Garanție limitată internațională și asistență tehnică HP

Garanție limitată pentru hardware HP

Perioada garanției limitate

Prezenta Garanție limitată pentru hardware HP vă conferă dumneavoastră, clientul, anumite drepturi limitate din partea HP, producătorul, pentru perioada indicată pe pagina de descriere a produsului și/sau în Declarația de garanție limitată HP care însoțește produsul pe care l-ați achiziționat. HP poate oferi Asistență tehnică limitată gratuită timp de 90 de zile prin telefon. După aceea, se poate percepe o taxă suplimentară pentru asistență tehnică HP prin telefon – inclusiv chat, site de asistență HP sau contact cu revânzătorul HP sau cu furnizorul autorizat de servicii HP – în timp ce alte metode de asistență sunt disponibile gratuit pe toată durata prezentei Garanții limitate HP. Vă rugăm să consultați pagina de descriere a produsului pentru a afla care sunt produsele cărora li se aplică garanția sau Declarația de garanție limitată HP care însoțește produsul pe care l-ați achiziționat.

Condiții generale

Prezenta Garanție limitată HP vă conferă dumneavoastră, clientul utilizator final, anumite drepturi limitate din partea HP, producătorul. Pentru o descriere detaliată a drepturilor care vă revin în baza garanției limitate, vă rugăm să consultați site-ul HP. În cazul în care ați încheiat un acord scris separat cu HP, este posibil să aveți și alte drepturi pe care prezenta Garanție limitată HP nu le exclude, nu le limitează și nu le suspendă. Pentru mai multe informații despre drepturile dumneavoastră, consultați, dacă este cazul, secțiunea „Condiții specifice țării”, de la sfârșitul prezentei garanții.

 

Prezenta Garanție limitată HP este valabilă numai pentru produsele hardware marca HP și Compaq, inclusiv, fără limitare la, consumabilele pentru imprimare HP (denumite împreună în prezenta Garanție limitată HP „Produse hardware HP”) vândute sau închiriate împreună cu prezenta Garanție limitată HP de la compania HP Inc., de la subsidiarele sale din toată lumea (denumite împreună în prezenta Garanție limitată HP ca „HP”), de la afiliați, revânzători autorizați, distribuitori autorizați sau distribuitori naționali. Termenul „Produs hardware HP” se referă numai la componente hardware și la firmware-urile aferente. Termenul „Produs hardware HP” NU include aplicații software sau programe, produse care nu sunt fabricate de HP sau periferice care nu sunt marca HP. În măsura permisă de legislația locală, toate produsele care nu sunt fabricate de HP sau perifericele care nu sunt marca HP externe Produsului hardware HP – subsisteme externe de stocare, afișaje, imprimante și alte periferice – sunt furnizate „CA ATARE” și nu sunt incluse în prezenta Garanție limitată HP. Cu toate acestea, producătorii care nu sunt HP și furnizorii sau editorii vă pot oferi propriile garanții direct dumneavoastră. Un produs periferic marca HP sau alt produs marca HP care nu este inclus în prezenta Garanție limitată HP poate fi inclus în Garanția limitată HP a respectivului produs periferic sau produs marca HP. Pentru a afla care sunt drepturile și obligațiile dumneavoastră, vă rugăm să consultați Garanția limitată HP a produsului dumneavoastră.

 

În măsura permisă de legislația locală, HP garantează că va repara, va înlocui sau va returna banii, la latitudinea HP, pentru orice Produs hardware HP care prezintă defecte de materiale sau de fabricație în perioada garanției limitate dacă dumneavoastră, clientul utilizator final, informați HP în perioada garanției limitate că Produsul hardware HP pe care îl dețineți prezintă un defect. Obligația pe care o are HP prin prezenta Garanție limitată HP, de a repara, de a înlocui sau de a returna banii, la propria latitudine, pentru orice Produs hardware HP care prezintă un defect de materiale sau de fabricație încetează odată cu expirarea perioadei garanției limitate.

 

Perioada garanției limitate începe la data care este mai târziu dintre data achiziționării sau închirierii de la HP și data la care HP sau, dacă este cazul, furnizorul autorizat de servicii HP, finalizează instalarea. Bonul de cumpărare sau de livrare datat, care conține data achiziționării sau închirierii Produsului hardware HP, reprezintă dovada achiziției sau a închirierii dacă HP sau revânzătorul autorizat nu vă informează altfel în scris. Vi se poate solicita să prezentați dovada achiziției sau a închirierii ca o condiție pentru a beneficia de servicii în garanție. Serviciile în garanție indicate aici reflectă oferte de nivel de bază. Adăugiri la garanția de bază ar putea fi incluse alături de Produsul hardware HP achiziționat. Pentru informații actuale despre garanție, vă rugăm să contactați HP sau să accesați HP.com. În cazul cartușelor de cerneală HP, garanția este valabilă până când cerneala HP se epuizează sau până când se ajunge la data „expirării garanției”, oricare dintre cele două situații este prima. În cazul capetelor de imprimare HP, garanția este valabilă până când se ajunge la data „expirării garanției” sau până când se atinge limita de utilizare garantată, oricare dintre cele două situații este prima. În cazul cartușelor de imprimare LaserJet HP, garanția este valabilă până când se atinge limita de utilizare garantată.

 

Anumite state sau țări nu permit următoarele excluderi sau limitări, așadar este posibil ca aceste excluderi și limitări să vi se aplice numai într-o anumită măsură.

