HP paziņojums par privātumu

HP atzīst, ka privātums ir cilvēka pamattiesības, un atzīst privātuma, drošības un datu aizsardzības izšķirošo nozīmi mūsu klientiem un partneriem visā pasaulē. Kā globāla organizācija ar juridiskajām personām, biznesa procesiem, pārvaldības struktūrām un tehniskajām sistēmām visā pasaulē, mēs visām mūsu darbībām cenšamies nodrošināt aizsardzību, kas pārsniedz minimālās juridiskās prasības, un ieviest konsekventas, stingras politikas un procedūras.

 

Šis paziņojums par privātumu informē jūs par mūsu privātuma praksi un izvēlēm, ko varat veikt, un par tiesībām, kuras varat izmantot saistībā ar saviem personīgajiem datiem, tostarp informāciju, kas var tikt iegūta no jūsu tiešsaistes aktivitātēm, ierīču izmantošanas un mijiedarbības ar HP bezsaistē, piemēram, kad jūs sazināties ar mūsu klientu atbalsta pārstāvjiem. Šis privātuma paziņojums attiecas uz visiem HP uzņēmumiem, kā arī uz HP piederošām tīmekļa vietnēm, domēniem, pakalpojumiem (tostarp ierīču pārvaldību), lietojumprogrammām, abonementiem (piemēram, Instant Ink) un mūsu un meitas uzņēmumu produktiem (kopā “HP pakalpojumi”).

 

Šis privatumo patvirtinimas netaikomas jokiems asmens duomenims, kuriuos tvarkome verslo klientų vardu, kai teikiame paslaugas. Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis su verslo klientais sudarytų sutarčių sąlygų. Jei esate HP verslo kliento darbuotojas, klientas ar rangovas ir turite klausimų apie savo asmens duomenis, rekomenduojame pirmiausia susisiekti su HP verslo klientu ir, jei reikia, suteiksime jiems pagalbą atsakant į jūsų klausimus.

Mūsu privātuma principi

Uzņēmumā darbojas uz atbildību balstīta programma, un mēs esam apņēmušies ievērot tālāk norādītos principus, kuru pamatā ir starptautiski atzītas privātuma un datu aizsardzības pamatnostādnes un principi:

LIKUMĪBA, TAISNĪGUMS UN PĀRREDZAMĪBA

LIKUMĪBA, TAISNĪGUMS UN PĀRREDZAMĪBA

 

Personas datus mēs apstrādājam saskaņā ar tiesību aktiem un ievērojot pārredzamības un taisnīguma principus attiecībā pret jums. Mūsu datu apstrādes darbības tiek veiktas: 1) ar jūsu piekrišanu; 2) lai nodrošinātu mūsu saistību izpildi attiecībā pret jums; 3) pamatotos nolūkos, kas ietver uzņēmuma darbības nodrošināšanu, jauninājumu veicināšanu un lieliskas klienta pieredzes sniegšanu; vai 4) citādi saskaņā ar tiesību aktiem.

PAZIŅOJUMS PAR DATU IZMANTOŠANU UN IZVĒLES IESPĒJĀM

PAZIŅOJUMS PAR DATU IZMANTOŠANU UN IZVĒLES IESPĒJĀM

 

Mēs nodrošinām pārredzamību un sniedzam izvēles iespējas attiecībā uz un skaidru paziņojumu par apkopoto personas datu veidiem un nolūkiem, kādiem tie tiek apkopoti un apstrādāti. Personas dati netiks izmantoti nolūkiem, kas neatbilst šiem principiem, mūsu paziņojumam par privātumu vai īpašiem paziņojumiem saistībā ar HP pakalpojumiem.

PIEKĻUVE DATIEM

PIEKĻUVE DATIEM

 

Mēs jums nodrošinām atbilstošu piekļuvi mums nodotajiem personas datiem, kā arī iespēju tos pārskatīt, labot, mainīt vai dzēst.

DATU INTEGRITĀTE UN MĒRĶU IEROBEŽOŠANA

DATU INTEGRITĀTE UN MĒRĶU IEROBEŽOŠANA

 

Personas datus mēs izmantojam tikai tiem nolūkiem, kas ir aprakstīti apkopošanas laikā, vai papildu atbilstošiem nolūkiem saskaņā ar tiesību aktiem. Mēs veicam pamatotas darbības, lai nodrošinātu, ka personas dati ir precīzi, pilnīgi un aktuāli, un mēs apkopojam tikai tādus personas datus, kas ir būtiski un ierobežoti mērķim, kuram tie tiek ievākti. Mēs glabāsim personas datus ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams mērķiem, kuriem tie tika ievākti, un tad mēs tos drošā veidā dzēsīsim vai iznīcināsim.

DATU DROŠĪBA

DATU DROŠĪBA

 

Lai personas datus aizsargātu pret nepilnvarotu lietošanu vai izpaušanu, mēs savās darbībās esam ieviesuši stingru drošības kontroli, kā arī piedāvājam progresīvus produktus un risinājumus ar augstu datu drošības un aizsardzības līmeni.

ATBILDĪBA PAR TĀLĀKU NOSŪTĪŠANU

ATBILDĪBA PAR TĀLĀKU NOSŪTĪŠANU

 

Mēs atzīstam mūsu iespējamo atbildību saistībā ar personas datu pārsūtīšanu starp HP uzņēmumiem vai to nosūtīšanu trešajām pusēm. Personas dati tiks nodoti tikai tad, ja trešajām pusēm saskaņā ar līgumu ir pienākums nodrošināt līdzvērtīgu aizsardzības līmeni.

REGRESS, UZRAUDZĪBA UN IZPILDE

REGRESS, UZRAUDZĪBA UN IZPILDE

 

Mēs apņemamies atrisināt jebkādas problēmas saistībā ar jūsu personas datiem. Mēs brīvprātīgi piedalāmies vairākās starptautiskajās privātuma programmās, kas privātpersonām nodrošina regresa tiesības, ja tās uzskata, ka uzņēmums HP nav pienācīgi ievērojis viņu tiesības.

Starptautisko datu pārsūtīšana

Tā kā HP ir globāla kompānija, jebkura jūsu sniegtā informācija var tikt nodota HP uzņēmumiem visā pasaulē un tie var tai piekļūt saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu un atbilstoši tālāk aprakstītajām starptautiskajām privātuma programmām.

