Δήλωση απορρήτου της HP

Η HP αναγνωρίζει το ιδιωτικό απόρρητο ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα καθώς και τη σημασία του ιδιωτικού απορρήτου, της ασφάλειας και της προστασίας δεδομένων για τους πελάτες και τους συνεργάτες της σε όλο τον κόσμο. Ως παγκόσμιος οργανισμός, με νομικά πρόσωπα, επιχειρηματικές διαδικασίες, διοικητικές δομές και τεχνικά συστήματα που ξεπερνούν τα σύνορα χωρών, καταβάλλουμε προσπάθειες να παρέχουμε μέτρα προστασίας σε όλες τις λειτουργίες μας, τα οποία υπερβαίνουν τους ελάχιστους νομικούς όρους, και να αναπτύξουμε αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από συνοχή.

 

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου σας ενημερώνει για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου και τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε, καθώς και για τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέγονται από την online δραστηριότητά σας, από τη χρήση των συσκευών και τις offline αλληλεπιδράσεις σας με την HP, όπως κατά την επικοινωνία σας με τους εκπροσώπους υποστήριξης πελατών. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου ισχύει για όλες τις εταιρείες της HP καθώς και για ιστότοπους, τομείς, υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης συσκευών), εφαρμογές, συνδρομές (π.χ. Instant Ink) και προϊόντα που ανήκουν στην HP καθώς και σε θυγατρικές μας (συλλογικά «Υπηρεσίες της HP»).

 

Αυτή η δήλωση απορρήτου δεν ισχύει για προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό των επιχειρηματικών πελατών μας όταν παρέχουμε υπηρεσίες. Τα συμβόλαια που έχουμε με τους επιχειρηματικούς πελάτες μας καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτό το πλαίσιο. Εάν είστε πελάτης, υπάλληλος ή εξωτερικός συνεργάτης ενός επιχειρηματικού πελάτη της HP και έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε πρώτα με τον επιχειρηματικό πελάτη της HP και, εάν χρειαστεί, θα τον βοηθήσουμε να απαντήσει στις ερωτήσεις σας.

Οι αρχές του ιδιωτικού απορρήτου μας

Διαθέτουμε ένα πρόγραμμα που βασίζεται στη λογοδοσία και δεσμευόμαστε για την τήρηση των ακόλουθων αρχών που βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πλαίσια και στις αρχές απορρήτου και προστασίας δεδομένων:

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με σύννομο τρόπο και με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων διεξάγονται: 1) με τη συγκατάθεσή σας, 2) με σκοπό την τήρηση των υποχρεώσεών μας προς εσάς, 3) για τους νόμιμους σκοπούς της διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, της προώθησης της καινοτομίας και της παροχής μιας ενιαίας εμπειρίας πελάτη, ή 4) για άλλο σύννομο σκοπό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ενεργούμε με διαφάνεια και σας παρέχουμε σαφείς ειδοποιήσεις και επιλογές σχετικά με τους τύπους προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και τους σκοπούς για τους οποίους πραγματοποιείται η συλλογή και η επεξεργασία τους. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς που δεν είναι σύμφωνοι με αυτές τις αρχές, τη Δήλωση απορρήτου μας ή συγκεκριμένες ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες της HP.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Σας παρέχουμε εύλογη πρόσβαση καθώς και τη δυνατότητα να ελέγξετε, να διορθώσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε κοινοποιήσει.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται κατά τη συλλογή τους ή για πρόσθετους σκοπούς, πάντα σύμφωνα με τη νομοθεσία. Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ συλλέγουμε μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι συναφή και περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και στη συνέχεια θα τα διαγράψουμε με ασφαλή τρόπο ή θα τα καταστρέψουμε.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κοινολόγηση, εφαρμόζουμε αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας πληροφοριών στις δραστηριότητές μας και προσφέρουμε κορυφαία προϊόντα και λύσεις με υψηλό επίπεδο προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

 

Αναγνωρίζουμε την ενδεχόμενη υποχρέωση μεταβίβασης προσωπικών δεδομένων μεταξύ νομικών προσώπων της HP ή προς τρίτους. Τα προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιούνται μόνο όταν οι τρίτοι αποδεχτούν τη συμβατική δέσμευση να παρέχουν ισότιμο επίπεδο προστασίας.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ

 

Δεσμευόμαστε να θέσουμε τέλος σε οποιαδήποτε ανησυχία σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Συμμετέχουμε οικειοθελώς σε διάφορα διεθνή προγράμματα τήρησης ιδιωτικού απορρήτου τα οποία παρέχουν σε ιδιώτες το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, εάν θεωρήσουν ότι η HP δεν έχει σεβαστεί επαρκώς τα δικαιώματά τους.

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Δεδομένου ότι η HP είναι εταιρεία παγκόσμιου βεληνεκούς, είναι πιθανό οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε να διαβιβαστούν ή να προσπελαστούν από νομικά πρόσωπα της HP ανά τον κόσμο σύμφωνα με την παρούσα δήλωση απορρήτου και βάσει των παρακάτω διεθνών προγραμμάτων τήρησης ιδιωτικού απορρήτου.

 

ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Ε. - Η.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Αν και δεν χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων από τις 16 Ιουλίου 2020, η HP συμμορφώνεται με το πλαίσιο ασπίδας προστασίας Ε.Ε. - Η.Π.Α. για την ιδιωτικότητα όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση προσωπικών πληροφοριών από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η HP έχει πιστοποιήσει ότι συμμορφώνεται με τις αρχές που ορίζει η ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα: την αρχή της κοινοποίησης, την αρχή της επιλογής, την αρχή της λογοδοσίας για περαιτέρω διαβίβαση, την αρχή της ασφάλειας, την αρχή της ακεραιότητας δεδομένων και περιορισμού του σκοπού, την αρχή της πρόσβασης και την αρχή της προσφυγής, της επιβολής και της ευθύνης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων της παρούσας πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου και των αρχών που ορίζει η ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα, υπερισχύουν οι αρχές της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα και για να διαβάσετε τη σελίδα της πιστοποίησής μας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.privacyshield.govΤοποθεσία που δεν είναι της HP.

