Metsade kaitsmine või taastamine iga printimisega

Forest First ja HP+

See tähendab, et iga välja prinditud lehe kohta, olenemata paberi kaubamärgist, investeerib HP metsade kaitsesse, taastamisse või vastutustundlikku majandamisse, tehes koostööd usaldusväärsete keskkonnaalaste valitsusväliste organisatsioonidega, kes on metsaökosüsteemide tunnustatud eksperdid.

 

Forest First programmiga arvutame kokku sinu prinditud lehed ja kasutame WWF-i seatud teaduspõhiseid eesmärke investeeringute tegemiseks meie kõige kriitilisematesse metsaökosüsteemidesse, et tasakaalustada sellise paberi kasutamist, mille tootmise käigus ei kasutatud vastutustundlike materjale.

 

Keskkonnasõbralik printimine funktsiooniga Forest First on saadav HP+ süsteemiga

Praegused HP Forest algatused

Rohkem kohti, eelseisvaid projekte

Lahtiütlused

HP teeb kogu maailmas metsade majandamiseks, taastamiseks ja kaitsmiseks mitmesuguste projektide kaudu koostööd meie partnerite WWF ja Arbor Day Foundationiga. HP+ süsteemi abil käsitletakse kõiki trükiseid – olenemata paberi kaubamärgist – HP Forest Positive Frameworki kaudu, et võidelda metsade hävitamise riskide vastu. HP kaubamärgi paber pärineb ainult sertifitseeritud vastutustundlikult majandatud metsadest või ringlussevõetud materjalist.  Muude kaubamärkide paberi puhul investeerib HP restaureerimis-, kaitse- või majandamisprojektidesse peamistes piirkondades, näiteks Brasiilias, et tasakaalustada HP+ klientide kasutatud paberit, mis võib-olla ei pärine vastutustundlikest allikatest. Lisateavet HP metsaalase koostöö kohta leiab aadressilt https://www.worldwildlife.org/blogs/sustainability-works/posts/q-a-hp-and-wwf-team-up-to-conserve-forests.