 

ES-ASV PRIVĀTUMA VAIROGS

 

Lai gan datu pārsūtīšanai netika izmantots 2020. gada 16. jūlijā, HP joprojām ievēro ES-ASV privātuma vairoga programmas pamatnostādnes, kā to nosaka ASV Tirdzniecības ministrija attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāju personiskās informācijas apkopošanu, izmantošanu un saglabāšanu. Uzņēmums HP apliecina, ka tas stingri ievēro privātuma vairoga principus attiecībā uz informēšanu, izvēli, tālākas nosūtīšanas atbildību, drošību, datu integritāti un mērķa ierobežošanu, piekļuvi un regresu, izpildi un saistībām. Ja pastāv jebkāds konflikts starp šajā konfidencialitātes politikā esošajām politikām un privātuma vairoga principiem, noteicošie ir privātuma vairoga principi. Lai uzzinātu vairāk par privātuma vairoga programmu un skatītu mūsu sertifikācijas lapu, lūdzu, apmeklējiet vietni www.privacyshield.govnav HP tīmekļa vietne.

 

Saskaņā ar ES-ASV privātuma vairoga principiem uzņēmums HP apņemas risināt sūdzības saistībā ar jūsu privātumu un mūsu veikto personiskās informācijas apkopošanu vai izmantošanu. Eiropas Savienības iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar šo konfidencialitātes politiku radušies jautājumi vai sūdzības, vispirms ir jāsazinās ar HP PRIVĀTUMA BIROJU

 

Turklāt uzņēmums HP ir apņēmies neatrisinātas sūdzības par privātumu ES-ASV privātuma vairoga principu ietvaros nosūtīt organizācijai BBB EU PRIVACY SHIELD, bezpeļņas alternatīvas strīdu izšķiršanas pakalpojumu sniedzējam ASV, kura darbību nodrošina organizācijas Better Business Bureaus padome. Ja laikus nesaņemat iesniegtās sūdzības apstiprinājumu vai jūsu sūdzība netiek pienācīgi risināta, lūdzu, apmeklējiet vietni https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaintsnav HP tīmekļa vietne, lai iegūtu papildinformāciju un iesniegtu sūdzību.

 

Ja jūsu sūdzība netiek atrisināta, izmantojot iepriekš aprakstītās iespējas, noteiktos apstākļos var būt iespējama prasības iesniegšana privātuma vairoga šķīrējtiesai.

 

Uz uzņēmumu HP attiecas ASV Federālās tirdzniecības komisijas vai jebkuras citas ASV pilnvarotās oficiālās iestādes izmeklēšanas un izpildes pilnvaras.

 

*Tālāk norādīti HP uzņēmumi ASV, kas piedalās ES-ASV privātuma programmā: Compaq Information Technologies, LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC, Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; Hewlett Packard Group LLC; HP Inc; HP R&D Holding LLC; HP US Digital LLC, HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; PrinterOn America Corporation;Tall Tree Insurance Company; HP Jade Holding LLC; HP R&D Holding LLC.

 

SAISTOŠI UZŅĒMUMA NOTEIKUMI

 

HP saistošie uzņēmuma noteikumi (“BCR”) nodrošina, lai Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) personīgie dati tiktu pienācīgi aizsargāti, kamēr tos apstrādā kāda no HP globālajām struktūrvienībām. HP personīgo datu pārsūtīšana no ES tiek veikta saskaņā ar šādu apstiprinātu BCR.

 • HP saistošie uzņēmuma noteikumi Datu pārzinim (“SUN-P”). HP saistošie uzņēmuma noteikumi (SUN) Datu pārzinim (“SUN-P”) — ir spēkā no 2011. gada, HP SUN-P attiecas uz esošo un potenciālo HP patērētāju klientu, kā arī HP darbinieku un darba kandidātu personas datu pārsūtīšanu.
 • HP saistošie uzņēmuma noteikumi (BCR) procesoram (BCR-P) — apstiprināti lielākajā daļā datu aizsardzības regulatoru EEZ un Šveicē, spēkā 2018. gadā. HP BCR-P ir pieejams HP uzņēmumu klientiem, lai atvieglotu viņu personisko datu pārsūtīšanu no EEZ.

Papildinformācija par mūsu SUN ir atrodama šeit (Angļu valodā).

 

APEC PĀRROBEŽU KONFIDENCIALITĀTES NOTEIKUMI

 

Šajā Paziņojumā aprakstītā HP privātuma prakse atbilst APEC pārrobežu privātuma noteikumu sistēmai (“CBPR”), tostarp pārskatāmībai, atbildībai un izvēlei attiecībā uz jūsu personas datu apkopošanu un izmantošanu, kā arī apstrādātāju privātuma atpazīšanas sistēmu (“PRP”). CBPR un PRP sertifikācija neattiecas uz informāciju, ko var apkopot, izmantojot lejupielādējamu programmatūru trešo pušu platformās. APEC CBPR un PRP sistēmas nodrošina ietvaru organizācijām, lai garantētu to personas datu aizsardzību, kas nodoti iesaistīto APEC valstu starpā. Vairāk informācijas par APEC ietvaru var atrast šeit.

 

Ja jums ir neatrisinātas bažas par privātumu vai datu izmantošanu saistībā ar HP APEC sertifikāciju, kam neesam pievērsuši pietiekamu uzmanību, sazinieties ar mūsu ASV trešo pušu strīdu izšķiršanas pakalpojumu sniedzēju  (bezmaksas)..


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Kā mēs izmantojam datus

Mēs apkopojam un izmantojam personas datus, lai pārvaldītu jūsu attiecības ar HP un nodrošinātu labākus pakalpojumus, kad jūs izmantojat HP pakalpojumus, personalizējot un uzlabojot jūsu pieredzi. Mēs izmantojam un citādi apstrādājam jūsu datus šādiem uzņēmējdarbības mērķiem:

 

KLIENTU ĒRTĪBAS

 

Nevainojamas klientu pieredzes sniegšana, nodrošinot kontaktinformācijas un reģistrācijas datu pareizību, visaptveroša klientu atbalsta nodrošināšana ar dažāda veida saziņas līdzekļu, tostarp tiešsaistes ziņojumu un tērzēšanas platformu, starpniecību, saziņas uzturēšana ar jums, piedāvājot jums potenciāli interesējošus produktus, pakalpojumus, abonementus un funkcijas, un tādas iespējas nodrošināšana, kas ļauj jums piedalīties konkursos, ārpakalpojuma apmierinātības noteikšanas zvanos un aptaujās, klientu reklāmas akcijās, priekšrocību gūšanas akcijās un lojalitātes atlīdzības programmās. Jūsu dati tiek izmantoti arī, lai sniegtu pielāgotu pieredzi, personalizētu saņemtos HP pakalpojumus un ziņojumus, kā arī izveidotu ieteikumus atbilstoši jūsu HP pakalpojumu lietojumam.

