Kas ir kompanijas HP SKN (Saistošie korporativie nosacijumi)

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

Saistošie korporatīvie nosacījumi

 

Kompanijas HP SKN ir korporativa konfidencialitates atbilstibas struktura, kuru veido saistoša vienošanas, biznesa darbibas un politika, apmaciba un vadlinijas, kuras ir apstiprinajušas par datu aizsardzibu atbildigas iestades lielakaja dala ES dalibvalstu. Pateicoties šim apstiprinajumam, kompanija HP var nodot savu Eiropas darbinieku un klientu personas datus visas HP kompaniju grupas biedriem ("HP personas dati") visa pasaule atbilstoši ES datu aizsardzibas likuma prasibam.

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

Norėdami peržiūrėti išsamų HP BCR aprašymą anglų kalba spustelėkite čia.

.id { border-width: 0 1px 1px 0 !important; border-style: solid; }

Kompanijas HP SKN ir dala no kompanijas HP pastavigas apnemšanas aizsargat personas datus un but atbildigiem par jebkuru kludu vai nepareizu ricibu attieciba uz personas datu apstradi. Ja velaties iegut sikaku informaciju par kompanijas HP SKN vai ari velaties izmantot kadas no Jusu tiesibam, ludzu, sazinieties ar kompanijas HP Konfidencialitates biroju, izmantojot talak redzamo konfidencialitates atgriezenisko saiti.

Konfidencialitates atgriezeniskas saites veidlapa

Saistitas saites:

HP privatumo pareiškimas

Atrast šo lappusi citās valodās