Declaraţia de confidenţialitate a companiei HP

Compania HP recunoaşte că dreptul la confidenţialitate este un drept fundamental al omului şi recunoaşte, de asemenea, importanţa confidenţialităţii, securităţii şi protecţiei datelor pentru clienţii şi partenerii săi din întreaga lume. Ca organizaţie globală, cu entităţi juridice, procese de afaceri, structuri de administrare şi sisteme tehnice care trec de graniţele internaţionale, ne străduim să oferim tuturor operaţiunilor noastre o protecţie care depăşeşte cerinţele minime legale şi să implementăm politici şi proceduri riguroase, consecvente.

 

Această Declaraţie de confidenţialitate vă informează în legătură cu practicile noastre de confidenţialitate şi cu opţiunile pe care le puteţi alege şi drepturile pe care le puteţi exercita în relaţie cu datele personale, inclusiv informaţiile care pot fi colectate din activitatea dumneavoastră online, utilizarea dispozitivelor şi interacţiunile pe care le aveţi offline cu compania HP, precum atunci când comunicaţi cu reprezentanţii noştri de asistenţă pentru clienţi. Această Declaraţie de confidenţialitate se aplică tuturor companiilor HP, precum şi site-urilor web, domeniilor, serviciilor (inclusiv gestionarea dispozitivelor), aplicaţiilor, abonamentelor (de exemplu, Instant Ink) şi produselor deţinute de HP, precum şi de filialele noastre (denumite colectiv „Servicii HP”).

 

Această Declaraţie de confidenţialitate nu se aplică datelor personale pe care le prelucrăm în numele clienţilor noştri comerciali atunci când prestăm servicii. Contractele pe care le-am încheiat cu clienţii comerciali stabilesc modul în care prelucrăm datele dvs. personale în acest context. Dacă sunteţi client, angajat sau contractant al unuia dintre clienţii comerciali ai companiei HP şi aveţi întrebări despre datele dvs. personale, vă recomandăm să contactaţi în primă instanţă clientul comercial al HP şi, dacă este necesar, îi vom oferi asistenţă pentru a vă răspunde la întrebări.

Principiile noastre de confidenţialitate

Avem un program bazat pe responsabilitate şi suntem angajaţi să respectăm următoarele principii, care se bazează pe cadre şi principii recunoscute pe plan internaţional privind confidenţialitatea şi protejarea datelor:

LEGALITATE, CORECTITUDINE ŞI TRANSPARENŢĂ

LEGALITATE, CORECTITUDINE ŞI TRANSPARENŢĂ

 

Noi procesăm datele personale în conformitate cu legea, manifestând transparenţă şi corectitudine faţă de dumneavoastră. Activităţile noastre de prelucrare a datelor sunt realizate: 1) cu consimţământul dumneavoastră; 2) în scopul respectării obligaţiilor noastre faţă de dumneavoastră; 3) în scopuri legitime de funcţionare a activităţii noastre, de promovare a inovării şi de furnizare a unei experienţe fără probleme pentru clienţi; sau 4) în alte moduri care sunt în conformitate cu legea.

NOTIFICARE ŞI OPŢIUNE PRIVIND UTILIZAREA DATELOR

NOTIFICARE ŞI OPŢIUNE PRIVIND UTILIZAREA DATELOR

 

Suntem transparenţi şi vă furnizăm o notificare şi o opţiune clară privind tipurile de date personale colectate şi scopurile pentru care acestea sunt colectate şi prelucrate. Nu vom utiliza datele personale în scopuri care sunt incompatibile cu aceste Principii, cu Declaraţia noastră de confidenţialitate sau cu notificările specifice asociate Serviciilor HP.

ACCESUL LA DATE

ACCESUL LA DATE

 

Vă oferim acces rezonabil împreună cu abilitatea de a revizui, corecta, îndrepta sau şterge datele personale pe care le-aţi partajat cu noi.

INTEGRITATEA DATELOR ŞI LIMITAREA SCOPURILOR

INTEGRITATEA DATELOR ŞI LIMITAREA SCOPURILOR

 

Utilizăm datele personale numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în scopuri suplimentare compatibile, în conformitate cu legea. Întreprindem paşi rezonabili pentru a ne asigura că datele personale sunt exacte, complete şi actuale şi colectăm numai datele personale care sunt relevante şi limitate la ce este necesar pentru scopurile pentru care le colectăm. Nu vom păstra datele personale mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate, apoi le vom şterge şi distruge în siguranţă.

SECURITATEA DATELOR

SECURITATEA DATELOR

 

Pentru a proteja datele personale împotriva utilizării sau divulgării neautorizate, implementăm controale puternice pentru securitatea informaţiilor în cadrul propriilor operaţii şi oferim produse şi soluţii de vârf pe piaţă, cu niveluri înalte de protecţie privind securitatea datelor.

RESPONSABILITATE PENTRU TRANSFERUL ULTERIOR

RESPONSABILITATE PENTRU TRANSFERUL ULTERIOR

 

Admitem responsabilitatea noastră potenţială pentru transferurile de date personale între entităţi HP sau către terţi. Datele personale vor fi partajate numai atunci când terţele părţi sunt obligate prin contract să asigure niveluri de protecţie echivalente.

RECURS, INADVERTENŢE ŞI SANCŢIUNI

RECURS, INADVERTENŢE ŞI SANCŢIUNI

 

Ne angajăm să rezolvăm orice preocupări legate de datele dumneavoastră personale. Participăm în mod voluntar la mai multe programe internaţionale de confidenţialitate, care oferă metode de recurs din partea persoanelor individuale, dacă acestea consideră că HP nu le-a respectat în mod adecvat drepturile.

Transferuri internaţionale de date

Deoarece suntem o companie globală, este posibil ca orice informaţie pe care o furnizaţi să fie transferată către sau accesată de entităţi HP din întreaga lume, în conformitate cu această Declaraţie de confidenţialitate şi în baza următoarelor Programe internaţionale de confidenţialitate.