 

DARĪJUMU ATBALSTS

 

Palīdzība saistībā ar mūsu produktu vai pakalpojumu transakciju un pasūtījumu veikšanu, jūsu konta administrēšana, maksājumu apstrāde, sūtījumu un piegādes organizēšana, kā arī remontdarbu un atgriezto produktu koordinēšana.

 

PRODUKTU ATBALSTS UN UZLABOŠANA

 

Saziņa ar jums, lai informētu par produktu funkcijām, kas nav darījumu funkcijas un par kurām netiek sniegta informācija klientu apkalpošanas vai administratīvās saziņas līdzekļos. Mūsu produktu, risinājumu, pakalpojumu un atbalsta darbības uzlabošana, tostarp attiecībā uz garantijas atbalstu un savlaicīgiem programmaparatūras un programmatūras atjauninājumiem un brīdinājumiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu ierīces vai pakalpojuma darbību. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet sadaļu Informācija, kas tiek automātiski apkopota .

 

ADMINISTRATĪVĀ SAZIŅA

 

Saziņa ar jums par HP pakalpojumiem. Administratīvā saziņa ietver atbildes uz jūsu jautājumiem vai pieprasījumiem, pakalpojumu izpildi, ar garantiju saistītu saziņu, drošības atsaukšanas paziņojumus, saziņu, ko pieprasa likums, vai atbilstošos paziņojumus par uzņēmumu apvienošanu, iegādi vai pārdošanu.

 

DROŠĪBA

 

Mūsu tīmekļa vietņu, produktu, līdzekļu un pakalpojumu integritātes un drošības uzturēšana, drošības apdraudējuma, krāpniecības vai citu kriminālu vai ļaunprātīgu darbību, kas var apdraudēt jūsu informāciju, novēršana un noteikšana. Savstarpējas saziņas gadījumā, pirms sniegsim piekļuvi jūsu personas datiem, mēs veiksim nepieciešamās darbības, lai pārbaudītu jūsu identitāti, piemēram, būs jānorāda parole un lietotāja ID. Mēs varam nodrošināt arī papildu drošības pasākumus, piemēram, CCTV, lai aizsargātu fizisko atrašanās vietu.

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA

 

Standarta uzņēmējdarbības operāciju veikšana, identitātes pārbaude, lēmumu pieņemšana par jūsu piemērotību kreditēšanai, biznesa izpēte, analīze, plānošana un stratēģijas izstrāde, korporatīvo ziņojumu izstrāde un pārvaldības nodrošināšana, ar tirdzniecību saistītu pasākumu veikšana, darbinieku apmācība un kvalitātes nodrošināšana (kas var ietvert mūsu klientu atbalsta dienestā saņemto zvanu uzraudzību un ierakstīšanu), kā arī informatīvo kampaņu rīkošana.

 

IZPĒTE UN JAUNIEVEDUMI

 

Jaunu un eksistējošu produktu, funkciju un pakalpojumu inovāciju izstrāde, izmantojot izpētes un attīstības instrumentus un iekļaujot datu analīzes pasākumus.

 

MĀRKETINGS UN REKLĀMA

 

Personalizētu reklāmas piedāvājumu (atbilstoši jūsu privātuma preferencēm)) nodrošināšana HP pakalpojumos ar e-pasta, SMS/teksta ziņojumu, lietotņu reklāmu, trešo personu platformu un citu izvēlēto partneru tīmekļa vietņu starpniecību (piemēram, nesen HP tīmekļa vietnē skatīta produkta reklāma jums var tikt rādīta partnera vietnē). Atbilstoši jūsu norādītajām saziņas preferencēm, lai nodrošinātu jūs potenciāli interesējošu reklāmu citās tīmekļa vietnēs vai mobilajās lietotnēs, mēs esam tiesīgi kopīgot specifisku jūsu personisko informāciju ar izvēlētiem partneriem, mārketinga pakalpojumu sniedzējiem un digitālā mārketinga tīkliem.

 

ATBILSTĪBA LIKUMDOŠANAI

 

Atbilstība piemērojamajiem tiesību aktiem, noteikumiem, tiesas rīkojumiem, valdības un tiesībaizsardzības iestāžu lūgumiem ar nolūku nodrošināt pienācīgu mūsu pakalpojumu un produktu darbību, mūsu uzņēmuma, lietotāju un klientu aizsardzību, kā arī jebkādu klientu strīdu atrisināšanu.Turklāt apkopotā informācija var tikt izmantota arī, lai izmeklētu drošības negadījumus un potenciālus personiskās informācijas konfidencialitātes pārkāpumus, informētu personas un trešās personas par pārkāpumiem un sagatavoties aizstāvībai tiesvedības gadījumā.

 

MĀKSLĪGAIS INTELEKTS/MAŠĪNAPMĀCĪBA

 

Lietotāja saskarnēm kļūstot arvien attīstītākām un personalizētākām, HP ir tiesīgs izmantot datus, lai nodrošinātu ierīcēm iespēju labāk pielāgot pakalpojumus klienta prasībām attiecībā uz veidu, kā tiek pasniegta informācija vai uzdevumi. Piemēram, ķermeņa un biometrisko datu izmantošana (ar jūsu atļauju), lai vairotu ar mūsu produktiem un pakalpojumiem saistīto klienta pieredzi un uzlabotu pakalpojumus, piemēram, ierīču drošību un virtuālās realitātes lietotnes.

 

PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA

 

Automātiska datu apkopošana gadījumos, kad tas obligāti nepieciešams HP pakalpojumu nodrošināšanai vai jūsu pieprasītā produkta piegādei. Neapkopojot telemetrijas (piemēram, printera lietojuma datus) un personas datus, mēs nevaram nodrošināt konkrētus funkcionalitātes pakalpojumus, par kuru sniegšanu esam vienojušies ar klientu. Papildus iepriekšminētajam automātisku datu apkopošanu mēs varam izmantot, lai nodrošinātu HP pakalpojumu atbalstu un uzlabojumus un sniegtu ar HP pakalpojumiem saistītu uzņēmējdarbības operāciju atbalstu.

 

KONTA PĀRVALDĪBA

 

Kad jūs izmantojat mūsu produktus un pakalpojumus, tostarp mūsu tiešsaistes veikalus, mēs sniedzam jums iespēju izveidot pierakstīšanās datus vai kontu HP sistēmā. Kad jūs izveidojat šos pierakstīšanās datus, izmantojot savu e-pasta adresi un paroli, tiek ģenerēts unikāls identifikators, kas ļauj jums visiem mūsu pakalpojumiem izmantot vienus un tos pašus pieteikšanās datus. Atkarībā no tā, kādus pakalpojumus jūs izmantojat, jūsu akreditācijas datiem vai kontiem piesaistītā informācija var iekļaut arī piegādes adresi, maksājumu kartes informāciju un vēsturi, iegādāto un pieslēgto ierīču datus, ierīces un savienojuma iestatījumus, ierīces pakalpojuma lietojuma datus, kā arī jūsu preferences attiecībā uz HP nodrošinātiem ieteikumiem un piedāvājumiem.

