Pievienojieties mums labajos darbos

atpakaļ uz mežiem

HP mērķis ir līdz 2030. gadam kļūt mežiem pozitīvam ar apņemšanos saglabāt mežus, palīdzot dot tiem vairāk, nekā esam no tiem paņēmuši drukāšanai.

Skatiet mežu un kokus

Mežiem ir būtiska loma cīņā ar klimata pārmaiņām, taču teju puse pasaules mežu ir briesmās . Mūsu pieeja mežu saglabāšanai paredz ne tikai koku stādīšanu, bet arī sadarbību ar atzītām vides aizsardzības organizācijām, tādu produktu un pakalpojumu dizaina izstrādi, kas samazina ietekmi uz vidi, un dalīšanos ar atbildīgākas drukāšanas rīkiem.

Produktu inovācija

Ilgtspējība ir nozīmīga mūsu dizaina izstrādes procesa daļa, un mēs izstrādājam tādus risinājumus, kas mazina atkritumu daudzumu vai palielina otrreizējo resursu izmantojumu.

Uzzināt vairāk

Partnerība mežu jomā

Mēs strādājam ar atzītām bezpeļņas organizācijām, balstoties uz zinātnisku pieeju mežu saglabāšanai.

Uzzināt vairāk

Mežiem pozitīva drukāšana

Mēs palīdzam jums rīkoties, sniedzot rīkus atkritumu samazināšanai, otrreizējai izmantošanai vai produktu izvēlei.

Uzzināt vairāk

Ar Pasaules Dabas fonda palīdzību mēs aprēķinām „papīra pēdu“ miljoniem HP printeru un apņemamies līdz 2030. gadam dot mežiem no tiem paņemto tādā pašā vai lielākā apmērā1

Palīdziet izvirzīt mežus kā prioritāti ar HP+

Izvēlieties HP+ printeri, lai spertu soli uz priekšu. Par katru lapu, kuru šodien izdrukāsiet ar HP+, mēs veicam mežu aizsardzības vai atjaunošanas pasākumus tādā pašā apmērā.2

Vai esat gatavi rīkoties kopā ar mums?

Iepazīstieties ar inovatīviem HP produktiem un risinājumiem, kas atdod no mežiem paņemto

HP+ printeri
 

Ar HP+ mēs aizsargājam vai atjaunojam mežus par katru jūsu izdrukāto lapu2. HP iegulda mežu saglabāšanā, sadarbojoties ar vides aizsardzības organizācijām, neatkarīgi no tā, kura zīmola papīru jūs izmantojat, drukājot ar HP+ produktiem.

HP papīrs
 

Viss HP zīmola papīrs ir izgatavots no atbildīgi iegūtiem resursiem (vēlams FSC© sertificēts3) un tiek ilgtspējīgi pārvaldīts vai iegūts no otrreizējiem resursiem.

Uzzināt vairāk

HP Instant Ink + HP papīrs

Jums vairs nekad nebeigsies papīrs vai tinte4. Piesakieties HP FSC© sertificēta papīra piegādes pakalpojumam.5

Uzzināt vairāk

Klimatneitrāls pārvaldīts drukāšanas pakalpojums
 

Pirmais pārvaldītais drukāšanas pakalpojums, kas ir visaptverošs, klimatneitrāls un sertificēts6. HP palīdz optimizēt drukāšanas praksi, lai samazinātu tīkla radītās oglekļa emisijas, un pēc tam izmanto augstas kvalitātes kompensācijas pasākumus, īstenojot tādas programmas kā meža atjaunošana.

Uzzināt vairāk

HP EcoFFICIENT®187
 

Maza ietekme, augsts sniegums. Standarta 20 mārciņu papīrs tiek aizvietots ar vieglāku papīru, lai veicinātu efektīvāku drukāšanu, piegādi, glabāšanu un utilizēšanu.

Uzzināt vairāk

HP produktu iepakojums

Kopš 2020. gada HP mājas un biroja printeru un materiālu, datoru un displeju papīra iepakojums tiek izgatavots no otrreizējiem vai sertificētiem resursiem.8

Uzzināt vairāk

Jūsu ceļvedis mežiem pozitīvā drukāšanā

Lūk, daži padomi drukāšanai mājās vai birojā.

