absenţa oricărei obligaţii de confidenţialitate din partea destinatarului

Drepturi de proprietate intelectuală

HP respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora şi vă cerem să procedaţi la fel. HP poate, în circumstanţe corespunzătoare şi la discreţia noastră, să rezilieze serviciul şi/sau accesul la Acest site Web pentru utilizatorii care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Dacă credeţi că lucrarea Dumneavoastră face obiectul încălcării drepturilor de autor şi/sau contrafacerii mărcii comerciale şi apare pe Acest site Web, vă rugăm să ne anunţaţi urmând procedurile găsite aici Reclamaţii privind încălcarea drepturilor pe site-urile Web HP.

Mărci comerciale

HP Inc. are drepturi asupra mărcilor comerciale înregistrate, HP şi sigla HP (prezentată mai jos), precum şi asupra altor mărci comerciale înregistrate şi neînregistrate.

Puteţi să utilizaţi mărcile comerciale HP în text, pentru a vă referi în mod obiectiv şi precis la compania HP, la produsele şi serviciile acesteia, sub rezerva indicaţiilor de mai jos.

 

 

Utilizarea siglei HP este rezervată pentru HP şi pentru partenerii şi persoanele licenţiate de HP printr-un acord scris, în care HP autorizează în mod expres utilizarea siglei.  Nu este permisă nicio altă utilizare a siglelor HP.

 

 

Nu aveţi dreptul să utilizaţi mărcile comerciale HP într-o manieră care ar putea să inducă în eroare consumatorii cu privire la relaţia dumneavoastră cu HP, la sponsorizarea sau aprobarea companiei, produselor sau serviciilor dumneavoastră de către HP sau la originea produselor sau serviciilor dumneavoastră.  Orice utilizare a mărcilor comerciale HP, care este posibil să deruteze sau să inducă în eroare publicul este ilegală şi interzisă în mod expres.

Utilizarea mărcilor comerciale de către partenerii şi persoanele licenţiate de HP

Dacă aveţi o relaţie existentă cu HP, vă rugăm să respectaţi indicaţiile şi condiţiile specifice de utilizare a mărcilor comerciale, prevăzute în acordul dumneavoastră scris.

 

 

 

Dacă sunteţi partener în programul HP Partner First, vă rugăm să consultaţi următoarele legături pentru informaţii suplimentare, inclusiv indicaţii specifice privind mărcile comerciale pentru programul HP Partner First:

 

 

 

Programul HP Partner First: http://www.hp.com/partners/us

 

 

 

Dacă acordul dumneavoastră existent cu HP vă autorizează să afişaţi mărcile comerciale HP, dar nu conţine indicaţii specifice privind utilizarea mărcilor comerciale, urmaţi indicaţiile de utilizare a mărcilor comerciale de pe această pagină.

 

 

 

Dacă aveţi întrebări, contactaţi reprezentantul dumneavoastră de cont sau altă persoană de contact de afaceri de la HP.

Indicaţii generale privind mărcile comerciale HP

Următoarele indicaţii generale privind mărcile comerciale sunt destinate utilizării de către companiile care sunt utilizatori autorizaţi ai mărcilor comerciale HP, inclusiv, de exemplu, partenerii, persoanele licenţiate, alianţele şi revânzătorii autorizaţi prin contracte încheiate cu HP.

 

 

 • HP nu utilizează şi nu cere utilizarea simbolurilor, a inscripţiilor sau a elementelor de confirmare cu mărcile comerciale HP, cu excepţia altor prevederi convenite în scris.
 • Mărcile comerciale HP trebuie să fie prezentate ca adjective care determină substantive generale; de exemplu: computere HP, servicii de asistenţă HP, imprimante LASERJET.
 • Nu utilizaţi variaţii, forme de plural sau posesive ale mărcilor comerciale HP.
 • Nu utilizaţi mărcile comerciale HP într-o manieră care ar putea să inducă în eroare sau să deruteze publicul cu privire la originea unor bunuri sau servicii sau cu privire la sponsorizarea sau aprobarea acestora de către HP.
 • Nu utilizaţi mărcile comerciale HP pentru a face declaraţii false despre compania HP sau despre produsele sau serviciile acesteia.
 • Nu includeţi mărcile comerciale HP în denumirile dumneavoastră comerciale, în numele firmelor, în numele produselor, în numele serviciilor, în numele de utilizatori ai mediilor sociale sau în numele de domenii.
 • Nu adoptaţi şi nu imitaţi designurile produselor, ambalajele produselor, elementele decorative comerciale, materialele publicitare, sloganurile, lozincile sau configuraţiile de site-uri Web care sunt distinctive pentru HP.
 • Când se face referire la HP în documentaţia oficială (adică, rapoarte anuale, rapoarte financiare), este de preferat numele complet HP Inc. În alte contexte, este de preferat HP.