 

Σε συμμόρφωση με τις αρχές του πλαισίου ασπίδας προστασίας Ε.Ε. - Η.Π.Α. για την ιδιωτικότητα, η HP δεσμεύεται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταγγελιών που σχετίζονται με το απόρρητο και τη συλλογή ή χρήση προσωπικών πληροφοριών. Όσοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν να υποβάλουν ερωτήσεις ή καταγγελίες που αφορούν την παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου θα πρέπει πρώτα να επικοινωνούν με το HP PRIVACY OFFICE

 

Η HP δεσμεύεται περαιτέρω να παραπέμπει τυχόν καταγγελίες περί απορρήτου που δεν αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά και υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των αρχών του πλαισίου ασπίδας προστασίας Ε.Ε. - Η.Π.Α. για την ιδιωτικότητα στην BBB EU PRIVACY SHIELD, μία μη κερδοσκοπική εναλλακτική υπηρεσία επίλυσης διαφορών, που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και την οποία διαχειρίζεται ο οργανισμός Council of Better Business Bureau. Εάν δεν λάβετε έγκαιρη επιβεβαίωση της καταγγελίας σας ή εάν η καταγγελία σας δεν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά, επισκεφθείτε την τοποθεσία https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaintsΤοποθεσία που δεν είναι της HP για περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλετε καταγγελία.

 

Εάν η καταγγελία σας δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μέσω των παραπάνω οδών, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να προσφύγετε σε διαδικασία δεσμευτικής διαιτησίας ενώπιον μιας Επιτροπής του προγράμματος ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα.

 

Η HP υπάγεται στις ανακριτικές και αστυνομικές εξουσίες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των Η.Π.Α. (U.S. Federal Trade Commission – FTC) ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου ελεγκτικού οργάνου των Η.Π.Α.

 

*PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.

 

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 

Οι Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες («BCR») της HP διασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ») κατά την επεξεργασία τους από τα διεθνή νομικά πρόσωπα της HP. Η HP διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα από την Ε.Ε. σύμφωνα με τους ακόλουθους εγκεκριμένους κανόνες BCR.

 • Κανόνες BCR για υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων ("BCR-C") της HP. Με ισχύ από το 2011, οι κανόνες BCR για υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων ("BCR-C") της HP καλύπτουν τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων των υφιστάμενων και πιθανών πελατών/καταναλωτών της HP, καθώς και των εργαζομένων και των υποψήφιων προς εργασία στην HP.
 • Κανόνες BCR για υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων («BCR-P») της HP - Έχουν εγκριθεί από την πλειονότητα των ρυθμιστικών αρχών προστασίας δεδομένων στον ΕΟΧ και την Ελβετία, με ισχύ από το 2018. Οι κανόνες BCR-P της HP είναι διαθέσιμοι στους εταιρικούς πελάτες της HP για τη διευκόλυνση της διαβίβασης των προσωπικών τους δεδομένων από τον ΕΟΧ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες BCR εδώ (στα Αγγλικά).

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (CPBR) ΤΗΣ APEC (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΙΑΣ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ)

 

Οι πρακτικές απορρήτου της HP που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση συμμορφώνονται με το σύστημα διασυνοριακών κανόνων απορρήτου της APEC ("CBPR"), συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της επιλογής σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, καθώς και με την αναγνώριση απορρήτου για το σύστημα επεξεργαστών ("PRP"). Οι πιστοποιήσεις CBPR και PRP δεν καλύπτουν πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν μέσω λογισμικού με δυνατότητα λήψης σε πλατφόρμες τρίτων κατασκευαστών. Τα συστήματα APEC CBPR και PRP παρέχουν το πλαίσιο για τους οργανισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων που μεταβιβάζονται μεταξύ των συμμετεχόντων οικονομιών της APEC. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο της APEC υπάρχουν εδώ.

 

Εάν έχετε ανεπίλυτο απόρρητο ή χρήση δεδομένων που σχετίζονται με την πιστοποίηση APEC της HP, την οποία δεν αντιμετωπίσαμε ικανοποιητικά, επικοινωνήστε με τον πάροχο επίλυσης διαφορών με έδρα τις ΗΠΑ (χωρίς χρέωση)..


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για τη διαχείριση της σχέσης σας με την HP και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών της HP, μέσω της εξατομίκευσης και της βελτίωσης της εμπειρίας σας. Χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους εξής επιχειρηματικούς σκοπούς:

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

Σας παρέχουμε μια απρόσκοπτη εμπειρία πελάτη διατηρώντας ακριβή δεδομένα επικοινωνίας και εγγραφής, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη με διάφορα μέσα, όπως διαδικτυακά κέντρα μηνυμάτων και συνομιλιών, ενημερώνοντάς σας σχετικά με την προσφορά προϊόντων, υπηρεσιών, συνδρομών και λειτουργιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και επιτρέποντάς σας να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, εξερχόμενες κλήσεις και έρευνες ικανοποίησης, κίνητρα πελατών, οφέλη και ανταμοιβές πιστότητας. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας παρέχουμε μια προσαρμοσμένη εμπειρία, να εξατομικεύουμε τις υπηρεσίες της HP και τα μηνύματα που λαμβάνετε και να δημιουργούμε συστάσεις με βάση τη χρήση των υπηρεσιών της HP.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Παροχή διευκολύνσεων για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και των παραγγελιών των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, τη διαχείριση του λογαριασμού σας, την επεξεργασία πληρωμών, τη διευθέτηση αποστολών και παραδόσεων και τη διεκπεραίωση επισκευών και επιστροφών.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Η επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να σας πληροφορήσουμε ή να σας ενημερώσουμε για χαρακτηριστικά προϊόντων εκτός συναλλαγών δεν καλύπτεται από την εξυπηρέτηση πελατών ή επικοινωνίες διοικητικής φύσης. Βελτίωση της απόδοσης και λειτουργίας των προϊόντων, των λύσεων, των υπηρεσιών και της υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης βάσει εγγύησης και των έγκαιρων ενημερώσεων υλικολογισμικού και λογισμικού καθώς και της παροχής ειδοποιήσεων για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της συσκευής ή της υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα.