 

SCUT DE CONFIDENŢIALITATE UE-SUA

 

Deși nu este utilizat pentru transferuri de date începând cu 16 iulie 2020, HP acceptă cadrul Scut de confidenţialitate UE-SUA, aşa cum a fost stabilit de către Departamentul comerţului din SUA în privinţa colectării, utilizării şi reţinerii de informaţii personale din ţările membre ale Uniunii Europene. HP a certificat că aderă la Principiile scutului de confidenţialitate privind Notificarea, Opţiunea, Răspunderea pentru transferul ulterior, Securitatea, Integritatea datelor şi Limitarea scopurilor, Accesul şi Recursul, Punerea în aplicare şi Răspunderea. Dacă există un conflict între politicile din această politică de confidenţialitate şi Principiile scutului de confidenţialitate, vor prevala Principiile scutului de confidenţialitate. Pentru a afla mai multe despre programul Scutului de confidenţialitate şi pentru a vizualiza pagina noastră de certificare, vizitaţi www.privacyshield.govsite non-HP.

 

În conformitate cu Principiile scutului de confidenţialitate UE-SUA, HP se angajează să rezolve plângerile referitoare la confidenţialitate şi la colectarea sau utilizarea de către noi a informaţiilor personale care vă privesc. Persoanele din Uniunea Europeană care au întrebări sau plângeri referitoare la această politică de confidenţialitate trebuie mai întâi să contacteze BIROUL DE CONFIDENŢIALITATE HP

 

HP s-a angajat în continuare să trimită plângerile nerezolvate privind confidenţialitatea, formulate în legătură cu Principiile scutului de confidenţialitate UE-SUA, către SCUTUL DE CONFIDENŢIALITATE BBB ÎN UE, o organizaţie non-profit care oferă o soluţie alternativă de rezolvare a divergenţelor, cu sediul în Statele Unite şi operată de Council of Better Business Bureaus (Consiliul birourilor pentru afaceri mai bune). Dacă nu primiţi la timp confirmarea înregistrării plângerii sau dacă plângerea nu este abordată în mod satisfăcător, vizitaţi www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/site non-HP pentru informaţii suplimentare şi pentru a înregistra o plângere.

 

Dacă plângerea nu este rezolvată prin canalele de mai sus, în anumite circumstanţe limitate aveţi posibilitatea de a invoca arbitrajul obligatoriu înaintea unui Privacy Shield Panel (Juriu pentru scutul de confidenţialitate).

 

HP se supune puterilor investigatorii şi executorii ale Comisiei federale de comerţ din SUA sau ale oricărui alt organism statutar autorizat din SUA.

 

*Companiile HP specifice cu sediul în Statele Unite care participă la Cadrul de confidenţialitate UE-SUA cuprind: Compaq Information Technologies, LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC, Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; Hewlett Packard Group LLC; HP Inc; HP R&D Holding LLC; HP US Digital LLC, HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; PrinterOn America Corporation;Tall Tree Insurance Company; HP Jade Holding LLC; HP R&D Holding LLC.

 

REGULI CORPORATIVE OBLIGATORII

 

Regulile corporative obligatorii de la HP („RCO”) asigură faptul că datele personale transferate din Spaţiul economic european („EEA”) sunt protejate în mod corespunzător atunci când sunt procesate de către oricare dintre entităţile globale ale firmei HP. Transferul de date personale de la HP din EU sunt conduse în conformitate cu următoarele reguli RCO aprobate.

 • Reguli RCO pentru controlor („RCO-C”) de la HP. În vigoare din 2011. Regulile RCO-C de la HP acoperă transferul datelor personale ale clienţilor HP existenţi şi potenţiali, precum şi ale angajaţilor HP şi candidaţilor la angajare.
 • Reguli RCO pentru Procesator („RCO-P”) de la HP – Aprobate de majoritatea Organismelor de reglementare pentru protecţia datelor din Spaţiul Economic European şi Elveţia, în vigoare din 2018. Regulile RCO-P de la HP sunt disponibile pentru întreprinderile care sunt clienţi ai companiei HP, pentru a facilita transferul datelor lor personale din Spaţiul Economic European.

Informaţii suplimentare despre regulile noastre RCO pot fi găsite aici (în limba engleză).

 

REGULI TRANSFRONTALIERE DE CONFIDENŢIALITATE PENTRU REGIUNEA DE COOPERARE ECONOMICĂ ASIA-PACIFIC (APEC)

 

Practicile de confidențialitate HP descrise în această Declarație se conformează cu Sistemul de confidențialitate transfrontalier APEC ("CBPR"), incluzând aici transparența, răspunderea și opțiunile referitoare la colectarea și utilizarea informațiilor dvs. personale, precum și sistemul de Recunoaștere a confidențialității pentru procesatori ("PRP"). Certificările CBPR și PRP nu acoperă informațiile care pot fi colectate prin intermediul software-ului care poate fi descărcat pe platforme terțe. Sistemele APEC CBPR și PRP oferă un cadru pentru organizații pentru a asigura protecția informațiilor cu caracter personal transferate între agenții economici APEC participanți. Mai multe informații despre cadrul APEC pot fi găsite. Aici.

 

Dacă aveți o problemă nesoluționată privind confidențialitatea sau utilizarea datelor legată de certificarea APEC a HP, pe care nu am rezolvat-o în mod satisfăcător, contactați furnizorul nostru terț de soluționare a litigiilor, cu sediul în SUA. (gratuit).


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Modul în care utilizăm datele

Noi colectăm şi utilizăm datele personale pentru a administra relaţia dumneavoastră cu HP şi pentru a vă servi mai bine când utilizaţi Serviciile HP prin personalizarea şi îmbunătăţirea experienţei dumneavoastră. Utilizăm şi prelucrăm datele dumneavoastră în următoarele scopuri de afaceri:

 

EXPERIENŢA CLIENŢILOR

 

Vă oferim o experienţă a clientului fără probleme păstrând date de contact şi de înregistrare corecte, asigurând asistenţă completă pentru clienţi prin mai multe mijloace, inclusiv mesaje online şi centre de chat, comunicând cu dvs. despre oferte de produse, servicii, abonamente şi caracteristici care v-ar putea interesa şi dându-vă posibilitatea să participaţi la concursuri, la apeluri şi sondaje privind gradul de satisfacţie şi să primiţi stimulente, beneficii şi recompense pentru fidelitate destinate clienţilor. De asemenea, utilizăm datele dvs. pentru a oferi o experienţă adaptată, pentru a personaliza serviciile şi comunicările pe care le primiţi şi pentru a crea recomandări pe baza modului în care utilizaţi serviciile HP.