 

HP NU OFERĂ NICIO ALTĂ GARANȚIE SAU CONDIȚIE EXPLICITĂ SCRISĂ SAU ORALĂ ȘI, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, HP RESPINGE ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE CARE NU SUNT PREVĂZUTE ÎN PREZENTA GARANȚIE LIMITATĂ HP. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ A JURISDICȚIILOR DIN AFARA STATELOR UNITE, HP RESPINGE TOATE GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE DE VANDABILITATE SAU COMPATIBILITATE CU O ANUMITĂ DESTINAȚIE DE UTILIZARE IMPLICITE. ÎN CAZUL TUTUROR TRANZACȚIILOR CARE AU LOC ÎN STATELE UNITE, ORICE GARANȚIE SAU CONDIȚIE DE VANDABILITATE, CALITATE SAU COMPATIBILITATE CU O ANUMITĂ DESTINAȚIE DE UTILIZARE IMPLICITĂ SE LIMITEAZĂ LA DURATA GARANȚIEI EXPLICITE MENȚIONATE MAI SUS. ANUMITE STATE SAU ȚĂRI NU PERMIT LIMITAREA DURATEI DE VALABILITATE A GARANȚIEI SAU A CONDIȚIEI IMPLICITE SAU EXCLUDEREA SAU LIMITAREA ANUMITOR TIPURI DE DAUNE, INCLUSIV A DAUNELOR ACCIDENTALE SAU DE CONSECINȚĂ, PENTRU PRODUSE DE CONSUM. ÎN ACESTE STATE SAU ȚĂRI, ESTE POSIBIL CA ANUMITE EXCLUDERI, NEGĂRI SAU LIMITĂRI ALE PREZENTEI GARANȚII LIMITATE HP SĂ NU VI SE APLICE DUMNEAVOASTRĂ. ÎN CAZUL ÎN CARE PREZENTA GARANȚIE LIMITATĂ HP SAU ORICE PARTE A ACESTEIA CONTRAVINE LEGISLAȚIEI LOCALE, PREZENTA GARANȚIE LIMITATĂ HP SAU PARTEA RESPECTIVĂ SE CONSIDERĂ MODIFICATĂ ASTFEL ÎNCÂT SĂ FIE CONFORMĂ CU LEGISLAȚIA LOCALĂ.

 

ÎN CAZUL TRANZACȚIILOR CU CONSUMATORII, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, CELE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ, AUSTRALIA ȘI NOUA ZEELANDĂ, CONDIȚIILE GARANȚIEI LIMITATE INCLUSE ÎN PREZENTA DECLARAȚIE, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE LEGEA PERMITE, NU EXCLUDE, NU RESTRICȚIONEAZĂ ȘI NU MODIFICĂ, CI COMPLETEAZĂ DREPTURILE STATUTARE OBLIGATORII CARE SE APLICĂ VÂNZĂRII ACESTUI PRODUS HARDWARE HP CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ.

 

Prezenta Garanție limitată HP este valabilă în toate țările și poate fi pusă în aplicare în orice țară sau regiune în care HP sau furnizorii autorizați de servicii ai acesteia oferă servicii în garanție pentru modelul de produs cu același număr conform termenilor și condițiilor prevăzute în prezenta Garanție limitată HP. Prezenta Garanție limitată HP se supune tuturor legilor și reglementărilor naționale aplicabile referitoare la export și import. Prin prezenta Garanție limitată HP, Produsele hardware HP achiziționate într-o țară sau regiune pot fi transferate către altă țară sau regiune în care HP sau furnizorii autorizați de servicii ai acesteia oferă servicii în garanție pentru modelele de produse cu aceleași numere. Condițiile garanției, disponibilitatea serviciilor și timpul de răspuns pot varia în funcție de țară sau de regiune. Timpul de răspuns standard pentru executarea serviciilor în garanție poate fi modificat în funcție de disponibilitatea pieselor de schimb la nivel local. Dacă piesele de schimb nu sunt disponibile, furnizorul autorizat de servicii HP vă poate oferi mai multe amănunte. HP nu modifică forma, destinația sau funcția Produsului hardware HP astfel încât acesta să poată fi utilizat într-o țară pentru care nu a fost conceput. HP nu este responsabilă pentru niciun tarif și pentru nicio taxă ce s-ar putea aplica pentru transferarea produselor. Transferul produselor poate fi reglementat și se poate supune tuturor legilor, reglementărilor și controalelor de export și import emise de autoritățile competente.

 

În țările sau în regiunile în care legislația în vigoare prevede că serviciile în garanție trebuie să fie executate de către importatorul local sau în care legislația în vigoare nu prevede obligativitatea executării serviciilor în garanție de către producător pentru produsele importate, toate serviciile în garanție pentru produsele HP din aceste țări sau regiuni trebuie să fie executate exclusiv de către importator, nu de către HP, dacă importatorul local nu este autorizat special de către HP sau de către afiliații locali ai acesteia să importe produsele și să externalizeze serviciile în garanție către HP.

 

Aveți dreptul la servicii în garanție pentru hardware conform termenilor și condițiilor prezentului document dacă Produsul hardware HP pe care îl dețineți are nevoie de reparații din cauza unui defect de materiale sau de fabricație în perioada garanției limitate. La alegerea sa, HP repară sau înlocuiește orice componentă sau articol hardware care prezintă un defect de materiale sau de fabricație în perioada garanției limitate dacă HP este informat de către dumneavoastră, clientul utilizator final, cu privire la respectivul defect în perioada garanției limitate. Dacă nu este prevăzut altfel și dacă legislația locală o permite, Produsele hardware HP noi pot fi fabricate din materiale noi sau din materiale noi și folosite care au o funcționalitate echivalentă cu cea a materialelor noi ca performanță și fiabilitate. În măsura permisă de legislația locală (a) Produsele hardware HP prezentate pentru reparații pot fi înlocuite cu Produse hardware HP recondiționate de același tip în loc să fie reparate și (b) pentru repararea Produselor hardware HP se pot folosi piese recondiționate. (c) Produsele hardware HP înlocuite sau reparate trebuie să fie echivalente funcțional ca performanță și fiabilitate cu produsele originale care sunt demontate. Dacă legislația locală nu prevede altfel, în cazul în care Produsele hardware HP înlocuitoare sau reparate prezintă un defect de materiale sau de fabricație (1) în timpul celor nouăzeci (90) de zile următoare reparației și/sau înlocuirii sau (2) în timpul restului perioadei garanției limitate a Produsului hardware HP pe care îl înlocuiesc sau în care sunt instalate piesele, HP garantează că va repara sau va înlocui din nou Produsele hardware HP sau piesele.