 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες της HP. Παραδείγματα επικοινωνίας μπορεί να περιλαμβάνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις ή αιτήματά σας, επικοινωνία για την ολοκλήρωση υπηρεσιών ή σχετικά με θέματα εγγυήσεων, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντων για λόγους ασφαλείας, μηνύματα επικοινωνίας που απαιτούνται από το νόμο ή ισχύουσες εταιρικές ενημερώσεις που σχετίζονται με συγχωνεύσεις, εξαγορές ή εκποιήσεις.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των ιστότοπων, των προϊόντων, των λειτουργιών και των υπηρεσιών μας και αποτροπή και εντοπισμός απειλών ασφάλειας, απάτης ή άλλης εγκληματικής ή κακόβουλης δραστηριότητας που μπορεί να διακυβεύσει τις πληροφορίες σας. Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας, θα χρησιμοποιούμε εύλογα μέσα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, όπως είναι η χρήση κωδικού πρόσβασης και αναγνωριστικού χρήστη, πριν σας παραχωρήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, ενδέχεται να λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, όπως βιντεοκάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, για την προστασία των φυσικών τοποθεσιών σας.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

Διεξαγωγή συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επαλήθευση της ταυτότητάς σας, λήψη αποφάσεων σχετικά με πιστώσεις σε περίπτωση που ζητήσετε πίστωση, διεξαγωγή επιχειρηματικής έρευνας, ανάλυσης, σχεδιασμού και στρατηγικής, εταιρική διαχείριση, δραστηριότητες που σχετίζονται με πωλήσεις, εκπαίδευση προσωπικού και διασφάλιση της ποιότητας (που μπορεί να περιλαμβάνουν παρακολούθηση ή καταγραφή κλήσεων προς την υποστήριξη πελατών μας) και επικοινωνία.

 

ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 

Δημιουργία καινοτομιών σε νέα και υπάρχοντα προϊόντα, χαρακτηριστικά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας εργαλεία έρευνας και ανάπτυξης και ενσωματώνοντας δραστηριότητες ανάλυσης δεδομένων.

 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

Παροχή εξατομικευμένων προωθητικών προσφορών (σύμφωνα με τις Προτιμήσεις Απορρήτου σας) στις Υπηρεσίες HP μέσω e-mail, SMS/μηνυμάτων κειμένου, στο μάρκετινγκ εφαρμογών και σε πλατφόρμες τρίτων και σε άλλους επιλεγμένους ιστότοπους συνεργατών (για παράδειγμα, ενδέχεται να δείτε διαφήμιση προϊόντος που είδατε πρόσφατα σε έναν ιστότοπο της HP σε ιστότοπο συνεργάτη). Σύμφωνα με τις προτιμήσεις επικοινωνίας που ορίσατε, ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες σας σε επιλεγμένους συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ και ψηφιακά δίκτυα μάρκετινγκ προκειμένου να προβάλουμε διαφημίσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν σε άλλους ιστότοπους ή εφαρμογές για κινητά.

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας και πιθανών παραβιάσεων προσωπικών πληροφοριών, για την ειδοποίηση ατόμων και τρίτων σχετικά με την παράβαση και για προετοιμασία στο πλαίσιο νομικής υπεράσπισης.

 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΥΜΟΣΥΝΗ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

 

Καθώς οι διεπαφές χρήστη γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες και εξατομικευμένες, η HP μπορεί να χρησιμοποιεί δεδομένα για να επιτρέπει σε συσκευές να προσαρμόζουν καλύτερα τις υπηρεσίες προς τους πελάτες όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης πληροφοριών ή εργασιών. Για παράδειγμα, με τη χρήση σωματικών και βιομετρικών δεδομένων (με τη συγκατάθεσή σας) για τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη και των παροχών γύρω από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως για παράδειγμα η ασφάλεια συσκευών και οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Όπου η αυτόματη συλλογή δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη για την παροχή των Υπηρεσιών HP ή την παράδοση ενός προϊόντος που έχετε ζητήσει. Χωρίς τη συλλογή δεδομένων μέσω της τηλεμετρίας (όπως δεδομένα χρήσης εκτυπωτή) καθώς και προσωπικών δεδομένων, δεν μπορούμε να παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες λειτουργικότητας που έχουμε συμφωνήσει να παρέχουμε στον πελάτη. Επιπλέον, μπορούμε να προβούμε σε αυτόματη συλλογή δεδομένων για να υποστηρίξουμε και να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες HP και να υποστηρίξουμε επιχειρηματικές λειτουργίες που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες HP.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 

Όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών καταστημάτων μας, μπορείτε να δημιουργήσετε διαπιστευτήρια σύνδεσης ή έναν λογαριασμό HP. Όταν δημιουργείτε αυτά τα διαπιστευτήρια με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας, δημιουργείται ένα μοναδικό αναγνωριστικό που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τα ίδια διαπιστευτήρια για όλες τις υπηρεσίες μας. Ανάλογα με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα διαπιστευτήρια ή τον λογαριασμό σας ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση παράδοσης, στοιχεία της κάρτας πληρωμής και το ιστορικό, λεπτομέρειες αγορασμένων και συνδεδεμένων συσκευών, ρυθμίσεις συσκευής και σύνδεσης, δεδομένα χρήσης υπηρεσιών συσκευής, καθώς και προτιμήσεις για προτάσεις και προσφορές από την HP. .

 

Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα συλλογής και χρήσης δεδομένων ως οδηγό γρήγορης αναφοράς σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων που συλλέγουμε και ως νόμιμη βάση για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων.

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας ή από την οποία είναι δυνατή η άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας. Ενδέχεται να συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της HP ή κατά την αλληλεπίδρασή σας με αντιπροσώπους της HP.

