Παρουσίαση των εκτυπωτών HP Smart Tank

Για απόλυτη ελευθερία εκτύπωσης

Παρουσίαση των εκτυπωτών HP Smart Tank

Για απόλυτη ελευθερία εκτύπωσης

Ανακαλύψτε τα χαρακτηριστικά της νέας σειράς εκτυπωτών HP Smart Tank.

Έγχρωμη εκτύπωση μεγάλων όγκου σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα, με την #1 σε πωλήσεις εταιρεία εκτυπωτών στον κόσμο.1

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Επιλέξτε τον σωστό εκτυπωτή HP Smart Tank για την επιχείρησή σας.

1. Βάσει του Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® της IDC για το 4ο τρίμηνο του 2018 για όλες τις συσκευές εκτύπωσης (εκτυπωτές Inkjet, εκτυπωτές laser, αντιγραφικά και πολυλειτουργικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων παραγωγής).

2. Βάσει της χρήσης 200 σελίδων ανά μήνα. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Μέση τιμή με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή την μεθοδολογία δοκιμών της HP, σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Μέρος της μελάνης από τις παρεχόμενες φιάλες χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

3. Μέσος όρος για μαύρη και σύνθετη μελάνη ανά φιάλη (κυανή/ματζέντα/κίτρινη) Οι δυο φιάλες μαύρης μελάνης 32XL (EMEA DM) GT53XL (LAR) που περιλαμβάνονται στη συσκευασία μπορούν να εκτυπώσουν έως και 6.000 δοκιμαστικές σελίδες η καθεμία. Αποτελέσματα που βασίζονται στη μεθοδολογία της HP και σε συνεχή εκτύπωση δοκιμαστικών σελίδων ISO/IEC 24712. Δεν βασίζονται στη διαδικασία δοκιμής του ISO/IEC 24711. Για την εκτύπωση 8.000 έγχρωμων δοκιμαστικών σελίδων ενδέχεται να χρειαστεί μια επιπρόσθετη φιάλη μαύρης μελάνης. Η πραγματική απόδοση διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο των εκτυπωμένων σελίδων και άλλους παράγοντες. Μέρος της μελάνης από τις παρεχόμενες φιάλες χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του εκτυπωτή. Για πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση και την απόδοση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4. Κορυφαία στην κατηγορία ποιότητα εκτύπωσης σε απλό και σε φωτογραφικό χαρτί με χρήση μελανών OEM συγκριτικά με την πλειονότητα των κορυφαίων πλατφορμών δοχείων μελάνης CISS τρίτων OEM αξίας < 449,99 $. Με βάση το μερίδιο αγοράς που αναφέρεται στο Hardcopy Peripherals Tracker για το 1ο τρίμηνο του 2019, δημοσίευση 1ου τριμήνου 2019. Τα αποτελέσματα της δοκιμής θα πρέπει να είναι παρόμοια για την ίδια πλατφόρμα με διαφορετικούς αριθμούς μοντέλων που χρησιμοποιούν σύνθεση μελάνης του ίδιου OEM. Σε ορισμένες περιοχές, οι εκτυπωτές HP Smart Tank έχουν επίσης την επωνυμία HP Smart Tank Plus. Λεπτομέρειες στη σχετική εργαστηριακή αναφορά του Μαΐου 2019 από την Keypoint Intelligence - Buyers Lab για τη χρήση μελανών OEM. Βλ. https://www.keypointintelligence.com (19,5 MB).

5. Εξαιρείται το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/go/printerclaims.

6. Απαιτείται λήψη της εφαρμογής HP Smart. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις για την τοπική εκτύπωση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/go/mobileprinting.

7. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz και 5,0 GHz. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση hp.com/go/mobileprinting. Η ονομασία Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®. Υποστηρίζει τόσο 5,0 GHz όσο και 2,4 GHz με έως και 12 μη αλληλεπικαλυπτόμενα κανάλια έναντι των τριών μόνο μη αλληλεπικαλυπτόμενων καναλιών που χρησιμοποιούνται στα 2,4 GHz. Υποστηρίζει ζώνη 5,0 GHz (έως 150 mbps) έναντι ζώνης 2,4 GHz (έως 72,2 mbps).