 

Toate piesele sau produsele hardware demontate în baza prezentei Garanții limitate HP devin proprietatea companiei HP dacă legislația locală nu prevede altfel. În situația puțin probabilă ca Produsul dumneavoastră hardware HP să prezinte defecțiuni repetate sau ca HP să constate că nu poate repara sau înlocui Produsul hardware HP, la propria latitudine, HP (a) vă poate oferi o unitate de schimb selectată de HP, care este identică sau echivalentă funcțional cu Produsul dumneavoastră hardware HP ca performanță sau (b) vă poate returna banii sau vă poate emite un credit pentru prețul de achiziție sau pentru plăți în rate (nu include dobândă) în locul înlocuirii. În măsura permisă de legislația locală, aceasta este despăgubirea exclusivă de care beneficiați pentru produse defecte.

 

Anumite state sau țări nu permit excluderea sau limitarea menționată mai sus, așadar este posibil ca această excludere sau limitare să vi se aplice numai într-o anumită măsură.

 

Disputelor care survin în legătură cu prezenta Garanție limitată HP sau cu achiziționarea Produselor hardware HP în baza prezentei Garanții limitate HP – indiferent dacă sunt de naturală contractuală, delictuală, statutară, frauduloasă sau de orice altă natură – li se aplică legislația din țara și statul, provincia sau teritoriul în care locuiți actualmente, fără a se lua în considerare principiile conflictului legislativ.

Excluderi

HP NU GARANTEAZĂ CĂ PRODUSUL HARDWARE HP VA FUNCȚIONA FĂRĂ ÎNTRERUPERI SAU ERORI. HP NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU DAUNELE PROVOCATE DIN CAUZĂ CĂ NU RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE CARE ÎNSOȚESC PRODUSUL HARDWARE HP.

 

Prezenta Garanție limitată HP nu se aplică produselor consumabile, excepție făcând produsele pentru imprimare HP și anumite baterii reîncărcabile indicate mai jos, și nu se extinde către niciun Produs hardware HP de pe care este dezlipită seria sau care este deteriorat sau defectat

 • din cauza unui accident, a utilizării necorespunzătoare, a stropirii cu lichide, a forțării, a contaminării, a întreținerii sau calibrării neadecvate sau necorespunzătoare sau din alte cauze externe;
 • din cauza utilizării în afara parametrilor de utilizare indicați în documentele destinate utilizatorului, care însoțesc Produsul hardware HP;
 • din cauza folosirii unui software, a unei interfețe, a unor piese sau a unor consumabile care nu sunt furnizate de HP;
 • din cauza locului de instalare incorect amenajat, a întreținerii necorespunzătoare sau a condițiilor ambientale neadecvate, care nu corespund cu specificațiile prevăzute de HP pentru locul de instalare;
 • din cauza unui virus, a unei infecții, a unui vierme sau a unui cod rău intenționat care nu este introdus de HP;
 • din cauza unei pierderi sau a unei daune apărut în tranzit;
 • din cauza unei modificări sau a unei reparații executate de către altcineva în afară de HP sau de furnizorul autorizat de servicii HP sau
 • din cauza instalării incorecte a pieselor HP înlocuibile de către utilizatorul final sau a pieselor aprobate HP, dacă sunt disponibile pentru Produsul dumneavoastră hardware HP în țara sau în regiunea în care se execută reparația.

 

Orice Produs hardware HP asupra căruia se execută operațiunea de creștere a vitezei procesorului (overclocking) după livrarea lui de către HP este exclus din prezenta Garanție limitată, excepție făcând componentele deteriorate sau defecte în cazul cărora dauna sau defectul nu are legătură cu oveclockingul.

 

HP nu este responsabilă pentru nicio problemă de interoperabilitate sau de compatibilitate ce poate apărea

 • când se folosesc produse, software-uri sau opțiuni incompatibile cu HP,
 • când se folosesc configurații incompatibile cu HP sau
 • când se instalează piese concepute pentru un sistem în alt sistem, care are altă marcă sau alt model.

 

TREBUIE SĂ FACEȚI PERIODIC COPII DE REZERVĂ PENTRU DATELE STOCATE PE HARD DISK SAU PE ALTE DISPOZITIVE DE STOCARE CA MĂSURĂ DE PRECAUȚIE ÎMPOTRIVA POSIBILELOR DEFECȚIUNI, MODIFICĂRI SAU PIERDERI DE DATE. ÎNAINTE DE A RETURNA PRODUSUL HARDWARE HP PENTRU REPARAȚII, NU UITAȚI SĂ FACEȚI O COPIE A DATELOR ȘI SĂ ȘTERGEȚI TOATE INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE, PERSONALE SAU DEȚINUTE ÎN PROPRIETATE. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ, HP NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICIO DAUNĂ SAU PIERDERE DE PROGRAME, DATE SAU SUPORTURI DE STOCARE AMOVIBILE. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ, HP NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU RESTABILIREA SAU REINSTALAREA NICIUNUI PROGRAM ȘI A NICIUNEI DATE ÎN AFARĂ DE SOFTWARE-URILE INSTALATE DE HP LA FABRICAREA PRODUSULUI HARDWARE HP, ÎN AFARĂ DE ACTUALIZĂRILE CARE SE IMPUN. DATELE DIN MEMORIE SE POT PIERDE ÎN TIMPUL REPARAȚIILOR.

Excluderi specifice produsului

Baterii reîncărcabile

Acest Produs hardware HP poate include o baterie reîncărcabilă internă la care utilizatorul nu are acces și care trebuie să fie înlocuită de către HP sau de către un furnizor autorizat de servicii HP. Bateria reîncărcabilă internă este inclusă în prezenta garanție limitată ca o componentă standard a Produsului hardware HP și are acoperire pentru aceeași perioadă, dacă nu se specifică altfel în prezenta Garanție limitată HP.

 

Acest Produs hardware HP poate include o baterie reîncărcabilă concepută pentru a fi scoasă și înlocuită de către utilizator. HP garantează că va oferi o baterie de schimb dacă bateria prezintă defecte de materiale sau de fabricație în perioada de un (1) an de la data achiziționării Produsului hardware HP în care este instalată bateria, dacă nu se specifică altfel în prezenta Garanție limitată HP.