 

Lūdzu, skatiet Datu apkopošana un izmantošanas matrica ātrām uzziņām par to, kā mēs izmantojam apkopotos datus un mūsu likumīgais pamats šādai datu apstrādei.

Kādus datus mēs apkopojam

Personas dati ir jebkāda informācija, kas personiski identificē jūs vai kas sniedz tiešas vai netiešas norādes jūsu identificēšanai. Mēs varam apkopot jūsu personas datus, kad izmantojat HP pakalpojumus vai mijiedarbojaties ar HP pārstāvjiem.

 

No jums vāktie personas dati ir atkarīgi no jūsu saziņas veida ar mums vai izmantotajiem HP pakalpojumiem, un tie var ietvert tālāk norādīto informāciju.

 

PAR JUMS SAVĀKTĀ INFORMĀCIJA

 • Kontaktpersonu dati — Mēs varam vākt personas un/vai uzņēmuma kontaktinformāciju, tostarp jūs vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi un citu līdzīgu kontaktinformāciju.
 • Maksājuma dati — mēs apkopojam datus, kas nepieciešami maksājumu apstrādei un krāpniecības novēršanai, tostarp, kredītkaršu/debetkaršu numurus, drošības kodu numurus un citu ar norēķiniem saistītu informāciju.
 • Konta dati — mēs apkopojam informāciju par to, kā iegādājāties HP pakalpojumus vai reģistrējāties tiem, jūsu transakciju, norēķinu un atbalsta vēsturi, jūsu lietotajiem HP pakalpojumiem un citu informāciju saistībā ar jūsu izveidoto kontu.
 • Atrašanās vietas dati — mēs apkopojam ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus, ja esat iespējojis ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus vai produkta reģistrācijas laikā, vai mūsu vietnes izmantošanas laikā izvēlaties sniegt ar atrašanās vietu saistītu informāciju.
 • Drošības akreditācijas dati — mēs apkopojam lietotāja ID, paroles, paroļu atgādinājumus un līdzīgu drošības informāciju, kas nepieciešama HP kontu autentifikācijai un piekļuves sniegšanai tiem.
 • Demogrāfiskie dati — mēs apkopojam vai iegūstam no trešajām pusēm noteiktus demogrāfiskos datus, tostarp, piemēram, datus par valsti, dzimumu, vecumu, vēlamo valodu un vispārīgo interešu datus.
 • Preferences — mēs apkopojam informāciju par jūsu preferencēm un interesēm, ciktāl tās attiecas uz HP pakalpojumiem (kad jūs norādāt tās mums vai kad mēs izsecinām tās no mums pieejamās informācijas par jums), kā arī par veidu, kādā vēlaties saņemt ziņojumus no mums.
 • Sociālo tīklu dati — mēs nodrošinām sociālo tīklu funkcijas, kas ļauj jums dalīties ar informāciju sociālajos tīklos un sazināties ar mums dažādās sociālo tīklu vietnēs. Atkarībā no funkcijas tās izmantošanas rezultātā var tikt apkopota informācija par jums vai nodoti jūsu dati. Mēs iesakām pārskatīt privātuma politikas un iestatījumus izmantoto sociālo tīklu vietnēs, lai pārliecinātos, ka saprotat, kāda informācija tiek apkopota, izmantota un nodota šajās vietnēs.
 • Ķermeņa un biometriskie dati — Izmantojot mūsu produktus, jums var būt nepieciešams norādīt informāciju par savu ķermeni, piemēram, augumu un svaru, vai arī informāciju par pārvietošanos, lai izveidotu personalizētus objektus, pielietojot mūsu 3D drukāšanas tehnoloģiju. Pēc jūsu atļaujas saņemšanas daži no mūsu produktiem var veikt biometriskās (piemēram, pirkstu nospiedumi) informācijas apkopošanu, lai ierīcē izpildītu attiecīgas funkcijas.
 • Cita unikāli identificējoša informācija —Kitos unikalios identifikuojančios informacijos, kurią renkame, pavyzdžiai: produktų serijos numeriai, informacija, kurią pateikiate asmeniškai, internetu, telefonu arba paštu bendraudami su mūsų paslaugų teikimo centrais, pagalbos tarnybomis ar kitais pagalbos klientams kanalais, rašytiniai, balso ar vaizdo atsakymai į klientų apklausas ar konkursinius klausimus arba papildoma informacija, kurią pateikėte, kad galėtume lengviau teikti HP paslaugas ir atsakyti į jūsų užklausas. Jei kreipsitės dėl greitojo kredito, galbūt paprašysime pateikti papildomos asmeninės informacijos, pvz., nurodyti atlyginimo dydį, oficialų identifikacijos numerį, banko / finansinės sąskaitos duomenis ir kitą informaciją (pvz., iš kreditines ataskaitas teikiančių institucijų) autentifikavimo tikslais ir siekiant patikrinti kreditingumą.
 • Ar HP pakalpojumu saistīta datu vākšana — Atlasīti HP pakalpojumi, piemēram, HP totalizatora un iekļaujošās lietotnes, var vākt papildu datus, lai iespējotu funkcionalitāti un specializētās funkcijas. Lai uzzinātu vairāk par konkrēto HP pakalpojumu, uzklikšķiniet šeit.

 

