Καλωσορίσατε στην Τοποθεσία web της HP:

Καλωσορίσατε στην HP Inc. (Εφεξής "HP" ή "Μας" ή "Εμείς" ή η χρήση του πρώτου προσώπου του πληθυντικού) και σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας. Ελπίζουμε να απολαύσετε την εμπειρία!

 

Οι παρόντες Όροι χρήσης ("Παρόντες όροι") αποτελούν ένα νομικό συμβόλαιο μεταξύ εσάς και της HP (καλούμενοι συνολικά "Όλοι") και διέπουν την εκ μέρους σας χρήση της παρούσας τοποθεσίας web καθώς και άλλων τοποθεσιών web που μπορεί να ελέγχει η HP, όπως και τη χρήση κάθε κειμένου, δεδομένου, πληροφορίας, λογισμικού, γραφικού, φωτογραφίας και άλλων (τα οποία αναφέρονται συνολικά ως "Υλικό") που μπορεί να σας διαθέτουν η HP και οι θυγατρικές της, καθώς και τη χρήση των όποιων υπηρεσιών μπορεί να παρέχουμε μέσω των τοποθεσιών web μας (οι οποίες αναφέρονται συνολικά στους Παρόντες όρους ως "Παρούσα τοποθεσία web").

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΙΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB.

Πρόσβαση στην Παρούσα τοποθεσία web

Κατά τη μετάβαση στην Παρούσα τοποθεσία web, φέρετε την ευθύνη συμμόρφωσης με τους Παρόντες όρους καθώς και την ευθύνη κάθε χρήσης ανεξαιρέτως της Παρούσας τοποθεσίας web μέσω οποιουδήποτε λογαριασμού που μπορεί να δημιουργήσετε μέσω της Παρούσας τοποθεσίας web. Κάποια είδη Υλικού θα σας διατίθενται μόνο εάν διατηρείτε λογαριασμό. Συμφωνείτε ότι για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την Παρούσα τοποθεσία web θα παρέχετε αληθή, ακριβή, επικαιροποιημένα και πλήρη στοιχεία. Επειδή πρόκειται για δικό σας λογαριασμό, είναι δική σας ευθύνη να αποκτήσετε και να διατηρείτε όλο τον εξοπλισμό, τις υπηρεσίες και το λογισμικό που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση και τη χρήση της Παρούσας τοποθεσίας web καθώς και να καταβάλλετε τις σχετικές χρεώσεις. Είναι εξίσου ευθύνη σας να διατηρείτε την εμπιστευτικότητα του κωδικού (ή των κωδικών) πρόσβασης. Εάν πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο ο κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ασφαλείας που αφορά την Παρούσα τοποθεσία web, οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα.

 

Ενίοτε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς μόνο σε σχέση με την πρόσβαση και τη χρήση της Παρούσας τοποθεσίας web. Η εκ μέρους της HP χρήση των εν λόγω πληροφοριών διέπεται από τις διατάξεις της  Online δήλωσης απορρήτου της HP..

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ή τον περιορισμό της πρόσβασής σας στην Παρούσα τοποθεσία web εφόσον το κρίνουμε ευλόγως απαραίτητο.

Η επιτρεπόμενη εκ μέρους σας χρήση της Παρούσας τοποθεσίας web

Καλείστε να χρησιμοποιείτε την Παρούσα τοποθεσία web για δικούς σας προσωπικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς όπου αγοράζετε προϊόντα και υπηρεσίες της HP που προορίζετε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας ("Επιτρεπόμενες χρήσεις").

 

Με το παρόν σας εκχωρείται μια περιορισμένη, προσωπική, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης και προβολής του Υλικού. Το δικαίωμα χρήσης του Υλικού εξαρτάται από τη συμμόρφωσή σας με τους Παρόντες όρους. Το παραπάνω συνιστά το μόνο δικαίωμα που έχετε στην Παρούσα τοποθεσία web ή σε άλλο Υλικό και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η επεξεργασία, η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η δημιουργία παράγωγων έργων, η μηχανική αντιστροφή, η αλλοίωση, η βελτίωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση της Παρούσας τοποθεσίας web ή του Υλικού.

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Παρούσας τοποθεσίας web, Πολιτική αποδεκτής χρήσης

Εξουσιοδοτούμε την εκ μέρους σας περιορισμένη χρήση της Παρούσας τοποθεσίας web. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση της Παρούσας τοποθεσίας web εξαιρουμένων των Επιτρεπόμενων χρήσεων. Κάθε τέτοια χρήση συνιστά μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Παρούσας τοποθεσίας web και όλα τα δικαιώματα επί της Παρούσας τοποθεσίας web παραμένουν στην κυριότητα της HP.

