Keskkonnasäästlik pintimine, kaitstes ja taastades metsi

Forest First ja HP+

See tähendab, et iga sinu prinditud lehe kohta, olenemata paberi kaubamärgist, inveteerib HP koos MTÜdega metsade kaitsmisesse või taastamisse  proportsionaalselt printimiseks kasutatud paberiga

 

Forest First programmiga arvutame kokku sinu prinditud lehed ja kasutame WWF-i seatud teaduspõhiseid eesmärke investeeringute tegemiseks meie kõige kriitilisematesse metsaökosüsteemidesse, et tasakaalustada sellise paberi kasutamist, mille tootmise käigus ei kasutatud vastutustundlike materjale.

 

Keskkonnasõbralik printimine funktsiooniga Forest First on saadav HP+ süsteemiga

Praegused HP Forest algatused

Rohkem kohti, eelseisvaid projekte

Lahtiütlused

Forest First: HP+ süsteemi abil käsitletakse kõiki trükiseid – olenemata paberi kaubamärgist – HP Forest Positive Framework raamistiku kaudu, et võidelda metsade hävitamise riskide vastu.  HP kaubamärgi paber pärineb ainult sertifitseeritud vastutustundlikult majandatud metsadest või ringlussevõetud materjalist.  Muude kaubamärkide paberi puhul investeerib HP restaureerimis-, kaitse- või taasteprojektidesse peamistes piirkondades, näiteks Brasiilias, et tasakaalustada HP+ klientide kasutatud paberit, mis ei pärinenud vastutustundlikest allikatest.