Mežus saudzējoša un atjaunojoša drukāšana

Forest First ar HP+

Tas nozīmē HP ieguldījumus mežu aizsardzībā, atjaunošanā vai atbildīgā pārvaldībā par katru jūsu izdrukāto lapu neatkarīgi no papīra zīmola, sadarbojoties ar atzītiem mežu ekosistēmu ekspertiem — uzticamām NVO.

 

Izmantojot Forest First, mēs aprēķinām jūsu drukāto lapu apjomu un, pamatojoties uz vislabāko pieejamo mežu zinātnes informāciju, novirzām ieguldījumus uz pasaules svarīgākajām mežu ekosistēmām, lai kompensētu visu drukāšanai izmantoto papīru, kas, iespējams, nav iegūts no atbildīgiem avotiem.

 

Programma Forest First ir pieejama tikai ar visiem HP+ printeriem.

Pašreizējās HP mežu iniciatīvas

Gaidāmi vēl citi projekti arī citur

Atrunas

Sadarbība ar partneriem WWF un Arbor Day Foundation palīdz HP mežu pārvaldības, atjaunošanas un aizsardzības darbā dažādos projektos visā pasaulē. Izmantojot HP+, HP īsteno mežus saudzējošus pasākumus par katru izdruku neatkarīgi no papīra ražotāja zīmola, lai novērstu mežu izciršanas risku. HP zīmola papīrs tiek iegūts tikai sertificētos un atbildīgi pārvaldītos mežos vai no pārstrādātiem materiāliem.  Par citu zīmolu papīru HP veic ieguldījumus mežu atjaunošanā, aizsardzībā vai pārvaldības projektos svarīgākajos reģionos, piemēram, Brazīlijā, tādā apmērā, kas ir pietiekams, lai kompensētu HP+ klientu izlietoto papīru, kas, iespējams, nav iegūts no atbildīgiem avotiem. Vairāk informācijas par HP sadarbību mežu jomā skatiet šeit: https://www.worldwildlife.org/blogs/sustainability-works/posts/q-a-hp-and-wwf-team-up-to-conserve-forests.