 

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Παρούσας τοποθεσίας web μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση μιας σειράς νόμων των Ηνωμένων Πολιτειών και της διεθνούς νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο, στην Πολιτική αποδεκτής χρήσης θα βρείτε κάποια παραδείγματα ενεργειών προς αποφυγή.  Πολιτική αποδεκτής χρήσης της HP . Θα πρέπει να τηρείτε την Πολιτική αποδεκτής χρήσης της HP κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Παρούσα τοποθεσία web ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Παρούσα τοποθεσία web.

Τερματισμός της χρήσης της Παρούσας τοποθεσίας web

Ο τερματισμός της χρήσης της Παρούσας τοποθεσίας web μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή είτε από εμάς είτε από εσάς. Η χρήση της Παρούσας τοποθεσίας web τερματίζεται αυτόματα σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους Παρόντες όρους. Συγκεκριμένα:

 

 • Εκτός αν συναινέσουμε άλλως γραπτώς, έχουμε δικαίωμα να τερματίσουμε, να αναστείλουμε ή να τροποποιήσουμε την εγγραφή σας ή την πρόσβαση στην Παρούσα τοποθεσία web, συνολικά ή τμηματικά, χωρίς προειδοποίηση, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.
 • Από τη μεριά σας, μπορείτε να διακόψετε οποιαδήποτε στιγμή την πρόσβαση και τη χρήση της Παρούσας τοποθεσίας web. Σε περίπτωση αυτοδίκαιης λύσεως λόγω αθέτησης των Όρων χρήσης, πρέπει να καταστρέψετε άμεσα όποια υλικά έχετε κατεβάσει ή εκτυπώσει (και τυχόν αντίγραφα αυτών).

Αποποίηση ευθυνών

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ". ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB.

 

Η HP ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΣΚΟΠΟ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

 

ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ, Η HP ΔΕΝ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Χωρίς να περιορίζεται ο γενικός χαρακτήρας των προαναφερθέντων, η HP δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η Παρούσα τοποθεσία web θα καλύπτει τις απαιτήσεις σας ή ότι θα λειτουργεί απρόσκοπτα, έγκαιρα, με ασφάλεια ή άνευ σφαλμάτων ή ότι τα ελαττώματα που παρουσιάζει θα διορθώνονται. Η HP δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για τα αποτελέσματα αναζήτησης που μπορούν να ληφθούν από τη χρήση της Παρούσας τοποθεσίας web ή για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω αυτής. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνεται από εσάς μέσω της Παρούσας τοποθεσίας web ή από την HP, τις θυγατρικές της ή άλλες συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή τον ή τους προμηθευτές της (ή τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους ή εκπροσώπους των όποιων τέτοιων εταιρειών) (καλούμενα εφεξής συνολικά "Τα Μέρη της HP") δεν γεννά δικαίωμα εγγύησης. Η HP αποποιείται κάθε δίκαιη αποζημίωση.

Περιορισμός ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ HP ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ (Α) ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΙΝΗΣ Ή ΚΥΡΩΣΕΩΣ Ή (Β) ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (100,00 $) (ΟΠΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΆΥΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ), ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB) ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΣΕ ΕΝΟΧΗ ΕΞ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ HP ΓΝΩΡΙΖΕ (Ή ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟ) ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΗΤΑΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση από ορισμένες εγγυήσεις ή ο περιορισμός ή η αποποίηση της ευθύνης για συγκεκριμένες ζημιές. Ως εκ τούτου, ορισμένες από τις παραπάνω δηλώσεις αποποίησης και περιορισμοί ευθύνης ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας. Στο βαθμό που τα Μέρη της HP δεν αποποιούνται, λόγω του εφαρμοστέου δικαίου, οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση ή περιορίζουν τις ευθύνες της, το πεδίο εφαρμογής και η διάρκεια της εγγύησης καθώς και ο βαθμός της ευθύνης του Μέρους της HP θα περιορίζονται στο ελάχιστο επιτρεπόμενο από το εφαρμοστέο δίκαιο ποσό.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση από ορισμένες εγγυήσεις ή ο περιορισμός ή η αποποίηση της ευθύνης για συγκεκριμένες ζημιές. Ομοίως, κάποιες από τις παραπάνω δηλώσεις αποποίησης και κάποιοι από τους περιορισμούς ευθύνης ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας. Στο βαθμό που οποιοδήποτε Μέρος της HP δεν αποποιείται, βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση ή περιορίζει τις ευθύνες του, το πεδίο εφαρμογής και η διάρκεια της εν λόγω εγγύησης καθώς και ο βαθμός της ευθύνης του Μέρους της HP θα περιορίζεται στο ελάχιστο επιτρεπόμενο από το εφαρμοστέο δίκαιο ποσό.

