HP Gizlilik Bildirimi

HP, gizliliğin temel bir insan hakkı olduğunu kabul eder ve gizlilik, güvenlik ve veri korumasının dünya çapındaki müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için öneminin farkındadır. Tüzel kişiliklere, iş süreçlerine, yönetim yapılarına ve uluslararası sınırları aşan teknik sistemlere sahip global bir kuruluş olarak tüm işlemlerimizde yasal minimum sınırları aşan koruma önlemleri sağlamak ve tutarlı, titiz politikalar ve yordamlar uygulamak için gayret gösteriyoruz.

 

Bu Gizlilik Bildirimi sizi, çevrimiçi etkinlikleriniz, aygıt kullanımınız ve örneğin müşteri desteği temsilcilerimizden biriyle irtibata geçmeniz gibi çevrimdışı HP hizmetleriyle etkileşimlerinizden toplanan kişisel verilerinizle ilgili gizlilik uygulamalarımız ve bunlarla ilgili olarak yapabileceğiniz tercihler ve kullanabileceğiniz haklar konusunda bilgilendirir. Bu Gizlilik Bildirimi, tüm HP şirketlerinin yanı sıra HP'nin ve bağlı şirketlerimizin sahip olduğu web siteleri, etki alanları, hizmetler (aygıt yönetimi), uygulamalar, abonelikler (ör. Instant Ink) ve ürünler (toplu olarak "HP Hizmetleri") için geçerlidir. Çoğu durumda HP Inc.

 

Bu Gizlilik Beyanı, hizmet sağlarken ticari müşterilerimiz adına işlediğimiz kişisel veriler için geçerli değildir. Kişisel verileri bu bağlamda nasıl işleyeceğimiz, ticari müşterilerimizle yapmış olduğumuz sözleşmelerle belirlenir. HP'nin ticari müşterilerinden birinin müşterisi, çalışanı veya yüklenicisi iseniz ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınız varsa, öncelikle HP'nin ticari müşterisiyle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. İhtiyaç duyulması halinde sorunuzun yanıtlanmasında müşterimize yardımcı olabiliriz.

Gizlilik İlkelerimiz

Hesap verilebilirliğe dayanan bir programa sahip olmakla birlikte gizlilik ve veri korumasına ilişkin uluslararası geçerliliği olan çerçevelere ve ilkelere dayanan aşağıdaki ilkelere bağlı bulunmaktayız:

YASALARA UYGUNLUK, ADALET VE ŞEFFAFLIK

 

Kişisel verileri, yasalara uygun olarak ve size karşı şeffaf ve adil bir şekilde işleriz. Veri işleme faaliyetlerimiz: 1) sizin izniniz alınarak; 2) size karşı olan yükümlülüklerimize yerine getirmek amacıyla; 3) işimizi sürdürme, yenilikleri ilerletme ve sorunsuz bir müşteri deneyimi sağlamaya yönelik meşru amaçlar doğrultusunda; veya 4) yasalara uygun olarak yürütülmektedir.

 

VERİ KULLANIMI BİLDİRİMİ VE TERCİHİ

 

Toplanan kişisel verilerin türler ve bu verilerin toplanma ve işlenme amaçları konusunda şeffaflık gereği size açık bildirimler ve tercihler sunarız. Kişisel verileri, bu İlkelere, Gizlilik Bildirimimize veya HP Hizmetleri ile ilişkili bildirimlerle uyumlu olmayan amaçlar doğrultusunda kullanmayız.

 

DATA ACCESS

VERİ ERİŞİMİ

 

Bizimle paylaştığınız kişisel verilere erişim ile birlikte bu verileri gözden geçirme, düzeltme, değiştirme veya silme özelliği de sağlarız.

 

VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VE AMAÇ SINIRLAMASI

 

Kişisel verileri yalnızca toplama anında açıklanan amaçlar veya yasalar uyarınca ek uyumlu amaçlar doğrultusunda kullanırız. Kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamak için makul önlemleri alırız ve yalnızca toplanma amacı ile bağlantılı ve bu amaç için gerekli olan düzeyde kişisel verileri toplarız. Kişisel verileri, toplanma amacı için gerekenden daha uzun süre tutmayız ve bu sürenin sonunda güvenli bir şekilde siler veya imha ederiz.

 

DATA SECURITY

VERİ GÜVENLİĞİ

 

Kişisel verileri izinsiz kullanıma veya ifşa edilmeye karşı korumak için kendi işlemlerimizde sıkı bilgi güvenliği denetimleri uygularız ve yüksek düzeyde veri güvenliği koruması ile pazar lideri ürünler ve çözümler sunarız.

 

ACCOUNTABILITY FOR ONWARD TRANSFER

İLERİ AKTARMADA HESAP VEREBİLİRLİK

 

HP kuruluşları arasında veya üçüncü taraflara kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin potansiyel sorumluluğumuzu kabul etmekteyiz. Kişisel veriler yalnızca üçüncü taraflar eşdeğer güvenlik düzeyleri sağlamaya sözleşme yoluyla yükümlü bırakıldıklarında paylaşılır.

 

YASAL BAŞVURU HAKKI, GÖZETİM VE YAPTIRIM

 

Kişisel verilerinize ilişkin tüm sorunları çözümlemeyi taahhüt etmekteyiz. Haklarına HP tarafından yeterli düzeyde saygı gösterilmediğini düşünen kişilere yasal başvuru hakkı sağlayan birçok uluslararası gizlilik programına gönüllü olarak katılmaktayız.

 

Uluslararası Veri Aktarımları

Global bir şirket olduğumuz için sağladığınız bilgiler, bu Gizlilik Bildirimi uyarınca ve aşağıdaki Uluslararası Gizlilik Programları temelinde dünya genelindeki HP kuruluşlarına aktarılabilir ve bu kuruluşlar bu bilgilere erişebilir.

 

AB-ABD GİZLİLİK KALKANI

 

16 Temmuz 2020 itibariyle veri aktarımları için kullanılmasa da, HP, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve saklanması ile ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı tarafından öngörüldüğü gibi AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi ile uyumludur. HP, Bildirim, Tercih, İleri Aktarmada Hesap Verebilirlik, Güvenlik, Veri Bütünlüğü ve Amaç Sınırlaması, Erişim ve Yasal Başvuru Hakkı, Yaptırım ve Yükümlülük konularında Gizlilik Kalkanı İlkelerine bağlı olduğunu açıklamıştır. Bu gizlilik politikasının ilkeleriyle Gizlilik Kalkanı ilkeleri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Gizlilik Kalkanı İlkeleri geçerli olacaktır. Gizlilik Kalkanı programı hakkında daha fazla bilgi ve sertifikasyon sayfamızı görüntülemek için lütfen www.privacyshield.gov adresini ziyaret edin.