Izmantojiet no atbildīgi iegūtiem resursiem izgatavotu papīru

Meklējiet labi zināmu mežu apsaimniekošanas sertifikāciju, piemēram, vēlamo Meža uzraudzības padomes® (FSC®) vai Mežu sertifikācijas atzīšanas programmas (PEFC) sertifikātu. Šīs sertifikācijas atbilst stingriem standartiem, tostarp attiecībā uz piegādes ķēdi, lai nodrošinātu papīra izsekojamību līdz mežam, kurā tas tika iegūts.

Drukājiet no abām pusēm

Kad vien iespējams, drukājiet no abām pusēm, uzstādot printeriem noklusējuma iestatījumu drukāt no abām pusēm.

Pērciet printerus ar personalizētas drukāšanas funkciju

Ar personalizētas drukāšanas (pull printing) funkciju drukāšanas uzdevums var tikt nosūtīts uz biroja printeri tikai lietotāja klātbūtnē, tādējādi samazinot aizmirstu izdruku kaudzes.

Digitalizējiet dokumentus

Izmantojiet mobilo lietotni HP Smart, lai digitalizētu dokumentus un citu saturu. (Apple, Google play)

Neizšķiediet papīru, atkārtoti drukājot.

 Izcilā oriģinālo HP tonera kārtridžu drukas kvalitāte var palīdzēt jums radīt mazāk atkritumu, nekā drukājot ar citiem kārtirdžiem.9

Izvēlieties sertificētus klimatneitrālus drukāšanas pakalpojumus

HP piedāvā pasaulē pirmo pārvaldītas drukāšanas pakalpojumu, kas ir visaptverošs, klimatneitrāls un sertificēts un palīdz uzņēmumiem sasniegt savus ilgtspējības mērķus, samazinot „oglekļa pēdu“.6

Mēs esam jums līdzās

HP sadarbojas ar zinātniekiem un ekspertiem no globālajām bezpeļņas organizācijām, lai palīdzētu aizsargāt un atjaunot mežus visapkārt zemeslodei.

Arbor Day
Foundation

HP sadarbojas ar Arbor Day Foundation cīņā ar klimata pārmaiņu sekām visā pasaulē, īstenojot meža atjaunošanas projektus.

Conservation International

CI un HP iegulda mežu aizsardzībā un atjaunošanā, lai nodrošinātu veselīgu, produktīvu planētu cilvēkiem, dabai un bioloģiskajai daudzveidībai.

Pasaules Dabas
fonds®

WWF un HP iegulda teju miljonā akru meža – piecu Ņujorku platībā – lai sniegtu jēgpilnu artavu dabai, klimatam un kopienām.

Mežam pozitīvs darbībās

Mēs tiecamies kļūt mežam pozitīvi, ne tikai stādot kokus un izmantojot ilgtspējīgu šķiedru. Mēs īstenojam arī mežu atjaunošanas, aizsardzības un atbildīgas apsaimniekošanas projektus visā pasaulē.

Aizsardzība

Mūsu mērķis ir palīdzēt aizsargāt esošos mežus, vairot bioloģisko daudzveidību un saudzēt ekosistēmu pakalpojumus. Šī mērķa labad mēs ieguldām mežu saglabāšanā un veidojam ilgtspējīgāku produktu klāstu.

Pārvaldība

Savā pieejā mēs sadarbojamies ar bezpeļņas organizācijām, lai samazinātu ietekmi uz mežiem, palīdzot atrast līdzsvaru starp mežu labklājību un cilvēku darbību. Šajā darbā mēs ņemam vērā to kopienu vajadzības, kuras ir tiešā veidā atkarīgas no meža.

Atjaunošana

HP tiecas palīdzēt atjaunot meža ainavu veselību, produktivitāti un bioloģisko daudzveidību visā pasaulē un iegulda upju atjaunošanas, augsnes uzlabošanas, savvaļas dzīvnieku biotopu sasaistīšanas un koku stādīšanas projektos.

Vietas, kurās mēs sniedzam palīdzīgu roku

Mēs kopā ar partneriem strādājam projektos Brazīlijā, Ķīnā un citās valstīs. 2021. gadā šie projekti atsvēra 23 % no mūsu produktos un drukāšanas pakalpojumos izmantotā papīra kopējās "šķiedras pēdas". Līdz 2030. gadam projekti atsvērs visu mūsu "pēdu".

Vai vēlaties uzzināt
vairāk?