Άλλες συμφωνίες λογισμικού, υπηρεσιών ή πρόσβασης

Η HP μπορεί να παρέχει προϊόντα (π.χ. υλικό ή λογισμικό), υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες εγγραφής λογισμικού, συντήρηση ή επισκευή υλικού ή συντήρηση λογισμικού, εγκατάσταση ή εκπαίδευση) ή πρόσβαση μέσω της Παρούσας τοποθεσίας web υπό τους όρους ξεχωριστής συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την HP, όπως π.χ. άδεια χρήσης ή ξεχωριστοί όροι πώλησης και όροι εγγύησης (εφεξής καλούμενα μεμονωμένα "Άλλη συμφωνία"). Οι υποχρεώσεις της HP όσον αφορά οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία ή πρόσβαση που θέτει στη διάθεσή σας ή σας εξασφαλίζει η HP στο πλαίσιο οποιασδήποτε Άλλης συμφωνίας υπόκεινται αποκλειστικά στην Άλλη συμφωνία βάσει της οποίας παρέχεται το εν λόγω προϊόν ή η υπηρεσία ή η πρόσβαση και οι Παρόντες όροι δεν θα πρέπει να θεωρούνται ή να ερμηνεύονται ως τροποποιητικοί των όρων της όποιας σχετικής Άλλης συμφωνίας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Παρόντων όρων και της όποιας Άλλης συμφωνίας, κατισχύει η Άλλη συμφωνία.

 

Για παράδειγμα, η χρήση οποιουδήποτε λογισμικού που διατίθεται προς λήψη από τις Τοποθεσίες web της HP ("Λογισμικό") διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης τελικού χρήστη, αν υπάρχει, που συνοδεύει το Λογισμικό ή εσωκλείεται σε αυτό ("Άδεια χρήσης"). Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή οποιουδήποτε Λογισμικού που συνοδεύεται από ή περιέχει Άδεια Χρήσης εάν δεν έχετε προηγουμένως διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους της συγκεκριμένης Άδειας Χρήσης. Ελλείψει σχετικής Άδειας χρήσης, η εκ μέρους σας χρήση του εν λόγω Λογισμικού διέπεται από τους Παρόντες Όρους.

Δυνατότητα τροποποίησης της Παρούσας τοποθεσίας web από την HP

Η HP διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, αναστολής ή διακοπής της Παρούσας τοποθεσίας web της HP ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία υποχρέωση ειδοποίησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

 

 • Η HP μπορεί να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε αλλαγές της Παρούσας τοποθεσίας web ή των προϊόντων, των υπηρεσιών και των τιμών που αναγράφονται σε αυτήν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Η Παρούσα τοποθεσία web μπορεί να μην είναι ενημερωμένη και η HP δεν δεσμεύεται επουδενί ότι θα προβαίνει σε ενημέρωσή της.
 • Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Παρούσα τοποθεσία web ενδέχεται να αναφέρονται σε προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες που δεν διατίθενται στη χώρα σας.

 

 

Συμβουλευθείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο της HP για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε εσάς μέσω της Παρούσας τοποθεσίας web.

Οι καταχωρίσεις σας στην Παρούσα τοποθεσία web

Σε ορισμένες περιοχές της Παρούσας τοποθεσίας web (π.χ. κανάλια συνομιλίας, περιοχές αξιολόγησης, φόρουμ κοινοτήτων και υποστήριξης) μπορεί να σας επιτρέπεται να καταχωρείτε σχόλια, πληροφορίες, προσωπικά στοιχεία, κείμενα, λογισμικό, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, μηνύματα ή άλλα υλικά (μεμονωμένα καλούμενα εφεξής "Καταχώριση"). Συμφωνείτε ότι φέρετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη για όλες τις Καταχωρίσεις και ότι κάθε τέτοια Καταχώριση θεωρείται μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και είναι μη αποκλειστικής φύσης. Επιπλέον, η HP δεν εγγυάται ότι θα έχετε τη δυνατότητα μέσω της HP ή οποιουδήποτε τρίτου να προβείτε σε επεξεργασία ή διαγραφή οποιασδήποτε Καταχώρισης.