 

HP, AB-ABD Gizlilik Kalkanı İlkelerine uygun olarak gizliliğiniz ve kişisel bilgilerinizin HP tarafından toplanması veya kullanılması ile ilgili şikayetleri çözüme kavuşturmayı taahhüt etmektedir. Bu gizlilik politikasıyla ilgili soruları veya şikayetleri olan Avrupa Birliği üyesi kişiler öncelikle HP GİZLİLİK OFİSİ ile iletişime geçmelidir

 

HP, ayrıca AB-ABD Gizlilik Kalkanı İlkeleri kapsamında çözümlenmemiş gizlilik şikayetlerini Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan, Council of Better Business Bureaus (Daha İyi İş Büroları Konseyi) tarafından işletilen ve kâr amacı gütmeyen alternatif bir Anlaşmazlık Çözüm Sağlayıcısı olan BBB EU PRIVACY SHIELD kuruluşuna yönlendirmeyi taahhüt eder. Şikayetinizle ilgili zamanında onay almamanız veya şikayetinizin yeterli ilgiyi görmemesi durumunda daha fazla bilgi almak ve şikayette bulunmak için lütfen https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints adresini ziyaret edin.

 

Şikayetinizin yukarıda belirtilen kanallar aracılığıyla çözümlenmemesi durumunda sınırlı şartlar altında Gizlilik Kalkanı Paneli öncesinde bağlayıcı tahkime başvurabilirsiniz.

 

HP, ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun veya ABD’nin herhangi bir yetkilendirilmiş yasal kuruluşunun soruşturma ve yaptırım yetkilerine tabidir.

 

** PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.

 

BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI

 

HP'nin Bağlayıcı Şirket Kuralları ("BCR"), Avrupa Ekonomik Alanı'ndan ("EEA") aktarılan kişisel verilerin HP global kuruluşları tarafından işlenirken yeterli düzeyde korunmasını sağlamaktadır. HP'nin AB'den kişisel veri aktarımları, onaylanmış BCR'ye uygun olarak yürütülmektedir.

 • HP'nin Denetleyicilere yönelik BCR'leri ("BCR-C") 2011'de yürürlüğe alınmıştır. HP BCR-C, HP çalışanları ve çalışan adaylarının yanı sıra mevcut ve potansiyel HP tüketici müşterilerinin kişisel verilerinin aktarılmasını kapsar.
 • HP'nin İşleyicilere yönelik BCR'leri ("BCR-P") – EEA ve İsviçre'de bulunan Veri Koruma Düzenleyicilerinin büyük çoğunluğu tarafından onaylanmış ve 2018'de yürürlüğe alınmıştır. HP BCR-P, EEA'dan alınan kişisel verilerinin aktarılmasını kolaylaştırmak için HP'nin kurumsal müşterilerine sunulur.

BCR’ler hakkında daha fazla bilgiye buradan (Ingilizce) ulaşabilirsiniz.

 

APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği) SINIR ÖTESİ GİZLİLİK KURALLARI

 

HP'nin bu Bildirimde açıklanan gizlilik uygulamaları; şeffaflık, hesap verebilirlik ve kişisel bilgilerinizin toplanmasını ve kullanımıyla ilgili tercih de dahil olmak üzere APEC Sınır Ötesi Gizlilik Kuralları Sistemi'nin ("CBPR") yanı sıra İşleyiciler İçin Gizlilik Tanıma sistemine ("PRP") uygundur. CBPR ve PRP sertifikaları, üçüncü taraf platformlarda indirilebilir yazılımlar aracılığıyla toplanabilecek bilgileri kapsamaz. APEC CBPR ve PRP sistemleri, katılımcı APEC ekonomileri arasında aktarılan kişisel bilgilerin korunmasını sağlamak amacıyla kuruluşlar için bir yaklaşım sunmaktadır. APEC yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi burada bulunabilir

 

HP'nin APEC Sertifikası ile ilgili yeterli şekilde ele almadığımız, çözülemeyen bir gizlilik veya veri kullanımı endişeniz varsa lütfen  AABD merkezli üçüncü taraf anlaşmazlık çözümü sağlayıcımıza başvurun  (Ücretsiz).


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Verileri Nasıl Kullanırız

Deneyiminizi kişiselleştirerek ve iyileştirerek HP ile ilişkinizi yönetmek ve HP Hizmetlerini kullanırken size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kişisel verilerinizi toplar ve kullanırız. VVerilerinizi aşağıdaki iş amaçlarıyla kullanıyoruz ve işliyoruz:

 

MÜŞTERİ DENEYİMİ

 

İletişim ve kayıt verilerini eksiksiz bir şekilde tutarak sorunsuz bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlıyor, çevrimiçi mesaj ve sohbet merkezleri de dahil olmak üzere bir dizi iletişim ortamı üzerinden kapsamlı müşteri desteği sunuyor, ilginizi çekebilecek ürün, hizmet, abonelik ve özellikler teklif etmek amacıyla sizinle iletişim kuruyor ve çeşitli yarışmalar, müşteri memnuniyeti aramaları ve anketleri, müşteri teşvikleri, avantajları ve sadakat ödüllerine katılmanıza olanak tanıyoruz. Verilerinizi ayrıca size özel bir deneyim sunmak, aldığınız HP Hizmetlerini ve iletişimlerini kişiselleştirmek ve HP Hizmetlerini kullanımınıza göre öneriler oluşturmak için kullanıyoruz.

 

İŞLEM DESTEĞİ

 

İşlemlerin ve ürünlerimiz veya hizmetlerimiz ile ilgili siparişlerin tamamlanması, hesabınızın yönetimi, ödemelerin işlenmesi, nakliyelerin ve teslimatların düzenlenmesi, onarım ve iade işlemlerinin kolaylaştırılması konularında size yardımcı oluruz.