 

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τη φύση της αλληλεπίδρασής σας με την εταιρεία μας ή από τις υπηρεσίες της HP που χρησιμοποιείτε, και μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ

 • Δεδομένα επικοινωνίας – Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά ή/και επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, του επωνύμου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ, της διεύθυνσης email και άλλων παρόμοιων δεδομένων και αναγνωριστικών.
 • Δεδομένα πληρωμών – Συλλέγουμε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία των πληρωμών και την πρόληψη απάτης, όπως αριθμούς πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης και άλλες σχετικές πληροφορίες χρέωσης.
 • Δεδομένα λογαριασμού – Συλλέγουμε πληροφορίες όπως τον τρόπο με τον οποίο αγοράσατε ή εγγραφήκατε στις Υπηρεσίες της HP, το ιστορικό συναλλαγών, χρέωσης ή υποστήριξης, τις Υπηρεσίες της HP που χρησιμοποιείτε και οτιδήποτε άλλο σχετικό με το λογαριασμό που δημιουργείτε.
 • Δεδομένα τοποθεσίας – Συλλέγουμε δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας όταν ενεργοποιείτε υπηρεσίες που βασίζονται σε τοποθεσία ή όταν, κατά την εγγραφή ενός προϊόντος ή κατά την αλληλεπίδραση με τον ιστότοπό μας, επιλέγετε να παρέχετε πληροφορίες που σχετίζονται με τοποθεσία.
 • Δεδομένα διαπιστευτηρίων ασφάλειας – Συλλέγουμε αναγνωριστικά χρήστη, κωδικούς πρόσβασης, υποδείξεις κωδικών πρόσβασης και παρόμοιες πληροφορίες ασφάλειας που απαιτούνται για έλεγχο ταυτότητας και πρόσβαση σε λογαριασμούς της HP.
 • Δημογραφικά δεδομένα – Συλλέγουμε ή λαμβάνουμε από τρίτους, συγκεκριμένα δημογραφικά δεδομένα όπως, για παράδειγμα, χώρα, φύλο, ηλικία, προτιμώμενη γλώσσα και δεδομένα γενικού ενδιαφέροντος.
 • Προτιμήσεις – Συλλέγουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας στο βαθμό που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες της HP (τόσο όταν μας τις αποκαλύπτετε εσείς όσο και όταν τις συνάγουμε με βάση ό,τι γνωρίζουμε για εσάς) και για τον τρόπο με τον οποίο προτιμάτε να επικοινωνούμε μαζί σας.
 • Δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης – Είναι επίσης δυνατό να παρέχουμε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σας δίνουν τη δυνατότητα να μοιράζεστε πληροφορίες με τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία ανήκετε και να αλληλεπιδράτε μαζί μας σε διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ανάλογα με τη λειτουργία, η εκ μέρους σας χρήση αυτών των λειτουργιών μπορεί να οδηγήσει στη συλλογή ή την κοινολόγηση πληροφοριών που σας αφορούν. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις απορρήτου στις τοποθεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, ώστε να είστε βέβαιοι ότι κατανοείτε ποιες πληροφορίες συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και κοινοποιούνται από αυτές τις τοποθεσίες.
 • Δεδομένα σώματος και βιομετρικά δεδομένα – Κατά τη χρήση των προϊόντων μας, ενδέχεται να μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με το σώμα σας, όπως το ύψος, το βάρος ή το βάδισμά σας για τη δημιουργία εξατομικευμένων αντικειμένων με την τεχνολογία εκτύπωσης 3D που διαθέτουμε. Με την άδειά σας, κάποια από τα προϊόντα μας ενδέχεται να συλλέξουν βιομετρικά δεδομένα (όπως το δακτυλικό αποτύπωμα) για την εκτέλεση λειτουργικών στη συσκευή.
 • Άλλες μοναδικές πληροφορίες ταυτοποίησης – Παραδείγματα άλλων μοναδικών πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς περιλαμβάνουν σειριακούς αριθμούς προϊόντων, πληροφορίες που παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε αυτοπροσώπως, στο διαδίκτυο ή μέσω τηλεφώνου ή αλληλογραφίας με τα κέντρα υπηρεσιών μας, τα γραφεία βοήθειας ή άλλα κανάλια υποστήριξης πελατών, γραπτές, φωνητικές ή βιντεοσκοπημένες απαντήσεις σας σε έρευνες πελατών ή διαγωνισμούς ή πρόσθετες πληροφορίες που μας έχετε παράσχει για να διευκολύνουμε την παροχή των υπηρεσιών HP και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Εάν υποβάλετε αίτηση για άμεση πίστωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε επιπλέον προσωπικά δεδομένα, όπως το ύψος των αποδοχών σας, τον αριθμό της αστυνομικής σας ταυτότητας, τα στοιχεία του τραπεζικού/χρηματοοικονομικού λογαριασμού σας και άλλες πληροφορίες (για παράδειγμα από εταιρείες παροχής πιστωτικών στοιχείων) για εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και επαλήθευση της πιστοληπτικής σας ικανότητας.
 • Συλλογή δεδομένων συγκεκριμένων υπηρεσιών HP – Επιλεγμένες υπηρεσίες HP, όπως οι HP Gaming και Immersive Applications, ενδέχεται να συλλέγουν επιπρόσθετους τύπους δεδομένων για την ενεργοποίηση εξειδικευμένων λειτουργιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μία συγκεκριμένη υπηρεσία HP, κάντε κλικ εδώ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