 

 

 

Με την υποβολή οποιασδήποτε Καταχώρισης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 

 • Έχετε συμπληρώσει την ηλικία των 13 ετών
 • Είστε ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων επί των Καταχωρίσεων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά επί όλων των δικαιωμάτων εγγραφής ήχου, εικόνας ή ψηφιακής εγγραφής και επί της ποιότητας των Καταχωρίσεών σας) ή, εναλλακτικά, έχετε αποκτήσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα επί των Καταχωρίσεων με αποτέλεσμα να επιτρέπεται να εκχωρείτε στην HP τα δικαιώματά σας επί των Καταχωρίσεων, όπως περιγράφεται στους Παρόντες όρους
 • Έχετε καταβάλλει και θα εξοφλήσετε όλα τα τέλη άδειας χρήσης, τα τέλη διακανονισμού και τις λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις πάσης φύσεως που προκύπτουν από τη χρήση ή την εμπορική εκμετάλλευση των Καταχωρίσεών σας
 • Είστε το άτομο που απεικονίζεται ή/και ακούγεται στις Καταχωρίσεις ή, εναλλακτικά, έχετε αποκτήσει την άδεια από κάθε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένης της συναίνεσης των γονέων ή των κηδεμόνων για κάθε άτομο κάτω των δεκαοκτώ ετών) που εμφανίζεται ή/και ακούγεται στις Καταχωρίσεις σας, η δε άδεια σάς δίνει το δικαίωμα να εκχωρήσετε τα δικαιώματα στην HP, όπως περιγράφεται στους Παρόντες όρους
 • Οι Καταχωρίσεις που έχετε κάνει δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα δημιουργού, τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή ή οποιαδήποτε άλλα νομικά ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου
 • Συμφωνείτε οικειοθελώς να παραιτηθείτε από όλα τα «ηθικά δικαιώματα» που μπορεί να έχετε επί της Καταχώρισής σας
 • Εξ όσων γνωρίζετε, καμία από τις πληροφορίες που περιέχονται στις Καταχωρίσεις σας δεν είναι ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική
 • Η Καταχώρισή σας δεν παραβιάζει κανένα Νόμο (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών, την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την καταπολέμηση των διακρίσεων ή την παραπλανητική διαφήμιση)
 • Η Καταχώρισή σας δεν είναι, και δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ευλόγως δυσφημιστική, συκοφαντική, ως υποκινούμενη το μίσος, μεροληπτική ή προσβλητική από φυλετικής, εθνικής, θρησκευτικής ή άλλης απόψεως, παράνομα απειλητική ή παράνομα παρενοχλητική για οποιοδήποτε άτομο, σύμπραξη ή εταιρεία, ή χυδαία, πορνογραφική, άσεμνη ή παραβιάζουσα την ιδιωτική ζωή του άλλου
 • Δεν έχετε λάβει ούτε θα λάβετε χρήματα ούτε σας έχει δοθεί κανένα αντάλλαγμα από οποιονδήποτε τρίτο για την Καταχώριση που κάνατε
 • Η Καταχώρισή σας δεν περιέχει υλικό που ανήκει σε τοποθεσία web τρίτου ή ταχυδρομικές διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας ή τηλέφωνα επικοινωνίας (εκτός από το δικό σας)
 • Η Καταχώρισή σας δεν περιέχει ιούς, ιούς τύπου worm, λογισμικό κατασκοπίας (spyware), λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων (adware) ή άλλα δυνητικώς επιβλαβή προγράμματα ή αρχεία
 • Η Καταχώρισή σας δεν περιέχει καμία πληροφορία την οποία θεωρείτε εμπιστευτική, αποκλειστικής εκμετάλλευσης ή προσωπική και
 • Η Καταχώρισή σας δεν περιέχει ούτε αποτελεί αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, αλυσιδωτές επιστολές (chain letters), πυραμιδωτά συστήματα πωλήσεων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

 

 

 

Με την υποβολή της εκάστοτε Καταχώρισης εκχωρείτε στην HP μια ανέκκλητη, διηνεκή, μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ολοσχερώς καταβεβλημένη, παγκόσμια και απαλλαγμένη από την καταβολή τελών άδεια εκμετάλλευσης (με δυνατότητα εκχώρησης σε πολλαπλά επίπεδα) για:

 

 • Χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημόσια εκτέλεση και δημόσια προβολή των Καταχωρίσεών σας (ή την όποια τροποποίηση αυτών), τμηματικά ή συνολικά, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο που είναι γνωστό σήμερα ή που θα αναπτυχθεί στο μέλλον
 • Χρήση (και εκχώρηση σε άλλους) της Καταχώρισής σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των εμπορικών σκοπών) που κρίνει σκόπιμο η HP κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της ενσωμάτωσης της Καταχώρισης ή των όποιων τροποποιήσεων αυτής, συνολικά ή τμηματικά, σε κάθε τεχνολογία, προϊόν ή υπηρεσία)
 • Προβολή διαφημίσεων σε σχέση με τις Καταχωρίσεις και τη χρήση των Καταχωρίσεών σας για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς.