 

ÜRÜN DESTEĞİ VE İYİLEŞTİRMESİ

 

Müşteri Hizmetleri veya İdari İletişim kapsamında ele alınmayan işlem dışı ürün özellikleri hakkında bilgi vermek amacıyla sizinle iletişim kuruyoruz.Garanti desteği ve zamanında sunulan ürün yazılımı ve yazılım güncelleştirmeleri, aygıtın veya hizmetin sürekli çalışmasına yönelik uyarılar da dahil olmak üzere ürünlerimizin, çözümlerimizin, hizmetlerimizin ve desteğimizin performansını ve işleyişini iyileştiririz. Daha fazla bilgi için lütfen Hakkında Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler bölümüne bakın.

 

İDARİ İLETİŞİMLER

 

Sizinle HP Hizmetleri hakkında iletişim kurarız. İdari iletişimlere örnekler arasında sorularınıza veya taleplerinize verilen yanıtlar, hizmet tamamlanmasıyla veya garantiyle ilgili iletişimler, güvenlik amaçlı geri çağırma bildirimleri, kanunen gerekli iletişimler veya şirket birleşmeleri, şirket alımları veya şirket elden çıkarma işlemleriyle ilgili geçerli şirket güncelleştirmeleri yer alabilir.

 

GÜVENLİK

 

Web sitelerimizin, ürünlerimizin, özelliklerimizin ve hizmetlerimizin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlar ve güvenlik tehditlerini, sahtecilik faaliyetlerini veya bilgilerinizi tehlikeye atabilecek diğer suç veya kötü amaçlı faaliyetleri önler ve tespit ederiz. Bizimle etkileşim kurduğunuzda kişisel verilerinize erişim izni vermeden önce parola ve kullanıcı kimliği istenmesi gibi kimliğinizin doğrulamasına ilişkin makul önlemler de alırız. Ayrıca tesislerimizi korumak amacıyla CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemi) gibi ek güvenlik önlemleri de alabiliriz.

 

İŞ FAALİYETLERİ

 

Kimliğinizi doğrulama, kredi başvurusu yaptığınızda kredi kararlarını verme, iş araştırmalarını yürütme, analitik, planlama ve strateji, kurumsal raporlama ve yönetim, satışla ilgili faaliyetler, personel eğitimi ve kalite güvencesi uygulamaları (müşteri desteğe gelen çağrıların izlenmesini veya kaydedilmesini de içerebilir) gibi olağan iş faaliyetlerini yürütüyoruz.

 

ARAŞTIRMA VE YENİLİK

 

Araştırma ve geliştirme araçlarını ve veri analiz faaliyetlerini kullanarak yeni ve mevcut ürün, özellik ve hizmetleri yeniliyoruz.PAZARLAMA VE REKLAM

 

E-posta, SMS/metin mesajları, uygulama pazarlama platformları ve başka platformlar ve seçili iş ortağı web siteleri aracılığıyla HP Hizmetleri hakkında (Gizlilik Tercihlerinize ) uygun olarak) kişiye özel promosyon tekliflerinde bulunuyoruz (örneğin iş ortağı sitesinde, HP sitesinde yakın zamanda görüntülediğiniz bir ürünle ilgili bir reklamla karşılaşabilirsiniz). Beyan ettiğiniz iletişim tercihlerinize uygun olarak, size ait bazı bilgileri, başka sitelerde veya mobil uygulamalarda ilginizi çekebilecek reklamlar sunmak amacıyla seçili iş ortakları, pazarlama hizmet tedarikçileri ve dijital pazarlama ağlarıyla paylaşabiliriz.YASALARA UYGUNLUK

 

Toplanan bilgiler aynı zamanda güvenlik olaylarını ve potansiyel kişisel bilgi gizlilik ihlallerini araştırmak, bireyleri ve üçüncü tarafları ihlal hakkında bilgilendirmek ve davalara hazırlanmak amacıyla kullanılabilir.

 

YAPAY ZEKA / MAKİNE ÖĞRENMESİ

 

Kullanıcı arayüzleri daha karmaşık ve kişiye özel hale gelirken, HP bilgi veya görevlerin sunum şekli açısından cihazların hizmetleri daha kişiye özel hale getirmesini sağlamak amacıyla verileri kullanabilir. Örneğin, cihaz güvenliği ve sanal gerçeklik uygulamaları gibi ürün ve hizmetlerimizle ilgili olarak müşteri deneyimini ve hizmetleri iyileştirmek amacıyla vücut ve biyometrik verilerin (rızanızla) kullanılması.HİZMET SUNUMU

 

Otomatik veri toplama HP Hizmetlerinin sunulması veya talep ettiğiniz bir ürünün teslim edilmesi için kesinlikle zorunlu olması halinde kullanılır. Telemetri (Yazıcı Kullanım Verileri gibi) ve kişisel veriler toplanmadığı takdirde, belirli hizmetler müşteriye taahhüt ettiğimiz işlevsellikleri sağlayamaz. Otomatik veri toplama ayrıca HP Hizmetlerini desteklemek ve iyileştirmek ve HP Hizmetleriyle ilgili operasyonları desteklemek amacıyla kullanılabilir.HESAP YÖNETİMİ

 

Çevrimiçi mağazalarımız da dahil olmak üzere ürün ve hizmetlerimizi kullanırken bir HP hesabı veya oturum açma kimlik bilgileri oluşturmanız gerekebilir. E-posta adresiniz ve parolanız ile birlikte bu kimlik bilgileri oluşturulurken aynı bilgileri tüm hizmetlerde kullanabilmeniz için bir özel tanımlayıcı oluşturulur. Aldığınız hizmetlere bağlı olarak, kimlik bilgileri veya hesabınızla ilişkilendirilen bilgiler arasında teslimat adresi, ödeme kartı bilgileri ve geçmişi, satın alınan veya bağlanan cihazlarla ilgili ayrıntılar, cihaz ve bağlantı ayarları, cihaz kullanım verileri, ayrıca HP'den gelen tavsiyeler ve tekliflerle ilgili tercihleriniz yer alabilir. .

 

Topladığımız verileri nasıl kullandığımıza ve bu verileri işlememizin hukuki gerekçesine ilişkin hızlı başvuru kılavuzu için lütfen Veri Toplama ve Kullanım Matrisi belgemize bakın.

Topladığımız Veriler

Kişisel veriler, kişisel olarak sizi tanımlayan veya doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek her türlü bilgidir. HP Hizmetleri kullanımınız aracılığıyla veya HP temsilcileriyle yaptığınız etkileşimler sırasında kişisel verilerinizi toplayabiliriz.