 

SUPORT PENTRU TRANZACŢII

 

Vă asistăm în legătură cu finalizarea tranzacţiilor şi comenzilor pentru produsele şi serviciile noastre, administrarea contului dumneavoastră, procesarea plăţilor, pregătirea expedierilor şi livrărilor şi facilitarea reparaţiilor şi returnărilor.

 

ASISTENŢĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE PENTRU PRODUSE

 

Comunicăm cu dvs. pentru a vă informa sau a vă aduce la cunoştinţă caracteristici ale produselor netranzacţionale care nu sunt transmise prin intermediul serviciilor pentru clienţi sau al comunicărilor administrative. Îmbunătăţim performanţele şi funcţionarea produselor, soluţiile, serviciile şi asistenţa oferită de noi, inclusiv asistenţa în garanţie şi livrarea de actualizări şi alerte de firmware şi software la momentul oportun, pentru a asigura funcţionarea continuă a dispozitivului sau serviciului. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea din Informaţii colectate automat .

 

COMUNICAŢII ADMINISTRATIVE

 

Comunicăm cu dumneavoastră în legătură cu Serviciile HP. Exemplele de comunicări administrative pot include răspunsuri la întrebările şi solicitările dumneavoastră, comunicări legate de finalizarea serviciului sau de garanţie, notificări de rechemare în service din motive de siguranţă, comunicări cerute de lege sau informări corporative referitoare la fuziuni, achiziţii sau cesionări.

 

SECURITATE

 

Menţinem integritatea şi securitatea site-urilor web, a produselor, caracteristicilor şi serviciilor, detectăm şi împiedicăm ameninţări de securitate, fraude sau alte activităţi infracţionale sau dăunătoare care vă pot compromite informaţiile. Când interacţionaţi cu noi, vom face toate eforturile rezonabile pentru a vă verifica identitatea, cum ar fi solicitarea unei parole şi a unui identificator de utilizator, înainte de a permite accesul la datele dumneavoastră personale. De asemenea, este posibil să avem măsuri suplimentare de securitate, cum ar fi CCTV, pentru a proteja locaţiile noastre fizice.

 

OPERAŢII DE AFACERI

 

Realizăm operaţii comerciale obişnuite, verificarea identităţii, luarea deciziilor privind creditarea dacă solicitaţi un credit, realizarea de cercetări şi analize comerciale, planificări şi strategii, rapoarte şi management corporativ, activităţi legate de vânzări, instruirea personalului şi urmărirea obiectivelor de asigurare a calităţii (care pot include monitorizarea sau înregistrarea apelurilor către asistenţa noastră pentru clienţi) şi altele.

 

CERCETARE ŞI INOVAŢIE

 

Inovăm oferind produse, caracteristici şi servicii noi şi existente, utilizând instrumente de cercetare şi dezvoltare şi încorporând activităţi de analiză a datelor.MARKETING ŞI PUBLICITATE

 

Furnizăm oferte promoţionale personalizate (în conformitate cu Preferinţele dvs. de confidenţialitate)) pentru Servicii HP prin e-mail, SMS/mesaje text, platforme de marketing în aplicaţie şi platforme terţă parte şi alte site-uri web partenere selectate (de exemplu, puteţi vedea o reclamă pentru un produs pe un site partener, pe care l-aţi vizualizat recent pe un site HP). De asemenea, în funcţie de preferinţele dvs. de comunicare, este posibil să partajăm unele dintre informaţiile dvs. cu anumiţi parteneri, furnizori de servicii de marketing şi reţele de marketing digital pentru a prezenta reclame care s-ar putea să vă intereseze pe alte site-uri sau în alte aplicaţii mobile.

 

RESPECTAREA LEGISLAŢIEI

 

Acţionăm în conformitate cu legile, reglementările, ordinele judecătoreşti, hotărârile de guvern şi de aplicare a legii care sunt în vigoare, pentru a oferi serviciile şi produsele noastre într-un mod adecvat şi pentru a ne proteja pe noi, pe utilizatorii şi pe clienţii noştri şi pentru a rezolva orice divergenţe cu clienţii.Informaţiile colectate pot fi utilizate pentru a investiga incidente de securitate şi potenţiale încălcări ale securităţii informaţiilor personale, pentru a anunţa utilizatorii şi terţii referitor la încălcare şi pentru a pregăti apărarea pentru procese.

 

INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ/ÎNVĂŢARE AUTOMATĂ

 

Întrucât interfeţele de utilizare devin tot mai complexe şi mai personalizate, HP poate utiliza datele pentru ca dispozitivele să adapteze mai bine serviciile pentru clienţi în ceea ce priveşte prezentarea informaţiilor sau activităţilor. De exemplu, folosirea datelor biometrice şi despre corp (cu consimţământul dvs.) pentru a îmbunătăţi experienţa clientului şi serviciile din produsele şi serviciile noastre, precum securitatea dispozitivelor şi aplicaţiile de realitate virtuală.PRESTAREA SERVICIILOR

 

Atunci când colectarea automată a datelor este strict necesară pentru furnizarea serviciilor HP sau livrarea unui produs pe care l-aţi solicitat. Fără colectarea datelor de telemetrie (cum ar fi datele de utilizare a imprimantei) şi a datelor personale, nu putem oferi anumite servicii pe care am convenit să le furnizăm clientului. În plus, putem utiliza colectarea automată a datelor pentru a susţine şi îmbunătăţi Serviciile HP şi pentru a susţine operaţiunile comerciale asociate Serviciilor HP.GESTIONAREA CONTULUI

 

Când utilizaţi produsele şi serviciile noastre, inclusiv magazinele online, puteţi crea acreditări pentru conectare sau un cont HP. Când creaţi aceste acreditări folosind adresa de e-mail şi parola dvs., este creat un identificator unic care vă permite să folosiţi aceleaşi acreditări pentru toate serviciile noastre. În funcţie de serviciile cu care interacţionaţi, informaţiile asociate acreditărilor sau contului dvs. pot include adresa de livrare, informaţiile şi istoricul cardului de plată, detalii despre dispozitivele achiziţionate sau conectare, setările pentru dispozitive şi conexiune, datele de utilizare ale serviciilor de pe dispozitive, precum şi preferinţele dvs. pentru recomandări şi oferte de la HP. .

 

Examinaţi Matricea noastră de colectare şi utilizare a datelor, care este un ghid de referinţe rapide despre modul în care utilizăm datele pe care le colectăm şi bazele legale pentru procesarea unor astfel de date.