Indicaţii suplimentare pentru utilizatorii autorizaţi ai siglei HP

IMPORTANT:  ACEST DOCUMENT NU AUTORIZEAZĂ UTILIZAREA SIGLEI.  PENTRU A PUTEA AFIŞA SIGLA HP, ESTE NECESAR UN ACORD SEPARAT, ÎN SCRIS CU HP ŞI ACORDUL TREBUIE SĂ AUTORIZEZE ÎN MOD EXPRES UTILIZAREA SIGLEI.  ASTFEL DE ACORDURI SUNT DISPONIBILE DOAR PENTRU ANUMIŢI PARTENERI ŞI ANUMITE PERSOANE LICENŢIATE.

 

 

 

Pe fundal alb, logo-ul nostru preferat HP este:

Pe fundaluri de culoare sau întuneric, logo-ul nostru preferat HP este:

Când nu este disponibilă imprimarea în culori complete, trebuie să fie utilizată sigla noastră în alb şi negru:

Separaţi sigla de textul, imaginile şi graficele de concurenţă, păstrând un perimetru de spaţiu liber de cel puţin 20% pe toate cele patru părţi ale siglei:

Dimensiunea minimă pentru utilizarea siglei HP la imprimare este cea a unui pătrat de 0,25” sau 6,35 mm:

Dimensiunea minimă pentru utilizarea digitală a siglei HP este de 20 x 20 pixeli la 72 dpi:

Sigla HP nu trebuie modificată în niciun fel.

Respectaţi următoarele cerinţe:

 • Nu utilizaţi sigla HP decât în conformitate cu autorizaţia expresă, scrisă, de la HP;
 • Nu aplicaţi efecte de reflectare sau de înclinare asupra siglei;
 • Nu trataţi sigla ca pe un obiect dimensional;
 • Nu modificaţi forma siglei;
 • Nu înclinaţi şi nu rotiţi sigla;
 • Nu adăugaţi niciun chenar la siglă;
 • Nu separaţi formele literelor HP de elementul circular al siglei;
 • Nu aplicaţi culori pe formele literelor HP din cadrul siglei;
 • Nu conturaţi sigla;
 • Nu schimbaţi culorile siglei;
 • Nu animaţi sigla;
 • Nu puneţi caractere/text în cadrul siglei sau în spaţiul liber al acesteia; şi
 • Nu puneţi nicio imagine în cadrul siglei.

 

 

ACESTE INDICAŢII POT FI REVIZUITE DIN CÂND ÎN CÂND FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.  PARTENERII, PERSOANELE LICENŢIATE, ALIANŢELE ŞI REVÂNZĂTORII AUTORIZAŢI DE HP AU RESPONSABILITATEA DE A VERIFICA PERIODIC ACEASTĂ PAGINĂ, PRECUM ŞI DE A SE CONSULTA CU PERSOANELE DE CONTACT DE AFACERI HP CORESPUNZĂTOARE, PENTRU A ASIGURA CONFORMITATEA CONTINUĂ CU INDICAŢIILE PRIVIND UTILIZAREA MĂRCILOR COMERCIALE HP.

 

Drepturi restricţionate de Guvernul S.U.A.

Orice Materiale care sunt descărcate de către sau în numele S.U.A., agenţiilor sale şi/sau organizaţiilor publice („Guvernul S.U.A.”), se supun prevederilor FAR 12.211 – „Date tehnice” şi FAR 12.212 – „Software pentru computer” sau clauzelor care prevăd protecţii echivalente HP din DFARS sau din reglementări specifice altor agenţii.

