HP privaatsusavaldus

HP tunnistab, et eraelu puutumatus on inimese põhiõigus ning et eraelu puutumatus, turvalisus ja andmekaitse on meie klientidele ja partneritele kogu maailmas tähtis. Ülemaailmse organisatsioonina, millel on rahvusvahelisi piire ületavad juriidilised isikud, äriprotsessid, juhtimisstruktuurid ja tehnilised süsteemid, püüame tagada minimaalsest parema kaitse kõigis meie tegevustes ning rakendada järjepidevalt rangeid põhimõtteid ja protseduure.

 

Käesolevas privaatsusavalduses teavitatakse teid meie isikuandmete kaitsega seotud tavadest, teie võimalustest ja õigustest seoses isikuandmetega, sealhulgas ka teave, mida võidakse koguda seoses teie võrgutegevuste, seadmete kasutamise ning väljaspool HP-ga suhtlemisega, näiteks klienditoe esindajatega suhtlemisel. Käesolevat privaatsusavaldust kohaldatakse kõigile HP kontserni ettevõtetele ja meie sidusettevõtetele, samuti HP-le kuuluvatele veebisaitidele, domeenidele, teenustele (kaasa arvatud seadmete haldamine), rakendustele, tellimustele (nt Instant Ink) ja toodetele (ühiselt "HP teenused").

 

See Privaatsusavaldus ei kehti isikuandmete kohta, mida töötleme teenuste pakkumisel oma äriklientide nimel. Äriklientidega sõlmitud lepingud kontrollivad Teie isikuandmete töötlemist selles kontekstis. Kui olete ühe HP ärikliendi klient, töötaja või töövõtja ja Teil on küsimusi oma isikuandmete kohta, soovitame kõigepealt pöörduda HP ärikliendi poole ja vajadusel aitame neil Teie küsimustele vastata.

Adatvédelmi alapelveink

Elszámoltathatóságon alapuló programot alkalmazunk, és kötelezettséget vállaltunk az alábbi, nemzetközileg elismert magánélet- és adatvédelmi kereteken és elveken alapuló irányelvek betartására:

TÖRVÉNYESSÉG, MÉLTÁNYOSSÁG ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

 

A személyes adatokat a törvénnyel összhangban, valamint Önnel szemben átláthatóan és méltányosan dolgozzuk fel. Adatfeldolgozási tevékenységeinket 1) az Ön hozzájárulásával; 2) az Önnel szemben fennálló kötelezettségeink teljesítése érdekében; 3) vállalkozásunk működtetésének, az innováció előmozdításának és a zökkenőmentes ügyfélélmény biztosításának jogszerű céljából; vagy 4) egyéb esetben a törvénnyel összhangban végezzük.

 

AZ ADATFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS ÉS VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG

 

Átlátható módon járunk el, valamint egyértelmű tájékoztatást és választási lehetőséget biztosítunk az Ön számára az összegyűjtött személyes adatok típusairól, illetve a gyűjtés és a feldolgozás céljairól. Nem használunk fel személyes adatokat olyan célokra, amelyek nem felelnek meg ezeknek az alapelveknek, az adatvédelmi nyilatkozatunknak vagy a HP-szolgáltatásokkal kapcsolatos közleményeknek.

 

DATA ACCESS

AZ ADATOK HOZZÁFÉRHETŐSÉGE

 

Megfelelő hozzáférést biztosítunk Önnek, amelynek keretében lehetősége van áttekinteni, javítani, módosítani vagy törölni a velünk megosztott személyes adatokat.

 

AZ ADATOK SÉRTETLENSÉGE ÉS CÉLHOZ KÖTÖTTSÉGE

 

Kizárólag a gyűjtés idején közölt célokra vagy a törvénnyel összhangban egyéb megfelelő célokra használjuk fel a személyes adatait. Észszerű intézkedéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, teljes körűek és naprakészek legyenek, valamint csak releváns, az adott adatgyűjtési célhoz szükségesekre korlátozott személyes adatokat gyűjtünk. Személyes adatait nem tároljuk az adott adatgyűjtési cél tekintetében szükséges időtartamnál tovább, azt követően pedig biztonságosan töröljük vagy megsemmisítjük őket.

 

DATA SECURITY

ADATBIZTONSÁG

 

Az adatok jogosulatlan felhasználás vagy közzététel elleni védelme érdekében szigorú adatbiztonsági ellenőrzéseket alkalmazunk a saját tevékenységeink során, emellett magas szintű adatvédelemmel rendelkező piacvezető termékeket és szolgáltatásokat kínálunk.

 

ACCOUNTABILITY FOR ONWARD TRANSFER

A HARMADIK FÉL RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

 

Elismerjük a lehetséges felelősségünket a HP-entitások között és a harmadik felek számára történő személyesadat-továbbítás tekintetében. Személyes adatokat kizárólag akkor osztunk meg, ha a harmadik feleket szerződés kötelezi arra, hogy azonos szintű védelmet biztosítsanak.

 

JOGORVOSLAT, FELÜGYELET ÉS VÉGREHAJTHATÓSÁG

 

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a személyes adataival kapcsolatosan felmerülő kételyeit megfelelően eloszlassuk. Önként részt veszünk számos nemzetközi adatvédelmi programban, amely jogorvoslati lehetőséget biztosít az egyének számára, ha úgy érzik, a HP nem tartotta kellően tiszteletben a jogaikat.

 

Rahvusvahelised andmeedastused

A HP globális vállalatként a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alábbi nemzetközi adatvédelmi programok alapján továbbíthatja vagy hozzáférhetővé teheti az Ön által megadott adatokat a HP-entitások számára szerte a világon.