Ce date colectăm

Datele personale sunt acele informaţii care ajută la identificarea dumneavoastră personală sau prin intermediul cărora puteţi fi identificat fie direct, fie indirect. Este posibil să colectăm datele dumneavoastră personale prin utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor HP sau în timpul interacţiunilor cu reprezentanţii HP.

 

Categoriile de date personale pe care le colectăm sunt în funcţie de natura interacţiunii cu noi sau de Serviciile HP pe care le utilizaţi, dar pot include următoarele categorii:

 

INFORMAŢIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ COLECTATE

 • Datele de utilizare a imprimantei – We collect printer usage data such as pages printed, print mode, media used, ink or toner cartridge type (in particular, whether non-original cartridges, or cartridges with a non-HP chip or electronic circuitry are used), file type printed (.pdf, .jpg, etc.), application used for printing (Word, Excel, Adobe Photoshop, etc.), file size, time stamp, and usage and status of other printer supplies. We do not scan or collect the content of any file or information that might be displayed by an application. .
 • Date de plată – Colectăm informaţiile necesare pentru procesarea plăţilor şi pentru prevenirea fraudelor, incluzând aici numerele cărţilor de credit/debit, numerele codurilor de securitate şi alte informaţii legate de facturare.
 • Date referitoare la cont – Colectăm informaţii precum modul în care aţi cumpărat sau v-aţi înscris la Serviciile HP, tranzacţia dumneavoastră, istoricul de facturare şi de asistenţă, Serviciile HP pe care le utilizaţi şi orice alte informaţii în legătură cu contul pe care îl creaţi.
 • Date de localizare – Colectăm date de localizare geografică atunci când activaţi servicii bazate pe locaţie sau atunci când alegeţi să furnizaţi informaţii în legătură cu locaţia în timpul înregistrării produsului sau când interacţionaţi cu site-ul nostru web.
 • Date referitoare la acreditări de securitate – Colectăm ID-uri de utilizator, parole, indicii de parole şi alte informaţii de securitate similare, necesare pentru autentificare şi acces la conturile HP.
 • Date demografice – Colectăm sau obţinem de la terţi anumite date demografice, inclusiv, de exemplu, ţara/regiunea, sexul, vârsta, limba preferată şi date de interes general.
 • Preferinţe – Colectăm informaţii despre preferinţele şi domeniile dumneavoastră de interes, în măsura în care au legătură cu Serviciile HP (atât atunci când ne spuneţi care sunt acestea, cât şi atunci când le deducem noi din ceea ce ştim despre dumneavoastră) şi despre modul în care preferaţi să primiţi comunicările din partea noastră.
 • Date din mediile de socializare – Putem să furnizăm caracteristici ale mediilor sociale, care vă permit să partajaţi informaţii cu reţelele dumneavoastră de socializare şi să interacţionaţi cu noi pe diferite site-uri ale mediilor sociale. Utilizarea acestor caracteristici poate duce la colectarea sau partajarea informaţiilor despre dumneavoastră, în funcţie de caracteristică. Vă încurajăm să examinaţi politicile şi setările de confidenţialitate ale site-urilor mediilor sociale pe care le utilizaţi, pentru a vă asigura că aţi înţeles informaţiile care sunt colectate, utilizate şi partajate de către acele site-uri.
 • Date biometrice şi despre corp – Când utilizaţi produsele noastre, ne puteţi oferi informaţii despre corpul dumneavoastră, cum ar fi înălţimea sau greutatea ori mersul, pentru a crea obiecte personalizate folosind tehnologia noastră de imprimare 3D. Cu permisiunea dumneavoastră, unele dintre produsele noastre pot colecta informaţii biometrice (de exemplu, amprenta) pentru a realiza funcţii pe dispozitiv.
 • Alte informaţii unice de identificare – Exemplele de alte informaţii unice pe care le colectăm de la dvs. cuprind numerele de serie ale produselor, informaţiile pe care le furnizaţi atunci când interacţionaţi în persoană, online sau prin telefon sau e-mail cu centrele noastre pentru servicii, birourile de asistenţă sau prin alte canale de asistenţă pentru clienţi, răspunsurile dvs. scrise, vocale sau video la sondaje şi concursuri pentru clienţi sau informaţiile suplimentare pe care ni le-aţi furnizat pentru a facilita livrarea Serviciilor HP şi pentru a răspunde la întrebările dvs. Dacă solicitaţi un credit urgent, vă putem cere să furnizaţi date personale suplimentare cum ar fi salariul, numărul de identificare emis de autoritatea guvernamentală, informaţii despre contul bancar/fiscal şi alte informaţii (de exemplu, de la agenţiile de raportare a creditelor) în scopul autentificării şi verificării bonităţii la creditare.
 • Colectarea datelor specifice despre Serviciile HP – Anumite Servicii HP, cum ar fi Aplicaţiile HP captivante şi pentru jocuri, pot colecta tipuri de date suplimentare, pentru a oferi funcţii şi caracteristici specializate. Pentru a afla mai multe despre un anumit Serviciu HP, faceţi clic aici.

 