 

La fel ca în cazul tuturor bateriilor, capacitatea maximă a bateriei incluse în Produsul hardware HP se va diminua pe măsură ce trece timpul și pe măsură ce este utilizată, iar durata de funcţionare a bateriei va varia în funcție de modelul sau configurația produsului, de aplicațiile încărcate, de funcții, de modul de utilizare, de funcționalitatea wireless și de setările de gestionare a energiei. Ca atare, diminuarea capacității maxime sau a duratei de funcţionare a bateriei nu reprezintă un defect material sau de fabricație, iar prezenta Garanție limitată HP nu include modificarea capacității sau a duratei de funcţionare a bateriei. În măsura permisă de legislația locală, pentru baterie se oferă garanție împotriva defectelor de materiale sau de fabricație care fac bateria nefuncțională numai pentru perioada garanției limitate indicate mai sus sau în cazul în care durata de funcţionare a bateriei depășește numărul de cicluri de încărcare, oricare situație are loc prima, dacă nu se specifică altfel în prezenta Garanție limitată HP. Pentru a afla dacă bateria dumneavoastră a suferit o defecţiune acoperită de garanţie, ar putea fi nevoie de un test de diagnosticare HP.

Produsele de imprimare HP

Utilizarea unui cartuș care nu este marca HP sau a unui cartuș reîncărcat nu afectează nici Garanția limitată HP a clientului utilizator final, nicio contractul de asistență tehnică HP încheiat cu clientul utilizator final pentru imprimantă. Cu toate acestea, dacă defectarea sau deteriorarea imprimantei sau a capului de imprimare este atribuibilă utilizării unui cartuș care nu este marca HP sau unui cartuș reîncărcat, HP percepe tarifele standard pentru timp și materiale pentru repararea defecțiunii sau deteriorării imprimantei sau pentru costul necesar pentru înlocuirea capului de imprimare. În cazul cartușelor de cerneală și consumabilelor HP și al consumabilelor LaserJet HP, prezenta Garanție limitată HP nu se aplică produselor care, pe lângă alte excluderi descrise în prezenta Garanție limitată HP, sunt reîncărcate, recondiționate, refabricate sau modificate în vreun fel. Prezenta Garanție limitată HP însoțește cartușele de cerneală HP, capetele de imprimare sau cartușele LaserJet HP atunci când acestea sunt folosite în imprimanta compatibilă marca HP sau autorizată de către producătorul echipamentului original (OEM).

Despăgubire exclusivă

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ ÎN VIGOARE, PREZENTELE CONDIȚII CONSTITUIE ACORDUL DE GARANȚIE COMPLET ȘI EXCLUSIV DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI HP CU PRIVIRE LA PRODUSUL HARDWARE HP PE CARE L-AȚI ACHIZIȚIONAT SAU PE CARE L-AȚI ÎNCHIRIAT. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ ÎN VIGOARE, PREZENTELE CONDIȚII ÎNLOCUIESC ORICE ACORDURI, RECLAME SAU DECLARAȚII ANTERIOARE – INCLUSIV DECLARAȚII FĂCUTE ÎN TEXTELE DE PROMOVARE SAU ÎN RECOMANDĂRILE PE CARE VI LE FACE HP, UN AGENT SAU UN ANGAJAT AL HP SAU ORICE AGENT SAU AGENT CARE NU ESTE AL HP – CARE S-AR FI PUTUT FACE ÎN LEGĂTURĂ CU ACHIZIȚIONAREA SAU ÎNCHIRIEREA PRODUSULUI HARDWARE HP ÎN ALT MOD DECÂT CA PARTE DINTR-UN CONTRACT SCRIS SEPARAT ÎNCHEIAT CU HP SAU CU REVÂNZĂTORII SĂI AUTORIZAȚI. Nicio modificare adusă condițiilor prezentei Garanții limitate HP nu este valabilă dacă nu se efectuează în scris și dacă nu este semnată de un reprezentant autorizat al HP.

Limitarea răspunderii

Anumite state sau țări nu permit excluderea sau limitarea garanțiilor implicite sau limitarea daunelor speciale, accidentale sau de consecință (menționate mai jos), așadar este posibil ca aceste excluderi și limitări să vi se aplice numai într-o anumită măsură. SE APLICĂ URMĂTOARELE LIMITĂRI ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA LOCALĂ. ÎN CAZUL ÎN CARE HP, LA PROPRIA LATITUDINE, VĂ OFERĂ UN CARD DE RETURNARE A BANILOR SAU DE ÎNLOCUIRE A PRODUSULUI PE CARE ÎL PUTEȚI UTILIZA PE HP.COM, RĂSPUNDEREA MAXIMĂ A HP ÎN BAZA PREZENTEI GARANȚII LIMITATE HP ESTE EXPLICIT LIMITATĂ LA PREȚUL PE CARE L-AȚI PLĂTIT PENTRU PRODUSUL HARDWARE HP. CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR PREVĂZUTE MAI SUS, HP NU ESTE SUB NICIO FORMĂ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNELE PROVOCATE DE PRODUSUL HARDWARE HP SAU PENTRU NEFUNCȚIONAREA PRODUSULUI HARDWARE HP, INCLUZÂNDU-SE AICI PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR SAU PIERDEREA DREPTULUI DE UTILIZARE, PIERDEREA DATELOR SAU A SOFTWARE-ULUI, ȘI PENTRU NICIUN COST DE RECUPERARE A PROGRAMELOR SAU DE REPRODUCERE A PROGRAMELOR SAU A DATELOR STOCATE ÎN PRODUS ȘI NICI PENTRU DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU DE CONSECINȚĂ. HP NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO RECLAMAȚIE FĂCUTĂ DE UN TERȚ SAU DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU UN TERȚ. HP NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ CARE AR PUTEA FI PROVOCATĂ DIN CAUZĂ CĂ HP ÎȘI RESPECTĂ OBLIGAȚIILE CARE ÎI REVIN ÎN BAZA LEGISLAȚIEI LOCALE. ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII SE APLICĂ DACĂ SE URMĂRESC DESPĂGUBIRI, SAU DACĂ SE FACE O RECLAMAȚIE, ÎN BAZA PREZENTEI GARANȚII LIMITATE HP SAU CA PLÂNGERE DE DREPT DELICTUAL (INCLUSIV PENTRU NEGLIJENȚĂ ȘI RĂSPUNDERE STRICTĂ PENTRU PRODUS), DE DREPT CONTRACTUAL SAU DE ALTĂ NATURĂ. ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII NU POATE FI RESPINSĂ SAU MODIFICATĂ DE CĂTRE NICIO PERSOANĂ. ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII SE APLICĂ CHIAR DACĂ INFORMAȚI HP SAU UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL HP CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA CA DAUNELE SĂ SE PRODUCĂ. ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII NU SE APLICĂ, TOTUȘI, RECLAMAȚIILOR PENTRU VĂTĂMARE CORPORALĂ.