AUTOMĀTISKI IEVĀKTA INFORMĀCIJA

 • Spausdintuvo naudojimo duomenys — Mes renkame spausdintuvo naudojimo duomenis, pvz., atspausdintų lapų skaičių, spausdinimo režimą, naudojamą laikmeną, rašalo ar dažų kasečių tipą (visų pirma, ar naudojamos neoriginalios kasetės arba kasetės su ne HP lustu ar elektronine grandine), spausdinamo failo tipą (.pdf, .jpg ir kt.), spausdinimo programą („Word“, „Excel“, „Adobe Photoshop“ ir kt.), failo dydį, laiko žymą ir kitų spausdintuvo eksploatacinių medžiagų naudojimą bei būseną. Mes nenuskaitome ir nerenkame jokių failų turinio ir informacijos, kuriuos gali rodyti programa.
 • Ierīces dati — mēs apkopojam informāciju par jūsu datoru, printeri un/vai ierīci, piemēram, informāciju par operētājsistēmu, programmaparatūru, atmiņas lielumu, reģionu, valodu, laika joslu, modeļa numuru, pirmās startēšanas datumu, ierīces vecumu, ierīces izgatavošanas datumu, pārlūkprogrammas versiju, ierīces ražotāju, savienojuma portu, garantijas statusu, unikālajiem ierīces identifikatoriem, reklāmas identifikatoriem un papildu tehnisko informāciju atbilstoši produktam.
 • Lietojumprogrammas dati — mēs apkopojam ar HP lietojumprogrammām saistīto informāciju, piemēram, informāciju par atrašanās vietu, valodu, programmatūras versijām, datu koplietošanas izvēlēm un atjaunināšanas informāciju. Gadījumos, kad mēs iekļaujam tehnoloģijas no trešajām pusēm, datus var kopīgot trešā puse un HP, un piemērots paziņojums tiks iesniegts pieteikuma līmenī.
 • Veiktspējas dati — mēs apkopojam informāciju, kas saistīta ar ierīces aparatūras komponentu, programmaparatūras, operētājsistēmas un lietojumprogrammu darbību. Mūsu apkopojam datus, piemēram, par atmiņas un procesora veiktspēju, vides apstākļiem un sistēmas kļūmēm, drukāšanas notikumiem, funkcijām un brīdinājumiem, piemēram, brīdinājumiem par zemu tintes līmeni, foto karšu izmantošanu, faksu, skenēšanu, iestrādāto tīmekļa serveri un papildu tehnisko informāciju, kas mainās atkarībā no ierīces.
 • Tīmekļa vietņu pārlūkošanas dati — Mēs vācam informāciju par jūsu apmeklējumiem un darbībām HP tīmekļa vietnēs, lietojumprogrammās vai interneta vietnēs, ko jūsu vārdā uztur cits uzņēmums, tostarp par saturu (un visām reklāmām), ko skatāties un ar ko mijiedarbojaties, tīmekļa vietnes adresi, no kuras ieradāties, un citu klikšķu secību (piemēram, par jūsu skatītajām lapām, saitēm, uz kurām noklikšķinājāt, vai precēm, ko pievienojāt savam pirkuma grozam). Daļa šīs informācijas tiek vākta, izmantojot sīkdatnes, tīmekļa bāksignālus, iegultās tīmekļa saites un līdzīgas tehnoloģijas. Lai uzzinātu vairāk, skatiet Sīkfailu lietošana.
 • Anonīmi vai apkopoti dati — mēs apkopojam anonīmas atbildes aptaujās vai anonīmu un apkopotu informāciju par HP pakalpojumu lietojumu. Mūsu darbību laikā noteiktos gadījumos mēs piešķiram anonimitāti vai veicam pseidonimizāciju jūsu datiem, lai būtu maz ticama jūsu identificēšana, izmantojot šos datus ar pieejamajām tehnoloģijām.

Lūdzu, ņemiet vērā! Dažās jaunākajās tīmekļa pārlūkprogrammās ir pieejama iespēja “Neizsekot”. Tomēr pašlaik nav nozares standartu darbam ar pieprasījumiem “Neizsekot”, tādēļ pašlaik mūsu tīmekļa vietnes var nereaģēt uz neizsekošanas pieprasījumiem vai galvenēm no šīm pārlūkprogrammām.

 

INFORMĀCIJA NO TREŠO PUŠU AVOTIEM

 

Mēs apkopojam datus no šādām trešajām pusēm:

 • Datu brokeri, sociālie un reklāmas tīkli — komerciāli pieejamie dati, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, preferences, intereses un daži demogrāfiskie dati. Piemēram, personas dati var tikt apkopoti, kad mūsu lietojumprogrammām piekļūstat ar sociālo tīklu lietotājvārdiem (piemēram, piesakāties mūsu lietojumprogrammās, izmantojot Facebook vai cita sociālā tīkla akreditācijas datus). Pamatinformācija, ko saņemam, var atšķirties no jūsu sociālā tīkla konta privātuma iestatījumiem.
 • HP partneri — Ja jūs iegādājaties HP pakalpojumus no HP partnera, mēs varam saņemt noteiktu informāciju par jūsu pirkumu no šī partnera. Mēs varam saņemt arī sīkdatņu datus un ieskatus.
 • Krāpšanas novēršanas vai kredītu uzraudzības iestādes — tiek ievākti dati, lai novērstu krāpšanu, un saistībā ar kredīta novērtējumiem.
 • HP uzņēmumu klienti — lai nodrošinātu noteiktus HP pakalpojumus uzņēmuma līmenī, noteikta jūsu uzņēmuma struktūrvienība (piemēram, IT nodaļas pārstāvis) uzņēmumam HP var sniegt uzņēmuma kontaktinformāciju.
 • Analīzes pakalpojumu sniedzēji — Mēs saņemam arī nepersondatu informāciju, piemēram, apkopotus vai anonimizētus demogrāfiskos/profila datus no trešo pušu avotiem, kas ietver partnerus un uzņēmumus, kuri specializējas uzņēmuma datu, analītisko datu un programmatūras nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanā.

Lai nodrošinātu datu precizitāti un izcilu pieredzi klientiem, sniedzot labākus personalizētos pakalpojumus, saturu, mārketingu un reklāmas, dažos gadījumos mēs saistām un apvienojam informāciju, ko apkopojam no dažādiem iepriekš norādītajiem avotiem. Piemēram, mēs salīdzinām no komerciāliem avotiem iegūto ģeogrāfisko informāciju ar mūsu iegūto IP adresi, lai noteiktu jūsu vispārīgo ģeogrāfisko apgabalu. Informācija var tikt arī piesaistīta, izmantojot unikālu identifikatoru, piemēram, sīkfailu vai konta numuru.

 

Vajadzības gadījumā mēs ievācam informāciju, lai veiktu biznesa kontaktpersonu uzticamības pārbaudes, kā daļu no mūsu pretkorupcijas atbilstības programmas un saskaņā ar mūsu juridiskajām saistībām.

 

JA JŪS IZVĒLATIES NESNIEGT DATUS

 

Šie pieprasītie personas dati nav jāsniedz obligāti, taču, izvēloties nesniegt šo informāciju, dažos gadījumos mēs nevarēsim nodrošināt HP pakalpojumus, noteiktus specializētus līdzekļus, kā arī efektīvi atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, kas jums radušies.

Bērnu privātums

Ja vien attiecībā uz konkrētu produktu vai pakalpojumu nav norādīts citādi,HP pakalpojumi ir paredzēti plašai sabiedrībai. HP apzināti nevāc datus no bērniem (kā noteikts vietējā likumā), ja iepriekš nav saņemta piekrišana no viņu vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem vai ja to pieļauj piemērojamie likumi.