INFORMAŢII COLECTATE ÎN MOD AUTOMAT

 • Datele de utilizare a imprimantei – Colectăm date de utilizare a imprimantei, cum ar fi numărul de pagini imprimate, modul de imprimare, suporturile utilizate, tipul de cartuş de cerneală sau de toner (în special dacă este un cartuş care nu este original sau conţine un cip ori circuite electronice non-HP), tipul fişierelor imprimate (.pdf, .jpg etc.), aplicaţia utilizată pentru imprimare (Word, Excel, Adobe Photoshop etc.), dimensiunea fişierelor, marcajul temporal, gradul de utilizare şi starea altor consumabile din imprimantă. Nu scanăm şi nu colectăm conţinutul niciunui fişier şi nici informaţiile care ar putea fi afişate de o aplicaţie.
 • Date despre dispozitiv – Colectăm informaţii despre computer, imprimantă şi/sau dispozitiv, cum ar fi sistemul de operare, firmware-ul, dimensiunea memoriei, regiunea, limba, fusul orar, numărul modelului, data primei porniri, vechimea dispozitivului, data de fabricaţie a dispozitivului, versiunea de browser, producătorul dispozitivului, portul conexiunii, starea garanţiei, identificatorii unici ai dispozitivului, identificatorii pentru reclamă şi informaţii tehnice suplimentare care diferă în funcţie de produs.
 • Date despre aplicaţii – Colectăm informaţii referitoare la aplicaţiile HP, cum ar fi locaţia, limba, versiunile de software, opţiunile de partajare a datelor şi detalii privind actualizările. În cazurile în care încorporăm tehnologii de la terţi, datele pot fi partajate între terţi şi HP, iar notificarea corespunzătoare va fi furnizată la nivelul aplicaţiei.
 • Date despre performanţe – Colectăm informaţii referitoare la performanţele componentelor hardware, firmware-ului, software-ului şi aplicaţiilor dispozitivului individual. Exemplele de date pe care le colectăm includ informaţii despre performanţa memoriei şi a procesorului, condiţiile de mediu şi erorile de sistem, evenimentele de imprimare, caracteristicile şi alertele utilizate, precum avertismentele de tip „Nivel scăzut de cerneală”, utilizarea cartelelor foto, a faxului, a scanării, a serverului web încorporat şi informaţii tehnice care variază în funcţie de dispozitiv.
 • Date privind navigarea pe site-uri web – Colectăm informaţii despre vizitele pe care le faceţi şi despre activitatea pe care o aveţi pe site-urile web ale companiei HP, despre aplicaţii şi site-uri web „susţinute de” o altă companie în numele nostru, inclusiv conţinutul (şi orice reclame) pe care le vizualizaţi şi cu care interacţionaţi, adresa site-ului web de la care aţi venit şi alte acţiuni de rutină în fluxul de clicuri (cum ar fi paginile pe care le vizualizaţi, linkurile pe care faceţi clic sau ce articole aţi adăugat în coşul propriu de cumpărături). Unele dintre aceste informaţii sunt colectate folosind module cookie, semnalizatoare web, linkuri web încorporate şi tehnologii similare. Pentru a afla mai multe, citiţi Module Utilizarea modulelor cookie.
 • Date anonime sau agregate – Colectăm răspunsuri anonime la sondaje sau informaţii anonime şi agregate despre modul în care sunt utilizate Serviciile HP. În cursul operaţiunilor noastre, în anumite cazuri, aplicăm un proces de anulare a posibilităţii de identificare sau o pseudo-anonimizare asupra datelor dumneavoastră, pentru a face în mod rezonabil improbabilă identificarea dumneavoastră prin utilizarea acelor date cu tehnologia disponibilă.

Reţineţi: unele browsere web încorporează caracteristicile „Fără urmărire”. În prezent, nu există niciun standard în domeniu pentru tratarea solicitărilor „Fără urmărire”, de aceea, în acest moment este posibil ca site-urile noastre să nu răspundă la solicitările „Fără urmărire” sau la anteturile din aceste browsere.

 

INFORMAŢII DIN SURSE DE LA TERŢI

 

Colectăm date de la următorii terţi:

 • Brokeri de date, reţele de medii sociale şi reţele de publicitate – Datele disponibile în mod comercial, precum numele, adresa, adresa de e-mail, preferinţele, domeniile de interes şi anumite date demografice. De exemplu, datele personale pot fi colectate atunci când accesaţi aplicaţiile noastre prin conectări la mediile sociale (adică, conectându-vă la aplicaţiile noastre prin utilizarea acreditărilor dumneavoastră la Facebook sau la un alt mediu de socializare). Detaliile de bază pe care le primim pot depinde de setările de confidenţialitate ale contului dumneavoastră la reţeaua socială.
 • Parteneri HP – Dacă achiziţionaţi Servicii HP de la un partener HP, putem primi anumite informaţii despre achiziţia pe care aţi făcut-o de la acel partener. De asemenea, putem primi date şi statistici despre modulele cookie.
 • Agenţii anti-fraudă sau agenţii de raportare a creditelor – Date colectate pentru a preveni frauda şi în legătură cu analizele de creditare.
 • Întreprinderi care sunt clienţi ai companiei HP – Pentru a furniza anumite Servicii HP la nivel de întreprindere, datele de contact ale firmei dumneavoastră pot fi furnizate către HP de o entitate desemnată din cadrul firmei sau întreprinderii dumneavoastră (cum ar fi un membru al departamentului IT).
 • Furnizori de analize – De asemenea, primim date fără caracter personal, cum ar fi datele demografice/de profil agregate sau care au anulată posibilitatea de identificare, de la surse terţe, inclusiv anumiţi parteneri şi anumite companii specializate în furnizarea de date, analize şi software ca serviciu pentru întreprinderi.

Pentru a asigura acurateţea datelor şi a vă oferi o experienţă de client superioară prin mai buna furnizare de servicii, conţinut, marketing şi publicitate personalizate, este posibil să legăm sau să combinăm informaţiile pe care le colectăm din diversele surse descrise mai sus cu informaţiile pe care le colectăm direct de la dumneavoastră. De exemplu, comparăm informaţiile geografice achiziţionate de la surse comerciale cu adresa IP colectată de, pentru a deduce zona geografică generală în care vă aflaţi. De asemenea, informaţiile pot fi legate prin intermediul unui identificator unic, cum ar fi un modul cookie sau un număr de cont.

 

Acolo unde este necesar, obţinem informaţii pentru a efectua verificări preventive rezonabile asupra persoanelor de contact din firmă, ca parte a programului nostru de conformare anti-corupţie şi în conformitate cu obligaţiile noastre legale.

 

DACĂ ALEGEŢI SĂ NU FURNIZAŢI DATE

 

Nu este obligatoriu să partajaţi datele personale pe care le solicităm; totuşi, dacă alegeţi să nu partajaţi informaţiile, în unele cazuri nu vom putea să vă furnizăm Servicii HP, anumite funcţii specializate şi nu vom putea să răspundem eficient la problemele pe care este posibil să le aveţi.

Intimitate pentru copii

Dacă nu se precizează altfel pentru un anumit produs sau serviciu, Serviciile HP sunt destinate publicului general. HP nu recurge în cunoştinţă de cauză la culegerea de informaţii de la copii (aşa cum este definită de legislaţia locală) fără consimţământul prealabil al părinţilor sau tutorilor lor legali sau în măsura permisă de legislaţia în vigoare.