 

PREZENTA GARANȚIE LIMITATĂ HP VĂ CONFERĂ ANUMITE DREPTURI. ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ȘI ALTE DREPTURI, CARE VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE STAT SAU DE ȚARĂ. PENTRU A AFLA CE DREPTURI AVEȚI VĂ RECOMANDĂM SĂ CONSULTAȚI LEGILE ÎN VIGOARE DIN STATUL SAU ȚARA ÎN CARE LOCUIȚI.

Garanția limitată pentru opțiuni și accesorii HP

Condițiile Garanției limitate HP pentru opțiunile și accesoriile marca HP (denumite împreună în prezenta Garanție limitată HP „Opțiunea HP”) sunt cele prevăzute în Garanția limitată HP care se aplică Opțiunii HP și care însoțește Produsul hardware HP. Dacă Opțiunea HP este instalată într-un Produs hardware HP, HP oferă servicii în garanţie fie pentru perioada indicată în documentele de garanție (perioada garanției limitate pentru Opțiunea HP) care însoțesc Opțiunea HP, fie pentru restul perioadei de garanție a Produsului hardware HP în care este instalată Opțiunea HP, oricare dintre acestea este mai lungă, însă fără a se depăși trei (3) ani de la data achiziționării Opțiunii HP. Perioada garanției limitate pentru Opțiunea HP începe la data achiziționării de la HP sau de la un revânzător autorizat HP. Data indicată pe bonul de cumpărare sau de livrare, care este data achiziționării Opțiunii HP, este data începerii perioadei de garanție. Pentru detalii, consultați Garanția limitată a Opțiunii HP. În măsura permisă de legislația locală, opțiunile care nu sunt marca HP sunt furnizate „CA ATARE”. Cu toate acestea, producătorii care nu sunt HP și furnizorii vă pot oferi propriile garanții direct dumneavoastră.

Afișaje

Afișaje de semnalizare digitală

Prezenta Garanție limitată nu include servicii de demontare sau reinstalare a unui afișaj de semnalizare digitală cu montare murală sau personalizată. Prezenta Garanție limitată nu acoperă daune provocate prin montarea murală sau personalizată sau demontarea unui afișaj. HP vă recomandă să apelați la serviciile unui tehnician calificat pentru montarea murală sau personalizată sau pentru demontarea unui afișaj. În cazul în care HP constată că o problemă legată de un afișaj de semnalizare digitală nu poate fi rezolvată de la distanță, HP trimite clientului un produs de schimb. HP suportă toate cheltuielile de transport și asigurare oferind curierului asistență pentru ambalarea și returnarea unității în siguranță la HP. Lipsa returnării unității defecte poate face HP să factureze clientul pentru produsul de schimb.

Monitoare

Nu toate modelele de monitoare sunt compatibile cu aplicații care afișează imagini statice, staționare sau fixe. Imaginile statice pot genera efecte de remanență a imaginii, care pot fi sub formă de pete sau de imagine suprapusă. Prezenta Garanție limitată HP nu include monitoare care se folosesc pentru afișarea unor imagini statice, staționare sau fixe pentru perioade lungi sau pentru 24 de ore pe zi, care provoacă efectul de remanență a imaginii. Pentru a evita efectul de remanență a imaginii, opriți monitorul atunci când nu îl folosiți sau folosiți o setare de gestionare a energiei, dacă sistemul dumneavoastră acceptă, pentru a opri afișajul atunci când sistemul se află în modul de așteptare.

Garanția simultană pentru seturile monitor multimedia-calculator

Dacă achiziționați un monitor multimedia împreună cu un calculator ca set (achiziționat ca o singură unitate de stoc), perioada de garanție a monitorului multimedia se prelungește, în măsura permisă de legislația locală, în combinație cu perioada de garanție a calculatorului. Pentru detalii, consultați declarația de garanție a calculatorului.

Responsabilitățile clientului

Pentru a evita cheltuielile pentru probleme care nu sunt incluse în Garanția dumneavoastră limitată HP (probleme care nu sunt cauzate de defecte de materiale și de fabricație suferite de Produsele hardware HP), compania HP sau furnizorul autorizat de servicii HP vă solicită următoarele:

 

 • Furnizați informații reale, exacte și complete atunci când faceți o reclamație în perioada de garanție.
 • Amenajați un spațiu care respectă cerințele HP și care protejează produsele împotriva coroziunii, contaminării și stropirii. De exemplu, pentru a se conforma cerințelor HP referitoare la coroziune, spațiul nu trebuie să genereze peste 300 de angstromi de coroziune pe lună pe argint și cupru.1
 • Verificați configurațiile, încărcați cel mai nou firmware, instalați corecții de software și lansați instrumente și utilitare de diagnosticare HP.
 • Aplicați procedurile sau soluțiile temporare indicate de HP în timp ce HP lucrează la identificarea soluțiilor permanente.
 • Folosiți serviciile de asistență de la distanță oferite de HP, atunci când este cazul. HP vă recomandă cu tărie să folosiți tehnologiile de asistență disponibile oferite de HP. Dacă alegeți să nu folosiți funcțiile de asistență de la distanță care vă sunt puse la dispoziție, este posibil să trebuiască să suportați costuri suplimentare din cauza creșterii necesarului de resurse de asistență.
 • Colaborați cu HP în încercarea de a rezolva problema folosind chatul, e-mailul sau telefonul. Prin colaborare se poate înțelege derularea procedurilor de diagnosticare simple, instalarea actualizărilor sau a corecțiilor suplimentare pentru software, dezinstalarea opțiunilor de la terți și/sau înlocuirea opțiunilor.
 • HP vă recomandă să realizați periodic copii de rezervă pentru fișierele, datele sau programele stocate pe hard disk sau pe alte dispozitive de stocare ca măsură de precauție împotriva posibilelor defecțiuni, modificări sau pierderi de date. Înainte de a returna Produsul hardware HP pentru asistență sau reparații în garanție, nu uitați să faceți o copie a fișierelor, datelor și programelor și să ștergeți toate informațiile confidențiale, personale sau deținute în proprietate.
 • Demontați toate opțiunile sau accesoriile externe care s-ar putea pierde în timpul procesului de reparare sau înlocuire.
 • Realizați acțiunile suplimentare indicate pentru fiecare tip de serviciu în garanție descris în continuare și orice alte acțiuni pe care HP le poate solicita în mod justificat pentru a oferi cele mai bune servicii de asistență în garanție.
 • Pentru a beneficia de servicii în garanție pentru cartușele de imprimare LaserJet HP, returnați produsul în locul din care l-ați achiziționat împreună cu o descriere scrisă a problemei și cu tipărituri sau contactați serviciul de asistență pentru clienți al HP.