Kā tiek glabāti un aizsargāti jūsu dati

Lai novērstu informācijas zudumu, nepilnvarotu piekļuvi vai izpaušanu un nodrošinātu atbilstošu jūsu informācijas lietošanu, mēs izmantojam atbilstošas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras mūsu apkopotās un apstrādātās informācijas aizsardzībai. HP saglabā datus, kā to nosaka vai atļauj tiesību akti un kamēr datu izmantošanai ir pamatots biznesa nolūks.

 

Apkopojot, pārsūtot un uzglabājot sensitīvu informāciju, piemēram, finanšu informāciju, mēs izmantojam dažādas papildu drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu aizsargāt jūsu personas datus no nepilnvarotas piekļuves, lietošanas un izpaušanas. Kad mēs internetā pārsūtām īpaši konfidenciālu informāciju (piemēram, kredītkartes numuru vai paroli), mēs to aizsargājam ar šifrēšanas palīdzību, piemēram, izmantojot jaunākās transporta slāņa drošības (“TLS”) protokola versijas.

 

Maksājumu apstrādei reāllaikā mēs izmantojam arī krāpšanas pārvaldības pakalpojumus. Šie pakalpojumi nodrošina mums papildu drošības līmeni aizsardzībai pret krāpniecību saistībā ar kredītkartēm un jūsu finanšu datu aizsardzībai atbilstoši industrijas standartiem.

 

Mēs glabjam jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu jūs ar HP pakalpojumiem, leģitīmiem un būtiskiem uzņēmējdarbības mērķiem, piemēram, veikt uz datiem orientītus biznesa lēmumus, ievērot mūsu juridiskās saistības un izšķirt strīdus. HP biznesa ierakstu saglabāšanas periodi ir atkarīgi no ieraksta veida, un tos regulē HP ierakstu saglabāšanas politika.

 

Uzņēmējdarbības datu ieraksti, tostarp ar klientu un pakalpojuma sniedzēju darījumiem saistītie ieraksti, tiek glabāti, kamēr tie ir aktīvi, un saskaņā ar vietējā likuma prasībām.

 

mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams HP pakalpojumu nodrošināšanas, likumīgu un būtisku uzņēmējdarbības mērķu, piemēram, uz datiem balstītu uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanas, mūsu juridisko pienākumu izpildes un strīdu atrisināšanas, nolūkos. HP ir apņēmies nodrošināt visu apstrādāto personas datu konfidencialitātes aizsardzību un cenšas garantēt, ka personas dati tiek glabāti tikai tik ilgu laiku, cik tas nepieciešams to mērķu izpildei, kādiem tie tika apkopoti, glabāti un apstrādāti. HP personas datu uzglabāšanas perioda ilgums ir atkarīgs no tā, vai attiecīgie dati tiek uzglabāti tiesību aktos noteiktas uzņēmējdarbības dokumentācijas ietvaros. Dokumentācijā iekļautie personas dati, tostarp ar klientu un pakalpojuma sniedzēju darījumiem saistītie ieraksti, tiek glabāti, kamēr tie ir aktīvi, un saskaņā ar vietējo tiesību aktu prasībām. Personas dati, kas tiek uzglabāti ar dokumentāciju nesaistītā veidā, tiek pārvaldīti atbilstoši Personas datu uzglabāšanas politikai, kurā noteikti uzglabāšanas ierobežojumi. Noslēdzoties attiecīgajam uzglabāšanas periodam, informācija tiek dzēsta un iznīcināta veidā, kas liedz to reproducēt.

 

Mēs pēc jūsu pieprasījuma dzēsīsim vai anonimizēsim jūsu personas datus, lai ar to palīdzību jūs vairs nebūtu iespējams identificēt, ja vien mums nebūs likumīgu tiesību vai pienākuma saglabāt konkrētus personas datus. .

Kā mēs koplietojam datus

Jūsu personas datus mēs kopīgosim tikai tā, kā tas ir aprakstīts un attiecīgā gadījumā tikai ar atbilstošām līgumsaistībām:

 

Nodošana HP uzņēmumiem

 

Mēs varam nodot jūsu personas datus citiem HP uzņēmumiem ASV un visā pasaulē nolūkiem, kas aprakstīti šajā paziņojumā par privātumu. Lai nodrošinātu jūsu personas datu drošību un mūsu dalības APEC pārrobežu konfidencialitātes noteikumu sistēmas ietvaros, atbilstoši saistošajiem uzņēmuma noteikumiem un privātuma vairoga programmai HP uzņēmumiem ir līgumiskas saistības ievērot mūsu privātuma prasības. Turklāt mūsu privātuma vadlīnijas HP darbiniekiem tiek izklāstītas katru gadu saskaņā ar mūsu obligāto integritāti HP apmācībās.

 

Ja iepriekš minētās starptautiskās privātuma programmas netiek piemērotas un jūs piekrītat pieņemt HP paziņojumu par privātumu, reģistrējoties produktam vai pakalpojumam, izveidojot kontu vai citādi nodrošinot mums savus personas datus, jūs piekrītat, ka jūs pārsūtāt savus personas datus visā HP globālajā uzņēmumu tīklā.

 

KOPLIETOŠANA AR PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM UN PARTNERIEM

 

Mēs sadarbojamies ar pakalpojumu sniedzējiem vai partneriem, lai savā vārdā pārvaldītu vai atbalstītu noteiktus mūsu uzņēmējdarbības operāciju aspektus. Šie pakalpojumu sniedzēji vai partneri var atrasties ASV vai citviet pasaulē un var sniegt tādus pakalpojumus kā kredītkaršu apstrādes un krāpšanas pārvaldības pakalpojumi, klientu atbalsts, tirdzniecība mūsu vārdā, pasūtījumu izpilde, produktu piegāde, satura personalizēšana, reklāmas un mārketinga aktivitātes (tostarp digitālās un personalizētās reklāmas), informācijas tehnoloģiju pakalpojumi, e-pasta pakalpojumu sniegšana, datu mitināšana, palīdzība tiešsaistē, parādu iekasēšana un pārvaldība, klientu apmierinātības aptauju veikšana un HP tīmekļa vietņu atbalsts. Mūsu pakalpojumu sniedzējiem un partneriem saskaņā ar līgumu ir pienākums nodrošināt visu no mums saņemto personas datu aizsardzību un tiem ir aizliegts izmantot šos personas datus mērķiem, kas nav saistīti ar pakalpojumu izpildi, kā to noteicis HP. Dažkārt HP var ar jums sazināties, lai noteiktu jūsu apmierinātību ar mūsu produktu un pakalpojumu piegādi, ko nodrošina šie pakalpojumu sniedzēji un partneri.

