Τι είναι οι Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες της HP

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

Binding Corporate Rules

 

Οι Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες (Binding Corporate Rules-BCR) της HP είναι ένα εταιρικό πλαίσιο συμμόρφωσης περί απορρήτου που αποτελείται από μια δεσμευτική συμφωνία, επαγγελματικές διαδικασίες και πολιτικές, εκπαίδευση και οδηγίες που έχουν εγκριθεί από τις Αρχές προστασίας δεδομένων των περισσοτέρων Κρατών μελών της ΕΕ. Με μια τέτοια έγκριση η HP μπορεί να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα των ευρωπαίων υπαλλήλων και πελατών της σε άλλα μέλη ("Προσωπικά δεδομένα HP") του παγκόσμιου ομίλου των εταιρειών της HP τηρώντας τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

Για να δείτε την πλήρη περιγραφή των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων της HP στα Αγγλικά, κάντε κλικ εδώ.

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

Οι Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες της HP είναι μέρος της συνεχούς δέσμευσης της HP για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ευθύνης της για τυχόν σφάλματα ή εσφαλμένο χειρισμό των προσωπικών δεδομένων. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της HP ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποια από τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με το Γραφείο περί απορρήτου στο σύνδεσμο Σχολίων περί απορρήτου παρακάτω.

Φόρμα σχολίων περί απορρήτου

Σχετικά links:

Δήλωση απορρήτου της HP

Εύρεση αυτής της σελίδας σε άλλες γλώσσες