 

Η HP μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται, να προβάλλει εκ των προτέρων τις Καταχωρίσεις ή να παρακολουθεί κάθε περιοχή της Παρούσας τοποθεσίας web μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλλονται οι Καταχωρίσεις. Η HP δεν είναι υποχρεωμένη να φιλοξενεί, να προβάλλει ή να διανέμει τις όποιες Καταχωρίσεις στην Παρούσα τοποθεσία web ή διαμέσου αυτής, και μπορεί να διαγράφει ή να απορρίπτει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε Καταχώριση για οποιονδήποτε λόγο. Η HP δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που θα προκληθεί σε οποιαδήποτε Καταχώριση. Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι η HP μπορεί να κοινοποιεί τις Καταχωρίσεις σε τρίτο χωρίς ο παραλήπτης αυτών να δεσμεύεται από καμία υποχρέωση εχεμύθειας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η HP σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των τρίτων και απαιτεί να επιδεικνύετε τον ίδιο σεβασμό για αυτά. Η HP μπορεί, υπό κατάλληλες συνθήκες και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την υπηρεσία ή/και την πρόσβαση στην Παρούσα τοποθεσία web όποιων χρηστών παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα δημιουργού ή/και των εμπορικών σημάτων του έργου σας, το οποίο έχει δημοσιευτεί στην Παρούσα τοποθεσία web, ειδοποιήστε μας ακολουθώντας τη διαδικασία που θα βρείτε αναρτημένη εδώ.  Αξιώσεις παραβίασης επί των Τοποθεσιών web της HP.

Εμπορικά σήματα

Η HP Inc. έχει δικαιώματα επί των κατατεθέντων εμπορικών σημάτων, της ονομασίας HP και του λογότυπου HP (απεικονίζεται παρακάτω), καθώς και επί άλλων κατατεθέντων και μη εμπορικών σημάτων.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα της ΗΡ σε κείμενα προκειμένου να αναφέρεστε στην ΗΡ, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της κατά τρόπο θεμιτό και ακριβή, εφόσον ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες.

 

 

Το λογότυπο της HP δικαιούνται να το χρησιμοποιούν μόνο η ΗΡ και οι συνεργάτες και οι δικαιοδόχοι αυτής, εφόσον έχουν συνάψει γραπτή σύμβαση με την ΗΡ που τους εξουσιοδοτεί ρητά να χρησιμοποιούν το λογότυπο.  Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση των λογότυπων της ΗΡ.

 

 

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα της ΗΡ κατά τρόπο που είναι πιθανό να οδηγήσει σε παραπλάνηση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη σχέση σας με την ΗΡ, τη χορηγία ή την υποστήριξη της εταιρείας, των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας από την ΗΡ, ή την προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας.  Κάθε χρήση των εμπορικών σημάτων της ΗΡ που είναι πιθανό να οδηγήσει σε σύγχυση ή παραπλάνηση του κοινού θεωρείται παράνομη και απαγορεύεται ρητά.

Χρήση των εμπορικών σημάτων από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες και δικαιοδόχους της ΗΡ

Εάν έχετε ήδη κάποια συμβατική σχέση με την ΗΡ, πρέπει να τηρείτε τις συγκεκριμένες οδηγίες και τους όρους χρήσης των εμπορικών σημάτων που προβλέπει η σύμβασή σας.

 

 

 

Εάν έχετε την ιδιότητα HP Partner First, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για τα εμπορικά σήματα που αφορούν συγκεκριμένα το πρόγραμμα HP Partner First:

 

 

 

Πρόγραμμα HP Partner First: http://www.hp.com/partners/us

 

 

 

Εάν η υπάρχουσα σύμβαση με την ΗΡ σάς παρέχει το δικαίωμα να προβάλλετε τα εμπορικά σήματα της ΗΡ, αλλά δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης εμπορικών σημάτων που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

 

 

 

Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του λογαριασμού σας ή άλλο αρμόδιο άτομο επικοινωνίας της ΗΡ.

Γενικές οδηγίες χρήσης των εμπορικών σημάτων της HP

Οι παρακάτω γενικές οδηγίες χρήσης των εμπορικών σημάτων προορίζονται για τις επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα της ΗΡ, όπως μεταξύ άλλων συνεργάτες, δικαιοδόχοι, συνασπισμένες εταιρείες και εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές που έχουν συμβατική σχέση με την ΗΡ.

