Σκληρός δίσκος ΗΡ 500 GB SATA 6 Gb/s 7200 (LQ036AA)

  • Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

    Σκληρός δίσκος HP 500GB , SATA 6Gb/s 7200rpm, καλώδιο 24" SATA, καλώδιο 19,5" SATA, καλώδιο 18" SATA (ποσότητα 2), Σημειώσεις για το προϊόν, Κάρτα εγγύησης, Οδηγός εγκατάστασης

    Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

    Σκληρός δίσκος HP 500GB , SATA 6Gb/s 7200rpm, καλώδιο 24" SATA, καλώδιο 19,5" SATA, καλώδιο 18" SATA (ποσότητα 2), Σημειώσεις για το προϊόν, Κάρτα εγγύησης, Οδηγός εγκατάστασης