 • Δεδομένα χρήσης εκτυπωτή – Συλλέγουμε δεδομένα χρήσης του εκτυπωτή, όπως εκτυπωμένες σελίδες, λειτουργία εκτύπωσης, χρησιμοποιούμενα μέσα, τύπος δοχείου μελάνης ή γραφίτη (ειδικότερα, εάν χρησιμοποιούνται μη αυθεντικά δοχεία ή δοχεία με τσιπ ή ηλεκτρονικά κυκλώματα τρίτων κατασκευαστών), τύπος εκτυπωμένου αρχείου (.pdf, .jpg, κ.λπ.), εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση (Word, Excel, Adobe Photoshop κ.λπ.), μέγεθος αρχείου, χρονική σφραγίδα και χρήση και κατάσταση άλλων αναλωσίμων εκτυπωτή. Δεν σαρώνουμε ούτε συλλέγουμε το περιεχόμενο οποιουδήποτε αρχείου ή τις πληροφορίες που ενδέχεται να προβάλλονται μέσω μιας εφαρμογής.
 • Δεδομένα συσκευής – Συλλέγουμε πληροφορίες για τον υπολογιστή, τον εκτυπωτή ή/και τη συσκευή σας, όπως π.χ. το λειτουργικό σύστημα, το υλικολογισμικό, το μέγεθος μνήμης, την περιοχή, τη γλώσσα, τη ζώνη ώρας, τον αριθμό μοντέλου, την ημερομηνία πρώτης χρήσης της συσκευής, την ηλικία της συσκευής, την ημερομηνία κατασκευής της, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τον κατασκευαστή της συσκευής, τη θύρα σύνδεσης, την κατάσταση της εγγύησης, τα μοναδικά αναγνωριστικά της συσκευής, τα αναγνωριστικά διαφήμισης και πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες που διαφέρουν ανά προϊόν.
 • Δεδομένα εφαρμογής – Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με τις εφαρμογές της HP όπως τοποθεσία, γλώσσα, εκδόσεις λογισμικού, επιλογές κοινοποίησης δεδομένων και λεπτομέρειες ενημέρωσης. Στις περιπτώσεις που ενσωματώνουμε τεχνολογίες τρίτων, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από κοινού τα δεδομένα από τρίτους και από την HP και θα παρέχεται κατάλληλη ειδοποίηση σε επίπεδο εφαρμογής.
 • Δεδομένα απόδοσης – Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την απόδοση μεμονωμένων στοιχείων υλικού συσκευών, υλικολογισμικού, λογισμικού και εφαρμογών. Παραδείγματα των δεδομένων που συλλέγουμε περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της μνήμης και του επεξεργαστή, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις βλάβες των συστημάτων, τα συμβάντα, τις λειτουργίες και τις ειδοποιήσεις εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, όπως προειδοποιήσεις «χαμηλής στάθμης μελάνης», τη χρήση φωτογραφικών καρτών, φαξ, σαρώσεων, ενσωματωμένου διακομιστή web και πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες που διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
 • Δεδομένα περιήγησης ιστότοπου – Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις και τη δραστηριότητά σας στους ιστότοπους της HP, σε εφαρμογές ή ιστότοπους που παρέχονται «με την υποστήριξη» άλλης εταιρείας για λογαριασμό μας, καθώς και σχετικά με το περιεχόμενο (και τυχόν διαφημίσεις) που βλέπετε και με το οποίο αλληλεπιδράτε, τη διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο μεταβήκατε και άλλα στοιχεία συμπεριφοράς μεταβίβασής σας μέσω συνδέσεων (όπως τις σελίδες που βλέπετε, τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ ή τα στοιχεία που έχετε προσθέσει στο καλάθι αγορών σας). Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες συλλέγονται με τη χρήση cookies, web beacons, ενσωματωμένων συνδέσεων web και παρόμοιων τεχνολογιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση cookies.
 • Ανώνυμα ή συγκεντρωτικά δεδομένα – Συλλέγουμε ανώνυμες απαντήσεις σε έρευνες ή ανώνυμες και συγκεντρωτικές πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών της HP. Στο πλαίσιο των λειτουργιών μας, ενδέχεται επίσης να εφαρμόσουμε, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μια διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων σας ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας μέσω της χρήσης αυτών των δεδομένων με τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα.

Σημειώστε τα εξής: Ορισμένα προγράμματα περιήγησης στο web περιλαμβάνουν δυνατότητες "Do Not Track". Προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα πρότυπο του κλάδου για διαχείριση αιτημάτων "Do Not Track", ως εκ τούτου, σε αυτήν τη φάση, οι ιστότοποί μας ενδεχομένως να μην ανταποκρίνονται σε αιτήματα "Do Not Track" ή σε κεφαλίδες από τα συγκεκριμένα προγράμματα περιήγησης.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

 

Συλλέγουμε δεδομένα από τις ακόλουθες τρίτες πηγές:

 • Εταιρείες παροχής δεδομένων, δίκτυα κοινωνικών μέσων και διαφημιστικά δίκτυα – Εμπορικά διαθέσιμα δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προτιμήσεις, ενδιαφέροντα και συγκεκριμένα δημογραφικά δεδομένα. Για παράδειγμα, όταν αποκτάτε πρόσβαση στις εφαρμογές μας μέσω σύνδεσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δηλ. όταν πραγματοποιείτε σύνδεση στις εφαρμογές μας με χρήση των διαπιστευτηρίων σας στο Facebook ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Τα βασικά στοιχεία που αποκτάμε ενδεχομένως να εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου που έχουν οριστεί στον λογαριασμό σας σε κάθε δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης.
 • Συνεργάτες της HP – Εάν αγοράσετε υπηρεσίες HP από συνεργάτη της HP, ενδέχεται να λάβουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την αγορά σας από τον συγκεκριμένο συνεργάτη. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε δεδομένα και πληροφορίες από τα cookies.
 • Υπηρεσίες πρόληψης απάτης ή παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας – Συλλέγονται δεδομένα για την πρόληψη της απάτης και σχετικά με τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής ικανότητας.
 • Εταιρικοί πελάτες της HP – Προκειμένου να παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες της HP σε επίπεδο επιχείρησης, ενδέχεται να παρασχεθούν στην HP τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας σας από ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της επιχείρησης ή της εταιρείας σας (π.χ. ένα μέλος του τμήματος IT).
 • Πάροχοι στατιστικών αναλύσεων – Επίσης, λαμβάνουμε μη προσωπικά δεδομένα, όπως συγκεντρωτικά ή ανωνυμοποιημένα δημογραφικά δεδομένα / δεδομένα προφίλ, από τρίτες πηγές στις οποίες περιλαμβάνονται επιλεγμένοι συνεργάτες και εταιρείες που εξειδικεύονται στην παροχή εταιρικών δεδομένων, στατιστικών αναλύσεων και λογισμικού.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ακρίβειας των δεδομένων και της παροχής κορυφαίας εμπειρίας πελάτη μέσω της παροχής καλύτερων εξατομικευμένων υπηρεσιών, περιεχομένου, μάρκετινγκ και διαφημίσεων, σε ορισμένες περιπτώσεις συσχετίζουμε ή συνδυάζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές πηγές που περιγράφονται ανωτέρω με τις πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς. Για παράδειγμα, συγκρίνουμε τις γεωγραφικές πληροφορίες, που αποκτήθηκαν από εμπορικές πηγές, με τη διεύθυνση IP που συνέλεξαν τα ούτως ώστε να εντοπίσουμε τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Ένας άλλος τρόπος συσχετισμού των πληροφοριών μεταξύ τους είναι μέσω ενός μοναδικού αναγνωριστικού όπως ενός cookie ή αριθμού λογαριασμού.

 

Όπου κρίνεται απαραίτητο, αποκτούμε πληροφορίες προκειμένου να διεξάγουμε ελέγχους δέουσας επιμέλειας στους επαγγελματικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο του προγράμματός της εταιρείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις μας.