 

CITAS INFORMĀCIJAS NODOŠANA REKLĀMU IEVIETOTĀJIEM

 

Mēs varam arī pārsūtīt informāciju par jums reklāmas partneriem (tostarp reklāmu tīkliem, reklāmu rādīšanas uzņēmumiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem, kurus tie var izmantot), lai viņi varētu atpazīt jūsu ierīces un piegādāt ar interesēm saistītu saturu un reklāmas. Šī informācija var ietvert jūsu vārdu, uzvārdu, pasta adresi, e-pasta adresi, ierīces ID vai citus identifikatorus šifrētā formā. Nodrošinātāji var apstrādāt informāciju jauktā vai anonimizētā formā. Šie nodrošinātāji var ievākt papildu informāciju no jums, piemēram, IP adresi un informāciju par jūsu pārlūku vai operētājsistēmu, un var kombinēt informāciju par jums ar informāciju no citiem uzņēmumiem datu koplietošanas kooperatīvos, kuros mēs piedalāmies. Vairāk informācijas skatiet HP komunikācijas sadaļa

 

KOPLIETOŠANA AR CITĀM TREŠAJĀM PUSĒM

 

Jūsu personas datus mēs varam nodot arī: (i) kredītinformācijas un krāpšanas novēršanas aģentūrām; (ii) parādu iekasēšanas aģentūrām (attiecībā uz uzņēmumam nesamaksātiem parādiem); (iii) apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, ja ar mūsu starpniecību esat iegādājies apdrošināšanas polisi (piemēram, HP Care Pack komplektus). Ja izvēlaties sniegt personas datus citiem uzņēmumiem, šie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar šo uzņēmumu konfidencialitātes politiku, kas var atšķirties no uzņēmuma HP politikām un prakses.

 

KORPORATĪVI DARĪJUMI

 

Var rasties apstākļi, kuros stratēģisku vai citu ar uzņēmējdarbību saistītu iemeslu dēļ HP nolemj pārdot, iegādāties, apvienot vai citādi reorganizēt uzņēmumus. Šādu darījumu ietvaros mēs varam izpaust vai nodot jūsu personas datus potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem vai arī saņemt personas datus no pārdevējiem. Mūsu prakse ir meklēt piemērotus personas datu aizsardzības pasākumus šādu veidu darījumos.

 

ATBILSTĪBA LIKUMDOŠANAI

 

Jūsu personas datus mēs varam nodot arī, ja labticībā uzskatām, ka mums ir pienākums: (i) atbildēt uz attiecīgi pilnvarotiem informācijas pieprasījumiem no tiesībaizsardzības iestādēm, regulatoriem, tiesām un citām valsts iestādēm, tostarp ar mērķi nodrošināt atbilstību valsts drošības vai citas tiesību aktu izpildes prasības; (ii) nodrošināt atbilstību jebkādiem tiesību aktiem, noteikumiem, tiesas pavēstēm vai tiesas rīkojumiem; (iii) izmeklēt un palīdzēt novērst drošības apdraudējumu, krāpniecību vai citas krimināli sodāmas vai ļaunprātīgas darbības; (iv) izpildīt/aizsargāt HP vai tā meitasuzņēmumu tiesības un īpašumus; (v) aizsargāt HP, uzņēmuma darbinieku un trešo pušu tiesības vai personisko drošību HP īpašumā vai to izmantojot, ja to atļauj un tas ir saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

 

Mēs neesam un nepārdodam personas datus trešajām personām. Mēs atļaujam trešajām pusēm apkopot iepriekš aprakstītos personas datus, izmantojot mūsu pakalpojumus, un kopīgot personas datus ar trešajām pusēm uzņēmējdarbības vajadzībām, kā aprakstīts šajā Privātuma deklarācijā, tostarp, bet neaprobežojoties ar reklamēšanas nodrošināšanu mūsu pakalpojumos un citur, pamatojoties uz lietotāju darbībām tiešsaistē laika gaitā un dažādās vietnēs, pakalpojumos un ierīcēs (tā sauktā "uz interesēm balstīta reklamēšana"). Šis paziņojums par privātumu neattiecas uz šo trešo pušu informācijas praksēm.

 

Informāciju par to, kā mēs nododam jūsu datus, skatiet sadaļā Datu apkopošanas un izmantošanas matrica.

HP saziņa

Jūs varat veikt izvēles vai mainīt tās attiecībā uz abonementu vai vispārējo saziņu no HP datu savākšanas punktā vai, izmantojot citas metodes, kas ir aprakstītas tālākajā sadaļā. Šīs iespējas neattiecas uz saziņu, kuras galvenais nolūks ir pārvaldīt pasūtījumu noformēšanu, līgumus, atbalstu, produktu drošības brīdinājumus, draiveru jauninājumus vai citus administratīvos un darījumu paziņojumus, ja šīs saziņas galvenais nolūks pēc būtības nav saistīts ar reklamēšanu.

 

MĀRKETINGA UN ABONEMENTU KOMUNIKĀCIJAS

 

HP mārketinga komunikācijas sniedz informāciju par produktiem, pakalpojumiem un/vai atbalstu, un jūs varat izvēlēties, kā šīs komunikācijas tiek piegādātas, piemēram, izmantojot pasta sūtījumus, e-pastu, telefonu, faksu vai mobilo ierīci. Mārketinga komunikācijas var ietvert informāciju par jauniem produktiem vai pakalpojumiem, īpašos piedāvājumus, personalizētu saturu, mērķorientētas reklāmas, uzaicinājumus piedalīties tirgus izpētē, kā arī atbilstības pārbaudes. Abonementa ziņojumi ietver e-pasta biļetenus, programmatūras atjauninājumus u.c. ziņojumus, kurus esat skaidri pieprasījis vai kuru saņemšanai esat piekritis.

 

No vispārīgo ziņojumu saņemšanas varat atteikties, izmantojot kādu no šīm metodēm:

 

 • atlasiet e-pasta ziņojumā esošo saiti Atteikties vai Anulēt abonementu vai arī izpildiet katrā e-pasta abonementa ziņojumā iekļautās instrukcijas;
 • Lai atteiktu uz mobilajiem tālruņiem sūtīto ziņojumu abonēšanu, atbildiet uz ziņojumu ar vārdu “PĀRTRAUKT” vai “BEIGT”.