 

 

 • Η HP δεν χρησιμοποιεί και δεν απαιτεί τη χρήση συμβόλων, υπομνημάτων ή αναγνωριστικών δηλώσεων σε συνδυασμό με τα εμπορικά σήματά της, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτά κάτι διαφορετικό.
 • Τα εμπορικά σήματα της HP πρέπει να χρησιμοποιούνται με τη μορφή επιθετικών προσδιορισμών. Για παράδειγμα: υπολογιστές HP, υπηρεσίες υποστήριξης HP, εκτυπωτές LASERJET.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα της ΗΡ με οποιαδήποτε παραλλαγή, στον πληθυντικό ή ως κτητικά.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα της ΗΡ κατά τρόπο που είναι πιθανό να οδηγήσει σε παραπλάνηση ή σύγχυση του κοινού σε ό,τι αφορά την προέλευση αγαθών ή υπηρεσιών, ή το καθεστώς χορηγίας ή υποστήριξης από την ΗΡ.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα της ΗΡ στο πλαίσιο ψευδών δηλώσεων σχετικά με την ΗΡ ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
 • Δεν επιτρέπεται να ενσωματώνετε τα εμπορικά σήματα της ΗΡ σε δικές σας εμπορικές ή επιχειρηματικές ονομασίες, ονόματα προϊόντων ή υπηρεσιών, ονόματα χρηστών κοινωνικών μέσων ή ονόματα τομέων.
 • Δεν επιτρέπεται να υιοθετείτε ή να μιμείστε χαρακτηριστικά σχέδια, συσκευασίες ή εμπορικές εμφανίσεις προϊόντων, διαφημιστικό υλικό, σλόγκαν ή διατάξεις τοποθεσιών web της HP.
 • Σε περίπτωση αναφοράς στην ΗΡ σε επίσημα έγγραφα, όπως ετήσιες εκθέσεις, οικονομικές αναφορές κ.λπ., προτιμάται η χρήση της πλήρους επωνυμίας HP Inc. Σε κάθε άλλη περίπτωση, προτιμάται η χρήση της σύντομης επωνυμίας ΗΡ.

Πρόσθετες οδηγίες για τους χρήστες που έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το λογότυπο της HP

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ.  ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΗΡ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ, ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΡ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ.  ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥΣ.

 

 

 

Σε λευκό φόντο, το προτιμώμενο λογότυπο της HP είναι:

Σε χρώμα ή σκούρο φόντο, το προτιμώμενο λογότυπο της HP είναι:

Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα πλήρως έγχρωμης εκτύπωσης, πρέπει να χρησιμοποιείτε το ασπρόμαυρο λογότυπο:

Το λογότυπο πρέπει να απέχει από το κείμενο, τις εικόνες και τα γραφικά ανταγωνιστών, έχοντας τουλάχιστον 20 τοις εκατό κενό χώρο σε καθεμία από τις τέσσερις πλευρές του:

Το ελάχιστο μέγεθος για την εκτύπωση του λογότυπου της HP είναι 0,25” ή 6,35 mm (τετράγωνο):

Το ελάχιστο μέγεθος για την ψηφιακή χρήση του λογότυπου της HP είναι 20 x 20 pixel στα 72 dpi:

Το λογότυπο της HP δεν πρέπει να τροποποιείται με κανέναν τρόπο.

Δεν επιτρέπεται:

 • Να χρησιμοποιείτε το λογότυπο της HP, εάν δεν έχετε εξασφαλίσει τη ρητή, γραπτή εξουσιοδότηση της ΗΡ.
 • Να εφαρμόζετε αντανακλάσεις ή ντεγκραντέ εφέ στο λογότυπο.
 • Να χειρίζεστε το λογότυπο ως αντικείμενο με διαστάσεις.
 • Να αλλάζετε το σχήμα του λογότυπου.
 • Να παραμορφώνετε ή να περιστρέφετε το λογότυπο.
 • Να προσθέτετε σλόγκαν στο λογότυπο.
 • Να διαχωρίζετε τους χαρακτήρες ΗΡ από το κυκλικό στοιχείο του λογότυπου.
 • Να χρωματίζετε τους χαρακτήρες ΗΡ στο εσωτερικό του λογότυπου.
 • Να δημιουργείτε περίγραμμα γύρω από το λογότυπο.
 • Να αλλάζετε τα χρώματα του λογότυπου.
 • Να μετατρέπετε το λογότυπο σε κινούμενο γραφικό.
 • Να προσθέτετε κείμενο είτε στο εσωτερικό του λογότυπου είτε στον κενό του χώρο. ή
 • Να προσθέτετε εικόνες στο εσωτερικό του λογότυπου.

 

 

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.  ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΙ, ΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΡ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΗΡ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΡ.