Cum reţinem şi păstrăm în siguranţă datele dumneavoastră

Pentru a preveni pierderea, accesul neautorizat, utilizarea sau divulgarea şi pentru a asigura utilizarea adecvată a informaţiilor dumneavoastră, utilizăm proceduri rezonabile şi adecvate, fizice, tehnice şi administrative, pentru a proteja informaţiile pe care le colectăm şi le procesăm. HP reţine datele în conformitate cu sau după cum este permis prin lege şi atâta timp cât datele au un scop recunoscut ca fiind legal.

 

Când se face colectarea, transferarea sau stocarea informaţiilor sensibile, cum ar fi informaţiile de ordin financiar, utilizăm o diversitate de tehnologii şi proceduri suplimentare de securitate, pentru a ajuta la protejarea datelor dumneavoastră personale faţă de accesul, utilizarea sau dezvăluirea lor neautorizată. Când transmitem informaţii cu grad ridicat de confidenţialitate (cum ar fi numărul cardului de credit sau parola) prin Internet, asigurăm protejarea acestora prin utilizarea criptării, de exemplu, cu versiuni recente ale protocolului TLS (Transport Layer Security - Securitatea nivelului de transport).

 

În cadrul activităţii de prelucrare a plăţilor în timp real, noi suntem abonaţi la servicii de prevenire a fraudelor. Acest serviciu ne oferă un nivel suplimentar de securitate împotriva fraudelor cu cărţi de credit şi de protejare a datelor dumneavoastră financiare în conformitate cu standardele industriale.

 

Păstrăm datele dumneavoastră personale atât timp cât este necesar pentru a vă furniza servicii HP, în scopuri legitime și esențiale de afaceri, ar fi luarea deciziilor de afaceri bazate pe date, respectarea obligațiilor noastre legale și rezolvarea litigiilor. Perioadele de retenție pentru înregistrările de firmă HP diferă în funcție de tipul înregistrării și sunt guvernate de Politica de retenție a înregistrărilor HP.

 

Înregistrările de afaceri, inclusiv înregistrările legate de tranzacţiile clienţilor şi furnizorilor sunt păstrate cât timp sunt active şi conform legislaţiei locale.

 

păstrăm datele dvs. personale atât timp cât este necesar pentru a vă oferi Serviciile HP în scopuri legitime şi comerciale esenţiale, cum ar fi luarea deciziilor comerciale bazate pe date, respectarea obligaţiilor noastre legale şi soluţionarea litigiilor. HP se angajează să protejeze confidenţialitatea tuturor datelor personale prelucrate şi are ca scop să se asigure că datele personale nu sunt păstrate mai mult decât este necesar pentru scopul în care au fost colectate, deţinute şi prelucrate. Perioadele de păstrare a datelor personale deţinute de HP variază dacă motivul păstrării datelor este pentru evidenţe de afaceri impuse prin lege. Datele personale incluse în evidenţe, inclusiv evidenţele legate de tranzacţiile clienţilor şi furnizorilor, sunt păstrate cât timp sunt active şi conform legislaţiei locale. Datele personale care fac parte din evidenţe sunt gestionate conform Politicii privind păstrarea datelor personale, care prevede perioadele de păstrare. După expirarea perioadei de păstrare relevante, informaţiile sunt şterse sau distruse definitiv astfel încât să nu poată fi reproduse.

 

La cererea dvs. vom şterge sau anonimiza datele personale, astfel încât să nu mai puteţi fi identificat pe baza acestora, cu excepţia cazului în care legea ne permite sau obligă să păstrăm anumite date personale.

Cum partajăm noi datele

Partajăm numai datele personale după cum urmează şi, după caz, numai cu obligaţiile contractuale corespunzătoare:

 

Partajarea cu companiile HP

 

Putem să transferăm datele dumneavoastră personale către alte entităţi HP din Statele Unite şi din întreaga lume, pentru scopurile evidenţiate în această Declaraţie de confidenţialitate. Pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale sunt sigure şi datorită faptului că participăm la programele Reguli de confidenţialitate transfrontaliere APEC (Cross Border Privacy Rules - „CBPR”)Reguli corporative obligatorii („RCO”) şi Scut de confidenţialitate, entităţile HP sunt obligate prin contracte să se conformeze cerinţelor noastre de respectare a confidenţialităţii. Mai mult, directivele noastre privind confidenţialitatea sunt comunicate angajaţilor HP anual, ca parte a instructajului nostru obligatoriu pe tema Integrităţii la HP.

 

Acolo unde nu se aplică programele de confidenţialitate internaţionale de mai sus, când sunteţi de acord să acceptaţi Declaraţia de confidenţialitate de la HP când înregistraţi un produs sau vă înregistraţi pentru un serviciu, când creaţi un cont sau când ne furnizaţi pe alte căi datele personale, sunteţi de acord să transferaţi datele personale prin reţeaua HP globală de entităţi.

 

PARTAJAREA CU FURNIZORII DE SERVICII ŞI CU PARTENERII

 

Angajăm furnizori de servicii sau parteneri pentru a gestiona sau a asista în numele nostru anumite aspecte ale operaţiilor noastre de afaceri. Aceşti furnizori de servicii sau parteneri pot fi situaţi în Statele Unite sau în alte locuri de pe glob şi pot furniza servicii precum servicii de procesare a cărţilor de credit şi de gestionare a fraudelor, asistenţă pentru clienţi, activităţi de vânzare în numele nostru, onorarea comenzilor, livrarea produselor, personalizarea conţinutului, activităţi de publicitate şi de marketing (inclusiv publicitate digitală şi personalizată), servicii IT, furnizarea de servicii pentru e-mail, găzduire de date, ajutor în direct, colectarea şi gestionarea creanţelor, sondaje privind gradul de satisfacţie al clienţilor sau asistenţă pentru site-urile web HP. Furnizorii noştri de servicii şi partenerii sunt obligaţi prin contract să protejeze orice date personale pe care le primesc de la noi şi li se interzice să utilizeze datele personale în alt scop decât efectuarea serviciilor în modul indicat de HP. În anumite cazuri, HP vă poate contacta pentru a vă evalua gradul de satisfacţie privind furnizarea produselor şi a serviciilor noastre oferite de furnizorii de servicii şi partenerii respectivi.