 

EU–USA ADATVÉDELMI PAJZS

 

Bár a HP 2020. július 16-tól nem használt adatátvitelre, mégis megfelel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által előírt, az Európai Unió tagországaiból származó személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozó „EU–USA adatvédelmi pajzs” keretrendszernek. A HP tanúsítja, hogy betartja az adatvédelmi pajzs alapelveit, azaz az értesítésre, a választási lehetőségre, a harmadik fél részére történő adattovábbításért való elszámoltathatóságra, a biztonságra, az adatok sértetlenségére és a célhoz kötöttségre, a hozzáférhetőségre, valamint a jogorvoslatra, végrehajtásra és felelősségre vonatkozó alapelveket. A jelen adatvédelmi irányelv és az adatvédelmi pajzs alapelvei közötti ellentmondás esetén az adatvédelmi pajzs alapelvei az irányadóak. Ha többet szeretne megtudni az adatvédelmi pajzs programról, és meg szeretné tekinteni a tanúsítási oldalunkat, látogasson el a következő webhelyre: www.privacyshield.govnem HP-webhely.

 

Az EU–USA adatvédelmi pajzs alapelveivel összhangban a HP vállalja, hogy megoldást keres az Ön adatainak védelmével, valamint személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos panaszaira. Az EU-n belüli személyeknek először a HP ADATVÉDELMI IRODÁJÁHOZ kell fordulniuk az adatvédelmi irányelvre vonatkozó kérdéseikkel és panaszaikkal.

 

A HP vállalja továbbá, hogy az EU–USA adatvédelmi pajzs keretén belül megoldatlan adatvédelmi panaszokat továbbítja az egyesült államokbeli, a Council of Better Business Bureaus szervezet által működtetett BBB EU PRIVACY SHIELD nonprofit alternatív békéltető szolgáltató számára. Amennyiben panaszának tudomásulvételéről nem kap rövid időn belül visszaigazolást, vagy ha a panasza nem lett kielégítően rendezve, további információkért és panasz benyújtásáért látogasson el a következő webhelyre: https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaintsnem HP-webhely.

 

Amennyiben a fenti csatornákon keresztül nem kap megfelelő megoldást a panaszára, bizonyos feltételek mellett kötelező erejű választott bírósági határozatért folyamodhat adatvédelmi pajzzsal foglalkozó testület előtt.

 

A HP az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának vagy bármely más amerikai felhatalmazott hatósági szervnek a vizsgálati és végrehajtási hatásköre alá tartozik.

 

* * PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.

 

KÖTELEZŐ EREJŰ VÁLLALATI SZABÁLYOK

 

A HP Kötelező erejű vállalati szabályai („BCR”) biztosítják az Európai Gazdasági Térségből („EGT”) továbbított személyes adatok megfelelő védelmét, mialatt a HP bármelyik globális szerve feldolgozza azokat. A HP az alábbi jóváhagyott BCR-nek megfelelően továbbítja az EU-ból a személyes adatokat.

 • A HP Adatkezelői BCR-e („BCR-C”). A HP 2011-ben hatályba lépő BCR-C-je a létező és leendő lakossági HP-ügyfelek, a HP-munkavállalók és a HP betöltendő munkaköreire pályázó személyek személyes adatainak továbbítását szabályozza pályázókként.
 • A HP Adatfeldolgozói BCR-je („BCR-P”) – Az EGT és Svájc adatvédelmi szabályozó szerveinek többsége által jóváhagyott, 2018-ban hatályba lépő szabályzat. A HP BCR-P-je elérhető a HP vállalati ügyfelei számára a személyes adataik EGT-ből való továbbításának elősegítéséhez.

A BCR-ekkel kapcsolatos további információk itt (Angolul) olvashatók.

 

APEC NEMZETKÖZI ADATVÉDELMI SZABÁLYOK

 

Nendes isikuandmete kaitse põhimõtetes kirjeldatud HP privaatsuspõhimõtted on kooskõlas APECi piiriüleste privaatsuseeskirjade (CBPR) süsteemiga, muuhulgas läbipaistvuse, aruandekohustuse ning teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega seotud valikuõiguse osas, ning lisaks andmetöötlejatele mõeldud privaatsuse tuvastamise (PRP) süsteemiga. CBPRi ja PRP sertifikaadid ei hõlma teavet, mida võidakse koguda kolmandate tootjate platvormidel allalaaditava tarkvara kaudu. APECi CBPR ja PRP süsteemid pakuvad organisatsioonide jaoks raamistikku isikuandmete kaitse tagamiseks andmete edastamisel APECi riikide vahel. Lisateavet APECi raamistiku kohta leiate siit.

 

Kui teil on seoses HP APECi sertifikaatidega privaatsust või andmekasutust puudutavaid lahendamata probleeme, millele te pole saanud rahuldavat vastust, võtke ühendust meie a USAs asuva kolmandast osapoolest vaidluste lahendamise teenuse  (pakkujaga).

HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Kuidas andmeid kasutame

Kogume ja kasutame isikuandmeid, et hallata andmeid seoses teie HPga suhtlusega ja et teid HP teenuste kasutamisel paremini teenindada, milleks me isikupärastame ja parendame teie kogemusi. Kasutame ja töötleme teie isikuandmeid järgmistel ärilistel eesmärkidel:

 

KLIENDIKOGEMUS

Pakume Teile sujuvat kliendikogemust, säilitades täpsed kontakt- ja registreerimisandmed, pakkudes igakülgset kliendituge mitmete meediumide, sealhulgas veebi- ja vestluskeskuste kaudu, teavitades teid Teile huvipakkuvate toodete, teenuste, tellimuste ja funktsioonide pakkumistest, ning võimaldades Teil osaleda konkurssidel, läbiviidavates rahulolukõnedes ja küsitlustes, kliendi stiimulites, eelistes ja lojaalsushüvedes. Kasutame Teie andmeid ka isikupärase kogemuse pakkumiseks, Teie HP teenuste ja suhtluse isikupärastamiseks ja soovituste koostamiseks Teie HP teenuste kasutuse põhjal.