 

ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΧΕΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Δεν απαιτείται να κοινοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητάμε, ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην κοινοποιήσετε τις πληροφορίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες της HP, ορισμένες εξειδικευμένες λειτουργίες ούτε θα μπορούμε να απαντήσουμε αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε ερωτήματα μπορεί να έχετε.

Προστασία ιδιωτικού απορρήτου για τα παιδιά

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία,Οι υπηρεσίες HP απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Η HP δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες από παιδιά, όπως αυτά ορίζονται από την τοπική νομοθεσία, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους ή με άλλο τρόπο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πώς διατηρούμε ασφαλή τα δεδομένα σας

Για την αποτροπή της απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή γνωστοποίησης και για την εξασφάλιση της κατάλληλης χρήσης των πληροφοριών σας, λαμβάνουμε εύλογα και κατάλληλα μέτρα υλικής, τεχνικής και διοικητικής φύσης για την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Η HP διατηρεί τα δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ή όσο επιτρέπεται από τη νομοθεσία και εφόσον τα δεδομένα εξακολουθούν να έχουν νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό.

 

Κατά τη συλλογή, διαβίβαση ή αποθήκευση ευαίσθητων πληροφοριών, όπως είναι τα οικονομικά στοιχεία, χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες πρόσθετης ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Κατά τη μετάδοση ιδιαίτερα εμπιστευτικών πληροφοριών (π.χ. αριθμό πιστωτικής κάρτας ή κωδικό πρόσβασης) μέσω του Internet, η HP προστατεύει αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση, όπως τις μεταγενέστερες εκδόσεις του πρωτοκόλλου Transport Layer Security ("TLS").

 

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας πληρωμών σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιούμε επίσης μια υπηρεσία διαχείρισης για την αντιμετώπιση της απάτης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία μας παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για την προφύλαξη έναντι της απάτης με χρήση πιστωτικών καρτών και την προστασία των οικονομικών δεδομένων σας σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου.

 

Κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες της HP, για νόμιμους και απαραίτητους επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα, η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις και η επίλυση διαφορών. Οι περίοδοι διατήρησης των επιχειρηματικών καρτελών της ΗΡ ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της καρτέλας και διέπονται από την πολιτική διατήρησης καρτελών της HP.

 

Τα αρχεία που αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές διατηρούνται για όσο διάστημα είναι ενεργή η εκάστοτε δραστηριότητα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας.

 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες HP, για νόμιμους και ουσιαστικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων βάσει δεδομένων, η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις και η επίλυση διαφορών. Η HP δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο όλων των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, διατηρήθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία. Οι περίοδοι διατήρησης των προσωπικών δεδομένων από την HP ποικίλλουν ανάλογα με το εάν αυτά τα δεδομένα διατηρούνται στο πλαίσιο ενός νομικά απαιτούμενου επιχειρηματικού αρχείου. Προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε αρχεία, όπως συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές διατηρούνται για όσο διάστημα είναι ενεργή η εκάστοτε δραστηριότητα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας. Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται εκτός αρχείων γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων, η οποία ορίζει τα όρια διατήρησης. Μετά τη λήξη της σχετικής περιόδου διατήρησης, οι πληροφορίες διαγράφονται μόνιμα και καταστρέφονται με τρόπο που δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

 

Κατόπιν αιτήματός σας, θα διαγράψουμε ή ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μην σας αναγνωρίζουν πλέον, εκτός εάν, νομικά επιτρέπεται ή απαιτείται να διατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα.

Πώς κοινοποιούμε τα δεδομένα

Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο ως εξής και, κατά περίπτωση, μόνο μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων συμβατικών υποχρεώσεων:

 

Κοινοποίηση σε εταιρείες της HP

 

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα νομικά πρόσωπα της HP στις Η.Π.Α. και σε όλο τον κόσμο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου. Για να διασφαλίσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο σύστημα διασυνοριακών κανόνων απορρήτου (CPBR) της APEC, στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR) και στα προγράμματα της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα, τα νομικά πρόσωπα της HP δεσμεύονται συμβατικά να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τήρησης του ιδιωτικού απορρήτου. Επιπλέον, οι οδηγίες απορρήτου της εταιρείας μας κοινοποιούνται στους εργαζομένους της HP σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού προγράμματος εκπαίδευσης «Integrity at HP».

 

Στις περιπτώσεις που δεν ισχύουν τα ανωτέρω διεθνή προγράμματα τήρησης του ιδιωτικού απορρήτου, όταν αποδέχεστε τη Δήλωση απορρήτου της HP, όταν δηλώνετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, μέσω της δημιουργίας ενός λογαριασμού ή της παροχής των προσωπικών σας δεδομένων με άλλον τρόπο, συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του παγκόσμιου δικτύου νομικών προσώπων της HP.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Συνεργαζόμαστε με παρόχους υπηρεσιών ή συνεργάτες για τη διαχείριση ή την υποστήριξη ορισμένων πτυχών των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων για λογαριασμό μας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι συνεργάτες ενδέχεται να βρίσκονται στις Η.Π.Α. ή σε άλλες τοποθεσίες ανά τον κόσμο και μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες όπως επεξεργασία πιστωτικών καρτών και υπηρεσίες διαχείρισης απάτης, υποστήριξη πελατών, προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό μας, διεκπεραίωση παραγγελιών, παράδοση προϊόντων, εξατομίκευση περιεχομένου, διαφήμιση και δραστηριότητες μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών και εξατομικευμένων διαφημίσεων), υπηρεσίες πληροφορικής, παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φιλοξενία δεδομένων, παροχή βοήθειας σε πραγματικό χρόνο, είσπραξη και διαχείριση χρεών, έρευνες ικανοποίησης πελατών ή υποστήριξη ιστότοπων της HP. Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργάτες μας δεσμεύονται βάσει σύμβασης να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν από εμάς και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών που τους έχουν ζητηθεί από την HP. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η HP ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να αξιολογήσει τον βαθμό ικανοποίησής σας με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες HP που παρέχονται από αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ

 

Ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε συνεργάτες μας στον τομέα των διαφημίσεων (συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών δικτύων, των διαφημιστικών εταιρειών και άλλων παρόχων υπηρεσιών που ενδεχομένως χρησιμοποιούν) ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τις συσκευές σας και να σας παρέχουν περιεχόμενο και διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες αυτές ενδεχομένως να περιλαμβάνουν το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό της συσκευής σας ή άλλο αναγνωριστικό σε κρυπτογραφημένη μορφή. Οι πάροχοι ενδέχεται να επεξεργάζονται τις πληροφορίες σε κατακερματισμένη ή μη αναγνωρίσιμη μορφή. Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες από εσάς, όπως τη διεύθυνση IP σας και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης ή το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε και ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που σας αφορούν με πληροφορίες από άλλες εταιρείες στο πλαίσιο συνεργασιών ανταλλαγής δεδομένων, στις οποίες συμμετέχουμε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ενότητα επικοινωνίας HP .