Iepazīstieties ar HP apņemšanos un sasniegumiem ilgtspējīgas ietekmes jomā.

Atrunas
  1. HP 2021. gada ziņojums par ilgtspējīgu ietekmi 7. lpp http://www.hp.com/sustainableimpact
  2. HP sadarbībā ar saviem partneriem, tostarp WWF un Arbor Day Foundation, apsaimnieko, atjauno un aizsargā mežus daudzās pasaules valstīs. HP apņemšanās kļūt mežiem pozitīvam ietvaros katra izdruka ar HP+ neatkarīgi no papīra zīmola tiek kompensēta, lai neitralizētu mežu izciršanas riskus. HP zīmola papīrs ir izgatavots tikai no sertificētiem atbildīgi apsaimniekotiem mežiem vai no otrreizējiem resursiem.  Ja drukāšanai tiek izmantots citu zīmolu papīrs, HP iegulda mežu atjaunošanas, aizsardzības vai apsaimniekošanas projektos svarīgākajos reģionos, un šis ieguldījums ir pietiekams, lai atsvērtu jebkuru HP+ klientu izmantoto papīru, kas, iespējams, nav izgatavots no atbildīgi iegūtiem resursiem. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz www.hp.com/forestfirst
  3. HP dod priekšroku Meža uzraudzības padomes® (FSC®) sertificētam papīram, kas ir iegūts no FSC® sertificētiem mežiem un citiem kontrolētiem resursiem.  HP preču zīmes licences kods: FSC®-C017543. Skatīt fsc.org. Sylvamo Corporation preču zīmes licences kods: FSC®-C168336 (Ziemeļamerika), FSC®- C101994 (Latīņamerika), FSC®-C101994, FSC®-C084255 un FSC®-CO22974 (Eiropa un Āzija). FSC® sertificēto produktu pieejamība dažādos reģionos var atšķirties. Skatīt logotipu uz iepakojuma.
  4. Atkarīgs no plāna lietojuma, interneta savienojuma ar saderīgu HP printeri, derīgas kredītkartes/debetkartes/Paypal konta, e-pasta adreses un piegādes pakalpojuma jūsu reģionā. HP izseko tikai lapām, kas tiek izdrukātas no printera, kuram ir iespējots Instant Ink un papīra pievienojumprogrammas pakalpojums. Papīrs, kuru mēs jums nosūtām, jāizmanto tikai drukāšanai. Ja izmantosiet šo papīru citiem mērķiem, jums papīrs var izbeigties un par HP to var neuzzināt no reģistrētā printera. 
  5. HP dod priekšroku Meža uzraudzības padomes® (FSC®) sertificētam papīram, kas ir iegūts no FSC® sertificētiem mežiem un citiem kontrolētiem resursiem. HP preču zīmes licences kods: FSC®-C017543. Skatīt fsc.org. Sylvamo Corporation preču zīmes licences kods: FSC®-C168336 (Ziemeļamerika). FSC® sertificēto produktu pieejamība dažādos reģionos var atšķirties. Skatīt logotipu uz iepakojuma.
  6. Natural Capital Partners, The CarbonNeutral Protocol, 2022. gada izdevums, https://www.carbonneutral.com/the-carbonneutral-protocol
  7. EcoFFICIENT ir reģistrēta Sylvamo Corporation preču zīme.
  8. Viss HP zīmola papīrs ir izgatavots no sertificētiem resursiem; piegādātāji ziņo, ka datoru, displeju, mājas un biroja printeru un materiālu papīra iepakojums ir otrreizējs vai sertificēts, un HP pārbauda vismaz 97% no tā. Iepakojums ir kaste, kas nāk līdzi produktam, un visi kastē esošie papīra materiāli. Tas neattiecas uz komerciālo, industriālo un 3D produktu, skeneru, personīgo sistēmu piederumu un rezerves daļu.
  9. HP pasūtītā 2022. gada 1. janvāra Spencer Lab Kvalitātes un uzticamības pētījuma ietvaros tika salīdzināti oriģinālie HP Laserjet toneru kārtridži ar desmit citiem toneru kārtridžiem printeriem HP LaserJet Pro M402dne (26A/X) un Pro P1102w (85A), kas tika pārdoti ASV un Kanādā. Skatīt http://www.spencerlab.com/reports/HPReliability-NA-nonHP-2022.pdf.