 

TEHINGUTUGI

Aitame teil teha meie toodete ja teenustega tehinguid ja tellimusi, hallates teie kontot, töödeldes makseid, korraldades saadetisi ja kohaletoimetamisi ning hõlbustades remonti ja tagastusi.

 

TOOTETUGI JA TÄIUSTAMINE

Teiega suhtlemiseks, et teavitada teid tehingutega mitteseotud tooteomadustest, mida ei käsitleta Klienditeeninduse või Halduskommunikatsiooni kaudu. Täiustame oma toodete, lahenduste, teenuste ja kasutajatoe tulemuslikkust ja toimimist, sh garantiituge ja õigeaegseid püsivara ning tarkvara värskendusi ja märguandeid, et tagada seadme või teenuse jätkuv toimimine. Lähemat teavet leiab jaotisest kasutamisega seoses automaatselt kogutavat teavet.

 

ANDMINISTRATIIVSIDE

Teiega HP teenuste teemal suhtlemine. Näited haldusteemalisest suhtlusest võivad hõlmata vastuseid teie päringutele või taotlustele, teenuste osutamise või garantiiga seotud suhtlust, ohutuse huvides tagasivõtmise teateid või ettevõtte uudiseid seoses ühinemiste, ülevõtmiste või loovutamistega.

 

TURVE

Meie veebisaitide, toodete, funktsioonide ja teenuste terviklikkuse ja turbe tagamine ning ohtude, pettuse või muu teie andmeid ohustava kuritegeliku või pahatahtliku tegevuse vältimine ja tuvastamine. Kui meiega suhtlete, rakendame mõistlikke meetmeid teie isiku tuvastamiseks, nt küsime parooli ja kasutajatunnust enne juurdepääsu andmist teie isikuandmetele. Võime kasutada ka täiendavaid turbemeetmeid, näiteks CCTV-d, oma füüsiliste asukohtade kaitsmiseks.

 

ÄRITOIMINGUD

Tavapärase äritegevusega tegelemiseks, Teie isiku kontrollimiseks, krediidiotsuste tegemiseks, kui taotlete krediiti, ärialaseks uurimistööks ja analüüsiks, planeerimiseks ja strateegiaks, ettevõtte aruandluseks ja juhtimiseks, müügiga seotud tegevusteks, personali koolitamiseks ja kvaliteedi tagamise eesmärgil (mis võib hõlmata meie klienditoe telefonikõnede jälgimist või salvestamist) ning teavitustegevuseks.

 

UURINGUD JA UUENDUSED

Uute ja olemasolevate uute toodete, funktsioonide ja teenuste uuendamiseks, kasutades teadus- ja arendustööriistu ning kaasates andmete analüüsi.

 

TURUSTAMINE JA REKLAAM

Isikupärastatud reklaampakkumiste tegemine (vastavalt Teie Privaatsuseelistustele )) HP teenustelt e-posti, SMS/tekstisõnumi, rakendusturunduse ja kolmandate osapoolte platvormide ning muude valitud partnerite veebilehtede kaudu (näiteks võite näha partneri veebilehel toote reklaami, mida olete hiljuti HP veebilehel vaadanud). Sõltuvalt Teie kommunikatsioonieelistustest võime jagada Teie teavet ka valitud partnerite, turundusteenuse pakkujate ja digitaalsete turundusvõrkudega, et näidata Teile potentsiaalselt huvitavaid reklaame muudel veebilehtedel või mobiilirakendustes.

 

SEADUSE JÄRGIMINE

Kogutud teavet saab kasutada ka turvaintsidentide ja võimalike isikuandmete rikkumiste uurimiseks, üksikisikutele ja kolmandatele isikutele teatamiseks ning kohtuasjade kaitsmiseks valmistumiseks.

 

TEHISINTELLIGENTS/MASINÕPE

Kui kasutajaliidesed muutuvad keerukamaks ja isikupärastatumaks, võib HP kasutada andmeid, et võimaldada seadmetel teabe või ülesannete esitamise viisi järgi teenuseid paremini kliendile kohandada. Näiteks keha- ja biomeetriliste andmete kasutamine (Teie nõusolekul) et parandada kliendikogemust ja teenuseid, mis on seotud meie toodete ja teenustega, näiteks seadme turvalisus ja virtuaalse reaalsuse rakendused.TEENUSE OSUTAMINE

Kui HP teenuste osutamiseks või Teie soovitud toote tarnimiseks on tingimata vaja automatiseeritud andmete kogumist. Ilma telemeetria (nt printeri kasutusandmete) ja isikuandmete kogumiseta ei saa me pakkuda teatud funktsionaalsusega teenuseid, mille oleme kliendiga kokku leppinud. Lisaks võime kasutada automaatset andmete kogumist HP teenuste toetamiseks ja täiustamiseks ning HP teenustega seotud äritegevuse toetamiseks.KONTOHALDUS

Kasutades meie tooteid ja teenuseid, sealhulgas meie veebipoode, saate luua sisselogimistunnused või HP konto. Kui loote need tunnused oma e-posti aadressi ja parooliga, luuakse unikaalne identifikaator, mis võimaldab Teil kasutada samu tunnuseid kõigi meie teenuste jaoks. Sõltuvalt teenustest, millega olete seotud, võib Teie tunnuste või kontoga seotud teave sisaldada ka tarneaadressi, maksekaardi teavet ja ajalugu, ostetud ja ühendatud seadmete üksikasju, seadme ja ühenduse sätteid, seadmeteenuse kasutamise andmeid, samuti Teie HP soovituste ja pakkumiste eelistusi.