 

PARTAJAREA ALTOR INFORMAŢII CU AGENŢII DE PUBLICITATE

 

Putem, de asemenea, să transferăm informaţii despre dumneavoastră către partenerii de publicitate (inclusiv reţele de publicitate, companii furnizoare de publicitate şi alţi furnizori de servicii pe care aceştia îi pot utiliza), astfel încât aceştia să vă poată recunoaşte dispozitivele şi să vă livreze conţinut şi reclame în funcţie de domeniul de interes. Informaţiile pot include numele dumneavoastră, adresa poştală, adresa de e-mail, ID-ul dispozitivului sau un alt identificator în formă criptată. Furnizorii pot procesa informaţiile în formă indexată sau fără posibilitate de identificare. Aceşti furnizori pot colecta de la dumneavoastră informaţii suplimentare, cum ar fi adresa IP şi informaţii despre browser sau despre sistemul de operare şi pot combina informaţiile despre dumneavoastră cu informaţiile de la alte companii din cooperativele de partajare a datelor la care participăm şi noi. Pentru mai multe informaţii, citiţi ModuleSecţiunea Comunicări de la HP .

 

PARTAJAREA CU ALTE TERŢE PĂRŢI

 

De asemenea, putem partaja datele dumneavoastră personale cu: (i) agenţiile de raportare a creditelor şi cu cele anti-fraudă; (ii) agenţiile de colectare a creanţelor (pentru datorii mari către noi); sau (iii) furnizorii de asigurări, dacă aţi cumpărat o poliţă de asigurare prin noi (de exemplu, servicii Care Pack). Dacă alegeţi să furnizaţi date personale către alte companii, acele date personale vor fi tratate în conformitate cu politica de confidenţialitate a acelor companii, care poate fi diferită de politicile şi practicile companiei HP.

 

TRANZACŢII CORPORATIVE

 

Pot apărea circumstanţe în care, din motive strategice sau din alte motive comerciale, HP decide să vândă, să cumpere, să fuzioneze sau să reorganizeze în alt fel activităţile. În astfel de tranzacţii, este posibil să dezvăluim sau să transferăm datele dumneavoastră personale către cumpărătorii potenţiali sau efectivi sau să primim date personale de la vânzători. Practica noastră este să cerem protecţie adecvată pentru datele dumneavoastră personale în aceste tipuri de tranzacţii.

 

RESPECTAREA LEGISLAŢIEI

 

Este posibil să partajăm datele dumneavoastră personale atunci când considerăm, cu bună credinţă, că avem obligaţia: (i) să răspundem la solicitările autorizate pentru informaţii din partea agenţiilor, autorităţilor de reglementare, tribunalelor şi a altor autorităţi publice de aplicare a legii, inclusiv pentru a îndeplini cerinţele de securitate naţională sau alte cerinţe în aplicarea legii; (ii) să ne conformăm unei legi, reglementări, citaţii sau unui ordin judiciar; (iii) să investigăm şi să sprijinim prevenirea ameninţărilor de securitate, a fraudei sau a unei alte activităţi infracţionale sau dăunătoare; (iv) să impunem şi să protejăm drepturile şi proprietăţile companiei HP sau ale filialelor sale; sau (v) să protejăm drepturile sau siguranţa personală pentru compania HP, angajaţii noştri şi terţele părţi în privinţa sau în utilizarea proprietăţii HP, atunci când este permis şi pe linia cerinţelor legislaţiei aplicabile.

 

Nu vom vinde date cu caracter personal către terți. Permitem terților să colecteze datele cu caracter personal descrise mai sus prin intermediul serviciilor noastre și să partajeze date personale cu terți în scopuri de afaceri, așa este descris în această declarație de confidențialitate, inclusiv, dar fără a se limita la furnizarea de publicitate pe serviciile noastre și în altă parte, pe baza activităților online ale utilizatorilor în timp și pe diferite site-uri, servicii și dispozitive (așa-numitele Practicile de informare ale acestor terți nu sunt acoperite de această declarație de confidențialitate.

 

Examinaţi Matricea noastră de colectare şi utilizare a datelor, pentru referinţe rapide despre modul în care partajăm datele dumneavoastră şi cu cine.

Comunicaţii HP

Puteţi să selectaţi sau să modificaţi opţiunile referitoare la abonare sau la primirea unor comunicări de ordin general de la HP, la punctul de colectare a datelor sau utilizând alte metode, care sunt descrise în secţiunea care urmează. Aceste opţiuni nu se aplică la comunicările care sunt în primul rând pentru administrarea finalizării comenzilor, pentru contracte, asistenţă, avertizări referitoare la siguranţa produselor, actualizări pentru drivere sau alte notificări administrative şi tranzacţionale, acolo unde în esenţă scopul principal al acestor comunicări nu este cel de promovare.

 

COMUNICĂRI DE MARKETING ŞI PE BAZĂ DE ABONAMENT

 

Comunicările de marketing HP furnizează informaţii despre produse, servicii şi/sau asistenţă şi puteţi să selectaţi modul în care sunt livrate aceste comunicări – de exemplu, prin poştă, e-mail, telefon, fax sau dispozitiv mobil. Comunicările de marketing pot include informaţii despre produse sau servicii noi, oferte speciale, conţinut personalizat, publicitate orientată sau invitaţii de a participa la cercetarea pieţei sau la sondaje privind conformitatea. Comunicările pe bază de abonament cuprind buletine informative prin e-mail, actualizări de software etc., care pot fi solicitate în mod expres de către dumneavoastră sau pe care aţi consimţit să le primiţi.

 

Puteţi anula opţiunea pentru primirea acestor comunicări de ordin general, utilizând una dintre următoarele metode:

 

 • Selectaţi linkul „Anulare opţiune” sau „Încetare abonament” din e-mail sau urmaţi instrucţiunile incluse în toate comunicările prin e-mail livrate pe bază de abonament.
 • Pentru anularea abonamentului la mesaje livrate către telefoanele mobile, răspundeţi la mesaj prin cuvintele „STOP” sau „END”.

De asemenea, puteţi să dezactivaţi instrumentele de colectare a automată a datelor, precum semnalizatoarele web din mesajele de e-mail, nedescărcând imaginile conţinute în mesajele pe care le primiţi de la HP (această caracteristică diferă în funcţie de software-ul de e-mail utilizat pe computerul personal). Totuşi, această procedură nu duce întotdeauna la dezactivarea colectării datelor din mesajul de e-mail, din cauza capacităţilor specifice ale software-ului de e-mail. Pentru informaţii suplimentare despre acest subiect, consultaţi informaţiile oferite de software-ul de e-mail sau de furnizorul de servicii.