 

Problemele internaţionale şi de export

[HP administrează Acest site Web din birourile sale din Palo Alto, California. HP nu susţine faptul că Acest site Web este corespunzător sau disponibil pentru utilizare în afara Statelor Unite ale Americii şi că accesul la Acest site Web din teritoriile în care conţinutul acestuia este ilegal sau restricţionat este interzis.]

 

Accesarea Acestui site Web în afara Statelor Unite ale Americii se face prin propria Dumneavoastră iniţiativă şi sunteţi responsabil pentru conformitatea cu legile în vigoare.

 

Sunteţi de acord să respectaţi toate restricţiile şi reglementările de export şi re-export ale Departamentului de Comerţ şi ale altor agenţii sau autorităţi din Statele Unite ale Americii sau din străinătate în legătură cu utilizarea de către Dumneavoastră a site-urilor Web HP şi să nu transferaţi sau să autorizaţi transferul niciunui Material, încălcând Legile, într-o ţară interzisă sau utilizând alte modalităţi prin care se încalcă Legile. În particular, dar fără limitare, Materialele nu pot fi exportate sau re-exportate, prin încălcarea Legilor:

 

 

 

Prin utilizarea oricăror Materiale care fac obiectul unor astfel de restricţii şi reglementări, Dumneavoastră declaraţi şi garantaţi că nu vă aflaţi în/nu sunteţi sub controlul/nu sunteţi cetăţean sau rezident al unei astfel de ţări şi că nu apăreţi pe o astfel de listă.

Despăgubire

Sunteţi de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să susţineţi nevinovăţia Părţilor HP împotriva tuturor revendicărilor, responsabilităţilor, daunelor, pierderilor, costurilor, cheltuielilor sau taxelor (inclusiv taxe rezonabile de judecată) pe care aceste părţi le pot întâmpina ca rezultat sau reieşind în urma încălcării Acestor termeni de către Dumneavoastră (sau oricine utilizează contul dumneavoastră). HP îşi rezervă dreptul de a-şi asuma apărarea şi controlul exclusiv al oricărei chestiuni care face obiectul despăgubirii de către Dumneavoastră şi în acest caz, sunteţi de acord să cooperaţi cu sistemul de apărare al companiei HP împotriva unor astfel de revendicări.

Comunicaţii electronice

Când vizitaţi Acest site Web sau trimiteţi e-mailuri către HP, comunicaţi cu HP pe cale electronică. Noi vă putem răspunde prin e-mail sau prin intermediul anunţurilor postate pe Acest site Web. Sunteţi de acord că toate aceste notificări, dezvăluiri şi alte comunicaţii pe care HP vi le furnizează pe cale electronică satisfac orice cerinţă legală ca astfel de comunicări să fie în scris.

Proprietate

Dacă nu se specifică altfel în Aceşti termeni, toate Materialele, precum şi dispunerea acestora pe Acest site Web sunt proprietatea Noastră exclusivă, Copyright © [datele creării] HP Development Company, L.P. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate. Cu excepţia altor cerinţe sau limitări impuse de legile în vigoare, reproducerea, distribuţia, modificarea, retransmiterea sau publicarea oricăror materiale protejate prin drepturi de autor sunt strict interzise fără acordul expres scris al titularului dreptului de autor sau de licenţă.

Întregul acord pentru Părţile acordului

Aceşti termeni, împreună cu alţi termeni suplimentari cu care sunteţi de acord când utilizaţi anumite elemente ale Acestui site Web, constituie declaraţia integrală şi exclusivă şi finală a acordului dintre Părţile acordului cu privire la subiectul de faţă, înlocuind orice acorduri sau negocieri anterioare dintre Dumneavoastră şi HP cu privire la cele menţionate. Părţile HP sunt beneficiari terţi cu privire la prevederile din Aceşti termeni care fac referire la aceştia.