 

Vt meie andmekogumise ja -kasutuse tabelist lühijuhendit selle kohta, kuidas kogutavaid andmeid kasutame.

Milliseid andmeid kogume

Isikuandmed on igasugused andmed, mis viitavad teie isikule või mille alusel on teie isikut võimalik otseselt või kaudselt tuvastada. Võime koguda teie isikuandmeid HP teenuste kasutamise kaudu või vestlustest või kirjavahetusest HP esindajatega.

 

Isikuandmete kategooriad, mida teilt kogume, olenevad meievahelise suhtluse iseloomust või kasutatavatest HP teenustest, kuid need võivad hõlmata järgmist:

 

TEIE KOHTA KOGUTUD TEAVE

 • Kontaktandmed – Võime koguda isiklikke ja/või ettevõtte kontaktandmeid, muu hulgas teie eesnimi, perekonnanimi, postiaadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress ja muud sarnased kontaktandmed.
 • Makseandmed – kogume andmeid, mis on vajalikud maksete töötlemiseks ja pettuste vältimiseks, muu hulgas krediit-/deebetkaartide numbrid, turvakoodi numbrid ja muu seonduv arveldusteave.
 • Kontoandmed – kogume teavet nagu HP teenuste ostmise või nende kasutajaks registreerumise viis, teie tehingute, arvelduste ja kasutajatoe ajalugu, kasutatavad HP teenused ja kõik muu loodava kontoga seonduv.
 • Asukohaandmed – võime koguda geograafilise asukoha andmeid, kui aktiveerite asukohapõhised teenused või kui otsustate toote registreerimise ajal asukohaga seotud teavet anda.
 • Turbeõiguste andmed – kogume kasutajate ID-sid, paroole, paroolivihjeid ja muid sarnaseid turbeandmeid, mis on vajalikud HP kontode autentimiseks ja neile juurdepääsemiseks.
 • Demograafilised andmed – kogume või hangime kolmandatelt isikutelt teatavaid demograafilisi andmeid, muu hulgas näiteks andmeid riiki, soo, vanuse, eelistatud keele ja üldiste huvide kohta.
 • Eelistused – kogume andmeid teie eelistuste ja huvide kohta, mis on seotud meie toodete, teenuste (siis, kui meile neist räägite või kui tuletame need andmete põhjal, mis meil teie kohta on) ja selle kohta, kuidas soovite meilt teavet saada.
 • Suhtlusmeedia andmed – võime pakkuda suhtlusmeedia funktsioone, mis võimaldavad teil jagada teavet teie suhtlusvõrkudega ja suhelda meiega mitmesugustel suhtlusmeedia saitidel. Kui neid funktsioone kasutate, võidakse selle põhjal koguda või jagada teie kohta andmeid, olenevalt funktsioonist. Soovitame teil vaadata üle privaatsuspoliitikad ja sätted suhtlusmeedia saitidel, mida kasutate, et mõistaksite kindlasti, milliseid andmeid võidakse nendel saitidel koguda, kasutada ja jagada.
 • Biomeetrilised isikuandmed – Kui kasutate meie tooteid, võite anda meile teavet oma keha, nt teie pikkuse, kaalu või kõnnaku kohta, mida kasutame isikustatud esemete loomisel meie 3D printimistehnoloogiaga. Teie loal võivad mõned meie tooted koguda biomeetrilist teavet (nt sõrmejälg), et seadme funktsioone teostada.
 • Muu kordumatu tuvastav teave – Muu unikaalse teabe näited, mida me Teilt kogume, hõlmavad toote seerianumbreid, teavet, mille esitate isikliku suhtluse käigus meie teeninduskeskustega veebis, telefoni või posti teel, klienditoe või muude klienditeeninduskanalite kaudu, Teie kirjalikud, hääl- või videovastused kliendiküsitlustele või -konkurssidele, või lisateave, mille olete meile edastanud, et hõlbustada HP teenuste pakkumist ja vastata Teie küsimustele. Kui taotlete kiirkrediiti, siis võime autentimiseks ja krediidivõime kontrollimiseks küsida Teilt täiendavaid isikuandmeid, nt töötasu, isikukoodi, panga-/arvelduskonto andmeid ja muid andmeid (nt krediidiinfo asutustelt).
 • HP teenusega seotud andmete kogumine – Teatud HP teenused, nt HP mängud ja peidetud rakendused võivad koguda täiendavat liiki andmeid funktsionaalsuse ja erifunktsioonide võimaldamiseks. Lisateabe saamiseks konkreetse HP teenuse kohta vajutage palun siia.

 