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

 

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε: (i) γραφεία οικονομικών πληροφοριών και υπηρεσίες προστασίας από τις απάτες, (ii) γραφεία είσπραξης χρεών (για εκκρεμείς οφειλές προς εμάς), (iii) παρόχους ασφαλίσεων, εάν έχετε αγοράσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσω της HP (π.χ. Care Pack). Εάν επιλέξετε να παράσχετε προσωπικά δεδομένα στις άλλες εταιρείες, η διαχείριση αυτών των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου αυτών των εταιρειών, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από τις πολιτικές και πρακτικές της HP.

 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 

Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις στις οποίες, είτε για στρατηγικούς είτε για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, η HP θα αποφασίσει να πωλήσει, αγοράσει, συγχωνεύσει ή αναδιοργανώσει τις επιχειρήσεις της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να αποκαλύψουμε ή να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε υποψήφιους ή πραγματικούς αγοραστές ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα από πωλητές. Πρακτική μας σε αυτού του είδους τις συναλλαγές είναι να επιδιώξουμε την κατάλληλη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν πιστεύουμε, καλή τη πίστει ότι έχουμε υποχρέωση: (i) να απαντήσουμε σε δεόντως εξουσιοδοτημένα αιτήματα για πληροφορίες από αστυνομικές, ρυθμιστικές, δικαστικές και άλλες δημόσιες αρχές, καθώς και για να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση διαφύλαξης της εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου, (ii) να συμμορφωθούμε με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό, έγγραφο κλήσης ή δικαστική απόφαση, (iii) να διερευνήσουμε και να συνδράμουμε στην αποτροπή απειλών της ασφάλειας, της απάτης ή άλλης εγκληματικής ή κακόβουλης δραστηριότητας, (iv) να επιβάλλουμε/προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία της HP ή των θυγατρικών της, ή (v) να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την προσωπική ασφάλεια της HP, των εργαζομένων της και τρίτων που βρίσκονται ή χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της HP, όταν επιτρέπεται και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου.

 

Δεν πρόκειται, και δεν πρόκειται, να πουλήσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη. Επιτρέπουμε σε τρίτα μέρη να συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα που περιγράφονται παραπάνω μέσω των υπηρεσιών μας και να μοιράζονται προσωπικά δεδομένα με τρίτα μέρη για επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της παροχής διαφημίσεων στις υπηρεσίες μας και αλλού, με βάση τις διαδικτυακές δραστηριότητες των χρηστών με την πάροδο του χρόνου και σε διαφορετικές τοποθεσίες, υπηρεσίες και συσκευές (αποκαλούμενη "διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων"). Οι πρακτικές πληροφόρησης των εν λόγω τρίτων δεν καλύπτονται από την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα συλλογής και χρήσης δεδομένων ως οδηγό γρήγορης αναφοράς για να δείτε με ποιον τρόπο και σε ποιους κοινοποιούμε τα δεδομένα σας.

Επικοινωνία από την HP

Μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε τις επιλογές σας σχετικά με την εγγραφή για λήψη επικοινωνίας ή την ίδια τη γενική επικοινωνία από την HP στο σημείο συλλογής δεδομένων ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους που περιγράφονται στην ακόλουθη ενότητα. Αυτές οι επιλογές δεν ισχύουν για την επικοινωνία που έχει πρωταρχικό σκοπό την ολοκλήρωση των παραγγελιών, την εκτέλεση συμβάσεων και την παροχή υποστήριξης, προειδοποιήσεων ασφάλειας προϊόντων και ενημερώσεων προγραμμάτων οδήγησης ή άλλων ειδοποιήσεων που σχετίζονται με διαχειριστικά και συναλλακτικά θέματα, καθώς ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της επικοινωνίας δεν είναι η εμπορική προώθηση.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

 

Η επικοινωνία για σκοπούς μάρκετινγκ της HP παρέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή/και υποστήριξη και μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο που αυτή διεξάγεται – π.χ. μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ ή κινητής συσκευής. Η επικοινωνία για σκοπούς μάρκετινγκ ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, ειδικές προσφορές, εξατομικευμένο περιεχόμενο, στοχευμένες διαφημίσεις ή προσκλήσεις για συμμετοχή σε έρευνες αγοράς ή σε αναθεωρήσεις συμμόρφωσης. Στην επικοινωνία μετά από εγγραφή περιλαμβάνονται ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώσεις λογισμικού κ.λπ., που μπορείτε να ζητήσετε ρητά ή να συναινέσετε για τη λήψη τους.

 

Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα γενικού περιεχομένου, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 

 • Επιλέξτε το σύνδεσμο "Opt-out" (Διακοπή υπηρεσίας) ή "Unsubscribe" (Κατάργηση εγγραφής) στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας που αφορά την εγγραφή σας.
 • Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από μηνύματα που παραδίδονται σε κινητά τηλέφωνα, απαντήστε στο μήνυμα με τις λέξεις "STOP" (Διακοπή) ή "END" (Λήξη).

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων, όπως τα web beacons, σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν δεν κάνετε λήψη των εικόνων που περιέχονται σε μηνύματα που λαμβάνετε από την HP (αυτή η δυνατότητα διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται στον προσωπικό σας υπολογιστή). Ωστόσο, με αυτήν την ενέργεια ενδέχεται να μην απενεργοποιείται πάντα η συλλογή δεδομένων στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω συγκεκριμένων δυνατοτήτων του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται από το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε.