 

Sizden topladığımız kişisel veri kategorileri, bizimle olan etkileşiminizin niteliğine veya kullandığınız HP Hizmetlerine bağlıdır, ancak aşağıdakileri içerebilir:

 

HAKKINIZDA TOPLANAN BİLGİLER

 • İletişim Verileri – Adınız, soyadınız, posta adresiniz, telefon numaranız, faks numaranız, e-posta adresiniz ve diğer benzer veriler ve tanımlayıcılar dahil olmak üzere kişisel ve/veya iş iletişim bilgilerinizi toplayabiliriz.
 • Ödeme Verileri – Kredi/bankamatik kartı numaraları, güvenlik kodu numaraları ve ilgili diğer faturalama bilgileri de dahil olmak üzere ödemelerin işlenmesi ve sahteciliğin önlenmesi için gerekli bilgileri toplarız.
 • Hesap Verileri – HP Hizmetlerini nasıl satın aldığınız veya HP Hizmetlerine nasıl kaydolduğunuz, işlem, faturalama ve destek geçmişiniz, kullandığınız HP Hizmetleri ve oluşturduğunuz hesaba ilişkin diğer unsurlar hakkında bilgiler toplarız.
 • Konum Verileri – Konum tabanlı hizmetleri etkinleştirdiğinizde veya ürün kaydı sırasında ya da web sitemizle etkileşim kurarken konumla ilgili bilgileri sağlamayı seçtiğinizde konum belirleme verilerini toplayabiliriz.
 • Güvenlik Kimlik Bilgileri – Kullanıcı kimliklerini, parolalarını, parola ipuçlarını ve kimlik doğrulaması ve HP hesaplarına erişim için gerekli benzer güvenlik bilgilerini toplarız.
 • Demografik Veriler – Ülke, cinsiyet, yaş, tercih edilen dil, genel ilgi alanı gibi belirli demografik verileri toplayabilir veya üçüncü taraflardan edinebiliriz.
 • Tercihler – HP Hizmetleri ile ilişkili tercihleriniz ve ilgi alanlarınız (bunların ne olduğunu bize söylediğinizde veya hakkınızda bildiklerimizden çıkarım yaptığımızda) ve bizden iletişimleri nasıl almak istediğiniz hakkında bilgi toplarız.
 • Sosyal Medya Verileri – Sosyal ağlarınızla bilgi paylaşmanıza ve çeşitli sosyal medya sitelerinde bizimle etkileşim kurmanıza olanak tanıyan sosyal medya özellikleri sağlayabiliriz. Bu özellikleri kullanmanız, özelliğe bağlı olarak hakkınızda bilgi toplanmasına veya paylaşılmasına neden olabilir. Sosyal medya siteleri tarafından toplanabilecek, kullanılabilecek ve paylaşılabilecek bilgileri anladığınızdan emin olmak için bu sitelerdeki gizlilik politikalarını ve ayarları gözden geçirmenizi öneririz.
 • Vücut Verileri ve Biyometrik Veriler – 3D Baskı teknolojimizle kişiselleştirilmiş nesneler oluşturmak için ürünlerimizi kullandığınızda bize boyunuz veya ağırlığınız ya da yürüyüş biçiminiz gibi vücudunuzla ilgili bilgileri sunabilirsiniz. Cihazdaki işlevleri yerine getirmek için izniniz doğrultusunda bazı ürünlerimiz, biyometrik bilgileri (parmak izi gibi) toplayabilir.
 • Diğer Benzersiz Tanımlama Bilgileri – Sizden topladığımız diğer benzersiz tanımlama bilgilerine örnek olarak ürün seri numaraları, hizmet merkezlerimiz, yardım masası veya diğer müşteri destek kanallarıyla çevrimiçi olarak, telefon veya posta aracılığıyla şahsen etkileşim kurduğunuzda sağladığınız bilgiler, müşteri anketlerine veya yarışmalarına verdiğiniz yazılı, sesli ve görüntülü yanıtlar veya HP Hizmetlerinin sunumunu kolaylaştırabilmemiz ve sorularınıza yanıt verebilmemiz için tarafımıza sağladığınız ek bilgiler verilebilir. Hızlı kredi başvurusunda bulunmanız durumunda, kimlik doğrulaması amacıyla ve kredibiliteyi doğrulamak için maaş bilgisi, hükümet tarafından verilmiş kimlik numarası, banka/finansal hesap bilgileri ve gerekli olan diğer bilgiler (örneğin, kredi raporlama ajanslarından alınan bilgiler) dahil olmak üzere ek bilgiler sağlamanızı isteyebiliriz.
 • Özel HP Servisi Veri Toplama – HP Gaming ve Sürükleyici Uygulamalar gibi belirli HP Servisleri işlevselliği ve özelleştirilmiş özellikleri etkinleştirmek için ek veri türleri toplayabilir. Belirli bir HP Hizmeti hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

 