Teave, mida kogutakse automaatselt

 • Printeri kasutusandmed Kogume printeri kasutusandmeid, nagu prinditud lehed, printimisrežiim, kasutatud meedium, tindi või toonerikasseti tüüp (eriti kui kasutatakse mitteoriginaalseid kassette või mitte-HP kiibi või skeemiga kassette), prinditud faili tüüp (.pdf, .jpg jne), printimiseks kasutatav rakendus (Word, Excel, Adobe Photoshop jne), faili suurus, ajatempel ning muud printeri tarvikud ja olek. Me ei skanni ega kogu ühegi faili sisu või teavet, mida võidakse kuvada mõnes rakenduses.
 • Seadme andmed – kogume teie arvuti, printeri ja/või seadme kohta andmeid nagu operatsioonisüsteem, mälu hulk, piirkond, keel, ajavöönd, mudeli number, esmakordse käivitamise kuupäev, seadme vanus, seadme valmistamise kuupäev, brauseri versioon, arvuti tootja, ühendusport, garantii olek, kordumatud seadme ainuidentifikaatorid, reklaami identifikaatorid ja täiendavad tehnilised andmed, mis on toodete lõikes erinevad.
 • Rakenduse andmed – kogume HP rakendustega seotud andmeid nagu asukoht, keel, tarkvaraversioonid, andmete jagamise valikud ja värskendamise andmed. Kui kasutame kolmandate isikute tehnoloogiat, siis võidakse andmeid kolmanda isiku ja HP vahel jagada ning taotlemise tasandil teavitatakse teid sellest.
 • Jõudlusandmed – kogume andmeid individuaalsete seadmete riistvarakomponentide, püsivara, tarkvara ja rakenduste kohta. Näiteks kogume teavet mälu ja protsessori jõudluse, keskkonnatingimuste, süsteemirikete, printimise, funktsioonide ja selliste hoiatuste nagu "tint otsakorral", fotokaartide, faksi, skaneerija, manusveebiserveri kasutamise ja seadmeti erinevate tehniliste andmete kohta.
 • Veebisaidi sirvimisandmed – kogume andmeid HP veebisaitide külastuste ja teie tegevuste kohta nendel saitidel, rakenduste või veebisaitide kohta, mida pakub meie nimel mõni muu ettevõte, sh sisu (ja reklaamid), mida vaatate ja millega toiminguid teete, veebisaidi aadress, millelt saabusite, ja muud klõpsuvooga seotud tegevused (nt lehed, mida vaatate, lingid, mida klõpsate või millised kaubad olete ostukorvi lisanud). Teatud osa sellest teabest kogutakse küpsiseid, veebimajakaid, manustatud veebilinke ja sarnaseid tehnoloogiaid kasutades. Lisateabe saamiseks lugege Küpsiste kasutamine.
 • Anonüümsed või koondandmed – võime koguda anonüümseid vastuseid küsitlustele või anonüümseid ja koondandmeid meie HP teenuste kasutamise kohta. Töö käigus võime kasutada teie andmete puhul ka tuvastuse eemaldamise või pseudonüümide rakendamise protsessi, et muuta teie tuvastamine nende andmete kasutamisel olemasoleva tehnoloogiaga mõistlikult ebatõenäoliseks.

Palun pange tähele: Mõnel veebibrauseril on funktsioonid „Ära jälgi“. Praegu puudub valdkonna standard „Ära jälgi” taotluste käsitlemiseks, seega ei pruugi meie veebisaidid praegu nende brauserite „Ära jälgi” taotlustele või päistele reageerida.

MUUDEST ALLIKATEST SAADUD ANDMED

Kogume andmeid järgmistelt kolmandatelt isikutelt:

 • Andmevahendajad, sotsiaalmeediavõrgustikud ja reklaamivõrgustikud – selliselt kaubanduslikult kättesaadavad andmed nagu nimi, aadress, e-posti aadress, eelistused, huvid ja teatavad demograafilised andmed. Näiteks võidakse isikuandmeid koguda, kui sisenete meie rakendustesse suhtlusmeedia sisselogimisandmetega (nt logite meie rakendustesse sisse Facebooki või muu suhtlusmeedia sisselogimisandmetega). Peamised andmed, mida saame, võivad oleneda teie suhtlusvõrgu konto privaatsuse sätetest.
 • HP partnerid – kui ostate HP partnerilt HP teenuseid, võime teie ostu kohta sellelt partnerilt teatud andmeid saada. Me võime saada ka küpsiste andmeid ja sissevaateid.
 • Pettuste ennetamise või krediidiinfoasutused – pettuste ennetamiseks ja krediidihinnangute koostamiseks kogutavad andmed.
 • HP ettevõtetest kliendid – teatud HP teenuste osutamiseks ettevõtte tasandil võib teie ettevõtte vastav üksus (nt teie IT-osakonna töötaja) HP-le teie ettevõtte kontaktandmeid edastada.
 • Analüütika pakkujad – saame ka mitteisiklikke andmeid, nt koondandmeid või mittetuvastavaid demograafilisi/profiiliandmeid kolmandatest allikatest, nt valitud partneritelt ja ettevõtete andmeid, analüüsi ja tarkvara teenusena pakkuvatest ettevõtetest.

Andmete täpsuse tagamiseks ja suurepärase kliendikogemuse tagamiseks, pakkudes teile paremaid isikupärastatud teenuseid, sisu, turundust ja reklaame, võime eelmainitud erinevatest allikatest saadud andmeid ühendada või kombineerida. Näiteks võime võrrelda kommertsallikatest saadud geograafilisi andmeid meie kogutud IP-aadressiga teie üldise geograafilise piirkonna tuletamiseks. Teabe saab siduda ka ainuidentifikaatori (nt küpsise või kontonumbri) kaudu.

Vajaduse korral hangime teavet ärikontaktide tausta kontrollimiseks osana meie korruptsioonivastase võitluse kavast ja vastavalt meie seadusest tulenevatele kohustustele.

 

KUI OTSUSTATE ANDMEID MITTE ESITADA

Te ei pea meie küsitud isikuandmeid jagama, kuid kui otsustate neid mitte jagada, siis mõnikord ei saa me pakkuda teile HP teenuseid, teatud erifunktsioone või reageerida tulemuslikult teie päringutele.

Laste privaatsus

Kui konkreetse toote või teenuse kohta pole teisiti öeldud, HP teenused on tehtud laiale üldsusele. HP ei kogu teadlikult andmeid lastelt (nagu määratletud kohalikes seadustes) ilma vanemate või seaduslike eestkostjate eelneva nõusolekuta või nagu kohaldatava seadusega muul viisil lubatud.

Kuidas hoiame teie andmeid ja tagame nende turvalisuse

Rakendame lubamatu juurdepääsu või avaldamise vältimiseks ning teie andmete sobiliku kasutamise tagamiseks mõistlikke ja sobilikke füüsilisi, tehnilisi ja haldusprotseduure meie kogutava ja töödeldava teabe kaitsmiseks. HP hoiab andmeid seadusega nõutaval ja lubatud viisil ja seni, kuni andmetel on olemas seaduslik äriline eesmärk.