Legea aplicabilă

Aceşti termeni vor fi guvernaţi de legile Statului California aşa cum se aplică la acordurile încheiate, introduse şi efectuate în întregime în California de către rezidenţii din California, fără a se ţine seama de locul Dumneavoastră efectiv de reşedinţă sau în care faceţi afaceri. Convenţia Naţiunilor Unite privind Contractele pentru vânzarea internaţională de mărfuri şi Legea privind tranzacţiile uniforme cu informaţii computerizate nu se aplică în cazul Acestor termeni. Toate procesele judecătoreşti care rezultă din sau sunt legate de Aceşti termeni sau de utilizarea de către Dumneavoastră a Acestui site Web vor fi aduse în faţa instanţelor federale sau de stat situate în Santa Clara, California şi Dumneavoastră vă supuneţi irevocabil jurisdicţiei personale exclusive a acestor instanţe în acest scop.

Diverse

Nereuşita companiei HP de a exercita sau de a impune orice drepturi sau prevederi ale Acestor termeni nu va constitui o renunţare la respectivele drepturi sau prevederi. Dacă o prevedere a Acestor termeni este găsită a fi incorectă de către o instanţă de jurisdicţie competentă, Dumneavoastră sunteţi totuşi de acord că instanţa trebuie să depună eforturi pentru a pune în aplicare intenţiile companiei HP şi ale Dumneavoastră aşa cum se reflectă în prevedere şi că celelalte prevederi ale Acestor termeni rămân în vigoare. Titlurile secţiunilor din Aceşti termeni sunt doar pentru comoditate şi nu au niciun efect legal sau contractual. Aceşti termeni vor rămâne în vigoare şi îşi vor păstra valabilitatea fără a se ţine cont de încetarea utilizării de către Dumneavoastră a Acestui site Web. Aceşti termeni vor fi interpretaţi fără a se aplica vreo explicaţie strictă în favoarea sau împotriva Dumneavoastră sau a companiei HP. Aceşti termeni, precum şi orice drepturi şi licenţe acordate conform prezentei nu pot fi transferate sau atribuite de către Dumneavoastră, dar pot fi atribuite de către HP fără restricţii.

Notificare pentru consumatorii din California

Conform Codului civil din California, Secţiunea 1789.3, utilizatorii din California au dreptul la următoarea notificare privind drepturile consumatorilor: Acest site Web este furnizat de HP. Dacă aveţi o întrebare sau reclamaţie cu privire la Acest site Web, contactaţi Serviciul pentru clienţi la https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=17656. De asemenea, ne puteţi contacta în scris la HP Inc., Attn: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 SUA. Rezidenţii din California pot contacta Unitatea de asistenţă pentru reclamaţii a Diviziei de servicii pentru consumatori din cadrul Departamentului pentru problemele consumatorilor din California prin poştă la 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 sau prin telefon la (916) 445-1254 or (800) 952-5210 sau persoanele cu deficienţe de auz la TDD (800) 326-2297 sau TDD (916) 322-1700.

HP poate modifica Aceşti termeni de utilizare

HP poate, la discreţia sa absolută, să modifice din când în când Aceşti termeni (inclusiv orice alte documente la care se face referire în, sau sunt legate de, Aceşti termeni). HP va posta o notificare referitoare la astfel de modificări pe Acest site Web, după caz. Dacă aveţi obiecţii legate de astfel de modificări, singura variantă este să încetaţi utilizarea Acestui site Web. Utilizarea în continuare a Acestui site Web în urma notificării cu privire la orice astfel de modificări va indica faptul că Dumneavoastră confirmaţi aceste modificări şi sunteţi de acord să respectaţi termenii şi condiţiile aplicabile pentru astfel de modificări. Anumite prevederi ale Acestor termeni pot fi înlocuite de notificări sau termeni legali desemnaţi în mod expres, care se află pe anumite pagini ale Acestui site Web şi, în astfel de circumstanţe, notificările sau termenii legali desemnaţi în mod expres se consideră că sunt incluşi în Aceşti termeni şi înlocuiesc prevederile Acestor termeni care sunt desemnate ca fiind înlocuite.

 

 

 

Revizuit în martie 2015

 

 

Înapoi la început