OTOMATİK OLARAK TOPLANAN BİLGİLER

 • Yazıcı Kullanım Verileri – Basılan sayfalar, baskı modu, kullanılan baskı malzemesi, mürekkep kartuşu veya toner tipi (özellikle orijinal olmayan veya HP olmayan çip veya elektronik devre içeren kartuşların kullanılıp kullanılmadığı), basılan dosya türü (.pdf, .jpg, vs.), baskı için kullanılan uygulama (Word, Excel, Adobe Photoshop, vs.), dosya boyutu, zaman damgası ve diğer yazıcı sarf malzemelerinin kullanımı ve durumu gibi yazıcı kullanım verileri toplanmaktadır. Bir uygulama tarafından görüntülenebilecek hiçbir dosya içeriğini veya bilgiyi taramıyor ve toplamıyoruz.
 • Aygıt Verileri – Bilgisayarınız, yazıcınız ve/veya aygıtınız hakkında işletim sistemi, ürün yazılımı, bellek miktarı, bölge, dil, zaman dilimi, model numarası, ilk başlangıç tarihi, aygıtın yaşı, aygıt üretim tarihi, tarayıcı sürümü, aygıt üreticisi, bağlantı noktası, garanti durumu, benzersiz aygıt tanımlayıcıları, reklam tanımlayıcıları gibi bilgiler ve ürüne göre değişiklik gösteren ek teknik bilgiler toplayabiliriz.
 • Uygulama Verileri – HP uygulamalarıyla ilgili konum, dil, yazılım sürümleri, veri paylaşımı tercihleri ve güncelleştirme ayrıntıları gibi bilgiler toplayabiliriz. Üçüncü tarafların teknolojilerini kullandığımız durumlarda üçüncü taraf ile HP arasında veri paylaşımı yapılabilir ve uygulama düzeyinde uygun bir bildirim sağlanır.
 • Performans Verileri – Her aygıt donanımı bileşeni, yazılım, ürün yazılımı ve uygulamanın performansına dair bilgiler toplarız. Topladığımız verilere örnek olarak; bellek ve işlemci performansı, çevresel koşullar ve sistem arızaları, baskı etkinlikleri, özellikler ve "Mürekkep Az" gibi uyarılar, fotoğraf kartlarının kullanımı, faks, tarama, yerleşik web sunucusu ile ilgili bilgiler ve aygıta göre farklılık gösteren ek teknik bilgileri verilebilir.
 • Web Sitesi Tarama Verileri – HP web sitelerine, uygulamalarına veya bizim adımıza bir başka şirket tarafından "desteklenen" web sitelerine ziyaretleriniz ve bu web sitelerinde veya uygulamalarda gerçekleştirdiğiniz işlemler hakkında, görüntülediğiniz ve etkileşim kurduğunuz içerik (tüm reklamlar dahil), geldiğiniz noktaya sizi yönlendiren web sitesinin adresi ve diğer tıklama dizisi davranışları (görüntülediğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar veya alışveriş sepetinize eklediğiniz ürünler gibi) da dahil olmak üzere bilgi toplarız. Bu bilgilerin bir kısmı çerezler, web işaretçileri, gömülü web bağlantıları ve benzer teknolojilerle toplanır. Daha fazla bilgi almak için bkz. Çerez Kullanımı.
 • Anonim veya Birleştirilmiş Veriler – Anketlere anonim cevaplar veya HP Hizmetlerimizin nasıl kullanıldığı hakkında anonim veya birleştirilmiş bilgiler toplarız. İşlemlerimiz sırasında bazı durumlarda verilerinizin mevcut teknolojiyle kullanılması yoluyla kimliğinizin belirlenmesi olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla bir kimliksizleştirme veya takma ad oluşturma süreci uygularız.

Lütfen dikkat: Bazı web siteleri "Do Not Track" özellikleri içerir. Şu anda "Do Not Track" isteklerinin işleme alınması için herhangi bir endüstri standardı mevcut değildir; dolayısıyla şu anda web sitelerimiz "Do Not Track" isteklerine ve bu tarayıcılardan gelen bağlantılara yanıt veremez.

 

ÜÇÜNCÜ TARAF KAYNAKLARDAN ALINAN BİLGİLER

 

Aşağıdaki üçüncü taraflardan veri toplarız:

 • Veri simsarları, sosyal medya ağları ve reklam ağları – Ticari olarak sunulan ad, adres, e-posta adresi, tercihler, ilgi alanları gibi veriler ve belirli demografik veriler. Örneğin, sosyal medya hesaplarında oturumlar açarak uygulamalarımıza eriştiğinizde (ör. Facebook veya diğer sosyal medya kimlik bilgilerinizi kullanarak uygulamalarımızda oturum açtığınızda) kişisel veriler toplanabilir. Aldığımız temel bilgiler, sosyal ağ hesabınızın gizlilik ayarlarına bağlı olabilir.
 • HP İş Ortakları – Bir HP iş ortağından HP Hizmetlerini satın aldığınızda bu iş ortağından satın alımınız hakkında belirli bilgiler alabiliriz. Bunlara ek olarak çerez verilerini ve içgörüleri de alabiliriz.
 • Sahtecilikle mücadele veya kredi raporlama ajansları – Veriler, sahteciliği engellemek ve kredi kararlarıyla bağlantılı olarak toplanır.
 • HP Kurumsal Müşterileri – Belirli HP Hizmetlerini kurumsal düzeyde sağlamak için iş iletişim verileriniz, işletmeniz veya kuruluşunuz dahilinde belirlenmiş (BT departmanınızın bir üyesi gibi) bir birim tarafından HP’ye sağlanabilir.
 • Analitik Sağlayıcılar – Ayrıca kurumsal veriler, analitik ve hizmet olarak yazılım sağlama konusunda uzman olan şirketler gibi üçüncü taraf kaynaklardan birleştirilmiş veya kimliksizleştirilmiş demografik bilgiler/profil verileri gibi kişisel olmayan veriler alabiliriz.

Veri doğruluğu ve size daha iyi kişiselleştirilmiş hizmetler, içerik, pazarlama ve reklamlar sunarak üstün bir müşteri deneyimi sağlamak amacıyla bazı durumlarda, yukarıda özetlenen farklı kaynaklardan topladığımız bilgileri doğrudan sizden aldığımız bilgilerle ilişkilendirir veya birleştiririz. Örneğin, genel coğrafi bölgenizi belirlemek için ticari kaynaklardan elde edilen coğrafi bilgileri, tarafından toplaman IP adresiyle karşılaştırırız. Bilgiler ayrıca bir çerez veya hesap numarası gibi benzersiz bir tanımlayıcıyla ilişkilendirilebilir.

 

Gerekli olan durumlarda yolsuzlukla mücadele uyum programımızın bir parçası olarak ve yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda ticari iletişim verilerinizle ilgili durum tespiti denetimleri gerçekleştirmek için bilgi ediniriz.

 

VERİ SAĞLAMAMAYI SEÇERSENİZ

 

Talep ettiğimiz kişisel verileri paylaşmak zorunda değilsiniz, ancak bilgileri paylaşmamayı tercih ederseniz bazı durumlarda HP Hizmetlerini, belirli özelleştirilmiş özellikleri sağlayamayabiliriz veya sorularınıza etkili bir şekilde yanıt veremeyebiliriz.

Çocukların Gizliliği

Belirli bir ürün veya hizmet için özellikle aksi belirtilmediği sürece,HP Hizmetleri, halka açıktır. HP, ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin önceden onayı olmadan veya yürürlükteki yasada izin verilmeden çocuklardan bilerek veri toplamaz (yerel yasalarca belirtildiği şekilde).

 

Verilerinizi Nasıl Korur ve Güvende Tutarız

Kaybı önlemek, bilgilerinize izinsiz erişimi veya bilgilerinizin kullanılması veya ifşa edilmesini önlemek ve uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla topladığımız ve işlediğimiz bilgileri korumak için makul ve uygun fiziksel, teknik ve idari yordamları kullanırız. HP, verileri yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde ve verilerin meşru iş amacı devam ettiği sürece tutar.