 

Περιορισμένα δικαιώματα της κυβέρνησης των Η.Π.Α.

Τυχόν υλικό που έχει ληφθεί από ή για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, των φορέων ή/και των οργάνων αυτής ("Κυβέρνηση των Η.Π.Α.") υπόκειται στις διατάξεις του FAR 12.211 - "Τεχνικά στοιχεία" και του FAR 12.212 - "Λογισμικό Υπολογιστών" ή στις ρήτρες που προβλέπουν ισοδύναμη προστασία της HP βάσει της Προσθήκης DFARS ή άλλων κανονισμών που αφορούν ειδικά φορείς.

 

Διεθνή θέματα και θέματα εξαγωγών

Η HP διαχειρίζεται την Παρούσα τοποθεσία web από τα γραφεία της στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας. Η HP δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα της Παρούσας τοποθεσίας web εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Απαγορεύεται η πρόσβαση στην Παρούσα τοποθεσία web από περιοχές όπου το περιεχόμενό της θεωρείται παράνομο ή υπόκειται σε περιορισμούς.

 

Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στην Παρούσα τοποθεσία web από περιοχή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους περιορισμούς και τους κανονισμούς περί εξαγωγών και επανεξαγωγών του Υπουργείου Εμπορίου και κάθε άλλης υπηρεσίας και αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση των Τοποθεσιών web της HP. Επίσης, συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε, κατά παράβαση του νόμου, σε μεταφορά ούτε θα εξουσιοδοτήσετε τη μεταφορά οποιουδήποτε Υλικού σε απαγορευμένη χώρα ή θα παραβιάσετε το νόμο με άλλον τρόπο. Ειδικότερα, αναφέρεται ενδεικτικά ότι δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ή η επανεξαγωγή του Υλικού, κατά παράβαση του νόμου,

 

 

 

Με τη χρήση οποιουδήποτε Υλικού που υπόκειται στους όποιους τέτοιους περιορισμούς και κανονισμούς, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν είστε εγκατεστημένος σε οποιαδήποτε τέτοια χώρα ούτε υπό τον έλεγχο υπηκόου ή κατοίκου τέτοιας χώρας ούτε συμπεριλαμβάνεστε σε οποιονδήποτε τέτοιο κατάλογο.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε τα Μέρη της HP από κάθε ανεξαιρέτως αξίωση, ευθύνη, αποζημίωση, κόστος, δαπάνη (περιλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών) που μπορεί να υποστούν τα Μέρη αυτά ως αποτέλεσμα ή λόγω της εκ μέρους σας (ή οποιουδήποτε χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας) παραβίασης των Παρόντων όρων. Η HP επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο καλείστε να καταβάλλετε αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή, συμφωνείτε να συνεργαστείτε στην υπεράσπιση της HP στην εν λόγω αξίωση.

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε την Παρούσα τοποθεσία web ή αποστέλλετε e-mail στην HP, επικοινωνείτε με την HP ηλεκτρονικά. Μπορούμε να σας απαντήσουμε μέσω e-mail ή μέσω της ανάρτησης ανακοινώσεων στην Παρούσα τοποθεσία web. Συμφωνείτε ότι όλες αυτές οι ανακοινώσεις, οι κοινοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχει η HP ηλεκτρονικά ικανοποιούν τη νομική απαίτηση για γραπτή επικοινωνία.

Ιδιοκτησία

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους Παρόντες όρους, το Υλικό, καθώς και η διάταξή του στην Παρούσα τοποθεσία web είναι αποκλειστική ιδιοκτησία μας, Copyright © [ημερομηνίες δημιουργίας] της Hewlett-Packard Development Company, LP. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν. Εκτός εάν άλλως απαιτείται ή περιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται αυστηρά κάθε αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, αναμετάδοση ή δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση ή την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Συνολική συμφωνία για όλους

Οι Παρόντες όροι, σε συνδυασμό με τους όποιους πρόσθετους όρους με τους οποίους συμφωνείτε κατά τη χρήση συγκεκριμένων στοιχείων της Παρούσας τοποθεσίας web, αποτελούν τη συνολική, αποκλειστική και τελική δήλωση της συμφωνίας μεταξύ Όλων σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας, και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ εσάς και της HP σε σχέση με τα παραπάνω. Τα Μέρη της HP θεωρούνται τρίτοι δικαιούχοι αναφορικά με τις διατάξεις των Παρόντων όρων που τους μνημονεύουν.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι Παρόντες όροι διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, όπως αυτοί εφαρμόζονται σε συμφωνίες που έχουν γίνει, συναφθεί και εκτελούνται εξ ολοκλήρου στην Καλιφόρνια από κατοίκους της Καλιφόρνιας, όποιος κι αν είναι ο πραγματικός τόπος κατοικίας ή η έδρα σας. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις διεθνούς πωλήσεως εμπορευμάτων και ο Ενιαίος Νόμος Συναλλαγών Πληροφοριών Υπολογιστών δεν ισχύει για αυτούς τους Όρους. Όλες οι αγωγές που απορρέουν από ή σχετίζονται με τους Παρόντες όρους ή την εκ μέρους σας χρήση της Παρούσας τοποθεσίας web πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο ομοσπονδιακό ή πολιτειακό δικαστήριο της επαρχίας της Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια. Με το παρόν υπόκεισθε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτών.