 

MODULE COOKIE ŞI OPŢIUNI DE RECLAME

 

HP vă oferă opţiuni legate de setarea modulelor cookie şi a altor instrumente de colectare automată a datelor în Centrul de preferinţe privind modulele cookie. Puteţi afla mai multe despre modul în care utilizăm aceste instrumente în declaraţia Module cookie şi opţiuni de reclame. Vă puteţi ajusta preferinţele accesând Centrul de preferinţe privind modulele cookie.

 

Exercitarea drepturilor dumneavoastră şi modul în care ne puteţi contacta

Aveţi dreptul de a ne cere o copie a datelor personale pe care ni le-aţi furnizat sau pe care le menţinem despre dumneavoastră şi de a solicita o explicaţie privind modul de procesare. În plus, aveţi dreptul să vă retrageţi orice consimţământ acordat anterior sau să solicitaţi corectarea, modificarea, restrângerea, anonimizarea sau ştergerea datelor dumneavoastră personale; şi să obţineţi datele personale pe care le furnizaţi cu consimţământul dumneavoastră sau în conexiune cu un contract într-un format structurat, care poate fi citit pe aparat şi să ne cereţi să transferăm aceste date unui alt controlor de date.

 

De asemenea, aveţi dreptul de a obiecta împotriva procesării datelor personale în anumite circumstanţe, inclusiv când utilizăm datele dvs. pentru marketing direct sau pentru a crea un profil de marketing. Consultaţi sekcją HP Communications pentru instrucţiuni despre cum să vă exercitaţi drepturile şi să vă gestionaţi preferinţele pentru comunicările de marketing şi privind abonamentele.

 

Pe lângă opţiunile privind confidenţialitatea disponibile în această Declaraţie de confidenţialitate, puteţi să gestionaţi şi colectarea datelor despre dispozitivul dvs. În unele cazuri, datele despre utilizarea produselor (nu şi conţinutul fişierelor) sunt colectate şi prelucrate pentru a vă putea oferi funcţionalitatea de bază a unui Serviciu HP, cum ar fi imprimarea de la distanţă, Instant Ink sau alt serviciu bazat pe web. Puteţi să gestionaţi personal colectarea datelor despre dispozitiv prin intermediul setărilor şi preferinţelor pentru dispozitiv. HP nu este în măsură să ajusteze setările pentru colectarea datelor fără participarea dvs. activă. Dezactivarea colectării datelor poate afecta disponibilitatea sau funcţionalitatea acestor servicii. Datele colectate pentru furnizarea unei astfel de funcţionalităţi de bază nu vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct. Dacă aveţi nevoie de asistenţă privind ajustarea setărilor pentru colectarea datelor, contactaţi departamentul HP de asistenţă pentru clienţi şi oferiţi detaliile dispozitivului dvs.

 

În anumite cazuri, aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu, dacă îndeplinirea solicitării dumneavoastră va dezvălui date personale despre o altă persoană sau dacă ne cereţi să ştergem informaţii pe care suntem obligaţi prin lege să le păstrăm sau avem interese legitime riguroase de a le păstra.

 

Nu vom face discriminări împotriva dumneavoastră pentru a vă exercita drepturile și opțiunile, deși unele dintre funcționalitățile și funcțiile disponibile pe serviciile HP se pot schimba sau nu mai sunt disponibile pentru dvs. Orice diferență de servicii este legată de valoarea furnizată.

 

Pentru a vă exercita drepturile sau dacă aveţi întrebări sau nedumeriri în legătură cu Declaraţia noastră de confidenţialitate, cu colectarea şi utilizarea datelor dumneavoastră sau cu o posibilă încălcare a legislaţiei locale privind confidenţialitatea, puteţi să contactaţi Şeful responsabil cu confidenţialitatea şi protecţia datelor de la HP sau să ne scrieţi la adresa corespunzătoare de mai jos:

 

UE
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

MEXIC
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Peoples Republic of China
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Beijing, China

 

ÎN RESTUL LUMII
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
SUA

 

Toate comunicările vor fi tratate confidențial. La primirea comunicării dumneavoastră, reprezentantul nostru vă va contacta într-un termen rezonabil pentru a răspunde întrebărilor sau preocupărilor dumneavoastră. În unele cazuri, este posibil să solicităm informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea. Pentru mai multe informații despre procesul de verificare, Click aici Scopul nostru este de a ne asigura că preocupările dumneavoastră sunt rezolvate în timp util și în mod corespunzător.

 

Dacă nu putem să rezolvăm nedumeririle dumneavoastră, aveţi dreptul de a contacta o autoritate de supraveghere privind confidenţialitatea datelor din ţara/regiunea în care locuiţi sau în care lucraţi sau acolo unde consideraţi că regulile de protecţie a datelor au fost încălcate sau să cereţi un remediu prin intermediul tribunalelor. Pentru întrebări, nedumeriri sau plângeri în legătură cu participarea noastră la Scutul de confidenţialitate UE-SUA, regulile APEC CBPR sau aplicarea regulilor RCO de la HP, vă rugăm să citiţi despre Transferuri internaţionale de date.

Modificări la Declaraţia noastră de confidenţialitate

În cazul în care vom modifica Declaraţia noastră de confidenţialitate, vom posta aici declaraţia revizuită, cu data actualizată a revizuirii. Dacă efectuăm modificări semnificative la Declaraţia noastră de confidenţialitate, care schimbă în mod esenţial practicile noastre referitoare la confidenţialitate, vă putem anunţa şi prin alte mijloace, cum ar fi trimiterea unui mesaj de e-mail sau postarea unui anunţ pe site-ul web al corporaţiei noastre şi/sau pe paginile mediilor sociale, înainte ca modificările să intre în vigoare.

 

Data publicării: Martie 2021.

 

Descărcaţ Declaraţia de confidenţialitate a companiei HP

 

Arhiva politicilor de confidenţialitate anterioare

Linkuri referitoare la Confidenţialitate :

Declaraţii de confidenţialitate pentru alte ţări/regiuni

Aflaţi mai multe

Preferinţele mele de confidenţialitate

Aflaţi mai multe

HP Drepturi asupra datelor personale

Aflaţi mai multe