 

Finansal bilgiler gibi hassas bilgilerin toplanması, aktarılması veya saklanması sırasında kişisel verilerinizin izinsiz erişime, kullanıma veya ifşa edilmeye karşı korunmasına yardımcı olmak için çeşitli ek güvenlik teknolojileri ve yordamları kullanırız. Son derece gizli bilgileri (kredi kartı numarası veya şifresi gibi) internet üzerinden iletirken Aktarım Katmanı Güvenliği ("TLS") protokolünün sonraki sürümlerinde olduğu gibi şifreleme yoluyla koruma sağlarız.

 

Gerçek zamanlı ödeme işlemlerinin bir parçası olarak sahteciliği önleme yönetim hizmetlerine de aboneliğimiz bulunmaktadır. Bu hizmet, endüstri standartları uyarınca kredi kartı sahteciliğine karşı ve finansal verilerinizi korumak için ek güvenlik sağlar.

 

Kişisel verilerinizi, veri odaklı iş kararları almak, yasal yükümlülüklerimize uymak ve anlaşmazlıkları çözmek gibi yasal ve temel iş amaçları için, HP Hizmetleri sağlamak için gerekli olduğu sürece saklarız. HP iş kayıtlarıiçin bekletme süreleri, kaydın türüne bağlı olarak değişir ve HP'nin kayıt saklama ilkesine tabidir.

 

Müşteri ve satıcı işlemleriyle ilgili kayıtlar dahil olmak üzere ticari kayıtlar aktif oldukları süre boyunca ve yerel yasalar gereği saklanır.

 

Kişisel verileriniz verilere dayanan iş kararları almak, yasal yükümlülüklere uymak ve ihtilafları çözmek gibi yasal ve gerekli kurumsal amaçlarla, HP Hizmetlerini sağlamak için gereken süre boyunca saklanmaktadır. HP işlenen tüm kişisel verilerin gizliliğini korumakta ve kişisel verilerin toplanma, tutulma ve işlenme amacı için gerekenden daha uzun süre saklanmamasını sağlamaktadır. HP'nin verileri saklama süresi verilerin yasal olarak zorunlu bir iş kaydı olarak tutulup tutulmadığına göre değişmektedir. Müşteri ve satıcı işlemleriyle ilgili kayıtlar da dahil olmak üzere, kayıtlarda bulunan Kişisel Veriler aktif oldukları süre boyunca ve yerel yasalar gereği saklanır. Kayıtların dışında saklanan kişisel veriler saklama sürelerini sınırlayan Kişisel Veri Saklama Politikasına göre yönetilmektedir. Söz konusu saklama süresinin aşılmasının ardından bilgiler kalıcı olarak silinir ve tekrar üretilemeyecek şekilde imha edilir.

 

Belirli kişisel verileri yasal olarak saklamamızın zorunlu olduğu veya izin verildiği haller hariç olmak üzere, talep etmeniz halinde kişisel verileriniz silinecek veya sizi tanımlaması mümkün olmayacak şekilde anonim hale getirilecektir.

Verileri Nasıl Paylaşırız

Kişisel verilerinizi yalnızca aşağıdaki şekilde ve uygun olduğu takdirde yalnızca sözleşmeden doğan uygun yükümlülüklerle paylaşırız:

 

HP şirketleriyle paylaşma

 

Kişisel verilerinizi, bu Gizlilik Bildiriminde özetlenen amaçlar doğrultusunda ABD’de bulunan ve dünya genelindeki diğer HP kuruluşlarına aktarabiliriz. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için ve APEC Sınır Ötesi Gizlilik KurallarıBağlayıcı Şirket Kuralları ve Gizlilik Kalkanı programlarına katılımımızın bir parçası olarak HP kuruluşları, sözleşme yoluyla gizlilik gereksinimlerimize uymakla yükümlü kılınmıştır. Ayrıca gizlilik yönergelerimiz, zorunlu HP'de Bütünlük eğitimimizin bir parçası olarak HP çalışanlarımıza yıllık temelde iletilir.

 

Yukarıda tanımlanan uluslararası gizlilik programlarının geçerli olmadığı durumlarda, bir ürün veya hizmet için kaydolurken, bir hesap oluştururken veya başka bir şekilde bize kişisel verilerinizi sunarken HP'nin Gizlilik Bildirimini kabul ettiğinizde kişisel verilerinizin global HP kuruluşları ağı genelinde aktarılmasına izin verirsiniz.

 

HİZMET SAĞLAYICILAR VE İŞ ORTAKLARIYLA PAYLAŞIM

 

İş faaliyetlerimizin belirli unsurlarını bizim adımıza yönetmesi veya desteklemesi için hizmet sağlayıcılar veya iş ortakları görevlendiriyoruz. Bu hizmet sağlayıcılar veya iş ortakları ABD'de veya başka bir yerde bulunuyor olabilir ve kredi kartı işleme ve dolandırıcılık önleme yönetim hizmetleri, müşteri desteği, adımıza satış takibi, sipariş işleme, ürün teslimatı, içerik kişiselleştirme, reklam ve pazarlama faaliyetleri (dijital ve kişiselleştirilmiş reklamcılık dahil), BT hizmetleri, e-posta hizmet sağlayıcıları, veri barındırma, canlı yardım, borç tahsilatı ve yönetimi, müşteri memnuniyeti anketleri veya HP web sitelerinin desteklenmesi gibi hizmetler sağlayabilir. Hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımızın sözleşme gereği bizden aldıkları kişisel verileri korumaları gerekir ve kişisel verileri HP tarafından belirtilen amaç dışında herhangi bir amaçla kullanmaları yasaktır. Bazı durumlarda, HP söz konusu hizmet sağlayıcılar veya iş ortakları tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerle ilgili memnuniyet seviyenizi ölçmek amacıyla sizinle iletişim kurabilir.