 

Tundlike andmete (nt finantsandmete) kogumisel, edastamisel või säilitamisel kasutame mitmesuguseid täiendavaid turbetehnoloogiaid ja -protseduure, et aidata kaitsta teie isikuandmeid lubamatu juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest. Väga konfidentsiaalse teabe (nt krediitkaardi numbri või parooli) edastamisel Interneti kaudu kaitseme seda krüptimise teel, kasutades näiteks uuemaid transpordikihi turvalisuse (TLS) protokolli versioone.

 

Reaalajas maksete töötlemise raames tellime ka pettuste haldamise teenuseid. See teenus annab meile täiendava turbetaseme kaitseks krediitkaardipettuste eest ja teie finantsandmete kaitsmiseks vastavalt tootmisharus kehtivatele standarditele.

 

Hoiame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik teile HP teenuste pakkumiseks, seaduslike ja oluliste äritegevuse eesmärgil, näiteks Andmepõhiste äriotsuste tegemisel, meie juriidiliste kohustuste täitmisel ja vaidluste lahendamisel. HP ärikirjete säilitusperioodid varieeruvad sõltuvalt kirje tüübist ja neid reguleerib HP kirjete säilituspoliitika.

 

Äridokumente, sealhulgas kliendi ja müüja tehingutega seotud dokumente säilitatakse nende aktiivsena olemise ajal ning vastavalt kohalikele seadustele.

 

Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik, et pakkuda Teile HP teenuseid, seaduslikeks ja vajalikeks ärilisteks eesmärkideks, näiteks andmepõhiste äriotsuste tegemiseks, meie juriidiliste kohustuste täitmiseks ja vaidluste lahendamiseks. HP on võtnud endale kohustuse kaitsta kõigi töödeldavate isikuandmete privaatsust ja püüab tagada, et isikuandmeid ei säilitataks kauem, kui on vajalik nende kogumise, säilitamise ja töötlemise eesmärgil. HP valduses olevate isikuandmete säilitamisperioodid varieeruvad sõltuvalt sellest, kas seda teavet peetakse kohustusliku äriteabe osaks. Dokumentides sisalduvaid isikuandmeid, sealhulgas kliendi ja müüja tehingutega seotud dokumente säilitatakse nende aktiivsena olemise ajal ning vastavalt kohalikele seadustele. Mittedokumentides sisalduvaid isikuandmeid hallatakse vastavalt isikuandmete säilitamise poliitikale, mis seab säilitamispiirangud. Pärast vastava säilitustähtaja möödumist kustutatakse teave jäädavalt viisil, mida ei saa taasesitada.

 

Teie taotluse korral kustutame või muudame Teie isikuandmed anonüümseks, nii et need ei tuvastaks teid enam, välja arvatud juhul, kui meil on õiguslik volitus või kohustus teatud isikuandmeid säilitada.

Kuidas andmeid jagame

Me jagame teie isikuandmeid üksnes vastavalt järgnevalt kirjeldatule ja, kui see on asjakohane, üksnes kooskõlas vastavate kehtivate lepinguliste kohustustega.

 

Jagamine HP ettevõtetega

 

Võime edastada teie isikuandmeid teistele HP üksustele Ameerika Ühendriikides ja üle maailma selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel. Veendumaks, et teie isikuandmed on kaitstud, ja APECi piiriülestes privaatsusreeglitessiduvas kontsernisiseses eeskirjas ning programmides Privacy Shield osalemise raames on HP üksused meie privaatsusnõuete järgimisega lepinguliselt seotud. Lisaks räägitakse HP töötajatele meie privaatsuspõhimõtetest meie kohustusliku ärialase käitumise koolituse raames igal aastal.

 

Kui eespool mainitud rahvusvahelised privaatsusprogrammid ei kohaldu, siis toote või teenuse registreerimisel HP privaatsusavaldusega nõustumisel annate konto loomisel või meile muul viisil andmete esitamisel nõusoleku sellele, et edastame teie isikuandmeid kogu HP rahvusvahelises üksuste võrgustikus.

 

ANDMETE JAGAMINE TEENUSEOSUTAJATE JA PARTNERITEGA

 

Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik, et pakkuda Teile HP teenuseid, seaduslikeks ja vajalikeks ärilisteks eesmärkideks, näiteks andmepõhiste äriotsuste tegemiseks, meie juriidiliste kohustuste täitmiseks ja vaidluste lahendamiseks. HP on võtnud endale kohustuse kaitsta kõigi töödeldavate isikuandmete privaatsust ja püüab tagada, et isikuandmeid ei säilitataks kauem, kui on vajalik nende kogumise, säilitamise ja töötlemise eesmärgil. HP valduses olevate isikuandmete säilitamisperioodid varieeruvad sõltuvalt sellest, kas seda teavet peetakse kohustusliku äriteabe osaks. Dokumentides sisalduvaid isikuandmeid, sealhulgas kliendi ja müüja tehingutega seotud dokumente säilitatakse nende aktiivsena olemise ajal ning vastavalt kohalikele seadustele. Mittedokumentides sisalduvaid isikuandmeid hallatakse vastavalt isikuandmete säilitamise poliitikale, mis seab säilitamispiirangud. Pärast vastava säilitustähtaja möödumist kustutatakse teave jäädavalt viisil, mida ei saa taasesitada.