Λοιπές διατάξεις

Η μη άσκηση ή μη επιβολή οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των Παρόντων όρων από μέρους της HP δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Εάν κάποια διάταξη των Παρόντων όρων κριθεί άκυρη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, συμφωνείτε ότι το δικαστήριο πρέπει να επιχειρήσει να σεβαστεί τις προθέσεις της ΗΡ και τις δικές σας, όπως αυτές αποτυπώνονται στη διάταξη, και ότι οι υπόλοιπες διατάξεις των Παρόντων όρων παραμένουν σε πλήρη ισχύ και παράγουν έννομα αποτελέσματα. Οι τίτλοι των ενοτήτων στους Παρόντες όρους έχουν τοποθετηθεί μόνο για λόγους διευκόλυνσης και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική ισχύ. Οι Παρόντες όροι παραμένουν σε πλήρη ισχύ ακόμη κι αν τερματιστεί η χρήση της Παρούσας τοποθεσίας web. Οι Παρόντες όροι ερμηνεύονται χωρίς να εφαρμοστεί οποιαδήποτε στενή ερμηνεία υπέρ ή εναντίον εσάς ή της HP. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η εκχώρηση από εσάς των Παρόντων όρων και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και αδειών που εκχωρούνται υπό το παρόν. Ωστόσο, μπορεί να εκχωρηθούν από την HP χωρίς περιορισμούς.

Ανακοίνωση για τους καταναλωτές της Καλιφόρνιας

Σύμφωνα με την ενότητα 1789.3 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνιας περί προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών, οι πελάτες της Καλιφόρνιας δικαιούνται να ανατρέχουν στην παρακάτω ανακοίνωση: Η Παρούσα τοποθεσία web παρέχεται από την HP. Αν έχετε κάποια ερώτηση ή παράπονο σχετικά με την Παρούσα τοποθεσία web, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών στη διεύθυνση https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=17656. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση: HP Inc., Attn: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 USA. Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας μπορούν να επικοινωνήσουν ταχυδρομικώς με το Τμήμα Παραπόνων της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Καταναλωτή της Καλιφόρνιας, Τμήμα Καταναλωτών στη διεύθυνση: 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 ή τηλεφωνικά στο (916) 445-1254 or (800) 952-5210 ή για τα άτομα με προβλήματα ακοής στο TDD (800) 326-2297 ή στο TDD (916) 322-1700.

Δυνατότητα τροποποίησης των Παρόντων όρων χρήσης από την HP

Η HP μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να μεταβάλλει κατά καιρούς τους Παρόντες όρους (καθώς και τυχόν άλλα έγγραφα που αναφέρονται ή συνδέονται με αυτούς). Η HP θα δημοσιεύσει ανακοίνωση σχετική με τις αλλαγές στην Παρούσα τοποθεσία web, κατά περίπτωση. Αν διαφωνείτε με τις εν λόγω αλλαγές, το μοναδικό σας ένδικο μέσο είναι η διακοπή της χρήσης της Παρούσας τοποθεσίας web. Η συνέχιση της χρήσης της Παρούσας τοποθεσίας web, αφού ληφθεί η ανακοίνωση για τις όποιες αλλαγές, σημαίνει ότι αποδέχεστε τις αλλαγές και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των αλλαγών. Ορισμένες διατάξεις των Παρόντων όρων μπορεί να αντικατασταθούν από ρητώς καθορισμένες νομικές δηλώσεις ή όρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες της Παρούσας τοποθεσίας web και, στην περίπτωση αυτή, η ρητώς καθορισμένη νομική ειδοποίηση ή όρος θεωρείται ότι πρέπει να ενσωματωθεί στους Παρόντες όρους και να αντικαταστήσει την(τις) διάταξη(-εις) των Παρόντων όρων που έχουν καθοριστεί ότι πρόκειται να αντικατασταθούν.

 

 

 

Τελευταία αναθεώρηση: Μάρτιος 2015

 

 

Επιστροφή στην αρχή