Ισχυρισμοί περί ασφάλειας της HP για τις επαγγελματικές εκτυπώσεις και σαρώσεις

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει τεκμηρίωση για την υποστήριξη των ισχυρισμών περί ασφάλειας των προϊόντων και υπηρεσιών της HP. Ανατρέξτε στα αρχεία PDF στο κάτω τμήμα αυτής της σελίδας για τη σύνοψη των ισχυρισμών και την τεκμηρίωσή τους.

Οι "πιο ασφαλείς εκτυπώσεις παγκοσμίως" ή οι "πιο ανθεκτικοί εκτυπωτές"

Οι ισχυρισμοί "πιο ασφαλείς εκτυπώσεις παγκοσμίως" ή "πιο ανθεκτικοί εκτυπωτές" αναφέρονται στα πλέον προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που διατίθενται στις συσκευές HP Enterprise και HP Managed, με υλικολογισμικό HP FutureSmart 4.5 ή μεταγενέστερο. Ο ισχυρισμός βασίζεται σε ανασκόπηση από την HP των χαρακτηριστικών των ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας, τα οποία δημοσιεύτηκαν το 2021. Μόνο η HP προσφέρει έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών ασφαλείας με σκοπό τον αυτόματο εντοπισμό και τη διακοπή επιθέσεων, καθώς και την αποκατάσταση με αυτόματη επιδιόρθωση μέσω επανεκκίνησης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες NIST SP 800-193 για την ανθεκτικότητα των συσκευών στον κυβερνοχώρο. Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε έναν σύνδεσμο παρακάτω.

 

"Η πιο ολοκληρωμένη ασφάλεια εκτυπώσεων παγκοσμίως" ή "τα ισχυρότερα μέτρα προστασίας του κλάδου για ασφαλείς εκτυπώσεις"

Η "πιο ολοκληρωμένη ασφάλεια εκτυπώσεων παγκοσμίως" ή τα "ισχυρότερα μέτρα προστασίας του κλάδου για ασφαλείς εκτυπώσεις" περιλαμβάνουν τις δυνατότητες ασφαλείας συσκευών, δεδομένων και εγγράφων από κορυφαίους πάροχους υπηρεσιών διαχειριζόμενης εκτύπωσης. Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την HP για το έτος 2019 σχετικά με τις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες για τις προσφορές συμβάσεων υπηρεσιών, τις υπηρεσίες ασφαλείας, τα λογισμικά ασφαλείας και διαχείρισης, καθώς και για τις ενσωματωμένες δυνατότητες ασφαλείας των ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας. Μάθετε περισσότερα ή επιλέξτε έναν σύνδεσμο παρακάτω.

 

"Οι πιο ασφαλείς σαρώσεις παγκοσμίως"

Ο ισχυρισμός "Οι πλέον ασφαλείς σαρώσεις στον κόσμο" βασίζεται σε ανασκόπηση από την HP των λειτουργιών ασφαλείας ανταγωνιστικών εταιρικών σαρωτών ίδιας κατηγορίας που δημοσιεύτηκαν το 2017. Μόνο η ΗΡ προσφέρει έναν συνδυασμό λειτουργιών ασφαλείας που επιτρέπουν την παρακολούθηση με σκοπό την ανίχνευση και την αυτόματη αποτροπή των επιθέσεων και, στη συνέχεια, την αυτόματη επικύρωση της ακεραιότητας του λογισμικού μέσω επανεκκίνησης.

 

Πρόσθετοι ισχυρισμοί μάρκετινγκ και τεκμηρίωση

Εκτυπωτές HP Enterprise: Οι πλέον ασφαλείς εκτυπωτές στον κόσμο

Λήψη

Εκτυπωτές HP PageWide Pro: Οι πιο ασφαλείς στην κατηγορία τους

Λήψη

Σαρωτές HP Enterprise: Οι ασφαλέστερες σαρώσεις στον κόσμο

Λήψη

Πίνακας ασφαλείας των εκτυπωτών γραφείου HP

Λήψη