 

COOKIES ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

 

Η HP σάς παρέχει επιλογές σχετικά με τη ρύθμιση των cookies καθώς και άλλα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων μέσα από το Κέντρο προτιμήσεων για τα cookies. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία στη Δήλωση σχετικά τα cookies και τις επιλογές για διαφημίσεις Για να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας, μεταβείτε στο Κέντρο προτιμήσεων για τα cookies.

 

Άσκηση των δικαιωμάτων σας και επικοινωνία μαζί μας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παράσχει ή τα οποία διατηρούμε εμείς σχετικά με εσάς, καθώς και να απαιτήσετε τεκμηριωμένη απάντηση σχετικά με το λόγο της επεξεργασίας τους. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση είχατε παραχωρήσει παλαιότερα ή να ζητήσετε τη διόρθωση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την ανωνυμοποίηση ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και να αποκτήσετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει με τη συγκατάθεσή σας ή στο πλαίσιο σύμβασης, σε δομημένη, αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή και να ζητήσετε τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων σε διαφορετικό υπεύθυνο ελέγχου δεδομένων.

 

Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή για τη δημιουργία ενός προφίλ μάρκετινγκ. Ανατρέξτε στην ενότητα για τις επικοινωνίες της HP, , για καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας και τη διαχείριση των προτιμήσεών σας σχετικά με τις επικοινωνίες μάρκετινγκ και συνδρομών.

 

Πέρα από τις δυνατότητες προστασίας του απορρήτου που σας παρέχει αυτή η Δήλωση απορρήτου, μπορείτε να ελέγξετε τη συλλογή δεδομένων για τη δική σας συσκευή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται συλλογή και επεξεργασία δεδομένων χρήσης προϊόντος (όχι περιεχόμενο αρχείων), προκειμένου να σας προσφέρουμε τη βασική λειτουργικότητα μιας υπηρεσίας HP, όπως απομακρυσμένη εκτύπωση, Instant Ink ή άλλη υπηρεσία μέσω web. Μπορείτε να ελέγξετε εσείς τη συλλογή δεδομένων για τη δική σας συσκευή μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής και των προτιμήσεων. Η HP δεν είναι σε θέση να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις σας για τη συλλογή δεδομένων χωρίς την ενεργή συμμετοχή σας. Η απενεργοποίηση της συλλογής δεδομένων ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργικότητα παρόμοιων υπηρεσιών. Τα δεδομένα που συλλέγονται για την παροχή βασικής λειτουργικότητας δεν θα υπόκεινται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την προσαρμογή των ρυθμίσεων συλλογής δεδομένων, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της HP με τα στοιχεία της συσκευής σας.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ως προς τα δικαιώματα αυτά, για παράδειγμα, σε περίπτωση που η ικανοποίηση του αιτήματός σας θα είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων άλλου ατόμου ή εάν μας ζητήσετε να διαγράψουμε πληροφορίες η τήρηση των οποίων απαιτείται από τη νομοθεσία ή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς επιτακτικών έννομων συμφερόντων μας.

 

Δεν θα κάνουμε διακρίσεις εναντίον σας για την άσκηση των δικαιωμάτων και των επιλογών σας, αν και ορισμένες από τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά που διατίθενται στις υπηρεσίες της HP ενδέχεται να αλλάξουν ή να μην είναι πλέον διαθέσιμα σε εσάς. Οποιαδήποτε διαφορά στις υπηρεσίες σχετίζεται με την παρεχόμενη τιμή.

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή εάν έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τη δήλωση απορρήτου μας, τη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας ή για πιθανή παράβαση της τοπικής νομοθεσίας περί ιδιωτικού απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γενικό διευθυντή της HP σε θέματα απορρήτου και προστασίας δεδομένων ή να μας στείλετε μια επιστολή σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις:

 

ΕΕ
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

ΜΕΞΙΚΟ
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
HP Inc.
Παγκόσμιες νομικές υποθέσεις
Γραφείο προστασίας προσωπικών δεδομένων ATTN
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5ος όροφος
Lei Shing Χονγκ κέντρο,
Περιοχή ChaoYang, P.C.100102
Πεκίνο, Κίνα

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

 

Όλες οι επικοινωνίες θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά. Μετά την παραλαβή της επικοινωνίας σας, ο εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος για να ανταποκριθεί στις ερωτήσεις ή τις ανησυχίες σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης, κάντε κλικ εδώ Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ανησυχίες σας επιλύονται με έγκαιρο και ενδεδειγμένο τρόπο.

 

Εάν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το ζήτημά σας, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την αρχή εποπτείας ιδιωτικού απορρήτου δεδομένων στη χώρα διαμονής ή εργασίας σας ή να προσφύγετε δικαστικά εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί οι κανόνες προστασίας δεδομένων. Για ερωτήσεις, αμφιβολίες ή παράπονα σχετικά με τη συμμετοχή μας στην ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα, στο σύστημα CPBR της APEC ή σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων BCR της HP, διαβάστε σχετικά με τις Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων.

Αλλαγές στη δήλωση απορρήτου

Εάν τροποποιήσουμε τη Δήλωση απορρήτου, θα κοινοποιήσουμε την αναθεωρημένη δήλωση εδώ, με ενημερωμένη ημερομηνία αναθεώρησης. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στη Δήλωση απορρήτου της εταιρείας, που διαφοροποιούν σημαντικά τις πρακτικές μας περί απορρήτου, ενδέχεται επίσης να σας ενημερώσουμε με άλλα μέσα, όπως π.χ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανάρτησης σχετικής γνωστοποίησης στον εταιρικό ιστότοπο ή/και σε σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πριν εφαρμοστούν οι αλλαγές.

 

Ημερομηνία ανάρτησης:Νοέμβριος 2021

 

Λήψη της Δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων της HP

 

Αρχείο προηγούμενων πολιτικών απορρήτου

Σχετικές συνδέσεις ιδιωτικού απορρήτου:

Δηλώσεις απορρήτου για άλλες χώρες/περιοχές

Μάθετε περισσότερα

Προτιμήσεις ιδιωτικού απορρήτου

Μάθετε περισσότερα

Προτιμήσεις ιδιωτικού απορρήτου

Μάθετε περισσότερα