 

MUUDE ANDMETE JAGAMINE REKLAAMIJATEGA

 

Me võime teie andmeid edastada ka reklaamipartneritele (muu hulgas reklaamivõrgustikele, reklaami edastavatele ettevõtjatele ja muudele nende kasutatavatele teenuseosutajatele), et nad tunneksid teie seadmed ära ja pakuksid teile teie huvidel põhinevat sisu ja reklaami. Andmed võivad hõlmata teie nime, postiaadressi, meiliaadressi, seadme ID-d või muud identifikaatorit krüptitud kujul. Teenuseosutajad võivad töödelda andmeid tükeldatud või umbisikulisel kujul. Teenuseosutajad võivad teilt täiendavat teavet koguda, näiteks IP aadress ja teie brauseri või operatsioonisüsteemi andmed, ning võivad teie kohta käivat teavet kombineerida teabega, mis pärineb andmeid jagavatest ühistustest, milles me osaleme. Lisateabe saamiseks lugege HP kommunikatsiooniosakond.

 

JAGAMINE MUUDE KOLMANDATE ISIKUTEGA

 

Võime jagada teie isikuandmeid ka: i) krediidikontrolli ja pettuste vältimise agentuuridega; ii) inkassofirmadega (meile võlgnemise korral); iii) kindlustusandjatega, kui olete ostnud meie kaudu kindlustuspoliisi (nt hoolduskomplektid); Kui otsustate edastada isikuandmeid muudele ettevõtetele, käsitletakse neid isikuandmeid nende ettevõtete privaatsuspoliitika kohaselt, mis võib HP põhimõtetest ja praktikatest erineda

 

ETTEVÕTETE ÄRITEHINGUD

 

Võib tekkida olukordi, kus strateegilistel või muudel ärilistel põhjustel otsustab HP ettevõtteid müüa, osta, ühendada või muul viisil ettevõtteid ümber korraldada. Selliste tehingute korral võime avaldada või edastada teie isikuandmeid võimalikele või tegelikele ostjatele või saada müüjatelt isikuandmeid. Sellist tüüpi tehingute puhul püüame teie isikuandmeid sobival viisil kaitsta.

 

SEADUSE JÄRGIMINE

 

Võime jagada teie isikuandmeid siis, kui meil on heas usus kohustus: i) reageerida õiguskaitseasutuste, reguleerivate asutuste, kohtute ja muude riigiasutuste õiguspärastele teabenõuetele, sh riiklike turbe- või muude õiguskaitsenõuete täitmiseks; ii) järgida mis tahes seadust, määrust, kohtukutset või kohtumäärust; iii) uurida ja aidata vältida turbeohte, pettust või muud kuritegelikku või pahatahtlikku tegevust; iv) jõustada/kaitsta HP või selle allüksuste õigusi ja vara; või v) kaitsta HP, meie töötajate ja muude osapoolte õigusi või isiklikku ohutust HP vara kasutamisel, kui see on lubatud ja kooskõlas kehtivate seaduste nõuetega.

 

Me ei müü isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Me lubame kolmandatel isikutel koguda meie teenuste kaudu eespool kirjeldatud isikuandmeid ja jagada isikuandmeid kolmandate isikutega äritegevuse eesmärgil, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsusavalduses, sealhulgas, kuid mitte ainult, reklaami pakkumisel meie teenustes ja mujal, mis põhinevad kasutajate veebipõhistes tegevustes aja jooksul ja eri saitidel, teenustes ja seadmetes (nn "Huvipõhine reklaam"). Käesolev privaatsusavaldus ei hõlma nende kolmandate osapoolte teabetavasid.

 

Vt meie andmekogumise ja -kasutuse tabelist täpsemaid andmeid selle kohta, kuidas teie andmeid jagame.

HP side

Võite teha või muuta oma valikuid seoses tellitud või üldiste HP teavitustega andmekogumispunktis või valides muud meetodid, mida on kirjeldatud järgmises jaotises. Need valikud ei kehti teavituste puhul peamiselt tellimuse täitmise, lepingute, kasutajatoe, toote ohutust puudutavate hoiatuste, draiveriuuenduste või muude haldus- ning tehinguteadete kohta, kus teadete põhieesmärk ei ole reklaam.

 

TURUNDUSE JA TELLIMISEGA SEOTUD SUHTLUS

 

HP turundusega seotud suhtlemises esitatakse teavet toodete, teenuste ja/või klienditoe kohta ning teil on võimalik valida, kuidas teile selliseid teavitusi saadetakse – posti, e-posti, telefoni, faksi või mobiilside kaudu. Turundusega seotud suhtlus võib hõlmata uute toodete või teenuste teavet, eripakkumisi, isikupärastatud sisu, sihipärast reklaami või kutseid osalema turu-uuringutes või järelevalvehindamistes. Tellitud teadete hulka kuuluvad meiliga saadetavad uudiskirjad, tarkvaravärskendused jne, mille saamiseks võite sõnaselgelt soovi avaldada või mida olete nõustunud saama.

 

Võite nende üldiste teadete saamisest loobuda, kasutades ühte järgmistest meetoditest.

 

 • Valige meilist link „Loobu” või „Tühista tellimus” või järgige juhiseid, mis on olemas igas tellitud meiliteavituses.
 • Mobiiltelefonidele edastatavatest sõnumitest loobumiseks vastake sõnumile sõnaga „STOP” või „END.”

Te võite keelata sellised automaatsed andmekogumistööriistad nagu veebimajakad meilisõnumites, mitte laadides alla HP-lt saadud sõnumites olevaid pilte (see funktsioon erineb olenevalt teie arvutis kasutatavast meilitarkvarast). Meilitarkvara konkreetsete võimaluste tõttu ei pruugi see siiski alati keelata andmekogumist meilisõnumis. Lisateabe saamiseks tutvuge palun meilitarkvara pakkuja või teenuse osutaja esitatud teabega.