* Cerințele HP se bazează pe cerințele ISA G1 (nivel scăzut) descrise în ISA-71.04-1985 Condiții de mediu pentru măsurători de proces și sisteme de control: impurități aerogene. Acest standard ISA este disponibil pe http://www.isa.org. Atunci când produsele sunt folosite în medii ISA G1 (nivel scăzut), coroziunea nu ar trebui să afecteze fiabilitatea echipamentelor.

Tipuri de servicii în garanție pentru hardware

În continuare sunt descrise tipurile de servicii de asistență în garanție care ar putea însoți Produsul hardware HP pe care l-ați achiziționat. Este posibil ca nu toate serviciile să fie disponibile în toate țările sau regiunile. . ÎN CAZUL ÎN CARE URMĂTOARELE SERVICII ÎN GARANȚIE ȘI TERMENII SAU ORICE PARTE A ACESTORA CONTRAVIN LEGISLAȚIEI LOCALE, SERVICIILE ÎN GARANȚIE ȘI TERMENII SAU PARTEA RESPECTIVĂ SE MODIFICĂ ASTFEL ÎNCÂT SĂ FIE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA LOCALĂ.

Serviciu în garanție cu reparație la client

Produsele hardware HP conțin numeroase piese reparabile de către client (CSR - Customer Self-Repair) cu scopul de a se reduce la minimum durata reparației și de a se asigura o mai mare flexibilitate la înlocuirea pieselor defecte. Dacă, în perioada de diagnosticare, HP constată că reparația poate fi efectuată prin utilizarea unei piese CSR, HP livrează piesa direct la dumneavoastră, ca să o înlocuiți. Există două categorii de piese CSR:

 • piese pentru care reparația la client este obligatorie: dacă solicitați companiei HP sau unui furnizor autorizat de servicii HP să înlocuiască piesele acestea, vi se percepe un tarif pentru deplasarea și manopera aferente acestui serviciu.
 • piese pentru care reparația la client este opțională: și aceste piese sunt concepute pentru a putea fi reparate de către client. Dacă, totuși, solicitați companiei HP sau unui furnizor autorizat de servicii HP să înlocuiască piesele acestea în locul dumneavoastră, înlocuirea se poate face fără costuri suplimentare în baza tipului de servicii în garanţie indicate pentru Produsul dumneavoastră hardware HP.

 

Trebuie să colaborați cu HP sau cu un furnizor autorizat de servicii HP în încercarea de a rezolva problema folosind chatul, e-mailul sau telefonul. Prin colaborare se poate înțelege derularea procedurilor de diagnosticare simple, instalarea actualizărilor sau a corecțiilor pentru software, dezinstalarea opțiunilor de la terți și/sau înlocuirea opțiunilor. Dacă aveți nevoie de asistență, puteți contacta serviciul de asistență tehnică al HP și un tehnician vă va sta la dispoziție prin chat, e-mail sau telefon. Documentația HP livrată cu o piesă de schimb CSR specifică dacă piesa defectă trebuie să fie returnată companiei HP, dacă legislația locală nu prevede altfel. În cazul în care piesa defectă trebuie să fie returnată companiei HP, trebuie să o trimiteți către HP într-un anumit interval de timp, de obicei între cinci (5) și cincisprezece (15) zile lucrătoare. Piesa defectă trebuie să fie returnată împreună cu documentația aferentă în materialul furnizat pentru transport. Nereturnarea piesei defecte poate îndreptăți HP să vă perceapă costuri suplimentare pentru înlocuire. În cazul serviciilor cu reparație la client, HP suportă costurile de transport și de returnare a piesei și stabilește ce curier/firmă de transport se folosește. Clasificarea pieselor CSR poate varia în funcție de țară sau regiune.

Servicii în garanție avansate cu înlocuirea unității

Garanția dumneavoastră limitată HP poate include un serviciu în garanție avansat cu înlocuirea unității. Conform termenilor serviciilor în garanție avansate cu înlocuirea unității, HP vă livrează direct dumneavoastră o unitate de schimb dacă Produsul hardware HP pe care l-ați achiziționat este diagnosticat ca defect. La primirea unității de schimb, vi se poate solicita să returnați Produsul hardware HP către HP în ambalajul în care vine unitatea de schimb într-un anumit interval de timp, de obicei între cinci (5) și cincisprezece (15) zile. HP va suporta cheltuielile de livrare și asigurare pentru returnarea Produsului hardware HP defect la HP. Nereturnarea piesei defecte poate îndreptăți HP să vă perceapă costuri suplimentare pentru înlocuire. HP oferă servicii avansate de înlocuire a unității în timpul programului de lucru standard. Programul de lucru standard este, de obicei, de la 8:00 la 17:00 de luni până vineri, însă poate varia în funcție de practicile locale. Timpul de răspuns poate varia și se pot percepe taxe suplimentare, în funcție de cerințele de logistică și de distanța de la cel mai apropiat centru de service HP sau furnizor autorizat de servicii HP.