 

REKLAM VERENLERLE DİĞER BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

 

Sizinle ilgili bilgileri reklam iş ortaklarına da (reklam ağları, reklam sunan şirketler ve onların kullanabileceği diğer hizmet sağlayıcıları dahil) aktarabiliriz, böylece söz konusu reklam teknolojisi sağlayıcılar aygıtlarınızı tanıyabilir ve ilgi alanına dayalı içerik ve reklamları size sunabilirler. Bu bilgiler arasında adınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz, aygıt kimliğiniz veya şifrelenmiş formdaki diğer tanımlayıcılar bulunabilir. Sağlayıcılar bilgileri karma veya kimliksizleştirilmiş formda işleyebilir. Söz konusu sağlayıcılar, IP adresiniz ve tarayıcınız veya işletim sisteminiz ile ilgili bilgiler gibi ek bilgiler toplayabilir ve sizinle ilgili bilgileri, bizim de katıldığımız veri paylaşım birliklerindeki diğer şirketlerden alınan bilgilerle birleştirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. HP İletişim bölümü

 

DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA PAYLAŞIM

 

Kişisel verilerinizi uygun şekilde bildirimde bulunmak ve izin almak kaydıyla aşağıdakilerle de paylaşabiliriz: (i) kredi referans ve sahtecilikle mücadele ajansları; (ii) borç tahsilat kurumları (tarafımızdaki ödenmemiş borçlar için); veya (iii) bizim aracılığımızla bir sigorta poliçesi satın aldıysanız sigorta sağlayıcılar (ör. Care Pack'ler). Kişisel verileri diğer şirketlere sağlamayı tercih ederseniz, bu kişisel veriler söz konusu şirketlerin HP’nin politikalarından ve uygulamalarından farklılık gösterebilecek gizlilik politikalarına uygun olarak işlenir.

 

KURUMSAL İŞLEMLER

 

Stratejik nedenlerle veya iş nedenleriyle HP’nin şirket satmaya, satın almaya, şirketleri birleştirmeye veya başka bir şekilde yeniden düzenlemeye karar verdiği durumlarda belirli şartlar ortaya çıkabilir. Bu tür işlemlerde kişisel verilerinizi olası veya gerçek alıcılara ifşa edebilir veya aktarabiliriz ya da satıcılardan kişisel verilerinizi alabiliriz. Uygulamamız, bu işlem türlerinde kişisel verileriniz için uygun korumayı sağlamaktır.

 

YASALARA UYGUNLUK

 

Kişisel verilerinizi, iyi niyet çerçevesinde aşağıda belirtilenler gibi bir yükümlülüğümüz olduğuna inandığımız zamanlarda da paylaşabiliriz: (i) emniyet teşkilatlarının, düzenleyicilerin, mahkemelerin ve diğer resmi mercilerin, ulusal güvenlik veya diğer emniyet teşkilatı gereksinimlerinin karşılanması da dahil olmak üzere tam yetkili bilgi taleplerine yanıt vermek; (ii) tüm yasalara, yönetmeliklere, mahkeme celplerine veya emirlerine uymak; (iii) güvenlik tehditlerini, sahtecilik veya diğer suç veya kötü amaçlı faaliyetleri soruşturmak ve bunların önlenmesine yardımcı olmak; (iv) HP’nin ve bağlı kuruluşlarının haklarını ve mülkiyetlerini uygulamak/korumak; veya (v) HP’nin, çalışanlarının ve HP mülkünde bulunan veya HP mülkünü kullanan üçüncü tarafların haklarını veya kişisel güvenliğini geçerli yasalarca izin verildiği ölçüde ve geçerli yasaların gerekliliklerine uygun olarak korumak.

 

Kişisel verileri üçüncü taraflara satmıyoruz ve satmayacağız. Üçüncü tarafların Hizmetlerimiz aracılığıyla yukarıda açıklanan kişisel verileri toplamasına ve bu Gizlilik Bildirimi'nde açıklandığı şekilde kişisel verileri iş amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmasına izin veririz, buna göre, zaman içinde ve kullanıcıların farklı siteler, hizmetler ve cihazlar arasında ("ilgi ye dayalı reklamcılık") zaman içinde ve başka yerlerde ki çevrimiçi faaliyetlerine dayalı olarak Hizmetlerimizde ve başka yerlerde reklam sağlamayla sınırlı olmamak üzere. Bu üçüncü tarafların bilgi uygulamaları bu Gizlilik Bildirimi kapsamında değildir.

 

Verilerinizi nasıl ve kiminle paylaştığımıza ilişkin hızlı başvuru kılavuzu için lütfen Veri Toplama ve Kullanma Matrisi belgemize bakın.

HP İletişim

Veri toplama noktasında, HP'den abonelik veya genel iletişim ile ilgili tercihlerinizi yapabilir veya değiştirebilirsiniz ya da gelecek bölümde açıklanan farklı metotları kullanarak tercihler yapabilir veya tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bu seçenekler, öncelikli amacı sipariş tamamlama yönetimi, sözleşmeler, destek, ürün güvenliği uyarıları, sürücü güncelleştirmeleri olan iletişimler veya öncelikli amacı tanıtım olmayan diğer idari bildirimler ve işlem bildirimleri için geçerli değildir.

 

PAZARLAMA VE ABONELİK İLETİŞİMLERİ

 

HP pazarlama iletişimleri; ürünler, hizmetler ve/veya destek hakkında bilgi sağlar ve bu iletişimlerin nasıl iletileceğini (örneğin posta, e-posta, telefon, faks veya mobil aygıt üzerinden) seçebilirsiniz. Pazarlama iletişimleri, yeni ürün veya hizmet bilgilerini, özel teklifleri, kişiselleştirilmiş içeriği, hedeflenen reklamları veya pazar araştırması veya uyumluluk incelemelerine katılım davetiyelerini içerebilir. Abonelik iletişimleri, tarafınızdan açıkça istenebilecek veya almak için izin verdiğiniz e-posta bültenlerini, yazılım güncelleştirmelerini vb. içerir.

 

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bu genel iletişimleri almaktan vazgeçebilirsiniz:

 

 • E-postanın "Çıkış" veya "Abonelikten çık" bağlantısını seçin veya her bir e-posta abonelik iletişiminde bulunan yönergeleri uygulayın.
 • Mobil telefonlara gönderilen iletilerin aboneliğinden çıkmak için iletiyi "DURDUR" veya "SONLANDIR" yazarak yanıtlayın.

Ancak HP'den aldığınız e-posta iletilerindeki görüntüleri indirmeyerek e-posta iletilerindeki web işaretçileri gibi otomatik veri toplama araçlarını da devre dışı bırakabilirsiniz (bu özellik, kişisel bilgisayarınızda kullanılan e-posta yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir). Bununla birlikte, bunun yapılması e-posta iletisindeki veri toplamayı, belirli e-posta yazılımı özellikleri nedeniyle her zaman devre dışı bırakmayabilir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için lütfen e-posta yazılımınız veya hizmet sağlayıcınız tarafından sağlanan bilgilere bakın.