KÜPSISED JA REKLAAMIVALIKUD

 

HP annab teile meie küpsiste eelistuste keskuse kaudu valikuvõimaluse küpsiste ja muude automaatsete andmekogumistööriistade seadistamiseks. Teil on võimalik saada nende tööriistade kohta lisateavet meie küpsiste ja reklaamivalikute avaldusest. Teil on võimalik kohandada oma eelistusi meie küpsiste eelistuste keskust külastades.

Küpsiste sätted

Teie õiguste rakendamine ja meiega ühenduse võtmine

Teil on õigus nõuda meilt koopiat kõigist isikuandmetest, mida olete meile esitanud või mis meil teie kohta on, ning paluda selgitusi neide töötlemise kohta. Lisaks on teil õigus võtta tagasi igasugune varem antud nõusolek või nõuda oma isikuandmete parandamist, muutmist, piiramist, anonüümseks muutmist või kustutamist; ja saada isikuandmeid, mille olete meile esitanud oma nõusolekul või seoses lepinguga, struktureeritud, masinloetavas vormingus, ning paluda meil edastada need andmed teisele vastutavale andmetöötlejale.

 

Teil on teatavatel juhtudel ka õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, sealhulgas siis, kui kasutame Teie andmeid otseturunduseks või turundusprofiili loomiseks. Palun vt jaotist HHP kommunikatsiooniosakond, juhiste saamiseks oma õiguste kasutamise ning turundus- ja tellimiskommunikatsiooni eelistuste haldamise kohta.

 

Lisaks käesoleva Privaatsusavalduse alusel kättesaadavatele privaatsuskontrollidele saate kontrollida oma seadme andmete kogumist. Mõnel juhul kogutakse ja töödeldakse toote kasutamisega seotud andmeid (mitte failide sisu), et tagada HP teenuse (nt kaugprintimine, funktsioon Instant Ink või muu veebipõhine teenus) toimimine. Te saate seadme andmete kogumist ise seadete ja eelistuste kaudu kontrollida. HP ei saa kohandada Teie andmekogumisseadeid ilma Teie aktiivse osaluseta. Andmete kogumise keelamine võib mõjutada selliste teenuste kättesaadavust või funktsionaalsust. Selliste oluliste toimingute teostamiseks kogutavaid andmeid ei töödelda otseturunduse eesmärgil. Kui te vajate andmete kogumise seadete kohandamisel abi, pöörduge HP klienditeeninduse poole ja edastage teave oma seadme kohta.

 

Teatavatel juhtudel võivad need õigused olla piiratud, näiteks kui teie taotluse rahuldamisel saaksid avalikuks teise isiku andmed või kui palute meil kustutada teavet, mida me seaduse kohaselt oleme kohustatud säilitama või mille säilitamiseks on meil mõjuv õigustatud huvi.

 

Me ei diskrimineeri teid teie õiguste ja valikute teostamise eest, kuigi mõned HP teenustes saadaolevad funktsioonid ja funktsioonid võivad muutuda või ei ole enam teile kättesaadavad. Teenuste mis tahes erinevus on seotud antud väärtusega.

 

Oma õiguste teostamiseks või kui teil on meie privaatsusavalduse, teie andmete kogumise ja kasutamise või kohalike privaatsusseaduste võimaliku rikkumise kohta küsimusi või muresid, võite võtta meiega ühendust meili teel HP isikuandmete kaitse ja andmekaitseametnikuga HP’s Chief Privacy and Data Protection Office või kirjutage meile järgmisel aadressil.

 

EL
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

MEHHICO
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Peoples Republic of China
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Beijing, China

 

ÜLEJÄÄNUD MAAILM
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

 

Kõiki teateid käsitletakse konfidentsiaalselt. Pärast teie teate kättesaamist võtab meie esindaja teiega mõistliku aja jooksul ühendust, et vastata teie küsimustele või muredele. Mõnel juhul võime nõuda lisateavet, et kontrollida teie identiteeti. Kontrolliprotsessi kohta lisateabe saamiseks kliki siia Meie eesmärk on tagada, et teie mured lahendatakse õigeaegselt ja sobival viisil.

 

Kui me ei suuda teie probleemi lahendada, siis on teil õigus võtta ühendust isikuandmete kaitse järelevalveasutusega riigis, kus te elate või töötate või riigis, kus teie arvates andmekaitse-eeskirjade rikkumine aset leidis, või pöörduda kohtusse. Meie EL-i-USA andmekaitse programmis Privacy Shield, APEC CBPR osalemist või HP BCRide rakendamist puudutavate küsimuste, probleemide või kaebuste korral tutvuge jaotisega , mis käsitleb rahvusvahelist andmete edastust.

Meie privaatsusavalduse muudatused

Kui muudame oma privaatsusavaldust, siis sisestame siia muudetud avalduse koos muudetud versiooni kuupäevaga. Kui teeme oma privaatsusavalduses olulisi muudatusi, mis meie privaatsuspraktikaid oluliselt muudavad, võime teavitada teid ka muul viisil, saates teile näiteks enne muudatuste jõustumist meili või postitades ettevõtte veebisaidile ja/või suhtlusmeedia lehtedele teate. Käesolevat privaatsusavaldust uuendati vii 25 mati 2018. aasta mais. Põhimõtted jõustuvad 30 päeva pärast nende avaldamist, välja arvatud juhul, kui teile saadetakse HP privaatsusavaldus enne nimetatud kuupäeva, millisel juhul jõustub see privaatsusavaldus sellel varasemal kuupäeval.

 

Avaldamise kuupäev: november 2021.

 

HP privaatsusavalduse allalaadimine

 

Varasemate privaatsuseeskirjade arhiiv

Seotud privaatsuse lingid:

Privaatsusavaldused teistele riikidele/regioonidele

Learn more

Minu privaatsuseelistused

Learn more

HP isikuandmete õigused

Learn more