 

Pentru a găsi numerele de telefon și, în anumite cazuri, hărți cu cel mai apropiat service HP sau furnizor autorizat de servicii HP, consultați site-ul HP http://www8.hp.com/us/en/contact-hp/ww-contact-us.html.

Serviciu în garanție cu ridicare și returnare

Garanția dumneavoastră limitată HP poate include un serviciu în garanție cu ridicare și returnare. Conform termenilor serviciilor cu ridicare și returnare, HP ridică Produsul hardware HP defect de la sediul dumneavoastră, îl repară și vi-l returnează în același loc. HP suportă toate cheltuielile de reparație, logistică și asigurare pentru acest serviciu.

Serviciu în garanție cu predare

În măsura permisă de legislația locală, Garanția dumneavoastră limitată HP poate include un serviciu în garanție cu predare. Conform termenilor serviciilor cu predare, dumneavoastră trebuie să livrați Produsul hardware HP la un centru service HP autorizat pentru reparații în garanție. Trebuie să plătiți anticipat cheltuielile de transport, taxele sau impozitele asociate cu transportarea Produsului hardware HP către și de la centrul service. Aveți responsabilitatea de a asigura Produsul hardware HP livrat sau returnat centrului service HP autorizat și de a vă asuma riscul de pierdere a acestuia în timpul transportării.

Servicii în garanție cu predare prin poștă

În măsura permisă de legislația locală, Garanția dumneavoastră limitată HP poate include un serviciu în garanție cu predare prin poștă. Conform termenilor serviciilor cu predare prin poștă, dumneavoastră trebuie să livrați Produsul hardware HP la un centru service HP autorizat pentru reparații în garanție. Trebuie să plătiți anticipat cheltuielile de transport, taxele sau impozitele asociate cu transportarea Produsului hardware HP către centrul service. Aveți responsabilitatea de a asigura Produsul hardware HP livrat și de a vă asuma riscul de pierdere a acestuia în timpul transportării. HP vă returnează Produsul hardware HP reparat și suportă toate cheltuielile de logistică și asigurare.

Servicii în garanție cu trimitere și returnare

În măsura permisă de legislația locală, Garanția dumneavoastră limitată HP poate include un serviciu în garanție cu trimitere și returnare. Conform termenilor serviciilor de trimitere și returnare, HP vă trimite, pe cheltuiala HP, ambalaj pentru livrarea Produsului hardware HP către HP pentru reparații. Sunteți responsabil pentru costurile de transport și asigurare asociate cu expedierea Produsului hardware HP către HP. Puteți ajunge la un acord cu HP cu privire la costurile de transport de intrare și cele aferente. Pentru mai multe informații despre costuri și pentru instrucțiuni, sunați la 1-800-474-6836 (800-HP-invent) în Statele Unite sau accesați http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html pentru a afla numărul de telefon pentru asistență în alte țări. Puteți alege dumneavoastră curierul dorit, însă trebuie să achitați cheltuielile de transport. Dacă alegeți dumneavoastră curierul, aveți responsabilitatea de a asigura Produsul hardware HP livrat la centrul service și de a vă asuma riscul de pierdere sau deteriorare a acestuia în timpul transportului. HP repară Produsul hardware HP și vi-l returnează. HP suportă toate cheltuielile de reparație și transport pentru returnarea Produsului hardware HP reparat.

Servicii în garanție la sediul clientului

Garanția dumneavoastră limitată HP poate include un serviciu în garanție la sediul clientului. Conform termenilor serviciilor la sediul clientului, HP poate stabili, la propria latitudine, dacă defectul Produsului hardware HP poate fi reparat

 

 • de la distanță,
 • cu ajutorul unei piese CSR sau
 • prin deplasarea echipei la locul în care se află Produsul hardware HP.

 

Dacă HP constată că este nevoie de deplasare la sediul dumneavoastră pentru remedierea unui defect, deplasarea se programează în timpul programului de lucru standard, dacă nu se prevede altfel pentru Produsul hardware HP achiziționat de dumneavoastră. Programul de lucru standard este, de obicei, de la 8:00 la 17:00 de luni până vineri, însă poate varia în funcție de practicile locale. Timpul de răspuns poate varia și se pot percepe taxe suplimentare, în funcție de cerințele de deplasare și de distanța de la cel mai apropiat centru service HP sau furnizor autorizat de servicii HP. Pentru a găsi numerele de telefon și, în anumite cazuri, hărți cu cel mai apropiat centru service HP sau furnizor autorizat de servicii HP, consultați site-ul HP http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html. Pentru a beneficia de servicii la sediul dumneavoastră, trebuie

 • să aveți un reprezentant autorizat prezent atunci când HP execută serviciile în garanție la sediul dumneavoastră;
 • să informați HP dacă Produsul hardware HP este folosit într-un mediu care ridică probleme de sănătate sau siguranță pentru angajații sau subcontractanții HP;
 • în condițiile cerințelor HP referitoare la siguranță, să oferiți HP acces suficient, gratuit și sigur și drept de utilizare a tuturor instalațiilor, informațiilor și sistemelor pe care HP le consideră necesare pentru oferirea asistenței la timp;
 • să vă asigurați că toate etichetele producătorului (de ex., numerele de serie) sunt la locul lor și sunt accesibile și lizibile;
 • să mențineți un mediu conform cu specificațiile produsului și cu configurațiile acceptate.

Servicii în garanție cu schimb

Garanția dumneavoastră limitată HP poate include un serviciu în garanție cu schimb. Conform termenilor serviciilor în garanție cu schimb, HP ridică unitatea defectă de la sediul dumneavoastră și vă oferă o unitate de schimb echivalentă cu una nouă. HP suportă toate cheltuielile de reparație, logistică și asigurare pentru acest serviciu.