 

ÇEREZLER VE REKLAM SEÇENEKLERİ

 

HP, Çerez Tercih Merkezi aracılığıyla size çerezlerin ayarları hakkında seçenekler ve diğer otomatik veri toplama araçlarını sağlar. Bu araçların kullanımı hakkında Çerezler ve Reklam Seçimleri Bildiriminden daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Çerez Tercih Merkezimizi ziyaret ederek tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz.

 

Haklarınızın Kullanılması ve Bizimle İletişime Geçilmesi

Tarafımıza sağladığınız kişisel verilerin veya sizinle ilgili olarak sakladığımız verilerin bir kopyasını isteme ve bunların işlenmesi hakkında açıklama talep etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca daha önce verilmiş olan tüm izinlerinizi geri çekme ya da kişisel verilerinizin düzeltilmesini, kısıtlanmasını, anonimleştirilmesini veya silinmesini isteme; kendi izninizle ya da bir sözleşme aracılığıyla sağladığınız kişisel verilerin makine tarafından okunabilir bir biçimini edinerek bu verileri başka bir veri denetleyicisine aktarma isteme haklarına da sahipsiniz.

 

Verilerinizi doğrudan pazarlama yapmak veya bir pazarlama profili oluşturmak için kullandığımız bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesini reddetme hakkına sahipsiniz. Pazarlama ve abonelik bildirimleriyle ilgili haklarınızı nasıl kullanacağınız ve tercihlerinizi nasıl yöneteceğiniz konusunda bilgi edinmek için HP İletişim Bölümüne başvurabilirsiniz.

 

Bu Gizlilik Beyanı kapsamında tarafınıza sunulan gizlilik denetimlerine ek olarak cihazınızın veri toplama ayarlarını da denetleyebilirsiniz. Bazı durumlarda, uzaktan baskı, Instant Ink veya web tabanlı başka bir hizmet gibi bir HP Hizmetinin temel işlevinin tarafınıza sunulabilmesi için ürün kullanım verileri (dosyaların içerikleri değil) toplanır ve işlenir. Cihazınızdaki ayarlar ve tercihler bölümünde cihazınızın veri toplama ayarlarını kendiniz de denetleyebilirsiniz. Aktif katılımınız olmadan, HP veri toplama ayarlarınızı değiştirme yetkisine sahip değildir. Veri toplamanın devre dışı bırakılması, bu tür hizmetlerin ulaşılabilirliğini veya işlevselliğini etkileyebilir. Bahsi geçen temel işlevlerin sağlanabilmesi amacıyla toplanan veriler doğrudan pazarlama amacıyla işlenmez. Veri toplama ayarlarınızı değiştirme konusunda yardıma ihtiyacınız olması halinde, lütfen HP Müşteri Desteği ile iletişime geçin ve cihaz bilgilerini verin.

 

İsteğinizi yerine getirmemizin başka bir kişiye ilişkin kişisel verileri açığa çıkaracak olması veya silmemizi istediğiniz verilerin, saklanması yasalarca zorunlu kılınan ya da meşru menfaatlerimiz gereği saklamak zorunda olduğumuz veriler olması gibi belirli koşullarda, bu haklar sınırlandırılabilir.

 

HP Hizmetleri'nde kullanılabilen bazı işlevler ve özellikler değişse veya artık kullanılamayabilir, ancak haklarınızı ve seçeneklerinizi kullanırken size karşı ayrımcılık yapmayız. Hizmetlerdeki herhangi bir fark, sağlanan değerle ilgilidir.

 

Haklarınızı kullanmak için Gizlilik Bildirimimiz, verilerinizi toplamamız ve kullanmamız veya yerel gizlilik yasalarının olası bir ihlali hakkında sorularınız veya sorunlarınız için HP Gizlilik ve Veri Koruması Şefi ile iletişime geçebilir veya aşağıdakilerden uygun adrese yazabilirsiniz:

 

AB
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

MEKSİKA
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Çin Halk Cumhuriyeti
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Pekin, Çin

 

DİĞER ÜLKELER
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

 

Tüm iletişimler gizli tutulacaktır. İletişiminizin alınmasından sonra, temsilcimiz sorularınızı veya endişelerinizi yanıtlamak için makul bir süre içinde sizinle irtibata geçecektir. Bazı durumlarda, kimliğinizi doğrulamak için daha fazla bilgi isteyebiliriz. Doğrulama süreci hakkında daha fazla bilgi için, buraya tıklayın Endişelerinizin zamanında ve uygun bir şekilde çözülmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

 

Sorunlarınızı çözüme kavuşturamamamız durumunda, yaşadığınız veya çalıştığınız ülkedeki ya da veri koruma kurallarının ihlal edildiğini düşündüğünüz konumda yerel gizlilik düzenleyici makam ile iletişime geçme ve mahkeme yoluyla çözüm arama hakkına sahipsiniz. AB-ABD Gizlilik Kalkanı, APEC CBPR'lere katılım veya HP BCR'lerinin uygulanmasına dair sorularınız, sorunlarınız veya şikayetleriniz için lütfen Uluslararası Veri Aktarımları bölümünü okuyun.

Gizlilik Bildirimimizde Değişiklikler

Gizlilik Bildirimimizi değiştirmemiz durumunda revize edilen bildirimi, güncelleştirilmiş revizyon tarihiyle birlikte burada yayınlarız. Gizlilik Bildirimimizde, gizlilik uygulamalarımızı önemli ölçüde değiştirecek önemli değişiklikler yapmamız durumunda değişiklikler geçerlilik kazanmadan önce sizi e-posta gönderme veya kurumsal web sitemizde ve/veya sosyal medya hesaplarında bir bildirim yayınlama gibi yollarla bilgilendirebiliriz.

 

Yayınlanma Tarihi: Kasım 2021.

 

HP Gizlilik Bildirimi İndir

 

Önceki gizlilik politikalarının arşivi

İlgili Gizlilik bağlantıları:

Diğer ülkeler/bölgeler için gizlilik bildirimleri

Daha fazla bilgi

Gizlilik tercihlerim

Daha fazla bilgi

HP Kişisel veri hakları

Daha fazla bilgi