Jūs varat atspējot automātiskos datu vākšanas rīkus, piemēram, tīmekļa bāksignālus e-pasta ziņojumos, izvēloties nelejupielādēt attēlus, kas ietverti no HP saņemtajos ziņojumos (šī iespēja atšķiras atkarībā no personālajā datorā izmantotās e-pasta programmatūras). Tomēr ar šo darbību ne vienmēr var atspējot datu vākšanu e-pasta ziņojumā noteiktu e-pasta programmatūras iespēju dēļ. Papildinformāciju par to skatiet jūsu e-pasta programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja norādītajā informācijā.

 

SĪKDATNES UN REKLĀMAS IZVĒLES

 

HP piedāvā izvēles attiecībā uz sīkdatņu un citu automātisko datu vākšanas rīku iestatījumiem, izmantojot mūsu Sīkdatņu preferenču centru. Jūs varat uzzināt vairāk par šo rīku izmantošanu mūsu Paziņojumā par sīkdatnēm un reklāmas izvēlēm. Jūs varat pielāgot savas preferences, apmeklējot mūsu Sīkdatņu preferenču centru.

 

Tiesību realizēšana un sazināšanās ar mums

Jums ir tiesības pieprasīt visu to personas datu, kurus jūs esat mums iesnieguši vai ko mēs par jums ievācam, kopijas un lūgt paskaidrojumu par apstrādi. Turklāt jums ir tiesības atsaukt jebkuru iepriekš sniegto piekrišanu vai pieprasīt jūsu personas datu labošanu, mainīšanu, ierobežošanu, anonimizēšanu vai dzēšanu un iegūt personas datus, ko sniedzat ar savu piekrišanu vai saistībā ar līgumu strukturētā, mašīnlasāmā formātā, un lūgt mums pārsūtīt šos datus citam datu kontrolierim.

 

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, tostarp, ja mēs izmantojam jūsu datus tiešajam mārketingam vai mārketinga profila izveidei. Lūdzu, skatiet HP komunikācijas sadaļu, lai saņemtu informāciju par savām tiesībām un pārvaldītu savas preferences attiecībā uz mārketinga un abonementa saziņu.

 

Papildus konfidencialitātes pārvaldības iespējām, kas aprakstītas šajā Paziņojumā par privātumu, jūs varat pārvaldīt arī savas ierīces datu apkopošanu. Atsevišķos gadījumos produkta lietojuma dati (kas nav failu saturs) tiek apkopoti un apstrādāti, lai nodrošinātu jums HP pakalpojumu pamata funkcionalitāti, piemēram, attālināto drukāšanu, Instant Ink vai citus tīmekļa pakalpojumus. Jūs varat patstāvīgi pārvaldīt savas ierīces datu apkopošanu, izmantojot ierīces iestatījumus un preferences. HP nevar pielāgot jūsu datu apkopošanas iestatījumus bez jūsu aktīvas līdzdalības. Datu apkopošanas atspējošana var ietekmēt šo pakalpojumu pieejamību vai funkcionalitāti. Dati, kas apkopoti pamata funkcionalitātes nodrošināšanai, netiks izmantoti tiešā mārketinga nolūkos. Ja jums nepieciešama palīdzība datu apkopošanas iestatījumu pielāgošanā, lūdzu, sazinieties ar HP klientu atbalsta dienestu, sniedzot savas ierīces datus.

 

Atsevišķos gadījumos šīs tiesības var būt ierobežotas, piemēram, ja, izpildot jūsu pieprasījumu, tiks atklāti personas dati par citu personu vai ja jūs lūgsiet dzēst informāciju, kas mums ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai saglabātu vai iegūtu likumīgas intereses.

 

Mēs nediskriminējam jūs, lai izmantotu savas tiesības un izvēles, lai gan dažas HP pakalpojumos pieejamās funkcionalitātes un funkcijas var tikt mainītas vai vairs nebūs pieejamas. Jebkura atšķirība pakalpojumos ir saistīta ar sniegto vērtību.

 

Lai pārbaudītu savas tiesības vai ja jums ir radušies jebkādi jautājumi vai problēmas saistībā ar mūsu paziņojumu par privātumu, mūsu veikto jūsu datu apkopošanu un izmantošanu vai iespējamu vietējo tiesību aktu par privātumu pārkāpumu, varat sazināties ar HP privātuma un datu aizsardzības biroja direktoru vai rakstiet mums uz atbilstošo no tālāk norādītajām adresēm:

 

ES
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

MEKSIKA
HP Inc.
Globālā juridiskā komiteja
Adresāts: Privātuma birojs
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Ķīnas Tautas Republika
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Beijing, China

 

CITVIET PASAULĒ
HP Inc.
Globālā juridiskā komiteja
Adresāts: Privātuma birojs
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

 

Visi sakari tiks apstrādāti konfidenciāli. Saņemot jūsu paziņojumu, mūsu pārstāvis saprātīgā laikā sazināsies ar jums, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai bažām. Dažos gadījumos mēs varam pieprasīt papildu informāciju, lai pārbaudītu jūsu identitāti. Lai iegūtu vairāk informācijas par verifikācijas procesu, noklikšķiniet šeit Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai jūsu bažas tiktu atrisinātas laikus un pienācīgā veidā.

 

Ja mēs nevaram atrisināt jūsu problēmas, jums ir tiesības sazināties ar personas datu aizsardzības uzraudzības iestādi tajā valstī, kurā jūs dzīvojat vai strādājat, vai arī, ja uzskatāt, ka datu aizsardzības noteikumi ir pārkāpti vai ir nepieciešams tiesiskās aizsardzības līdzeklis. Ja rodas jautājumi, bažas vai sūdzības, kas saistītas ar mūsu dalību ES un ASV privātuma vairogā, APEC CBPR vai HP BCR pieteikumu, lūdzu, izlasiet par mūsu Starptautisko datu pārsūtīšanu.

Izmaiņas mūsu paziņojumā par privātumu

Ja mēs mainīsim mūsu paziņojumu par privātumu, mēs šeit publicēsim pārskatīto paziņojumu, norādot pārskatīšanas datumu. Ja mēs paziņojumā par privātumu veiksim ievērojamas izmaiņas, kas būtiski mainīs mūsu privātuma praksi, mēs par to varam paziņot arī citos veidos, piemēram, nosūtot e-pasta ziņojumu, publicējot paziņojumu mūsu uzņēmuma tīmekļa vietnē un/vai sociālo tīklu lapās pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā.

 

Izvietošanas datums: 2021 . gada novembris.

 

Lejupielādēt HP paziņojumu par konfidencialitāti

 

Iepriekšējo privātuma politiku arhīvs

Saistītās privātuma saites:

Citu valstu/reģionu paziņojumi par privātumu

Uzzināt vairāk

Manas konfidencialitātes preferences

Uzzināt vairāk

HP personas datu aizsardzība

Uzzināt vairāk