Timp de răspuns

Timpul de răspuns depinde de zilele lucrătoare standard și de programul de lucru în care se solicită serviciile. Dacă nu se menționează altfel, timpul de răspuns se contorizează din momentul în care sună utilizatorul final până când HP fie stabilește un timp acceptabil pentru prestarea serviciilor de asistență, fie începe să presteze serviciile de asistență sau să realizeze diagnosticarea de la distanță. Timpul de răspuns, inclusiv Serviciile în garanție cu prestare în următoarea zi lucrătoare, dacă există, se bazează pe posibilitățile comerciale justificate. Timpul de răspuns poate varia în anumite țări și sub anumite restricții referitoare la furnizori. Dacă sediul dumneavoastră este în afara zonei uzuale de prestare a serviciilor, timpul de răspuns poate fi mai lung sau se pot percepe taxe suplimentare. Pentru a afla care este timpul de răspuns în zona dumneavoastră, contactați revânzătorul autorizat HP sau furnizorul autorizat de servicii HP.

Upgrade-uri pentru servicii

HP oferă o gamă de servicii de asistență suplimentare pentru Produsul dumneavoastră hardware HP care se pot achiziționa local. Cu toate acestea, este posibil ca anumite produse de asistență și produse conexe să nu fie disponibile în toate țările. Pentru informații despre disponibilitatea upgrade-urilor serviciilor și costuri, consultați instrumentul de căutare HP Care Pack pe http://www.hp.com/go/lookuptool/

Software inclus

Singurele obligații pe care le are HP în legătură cu software-ul distribuit de HP sub marca HP sau inclus cu Produsul hardware HP sunt prevăzute în acordul de licență încheiat cu utilizatorul final sau în acordul de licență pentru program, care însoțește respectivul software. În măsura permisă de legislația locală, dacă suportul amovibil pe care HP distribuie software-ul prezintă defecte de materiale sau de fabricație în nouăzeci (90) de zile de la achiziționare, singura despăgubire de care beneficiați este aceea de a returna suportul amovibil la HP pentru a fi înlocuit. Dumneavoastră aveți responsabilitatea de a contacta producătorii sau furnizorii care nu sunt HP pentru a solicita servicii de asistență în garanție.

Asistență tehnică gratuită limitată

HP vă pune la dispoziție asistență tehnică gratuită limitată pentru Produsul hardware HP, pentru software-ul HP, pentru software-ul terț preinstalat HP și pentru software-ul terț achiziționat de la HP, inclusiv asistență la configurarea inițială, prin mai multe metode, inclusiv prin mijloace electronice și telefonice, timp de nouăzeci (90) de zile de la data achiziției. Pentru resurse online și asistență prin telefon, consultați secțiunea „Contactați HP”. Orice excepție de la aceste prevederi va fi specificată în Acordul de licență cu utilizatorul final (EULA).

 

Support includes assistance with

 • Asistența include ajutor pentru
 • întrebări referitoare la instalare (cerințe obligatorii, primii pași, informații de bază despre cum se procedează);
 • configurarea software-ului și a opțiunilor furnizate sau achiziționate împreună cu Produsele hardware HP, cum ar fi procedeu și primii pași (nu include optimizare de sistem, personalizare și configurare de rețea);
 • interpretarea mesajelor de eroare din sistem;
 • izolarea problemelor sistemului de problemele software-ului;
 • obținerea informațiilor sau a actualizărilor HP Care Pack pentru software-ul furnizat sau achiziționat împreună cu Produsele hardware HP.

 

Asistența NU include ajutor pentru

 • generarea sau diagnosticarea programelor generate de utilizator sau a codurilor sursă;
 • instalarea software-urilor achiziționate separat, care nu sunt marca HP;
 • optimizarea sistemului, personalizare și configurarea rețelei.

Software-uri gratuite și sisteme de operare și aplicații cu sursă deschisă

HP nu oferă asistență tehnică pentru software-uri puse la dispoziție sub licență publică de către terți (software gratuit și software cu sursă deschisă), nici pentru sisteme de operare sau aplicații. Asistența tehnică pentru software-uri gratuite și software-uri cu sursă deschisă oferite cu Produsele hardware HP este asigurată de către vânzătorul software-urilor gratuite sau al software-urilor cu sursă deschisă. Pentru informații de contact pentru asistență, consultați secțiunea de asistență, documentația sau o altă declarație de asistență a software-ului gratuit sau a sistemului de operare sau a aplicației cu sursă deschisă, care însoțește Produsul hardware HP.

Verificarea dreptului la garanție și asistență

Puteți verifica dreptul la garanție introducând numărul modelului și seria produsului pe http://www.hp.com/go/warrantycheck

 

Înregistrarea serviciilor HP Care Pack se poate verifica în Care Pack Central pe http://www.hp.com/go/cpc

Contactați HP

Dacă Produsul hardware HP prezintă un defect de materiale sau de fabricație în perioada garanției limitate și sugestiile din documentația produsului nu rezolvă problema, puteți beneficia de asistență în următoarele moduri:

 • căutând informații despre asistență suplimentară și depanare sau actualizări de software și drivere pe site-ul de asistență HP pe http://www.hp.com/support
 • căutând și contactând cel mai apropiat centru de asistență HP cu ajutorul site-ului http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html
 • contactând revânzătorul autorizat HP sau furnizorul autorizat de servicii HP. Înainte de a contacta HP sau furnizorul autorizat de servicii HP, vă rugăm să aveți la îndemână următoarele informații:
  1. seria produsului, denumirea modelului și numărul modelului
  2. mesajele de eroare pe care le generează produsul
  3. modulele suplimentare (add-on)
  4. sistemul de operare
  5. hardware-ul sau software-ul de la terți
  6. întrebări detaliate

Condiții specifice țării

Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt următoarele:

România: S.C. HP INC ROMANIA S.R.L., Strada Fabrica de Glucoza numarul 5, Cladirea Novo F, etaj 8 si parter, Bucuresti, Romania, Cod postal: 020331

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar faţă de orice drepturi privind garanţia de doi ani oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverşi factori pot avea impact asupra eligibilităţii dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi următorul link:Garanția acordată consumatorului prin lege: www.hp.com/go/eu-legal sau puteți accesa site-ul Centre europene ale consumatorilor: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în cadrul Garanței limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.© Drept de autor 2016 HP Development Company, LP.

Informaţiile cuprinse în acest document se pot modifica fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.

 

Prima ediţie, februarie 2016

 

764442-001

Back to top